Home > > Tijd voor Amsterdamse Burgerschapscode?

Tijd voor Amsterdamse Burgerschapscode?

Amsterdam is een stad om trots op te zijn. Amsterdam is een samenleving met een grote diversiteit aan mensen, kleuren, opvattingen, meningen, waarden en normen. Aan de ene kant is het een groot goed dat elke Amsterdammer de vrijheid heeft om zijn of haar leven naar eigen wens in te richten. Als Amsterdammers erkennen en respecteren we de verscheidenheid en veelkleurigheid van elkaar. Aan de andere kant leidt die diversiteit tot spanningen en botsingen - als de normen en waarden van verschillende mensen ver uit elkaar liggen; als mensen elkaar hun denkbeelden en gedrag willen opdringen; als ze in hun gedrag afwijken van wat gangbaar is.

Om in al onze diversiteit te kunnen samenleven is het noodzakelijk dat we een aantal waarden en normen vaststellen, die door elke Amsterdammer worden erkend. En dat we die normen daadwerkelijk gebruiken in de dagelijkse omgang met elkaar. Uiteraard is de vrijheid van godsdienst daarbij een belangrijk uitgangspunt, wat inhoudt dat ieder individu vrij is om te geloven wat hij wil.

Eigenlijk hoort in bovenstaande tekst overal Rotterdam te staan. De tekst stamt namelijk uit de Rotterdamse Burgerschapscode, die het Rotterdamse college deze week presenteerde.
Update 21 januari
De Rotterdam-code is een 'manifest over integratie en burgerschap' met normen en gedragsregels waarvan het college vindt dat elke Rotterdammer ze zou moeten onderschrijven. De regels zijn tot stand gekomen op basis van integratiedebatten die in de stad zijn gevoerd onder de titel 'Meedoen of achterblijven' en moeten de aanzet geven tot een nieuw integratiebeleid. De code kent zeven hoofdregels:
  1. Rotterdammers nemen verantwoordelijkheid voor de stad en voor elkaar en discrimineren niet;
  2. gebruiken Nederlands als gemeenschappelijke taal;
  3. accepteren geen radicalisering en extremisme;
  4. voeden hun kinderen op tot volwaardige burgers;
  5. behandelen vrouwen gelijk aan mannen en met respect;
  6. behandelen homoseksuelen gelijk aan heteroseksuelen en met respect;
  7. behandelen (anders-) gelovigen en niet-gelovigen gelijk en met respect.

In het bijbehorende pamflet (pdf) worden de regels toegelicht en hier en daar aangevuld met subregels. Zo staat er onder punt 1 ondermeer: 'Wij nemen buiten onze eigen etnische of religieuze kring deel aan de samenleving'. En bij punt 4: 'Wij respecteren het recht op eigen partnerkeuze en dringen onze kinderen
geen huwelijkspartner op'. Duidelijk punten die als doel hebben de allochtone bevolking op nieuwe ideeën te brengen.

Het heeft iets enorm betuttelends, zo'n code, waarvan men wil dat iedereen hem onderschrijft. Weer een lijst met regels, naast alle contracten die er tegenwoordig in de stad worden afgesloten met bevolkingsgroepen om de stad leefbaar te houden. Anderzijds bevat menig verkiezingsprogramma een sectie over homo-emancipatie en kan het misschien geen kwaad ook de andere basisnormen eens vast te leggen.

Kortom, hoe zinnig is zo'n code en heeft Amsterdam er ook een nodig? En zo ja, kunnen we die dan met zoek-en-vervang overnemen van Rotterdam of heeft Amsterdam behoefte aan andere regels? En als we zo'n code opstellen, wat gaan we daar dan mee doen? Huis-aan-huis verspreiden, opnemen in het lesprogramma van basisscholen, of alleen online publiceren en het over dertig jaar opduiken ter illustratie van de strubbelingen rond de eeuwwisseling?

Update 21 januari:
In de reacties wijst Floris op een artikel in het NRC (zie ook deel 2) over de Rotterdam-code. De code blijkt oorspronkelijk ingegeven te zijn door de Islam- & Integratiedebatten (veel interessant leesvoer!), die voorafgingen aan 'Meedoen of Achterblijven'. En de uitkomst daarvan was een stuk evenwichtiger gericht op zowel allochtonen als autochtonen, zoals ook blijkt uit het eindverslag dat de basis zou vormen voor een samenlevings-charter. Het college besloot opeens 'verder te gaan' dan 'een symbolische afsprakenlijst' en voegde wat eigen regels toe om tot de Rotterdam-code te komen. Daar kan dus nog wel het een en ander aan verbeterd worden.

