Home > > Stadsdelen onder de loep

Stadsdelen onder de loep

Amsterdam - Regelmatig is op AC al melding gemaakt over het functioneren van de stadsdelen. De meningen lopen uiteen van 'handig, houden zo' tot 'opheffen die handel'. Maar met de verkiezingen in aantocht (2010) is er nu een heuse commissie in het leven geroepen die het bestuurlijk stelsel onder de loep gaat nemen. De commissie staat onder leiding van Rabobank directeur Ben Mertens.
Nu vraag ik me dan meteen wel weer af waarom onder leiding van een Rabobankman en wie in godesnaam Ben Mertens is. Wie de overige leden van die commissie zijn is niet bekend gemaakt. Daar zou ik nou wel benieuwd naar zijn. Zijn dit bestuurders van stadsdelen, zijn het ambtenaren, zijn het andere hotemetoten, burgers, geen idee. Hoe lang deze commissie aan de gang gaat is ook niet bekend en of de bevindingen bindend zullen zijn, daar is ook (nog) niets over gemeld. Bekend is dat er gekeken gaat worden of de indeling in veertien (in sommige berichten wordt gesproken over vijftien) stadsdelen nog wel de beste is. Daarnaast wordt ook gekeken hoeveel raadsleden, deelraadsleden en bestuurders Amsterdam eigenlijk nodig heeft. Als je berichten mag geloven, dan is de VVD wel voor vermindering en ook beginnen steeds meer PvdA-ers heil te zien in samenvoeging.
Een beetje wrang is dan weer wel dat flink wat stadsdelen net hun plannen er doorheen hebben om te kleine en/of verouderde stadsdeelkantoren in te ruilen voor nieuwbouw of verbouwing van een en ander. Vandaag nog werd het verbouwde stadsdeelkantoor van Westerpark officieel heropend en in Oud West zijn de voorbereidende werkzaamheden voor een fraaie burcht in volle gang gezet. Ik dacht dat Oud Zuid/ de Pijp ook naarstig op zoek was naar een nieuwe locatie, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zuidoost heeft net een nieuw kantoor en zijn de certificaten 'klantvriendelijk handelen' net uitgereikt. Hoe het er voor staat met de zoektocht voor een nieuw stadsdeelkantoor voor stadsdeel Centrum staat me niet meer helder voor de geest. Al die plannen hebben al aardig wat budget weggesnoept van begrotingen en wie weet welke verrassingen er nog boven komen drijven. Stadsdeel Oud West heeft net een nieuwe voorzitter (Bouwe Olij) gekregen. In Bos en Lommer werkt het Bestuur volgens mij nog steeds op halve kracht. Marcouch is net fris van vakantie terug en heeft er behoorlijk wat zin in om de kleine jonge crimineeltjes achter de boeken te krijgen. In stadsdeel Centrum is het Bestuur nog steeds voortvarend bezig de horeca flink te beteugelen.

Kortom, al die stadsdelen zijn behoorlijk met allerlei plannen bezig en het lijkt erop of iedereen er na de vakantie weer volop zin in heeft. Goed, we hebben nog een jaar te gaan, als die commissie in ieder geval voor de verkiezingen klaar wil zijn met haar onderzoek. Meestal zie je al dat stadsdelen in de aanloop naar de verkiezingen geen echte zware onderwerpen meer gaat aanhalen. Veel te link natuurlijk, want dat kan je dus wel eens stemmen gaan kosten. Daarnaast zullen wellicht een aantal stadsdeelvoorzitters zich niet meer herkiesbaar gaan stellen (wie o wie?). Kortom 2009 kan wel eens een heel interessant jaar gaan worden. Zullen we hier op AC vast een poule gaan maken? Welke stadsdelen gaan verdwijnen, wat worden de nieuwe namen en welke voorzitters komen vast en zeker niet meer terug. Ik ben benieuwd.

36 reacties op "Stadsdelen onder de loep"

