Home > > Het Kastanjeconflict

Het Kastanjeconflict


[Klik voor vergroting]
Centrum - Ja mensen, er is heisa. Heisa over de boom. De kastanjeboom van Anne Frank. Het stadsdeel Centrum wil hem omzagen vanwege ziekelijke oude krakkemikkigheid of iets dergelijks. Maar buurtbewoners vinden het een grof schandaal. Zij vroegen een andere bomendokter om een second opinion en die vond dat de kastanje heus nog niet de open haard in hoefde.

De boom schijnt voor veel mensen een grote emotionele waarde te hebben, omdat Anne Frank er in haar dagboek zo liefdevol over schreef.

Het stadsdeel is natuurlijk bang dat de enorme boom omwaait tijdens een herfststorm en het complete Anne Frankhuis met honderd Amerikaanse toeristen erin verplettert. Of een ander monumentaal pand. Dan zijn de rapen ook weer gaar.
Ikzelf had eerlijk gezegd nog nooit stil gestaan bij het belang van De Boom. Ik heb zogezegd al moeite om mijn eigen kamerplanten in leven te houden. Maar zo'n stadsdeel heeft dat benul natuurlijk wél. Het bewonerscomité heeft al langer aan de bel getrokken.
Is het dan zo moeilijk voor de dames en heren bestuurders om een beetje inlevingsvermogen te tonen en met deze kwestie iets voorzichtiger om te gaan? Ik geef toe dat ik er het fijne niet van weet, maar wanneer ik op televisie zie dat de bomenspecialist van de actiegroep onverbiddelijk en In Naam Der Wet de tuin wordt uitgestuurd, lijkt met hier toch sprake van een gebrek aan diplomatieke vaardigheden.

Omzagen is onherroepelijk. Laat er als stadsdeel nog eens een andere specialist naar kijken, maar dán met de insteek om dit historisch stuk flora overeind te laten. 's Lands oudste eik is indertijd ook met allerlei constructies verticaal gehouden. Vertel er desnoods bij dat je achteraf géén gezeur wilt als De Boom onverhoopt omwaait. Betrek vooral dat bewonerscomité bij het onderzoek. Dan is iedereen straks blij, tevreden en gerustgesteld.
Zie je wel stadsdeel? Een beetje aardig en netjes besturen hoeft niet zo moeilijk te zijn...

65 reacties op "Het Kastanjeconflict"

Karsten
-1-  Karsten:
Opvallend, een dergelijke situatie heeft zich in Amsterdam eerder voorgedaan, namelijk bij het Amstelveld. Ook daar vond het stadsdeel centrum dat er allerlei vleugelnootbomen gekapt moest worden. Maar....ook hier is gebleken dat het allemaal zo een vaart niet hoefde te lopen. Ook daar een externe boomdeskundige erbij gehaald plus een comite. Dus, inderdaad stadsdeel dan wel heren/dames politici, wat minder stellig en gewoon luisteren!
Jochem Floor
-2-  Jochem Floor:
“Vertel er desnoods bij dat je achteraf géén gezeur wilt als De Boom onverhoopt omwaait.”

Je kunt iedereen vertellen wat je wilt; maar de zwarte piet stopt, waar die stoppen moet. Of het nu de beeldvorming of een politieke schuldvraag betreft, of een strafrechtelijk onderzoek wegens dood door schuld.

Kortom: als je na alle luisteren niet de zekerheid hebt dat die boom de herfststormen overleeft, dan gaat-ie gewoon tegen de vlakte. Jammer, maar helaas.
ThomasS
-3-  ThomasS:
Zo'n boom hoeft natuurlijk nooit tegen de vlakte. De oudste boom van Parijs is gevuld met beton en wordt nog eens extra ondersteund. In Amsterdam zouden een paar spandraden deze herfst alvast veiligheid kunnen bieden. Waar een wil is, is een weg.

Maar wellicht is dit DE uitgelezen kans om van het stadsdeelcentrumbestuurtje af te komen: we leveren de stadsdeelraadleden gewoon uit aan Israel, waar de boom ook groot nieuws is. Psst mossad, ga es langs bij Amstel 1.
jaap
-4-  jaap:
Ik heb hier geen echte mening over. Maar wat mij wel opvalt in de discussie is dat de AF-stichting nu ook zelf voorstander is, (dit mag dan ook wel wat sterker benadrukt worden, voordat we weer in een “oei wat is het stadsdeel weer fout”-discussie belanden; dat lezen we hier al te vaak) De stichting ziet een ent van de boom als een goed alternatief. En waarom niet?
tripleX
-5-  tripleX:
Kan er niet een andere grote kastanjeboom neergezet worden?
Als er maar een mooie kastanje staat.
Zelfs al zou je deze boom kunnen 'mummificeren' en plastic blaadjes geven, hij is nu waarschijnlijk een stuk anders en groter als Anne hem ooit zag.
Arnoud de Jong
Ik ben absoluut met Thomas eens: waar een wil is, is een weg. Over het stadsdeelbestuur heb ik geen oordeel, ik signaleer alleen op grond van berichten in de media dat een en ander met iets meer inlevingsvermogen kan worden aangepakt. Voor sommige mensen heeft de boom kennelijk een grote historische, symbolische en emotionele waarde. Ik zeg dan: nou, geef ze hun zin en doe je uiterste best de boom te behouden. Heeft toch niemand last van? Dat is beter dan nu weer zo'n rel/conflict te creëren. Nergens voor nodig.
Brulaap!
-7-  Brulaap!:
Ja, laten wij als mens lekker proberen om de natuur te beheersen. De dood moet verbannen worden, zelfs als het de sterfte van een boom betreft. Wat als Anne nou zo mooi had geschreven over de hond van de buren in het voorhuis? Hadden we die dan ook kunstmatig in leven gehouden?
jeffp
-8-  jeffp:
Maar brulaap, feit is dat die boom nog tastbaar is. De boom waar zij op uitkeek staat er nog steeds, dat ding sterft nu pas uit. Dat is dus een heel ander punt.

Verder: zoals Thomas al zei, waar een wil is, is een weg.
jaap
-9-  jaap:
@jeffp Dat is dus de discussie.
Een boom volgestort met beton en vastgezet met kabels. Of een ent van de boom die sterke gelijkenis (genetisch bovendien gelijk) vertoont met de boom die Anne beschreef in de tijd dat ze in het Achterhuis zat?
Arnoud de Jong
Zoals ik eerder zei: de boom heeft een symbolische waarde, hij is een soort gedenkteken. Normaal gesproken haal je dit soort fratsen natuurlijk niet met bomen uit, maar deze kun je net zo goed eventjes conserveren totdat ook de laatste oorlogsgeneraties zijn uitgestorven. Dan mag de boom met hen mee. Niet zo erg toch?
John Zwart
-11-  John Zwart:
Helaas is het zo dat door allerlei gemeenten gemakkelijk het argument wordt gehanteerd dat een boom de veiligheid bedreigt of 'te groot is geworden voor de standplaats'of een andere discutabele verklaring om de motorzaag te kunnen starten. Bezwaarprocedures zijn in vele gevallen ook uitsluitend een formaliteit omdat in vele gevallen het omverhalen al is geschied op het moment dat het bezwaarschrift op het betreffende bureaublad is geland. Ook wordt vaak 'een foutje' gemaakt en een boom omgehaald als het om een andere had moeten gaan (die vervolgens alsnog neergaat).
Dit betreft meestal gevallen die alleen binnen de zichtomgeving de aandacht trekken.
Nu betreft het een boom, die landelijk, ja zelfs wereldwijd, in de belangstelling staat. Dat feit schijnt na anderhalf jaar geharrewar nog steeds niet in het Stadsdeel in “al haar wijsheid”?? te zijn doorgedrongen.
Er is jaren geleden zonder een enkele afweging besloten om een bouwvergunning voor een stenen schuur af te geven binnen de hoofdwortelstructuur van de “Anne Frankboom”. Er is toen aan 1/3 deel van de ondergrondse boom ernstige schade toegebracht, waarvan de latere ziekte en het verval het gevolg zijn. Wellicht is er ergens een ambtenaar die aan die vergunningsverlening niet graag wordt herinnerd. Nu praat men alleen nog over de gevolgen.

