Home > > Nooit meer naar de Dam

Nooit meer naar de Dam

Herman Bode 1980
"Willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam." Met die woorden riep vakbondsman Herman Bode op 4 maart 1980 actievoerders in de Rai op tot een demonstratie naar de Dam. Oorspronkelijk zou dáár gedemonstreerd worden tegen de ontkoppeling van uitkeringen en lonen, maar uit angst voor krakersrellen moest men verkassen naar de Rai.

Het werd een vreedzame demonstratie en zo waren het geen rellen, maar de woorden van Herman Bode die het nieuws haalden. Woorden die sindsdien waarschijnlijk bij elke demonstratie richting Dam wel even door iemand, hoe zachtjes ook, herhaald worden. "Willen we naar de Dam..."
Herman Bode is vandaag op 81-jarige leeftijd overleden. Het zou mooi geweest zijn wanneer er op de Dam een spontane herdenking zou zijn ontstaaan, maar gezien het weeralarm van vandaag zit dat er niet in. Maar de volgende keer dat ik over de Dam loop, sta ik even stil als eerbetoon aan de man die nauw verbonden is met Amsterdam als demonstratiestad:


vijftien reacties op "Nooit meer naar de Dam"

Adam Smid
-1-  Adam Smid:
...En die werd dus opgevolgd door een van Nijenrode afkomstige klasseverrader die eigenlijk de vakbeweging in Nederland vakkundig om zeep heeft geholpen.
Herman Bode mocht dan ook wel eens een compromis sluiten, maar zo bont als z;n opvolger heeft hij het niet gemaakt. Ik zal aan 'm denken als ik zondagavond bij de Albert Heijn afreken bij een cassiere die nog tot tien uur door moet werken, voor een slaris dat het minimum net ontstijgt.

RIP, Herman. RIP, vakbeweging.
Ko
-2-  Ko:
@ Adam Smith (eh smid)
Wat nu opvolger?
en wat doe je dan zelf bij zo'n kassa.
Salon praatjesmaker

Herman is wel een gemis, laat daar geen onduidelijkheid over bestaan!
Rolf
-3-  Rolf:
eh, wat denk je van kinderarbeit? voor een kleine bedrag werken bij een grotere food tent?
Adam Smid
-4-  Adam Smid:
@Ko: Boodschappen doen, omdat ik des zondags ook voor het grootkapitaal moet werken. (beter betaald dan die kassiere, geef ik grif toe). Kok (en Pont eigenlijk ook) hebben echt heel veel werkgever-vriendelijkere politiek gevolgd, met als gevolg dat heel veel mensen het nut van een vakbeweging niet meer inzagen. Het deel van de werknemers dat nog lid is van een vakbeweging is vreselijk gekrompen sedert die tijd, met ook als gevolg dat er door de bonden niet meer serieus genomen worden als onderhandelingspartner.
-5-  :
@adam: zagen mensen het nut van vakbewegingen niet meer in door slinkse complotpolitiek van Kok of omdat de vakbewegingen zichzelf hoe langer hoe meer overbodig maakten?
Peter
-6-  Peter:
Eens met Daniel. De vakbeweging heeft zichzelf behoorlijk overbodig gemaakt. Herman was gewoon een erg bevlogen man en juist dit soort mensen missen we. Opvallend: Herman Bode heeft zich nooit laten verleiden tot een plek binnen de politiek. Bevlogen mensen worden niet alleen gemist bij de Vakbond, maar ook binnen de politiek. Mensen zijn nu berekend. Zou eens goed zijn om al die jaren vijftig organisaties eens flink onder de loep te nemen mbt hun bestaansrecht. En......kijk simpelweg wat er nu gebeurt met de politieke formatie. Bos wil zelfs minister van Financien worden. Pffff, volgens mij wilde de stemmers een links kabinet.
Net als Merel ben ik voor een korte stille stop bij de Dam als eerbetoon aan een grote vakbondsman!
Michiel
-7-  Michiel:
@Adam Smid. je hoeft je boodschappen niet op zondag te doen, kan op op zaterdag bij kleine winkels. Niets mis mee. Beetje proleterig om af te geven op AH maar daar wel naar toe te gaan. Wees eens consequent.
Adam Smid
-8-  Adam Smid:
@Daniel: Het ene heeft iets met het andere van doen. Je hebt absoluut gelijk dat de klassieke vakbeweging zich overbodig gemaakt heeft, maar ik vraag me af of dat met een andere successie van vakbondsaanvoerders niet anders verlopen zou zijn. Er is misschien nog wel hoop, ik weet niet hoe Mei Li Vos en haar alternatief zich verder gaan ontwikkelen (kan met haar vertrek naar de politiek trouwens ook verkeerd aflopen). Het gebrek aan arbeidersvertegenwoordiging zal het straks vanzelf weer noodzakelijker maken, de werkgevers kunnen zich nu praktisch alles permitteren, en dat zal uiteindelijk ook weer een tegenbeweging op leveren.

@Michiel: Is waar, maar lastig. Daarom zijn er ook vakbonden, om het belang van het collectief tegen de keuze van het individu te beschermen. Als ik zelf in een winkel achter de kassa sta wil ik om zes uur naar huis, als klant in een andere winkel wil ik eigenlijk om vijf over zes nog even snel geholpen worden. Niets menselijks is mij vreemd. Daarom is het vaak toch nodig dat er een of ander compromis gesloten moet worden. Ik ben ook maar een eenvoudige nutsmaximaliseerder, net zoals iedereen...
Ko
-9-  Ko:
Ik ben ook maar een eenvoudige nutsmaximaliseerder, net zoals iedereen...


