Home > > Anne Lize van der Stoel, burgermoeder af?

Anne Lize van der Stoel, burgermoeder af?

Arme, arme Anne Lize van der Stoel. Terwijl zij zich liever buigt over de vraag hoe ze de eerste gekozen stadsdeelvoorzitter van Amsterdam kan worden, begint iedereen verdomme weer te zeuren over haar rol als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Alcides. Voor de vergeetachtigen: dat was het welzijnsmoloch dat enkele stadsdelen na valse voorlichting verleidde diensten af te nemen om vervolgens in 2004 failliet te gaan wegens wanbeleid.

Deze week verscheen het rapport over de oorzaken van het faillissement dat Ernst & Young in opdracht van de curatoren en de drie stadsdelen heeft uitgevoerd. Vreemd genoeg een vertrouwelijk rapport, dat slechts ter inzage werd gegeven aan de bestuurs- en raadsleden van die stadsdelen. Van der Stoel plaatste de reactie van de Raad van Toezicht op haar weblog en verder was ze niet bereid tot commentaar. Vermoedelijk dacht ze daarmee voor eens en altijd van de zaak af te zijn.
Helaas voor Van der Stoel zijn er zijn nogal wat mensen die daar geen genoegen mee nemen. Zij heeft steeds weer verzuimd openheid van zaken te geven, zich eerst verschuilend achter een merkwaardige verzekering bestuursaansprakelijkheid en later op geheimhouding gedurende het onderzoek van Ernst & Young. Daardoor zijn veel vragen die vanaf het begin al aan haar gesteld werden, nog altijd niet beantwoord.

Afgelopen dinsdag stelde publicist en lid van de eerste kamer voor GroenLinks Jos van der Lans haar enkele van die vragen in een open brief in het Parool. En kijk, gisteren kwam er toch weer antwoord van Van der Stoel op haar weblog. Helaas een inadequaat antwoord. Niet alleen heeft ze de open brief niet goed gelezen - zo staat nergens dat ze heeft gelogen over haar zwijgplicht - ze verzuimt ook in te gaan op wat mij het belangrijkste verwijt lijkt: haar kennis van het memo van Van Wingerden. Daarin meldde hij destijds aan de Raad van Toezicht dat Zeeburg niets hoefde te horen over de belabberde resultaten van Alcides, wat zeker tot het afblazen van de deal geleid zouden hebben.

Het leukste deel uit haar verweer is de volgende passage:
“Uw beschuldiging dat een politieke functie niet is te combineren met het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van een (welzijns-)organisatie acht ik een onzinnige. Juist de politici die op geen enkele manier betrokken zijn bij de maatschappelijke werkelijkheid dreigen de ivoren toren te beklimmen.”

Fijn om te lezen dat Van der Stoel iets tegen ivoren torens heeft, maar wel vreemd dat zij zelf weigert er uit af te dalen. En die maatschappelijke werkelijkheid? Die gebiedt dat Van der Stoel eindelijk eens in het openbaar verantwoording aflegt over haar rol in de zaak-Alcides. In Zeeburg is er destijds een heel bestuur over gesneuveld. Het rapport schijnt inmiddels ook op de agenda van Stadsdeel Centrum te staan. Pas na het zomerreces zullen we weten of Van der Stoel kan aantonen het waard te zijn de rol van ‘burgermoeder’ te blijven vervullen.

46 reacties op "Anne Lize van der Stoel, burgermoeder af?"

