Home > > Amsterdam kan veel gezonder

Amsterdam kan veel gezonder

Wordt bus 15 ooit tram 15?
Amsterdam - Deze zomer kwam de gemeente Amsterdam met het discussiestuk Voorrang voor een gezonde stad, een stuk vol plannen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Dat dat nodig is, daar is iedereen het wel over eens. Maar gaan de plannen wel ver genoeg? Als we de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) moeten geloven, kan Amsterdam nog veel schoner.

De ARS publiceerde half oktober een reactie op het discussiedocument, waarin het op vriendelijke toon de gemeente wijst op enkele tekortkomingen in de plannen. Zo zou de gemeente te veel inzetten op het halen van de normen die voor luchtkwaliteit gelden en te weinig op het positieve effect dat een echt schone stad heeft op het vestigingsklimaat. Amsterdam kies, adviseert de raad: "Terwijl men hier nog nadenkt over de strategie, zijn steden in andere landen al bezig met het uitvoeren van maatregelen."
Als grootste manco in de plannen ziet de ARS dat het ontmoedigen van autogebruik, met name door het opschroeven van de parkeertarieven, zoveel nadruk krijgt. Wil je reizigers echt zover krijgen dat ze voor alternatieven kiezen, dan moet je een aantrekkelijk alternatief bieden, aldus de raad. Concreet betekent dat betere inrichting van de stad voor voetgangers en fietsers, maar vooral ook een drastische verbetering van openbaar vervoer.

In een reactie in het Parool, wuifde wethouder Tjeerd Herrema het advies van de raad nogal makkelijk van tafel. De raad zou enkele nota’s over het hoofd gezien hebben: "We zijn bezig met plannen voor fietsers. Ook wij willen vervuilende auto's meer laten betalen en uit onderzoek blijkt dat reizigers binnen de ring tevreden zijn met het openbaar vervoer. Het probleem ligt daarbuiten. Maar inhoudelijk wil ik hetzelfde als de ARS."

Zou Herrema het advies wel goed gelezen hebben? Hij gaat namelijk helemaal niet in op de plannen die de ARS voorstelt met betrekking tot de tram. Waar de gemeente in de OV-Visie 2007-2020 aangeeft het aantal tramlijnen te willen terugdringen - die zijn namelijk duurder dan bus of metro - pleit de ARS juist voor uitbreiding van het tramnet. Sterker nog, de raad acht dit "cruciaal voor het vervangen van de korte, kriskras autoritten in de stad".

De vraag is ook niet of de huidige reiziger tevreden is met het openbaar vervoer, het gaat er om toekomstige tevreden ov-gebruikers te creëren, die nu nog tot de automobilisten horen. En dat red je niet met een Opstapper, die slechts één route aandoet en daarbij erg wisselende rijtijden heeft, afhankelijk van het aantal ladende en lossende busjes en vrachtwagens onderweg. Toch is dat - heel zwart-wit gesteld - het alternatief dat de gemeente in het discussiestuk biedt: handhaving van de Opstapper en verbetering van de P+R-terreinen.

In de visie van de ARS krijgt Amsterdam een fijnmazig tramnet met meer haltes, waarop 24 uur per dag trams rijden, met binnen de ring een gereduceerd tarief. Vervuilende bussen kunnen dan verbannen worden naar het gebied buiten de stadsgrenzen en het goederenvervoer over de tramlijnen kan ook nog eens uitgebreid worden.

Prima plan, kunnen eindelijk ook eens die tramrails waar bus 15 nu langsrijdt, ingebruikgenomen worden.

vijftien reacties op "Amsterdam kan veel gezonder"

Jochem Floor
-1-  Jochem Floor:
@ Marleen: goed stuk. Kanttekening verdient wel dat de ARS opmerkt dat [i]“het ontmoedigen van het autogebruik door een verhoging van de parkeertarieven als enige maatregel ver uitgewerkt. Een groot aantal
van de andere genoemde maatregelen blijft vaag. Dat is een gemis,”[/i].

