Home > > Gekraak in een glas water

Gekraak in een glas water

Kraker hangt spandoek op de Melkweg, foto Thomas Schlijper
Amsterdam - Grote ophef over wethouder Ruimtelijke Ordening Maarten van Poelgeest, die in een tv-programma heeft gezegd dat het kraken van kantoorpanden meer effect heeft op beleggers dan leegstandsbelasting. Bas van 't Wout van de VVD is verbijsterd: "Hij roept burgers op van elkaar te stelen, om te bereiken wat hem zelf kennelijk beleidsmatig niet lukt".

Het CDA ziet het ook al helemaal voor zich: hordes gewelddadige krakers zullen vanuit alle hoeken van het land, mogelijk zelfs van daarbuiten, optrekken naar de stad, om hier massaal die 1 miljoen vierkante meter leegstaande kantoorruimte te gaan bezetten. "Van Poelgeest weet niet wat hij over zich afroept," aldus Maurice Limmen, die het elders "van de gekke" noemt.
Een wethouder die zich achter kraken als machtsmiddel schaart, dat ligt gevoelig. Want in Den Haag werden juist plannen gemaakt voor een kraakverbod. De vier grote steden hebben zich echter al lang en duidelijk tegen zo’n verbod uitgesproken. Het is dan ook niet moeilijk om te raden wat het college zal antwoorden op de schriftelijke vragen van het CDA, of het college ook van mening is dat Van Poelgeest oproept tot een strafbaar feit. Kijk zelf maar naar de beelden.Maarten van Poelgeest deed geen oproep. Het enige wat hij deed, was constateren dat maatregelen als leegstandsbelasting weinig effect hebben op beleggers en dat krakers waarschijnlijk eerder in staat zullen zijn hen aan te sporen om naar andere bestemmingen te zoeken.

Hij heeft geen nieuwe leegstandstermijn genoemd, geen versoepeling in het ontruimingsbeleid aangekondigd, niets van dat alles. Voor krakers is er dus niets veranderd en al die vierkante meters potentiële woonruimte hadden ze net zo goed vorige week of vorige maand kunnen bezetten als nu na deze tv-uitzending.

Maar dat hebben ze niet gedaan. En dat zullen ze nu - op een enkele ludieke actie na - heus ook niet gaan doen. Waarschijnlijk vinden ze moderne kantoorgebouwen gewoon niet zo aantrekkelijk om in te wonen. Het is al met al niet meer dan wat gekraak in een glas water en de wethouder zal zodra iedereen uitgeraasd is toch weer zelf aan de slag moeten om de kantooreigenaren op andere gedachten te brengen. Jammer, het had die saaie kantoorgebieden in Amsterdam wat minder naargeestig kunnen maken.

57 reacties op "Gekraak in een glas water"

jaap
-1-  jaap:
Kleine Bas kan niet lezen of horen en trekt de verkeerde conclusies op zijn hives logje.

'Dat een wethouder dat stimuleert, is onvoorstelbaar’

wat een goedkope politiek.
Goed artikel. helderheid is soms ver te zoeken
yanny scutt
-2-  yanny scutt:
Nou Marleen, Ik ben helemaal niet voor kraken maar in Slotermeer staan met grote regelmaat woningen 2 jaar leeg zonder dat er iets met die woningen gebeurt.

Op de Slotermeerlaan staat inmiddels een heel appartements-gebouw; de Mondriaan-flat al een jaar nagenoeg leeg.

En dat in een stad waar je na 10 (!) jaar inschrijving bij een woningbouwvereniging een 'woninkje' mag betrekken..

Ik begrijp Maarten van Poelgeest wel maar hij kan beter nog harder werken om ervoor te zorgen dat woningen gewoon weer snel beschikbaar zijn voor woningzoekenden i.p.v. oproepen tot kraken! Groet; Yanny
Suffie
-3-  Suffie:
Yanny, bij de les blijven. Het gaat hier om kantoorpanden! En bovendien, Maarten roept niet op tot kraken, dat is nou net wat Marleen probeert duidelijk te maken..!!

(q.e.d. overigens)
Joop
-4-  Joop:
gewoon onderhuur streng aanpakken: probleem opgelost
rudipensionado
-5-  rudipensionado:
Kraken staat bij mij gelijk aan diefstal en moet dus keihard bestraft worden.
Er leven nog steeds lui in de veronderstelling dat je voor allerhande zaken de verantwoordelijkheid bij anderen kunt neerleggen. Woonruimte en de oudedagvoorziening zijn daar een voorbeeld van. Men is in bepaalde kringen van mening dat je niet zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van een woonruimte.
Leegstand van huizen en kantoren dient door de overheid te worden behandeld en niet door een stelletje losers.
Als je wat wilt bereiken moet je er voor gaan leren en werken.
Wat het wonen in een stad betreft de volgende opmerking. Natuurlijk zouden er veel meer mensen op mooie plekken in de grote stedn willen wonen maar dat gaat niet en zal men, net als vele anderen, moeten kiezen voor een leven als forens en daar is niets mis mee.
Marcel
-6-  Marcel:
van Poelgeest geeft gewoon aan dat het bouwen van kantoren nodig is om opbrengsten te verkrijgen. Dat die kantoren dan vervolgens leeg blijven staan is hem een doorn in het oog. Hij meldt slechts dat kraken de eigenaren stimuleert actiever met verhuur om te gaan. Maar....het is natuurlijk van de zotte dat je maar blijft bouwen omdat er anders geen geld is om andere dingen te doen. Daar is dus iets mis mee. Daarnaast die Zuidas moet koste wat kost een prestigeus gebied worden. Niet voor niks dat Brinkman (heeft daar een functie) zich intensief bemoeit met de discussie tussen het Kabinet en Woningcorporaties. Hij ziet ook wel dat dit gebied de komende jaren nog volop leeg zal staan.
Jochem Floor
-7-  Jochem Floor:
Ik snap niet deze ophef van de VVD niet. Laten we wel wezen: kraken is een aanmerkelijk efficienter middel tegen leegstand dan belastingheffing. Geen ambtenaren, geen formulieren invullen, geen uitvoeringsverordeningen. Stel je voor dat woningeigenaren wekelijks een opgave van activiteiten in hun leegstaande panden zouden moeten doen, teneinde het niveau van leegstand inzichtelijk te maken voor leegstandsheffing.

