Home > > Opvolger Buyne, zwart, wit of ...?

Opvolger Buyne, zwart, wit of ...?

Ellin Robles
Ellin Robles strijdt voor Surinaamse wethouder
Amsterdam - Wie oh wie gaat Hennah Buyne opvolgen als wethouder van Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd, Diversiteit en Grotestedenbeleid? De PvdA had gelukkig nog het profiel liggen dat was opgesteld na het vertrek van Ahmed Aboutaleb naar Den Haag en zo is men hard op zoek naar iemand met een biculturele[1] achtergrond. In zoverre dat niet ten koste gaat van de kwaliteit, natuurlijk, en desnoods met wat schuiven van taken.

Volgens de Surinaamse aanhang, of althans een momenteel nadrukkelijk naar voren tredend deel daarvan, is dat helemaal niet zo natuurlijk. Zij vinden dat zij er recht op hebben dat het profiel wordt bijgesteld. Bicultureel? Welnee! De nieuwe wethouder moet een Surinaamse-Antilliaanse, elders ook Afro-Afrikaanse of Afrikaans-Caribische genoemde, achtergrond hebben. Waarom? Omdat de PvdA Hennah Buyne niet voldoende ondersteund zou hebben bij het leren beheersen van het politieke spel.
De groep probeert de schijn te vermijden dat het hier om een voorkeursbehandeling gaat. Zo vroeg Ellin Robles bij het aanbieden van een petitie aan Manon van der Garde om "iemand die het politieke, bestuurlijke werk in de vingers heeft: slim, integer, ervaren". Niets mis mee zou je denken, behalve dat er nog iets achteraan kwam: "én zwart". En toen Ellin Robles door Radio Nederland Wereldomroep werd gevraagd of het aan Hennah Buynes culturele achtergrond lag, dat zij was afgetreden, haastte zij ook dit te ontkennen: "Het heeft niets, hoegenaamd helemaal niets te maken met culturele achtergrond. dit doen hagelwitte, yoghurt-uitziende mensen met elkaar ook". Tegelijkertijd is de druk groot, de oproep wordt gedaan "gelet op onze lange deelname aan deze stad, gelet op onze getrouwheid aan de Partij van de Arbeid".

"Hoezo zwart?," was mijn eerste gedachte, "waarom dringen ze niet aan op een allochtone wethouder?" Om vervolgens te bedenken dat er natuurlijk geen enkele reden is waarom Surinamers zich verbonden zouden moeten voelen met Marokkanen of Turken, alleen omdat ze in de statistieken allemaal tot de allochtonen gerekend worden. Bovendien, het profiel gaat al uit van een allochtone wethouder, wat de hele actie overbodig zou maken. Vervolgens bleef dankzij de publiciteitsacties van de afgelopen dagen de indruk hangen dat de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap er recht op zou hebben de volgende wethouder te leveren, omdat deze een bevolkingsgroep vertegenwoordigt die groter is dan andere allochtone groepen. Dat dat niet klopt, wordt wel duidelijk bij het bekijken van de cijfers:Surinamers vormen 9,3% van de Amsterdamse bevolking, gevolgd door de Marokkanen (8,9%), de Turken (5,2%) en de Antillianen (1,5%). Daarnaast is er nog een groep allochtonen van niet-westerse afkomst (9,6%) en een grotere groep van westerse allochtonen (14,1%).

Aangezien we slechts zes wethouders hebben, is er getalsmatig niet een van de vier grootste groepen die aanspraak kan maken op een eigen wethouder. Daarvoor zou namelijk 16,7% van de bevolking voor nodig zijn, wat zelfs alle westerse allochtonen samen niet halen. Wie simpele geesten tegenover zich weet, zou op basis hiervan kunnen beweren dat allochtonen dus helemaal geen recht hebben op een plek in het college. Dat is onzin, want samen vormen al die allochtone groepen bij elkaar inmiddels wel 48,6% van de Amsterdamse bevolking, tegenover 51,4% autochtonen. Met een beetje afronden kom je dan al snel uit op drie allochtone wethouders tegenover drie autochtone wethouders.