Desniettemin staan er in Nederland heel wat kastanjebomen die aanzienlijk ouder zijn dan deze. Het had dus alle zin om te onderzoeken of met enige ingrepen het leven van deze boom nog wat verlengd kan worden. Doch bij het Stadsdeel werd al onmiddellijk besloten dat er moest worden gekapt. Dat dit nog niet is gebeurd is uitsluitend het gevolg van de angst voor de commotie die bij uitvoering van dat snelle en voortijdige besluit zou opsteken. Mensen met gevoel voor historisch belang en natuur binnen de gebouwde omgeving hebben uit de kring van deskundigen op het gebied van onderhoud van oude en monumentale bomen (o.a.Copijn) een beoordeling van de mogelijkheden gevraagd. Er zijn diverse suggesties verkregen uit deskundige kringen die op zijn minst het leven van deze boom met zo'n 20 jaar of langer kunnen verlengen, edoch de ongeduldige man met de motorzaag wil ook wel eens aan het werk...
Misschien kunnen we de angst voor wettelijke aansprakelijkheid bij stormschade wegnemen (want het is toch altijd de portemonnee die het kwetsbaarste orgaan is bij de mensch...) door enige effectieve technische maatregelen. En vervolgens die zaag weer in de schuur opbergen. Ik wacht gespannen af.
Jean Pierre
-12-  Jean Pierre:
Wat mij betreft mag de boom incl ingrepen blijven (be)staan. Maar ik vind het wel triest dat men vind dat juist de boom alle interesse verdiend vanwege een enkele passage. Het dagboek staat volgens mij vol met onderwerpen die ECHT symbolisch zijn heden ten dage.
tripleX
-13-  tripleX:
@ Arnoud
Helemaal mee eens.
tripleX
-14-  tripleX:
Proberen de boom in leven te houden en zo lang mogelijk te conserveren heeft ook symbolische waarde, voor toekomstige generaties. Omdat het de 'eerste' boom is, de boom die Anne zag.
Lennard
-15-  Lennard:
En dan nu met z'n allen naar het Bijlmerpark waar een heleboel bomen dreigen te verdwijnen. Ook deze bomen hebben symbolische waarde en wel voor een aantal buurtbewoners. Kunnen we hiervoor ook een actie gaan starten?
John Zwart
-16-  John Zwart:
TrpleX opmerking wijst in een richting die ik nog niet eens te berde durfde brengen. Hoe wij met een reliek uit een zeer gedenkwaardige tijd omgaan, geeft een beeld van onze morele beschaving. Amsterdam heeft een Jodenvervolging historie die ons tot vandaag nog hoort te vervullen met ongemakkelijke plaatsvervangende schaamte. Als deze boom, die door ons bezien kan worden in het besef, dat is de boom waaraan zij en de andere opgesloten bewoners het verloop van het seizoen konden zien... als die boom mogelijk onnodig, voortijdig, tegen de vlakte gaat... hebben we weer iets wat aan ons kan knagen. Houd die ent, die prille tak die er nog decennia over zal doen vooraleer het een 'boom' zal zijn, houd die ent achter de hand voor later. Op een dag dat het echt helemaal voorbij zal zijn met deze 'moederboom'.
jaap
-17-  jaap:
“Die ene ent” is al lang geen prille tak meer. Op de Oosterbegraafplaats schijnen er al vier volwassen bomen in de startblokken te staan.

Voor de rest sluit ik me aan bij Arnoud's opmerking (..) nog eventjes conserveren, en John's overtuigend verhaal.
Mirjam
-18-  Mirjam:
Dit stadsdeel centrum heeft een historisch besef waar het gaat om bijvoorbeeld terugbrengen van gesloten grachten (kennen we hem nog, Guido de Grachtengraver) of behoud van monumenten (zie onze Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad) maar met iets dergelijks als historisch besef en dan inderdaad een Amsterdams verleden met betrekking tot het weghalen van Joden, weet dit stadsdeel niet om te gaan. Shame on you voor dit Bestuur! Een blamage tot ver over de grenzen.
Robin
-19-  Robin:
Bij kasteel Westhove in Domburg staat een lindeboom van enkele honderden jaren oud waarvan men 30 jaar geleden al dacht dat hij nu echt zou omvallen ondanks de ijzeren versteviging en bij mijn weten staat deze boom er nu nog steeds. Dus waarom niet een dergelijke constructie voor deze boom?
John Zwart
-20-  John Zwart:
Amsterdam huilt 

Hij nam me mee,
achterop de fiets
met voorop nog
een houten band

De pont hoestte
zwarte roet,
toch bereikten we
de overkant 

Amsterdam,
ongezien herkend
de huizen zag ik
kleumend leunen
'Het is een stad,
waar alle muren
elkander steunen' 

We reden naar
de markt, opeens
keken gevels ons
met holle ogen aan
Ze schenen schedels,
grimmig grijnzend
'Die huizen, pappa, wie
heeft dat gedaan?'

'De mensen moesten stoken,
zij hadden het zo koud'
'Een leeg huis vol gaten
wordt nooit warm, wat dom'
'Hier woonde toch al
niemand meer, eerst
waren er de Joden
Die komen nooit weerom'
© JohnN - op de vierde mei 

Almere mei 1983

http://www.hernehim.nl/john...
Mies
-21-  Mies:
Wat ik raar vindt is dat enkele jaren geleden er ongelofelijk veel geld in de boom is gestoken om de effecten van een olietank in de bodem ongedaan te maken: tóen stonden publiek en omstanders op de achterste benen omdat er zo'n groot bedrag werd gespendeert aan een boom: en kijk nú hoe omwonenden en publiek draaien als een blad aan de ....
Karin
-22-  Karin:
Volgens mij is de Anne Frank Stichting helemaal niet 'voor' of 'tegen': ze willen geen halo crëeren rond Anne Frank en alles wat met haar samenhangt
Henriëtte
-23-  Henriëtte:
Gister is er wéér gemeten aan die arme boom: (je zou er als boom ziek van worden)in ruim een maand is de boom 4% verder verrot: er is nog 24% over: reken dat even door en het monument valt binnen half jaar om...
John Zwart
-24-  John Zwart:
@ Mies
Wellicht is er sprake van voortschrijdend inzicht