Kraken is dan ook vanuit liberaal standpunt veel beter verdedigbaar: geen overheidsingrijpen, maar zelfregulering van de markt. Per slot van rekening zijn krakers onderdeel van de vraagzijde van de markt.

Zolang een eigenaar een woning, kantoorpand of ander stuk OG niet gebruikt en het laat verkommeren, kunnen derden het in gebruik nemen. Als eigenaar kun je daar ook weer een eind aan maken door de boel niet langer te laten versloffen en het weer in gebruik te nemen.

Kraken vergelijken met diefstal is dus onjuist en ook tendentieus. Het kenmerkende verschil is nu juist dat kraken het tijdelijk gebruik van een pand betreft, terwijl bij diefstal de eigenaar zijn zaak definitief kwijt is.

Politici die krakers vergelijken met dieven doen er goed aan zich van dit verschil terdege rekenschap te geven. Anders lopen zij het risico wegens smaad of laster te worden aangeklaagd. Men zou toch niet wensen dat bijvoorbeeld een rechtgeaard VVD-raadslid op deze wijze tegen een strafblad aan zou lopen.
pien
-8-  pien:
Er is niets maar dan ook niets mis met kraken...zeker niet van kantoorpanden...moeten ze die dingen maar niet lukraak uit de grond stampen.
Blij dat poelgeest zijn kop gebruikt die kantoor maloogempies worden inderdaad heel snel wakker en actief als er een kraak actie drijgt.
Manfred
-9-  Manfred:
Er wordt alsmaar vergeten dat het juist “de kraakbeweging” is geweest die tal van misstanden in woningland heeft laten zien. Denk nog even aan de actie dit jaar waar veel gebouwen werden getooid met een spandoek “Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging”. Maar ja, tegenwoordig is alles wat niet in de pas loopt vervelend, misdadig, etc.etc..
d berk
-10-  d berk:
@ Jochem Floor
Ik neem aan dat de opmerking 'Kraken is ook vanuit liberaal standpunt veel beter verdedigbaar' een (flauw) grapje is?

Zo niet: liberalisme staat zeer zeker niet voor dat inbreuk wordt gemaakt op eigendomsrechten. Liberalisme staat namelijk ook helemaal niet voor zoveel mogelijk zelfregulering (dat is libertarisme, als je per se predicaten wil gaan uitdelen).
Liberalisme staat wel voor vrijheid van het individu uiteraard (overigens, aub geen postmodernistische flauwekul over grote verhalen als reactie), maar die vrijheid is eindig. Eén van die eindes is te vinden in het eigendomsrecht. Als je dat recht schade aandoet, dat schaad je de vrijheid van een ander, ten goede van de eigen vrijheid. 'Mainstream' liberalisme legt de verantwoording van bredere discussies omtrent de juiste (conflict)grenzen van vrijheid bij het collectief (democratie), ipv bij een individu.
Omdat, zo gaat de gedachte, het toch niet zo fijn is als individule rakkers kunnen besluiten dat hun idee over eigendom redelijker is dan dat van mensen die gewerkt hebben om dat eigendom te betalen.
d berk
-11-  d berk:
Overigens is Maarten niet iemand die zoiets toevallig laat vallen. Althans, het zou mij niet verbazen als hij wel degelijk heeft nagedacht over zijn woorden (en consequenties).
Gelukkig, inderdaad, letten krakers toch niet op.

Trouwens, is er iemand die het aandurft om in een aantal alinea's de kraakbeweging te verdedigen? Door middel van argumenten (!)? Ik vraag mij namelijk altijd af hoe nu precies de gedachtenkronkel gaat van mensen die het kraken steunen.
Jochem Floor
-12-  Jochem Floor:
@ d berk:

1. “Eén van die eindes is te vinden in het eigendomsrecht. Als je dat recht schade aandoet, dat schaad je de vrijheid van een ander, ten goede van de eigen vrijheid.” Wijs mij eens aan hoe het eigendomsrecht van de eigenaar wordt beschadigd? Krakers maken gebruik van non-gebruik van een pand door de eigenaar en na vertrek van de krakers dat pand heeft de eigenaar weer het volledige gebruik.