Roel
-1-  Roel:
Nou, mevrouw Sargentini van Groen Links (fractievoorzitter) doet in ieder geval maandag as haar sollicitatiebrief voor een functie in het Europese Parlement de deur uit. Dus die komt niet meer terug. Ik durf daarnaast wel een gokje te wagen dat Els Iping zich ook niet meer verkiesbaar zal stellen. Nu dat de centrale stad onder leiding van Asscher en Cohen zo een beetje de hele indeling van het centrum voor hun rekening nemen, denk ik dat je het stadsdeel Centrum wel kunt opheffen, voeg daar Zeeburg aan toe. Westerpark, Oud West, De Baarsjes, Oud Zuid/de Pijp, Zuideramstel en Oost-Watergraafsmeer kunnen ook wel samengevoegd worden. Dan Geuzenveld/Slotermeer, Bos en Lommer, Slotervaart en Osdorp samenvoegen. Zuidoost en Noord kunnen zelfstandig blijven bestaan. Ik zou zeggen, met deze vijf stadsdelen kun je heel slagvaardig voor de dag komen. Dan heeft iedereen een beetje van alles. Dat scheelt echt een slok op een borrel. Voeg heel veel diensten samen, alle ambtenaren van 55 in de VUT of de komende jaren verplichten in de zorg of in het onderwijs een baan te zoeken. Geen gezeur over weer grotere kantoren, maar hup een flexibele werkplek of thuiswerken. Computers kunnen goede diensten bewijzen.
Dirkk
-2-  Dirkk:
Die poule vind ik een leuk idee. Maar nog even over de samenstelling van de cie: Amsterdam.nl weet te melden dat die inderdaad bestaat uit bestuurders van centrale stad en stadsdelen. En de voorzitter is de baas van de Rabobank, “een organisatie met een structuur die verrassend veel overeenkomstige kenmerken vertoont met het Amsterdamse bestuurlijke stelsel”. Dat we niet denken dat ze zomaar iemand hebben uitgekozen!
Marja
-3-  Marja:
De Rabobank is niet geheel blanco. Deze bank zit met een aantal afgevaardigde in diverse projecten/in Raden van Bestuur als risicodragende of garantstellende partner (o.a. postcode 1012 en Zeedijk). Dat kan handig zijn omdat ze de structuur en plannen van de gemeente goed kent. Om een bank nu te vergelijken met een politiek en ambtelijke gestuurde organisatie gaat mij wat ver. Lijkt me toch vreemd als een commissie onderzoek doet naar een bestuurlijk stelsel en dat die commissie dan bestaat uit diezelfde bestuurders. Dat wordt dus dealen en wheelen.
Jochem Floor
-4-  Jochem Floor:
Ik vind dit een uiterst nuttig stuk, heb er wel een correctie bij. De PvdA is nooit mordicus tegen geweest, maar heeft het altijd van een inhoudelijke discussie laten afhangen. Hopelijk komt die nu op gang.
Arti
-5-  Arti:
1 december as
Dacht gelezen te hebben dat die club al over drie maanden terugrapporteert aan de powers-that-be in de stopera.
Wat PvdA betreft is t vooral een generatie-issue: de founding fathers willen aan de stadsdelen vasthouden - de jongere generatie bestuurders wil zsm opschalen.
Met of zonder inhoud schat ik Jochem.

Idd Nel, 2009 wordt een heel interessant jaar. Benieuwd of er dan een einde komt aan de stadsdeelkantoren-wedloop die Amsterdam nu teistert: Sloterplas? IJ-Oever? Bilderdijkgracht? Apollohal?
Enfin, de lokale verkiezingen van 2010 blijven wat ze altijd zijn: mensen brengen hun stem uit op de gemeenteraad en kijken dan of ze diezelfde stem in hun eigen buurt toevertrouwen aan de lokalo's van dienst. Dwz, de ene helft van het electoraat dat gaat stemmen.

Misschien kan de ACredactie (Jelmer?) een aparte poule-thread starten met een overzicht van wie waar nu wat eigenlijk bestuurt.
Na een paar weken in de zon heb ik dat niet meer helemaal helder.
Michiel
-6-  Michiel:
Bij verkiezingen hoor je altijd wat iedereen weer gaat doen. Systeem van veel beloven en eigenlijk weinig ervan terechtbrengen. Als het nu eens zou lukken een overzicht te geven met wat die stadsdelen vier jaar geleden allemaal beloofden en dan kijken wat er is gerealiseert. Dan zou je goed inzicht kunnen krijgen. Wat zou er veranderen, anders worden, hoe zit het met het schoon houden, hoe met bouwen, hoe met gestarte projecten, hoe met terugdringen van de bureaucratie. Wat vinden burgers van de dienstverlening van hun stadsdeel. Hoe vaak komen mensen daar en waarvoor. Bezoeken bewoners van die stadsdelen vergaderingen. Zo ja, welke en wat is het resultaat. Hoeveel inspraak hebben burgers gehad. Kortom, genoeg zaken om die eens onder de loep te nemen. Als dat dan helder wordt weten we wellicht als burgers of die stadsdelen nu inderdaad zo noodzakelijk zijn en of deze naar behoren functioneren. Ik heb mijn buik een beetje vol van die argumenten dat het zo handig is een wethouder om de hoek. Hoe vaak zie je die dan en wat doet deze? Laten we ook eens kijken naar de kosten die deze stadsdelen allemaal met zich meebrengen. Kortom heel interessant maar er moet nog iets meer verduidelijkt worden. Als dat gaat lukken kunnen burgers heel 2009 besteden aan wel/niet verder met de stadsdelen. Mooie taak dus voor AC hier verder wat mee te gaan doen. Succes in ieder geval.
ReMember
-7-  ReMember:
@correctie
Tja, als we toch met correcties bezig zijn:
Tot een paar jaar terug waren velen binnen de PvdA mordicus tegen vermindering van het aantal stadsdelen. Inhoudelijke argumenten werden afgedaan met de mantra het moet van onderop komen .