@ Karin
De A F Stichting is niet deskundig en derhalve neutraal
Verstandige houding, het is hun boom ook niet

@ Henriëtte
Uw procentenrekening is niet terzake.
Van elke - ook volkomen gezonde - kastanje is slechts 10% of minder levend. Al het gevormde kernhout is dood, het leven huist slechts in het cambium. Levenskrachtige (of genezen) bomen hebben een enorm revitaliseringsvermogen.
In het bos, waar ik natuurgeïnteresseerden rondleid staat een ca 150 jarige beuk die enkele tientallen jaren geleden zwaar door de bliksem is getroffen. Van boven naar beneden is over vele meters meer dan 35% van de stam weggeslagen. De gapende wond is gaan rotten, maar de boom vormt inmiddels ter weerszijden een stevige 'spalk' en bouwt daarmee weer nieuwe stabiliteit op. We slaan het boeiende proces met grote belangstelling gade. Als het Stadsdeel Centrum van Amsterdam hier zeggenschap had gehad was die beuk 25 jaar geleden al in moten gezaagd.
frits
-25-  frits:
@ robin waarom ze dat hier niet doen omdat de boom voor 42%verrot is dat is al geen goede basis voor een kroonverankering deze kastanje heeft last van tonderzwam en honingzwam als die eenmaal in een boom zitten is de boom ten dode opgeschreven
en er zit ook nog mineermot

@John Zwart

de beuk heeft waarshijnlijk geen last van een mineermot,tonderzwam en honingzwam iets waar de kastanje wel last van heeft en van die zwammen herstelt ie nooit meer

en verder die nieuwe ent die ze planten zal wel de gevreeste kastjanjebloedingsziekte krijgen aangezien jonge aanplant daar gevoelig voor is.

ik denk het voor iedereen beter is om de boom te kappen in plaats van investeren in een boom zonder toekomst

en een kastjane wordt meestal niet ouder dan 150a200 jaat
Teiz
-26-  Teiz:
Ik zou zeggen: stut die kastanje zodat je zeker weet dat er geen Dikke Texaan onder verdwijnt na een flinke storm. Het punt met dit soort monumenten is dat je er alleen vanaf kunt op het moment dat je echt alles hebt geprobeerd. Zolang mensen dat idee niet hebben, is er een probleem. Die kastanje is voor massa's mensen meer dan een boom. Daar moet rekening mee worden gehouden, maar desondanks wordt er tactloos opgetreden.

Ik meen te hebben gelezen dat nazaten van deze kastanje over de hele wereld zijn geplant, ter nagedachtenis aan de holocaust. Mocht de boom uiteindelijk bezwijken, dan lijkt het me niet meer dan vanzelfsprekend dat een van de kinderen of kleinkinderen van de boom op de plek wordt geplaatst.

@Frits..er is een kastanje van meer 700 jaar oud in Italië. Je kunt ongetwijfeld naar waarheid zeggen dat zulke bejaarde paardenkastanjes een uitzondering zijn, maar zolang we weten dat het wel kan, moet alles in het werk worden gezet om de 'Anne Frank-boom' te behouden.
Ome Joop
-27-  Ome Joop:
ik word gek!

Ik lees en denk en weet niet waarom mensen zich zo verschrikkelijk druk maken over die boom. Zet een andere neer, gebruik een stek, bel Madame Tussauds voor een replica maar laten we wel even duidelijk zijn: Als deze boom OP het Anne Frankhuis valt en die daarmee zwaar beschadigd, of erger nog: mensen zwaar beschadigd dan zijn de rapen gaar.

Nee, gewoon verwijderen die zieke boom en een andere oplossing bedenken.
Het gaat toch niet over die boom dat hele Anne Frank Huis? 't Wordt tijd dat we eens de dingen die belangrijk zijn gaan zien.

Ome Joop van Staatsgreep.com
Sanne
-28-  Sanne:
Technisch zal de boom te stutten en te borgen vallen. De boom zal echter niet al te lang meer leven, een gestut dood staketsel zal datgene zijn dat overblijft...
Is dat dan de symbolische waarde?? Als we dat vinden en er is iemand bereid voor de kosten op te draaien heb je een verhaal. Anders....kappen...

NB Als ik zo die plannen zag mbt dat stutten dan moeten er nog wat pandeigenaren toestemming geven+bouwvergunnimg worden aangevraagd en verleend.....
Teiz
-29-  Teiz:
@Ome Joop: ik vrees dat u al gek bent als u denkt dat dit een zakelijke discussie is. In ieder geval kunt u niet voor mensen bepalen wat belangrijk is. Rationeel bekeken heeft u nog een punt, bij een andere willekeurige kastanje heeft u volkoman gelijk. Maar feit blijft dat de Anne Frank-boom geen rationeel onderwerp is. Als stutten kan, moet de boom worden gestut. Als dat echt niet kan, wordt het een ander verhaal.
Diny Strating
-30-  Diny Strating:
Dit gaat me toch echt wat te ver hoor, als een mens ongeneeslijk ziek is , gaat hij\zij ook dood en moet dan misschien wel zijn o zo geliefde boom in zijn achtertuin vaarwel zeggen. wat een gedoe om een boom, Moge Anne Frank rusten in vrede.
engine 54
-31-  engine 54:
Over 12 dagen is de discussie over.
Dan is de Superstorm langs geweest en gaat hij sowieso tegen de vlakte.
Liever nu maar kappen dus.
Robbert Ritmeester
-32-  Robbert Ritmeester:
Annes boom in brons.

Natuurlijk moet Annes boom behouden blijven maar ook als het omval-gevaar nu verholpen wordt met stutten & touwen zal de boom te zijner tijd sterven. Alle praktische oplossingen zijn niet meer dan tijdelijk en over zo’n tien jaar zullen de emoties opnieuw hoog oplopen. Naast een praktische en tijdelijk oplossing is er ook nog de mogelijkheid voor een blijvend monument. Een respectvol einde zogezegd.
In het park van het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe is een bronzen boom van de Italiaanse kunstenaar Giuseppe Penone te bezichtigen. Daarvoor is een 1 op 1 afgietsel gemaakt van een levende boom die vervolgens weer is afgegoten in brons. In alle details hetzelfde als het origineel en voor de eeuwigheid. Annes boom is aanzienlijk groter maar dat doet aan het principe niets af. En ja, natuurlijk wordt het duur maar desnoods gaan we met de pet rond.
De geplande kap van de boom aanstaande woensdag veegt deze mogelijk voor altijd van tafel. Kappen en weggooien is de slechtste aanpak denkbaar! Misschien toch nog even voor gaan zitten?
Sanne
-33-  Sanne:
Goed idee Robbert maar.....wie gaat dat betalen??
Jean Pierre
-34-  Jean Pierre:
@Sanne
Niet zo moeilijk...er staat op een niet nader te noemen site een kastanje te koop, aangeboden door de buurman van de boom. Als zijnde de Anne Frank (kweek je eigen boom(?)kastanje. Huidige bod ruim 200 dollar. Hoorde gisteren dat er wel duizenden kastanjes in de tuin(en) liggen. Dus wie raapt ze op???
Sanne
-35-  Sanne:
@Jean Pierre

OK, de vraag is natuurlijk hoeveel je uiteindelijk zou ophalen. Een hele boom in brons uitvoeren lijkt me waanzinnig duur maar enfin....maar wie gaat dat dan verder organiseren??
John Zwart
-36-  John Zwart:
Deze boom is langdurig slecht behandeld.
Olievervuiling in de bodem.
Ernstige wortelbeschadiging door bouwactiviteit.
Het is niet zo maar een boom. Jammer dat die in het verleden met betrekkelijke onverschilligheid is bekeken. Ware dat niet gebeurd dan had deze boom zeker 300 jaar kunnen worden, zoals ik een paardenkastanje in Zuid Limburg ken die op een goede standplaats staat en niet door onachtzaamheid in slechte toestand is geraakt.