2. Kraken beperkt de eigenaar tijdelijk in het gebruik. Maar of door het kraken inbreuk wordt gemaakt op het eigendomsrecht, dat staat nog te bezien. Eigendom wordt wel omschreven als het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Kortom: het eigendomsrecht is niet absoluut en zonder beperkingen.

3. Het is ook juridisch helemaal niet onmogelijk dat eigendom definitief wordt ingeperkt of zelfs verloren doordat de eigenaar niet oplet. “You snooze, you lose”, dat idee kom je op tal van plaatsen in het recht tegen.

4. Leg mij eens uit wat de maatschappij opschiet met alweer een ideologisch gemotiveerde strafbaarstelling erbij? M.a.w.: wiens grote belang moet daarmee eigenlijk worden gediend?
Suffie
-13-  Suffie:
“Ik vraag mij namelijk altijd af hoe nu precies de gedachtenkronkel gaat van mensen die het kraken steunen”

En je wilt van óns argumenten horen???
Sjaak
-14-  Sjaak:
@Jochem Floor
1. “na vertrek van de krakers van dat pand, heeft de eigenaar weer het volledige gebruik” en vaak nog met het onnodige meerwerk, als je de krakers er al uitkrijgt (en dat doen ze lang niet altijd vredelievend en na een vraag), dan is het 9 van de 10 keer half gesloopt en compleet uitgewoond. Lekker romantisch hoor, kraken vandaag de dag.
2. Ik mag ook niet gewoon ongevraagd elke dag in de tuin van mijn buurman zitten, dus tuurlijk knaag je aan eigendomsrechten. Bijzonder rare gedachte van je.
3. het gaat niet om definitief inperken van vrijheden, tijdelijk inperken is net zo goed inperken.
4. het belang van de woningzoekenden uiteindelijk, die wel zo sociaal zijn om via de gebruikelijke weg hun woning te verkrijgen. De politiek moet het probleem oplossen, niet de burger, dat is ondemocratisch!

Hier even een paar reacties op je punten. Ik ben samen met d berk wel benieuwd naar de argumenten inderdaad, weinig verhelderend. En kom niet aan met dat de krakersbeweging in het verleden zulke goede dingen heeft gedaan. We leven nu en die 'goede' krakers kom ik in ieder geval niet tegen.
rudipensionado
-15-  rudipensionado:
Kraken staat bij mij gelijk aan diefstal en moet dus keihard bestraft worden.
Er leven nog steeds lui in de veronderstelling dat je voor allerhande zaken de verantwoordelijkheid bij anderen kunt neerleggen. Woonruimte en de oudedagvoorziening zijn daar een voorbeeld van. Men is in bepaalde kringen van mening dat je niet zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van een woonruimte.
Leegstand van huizen en kantoren dient door de overheid te worden behandeld en niet door een stelletje losers.
Als je wat wilt bereiken moet je er voor gaan leren en werken.
Wat het wonen in een stad betreft de volgende opmerking. Natuurlijk zouden er veel meer mensen op mooie plekken in de grote stedn willen wonen maar dat gaat niet en zal men, net als vele anderen, moeten kiezen voor een leven als forens en daar is niets mis mee.
wilbert simeon christiaan
-16-  wilbert simeon christiaan:
de wethouder heeft zich communicatief wat ongelukkig uitgedrukt--voor al die lege kantoorruimte---moeten we met zijn allen een goede oplossing zoeken.mijnheer de wethouder is niet erg--van fouten leren we toch!
Jochem Floor
-17-  Jochem Floor:
@ Sjaak: dat is geen reden voor een aparte strafbaarstelling. Vernielingen kun je aanpakken met huidige trafbepalingen voor zaaksbeschadiging.

En dat 'meerwerk' valt echt wel mee, als de eigenaar het pand vervolgens (zoals maar al te vaak gebeurt) direct met de sloopkogel te lijf gaat.
pien
-18-  pien:
Wat het wonen in een stad betreft de volgende opmerking. Natuurlijk zouden er veel meer mensen op mooie plekken in de grote stedn willen wonen maar dat gaat niet en zal men, net als vele anderen, moeten kiezen voor een leven als forens en daar is niets mis mee.

Er is wel iets mis mee als er mooie panden in de stad leeg staan als beleggingsobjecten. puur en alleen om de centen terwijl er gezinnen kunnen wonen.
Madeleine
-19-  Madeleine:
Je hebt kraken en kraken. Een flink aantal mensen die zich tegenwoordig krakers noemen zijn puur uit op het recht in eigen handen nemen. Kraken kan wat mij betreft als je daarmee aantoont dat er onrechtmatigheden zijn bij woningen/kantoren. Onrechtmatigheden zijn wat mij betreft illegaal met flink veel geld onderverhuren, zogenaamd in een pand wonen terwijl je (illegaal)bij je partner woont. Woningen gebruiken om daar een bed & breakfast van te maken. Woningen gebruiken als illegaal hotel. Woningen opkopen, huurders het leven zuur maken/knokploegen erop af sturen en er dan luxe appartementen van maken. Maar ik heb ook de pest aan mensen die op slinkse wijze aan woningen komen. Dus niet via de rechtmatige weg. Het is een zot systeem als er speculatie met grond plaatsvindt door projectontwikkelaars. Grond om te bouwen daar mag niet mee gespeculeerd worden. De grond is immers van iedereen. Aangezien grond en woningen schaars zijn (of bewust schaars worden gehouden) dan moet je daar rechtvaardig mee omgaan. Ik ben van mening dat een dak boven je hoofd een grondrecht zou moeten zijn. Maar...als we met z'n allen alleen maar op 80m2 in het centrum willen wonen dan moet je daar ook eens paal en perk aan stellen. Dat kan gewoon niet.
yanny scutt
-20-  yanny scutt:
Suffie, ik weet niet waar jij woont maar de Mondriaanflat bestaat louter uit WONINGEN!

