Home > > Buyne treedt af, maar waarom?

Buyne treedt af, maar waarom?

Wethouder Buyne
Amsterdam - 'Laat je niet gek maken' heet de lesbrief die de gemeente Amsterdam naar Amsterdamse scholen stuurde. De lesbrief was bedoeld als hulp aan scholen om leerlingen te leren hoe je met vrijheid van meningsuiting, geloof, politiek en conflicten daarover om moet gaan. Dit leidde tot veel discussie, met uiteindelijk als gevolg dat de verantwoordelijke wethouder, Hennah Buyne, vandaag haar aftreden bekend maakte. Over de inhoud van de lesbrief ging het inmiddels allang niet meer. Was haar aftreden terecht, of liet Buyne en misschien wel de hele raad zich gek maken?
Eén passage trok in de lesbrief met name de aandacht:
"Helaas zijn er politici die denken dat ze populairder worden door heel negatief te zijn over bepaalde groepen mensen. Zij denken dat je alles moet kunnen zeggen, ook als het kwetsend kan zijn. Maar dat maakt het er in Nederland niet prettiger op. Want voor je het weet hitsen ze de een tegen de ander op." (zie pagina 16 van de lesbrief)

Geert Wilders voelde zich door de passage persoonlijk aangesproken en sprak van een 'anti-PVV-lesbrief'. Er kwamen kamervragen en ook de gemeenteraad stelde de lesbrief aan de orde, hoewel de wethouder inmiddels al had aangegeven dat zij de lesbrief zou laten aanpassen. Al heel snel ging het in de raad dan ook niet meer over de vraag wat er in de lesbrief stond, maar over hoe hij tot stand was gekomen. Had de wethouder zich met de inhoud bemoeid, voelde zij zich verantwoordelijk voor de inhoud of niet? Buyne legde uit hoe de brief tot stand was gekomen. Dat scholen hadden gevraagd om lesmateriaal, dat zij daarop een externe instantie gevraagd dat materiaal te leveren en dat uiteindelijk de (concept-)lesbrief naar de scholen was gestuurd met de vraag op de inhoud te reageren.

Ze verzuimde daarbij te vertellen dat ze eerdere conceptversies had teruggestuurd met het verzoek wijzigingen aan te brengen, met name in het beeldmateriaal. Een week later stuurde ze dan ook een brief aan de raad waarin ze dat alsnog duidelijk maakte, hopend zo de indruk weg te nemen dat ze zich niet verantwoordelijk zou voelen.

Eric van der Burg, fractievoorzitter van de VVD, zag zijn kans schoon en diende voor de volgende raadsvergadering een motie van afkeuring in tegen de wethouder. Zij had immers toegegeven dat zij de raad tijdens de eerste raadsvergadering niet correct had ingelicht. Zijn motie kreeg slechts steun van D66 en het CDA, die daarbij aantekenden dat zij niet vonden dat de motie het aftreden van de wethouder tot gevolg moest hebben. De andere partijen vonden dat de wethouder weliswaar onzorgvuldig had gehandeld, maar dat zij met haar aanvullende brief, de raad alsnog op bevredigende wijze had ingelicht.

Dat bij Hennah Buyne de indruk bleef hangen dat men in de raad vindt dat zij "moedwillig en doelbewust de raad zou hebben misleid", is voor wie het debat beluisterd heeft, vreemd. Dat de raad zich uiteindelijk meer bezighield met wat je haast een vormfout zou kunnen noemen, dan met de inhoud van de lesbrief, is merkwaardig. Op die lesbrief viel namelijk veel meer aan te merken dan die passage die door het rumoer rond Wilders de pers haalde. Niemand in de raad viel er bijvoorbeeld over dat er in staat dat boeken niet zo maar verboden kunnen worden, zonder op te merken dat de verkoop van Mein Kampf in Nederland wel degelijk verboden is. Niemand viel er over dat de lesbrief, zij het op een omslachtige manier, meer over de islam leek te gaan, dan over de vrijheid van meningsuiting. Als de wethouder al over deze lesbrief had moeten vallen, dan zou dat geweest moeten zijn omdat zij zich in te beperkte mate met de inhoud van de lesbrief heeft bemoeid. Zij had namelijk dat externe bureau opdracht moeten geven de lesbrief grondig te herschrijven, zodat geen enkele bevolkingsgroep bij lezing de indruk zou krijgen dat hij vooral op hen gericht was. De hele affaire is zo helaas allerminst een voorbeeld geworden voor de Amsterdamse jeugd van hoe inhoudelijke discussies tot meer onderling begrip en betere verhoudingen kunnen leiden.