Zijn we nu niet een heel klein beetje Verplicht om ons gedrag in de achter ons liggende jaren een klein beetje goed te maken? Is dat teveel gevraagd?

Wie nu hard roept: wat een flauwekul allemaal voor zo'n boom, hak 'm om en plant een nieuwe, geeft blijk van de mentaliteit die aan de bron van de huidige problematiek staat.
Het idee dat een boom in de stad straatmeubilair is, zoals ze dat bij gemeentewerken zien, vergelijkbaar met een kromme lantaarnpaal o.i.d. die vervangen wordt.

Om maar niet te praten over de mensen die hooguit weer en kans zien gloren om geld te slaan uit deze problemen.
Ik walg van mensen die nu geraapte kastanjes voor veel geld aanbieden of een zaailing op ebay of marktplaats zetten. Trap er niet in, geef geen cent weg aan lijkenpikkers, ga gewoon het bos in, raap een gratis kastanje op, stop hem in de grond en volgend jaar heb je een klein boompje. Gratis en voor niks en niemand ziet het verschil als je beweert dat je die kastanje in de tuin van het Museum hebt geraapt. Maar begin er niet aan als je geen grote tuin hebt, anders moet je over 15 jaar ook aan het kappen omdat er geen bloemetje in je tuin meer wil groeien.
Het minste wat we kunnen is ons uiterste best doen dit monument nog een tijdje te laten doorleven. Je zult verbaasd staan hoeveel jaren hij nog blijft uitlopen ondanks kernhoutrot.
In het Vegelinsbos bij St Nicolaasga in Friesland ken ik een moeraseik van dezelfde leeftijd waar al 20 jaar tonderzwammen op zitten. Ondanks het feit dat er geen enkele steunsels of tuien zijn aangebracht staat de boom nog steeds fier overeind en loopt elk jaar opnieuw uit. Niemand die aankomt met een motorzaag alhoewel die boom GEEN Monument is en de enige bijzonderheid in de gevordere leeftijd schuilt. Natuurlijk valt-ie een keer om, maar ik maak me sterk dat de boom het mijn tijd nog wel zal uithouden ook zonder menselijke hulp.
Als je de discussie daarover niet eens aamwilt ben je blijkbaar voorstander van gedwongen euthanasie. Even doordenken.
frits
-37-  frits:
@ teiz die boom in italie heeft natuurlijk wel wat betere groeiomstandigheden
@john zwart
eik en kastanje is net zoiets als appel met peren vergelijken
John Zwart
-38-  John Zwart:
@frits
ik verdenk je ervan dat je jezelf als wouldbe deskundige opstelt.
ik schrijf over een moeraseik en dat is in nederland min of meer een exoot. die zou het dus moeilijker hebben dan een kastanje die hier al veel langer groeit.

Een witte paardekastanje van middelbare leeftijd hoeft niet kost wat het koste geeuthanaseerd te worden, dat is toch het onderwerp. En daarvoor worden hier en op andere plekken nog steeds ook zinnige argumenten aangevoerd.
frits
-39-  frits:
de paardekastanje is ook geen inheemse boom komt oorspronkelijk voor in de balkan,griekenland en klein azie

bovendien is het hout van een eik taaier en verteert minder snel dat van een kastanje is veel brosser en verteert sneller
yanny scutt
-40-  yanny scutt:
Arnoud en Thomas, de oplossingen die jullie hebben bedacht voor Anne's boom zijn heel werkelijk maar ook duur!

Maar die boom is al ouder geworden dan menig mens kan worden, en ik vraag mij voortdurend af hoe Anne Frank het gevonden zou hebben om zo oud te worden (en ziek!) EN je mag niet sterven...

Anne's dagboek blaakt van het leven en ook voor het leven om haar heen.

Daarom denk ik dat zij er nooit een probleem mee zou hebben dat een heel oude en zieke boom uit z'n lijden verlost zou worden.

Wellicht zou zij vragen om een stevige tak van de gevelde boom om een nieuwe bezem te maken, omdat nieuwe bezems heel wat straten schoonvegen! Groet; Yanny
Henk
-41-  Henk:
Het maakt niet uit wat je zegt tegen het Stadsdeel, zelfs als een trekproef, live uitgezonden over de hele wereld, bevestigt dat de boom kan blijven staan. Een woordvoeder, uiteraard een woordvoerder en niet de voorzitter blijft bij het standpunt dat ze een niet lichtvaardig besluit hebben genomen en het niet anders kan. Wederom moet een rechter beslissen in een zaak tussen bewoners en het stadsdeel. Wat ook de uitkomst mogen zijn het Stadsdeel verliest niet haar gezicht. Bij kap is het: zie je wel! Bij verbod is het: De rechter beslist.
John Zwart
-42-  John Zwart:
Ik ken de persoonlijkheden niet, die achter het Stadsdeel schuilgaan. Ik sla wel van enige afstand gade wat er gebeurt. Daardoor ontstaat er een beeld van beslissers die liever ten volle dwalen dan ten halve keren.
Het Stadsdeel had zich grootmoedig en wijs kunnen tonen als ze zich gisteravond op het standpunt hadden gesteld dat er nu een periode tot 1 januari zinvol is, waarbinnen er een modus vivendi kan worden gevonden. In overleg.
Die kans heeft men voorbij laten gaan.
Zeer waarschijnlijk zijn alle machines en manschappen voor de kap al ruim tevoren besteld en betekent het eventueel afgelasten van het karwei een claim tot schadevergoeding. Daarom blijft de kap, zelfs al was de boom kerngezond, recht overeind.
Zodat ze straks kunnen zeggen; Tja gerechtelijke uitspraak, overmacht.