Die al een jaar leeg staan... het is een schande! )-: Yanny
rudipensionado
-21-  rudipensionado:
Deze wethouder zal na de eerstkomende verkiezingen verdwijnen. Hopelijk zijn er voor die tijd maatregelen genomen tegen de wachtgeldregelingen.
wilbert simeon christiaan
-22-  wilbert simeon christiaan:
rudipensionado--een wethouder is ook een mens....een klein foutje....voor mij mag hij blijven hoor!verdeling van woonruimte lijkt mij ook niet eenvoudig in zo,n grote stad als amsterdam.wie het beter weet mag het toch zeggen!
rudipensionado
-23-  rudipensionado:
Zoals al vaker door mij betoogd kan je met een terugtredenden overheid niet van alles afwentelen op de samenleving.
Decennia lang deed men dat vooral op het gebied van huisvesting en oudedagvoorziening.
Ik zie echt niet om welke redenen de overheid voor mijn oudedagvoorziening of huisvesting zou moeten zorgdragen. Als je iets wilt ga je er voor werken zodat je het kunt kopen.
Suffie
-24-  Suffie:
Okay Yanny, maar wij hádden het niet over de Mondriaanflat, het ging om het kraken van kantoren.
d berk
-25-  d berk:
@ suffie:
Mijn verzoek om een argumentatie van vóórstanders van kraken was een algemene. Daarop zou ik graag reageren met een weerlegging van al die argumenten.

Kraken moet mijn inziens eerst verdedigd worden omdat het inbreuk maakt op een nogal fundamenteel recht: het eigendomsrecht. Echter, het was zeker niet mijn bedoeling om de bewijslast geheel bij krakers te leggen. Het probleem is alleen dat het moeilijk is om te reageren op onduidelijke verhalen.

Goed, om nu dan toch een aantal punten tegen kraken aan te dragen. Allereerst een reactie op de heer Floor:

1. Wel degelijk wordt inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht igv kraken. Zoals Sjaak terecht stelt; meestal is er grote schade en ook het tijdelijk ontnemen van het recht is een inbreuk op andermans recht en vrijheid.
2. Eigendom is inderdaad niet absoluut. Echter, inperkingen of vervreemding van eigendom geschied alleen als de eigenaar dat wil! Het is immers zijn eigendom. dat is de essentie van het recht, nietwaar? Indien de maatschappelijke overtuiging is dat het eigendomsrecht te ver gaat, of dat een bepaalde eigendom van grote maatschappelijke waarde is, dan wil het in uitzonderingsgevallen nog wel gebeuren dat de overheid ook het recht inperkt. Of dat terecht is, daar laat ik me nu niet over uit. Van belang is vooral dat dit democratisch gesanctioneerde maatregelen zijn, in plaats van willekeur van een individu tegen een ander.
3. Juridisch is het inderdaad mogelijk dat eigendom ingeperkt wordt. Dat kan echter alleen als anderen echte claims hebben: vorderingen en dergelijke. Kraken is juist een geval waarbij een derde zonder enige grond het eigendom van een ander 'steelt'. Deze kraker heeft helemaal geen juridische claim. Hij heeft zelfs geen feitelijke claim, want heeft hij op enig moment ook maar iets met de fiannciering of bouw van het gebouw te maken gehad? Neen, het is een onverlaat die de vrijheden van anderen aantast op onrechtmatige wijze.
Overigens, het is absoluut onzin dat je zomaar je eigendom kwijtraakt. 'You snooze, you lose' is natuurlijk niet de gang van zaken. Zeker niet voor wat betreft onroerende goederen, waar allerlei formaliteiten aan verbonden zijn voordat eigendomsoverdracht plaats kan vinden.

En dan:
4. U vraagt een ideologisch argument voor strafbaarstelling, heer Floor. Die was natuurlijk al te lezen in een eerdere reactie van mij en ook Sjaak heeft het geschreven.
In de democratische rechtstaat geldt dat wij vrijheden van anderen respecteren. Indien een individue niet de vrijheid of de rechten van een ander accepteert, dan dient de Staat in te grijpen. Indien een individu het niet eens is met de manier waarop eigendomsstructuren en dergelijke geregeld zijn in Nederland, dan dient dit persoon dit aan te kaarten via democratisch weg. Niet door middel van stelen, niet door inbreuk te maken op het recht en de vrijheid van een ander.
Stafbaarheidstelling is een goede manier om de geldende, democratisch afgesproken en opgestelde regels te bewaken. Kennelijk worden krakers namelijk nog niet genoeg afgeschikt door de huidige wetgeving: kraken vindt nog steeds plaats.
Wiens groter belang wordt daarmee gediend? Het belang van de maatschappij. Burgerlijek ongehoorzaamheid, het vernielen van rechten en regels dient namelijk voorbehouden te zijn voor situaties waar sprake is van schandelijke misstanden. Er zijn nu geen schandelijke misstanden: er zijn redelijke en democratisch overeengekomen regels. Daar dient ieder zich aan te houden. Ook krakers.
yanny scutt
-26-  yanny scutt:
Suffie, de mensen die kraken zoeken geen kantoren. Die zijn er genoeg; Westpoort en Zuid-as.(waarvan heel veel leegstaat)

Krakers zijn mensen die WOONRUIMTE zoeken en dat zijn vaak mensen die geen kantoor zoeken maar een plek om te wonen.