De omslag kwam toen Marleen Barth en Achmed Aboutaleb zich direct en indirect uitspraken: van Marleen mocht de VVD best een beetje gelijk krijgen met vdHorsts uitspraak over bestuurlijke spaghetti en liet Aboutaleb ooit op AT5 Felix Rotthenberg licht ge-irriteerd weten 65procent van zn tijd kwijt te zijn aan overleggen met de stadsdelen.

Daarna hebben ook Herrema, Cohen, Asscher, deVries en Adema zich in meer of minder directe termen uitgesproken voor een krimp in stadsdelenland.

Voor een toekomstig meerderheidsbesluit ten faveure van vermindering van het aantal stadsdelen is inhoudelijke discussie overigens niet meer nodig. De andere partijen zijn al om.
Raoul
-8-  Raoul:
Als ik bovenstaande reacties mag geloven hebben de afgelopen jaren dus de bestuurders de krimp/opheffen van stadsdelen tegengehouden. Opvallend in het rijtje mensen welke hierboven wordt genoemend is het aantal wethouders die nu voor zijn maar toen ze in hun stadsdeel zaten daar niets van wilden horen. Brengt me ineens op nog een vraa, namelijk welke wethouders uit de centrale stad gaan weg. Marijke Vos die kostte wat kost alleen maar ging voor een wethouderspost en tot nu toe alleen maar lintjes heeft doorgeknipt en slingert van fout naar fout? Herrema die bijna naast zijn schoenen loopt van arrogantie en graag naar de 2e tweede kamer zou willen? Aboutaleb die graag terug zou willen vanuit Den Haag omdat hij daar nauwelijks opvalt? Marcouch die aast op een landelijke post of misschien wel een hoge post bij de Politie? Werner Toonk, de ongekroonde koning van OudWest die bewoners maar stukken onbenul vindt en dus graag naast Mark Rutte zou willen staan? Kortom, je ziet nu een aantal bestuurders in stadsdelen die zich King of the World vinden en flink wat bestuurders die het maar niet lukt fatsoenlijk te besturen. Kortom heel interessant wat straks staat te gebeuren en welke bestuurders nu in de startblokken gaan staan om of naar Den Haag te verdwijnen of lekker thuis achter de garaniums gaan zitten.
Jochem Floor
-9-  Jochem Floor:
@ ReMember: Het einde van de periode die jij noemt ligt rond april/mei 2004. Aboutaleb was nog niet zo in beeld. Asscher sprak zich als een van de eersten uit voor die inhoudelijke discussie. Dat weet ik omdat ik er zelf bovenop stond.

Vervolgens is er niet zoveel gebeurd. De benodigde consensus onder de andere partijen was er niet. Nu nog niet trouwens, en dat is ook niet vreemd. Opheffen van de stadsdelen is simpel, maar men krijgt er de handen niet voor op elkaar. Ook binnen VVD en SP, qua retoriek de grootste voorstanders van opheffing, is deze maatregel niet onomstreden.

Verminderen van het aantal stadsdelen, waarvoor wel steun bestaat, kan op tal van manieren: 1) Naar hoeveel stadsdelen willen we toe en vinden we die vraag sowieso interessant? 2) Naar wat voor inwoneraantallen willen we toe en is die vraag echt van belang? 3) Of bepalen we de doelen anders? 4) Moeten fusies tussen 2 of meer partijen plaatshebben? 5)Moeten er sowieso wel fusies komen, of heffen we de betrokken stadsdelen en beginnen we geheel opnieuw? 6) Moeten fusies worden opgelegd of van onderop komen? 7) Hanteren we de huidige stadsdeelgrenzen of trekken we geheel nieuwe? 8) Kan het gewenste resultaat ook door meer samenwerking worden bereikt? ) Handhaven we de politieke kop? 10) Op dezelfde manier of op een andere?