Het gaat altijd om geld en carrière.
Goed dat er nog activisten zijn.
Henk
-43-  Henk:
De rechter is vanmiddag tijdens het geding zelf gaan kijken met de partijen. Wijs om te doen lijkt mij. Ben wel nieuwsgierig wie er dan allemaal meelopen. Hoop dat vanvond op tv te kunnen zien of horen. Het bestuur zal ongetwijfeld een advocaat en woordvoerder afgevaardigd hebben want zelf moeten ze zich opmaken voor de inspraakronde terrassenbesluit. Of is daar ook slechts een woordvoerder, voorzitter en notulist bij?
John Zwart
-44-  John Zwart:
Een wijze rechter maant tot kalmte en beraad.
Zo wordt het Stadsdeel toch behoed voor een slecht besluit.
Nu maar hopen dat men constructief aan een overleg wil beginnen, de sfeer is er nog niet erg naar, luisterend naar de uitspraken die er kort voor de beslissing van de rechter nog werden gedaan. Maar binnen twee weken moet het inzicht toch kunnen doorbreken mag ik hopen.
Anders staaan we er over twee weken weer net zo voor als het afgelopen weekend. Moet het soms uitdraaien op vechten met de ME? Is dat soms de enige weg?
Iamsterdam shame on you
Henk
-45-  Henk:
Het eerste optreden van Koldenhof in het openbaar namens het dagelijkse bestuur is niet hoopgevend voor het idee dat hij kennis heeft over hoe je omgaat met gevoelige zaken en de moeizame verhouding die de bewoners van het Stadsdeel hebben met de regenten.
Sanne
-46-  Sanne:
@John Zwart

Ach..het is natuurlijk makkelijk praten vanachter je PC. Dat je als overheid/eigenaar/beheerder zorgplichtig bent voor bomen die je in bezit hebt, daar zal je wel niet bij stilstaan.
Misschien zouden alle schreeuwers eens kennis moeten nemen van het dodelijke ongeval dat in de jaren negentig plaatsvond in Oud-West, waarbij door een omvallende doorgerotte boom een langsrijdende auto werd geraakt en de in de auto aanwezige baby kwam te overlijden. De betreffende boom was zo leuk opgeleukt door welwillende omwonenden door er een laag aarde omheen te storten en plantjes in te zetten. Dat hierdoor bomen sneller mechanisch gevaarlijk worden et cetera wil er nog steeds maar moeilijk in bij mensen maar enfin, ik dwaal af.
In dit geval: volgens mij heeft het DB een noodkapvergunning uitgeschreven terwijl er nog een beslissing op bezwaar moest worden genomen. Het stadsdeel was desalniettemin bevoegd de boom te kappen. Via een voorlopige voorziening is dit geschorst. De rechter heeft in de zitting de meest recente feiten meegewogen (trekproefresultaten) waaruit blijkt dat er geen acuut gevaar is: de lopende procedure moet derhalve worden afgehandeld alvorens mag worden gekapt. Dergelijke resultaten uitleggen is echter specialistisch werk: gaat over welke windkracht een boom kan hebben en een kansberekening hoe vaak zo'n wind voorkomt.Het zou me niks verbazen als er uiteindelijk een rechtmatige kapvergunning zal worden verleend, wat voor iedereen uiteindelijk het beste is, want dit beheerst ten onrechte de media en gaat voorbij aan waar het eigenlijk allemaal om begonnen is.
John Zwart
-47-  John Zwart:
@Sanne,
eigenlijk heb ik helemaal geen zin meer om op jou te reageren.
ik wil me hier ook niet boos zitten maken 'makkelijk vanachter de PC' maar ik kan het toch niet over mijn kant laten gaan om nonchalant onder een groep 'schreeuwers' te worden geschaard.
Voorzover ik weet heb ik altijd op feiten en kennis berustend commentaar gegeven. Dat heeft niets met schreeuwen van doen.

Wat jij te berde brengt lijkt me vooral uit te gaan van het feilloze en onbetwistbare oordeel van het SD bestuur.
Dat mag je hoor, ik gun je dat geloof, alleen zou het goed zijn als je anderen ook respecteert in hun mening, wanneer die anders is.
Dat SD bestuur heeft met de sterke hand de Bomenstichting eerst verhinderd een deskundige trekproef te laten uitvoeren. Dat is op zijn zachtst gezegd merkwaardig en men laadt daarmee de verdenking op zich dat een eventueel niet in de plannen van het SD passend resultaat zeer onwelkom was.

De boom kan momenteel windsterkte tot orkaankracht doorstaan, als er gestut wordt of tuilijnen worden aangebracht is nog jarenlang het risico van omwaaien bij grote windsterkte bezworen. De echt zware stormen in ons land komen overigens altijd uit de zuidwest tot noordwesthoek. Dat de boom acuut het “Anne Frankhuis” zou kunnen bedreigen en verpletteren met menselijk letsel als gevolg is op zijn zachtst gezegd een onwaarschijnlijk veiligheidsargument wat er met de haren bij gesleept wordt. Bovendien staat de boom zeer beschut en het gedeelte van de kroon dat werkelijk wind vangt is al enkele jaren geleden gekandelaberd.

Het lijkt erop dat deze hele kwestie tot een prestigeslag is opgefokt. Het SD kan blijkbaar niet meer terug, niet meer erkennen dat de kapvergunning zeer voortijdig en onnodig is afgegeven, omdat het in eigen ogen nu groot gezichtsverlies betekent. Alsof het een volkomen willekeurige grachtboom zonder culturele waarde betrof, die temidden van druk verkeer staat.

Jammer dat persoonlijke gevoeligheden beslissend moesten worden voor het voortbestaan van een monumentale boom.
Ik raad iedereen aan niet alleen op de stadsdeelsite en op de site van het Anne Frankhuis te kijken om informatie te krijgen over de achtergronden van dit geschil. Als je jezelf een echt onpartijdig oordeel wilt vormen moet je beslist ook eens lezen op http://www.bomenstichting.nl/ en het volledige rapport downloaden. Dan kun je e.e.a. van twee kanten bekijken.

Het Anne Frankhuis en SD willen zo snel mogelijk kappen en er een ent (jong boompje van 2m hoog) voor in de plaats zetten. Dat kan altijd nog, als die ent groot genoeg geworden is dat je hem ook werkelijk zult kunnen zien vanuit het museum.
Denk eens na waarom deze zaak zoveel aandacht in de media krijgt, als dat in de ogen van sommige mensen onterecht is komt dat door de halsstarrigheid waarmee vastgehouden wordt aan een eenmaal genomen besluit, waarbij de veiligheid allang niet meer in het geding is.
yanny scutt
-48-  yanny scutt:
Ja hoor! Daar komen dei afkortingen weer langs; SD (sicherheits-dienst?!)

Intussen is die boom gewoon heel erg ziek en mag niet uit z'n lijden worden verlost omdat Anne Frank hem met haar eigen ogen heeft kunnen zien.

Gezien het feit dat Anne die vreselijke 2-de wereldoorlog niet heeft overleefd -in tegenstelling tot die boom- wie zijn wij dan wel om namens Anne te spreken?!
Jochem Floor
-49-  Jochem Floor:
@ Yanny: wij zijn de enigen die dat kunnen, lijkt mij.

En zou het niet voorstelbaar zijn dat Anne het wenselijk zou hebben geacht ongelukken te voorkomen? Als we zo toch nodig overeenkomstig Anne's wil moeten besluiten, dan vind ik die overweging ook nog wel de moeite waard.

Niet dat ik daar erg voor ben. De doden kunnen nu eenmaal hun wil niet kenbaar maken en daarom hebben zij niets te willen. Als je met die argumentatie die boom overeind gaat houden, dan kun je alle slachtoffers van de laatste oorlogen net zo goed posthuum het kiesrecht toekennen.
John Zwart
-50-  John Zwart:
@Yanny
SD typt gemakkelijker dan Stadsdeel.