Ik met jou. En iedereen met jou. Daarom snap ik jouw ferme inzet “klasseverader” niet zo. Volgens mij ben je niet geboren in oost Groningen en / of ontgaat je hoe de samenleving zich heeft ontwikkeld.
Adam Smid
-10-  Adam Smid:
@Ko: er zijn verschillende manieren om met de groep nutsmaximaliseerders die we “samenleving” noemen om te gaan.
Je kan bijvoorbeeld iedereen volledig onbeteugeld z'n eigen gang laten gaan, en dat kan leiden tot een consumentenwalhalla waar alle winkels 24 uur open zijn en er nooit een rij achter de kassa staat. Dat kan, omdat degenen die achter de kassa staan slecht betaald worden, en een tweede of derde baan nodig hebben om hun zorgpremies te kunnen betalen. Het gedachtengoed daarachter zou je als liberaal of kapitalistisch kunnen omschrijven.
Je zou die samenleving ook anders kunne inrichten, dat je het belangrijk vindt dat mensen niet uitgebuit worden, of simpelweg meer tijd hebben voor familie en activiteiten die niet primair economisch gericht zijn. Zoiets als sociaaldemocratie bijvoorbeeld.

Kok was een leider van een maatschappelijke organisatie die invloed uit kon oefenen op de richting die die samenleving op ging, en later zelfs van een regering waar een sociaaldemocratische partij deel van uitmaakte. Nu was hij zo goed om die partij z'n ideologische veren af te laten schudden, net zoals hij daarvoor de vakbeweging met het akkoord van Wassenaar van de arbeidersemanciperende aspecten ontdeed, en het sociaaldemocratisch gedachtengoed inruilde voor een uiterst vage notie van “solidariteit” en verder vooral een marktgedreven samenleving nastreefde.

Gevolg voor hem was een lidmaatschap van de RvB van de Shell, en inderdaad een slechtbetaalde late dienst voor het meisje bij de Appie. Dat noem ik wel klassenverraad ja.

Overigens, ik kom inderdaad niet uit Oost-Groningen, maar waaruit denk je dat op te maken?
KO
-11-  KO:
@ Adam

Je hebt deels gelijk, maar waar het mij om gaat is dat de prikkel van zowel de maatschappelijke organisaties alsook de overheid in de afgelopen jaren erg in kracht heeft ingeboet. Die maakbaarheid die jij verondersteld is dus een schim uit het verre verleden.

De veren afschudden, ja dat zijn dappere momenten voor politici; ik zou willen dat ik die vaker mee zou maken. Opiniepeiling-socialisme uit Oss .. ja daar redden we het gewoonweg niet mee.
henk westbroek
-12-  henk westbroek:
Ik heb H.B.leren kennen als een volstrekt integer mens,met een ingbouwd gen tegen onrechtvaardigheid.misschioen wel leuk om te weten dat hij voor het verkiezingsprogramma van Leefbaar Utrecht
de sociale paragraaf schreef,die 5 jaar lang onverkort is uitgevoerd door Hans Spekman van de PvdA, wat de laatste een kamerzetel opleverde.
Adam Smid
-13-  Adam Smid:
De discussie is nog steeds relevant: Gisteravond,oudejaars avond had ik een nog wat brood nodig, dus ik haastte me naar de Appie in de Frederik Hendrikstraat aangezien ik het vermoeden had dat die vanwege oud en nieuw vroeg dicht zou gaan. De zaak was redelijk afgeladen, en er was bij de kassa wat discussie. Bleek dat de Appie 'gewoon' open was tot 22:00, dus zelfs na het stoppen van het OV. En dat voor het “normale” loon voor het personeel, zonder toeslagen of extra vrije dagen of wat dan ook.
De kassieres, kreeg ik de indruk, lieten dit alles over zich heen komen omdat het “gewoon altijd zo gaat”.
Ik twijfel er niet aan dat geen van die dames (jong, en veelal allochtoon) lid is van een vakbond. Omdat de bonden zich zo irrelevant hebben gemaakt? Omdat ze onzichtbaar zijn? Me dunkt dat klassieke vakbonden harder nodig zijn dan ooit. Herman Bode wordt anno 2009 nog steeds gemist...
Bart
-14-  Bart:
@ Adam Smid: Requiem voor Herman Bode, dat zeker!
Maar: “the times, they are a changing”, de cassieres van nu zijn bereid om tot 24.00 uur te werken, als het maar betaalt!
Op zich niets mis mee, (ik ben er blij mee, langere openingstijden!)maar het gaat gewoon om de CAO's.. Als niemand meer lid van de bond wordt, ja vergeet de solidariteit dan maar...
De Vakbond van nu maakt zich alleen maar op om 'excessen' te beteugelen, en in het ergste geval zouden we allen met 'Herman Bode' gewoon weer de straat op moeten gaan...
Joke
-15-  Joke:
Herman Bode was één van de laatsen van een uitstervend ras. Ik ben er trots op dat hij de basis het 'vakbondsvak' heeft geleerd van mijn opa.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.