Kortom: de hele discussie is tamelijk technisch en daardoor taai. Dat desondanks verder niets is gebeurd heeft voornamelijk te maken met de lage urgentie die men hieraan toekent. Sinds een jaar of 4 ligt de zaak dus tamelijk open, in afwachting van de collectief broedende Amsterdamse politiek.
Vincent
-10-  Vincent:
Heel interessant wat Jochem Floor hier aan haalt. Er moet dus inderdaad een onderscheidt gemaakt gaan worden naar de technische haalbaarheid van opheffen/opsplitsen aantal stadsdelen en de functionele noodzaak. In feite komt het er op neer, we hebben ze nu eenmaal en kunnen ze niet meer wegzetten. Een beetje zoals: tja die NoordZuidlijn is wel tig miljoenen duurder aan het worden, maar er nu mee stoppen heeft geen zin meer, dat is nog meer verspilling". Klaar zijn we dus!
ReMember
-11-  ReMember:
@steun
Nieuw is dat die steun openlijk bestaat bij GroenLinks en bij een steeds groter deel van de PvdA. Kortom bij de coalitiepartijen die de stad besturen. Daarom staat verminderen van het aantal stadsdelen nu wel op de B&W agenda. Dat lukte niet eerder omdat de VVD de vorige periode geconfronteerd werd met een PvdA in de coalitie die er toen nog niet aan toe was.

De periode tot en met 2007 zat de zaak wat dat betreft meer dicht dan open.

Los daarvan, niemand verwacht dat Zuid-Oost, Noord, ZuiderAmstel en Centrum direct bij de volgende ingreep in het stelsel betrokken worden. Het draait hoofdzakelijk om de oude wijken voorbij de Singelgracht en de stadsdelen langs de ring West.

Daar kom je ook met een saaie, taaie technische discussie wel uit.
daniel
-12-  daniel:
Sowieso blijf ik ervoor het stadsdeel centrum af te schaffen. De reden daarvoor is heel simpel: een democratisch lichaam moet verantwoording afleggen aan diegenen die een belang hebben bij haar beslissingen. De binnenstad is eigenlijk van alle Amsterdammers, zo niet van alle Nederlanders (De Dam is het hart van de hoofdstad van Nederland) - en niet alleen van de inwoners. Er werken veel mensen van buiten de binnenstad, er gaan veel mensen uit van buiten de binnenstad, en het is een symbool van nationale trots voor alle Nederlanders. Die hebben dus allemaal een belang bij wat er in de binnenstad gebeurt. Maar al deze mensen mogen er niet over stemmen - dat mogen alleen de inwoners zelf. Oneerlijk, natuurlijk.
Lazo
-13-  Lazo:
@Danil. Helemaal mee eens. Immers, er worden nu voortdurend maatregelen afgekondigd die erg nadelig voor het bedrijfsleven uitpakken. Als we niet opletten dan denken bestuurders van dit stadsdeel dat ze het hebben over een woonwijk inplaats van een levend centrum. Ben het er volledig mee eens dat het centrum van iedereen is. Betekent simpelweg deze laag er uit halen en via de centrale stad laten lopen. Is echt niet zo een drama, omdat de centrale stad nu toch al heel veel projecten bij onwetende bestuurders stadsdeel centrum weghalen. Dus.....geen centje pijn.
Arno
-15-  Arno:
@ Imby, een dergelijk verhaal las ik laatst ook over een Italiaans Restaurant maar dan aan de Stadionweg. Maar weet je, zo zijn er nog meer. Lees bijvoorbeeld ook het stuitende verslag van de clubs die nu weer eerder dicht moeten. Of hoe bestuurders/ambtenaren van de een wel alles pikken (als ze het zelf leuk vinden) en anderen dwingend iets opleggen omdat ze niet aan regels en/of beleid voldoen. Nog iets ergs, ik hoorde dat het terras van cafe Papeneiland aan de Prinsengracht nu haar terras heeft moeten verwijderen op straffe van. Waarom, bewoners zouden er last van hebben.
Sanne
-16-  Sanne:
@ IMBY

Tja, regels zijn regels....geldt evengoed voor een bouwondernemer op het Haarlemmerplein als voor zo'n leuk tentje....