38 reacties op "Tijd voor Amsterdamse Burgerschapscode?"

-1-  :
zo'n code is onzin. Grove schendingen van wat redelijk is worden bestraft via het straf- en civielrecht. De rest wat daar niet onder valt is een kwestie van individueel gedrag, dat moet je pertinent niet collectief willen regelen - unless you're aiming for 1984.

Kwalijk asociaal gedrag bestraft uiteindelijk zichzelf: iemand die zich asociaal blijft gedragen eindigt eerder werkloos en in de steek gelaten door al zijn/haar vrienden dan iemand die zich socialer gedraagt - en zo verdwijnt het asociale gedrag vanzelf.
Marleen Zachte
-2-  Marleen Zachte:
Ik denk niet dat het de bedoeling is de code in de hoek van het strafrecht te trekken, al doen termen als code en regels daar wel aan denken.

De evolutionaire methode is leuk bedacht, maar duurt misschien wat lang ;-)
-3-  :
@Daniel: asociaal gedrag verdwijnt echt niet zomaar doordat iemand zichzelf erdoor isoleert. Bovendien hebben andere mensen vooral last van asociaal gedrag, niet alleen de persoon zelf. Gedrag tot op zekere hoogte willen regelen lijkt me in deze maatschappij vol psychiatrisch zieke mensen die onbehandeld op straat lopen zeker niet ongewenst en zelfs behoorlijk 70's en soft. Zo'n code vind ik bovendien wel een mooi uitgangspunt.
-4-  :
correctie: behoorlijk 70's en soft vind ik gedrag niet willen regelen. Ben beetje moe;...
Pieter
-5-  Pieter:
Die Code is toch in zichzelf al een totale paradox? Je mag geloven wat je wilt als je maar wel in deze punten gelooft. Ik denk dat het belangrijker is dat we zien waar dingen fout gaan, waar mensen elkaar teveel in de weg zitten en dan op de proppen komen met een oplossing. Een code is te log om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. En een code leren op school? Geef een voorbeeld van een succesvol overbrengen van een morele code op een groep jongeren! Als die in de puberteit raken gaan die er vanzelf tegenin.
Dr.D
-6-  Dr.D:
Wat zou het hebben gekost om zoiets te bedenken???

En het nog durven publiceren ook!

Het is juist andersom,
de burger kent de regels wel en gaat daar vaak flexibel mee om...
De bedenkers van de regels gedragen zich alsof die regels op hun niet van toepassing zijn.
Zo blijft men klaverjassen, “hullie tegen zullie”.
Communicatie onderling vooraf bestaat niet.
Dat is al sinds de middeleeuwen zo...
Richard
-7-  Richard:
Wat een vreselijk jaren vijftig gedrocht. Past volledig in die hele CDA/VVD politiek waar we nu al behoorlijk lang mee geconfronteerd worden. Dat vind ik nu zo vreemd. Waarom laten we ons toch zo vreselijk in de luren leggen? Het huidige beleid is zo verstikkend en uitsluitend gericht op repressie. Vinden we het gek dat mensen in opstand komen. Laten we daar eens aan gaan werken in plaats van steeds meer regels/wenken en voorschriften op te stellen. Komt bij mij slechts over als symptoom bestrijding.
Floris
-8-  Floris:
Een artikel in NRC Handelsblad van vanavond leert me dat ik punt 2 van de Rotterdamcode onder andere moet opvatten als “u dient alleen Nederlands te spreken wanneer u zich in de openbare ruimte begeeft”. Zoiets stond volgens mij ook in een reeks van dit soort regels die in Slotervaart werden voorgesteld (als ik het me goed herinner). Ik vraag me heel erg af hoe men zich zoiets voorstelt. Bij een dergelijke regel op het schoolplein kan ik me nog iets voorstellen: het is de taak van de school om de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij, en de school zou zich daarom op het standpunt kunnen stellen dat men onder schooltijd Nederlands met elkaar dient te spreken. Lastig te implementeren, maar in principe goed verdedigbaar.