dertien reacties op "Buyne treedt af, maar waarom?"

L. Langeweg
-1-  L. Langeweg:
Het is een geval van wie de schoen past trekke hem aan. De Christenen, Joden, en niet-Moslims zouden zich ook angevallen kunnen voelen door de aantijgingen tegen hen in de Koran en de predikingen van Imams.
Het beste is je eigen hart te volgen en je door niemand op laten stoken tot haten. Noch door de Imam, noch door Wilders. Dan kan je nooit fout gaan. Moslims, Joden, Christenen, Hindoes, Buddhisten, Atheisten, wat maakt het uit. Zonder liefde ben je nergens, behalve nu al in de hel. Want dat is haat; lijden.
Michiel
-2-  Michiel:
Een moedige stap van Buyne. Ik denk dat ze zich een beetje vergist heeft in het politieke spel. dat was niet bepaald haar achtergrond en misschien wel passend bij haar wijze van werken. Opvallend vind ik wel, dat er bij haar bekendmaking behoorlijk wat aanhang aanwezig was. Ditzelfde ook al eens gezien en gehoord bij de toenmalige wethouder Cultuur. in Zuidoost heel goed bezig, maar zodra ze in de Centrale Stad zat lag ze voortdurend onder vuur. Nu kun je je dus afvragen of de politiek stijl in de Centrale Stad wel juist is, zitten hier niet teveel haantjes die voortdurend het functioneren van een wethouder ter discussie stellen. Niet over de inhoud, maar over de bestuursstijl. Misschien moet daar eens naar gekeken worden. Al met al, ik respecteer het besluit van Buyne. Heel goed als iemand zich er van bewust is dat dit voorval niet het enige zou zijn. Ze voelde dus heel goed aan dat haar wijze van werken niet paste bij deze Raad. Misschien moeten dergelijke mensen ver van het politieke theater blijven en zich meer in stilte hard maken voor de inhoud. In de huidige Raad gaat het kennelijk om zichtbaarheid en populariteit. Ik kan me ooit nog het geval herinneren van een hele goede veiligheidsmedewerker, maar omdat ze dus kennelijk te populair bleek (niet bij de Raad) werd ze gedwongen op te stappen. Misschien gewoon eens tijd om de huidige Raad eens door te lichten. Nu maar afwachten wat er met wethouder Vos staat te gebeuren. ook zij heeft de Raad niet ingelicht en heeft een absurde verkoop gedaan met de horeca op de Bosbaan.
Vladi van der Veel
-3-  Vladi van der Veel:
Maar waarom? Goeie vraag. Ik ben nogal verbaasd over het plotselinge aftreden van Buyne. Alsof ze haar kans schoon zag de jas die haar niet paste eindelijk af te schudden. Waarom zou je anders na het eerste zuchtje politieke tegenwind - want dat was die motie, Marijke Vos heeft het tijdens Trafigura harder voor haar kiezen gekregen - aftreden?

Die lesbrief is inderdaad bijzonder onhandig én beledigend. De Volkskrant omschrijft het vandaag treffend:

“De brief bevatte merkwaardige cartoons, die suggereerden dat joviale moslimjongeren in Amsterdam louter door proleterige blanken tegemoet worden getreden.”