Het kwijtraken van vergunningaanvragen is natuurlijk erg slordig en verwijtbaar.
jeanette
-17-  jeanette:
Sanne regels zijn inderdaad regels, maar dan ook voor iedereen in hetzelfde stadsdeel. Niet met verschillende maten meten onder het mom, wat we niet weten zien we niet en tja je kunt niet overal achteraan gaan. Dat komt neer op een brutaal mens heeft de halve wereld. Trouwens ik ken “ dit leuke tentje” en weet dat de ondernemer voldoet aan regels. Je kunt het mensen alleen heel erg lastig maken door regels te interpreteren zoals je zelf wilt. Als regels voor meerdere uitleg vatbaar zijn dan klopt er iets niet. Dan heb je ook nog zoiets als letter en geest. Maar, wat heeft dit te maken met dit onderwerp? Of wil je daarmee aangeven dat stadsdeel centrum dus maar beter opgeheven kan worden? Zie het bericht over terras Papeneiland.
yanny scutt
-18-  yanny scutt:
Jochem Floor, ik had gehoopt -omdat jij erzelf bovenop zit sinds 2004- dat er echt iets was veranderd in het PvdA denken! Maar nee..

Ook jij bent bezig met futiliteiten zoals; hoe moet er worden gefuseerd; hoeveel politici per stadsdeel per inwonersaantallen; moeten er nieuwe stadsdeelgrenzen worden vastgesteld. (alsof de amsterdammers precies weten waar hun stadsdeelgrens ligt..)

Weg met de de politici! (niet te verwarren met de 'pliesie' natuurlijk) en terug met de burger -wijkraden. Want die kwamen daar -onbetaald!- bezield bijeen en daar kwam nog weleens iets uit.

Zoiets kan natuurlijk alleen werken als de centrale stad ook werkelijk naar die burgers gaan luisteren en niet zoals in het verleden wensen aanhoren om die wensen vervolgens diep in de onderste laden te verstoppen!

Gewoon een wijkwethouder dus die elke maand moet verantwoorden wat hij/zij heeft gedaan met de wensen van de burgerraad.

Bijkomend voordeel is dan dat alle oude stadsdeelkantoren gesloopt kunnen worden ten behoeve van nieuwbouw en ...er zijn geen nieuwe stadsdeelkantoren meer nodig op mooie groene plekken die de burgers niet kwijt willen!

Jan Schaefer zei het al 'In geouwehoer kun je niet wonen'
michiel
-19-  michiel:
Door het instellen is er iets heel onlogisch ontstaan, namelijk elk stadsdeel mag zijn eigen beleid maken. Betekent wat in het ene stadsdeel wel kan kan niet in het andere. Stadsdelen waren toch niet bedoeld om verwarring te zaaien? Het komt voor dat door die kunstmatige grenzen in een zelfde straat dus verschillend wordt opgetreden. Dat is niet te begrijpen. Wat ik nu alleen denk is dat er niet zal worden gekeken naar het functioneren van de stadsdelen maar meer hoe kan het werk beter georganiseerd worden voor de ambtenaren en bestuurders. Daar zal het samenvoegen van stadsdelen vooral op gericht zijn. Wat burgers er van vinden zal iedereen een zorg zijn. Dat is jammer en een hele gemiste kans. Amsterdam doet alsof het een wereldstad is, maar uiteindelijk is en blijft het een dorp. Verhoudingsgewijs met andere steden is Amsterdam een groot bureaucratisch apparaat. Juist door die bureaucratie zal het steeds verder afzakken als aantrekkelijke vestigingsstad niet alleen om er te wonen en/of te werken maar ook om er te verblijven. Het zou de werkgroep sieren als ze het zouden aandurven een referendum te houden over hoe burgers aankijken tegen een nieuwe bestuurlijke indeling van de stad. Was er een aantal jaren niet een hot item dat bestuurlijke vernieuwing werd genoemd? Waar is die bestuurlijke vernieuwing eigenlijk gebleven, of is dat onderwerp niet “sexy” genoeg.
Jochem Floor
-20-  Jochem Floor:
@ Yanny: Ik stond er bovenop, toen in 2004 duidelijk werd dat wat betreft de PvdA de deur voor hervormingen open ging. Dat is dus iets anders. Maar ik waardeer je vertrouwen, dank je.

Wat mij verbaast is dat de bredere discussie hoe we dit gaan aanpakken vervolgens nu pas wordt aangezwengeld. Je zou denken dat juist de partijen die een groot punt maken van afschaffing zo'n initiatief naar zich toe zouden trekken. Dat gebeurt dus niet en dat is opvallend.

Wat betreft die stadsdeelgrenzen: het lijkt mij vrij essentieel dat lokale overheden moeten natuurlijk wel weten over welk gebied zij zelf gaan en wat bij de buren hoort. Die grenzen blijven dus van belang, anders staan straks de ambtenaren uit Oud-Zuid bij jou thuis in West op de stoep. Dat lijkt in ieder geval niet zo geslaagd.