@allen die 'begaan zijn' met de doodzieke boom:
Het sentiment lijkt dus veeleer aan de andere kant te liggen, immers 'bomen lijden niet en hoeven daar normaliter ook niet uit te worden verlost'.
Er argumenteren mensen 'uit naam van de boom' alsof die staat te smeken om alsjeblieft gekapt te mogen worden.
Normaal vallen bomen gewoon om als ze “op” zijn. Alleen als het mensen niet uitkomt wordt daar niet op gewacht, wordt gekapt om te voorkomen dat ze hem op hun hoofd krijgen.
In dit geval is nu overtuigend aangetoond dat dit gevaar voorlopig niet bestaat.

Wie nog steeds krampachtig vasthoudt aan een noodkapvergunning heeft blijkbaar meer gevoel voor zijn eigen imago dan voor magistrale indrukwekkende bomen.

Tenslotte wil ik opmerken dat ik nergens ooit 'uit naam van Anne Frank' sprak of spreken zal. Er zijn echter mensen die tijdens de bezetting óók ergens op zo'n benauwd Amsterdams zoldertje hebben gezeten en wonder boven wonder nu nog leven. Een enkeling daarvan die zich uitspreekt voor vervanging door een stekje wordt naar voren gehaald en geciteerd, de anderen genegeerd. Dat is manipulatie van meningsvorming.
Verder hebben we het gewoon over een monumentale boom die alleen al dáárom een beter lot verdient na alle onverschilligheid ten aanzien van zijn gezondheid in het verleden.
(bodemvervuiling en wortelvernieling)
yanny scutt
-51-  yanny scutt:
John Zwart, dat zijn wel jouw woorden!(dat over die SD en de overeenkomst Stadsdeel)

Wat heeft dat te maken met die zieke boom?! (laat staan met Anne Frank die hier niet kan deelnemen aan de discussie, domweg omdat zij allang niet meer leeft?!)

De boom is op sterven na dood en het zijn behoorlijk zieke geesten die in naam van Anne Frank hun eigen gerief willen halen! (en dat is iets anders dan je gelijk willen hebben!)
Walther Schoonenberg
-52-  Walther Schoonenberg:
Ik begrijp de hele ophef over deze boom niet. Natuurlijk is het triest dat deze boom ziek is en dood gaat. Maar gelukkig is er een paar jaar geleden al een zaailing van deze boom opgekweekt die in de plaats van de zieke boom kan worden geplaatst en na een paar jaar weer net zo mooi zal zijn als de boom die Anne Frank ooit heeft gezien. Wat er nu staat, is een zielige boom. Ik ben ervan overtuigd dat Anne - als ze het kon zien - geen enkel bezwaar zou hebben tegen de vervanging van de boom. Waar komt dan toch die emotie vandaan? Heeft het soms iets te maken met het schuldgevoel van veel Nederlanders dat zij te weinig gedaan hebben om de deportatie van de joden te voorkomen? Ik kan het niet anders verklaren.
De oplossing die nu wordt gesuggereerd om de bom een ijzeren corset te geven, is slechts uitstel van executie. Het is zonde van het geld. En bovendien een visuele aantasting van een grachtentuin, waartegen mijns inziens een bezwaarschrift tegen moet worden ingediend als ongewenst bouwen in een historische omgeving. Ik hoop dat de Anne Frans Stichting dat gaat doen en anders doet de VVAB dat misschien.
Nogmaals: Alle voorgestelde maatregelen zijn uitstel van executie. Hoe eerder de zaailing van de boom wordt geplant, des te sneller staat er straks weer een gezonde boom die met recht de Anne Frank boom kan worden genoemd. Dat is mijn persoonlijke mening - niet die van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad waar ik bestuurslid van ben (de VVAB moet er intern nog over spreken).
John Zwart
-53-  John Zwart:
@ Walther Schoonenberg.
Merkwaardig, nooit kwam er één enkel woord van u in deze uitgebreide discussie, die wereldwijd de aandacht heeft getrokken.
En opeens komt u tevoorschijn met uw unieke persoonlijke wijze mening.
Het is goed dat u niet spreekt namens de VVAB, want het lijkt me dat er binnen de grachtengordel gelukkig velen zijn die een andere mening zijn toegedaan. Blijkbaar is uw motivatie dat uw bezittingen absoluut geen enkel risico mogen lopen. Wat betreft het weren van vuurwerk binnen de grachtengordel heeft u mij volledig aan uw zijde, maar op dit onderwerp heeft u een overtuigde tegenstander in mij.
U voegde niets nieuws toe aan de uitgebreide discussie (heeft u alles wel gelezen?). U stelt dat de boom toch zal sterven, uitstel van executie. Doorredenerend kunnen we misschien stellen dat alle oude mensen zodra ze ziek worden dienen te worden worden geeuthaniseerd? Bespaart de maatschappij veel materiële schade. Een gedachte die in dit verband ... WO2 ... helaas gemakkelijk opkomt. Ach wij moeten immers toch ook allemaal dood. Waarom uitstel. Jammer voor u en mij hoe dat uitzicht op een gezonde boom, als vervanger door een stek nu op dezelfde plek, qua tijdrekening iets is wat ons niet vergund zal zijn.

Tip: Als u volledig op persoonlijke titel schrijft, linkt u uw naam dan niet naar de Grachtengordelsite, dat riekt naar ... ?
John Zwart
-54-  John Zwart:
Wie legt alle achterliggende belangen eens bloot? Ik ben ervan overtuigd dat er mensen genoeg zijn die meer weten over de achterkamertjes. Wie spreekt?

'Visuele aantasting van een grachtentuin' als bezwaarargument om een bouwvergunning voor het plaatsen van een simpele stalen steun met een manchet (geen CORSET) onderuit te halen. Soms vraag je je werkelijk af hoe ver men gaat om zijn wil door te drammen.

Als Amsterdam aan een dergelijk bezwaar tegemoet komt wordt het tijd voor een gerechtelijk onderzoek naar ALLE achterliggende belanghebbenden.
Meindert
-55-  Meindert:
Het begint er inderdaad verdacht veel op te lijken dat de boom gewoon niet mag blijven staan. De VVAB met een bezwaarprocedure? Het moet in deze stad toch echt niet gekker worden met al die zogenaamde belangroepen die zich opwerpen als hoeder van alles wat in “hun” ogen niet kan/mag. Wie verliest hier nu welke realiteit eigenlijk uit het oog?
Walther Schoonenberg
-56-  Walther Schoonenberg:
Ik denk niet dat de VVAB bezwaar zal maken tegen de lelijke ontwerp van de korset, sorry manchet, dat ik op AT5 heb gezien. Het zou getuigen van hetzelfde fundamentalisme als de tegenstanders van het vervangen van de doodzieke boom door een gezonde zaailing kan worden verweten - in mijn inderdaad persoonlijke mening.
Henk
-57-  Henk:
Kunnen we de zaailing niet NAAST de huidige boom in manchet zetten? voordelen:
- Ieder krijgt zijn gelijk.
- Ieder kan wennen aan het verschil tussen een oude en jonge boom.
- Symbool functie, dood en leven ligt dicht bij elkaar.
- Geen verdere speculaties meer over uitbreiding van het AF huis naar de tuin toe.
John Zwart
-58-  John Zwart:
@ Henk,
Sympathieke reactie. Ben ik onmiddellijk voor: het kind naast de moeder, prachtig symbolisch. dat vind ik nu een constructief idee.
De nieuwe boom in de tuin van het Anne Frankhuis natuurlijk, binnen de erfscheiding. Dan hebben onze nazaten ook geen probleem meer over verdeelde belangen. Dan het Anne Frankhuis natuurlijk verplichten ook de jonge boom niet te euthanaseren zodra er toevallig andere belangen mee gebaat zijn.