De buitenwereld, en zeker als die zich in een grote stad bevindt, zit echter iets anders in elkaar dan een schoolplein. Volgens de NRC is het niet de bedoeling dat er toezicht gehouden gaat worden op de regels. Nee, dat haal je de koekoek. Maar iets zullen ze er toch wel mee willen bereiken, dus ik neem aan dat het Rotterdamse college van harte hoopt dat mensen elkaar op dit soort zaken gaan aanspreken. Nou, dat gebeurt al kan ik ze vertellen, en op een manier waar je niet vrolijk van wordt. Ik hoorde laatst in de tram een nurkse vijftiger tegen twee Kantonees met elkaar sprekende toeristen uit Hongkong blaffen dat ze “Nederlands met elkaar motte pratuh” (ik weet zeker dat het toeristen waren trouwens, het waren namelijk mijn gasten). Toen ze de boze meneer vriendelijk doch niet-begrijpend aankeken zei hij tegen zijn driftige knikkende en al minstens even nurkse vrouw: “we zouwe ze het land uit motte gooiuh als ze geen Nederlands kenne pratuh”.

Ik wist eigenlijk niet of ik door de grond moest zakken van schaamte, of het nurkse echtpaar de tram uit sodemieteren, het liefst zonder te wachten tot wij geheel tot stilstand waren gekomen bij de halte. Ik koos voor schaamte, een venijnige opmerking naar meneer en mevrouw Nurks dat “een beetje gastvrijheid tegenover vriendelijke en goedbetalende toeristen echt geen kwaad kan”, en een verontschuldigende blik naar mijn gasten die nog steeds niet begrepen waarom die rare meneer zo boos op ze was. Het kan nog moeilijk worden om die Rotjeknorcode te combineren met de gastvrijheidscode van Laetitia Griffith.

Uit het artikel in de NRC maakte ik trouwens ook op dat de regels niet opgesteld zijn door middel van maatschappelijk overleg, maar min of meer per decreet door VVD/CDA/LR. De regels die oorspronkelijk uit het maatschappelijk overleg waren gekomen waren namelijk niet allochtoon-onvriendelijk genoeg volgens LR, naar verluidt.
Sigi
-9-  Sigi:
Ik geloof niet dat wij hier behoefte hebben aan Rotterdamse regels. Ik moet zeggen dat ik dat Rotterdamse gedoe een beetje hysterisch vind en als je het allemaal zo leest hebben ze daar meer problemen dat dat wij hier hebben dus om nou dingen van hun over te nemen lijkt me niet handig. Rotterdammers discrimineren niet, haha, het stadsbestuur geeft het goede voorbeeld???
@ Esther Het zorgen voor psychiatrische patienten die niet voor zichzelf kunnen zorgen heeft alles met zorgzaamheid, medemenselijkheid en normaal ethisch gedrag te maken en niets met het op zekere hoogte regelen van gedrag. Ik had bijvoorbeeld wel in deze het gedrag van mevrouw Belliot willen regelen die het presteerde over ziek mensen te praten alsof ze het over zwerfvuil had.
-10-  :
@Sigi: je moest eens weten (en misschien weet je dat ook wel) hoe slecht er voor de zwakkere broeders en zusters in deze samenleving wordt gezorgd, en welk gedrag daaruit voortvloeit. Daar kun je -zeker als wet- en regelgever- wel iets aan doen. Ik ben het met je eens dat mevrouw Belliot de woorden zorg en welzijn niet eens in de mond mag nemen, aangezien ze er niets, maar dan ook niets zinnigs over weet te zeggen.
Marleen Zachte
-11-  Marleen Zachte:
@Floris: dank voor de NRC-tip. Zie de update van mijn artikel.
Floris
-12-  Floris:
Graag gedaan. Inmiddels weer een belangrijke update:
“Verdonk wil omgangscode voor heel Nederland
”Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) wil een code voor heel Nederland waarin gedragsregels voor burgers staan. Uitgangspunten moeten de Nederlandse waarden en normen zijn zoals het spreken van de Nederlandse taal op straat, niet discrimineren en gelijkheid tussen man en vrouw.
Verdonk zei dat zaterdag tijdens een VVD-congres over integratie. Ze is geïnteresseerd in de Rotterdam-code, waarin zeven gedragsregels staan voor de dagelijkse omgang tussen alle burgers. De bewindsvrouw zei dat ze ook toe wil naar zo'n code voor integratie en burgerschap, die wat haar betreft voor alle gemeenten zou moeten gelden.
[...]
Haar partijgenoot Griffith, wethouder in Amsterdam, kan zich niet vinden in zo'n code. Vooral het Nederlands spreken op straat gaat haar veel te ver. ,,Als ik met mijn vriendin op straat lekker Surinaams loop te keuvelen, moet ik dat zelf weten. Ik veroorzaak geen overlast.'' Verdonk zegt daarentegen dat mensen zich vaak onprettig voelen, als zij op straat alleen maar buitenlandse talen horen.“
Zie verder: http://www.planetinternet.n...