Jouw wensen doen mij denken aan het Rotterdams model. Kleine toelichting: als de enige andere stad in NL van vergelijkbare omvang met Amsterdam, hanteert Rotterdam een variant op het stadsdelenmodel, te weten “deelgemeenten”. Zie de link (of http://www.rotterdam.nl) en kijk eens naar de voorbeelden aldaar, zou ik zeggen.
Richard
-21-  Richard:
Deelgemeentes hebben geen politieke top maar een goede werkverdeling in ambtelijke aanpak. Dat maakt een heel grot verschil. Het is dan aan de centrale politiek om het overzicht op de stad te houden. In Amsterdam zorgen de stadsdelen ervoor dat elk stadsdeel alleen maar bezig is met zelf te scoren. Hierdoor in totaliteit geen versterking van Amsterdam als geheel maar gewoon et een versterken ten koste van het andere. Dat is de zwakke schakel van de stadsdelen. Wat betreft het punt van Jochem dat partijen die drie jaar geleden zo een grote mond hadden over opheffen nu inderdaad heel stilletjes in een hoekje zitten. Nee, eigenlijk niet stilletjes, maar met een hele grote mond fijntjes mee zitten te besturen in stadsdeel centrum. Pluche heeft kennelijk iets verslavends. Kom op Opheffen Nu, verhef uw stem eens!
Henk
-22-  Henk:
Ik mag hier geen reclame maken maar ik kreeg een berichtje in mijn mailbox. Er is een nieuwe site die de mening peilt van de burger. burgerstem.nl Je kan je mening geven over het bestuur van Amsterdam, van oudwest en zuideramstel via een vragenlijst. De site is nog niet 100 procent klaar maar het lijkt me een goed initiatief.
Jochem Floor
-23-  Jochem Floor:
@ Richard: dat van dat grote verschil klopt inderdaad. Ik zou er voor zijn dat de commissie die nu bezig is de voor- en nadelen van die constructie t.o.v. de huidige eens duidelijk op een rijtje zet.

Het is voorstelbaar dat men met de stadsdelen meer die richting uit zou willen. Vervolgens dient zich ook de vraag aan of fusie van stadsdelen nog moet plaatshebben. Dan is het namelijk de vraag, wat er met die combinatie (fusie + herstructurering) gewonnen wordt.
Chantal
-24-  Chantal:
Ik ben bang dat over dit onderwerp de commissie alleen maar zal komen met samenvoegen van een aantal diensten. r zullen heus geen bestuurders nu gaan voor het centraliseren van de politiek. Het zal simpelweg een storm in een glas water worden. De komende jaren blijven we opgescheept zitten met suffige stadsdelen die allerlei nodeloze beleidsregeltjes zullen opstellen. Let maar eens op hoe nuttig die verschillende bestuurders zich het komend jaar zullen gaan profileren.
Johan
-25-  Johan:
Ik hoorde dat deze commissie bestaat uit Marijke Vos, Tjeerd Herrema, Rob Post (Noord), Arco Verburg (Baarsjes) en Dennis Straat (Zeeburg). Doel is in ieder geval verminderen van het aantal stadsdelen en kijken of de verhouding centrale stad en stadsdelen eficienter kan. Het gaat er dus helemaal niet om hoe burgers een en ander vinden. Het wordt dus navelstaren en eigen positie bepalen. Zal Marijke vast weer ergens in een stadsdeel willen gaan zitten. Dan wordt vast haar leus voor de komende verkiezing: “u moet mij kiezen want ik kan zo goed lintjes doorknippen”. Rond de Kerst komt er een advies. Nou, zijn we daar benieuwd naar?
Herbert
-26-  Herbert:
10 jaar geleden was er de Commissie Tops die het functioneren van de stadsdelen onder de loupe nam. Resultaat was o.a. dat de een aantal stadsdelen toen fuseerden. Het lijkt mij raadzaam om datzelfde rapport weer eens op te halen en kijken wat er met de aanbevelingen is gedaan.
Zelf ben ik erg huiverig om weer een nieuwe fusieslag in te gaan. De organaties zijn dan weer jaren met zichzelf bezig zoals dat bij elke reorganisatie gaat. Dat gaat dan domweg te koste van de dienstverlening. Wel moet er eens bekeken worden wat de stadsdelen zelf kunnen doen en wat centraal. Op dit moment hebben 14 stadsdelen en 32 gemeentelijke diensten hun eigen ICT-afdeling. Dat houdt in dat er erg veel zaken dubbel worden gedaan en veiligheid van de systemen is serieus in het geding. ICT is typisch iets wat je kan/moet bundelen.