@ Walther S - fundamentalisme..??
Wel beleefd blijven graag.
Henk
-59-  Henk:
@John Zwart; ook mooi: kind naast moeder.
Ik ben alleen bang dat gezien de ik-heb-gelijk-loopgraafsmoeltjes van de twee strijdende partijen het moeilijk zal zijn om de ene partij over de Timberlandjes en de andere partij over haar pumps heen te laten stappen. Gezien de houding van de laatste, om kostte wat het kost de totale, langdurige procedure, door te lopen van vergunningen-aanvraag voor een manchet zie ik alleen maar een dergelijk simpel en makkelijk uit te voeren idee tot uitvoering komen wanneer deze wordt afgedwongen door een rechter of door de Centrale stad. Een mooie taak voor Cohen of Asscher om met hun Greve’ns of Bommels een corrigerend schopje tegen de welgevormde achtersten van bepaalde lieden met wat last van deskundigheid-zelfoverschattings-ego of politiek-ongevoel te geven.
annemieke steenbergen
-60-  annemieke steenbergen:
Welke betekenis van deze specifieke boom ligt in je hart, een voor het oog gewone levende oudere boom , het antwoord is zo simpel. in de oorlog verspinterde er veel
behalve de boom, mensen hebben behoefte aan bomen, aan symbolen die uit de strijd van logge oren wat oorlogen zijn, het mooie wat overleefd heeft in stand houdt.
het antwoord is zo simpel, zo klaar en duidelijk het zou geen vraag behoeven te zijn voor mensen die ook zich zelf als deel van hun natuur als milieubeschermer onderhouden. Anne werd verraden door de natuur van mensen , haar welzijn werd niet onderhouden door medemensen, niet geworteld in de waarden en normen van alles wat leven geeft, ringen draagt , baladeren als handen
kaarsen draagt en seizoenen is van waarde om in te investeren. Eeen boom wordt alleen ziek van gebrek aan onderhoud als mensen niet de moeite nemen om hetgroen te onderhouden, het laten vvervallen om welke reden ook. Aandacht is bloei, hout het centrum van bestaan, deel van zet eens werkelijk een boom op over een boom die nog leven heeft doorzagen . Mijn vader zat net als mijn opa ooit in een werkkamp, ze koesteren de heide, om dezelfde reden als anne de kastanje in haar hart droeg, er mee boomde. Wees geen oenen, draag bij met behoud investeer in nieuwe seizoenen.
A.u.b zou ik zeggen, aub zeg ik, om dat ik waarde hecht aan juist kastanjes. ze dragen een ja woord in zich zei ik als kind
vele ruwe bolsters en blanke pitten,
een kast , als hart voor leven , ik hoop op behoud,Je vraagt toch ook niet waarom een merrie en een hengst paarden zijn, hoeven hebben Hoe ruiters al sinds eeuwen door wouden genieten van het loof en de kruinen, de kronen hun rit soms afkappen om even in de luwte, geleund tegen de stam te luieren alvorens ze zich weer op pad begaven. Natuur is altijd zonder oordeel gewoon natuur, een spiegeling die geen woordtaal maar alleen beeldtaal spreekt.

Het mooie van bomen is net als bij mensen, in leven geven beide luwte. Geven beide denken inspiratie en warmte, ruimte om in te nestelen voor vreemde en bekende huismussen, wintergasten en andere vogels.
Bomen met bomen geeft denken, wortels boven en ondergronds, mensen geven denken, wortels en wortelen met denken, groeien heeft voor beide geen grenzen.
Ik hoop op behoud , deze keer geen log oor
de oorlog zag deze boom al , bomen zijn van mensen afhanklijk, mensen ook van mensen die milieubeschermer mogen zijn, mensen geef je ook geen dodelijke in jectie als ze even minder ter been zijn of bij zinnen zijn, ik hoop op behoud , zeg het zo, een ander manier zou ik niet weten wens jullie wijsheid stel jij bent die boom, wat zou je dan wensen.

lieve groeten

annemieke steenbergen
-61-  annemieke steenbergen:
De kastanje boom, de boom van Anne, de bedreigde boom die dateert uit 1837.
Wat is de waarde van een boom, een boom die zoveel jaarringen draagt.
Plaats Keizersgracht 192. In 1993 als voor het eerst de rot aan de boom wordt ontdekt Veroorzaakt door de tonderzwam, een schimmel denk ik, hoe lezen mensen de grond van bestaan als ze toen al zagen wat er mis was. De schimmel draagt een materiaal in zich dat vroeger in tondeldozen een licht ontvlambaar materiaal vormde dat voor vuur kon zorgen. Je had er nog een vuursteentje en metalen ring bij nodig maar dan kon je vuur maken als je het dicht genoeg bij katoen hield.
De tondelzwam komt ook voor bij loofbomen.
Waar valt je oog soms op als je een parasitoloog naar die zwammen laat kijken en of ze echt in symbiose leven met de boom of veroorzakers van de rot zijn.
De naam van die onderzoeker bij uitstek naast andere deskundige menen zouden het kunnen ontleden, de werkelijke oorzaak en gevoel probleem anders kunnen vaststellen. Het woord parasitoloog draagt al het woord tol en oog en si en pa en de ra in zich, die zou in staat kunnen zijn stap voor stap oorzaak en gevoel de tol van de tijd vast te kunnen stellen. Voeding vindt plaats via grondwater, als de bodemvervuilde drinkt en voedt de boom zich met vervuild water.
Kijk wat vervuild water in Afrika doet bij mensen, dan is het geen vraag wat het ook doet met bomen. Mensen staan vaak wel stil bij het zichtbare bovengronds soms te weinig stil bij de aarde waarop[ we leven, de ondergrond de bodem en hoe triest het vaak gesteld is met onderhoud en het op peil houden van het grondwater. Paalrot kan alleen ontstaan als een bodem niet in balans is en grondwater en het peil er van wordt onderhouden. Het is net als met mensen, 80% water zijn we en als we onze waterhuishouding niet bijhouden, dan drogen we ook uit of houden we als mens vocht in een te grote hoeveelheid vast. Een boom zoals de boom van Anne, is wel
Te redden, verdient ook een betere aandacht, niet de starheid van we hebben het nu eenmaal gezegd en om is om Denk eens na bij het vallen van de blaadjes , wat komt er dan te voorschijn uit denk laatjes van het hoofd als even die kaalte te zien is wat vertakt er dan van binnen.