Daarover heb ik mijn wenkbrauwen ook nogal gefronst.

Tot slot wil ik opmerken het niet vreemd te vinden dat Wilders zich persoonlijk aangesproken voelde door de zinsnede: “Helaas zijn er politici die denken dat ze populairder worden door heel negatief te zijn over bepaalde groepen mensen. Zij denken dat je alles moet kunnen zeggen, ook als het kwetsend kan zijn.”. Natuurlijk gaat dat over Wilders, welke andere politicus doet dat anders?

Ik denk dat het kortom goed is dat Buyne weg is. Het bij de raad leggen en haar “a-politieke” aanpak roemen vind ik onzinnig. Over welke aanpak dan ook van Buyne is weinig bekend, behalve wat ze over zichzelf schreef in haar afscheidsbrief.

Amsterdam verdient geen wethouder die dit soort teksten naar scholen stuurt. Amsterdam verdient al helemaal geen wethouder die bij de eerste de beste tegenslag de handdoek in de ring gooit.
Suffie
-4-  Suffie:
Een wethouder die zich bemoeit met dingen waar ze zich vanuit haar positie niet mee hoort te bemoeien en het vervolgens ontkent...

Even los van haar goede bedoelingen, het hoort dus niet en is bovendien fnuikend voor het broze vertrouwen dat de burger in de politiek heeft. Had ze het openlijk gedaan en was ze er meteen voor uitgekomen dan had ze zonder schroom of gevolgen de tik op haar vingers kunnen ontvangen. Overigens is de houding die zij tentoonspreid wel het gevolg van de huidige afrekencultuur: iedere futiliteit wordt dusdanig breed uitgemeten dat mensen de verantwoordelijkheid voor een nieuw initiatief niet meer durven te dragen.
Casper
-5-  Casper:
Wacht even, Mein Kampf ís niet verboden in Nederland, de Nederlandse staat bezit wél het auteursrecht en kan daarmee het boek uit de circulatie houden. Dat is een belangrijk verschil met het verbieden van een boek. Dus dat er in de lesbrief niet staat dat Mein Kampf verboden is komt omdat dit technisch anders ligt. De Nederlandse staat kan het auteursrecht van wat Geert Wilders maakt niet claimen, want Geert Wilders leeft nog en er is ook geen sprake van speciale omstandigheden zoals die er wel waren na de tweede wereldoorlog.
Een SuriNed
-6-  Een SuriNed:
Hallo mensen!

Ik wil nog aan dit forum toevoegen dat ik wethouder Buyne haar besluit zeer respecteer. Natuurlijk had ze kunnen blijven.
Maar men moet weten dat deze motie van afkeuring niet op zichzelf staat.

Ze had iedere mogelijkheid om te blijven:

1 Het ging om een motie van afkeuring, niet van wantrouwen. Dit is slechts 'n gele kaart.

2 De motie werd gesteund door 12 v/d 45 gemeenteraadleden (VVD,CDA,D66). Waarbij de laatste 2 partijen aangaven dat die motie NIET tot haar afleiden zou hoeven te leiden.

3 Er zijn minsters/wethouders geweest die
veerl ernstigere dingen op hun kerfstok hebben. (ex-minster Verdonk: schipholbrand + Wethouder Vos: Trafigura-schanddaal)
Kortom ze had niet weggehoeven.

Waarom dan toch deze keuze?
Hennah had volgens mij goed door dat haar directe, op reslutaat gerichte aanpak, niet strookt met de politieke cultuur zoals die in de Stopera geldt. Met een politieke agenda die vooral gericht is op het verzamelen van macht/aanzien en partijbelangen en op de laatste plaats op resultaat. Als rechter is ze gewend om op een onbevoordeelde manier naar een zaak te kijken. Bij de Stopera gaat hier dus totaal niet om.