Het voorbeeld van Rotterdam is nu net iets wat we niet moeten willen. De deelgemeenten hebben vrij weinig te vertellen en zijn verplicht om zaken als Reiniging van de Roteb af te nemen op de voorwaarden van de Roteb en niet op de voorwaarde van de deelgemeenten. Ook over zaken als onderwijs e.d. hebben ze geen bal te vertellen.

Maar tegenwoordig is het blijkbaar bon ton om op de stadsdelen af te geven. Vaak door mensen die geen enkele clou hebben. Vergeet niet dat de instelling van de stadsdelen de gemeente als geheel een forse besparing hebben opgeleverd en de dienstverlening is fors verbeterd. Ook hebben de burgers veel meer zeggenschap gekregen over hun eigen buurt. De politiek verantwoordelijken zijn in het algemeen goed benaderbaar, heel anders dan de grote en lompe diensten die je vroeger had en je maar eens af moeten vragen of er iets met jouw vraag gebeurde.
yanny scutt
-27-  yanny scutt:
De politiek moet gewoon weer centraal. Maar in tegenstelling tot vroeger (voor de installatie van politieke deelraden) moet er veel beter geluisterd worden naar de nu op te richten burgerraden (destijds wijkraden)

Anders wordt het niks, niks en niemendal!
Henk
-28-  Henk:
Welke besparingen heeft het opgeleverd? Het (gedwongen) afvloeien van ambtenaren waarvoor oa de stadsdelen zijn opgericht door de centrale stad heeft geld opgeleverd maar ook kennis doen verdwijnen. Daarvoor in de plaats is een leger van 450 bestuurders er bijgekomen die eigen staatjes aan het maken zijn geweest en jaren weinig of geen samenwerking met andere stadsdelen heeft volgehouden wat kostenverhogend werkt. Dat ieder stadsdeel zichzelf graag in een goede behuizing ziet (lees: dure behuizing) ziet is ook geen voorbeeld van besparing. Ook het ICT gebeuren is een gevolg van eigen rijkje spelen en was zeker niet voorzien of gewenst. De systemen op elkaar afstemmen is niet mogelijk dus zal er ter zijner tijd een nieuw systeem geimplementeerd moeten worden wat honderden miljoenen gaat kosten. De verantwoordelijke stadsdeelbestuurders hiervoor genieten inmiddels van hun wachtgeld. Hoezo besparingen? Dichter bij de burger? Ik geloof dat er nog nooit zoveel gekankerd is op juist de namaak-dichtheid. De meeste Amsterdammers hebben zich volledig afgekeerd van de stadsdelen deels door de teleurstelling in de veels te hoge verwachtingen die voorgesteld werden deels door het grijze muizen gehalte van deelraadsleden en bestuurders. Horen we nog iets van de kweekvijver gedachte? Politiek talent kan zich scholen binnen de stadsdeel politiek was een uitgangspunt. Na pakweg 24 jaar hebben we een handvol bestuurders die boven zijn komen drijven. De rest is het wachtgeldcircuit ingegaan of met hangende pootjes een baantje gaan zoeken. Stadsdelen kosten meer geld dan ooit en hebben meer verschillen in regels gemaakt dan ooit. Dat heeft de samenhang in de stad meer geschaad dan goed gedaan. Ook dat moet weer worden teruggedraaid wat tijd, energie en geld kost. Ik zie de besparingen niet zo.
Henk
-29-  Henk:
De kweekvijver is misschien bedoeld geweest om een nieuw leger van ambtenaren binnen te krijgen. ook een doelstelling namelijk meer jongere ambtenaren binnen krijgen. Gevolg is inderdaad veel universitair geschoolden met boekenkennis maar geen praktijk ervaring. Nog nooit zoveel “ik weet het niet gehoord” aan loketten. Nog nooit zo vaak gezien dat dingen misgingen. Burgers zijn ook behoorlijk dubbel want als wordt gevraagd stadsdelen opheffen dan roept iedereen nee. Op de vraag wat mensen dan handig vinden dan blijkt dat slechts te gaan om het afhalen van paspoort, rijbewijs en inschrijving bij de gemeente. Dat kan dus beter zonder een politieke top. Maar ja, je ziet nu alweer dat een net aangestelde stadsdeelvoorzitter (Bouwe Olij) gelijk gaat roepen, Oud West mag niet opgeheven worden. Ja, dank je de koekoek, dan is deze man zijn baan weer kwijt. Het enige argument wat nu wordt gebruikt is dat het terugdraaien geld kost en verlies in dienstverlening. Dus dan doen we het maar niet. Belachelijk dus, want dan gebeurt er nooit iets.