En die zijn er, en staan al HEEL erg lang leeg! En dat, Suffie , is een schande! groet; Yanny
rudipensionado
-27-  rudipensionado:
Kraken staat bij mij gelijk aan diefstal en moet dus keihard bestraft worden.

Leegstand van huizen en kantoren dient door de overheid te worden behandeld en niet door een stelletje losers.

Als je wat wilt bereiken moet je er voor gaan leren en werken.

Wat het wonen in een stad betreft de volgende opmerking. Natuurlijk zouden er veel meer mensen op mooie plekken in de grote stedn willen wonen maar dat gaat niet en zal men, net als vele anderen, moeten kiezen voor een leven als forens en daar is niets mis mee.
Jochem Floor
-28-  Jochem Floor:
@ Rudi P.: “rudipensionado:2 september 2007 12:41 uur: Kraken staat bij mij gelijk aan diefstal en moet dus keihard bestraft worden.”

1. Standpunten herhalen kan ik ook maar is zo weinig productief. Als jij je eigen commentaren een paar dagen later opnieuw post, dan toon je alleen maar aan dat je niet bereid bent je in de standpunten van de ander te verdiepen.

2. De maatschappij past een iets genuanceerder visie toe op tijdelijke ingebruikname van ongebruikt onroerend goed. Zelfs in een tijdsgewricht waarin genuanceerd niet in de mode is.

3. Momenteel gaat de discussie alleen maar over strafbaarstelling. Jij pleit niet slechts voor strafbaarstelling, maar zelfs voor keiharde bestraffing. Jij kiest dus voor een aanmerkelijk scherpere inzet dan die van de initiatiefnemers. Prima, dat is duidelijk. Maar wat hoop je daarmee precies te bereiken?

4. Jij kiest ervoor de overheid zelf direct te laten ingrijpen, teneinde leegstand te voorkomen. Kun je een paar maatregelen noemen doe je je daarbij voorstelt?

5. Wat betreft het principe dat je dingen moet bereiken door ervoor te leren en te werken; daar zal niemand het mee oneens zijn. Maar kun je eens aangeven wat jij een aanvaardbare termijn vind om in de tussentijd op een woning te moeten wachten? 2 jaar? 4 jaar tot 6 jaar? Of 8 jaar, zoals het bij mij was?

6. Jij verwijst mensen naar de mogelijkheid om als forens te gaan leven. Dan kan voor sommigen een oplossing zijn, maar heb je bij die suggestie ook nagedacht over een fileprobleem en capaciteitstekorten in het OV?

7. Ik wijs er in dat verband nog op dat de woningnood niet een exclusief Amsterdams probleem is. Ook in de wijde regio is er in vele gemeenten een probleem met de volkshuisvesting. Welke oplossingen zie jij daarvoor?
rudipensionado
-29-  rudipensionado:
Jochem,
Je kijkt alleen naar de onmogelijkheden en dat werkt contraproductief en daar heb je zelf de meeste last van.
ad 1. Mijn standpunt over kraken komt inderdaad met enige regelmaat hier aan de orde. Kraken staat bij mij gelijk aan stelen.
ad.2. Staat op zich, waarvan akte.
ad.3. Mijn doel is om dat tuig voor lange tijd van de straat te verwijderen en uiteraard ook alle gemaakte kosten door zowel overheid als eigenaren, tot in lengte van jaren op hen te verhalen.
ad.4. De overheid kan een meldingsplicht instellen en sancties opleggen maar is beperkt omdat het eigendomsrecht zeer zwaar weegt. Wellicht zou de landelijke overheid eens om de tafel moeten gaan zitten met projectontwikkelaars en andere betrokkenen om tot wetgeving op dit gebied te komen.
Dat er iets moet gebeuren is duidelijk maar kraken is toch echt de oplossing niet en dat bewijst het verleden.
ad.5. Je vraagstelling geeft aan dat je je huisvestingsprobleem over de schutting richting overheid hebt gegooid. Primair ben je dus zelf verantwoordelijk voor je woonruimte.
ad.6. Als ik zou moeten kiezen om als forens in een volle trein te reizen of in een vervuild kraakpandje dan is de keuze niet zo moeilijk. Het fileprobleem en de perikelen bij de NS weerhouden velen niet om buiten de grotere steden te gaan wonen.
ad.7. Kopen of wat langer bij je ouders blijven wonen.
ds
-30-  ds:
Ik heb even wat onderzoek gedaan en kwam met de volgende gegevens op de proppen:

1. De woningvoorraad in 2006 in heel Nederland bedroeg 6969931 woningen, aldus het CBS (zie: http://statline.cbs.nl/stat...)