Als je dit bedenkt dan kom je vroeg of laat tot de conclusie dat je altijd tegengewerkt zult worden als je niet doet wat bepaalde mensen (in de PvdA) willen.


Lees haar afscheidsspeech op http://www.amsterdam.nl en oordeel zelf!
Arnoud de Jong
Elke aspirant-politicus zou verplicht moeten worden eerst een paar jaar een weblog te hebben (met reactiemogelijkheid uiteraard). Daar leer je van incasseren en vooral ook je schouders ergens over ophalen.

Ik vind het op zich een flutreden om op te stappen. Zoals anderen hier al hebben opgemerkt: andere politici hebben het in het verleden wel zwaarder voor hun kiezen gekregen en dan nog terecht ook. Als wethouder moet je niet alleen goed zijn in het beheer van je portefeuille, maar moet je die ook politiek bedreven kunnen verdedigen. Wanneer je een van beide niet kunt, ben je ongeschikt voor de functie. Dus op die manier bekeken is het waarschijnlijk terecht dat ze opstapt. Jammer dat het zo loopt, want ze bevestigt hiermee de indruk dat sommige rechters niet altijd even wereldwijs zijn, maar nogal eens opereren vanuit een ivoren toren.
En als er in een lesbrief staat dat sommige politici heel negatief zijn over bepaalde groepen mensen in de samenleving, dan is dat gewoon een realiteit. En die realiteit heet inderdaad Geert Wilders. Dat moet gewoon gezegd kunnen worden, ook in een lesbrief. Wat willen ze dan? Dat we gaan liegen tegen die kindertjes?
-8-  :
@Casper: Je hebt gelijk, alleen de verkoop is verboden, wat volgens mij toch wel vermeld had mogen worden. Ik heb de tekst aangepast.

@Vladi: Ik vind het ook niet vreemd dat Wilders zich aangesproken voelde, wel dat bij de bespreking niet aan de orde kwam dat er veel meer op de lesbrief was aan te merken. Lees bv. de passage Praten op internet, op pagina 6. Gekleurd geformuleerd en overigens ook weer met een sneer naar Wilders: “Op internet kun je ook nog filmpjes kwijt die niemand op televisie wil laten zien”. Alsof de gemiddelde leerling eerst de NOS benadert, voor hij iets op Youtube zet ;-)

De teksten over religieuze boeken en politiek zijn ook simplistisch knullig en bij de vraag waarom politici zich over de islam en de koran uitlaten (merk op niet 'over religie') op pagina 18, had prima een uitgleg kunnen staan over hoe de wetten van een land en de voorschriften van een godsdienst soms met elkaar dreigen te botsen, waardoor discussie daarover noodzakelijk is.
SuriNed
-9-  SuriNed:
@ Marleen Zante

Ja, op de inhoud van de lesbrief valt t nodige aan te merken. Dat heeft mw. Buyne dan ook gedaan. Zij t op n “onhandige” manier.

Maar je artikel gaat over de vraag waarom zij weg moest.
Zie mn eerdere posting. Juist om de redenen die ik genoemd heb geloof ik niet dat de lesbrief affaire de aanleiding was.
Ze had immers aan kunnen blijven als ze dat wou.

Volgens mij is 't meer het feit dat zij persoonlijk als leugenaar werd neergezet (terwijl dat domweg niet t geval was) dat ervoor gezorgd heeft dat zij de eer aan zichzelf heeft gehouden.
Bovendien heeft ze ook de moed gehad om zelf n brief naar de gemeenteraad te sturen, waarin zij expliciet aangaf dat ze onvolledig was geweest. Ook geen halsmisdaad als je bedenkt dat Job Cohen vorig jaar opeens last had van “geheugenverlies” toen hij door de gemeenteraad ter verantwoording werd geroepen.