Kortom, niet zozeer het voorstel tot verhogen van parkeertarieven wordt bekritiseerd, als wel het gebrek aan uitgewerkte andere (en verdergaande) maatregelen parallel daar aan. Dan moet worden gedacht aan de echte hoofdpijnvoorstellen als rekeningrijden/roadpricing en dynamisch verkeersmanagement. Ongetwijfeld mag je er grote verwachtingen van koesteren voor de verre toekomst. Maar dit soort hoog-technologische voorstellen vertraagt altijd weer meer dan is ingeschat. Wat dat betreft is het heel verstandig dat ze niet (verder) zijn verwerkt in de voorstellen van Herrema, waarmee de gezonde lucht doelstellingen in 2010/2012 moeten worden gehaald.

Voor het overige heb je wel gelijk dat het fijnmazig en hoogfrequent tramnet moet worden behouden en uitgebouwd. Tegelijkertijd zal nu eens werk moeten worden gemaakt van een serieus metronet (eveneens hoogfrequent, en niet in plaats van, maar complementair aan dat tramnet) de reiziger in de regio uit de auto moeten lokken. Dat is af te maken met een taxistelsel dat snel, goedkoop en betrouwbaar opereert en zowel autobezitters als autolozen, als ook toeristen een goed alternatief biedt.

Tot slot je punt van de vertramming van lijn 15; dat klopt helemaal. Als een tram, zeg maar. Volgens mij ontbreken er twee stukjes van totaal nog geen 300 meter tramrails. Zoals ze op de A10 de bottlenecks willen aanpakken, zo kan het tramnet met tramlijn 15 worden aangevuld.
Cees van Houten
-2-  Cees van Houten:
Zou het toch niet de moeite van het overwegen waard zijn te kijken naar vervangen van bussen/uitbreiding tramnet door trolleybussen? Veel makkelijker inzetbaar dan het eerst aanleggen van rails. Ook meer souplesse. Uitbreiding P&R met bijvoorbeeld elektrische kleine autobusjes (gratis)van en naar deze plekken. Er kan veel meer maar dan wel rigoreus anders. Niet alleen het parkeergeld op straatnivo duurder maken maar ook de bewonersvergunningen. Ik verbaas me erover dat je als bewoner voor 80 euro per maand gewoon een stuk straat in beslag kan nemen. De eerste de beste winkelier betaald meer voor het bij de deur zetten van een plantenbakje. Tegenwoordig stallen mensen hun auto 24.00 uur op straat. Rijden er de hele week niet in omdat ze bang zijn hun plekje kwijt te raken. De auto wordt alleen in het weekend gebruikt. Autodelen uitbreiden want nu wil iedereen in het weekend deze auto. Kortom aan de slag!
Peter
-3-  Peter:
mijn voorkeur gaat uit naar trams. Ik voel me veiliger in een tram, het past meer in het stadsbeeld, en het is makkelijker in en uit stappen.

Goed plan!
Arnoud de Jong
Ik weet er het fijne niet van, maar was men ook niet bezig met het milieuvriendelijker maken van bussen door ze op aardgas of waterstof te laten rijden? Dan zijn we er toch ook?
Vertramming heeft niet alleen maar voordelen, maar ook veel nadelen: duurdere infrastructuur, meer lawaai en meer onveiligheid voor zwakkere verkeersdeelnemers.
Arti
-5-  Arti:
Had je http://www.amsterdam.pvda.n... dit trouwens nog gezien Marleen e.a.?
t Lijkt erop dat de zogenaamde ontkenningsfase terzake voor de fractie nog enigszins voortduurt, waar die voor de ambtenaren van Herrema/Vos, zeg B&W, reeds gepasseerd is. Of worstelen ook Asscher en Cohen hier misschien stiekem ook nog mee?
Arti
-6-  Arti:
Over trams http://www.tramway-nice.org/ gesproken... zo kan t ook.
RudiPensionado
-7-  RudiPensionado:
Arnoud,
De tram hoort ook bij de zwakkere verkeersdeelnemers.
Jan Westerhof
-8-  Jan Westerhof:
De geplande verbetering van de P+R terreinen vind ik ook een beetje schijn. Het aantal plaatsen zou moeten worden verdubbeld van (ik geloof) 550 naar 1100 parkeerplaatsen.
Maar is dat nu werkelijk een alternatief. Als P+R echt populair zou worden, betekent het toch dat we gaan van één druppel op de gloeiende plaat naar twee?
Verder is het OV van P+R naar binnenstad veel te beperkt. Moet ook na middernacht goed zijn (voor feestjes, clubs en disco's etc.) en er moet veel ruimhartiger OV-kaartjes worden gegeven.
De plannen lijken me nogal gekruidenier.
yanny scutt
-9-  yanny scutt:
Goed stuk Marleen!