2. Ik kon geen directe meting vinden voor de effectieve woningvraag. Je kan natuurlijk wel alle woningzoekenden optellen, maar dat is niet redelijk. Dat is niet redelijk omdat de meeste huiszoekenden zelf al een huis hebben en zich vaak inschrijven “voor later” of voor “je weet maar nooit”. De benadering die ik gebruik om de effectieve vraag naar woonruimte te schatten is dan de volgende: het aantal huishoudens in Nederland.

Het aantal particuliere huishoudens in 2006 is, ook volgens het CBS: 7146088. Het lijkt erop dat het aantal huishoudens meer is de woningvoorraad, en dat er dus een probleem is voor een aantal gezinnen. Maar: bij dit cijfer zitten ook de huishoudens in een “instelling”, dat wil zeggen: mannen en vrouwen in gevangenissen en kloosters en dergelijke zitten er óók bij.

Het aantal personen in instellingen is, aldus het CBS 208653. Trek je dat getal áf van de eerder genoemde 7146088, dan kom je op: 6937435. Dat is een mooie benadering van de effectieve vraag naar woningen. Trek je die effectieve vraag dan weer af van de voorraad, dan kom je op een overschot van 32496.

Wat dat wil zeggen is het volgende: er zijn aardig wat woninen over in Nederland. Alleen weigeren krakers in die overschietende woningen te gaan wonen. Waarom? Daar kunnen we slechts naar gokken - mijn gok is dat krakers gewoon voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten door te weigeren ergens ver weg in de polder legaal te wonen maar in het overbevraagde Amsterdam te blijven kraken. Korter gezegd: die sociaal bewogen krakers dragen bij aan de leegloop van het platteland en vervuilen de markt voor eerlijke, hardwerkende normale huizenzoekers hier in Amsterdam.
Jochem Floor
-31-  Jochem Floor:
@ RudiP: “Je vraagstelling geeft aan dat je je huisvestingsprobleem over de schutting richting overheid hebt gegooid. Primair ben je dus zelf verantwoordelijk voor je woonruimte.”

Dat doe ik dus juist niet; dat doe jij zelf. Ik wijs op je eigen eerdere bijdrage: “Leegstand van huizen en kantoren dient door de overheid te worden behandeld en niet door een stelletje losers.”

“Tuig”, “Losers”, “Lui die..” Prettig taalgebruik, trouwens.
Jochem Floor
-32-  Jochem Floor:
@ ds: Je argumentatie lijkt aardig, maar het sommetje klopt niet. Om te beginnen is de categorie personen in instellingen vrij divers samengesteld. Om even te focussen op personen in gevangenissen: levenslange gevangenisstraf is in NL nog altijd de grote uitzondering. De overgrote meerderheid van gedetineerden komt na verloop van tijd toch echt weer vrij. Zelfs als je TBS-ers meerekent.

Van de rest houden sommigen hun woningen in de tussentijd in de tussentijd aan. In sommige gevallen leidt de detentie er niet toe dat het huishouden geheel in de instelling wordt opgenomen, bijvoorbeeld omdat de echtgenote buiten de gevangenismuren achterblijft.

Dan heb ik het nog niet gehad over kloosters (permanente bewoners bijeen = 1 huishouden) en instellingen voor gehandicapten, die ook divers zijn samengesteld. Sympatieke poging, maar de uitkomst is volstrekt nietszeggend en met zekerheid onjuist.

Je punt stelt ter discussie of er wel woningnood is. Kennelijk meen je dat er een overschot op de woningmarkt is. Ik betwijfel of dat het geval is. Het is een vrij radicaal nieuw standpunt is deze discussie: ook RudiP gaat juist uit van een tekort op de markt. Voorts heb je de schijn tegen vanwege de nog altijd stijgende woningprijzen; die wijzen toch echt op een tekort op de woningmarkt.
yanny scutt
-33-  yanny scutt:
Jochem Floor, Get Real!

Voor de eigen bevolking van Amsterdam geldt een wachttijd van 10 jaar voor een woning en dat is al erg genoeg.

Amsterdammers die eigenlijk in hun geboorte-stad hadden willen blijven wonen moeten verhuizen vanwege de torenhoge huren en - als ze willen kopen- de belachelijke hoge prijzen voor -pakweg- een etage 3-hoog in de Vrolikstraat (ik noem maar iets)

Jij durft te beweren dat er geen woningnood is?

Weet jij waar al die Polen en andere Europeanen die hier naartoe zijn gekomen om werken zijn gaan wonen?

Ik ben bang dat jij een beetje ver van de werkelijkheid af staat!

Groet; Yanny
Jochem Floor
-34-  Jochem Floor:
@ Yanny: ik ben bang dat jij inderdaad midden in de nacht soms net even minder goed leest, voordat je een bijdrage schrijft en plaatst. En ja, je hebt gelijk: immigratie is ook een aspect dat nog invloed heeft op die berekening van ds.
rudipensionado
-35-  rudipensionado:
Nogmaals;
Leegstand van woningen en kantoren kan nimmer een zaak worden voor krakers.
Als het goed is heb je van huis uit meegekregen dat je met je handen van andermans spullen afblijft.
De overheid is de aangewezen instantie om hier maatregelen voor te bedenken.
Het is voor velen helaas niet anders maar zij zullen, net als ik heb gedaan, iets moeten kopen. Uiteraard weet ik dat de prijzen zijn gestegen en dat niet alleen in Amsterdam dus zullen er woningzoekenden moeten uitwijken naar goedkopere gebieden. Marktwerking?
ds
-36-  ds:
@Jochem: als jij mij kan laten zien waar we aan betere cijfers kunnen komen, wil ik dolgraag met je redenering meegaan. Punt is dat deze cijfers tot nog toe de beste benadering is die ik kon vinden. Om ze dan helemaal ter zijde te schuiven zonder een alternatieve berekening te geven vind ik een zwaktebod van jouw kant.