Nee ik vraag me eerder af wat haar echt bewogen heeft om op te stappen. Zelf geeft ze aan dat zij soms te weinig steun heeft gehad (zie afscheidsspeech). Als dat klopt dan mag de PvdA (want van wie had ze anders steun moeten krijgen?) dat zichzelf behoorlijk aanrekenen.
yanny scutt
-10-  yanny scutt:
Die lesbrief zag er nogal hitserig uit qua keuze van beeldmateriaal dus dat was al fout.(als ik een jochie van 10 was zou ik meteen op kick-boxen gaan!)

Veel erger nog is het feit dat een wethouder zich moet bezig houden met een lesbrief om de -vermeend verhitte- gemoederen van onze jeugd te bedaren.

Daar breekt m'n klomp! (valt het keppeltje van m'n hoofd- stijgt m'n hoofddoek spontaan ten hemel en doe een renloop over de sloterplas)

Want sinds wanneer zijn leraren een lesbrief nodig van de overheid om onverdraagzaamheid in hun school tegen te gaan?!

Misschien heb ik weer iets gemist, maar in mijn beleving geven leraren ook les in het omgaan met elkaar tijdens het rekenen!

Amsterdam zou wat geloofwaardiger overkomen als de wethouder zich bezig kan houden met het bewaken van onze wetten; de burgemeester met het promoten van onze stad, en grote geschillen slecht. Bij voorbeeld over de verschillen van inzicht van de deelraden in nieuw-west over de inrichting van de Sloterplas-oevers i.p.v. zich bezig te houden met wie de hand mag schudden van wie!

Wellicht is Amsterdam nu een heel goede wethouder kwijt omdat zij er nooit bij had stilgestaan dat je lesbrieven voor scholen moet produceren vanuit het idee dat leraren hun vak niet meer verstaan!

Ik hoop dat mevrouw Buyne alsnog een een 'opvoedende tik' uit gaat delen aan de gemeente Amsterdam. Sterkte mevrouw Buyne! Groetjes, Yanny
Karina
-11-  Karina:
Misschien toch niet onaardig als hier eens een posting zou komen van de PvdA om daadwerkelijk het Raadsel rondom vertrek Buyne uit de doeken te doen. Juist het feit dat iedereen hier nu zelf zijn/haar conclusies trekt lijkt mij dit handig. Wie o wie gaat dit doen?
Belinda
-12-  Belinda:
Gister stond een achtergrondartikel in het Parool waarin de aanleidingen voor het aftreden vermeld stonden. Volgens het artikel functioneerde Buyne al niet goed sinds haar aantreden. Zo zou ze vaak geen heldere antwoorden geven op raadsvragen en/of zouden deze antwoorden te laat komen.
- Even voor de duidelijkheid: dit is dus niet mijn mening maar die van de journalist. Het artikel is helaas niet op de interetsite van het Parool te vinden.
Julian
-13-  Julian:
Goh en nu weer een wethouder die de Raad niet informeert over een verkoop van een heel kostbaar pand. Pand gebouwd door de Gemeente en nu door Mevr.Vos verkocht voor 1.9 miljoen. Ik wist niet dat deze wethouder makelaars capaciteiten had dan wel verstand had van onroerend goed. Eigenlijk vind ik dit ook een motie van afkeuren waard. Ben heel benieuwd, maar ja, ze zal wel weer een hele goede reden hebben gehad. Net zoals destijds met het laten wegvaren van een gifschip. Het valt toch wel op dat deze gemeenteraad met geld wappert of het van henzelf is. NoordZuidlijn alweer duurder, tegenvallers bij de opbrangst onroerend goed, dubieuze verkopen met verlies, instellingen die een tekort hebben, de Beurs van berlage verkocht, Wallenpanden kopen. Het duizelt mij met al die miljarden. Triest om dan te zien dat er nog steeds voedselbanken zijn, verzorgingshuizen voor ouderen er slecht aan toe zijn, scholen in erbarmelijke gebouwen zitten etc. etc.. Dit allemaal omdat Amsterdam in allerlei lijstjes moet komen als Topstad?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.