Het moge duidelijk zijn dat ik het hier volledig met Laetitia Griffith eens ben. Verdonk is volgens mij geen liberaal, maar een soort bolsjewiek die de staatsbemoeienis naar alle aspecten van het leven wil uitbreiden. ”Sommige mensen voelen zich onveilig als ze vreemde talen horen op straat". Tsja, het zou wat. Zat mensen voelen zich al onveilig als ze iemand met een kleurtje zien. Wat dacht Rita daar dan aan te gaan doen? En hoe gaan toeristen zich beschermen tegen de zelfbenoemde taalpolitie? Doeken we alle internationale hotels meteen op, of dienen toeristen voortaan te allen tijde als zodanig herkenbaar te zijn (camera voor de borst, Rough Guide in de hand, Canadees vlaggetje op de rugzak?)

Eerlijk waar, als dit erdoor komt dan spreek ik in het vervolg alleen nog maar Engels op straat (volgens mij ook een officiële taal binnen het Koninkrijk der Nederlanden, denk maar aan de Bovenwindse Eilanden). En wee degene die er iets van durft te zeggen.
Marleen Zachte
-13-  Marleen Zachte:
Als dit het antwoord van Griffith is op de vraag van Lodewijk Asscher, of zij van de Haagse of de Amsterdamse VVD is, gaat het de goede kant op ;-)
Floris
-14-  Floris:
Dank voor het redigeren van de quote, maar nu is er ook een hele alinea van mijn bijdrage verdwenen (en daar stond volgens mij niets “strafbaars” in).
Marleen Zachte
-15-  Marleen Zachte:
Excuus, hersteld.
Sigi
-16-  Sigi:
@ Floris
me too! The first (civil) thing I thought.
Robin
-17-  Robin:
straks moeten we allemaal verplicht in klederdracht gaan lopen inclusief de klompen en het bosje tulpen in de hand. Doet me een beetje denken aan de plannen destijds in China. Allemaal hetzelfde pak aan inclusief de pet.
Waar zijn we in Nederland toch mee bezig?
Maar....als je in de politieke prognoses dus hoort dat qua stemgedrag de meeste Nederlanders nog steeds achter VVD/CDA aanlopen dan hou ik echt mijn hart vast.
In voormalig Oost Europese en communistische landen probeert men het regulerende juk af te schudden maar in Nederland wordt het geregelde juk steeds knellender.
Waar is het gezonde verstand gebleven!
-18-  :
@floris: Je slaat de spijker op z'n kop - er zijn gewoon zaken waar de staat haar tengeltjes uit moet houden, en dat zijn vooral zaken als welke taal je in je vrije tijd wilt spreken.

@marleen: en dat is dus precies wat ik bedoelde met mijn eerste reactie: de zaken die écht fundamenteel fout zijn, zoals schending van iemands rechten, worden wel door het strafrecht geregeld, maar gedragingen die meer met 'goed fatsoen' te maken hebben, moet de staat uitblijven. Daar moet de staat uitblijven omdat je gedrag één van je meest individuele keuzes is: hoe jij je gedraagt is wie en wat jij bent op dat moment. ZOnder de vrijheid om voor asociaal gedrag te kiezen (zoals tegen de buschauffeur mopperen en onbeleefd de vinger opsteken achter het stuur naar medeweggebruikers) bestaat de vrijheid om je goed te gedragen ook niet. De staat of het collectief wordt een allesoverziende dictator, die, toegegeven, alles wel efficent kan regelen, maar ten koste van het meest fundamentele: onze vrijheid.