Bovendien, de praktische ervaring van veel mensen ondersteunt mijn argument: er zijn zat gemeentes in Nederland die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld veel kleinere dorpen in het Noorden van Nederland, zoals je in dit artikel kunt lezen: http://www.trouw.nl/deverdi...

Wat dit laat zien is dat er misschien woningnood in Amsterdam is - maar niet in heel Nederland. Nu kun je daar tegenin brengen dat het onredelijk is te verwachten dat een student in Amsterdam in Dokkum gaat wonen. Daar breng ik dan weer tegenin dat die student in Amsterdam dan misschien maar beter in Groningen had kunnen studeren. Wij als maatschappij dienen wél voor iedereen het recht op een dak boven het hoofd te garanderen - maar we hoeven als maatschappij niet te proberen eenieders de wens te vervullen precies daar te wonen waar hij of zij wil. Waarom hoeven we dat niet? Simpel: iemands wensen zijn zijn of haar eigen keuzen. Iemands keuzen hebben gevolgen. Die gevolgen moet je zelf maar zien te dragen. Kun je dat niet, dan moet je die keus niet maken.
Jochem Floor
-37-  Jochem Floor:
@ ds: dat jij graag statisticus speelt en urenlang aan een berekening zit, is jouw zaak. Dat ga ik je niet nadoen. Vooral ook niet omdat je berekening aantoonbaar nergens op slaat.

Feit is, dat in tal van gemeenten in de Randstad (tot en met Eindhoven) problemen zijn met volkshuisvesting. Betekent dat dat iedere woning bezet is? Nee, vast niet. Maar persoonlijk acht ik het niet aanvaardbaar om mensen daarvoor naar Nieuw Beerta te deporteren. En daar komt jouw rekenkundige inbreng in al zijn eenvoud uiteindelijk toch wel op neer.
wilbert simeon christiaan
-38-  wilbert simeon christiaan:
kapitalisten? eigenlijk vind ik niet goed--een woning jaren leeg laten staan--omdat je persee 700 euro huurgeld--zou willen ontvangen-----getuigt niet van sociaal gedrag!
rudipensionado
-39-  rudipensionado:
WSC,
Ik ben het met je eens en hier laat de overheid ook al heel lang wat liggen. De overheid moet hier nu snel eens wat aan doen.
Als er wetsmaatregelen volgen zal het tij keren.
Hiermee voorkom je kraken en is dat vervelende onderwerp ook uit de wereld.
f.bol
-40-  f.bol:
Ik weet hoe het zit met die Mondriaanflat: de bewoners zitten tijdelijk in de gevangenis.
Peter
-41-  Peter:
een woning is om te wonen, en niet om leeg te staan.
Als de eigenaar niet binnen een jaar een nieuwe bewoner voor zijn of haar pand kan vinden in amsterdam, dan is hij/zij gewoon labiel en/of nalatig en schuldig aan het niet laten bewonen van een huis.

Kraken is daarom geen diefstal, maar noodzaak omdat eigenaren blijkbaar liever niks doen.
wilbert simeon christiaan
-42-  wilbert simeon christiaan:
waarom zijn huiseigenaars zo koppig? ik zou liever 40 euro minder vangen--dan het leeg laten staan----minder winst is toch winst?
wilbert simeon christiaan
-43-  wilbert simeon christiaan:
mr rudi pensionado schreef het-in mijn eigen buurt soms staan flats nieuwbouw--doodgewoon 8 maanden leeg----misschien iets voor de politiek? wetswijziging?is idee van rudi---ik steun het bij deze oproep.
Jochem Floor
-44-  Jochem Floor:
Ja, maar, RudiP, WELKE maatregelen moet de overheid dan nemen om die leegstand tegen te gaan? Welke maatregel denk jij dat daartegen werkt?
ds
-45-  ds:
@jochem: een erg onvolwassen en onverstandige reactie. Ik mag hopen dat beleidsmakers hun beslissingen baseren op analyses van de feiten, in plaats van ze terzijde te schuiven wanneer ze nu uitkomen, zoals jij nu doet.

Een ander probleem van het kraken van kantoorpanden, en dat is waar Van der Poelgeest op becommentarieerde, is dat het nogal oneerlijk is om de kantoorpandeigenaren verantwoordelijk te houden voor een gebrek aan huizen. Heel vaak willen ze wel hun kantoorpand om bouwen, maar dan krijgen ze nul op het rekest van de gemeente “want dat staat niet in het bestemmingsplan”.

Waar de problemen op de huizenmarkt op wijzen is gebrekkig en dom overheidsbeleid, geen bovenmatige “hebberigheid” van huiseigenaren. De overheid moet daarom ook aangesproken worden dit probleem op te lossen, niet de particulier of de ondernemer.
Jochem Floor
-46-  Jochem Floor:
@ ds: Onverstandig en onvolwassen? Vast. En zelf een beetje frobelen met statistieken is..??