Henk
-31-  Henk:
Wat typerend voor de hele discussie rondom de stadsdelen is. alleen de luitjes die er werken en hun calculator gebruiken om de wachtregeling (zonder sollicitatieplicht overigens) te berekenen hoor je. De (gewone)Amsterdammer interesseert het geen hout. Die hebben zich allang afgewend van dit pvda speeltje.
Henk
-32-  Henk:
Wat betreft wachtgeldregelaars: in 2008 maar liefst 4 bestuurders die zichzelf hebbben ontslagen. De laatste maakt het nog bonter door dat hij tijdens zijn praatje op de afscheidsreceptie om een baantje hengelt bij het aanwezige publiek, nog even opmerkt dat hij gemeenteraadslid wil worden voor de VVD en vervolgens op zijn blog ontkent dat hij de ambitie heeft om tegenkandidaat te worden van Eric van der Burg. Politiek opportunisme op het niveau van tussen de schuifdeuren. Je kan op je vingers natellen dat van der Burg maar al te graag Toonk als tegenkandidaat wil hebben om zeer moverende redenen. Dat is dan de VVD kweekvijver. Zie: http://www.wernertoonk.nl
Richard
-33-  Richard:
Een actueel stuk, als je kijkt naar de uitkomsten van het rapport Mertens. Nu zal dus inderdaad de dans om de plekken/posities gaan plaatsvinden. De onder vuur liggende Arco Verburg wil natuurlijk door blijven werken. Komende dinsdag zal duidelijk zijn of hij zijn koffers nu al mag inpakken. En ach, natuurlijk Bouwe Olij. De vers aangetreden stadsdeelvoorzitter van Oud west ziet zijn positie nu ook al wankelen. Hij zal er alles aan doen om zijn kont tegen de krip te gooien. Merkwaardig eigenlijk. Alleen maar reacties van bestuurders. Waar blijven de reacties van burgers? Zij zijn toch degene die moeten aangeven op wie zij straks gaan stemmen en dus de kwaliteit van de bestuurders bepalen. De wereld is dus helemaal op zijn kop gezet. Stadsdelen? Ja, goed voor politici. Ik zou zeggen, hup aan de slag en laat burgers in 2010 maar laten zien hoe en wat. Weg met die hele PvdA kliek. Ik hoop alleen dat er in het rapport ook aanbevelingen zijn gedaan over wachtgeldregelingen. Want vergis je niet al die Raadsleden en bestuurders die nu weg moeten, wie gaat die straks betalen? Las nog ergens een commentaar van voormalig wethouder Walter Etty. Een nietszeggend commentaar maar oh, oh wat was zijn idee van het instellen van de stadsdelen goed. Hij blijft erbij dat het nu ook zo verder moet. Tja, zou ik ook zeggen als gevallen wethouder en momenteel van opdrachten afhankelijk bureau.
Sanne
-34-  Sanne:
Wachtgeld? Als je de veranderingen laat plaatsvinden met de volgende verkiezingen is er natuurlijk helemaal geen sprake van wachtgeld...
Henk
-35-  Henk:
@sanne; Wanneer een aantal diensten (weer) bij elkaar komen zal er ongetwijfeld een reorganisatieplan komen voor de ambtenaren. Ook voor de meer ondersteunende taken zoals bodes/huismeesters zal wat gedaan moeten worden. De deelraadsleden komen nergens voor in aanmerking en raken hun vergoeding kwijt, wat in straattaal hypotheekbaantjes heet In het Mertens voorstel hoeven er maar(!)12 weg. Die krijgen echt wel de mogelijkheid Hester Maij achterna na te gaan. Je weet wel die cda politica 30 die al 4 jaar of langer 75.000 per jaar opstrijkt uit de kas van Amsterdam en vrijwilligers werk doet voor het cda in Overijssel wachtend op een plekje.
jaap
-36-  jaap:
Joep Bertrams had een een leuke vandaag.

Maar de redacteuren op AC zijn ietwat stil de laatste dagen. Is er wellicht een interne disucusie gaande hoe het verder moet met de stadsdeelredacteuren van AC na de fusies van de stadsdelen (tip: vervang Pvda voor ac redacteur) of heeft het Midden Oosten vraagstuk te veel energie gekost?

Oeps het is weekend. Sorry.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.