Net zoals de Soviets: die konden ook vrij efficient een industrialiseringsproces in een hoofdzakelijk agrarische economie bewerkstelligen. lekker snel, ging heel efficient, maar is dat je echt een Goelag-archipel waard?
xaviera
-19-  xaviera:
Ik sprak nooit papiaments, aangezien ik voornamelijk Nederlandstalig op ben gevoed. Maar als dit erdoor komt wordt het tijd om mijn papiamento weer eens op te halen. En gratis cursussen te geven...wat een gelul zeg.
End
-20-  End:
Het is goed dat duidelijk wordt gemaakt dat het onbeschoft is om een buitenlandse taal te spreken in het openbaar (behalve voor toeristen dan). Het werkt hetzelfde als met fluisteren in het openbaar, dat is ook niet netjes. Ten tweede toon je ermee aan dat je je eigen cultuur hoger hebt staan dan de Nederlandse, en dat is een situatie die de meeste Nederlanders niet willen.
Floris
-21-  Floris:
Het is helemaal niet onbeschoft om een buitenlandse taal te spreken in het openbaar. Het zegt ook helemaal niets over “welke cultuur je hoger hebt staan”. Dat maak jij er zelf van, End.
Floris
-22-  Floris:
Trouwens, fluisteren in het openbaar geldt bij mijn weten helemaal niet als onbeleefd. Fluisteren in gezelschap wel, ja, maar dat is iets anders. Binnen een gezelschap staan mensen in veel directere relatie tot elkaar dan bijvoorbeeld wildvreemde passanten op straat. Binnen een gezelschap zou het dan ook onbeleefd zijn om doodgemoedereerd een onderonsje te houden in een voor andere leden van het gezelschap onverstaanbare taal, tenzij daar een goede reden voor is en excuus gevraag wordt. Daar is praktisch iedereen het wel over eens, maar daar gaat het hier dus niet over. Het geeft geen pas om de Nederlandse normen en waarden naar believen aan te passen en op te rekken alleen maar om weer eens lekker van leer te kunnen trekken tegen allochtonen, End. Dat is pas onbeschoft.

In de Sovjet-Unie bestond er een van hogerhand opgelegde ideologie die onder andere inhield dat de gehele maatschappij als één groot kameraadschappelijk gezelschap werd gezien. In een dergelijke maatschappij is het spreken van vreemde talen in het openbaar dan ook taboe. Dat was goed te merken toen ik begin jaren 1990 als toerist in Rusland was (inmiddels is de situatie flink verbeterd). Het spreken van een andere taal dan Russisch in het openbaar kon je regelmatig en volstrekt willekeurig komen te staan op flinke scheldpartijen en zelfs (dreiging met) fysiek geweld. Dat is een soort samenleving dat ik hier niet wens te zien ontstaan.
-23-  :
en bovendien, wat is dan precies Nederlands? Sranan, wat veel surinamers spreken, is voor de helft Nederlands, kan dat nog wel? EN als dat niet mag, hoe zit het dan met Fries? Of Drents? Of het plat Amsterdamse accent?

De Staat en het Volk moet met zijn tengels afblijven van de individuele vrijheden en verantwoordelijkheden die bij een democratie horen. Bemoeit de staat zich er wel mee dan is dat ten eerste principieel fout maar ten tweede leidt dat ook tot kwalijke gevolgen, zoals het voorbeeld van Floris laat zien.
Pixie
-24-  Pixie:
Kan iemand mij misschien vertellen wat er gebeurt als 'men' zich niet aan de gedragscode houdt? Buiten de stadsmuren gezet zoals in de Middeleeuwen?
Michiel Mulder
-25-  Michiel Mulder:
Laten we nou beginnen met mensen in staat te stellen uberhaupt Nederlands te leren. Dat is jarenlang niet gebeurd. Van de week was ik in de Javastraat en heel veel allochtone ouderen noemen dat iets dat de politiek zou moeten oppakken. Die mensen vinden het zelf ook heel erg dat ze geen Nederlands kunnen.