Maar goed, je hebt met je laatste punt groot gelijk. De overheid zou er veel meer aan moeten om dat woningentekort op te lossen. Wellicht mogen we hopen dat ze binnenkort met een oplossing komen die kraken overbodig maakt.
rudipensionado
-47-  rudipensionado:
De oplossing zal ongetwijfeld leiden naar een zg poldermodel waarin alle belanghebbenden een beetje tevreden zijn.
Zo zal de eigenaar een ruime tijd opeisen om te onderhandelen met aannemers en dan natuurlijk de tijd voor de verbouwing zelf.
Zal wel ergens tussen de 1 en de 2 jaar uitkomen, afhankelijk van de omvang van het pand. Soms staan kanoren leeg omdat ze zijn verlaten omdat de organisatie die het gebruikte veranderde en dat kan je niet meteen aanpakken. Oorzaken zijn er te over maar bedrijven worden groter of kleiner en ook reorganisatie spelen een rol, net als de bereikbaarheid. Dan kan het gebeuren dat een pand geruime tijd leeg komt te staan. Let maar eens op wat er de komende jaren met de panden van de Postbank gaat gebeuren. Postbank gaat op in ING.
Om, zoals iemand stelde een eigenaar die een huis lang leeg laat staan labiel te verklaren gaat mij toch echt te ver hoor.
ds
-48-  ds:
@jochem: je bent intern inconsistent in je argumentatie. Enerzijds suggereer je dat ik uren zit te zwoegen op mijn cijfermatige analyse, anderzijds zeg je dat ik maar wat aanfröbel. Maar goed, het zij je vergeven - van iemand die weigert zijn beslissingen en argumentaties te baseren op echte gegevens en liever maar wat aan speculeert verwacht ik niet anders.
ds
-49-  ds:
Maar goed, let's agree to disagree. Het is ook allemaal lichtelijk off-topic: de vraag is natuurlijk of de VVD en andere partijen Van der Poelgeest iets in de mond gelegd hebben of niet. En hoezeer ik ook tegen kraken ben, ik moet toegeven dat Van der Poelgeest géén oproep tot illegale praktijken heeft gedaan, en de aanval op hem dus inderdaad een storm in een glas water is.
tripleX
-50-  tripleX:
@ rudip
...en alle krakers als tuig bestempelen gaat niet te ver?
yanny scutt
-51-  yanny scutt:
Jochem Floor, als je vind dat ik te laat schrijf (moet volgens jou tussen 2 en 12 overdag ofzo?) Dan moet jij mijn reacties gewoon niet meer lezen lijkt mij.

Want als ik jou goed begrijp dan is mijn geestes-gesteldheid niet meer helemaal 'je van het'

Wie ben jij eigenlijk?!

Want je suggereert dat ik gelijk heb maar waarin ,waarover en waarom dan? Daar mogen alle lezers kennelijk naar raden want daar laat je je niet over uit!

dat is erg oneerlijk t.o.v. mij en alle mensen die meelezen! Groet Yanny
Suffie
-52-  Suffie:
Yanny, wat Jochem wellicht bedoelt is dat jij hem er van beticht te durven beweren dat er geen woningnood is, terwijl hij juist te vuur en te zwaard het tegendeel bezweert. Hij geeft de schuld aan het tijdstip, ik dacht meer aan begrijpend lezen.

Kan je iets met deze concrete uitleg?
wilbert simeon christiaan
-53-  wilbert simeon christiaan:
gemeente amsterdam moet aan het werk? ja wel steeds meer kantoren leeg--verhuizen allemaal naar bijlmermeer.auto.s meer parkeerruimte.bestemmingsplan--misschien moet dat op de schop? heel veel succes--stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kan doen.
rudipensionado
-54-  rudipensionado:
tuig (het ~)
1 geheel van riemen en koorden tussen trekdier en wagen
2 (~en) slecht, onbeschoft volk => addergebroed, boeventuig, de heffe des volks, falderappes, gajes, geboefte, gebroed, gespuis, geteisem, het schuim der natie, Jan Rap en zijn maat, rapaille, satansgebroed, schorem, schorremorrie, schuim, schuimsel, slangengebroed, tuig van de richel, uitvaagsel
3 het touwwerk en de zeilen van een schip
4 compleet vissnoer => vistuig
wilbert simeon christiaan
-55-  wilbert simeon christiaan:
oorzaken dat men kraakt--wegwerken-heeft iemand anders al geschreven.meedenken allemaal ipv van krakers af te kraken,forum is toch om opbouwend samen goede oplossingen te zoeken? wie weet nemen onze bestuurders een goede voorstel van ons mee!
Jochem Floor
-56-  Jochem Floor:
@ Yanny: het was inderdaad bedoeld als Suffie hierboven begrijpt. Mijn reactie was absoluut niet als verwijt aan jouw adres bedoeld en ik zou het betreuren als je het zo opvat. Uiteraard heb ik geen oordeel over het de tijdstip waarop je bijdragen leest en schrijft.
rudipensionado
-57-  rudipensionado:
WSC,
Ik ben het in zoverre eens met je stelling dat bij iedereen de primaire verantwoordelijkheid ligt om met je handen van andermans spullen af te blijven.
Leegstand kan niet door krakers worden opgelost maar door de overheid.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.