Het zou natuurlijk wel helpen als de overheid het onze eigen (want met ons geld betaalde) tram en bus diensten eens gingen uitbreiden, en en zorgen dat daar professioneel geschoolde mensen aan het werk zijn.

Er zitten uitzendmedewerkers op tram en bus die je daar helemaal niet wilt hebben omdat zij -heelterecht- menen geen binding te hebben met het werk dat zij uitvoeren zonder zicht op een vaste aanstelling.

Heel demotiverend allemaal. Als ik zo'n uitzendburo-medewerker was die geen pensioen-rechten kan opbouwen zou ik ook niet zo opletten als een oude dame van 80 aan het oversteken is..

Ik heb laatst een vlammend betoog gelezen in de Westerpost van Marijke Kohinor over het afschaffen van de halte's van buslijn 21 waar voornamelijk bejaarden gebruik van maakten en die heel ver -al of niet met rollator- moeten lopen om ERGENS te kunnen komen.

Die bejaarden gaan dus lopen en kunnen komen op een kruispunt (die zij moeten oversteken) met de bedoeling een tram te pakken naar Artis.

Dat plan had die bejaarde nooit moeten hebben natuurlijk want dat past niet in de toekomst-ideeen van onze OV! )-:
Jochem Floor
-10-  Jochem Floor:
Yanny! Alweer die beschuldiging aan het adres van de tram- en busbestuurders. Alsof jij denkt dat ze het rempedaal niet WILLEN kennen. Foei toch..
Jochem Floor
-11-  Jochem Floor:
@ Jan Westerhof: Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Als je de automobilist serieuze alternatieven wilt bieden moet je volgens mij denken in een orde van grootte van tienduizend(en) parkeerplaatsen, verspreid over een tiental plekken aan de rand van de stad. Per slot van rekening wil je de automobilist garanderen dat hij zijn auto op die locaties zeer snel en makkelijk kwijt kan raken.
yanny scutt
-12-  yanny scutt:
Tja Jochem Floor, ik zou het heel fijn vinden als er genoeg bezemstelen 'vliegwaardig' waren.

Dan konden trams ,bussen auto's en fietsen worden afgeschaft... (-; Yanny
wil
-13-  wil:
Als de gemeente niet van die dure trams hadden gekocht, en de de prijs van een stripen kaart niet verhoogd en op tijd zouden rijden. Dan wil ik nog wel eens over wegen om de fiets en de auto te laten staan.
Jochem Floor
-14-  Jochem Floor:
Yanny, 80-jarigen op bezemstelen?
Frieda van Leeuwen
-15-  Frieda van Leeuwen:
Waar ik onderhand erg moe van word is die vreselijke betutteling die de wethouder Mevr.Vos er onderhand op na aan het houden is. Als het beste meisje van de klas dendert ze met haar milieumaatregelen voor Amsterdam als een olifant door de porceleinkast. Ze heeft het erg gemunt op het bedrijfsleven. Ik krijg een beetje de indruk dat ze in Den Haag niet goed uit de verf kwam en nu alles op alles zet om in Amsterdam haar gram te halen. Krijg daarnaast erg de indruk dat ze net doet of ze bij haar voormalige werkgever Milieudefensie werkt. Mogen we haar er nog wel aan herinneren hoe ze met het Gifschip om is gegaan. Nooit meer iets over gehoord. daarnaast heeft mevrouw zelf een huis in Frankrijk waar ze regelmatig met de auto heen sjeest. Kun je dus makkelijk iedereen de stuipen op het lijf jagen als jezelf met je vele vrije vakantiedagen en dus tijd en geld zat je zelf van alles kan permiteren. Voor minima is het weghalen van leuke dingen als verlichting met Kerst heel leuk. Minima kunnen zich niet altijd veroorloven om biologisch eten te kopen. Dent mevr.Vos daar ook nog over na? Dan graag ook nog wat aandacht voor uw andere beleidsvelden dan alleen maar het milieu. Mag dat mijn nieuwjaarswens aan deze mevrouw zijn?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.