Verder denk ik dat Rotterdam echt een heel andere stad is dan Amsterdam (en ik kan het weten). Rotterdamse remedies werken dus niet altijd voor Amsterdamse problemen en daarnaast zijn ook de problemen vaak anders van aard en omvang.
Floris
-26-  Floris:
Amsterdam heeft al een heel constructieve aanpak gevonden: http://www.taalwerkt.amster... . Zegt het voort, zegt het voort.
XminY
-27-  XminY:
Zie hier de net opgestelde Gedragscode voor Bestuurders:
http://www.globalinfo.nl/ar...
-28-  :
sorry hoor maar een politieke mening verkopen als een bestuurderscode is dus precies het soort stalinistische gedrag waar ik bang voor ben. lees eens een goed boek, xminy-mensen, bijvoorbeeld: The Road to Serfdom van Friedrich Hayek. Dat is speciaal voor jullie geschreven!
Charlie pan
-29-  Charlie pan:
Tuurlijk, Daniel Schut, bepaal jij maar wat mensen in een discussie in mogen brengen, en wat niet, dat zal de liberale demagoog Hayek vast bedoeld hebben.
f.bol
-30-  f.bol:
Nee, Schut heeft helemaal gelijk. XminY meent te kunnen bepalen wat goed, netjes en betrouwbaar is en zet zo inderdaad een zeer uitgesproken politieke mening neer als Universele Waarden voor Bestuurders. Vreselijk.
-31-  :
nou eh charlie pan, je gaat wel een beetje kort door de bocht. heb je die bestuurdersschapscode van XminY wel eens gelezen? Je leest daarin duidelijk dat volgens XminY “goed bestuurdersscahp” onder andere inhoudt dat (QUOTE!) “Bestuurders moeten ervoor zorgen dat er goede buurt- en jongerencentra” en dat bestuurders moeten snappen dat (QUOTE!) “De economie moet ten dienste staan van de burgers en de aarde, niet van de ondernemersvriendjes.”

Wat XminY hier voorschrijft als een “gedragscode” is niets anders dan het partijprogramma van de SP: ik vind namelijk niet dat “goed bestuurdersschap” inhoudt dat er buurt- en jongerencentra moeten komen, en ik vind ook dat onze economie iets is waar bestuurder van af moeten blijven: de markt is dé plek bij uitstek waar hardwerkende mensen hun talenten te gelde kunnen maken: een goedwerkende markt zorgt via de onzichtbare hand van Adam Smith volgens mij voor een beter milieu en betere welvaart.

Hiermee bedoel ik te zeggen dat wat XminY voorschrijft als gedrag niets anders is dan een politieke keuze en een politieke mening. En dat het geen pas geeft om, wanneer je een gedragscode voor wilt schrijven aan bestuurders, een gedragscode die binnen een constitutionele democratie universeel moet zijn voor alle bestuurders van welke politieke kleur dan ook, dan IN die universeel geachte gedragscode ook nog eens een politieke mening te verwerken, en dat in zo'n flagrant opzichtige manier.

Anders gezegd: als XminY problemen heeft met de politieke keuzes die wij als volk maken, dan moet ze een politieke partij oprichten en stemmen winnen zodat ze kan testen of de meerderheid haar politieke ideeën ook draagt.Ze moet niet via een slinkse achterdeur-tactiek de eigen politieke ideeën willen opleggen.

Nu geef ik toe dat dat allemaal niet zo duidelijk in mijn reactie zat. Toch, geheel onbegrijpelijk was het blijkbaar niet, want f.bol heeft het wel gesnapt. Laat ik daarom zijn woorden gebruiken en aan u vragen, Charlie, vindt u het rechtvaardig dat XminY haar eigen politieke ideeën nu verkoopt als Universele Waarden voor Bestuurders?
Charlie
-32-  Charlie:
Beste daniel, alsof die rotterdamse code geen politieke mening is. De 'bestuurscode' van XminY is natuurlijk een ironische omdraaing van het perspectief (waarin eerst de bestuurders de burgers de les meenden te moeten lezen). Dat wordt ook wel paradigma-verschuving genoend. Het is een van de middelen die burgers hebben om zich te verdedigen tegen de constante stroom aan boodschappen van regenten en bedrijven (zie: adbusten). Het is altijd een beetje moeilijk als je met mensen moet discussieren die de ironie er niet van zien en je dan van 'stalinisme' gaan beschuldigen. Die willen meestal helemaal geen discussie, en alleen maar instemmers, of mensen die over punten en comma's praten. Als dat de norm is bij A'dam Centraal, wat wens ik u verder veel plezier met uw selecte groepje gelijkgestemden.
f.bol
-33-  f.bol:
Ik geloof niet dat Daniel vóór die rotterdamse code was en ja, ik vind die SP-code behóórlijk stalinistische trekjes vertonen. Ironie of humor heb ik bij de SP nog niet eerder ontdekt, dus misschien is het even wennen.
-34-  :
@charlie: f.bol was me weer voor en slaat weer de spijker op zijn kop:

1.ik heb vrij duidelijk gemaakt dat ik tegen die rotterdamse code slecht vind. In de eerste reactie op deze post zei ik al: (QUOTE!) “zo'n code is onzin”. Ik geef toe, dat is nogal voor verschillende interpretaties vatbaar charlie, dus ik wil het hier wel even verduidelijken: DE ROTTERDAMSE BURGERSCHAPSCODE SLAAT NERGENS OP.

2. voorgaande punt is qua stijlvorm een goed voorbeeld van goed uitgevoerde ironie: ik zeg precies het tegenovergestelde van wat ik bedoel (“verschillende interpretaties vatbaar”) maar laat daar tegelijkertijd voldoende hints over zodat iedere lezer erdoorheen prikt. XminY doet dat niet:zowel de bron van het stuk, XminY, bestaand uit een clubje linksradicalen, als de stijlvorm die gekozen is (geen enkele irrealistische overdrijving, geen enkel brits understatement of iets dergelijks) geeft geen enkele hint dat deze bestuurderschapscode ironisch bedoeld is: Ik kan écht geloven dat XminY dit wil invoeren, en dat is óf heel eng óf een schoolvoorbeed van beroerd uitgevoerde ironie, en ik weet niet wat ik erger vind: een politieke tegenstrever die het lef heeft te zeggen wat hij/zij/het denkt of een clubje kwijlende aliterati die wel denken dat ze stevige politieke tegenstrevers zijn maar ondertussen niet eens iets simpels als ironie begrijpen.

3. En wederom ben ik het met f.bol eens (geef die man/vrouw een lintje!) dat we de SP-achtige groeperingen nog nooit op enig gevoel voor humor of zelfrelativering hebben mogen betrappen - iets wat u, charlie, wel weer bewijst door direct lankmoedig de handen ten hemel te heffen en te roepen dat de redactie van amsterdam centraal alleen maar uit 'gelijkgestemden' bestaat. FYI: AC is een club van politiek onafhankelijke bloggers, iets wat je best geweten zou kunnen hebben als je de verschillende stukken eens gelezen zou hebben. Of was dat flauwe verwijt ook weer ironie?

4. Nu ga ik u uitdagen. Ik bewijs nu voor elke lezer behalve u dat u geen gevoel voor humor heeft. Hoe? Lees uw VOLGENDE post maar, charlie. Kom op, verras of verbaas me, je hebt NU de kans om mijn ongelijk aan te tonen!
screme
-35-  screme:
zouden jullie mij ergens mee kunnen helpen...
ik hou hier binnenkort een betoog over op school.
Persoonlijk ben ik totaal tegen de invoering van deze burgerschapscode, maar k vroeg mij af of iemand toevallig ook goede voor argumenten heeft?
let me know...
ooops...ik bedoel natuurlijk; laat het me weten ;)
-36-  :
euh, screme, de hele discussie hier levert je geen goede argumenten op? Damn, doe ik zo mn best!
locker
-37-  locker:
Proeve voor doorlezers.
Blijven meedeinen met de voorgeprogrammeerde succesnummers? Waardeer dan eens een unicum. Een roman hoeft immers niet meer te zijn verschenen om met plezier te kunnen worden gelezen. Meer boekenliefhebbers kiezen inmiddels voor fictie op hun pc. Aangestoken door de site boekenopener.punt.nl van schrijver Locker (ps.), die nieuw werk (romans en gedichten) rechtstreeks naar belangstellenden e-mailt. Een experimenteel gegeven. Verre van actueel en trendy. Een optie voor sommige lenige geesten. Verwende gewoontedieren een gruwel. ‘Wie dit leest is gek’, meent dan ook een gevestigde recensent. Liever een te kek kaftje eromheen als praalstuk voor de boekenplank? Fijnproevers weten beter.
Theo
-38-  Theo:
Het voordeel van de twijfel krijgt iedereen in beginsel van me, maar respect moet je verdienen, dat krijg je niet zomaar.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.