Met statistieken kun je eindeloos spelen en zo zou iemand kunnen aanvoeren dat uit onderzoek blijkt dat westerse allochtonen nog minder binding hebben met hun eigen groep dan autochtonen, of iemand zou de verkiezingsuitslagen, verdeeld naar herkomst, er eens bij kunnen halen om tot een andere verdeling te komen. Feit blijft, dat het huidige college, zeker sinds het vertrek van Hennah Buyne, onevenredig wit/blank/yoghurt-uitziend is, wat niet past in een tijd waarin van iedereen verlangd wordt dat hij integreert in de Amsterdamse samenleving. Feit blijft ook, dat zolang dat het criterium is waarop kandidaten als eerste beoordeeld worden, die integratie nog verre van voltooid is.

[1] Voor wie het niet meer weet: bicultureel werd in 2006 opgeworpen als hét woord dat allochtoon zou moeten vervangen. Gezien de recent weer opgelaaide discussie, is dat niet helemaal gelukt.

N.b. Het Parool stelt een aantal kandidaten voor, maar de ideale kandidaat lijkt er nog niet tussen te zitten. Bij de PvdA wordt zelfs Ayaan Hirsi Ali genoemd, maar luid applaus blijft op een enkele uitzonderng na, uit.

elf reacties op "Opvolger Buyne, zwart, wit of ...?"

rob
-1-  rob:
we eisen dit, we eisen dat......prima; legt u dan eens een lijstje voor met 5 geschikte kandidaten.....(en toen was het lang stil) nog even en het is weer.....discriminatie!!!
Robin
-2-  Robin:
Prima als je streeft aan een college van wethouders die een afspiegeling vormen, maar het gaat er toch om dat je op deze zware portefeuille de beste man/vrouw op de juiste plek moet zien te krijgen. Wat heb je aan een bepaalde gekleurde voorkeur als hij/zij nauwelijks snapt wat het politieke bedrijf eigenlijk betekent. Mevr.Robbles kan af en toe zo ongenuanceerd uit de hoek komen. Inderdaad kijk eens naar de lijstjes en zie wat er zich dan aandient. Niet echt veel soeps denk ik dan.
Arnoud de Jong
We kunnen ook een hond wethouder maken, ter vertegenwoordiging van de duizenden huisdieren in Amsterdam. Dat is tot dusver een vergeten groep!
Michiel
-4-  Michiel:
Of de eerste de beste tuinkabouter om in de suggesties van Arnoud te blijven.
RudiPensionado
-5-  RudiPensionado:
Die hond van Arnoud lijkt mij geen goed voorstel omdat er in navolging van andere steden ooit nog eens een verbod komt op het houden van honden in Amsterdam.
Willem
-6-  Willem:
@ Robin

Mevrouw Robles komt meestalongenuanceerd uit de hoek als het over afkomst gaat.
Benno
-7-  Benno:
Het voorkeurbeleid (noem het gewoon discriminatie) is juist de reden dat er telkens gerommel is met allochtone bestuurders:
als je kwaliteit ondergeschikt maakt aan huidskleur, haal je vanzelf meer brokkenpiloten in huis. Deze allochtone brokkenpiloten hebben een nagatief effect op de beeld van allochtonen in het algemeen. Missie geslaagd!
ghislaine
-8-  ghislaine:
Waarom zou een biculturele achtergrond of een culturele achtergond ten koste gaan van de kwaliteit???????????
Reginald
-9-  Reginald:
Het blijkt wel uit de reacties die er gegeven worden nederlanders nog steeds geen hoge pet op hebben van surinaamse mensen, de scheldwoorden en de arrogantie ten top. Kijk daar gaat het nou juist om. Zwarte mensen kunnen ook praten. En je moet eens weten hoeveel geleerde mensen er zijn onder de zwarte bevolking. En ze zijn net zo geleerd als de rest.
sowe
-10-  sowe:
Als buitenlanders moeten interegeren dan moeten ze ze ook in de politiek laten intregeren
marlenediek@hotmail.com
-11-  marlenediek@hotmail.com:
Surinaamse mensen moeten nou maar eens erkend worden. We zijn het spelletje zat, zo zit dat.
Als Mevr. Henna Buyne meer was ondersteund en ze niet weer was weggepest was er niets aan de hand geweest.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.