.Ik denk na over opmerkingen zoals en als hij wel valt dan is het eigen schuld dikke bult. Met angst kun je niet gezond denken. Tegen een kind zeg je ook niet als je valt , is het je eigen schuld, je zegt , je kunt vallen sta dan maar weer op anders komt het over als nahnah nah praat.. Je kunt de voorwaarden die nodig zijn om gezond in te kunnen wortelen en gezond voeding uit te betrekken op kwalitatief goed niveau brengen.Als mens willen we niet op vervuilde grond wonen als boom ook niet. Als mensen kunnen we zo dood vallen, sterven zonder aan leiding aan hart of ander letsel, dat kan met bomen ook gebeuren. Leven is niet veilig, niet in alles voorspelbaar, leven is leven en wat ben je bereid om aan natuur behoud te
Investeren in objectief nuchter en logisch na denken.
Mensen zeggen, wat is mis met een nieuwe stek van twee meter.
Het is net zoiets als zeggen, mijn huwelijk is niet zo heel erg goed een beetje rot zelf, ik neem nu maar vast een nieuwe vrouw of man om nog wat jaren de ring samen eer aan te kunnen doen. Flauwe kul, alles is keus, dan ga je toch ook juist als je niet i een weggooi maatschappij wilt wonen investeren in je relatie. Het meest gemakkelijk in leven is kop in de nek en het bijltje er bij neerleggen. Door zagen en zeiken, tegen die boom aan zeiken over wat er mis mee is, draai de denkwijze eens om.
Zeg eens hoe wonderlijk het is en mooi, dat een boom uit 1837 nog steeds de moeite heeft genomen om voor mensen en dieren bron van inspiratie te zijn.
annemieke steenbergen
-62-  annemieke steenbergen:
Verbeeld je eens hoe veel vogels in die boom een moment van stilte en rust kunnen vinden, nestelen. Verbeeld je eens hoeveel hout aan doodskisten wordt besteed door jaren heen, terwijl ook sommige van die mensen, met betere aandacht, of zonder oorlogen in de wereld nog niet gestorven waren. Ik ben er stellig van overtuigd dat juist deze boom, staat voor meer dan alleen de boom van Anne, dat deze boom ook staat voor het beeld, zoals het nu in partijen verwoord wordt, voor
De gemakzicht van sommige mensen als het gaat over ook bomen zien als deel van een kostbare schepping, bestaansrecht hebben daar ze ooit dor mensen als zijn geplant en hebben mogen wortelen. Niet een ondersteuning zou het beeld van het grachtenhuis aan tasten maar het feit dat er geen ondersteuning mag zijn omdat uiterlijk die ondersteuning voor sommige mensen een doorn in het oog is.
Er zijn net zoveel positieve argumenten voor natuurbehoud te uiten.
Mensen zijn de beslissers, natuur is natuur zonder oordeel, ze kunnen alleen uiterlijk uiten in beeldtaal wat ze ontberen en missen, ze tonen met hun uiterlijk waar de mens in bodem schoon houden in gebreke blijft.
Het mooie uit de grond van bestaan in die achtertuin wordt dan niet op waarde behandeld, stemmen over die oorzaken worden zacht gedemd.
Een kalf haal je ook uit de put voor het verdrinkt, een boom geef je constructief net als mensen, net als kinderen bij en gedurende opvoeding gezonde voeding, gezond drinken, als je bestaan met alles wat adem kan geven op waarde schat. Zet een kaars voor je raam vannacht.


Een kaars staat met een lont er in voor een tijdelijk licht en verlichting. Kastanje bomen die toch al terug lopen en op meer plaatsen dan hier bedreigd worden in voortbestaan zijn bomen met een hart, mensen maken kasten van hout, maak van deze nog even geen kast maar open je kast die men hart noemt. Klop eens op de bast van de boom, dan hoor je precies of er nog kracht genoeg in zit zei mijn vader me vroeger als kind. Anne hechtte aan die boom, hechtte aan bomen met zich zelf in haar dagboek, hield het hout van een kist van hout nog even weg, juist dor de boom als symbool van jaarringen als kalender te zien, als beeld van hoop dat de kroon in leven steeds vertakkend haar krachtig zou begroeten en zeggen er is weer een nieuwe morgen, welkom je leeft nog kijk mijn bladeren vormen handen, ik geef je een hand, zo iets zal ze vast in die bladeren gezien
Hebben, de vijf vingers van het blad om dat een hand in leven soms al genoeg is om
Beeldtaal en gesproken taal te vatten, te begrijpen en leven van genoeg waarde zou mogen vinden om hand in hand wat leeft aandacht te geven.
Vernieuwingen zijn soms onontkoombaar, in het geval van deze boom denk ik, het is een politieke keus, daar mag je dan wel de juiste voorstelling van zaken voor geven, n.l. dat het geld kost om het leven te bewaren, net als bij bejaarde mensen geld kost en wat heb je er voor over. Wat maakt je als mensen scheper van nieuw en oud, beul of redder in leven op meer gebieden dan een. Een boom daarover, zette ook Anne meer dan eens over leven op. De boom draagt verwondering, de wonden van tijd, die mensen met ringen even in een periode vergaten te geven aan de grond en de uiterlijke symptomen die de schimmel veroorzaakten. Maak de voorwaarden en omstandigheden anders en de boom kan nog vele jaren bloeien, ringen dragen
En weet wie, zeggen jeugdigen van nu dan in 2037, fantastisch He, de boom en het probleem met de boom, het werd takje groen van hoop in de stad van de duiven, gedachten landen in d e harten van mensen in de kern al bomend over de waarde van leven over die boom, gelukkig hadden ze hart voor die boom, gelukkig.
Mooi toekomst beeld, een beeld van land met inzicht, land in zicht. Van even anders denken het geeft soms net even een ander beeld. Hoe verbind je iets waar ringen bij gebaat zijn, deze boom draagt vele , vele jaarringen van grote waarde. Wijsheid gewenst veel wijsheid, ondersteuning voor de stam en met voeten op de grond
Breed zicht als tree om even een trap in denken te betreden , over juist deze boom.

annemieke steenbergen
-63-  annemieke steenbergen:
vanwaar is het
dat kastanjes
gewoon als
rel ik wie en

als wie ben jij
gepoft
vaker dan eens
in de afvalbak
geworpen
er niet toe
lijken te doen

is het poen

zonder geloof
van het nut in de natuur
en wat ze toont
na oorlogstijd

wie wil voor God een dienst
verlenend spelen
deze pracht met kaars en groen
verspelen

geen geneeskunde
met de boom
om haar waarde
met de boom delen

vanwaar is het
dat kastanjes
gewoon als
rel ik wie en

als wie ben jij
gepoft
vaker dan eens
in de afvalbak
geworpen
er niet toe
lijken te doen

is het poen

lieve groeten
annemieke
fan van kastanje bomen die overal
aan het uitsterven zijn
is het niet

lievegroeten
annemieke steenbergen
-64-  annemieke steenbergen:
vijf reacties deze inclusief omdat een kastanje blad ook oogt als een hand vol lijnen uit de natuur
wijsheid gewenst

en voor morgen
zon en een tree om opte klimmen in denken

lieve groeten

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.