ferdinand bol
-1-  ferdinand bol:
Het blijft wel een raadsel waarom de deelraad niet gisteren al ingreep: Op vragen vanuit Groenlinks antwoordde van der Stoel destijds dat “ze zelf hoopte dat het rapport zo snel mogelijk zou uitkomen om haar van alle blaam te zuiveren” ( dit terwijl haar advocaat de zaak maximaal aan het traineren was ) en die zwijgplicht was er dus gewoon niet. Er kan wel een dringend advies vanuit je aansprakelijkheidsverzekeraar zijn om te zwijgen maar dat is niet hetzelfde als en zwijgplicht vanuit de onderzoekers opgelegd. Daarbij komt nog het laten belazeren van Zeeburg door Alcides. Dit zijn gewoon politieke doodzondes, hoe je je er ook verder uit probeert te draaien en hoezeer het ook deels gelukt is het Alcides-rapport te strippen.
Kortom de deelraad centrum is bewust verkeerd geïnformeerd ( ik blijf netjes en neem het woord liegen niet in de mond hoewel het daar wel èrg op lijkt. )en dat is een politieke doodzonde bij mijn weten. Maar de deelraad is te onervaren om op z'n strepen te gaan staan. Straks gaan Zeeburg, Zuidoost en Zuideramstel nog inspreken tijdens de volgende deelraadsvergadering, dan is het circus compleet en kan de deelraad Centrum zich héél diep gaan schamen.

Haar weblog is illustratief. Je kunt niet reageren op het onderwerp Alcides......
En volgens van der Stoel liegen alle anderen altijd, of ze nu Sturkenboom, Robles, Het Parool, Marcel Wiegman, At5, de Volkskrant, Groenlinks heten.....

Maar het is wel begrijpelijk: “de eer aan zichzelf houden” kan van der Stoel al niet meer, daarvoor heeft ze een véél te groot aantal fuck-ups op haar naam staan.
Ze blijft dus gewoon zitten en slaat zo hard mogelijk terug. Huffnagel had in elk geval véél meer realiteitszin.
Peter Kramer
-2-  Peter Kramer:
GEFAALD!

Stadsdeelvoorzitter AnneLize Van der Stoel vindt dat zij goed werk verricht heeft als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Alcides. Want naar eigen zeggen heeft ze er alles aan gedaan om het faillissement van deze welzijnsorganisatie te voorkomen. Dat zij het goed gedaan heeft zullen de honderden mensen die hun baan kwijt zijn en de stadsdelen die miljoenen euro’s verloren hebben niet beamen. Die voelen zich allemaal belazerd.

Maar hoe valt de beoordeling uit als we de meetlat leggen naast de standaardtaken en -verantwoordelijkheden die een Raad van Toezicht normaliter heeft? Die taken zijn het benoemen van de Raad van Bestuur, het goedkeuren van het beleid en het vaststellen van een jaarrekening.

De primaire taak van een Raad van Toezicht is het benoemen en beoordelen van de Raad van Bestuur. De door de Raad van Toezicht benoemde Van Wingerden maakte er een puinhoop van en zij lieten hem veel te lang zijn gang gaan. Pas nadat het kwaad onherroepelijk was, mocht hij vertrekken met drie ton afkoopvergoeding. Bij deze benoeming en de beoordeling is dus geblunderd.

Een Raad van Toezicht moet het beleid goedkeuren. Het beleid van Alcides, groter worden ten koste van alles (zelfs ten koste van een solide financiële huishouden) heeft zij geaccordeerd. Zonder groeistrategie had Alcides waarschijnlijk nog gewoon bestaan. Resultante van het door haar geaccordeerde beleid: faillissement. Dus ook dat is de schuld van Van der Stoel cs.

En tenslotte, een Raad van Toezicht moet de jaarrekening vaststellen. De Raad van Toezicht benoemt zelf de accountant die de jaarrekening moet controleren. Dit opdat de accountant onafhankelijk staat van de Raad van Bestuur die zij controleert. Over 2002 en 2003 zijn er geen goedgekeurde jaarrekeningen opgesteld. Sterker nog, de accountant waarschuwde herhaaldelijk dat het een financiële puinhoop was. Zonder een deugdelijke jaarrekening als basis kan je als Raad van Toezicht je verantwoordelijkheid nooit nemen. Toch werden er geen conclusies getrokken en bleef de Raad van Toezicht gewoon zitten. Van Wingerden werd telkenmale de hand boven het hoofd gehouden. Klokkenluiders zoals Alcides-directrice Ellen Robles die klaagden over de gebrekkige financiële informatie werden ontslagen. Naar buiten toe werd mooi weer gespeeld. Daar weet stadsdeel Zeeburg alles van. Dus alles wijst op grootschalig falen door de Raad van Toezicht.

Van der Stoel gaf aan dat ze de problemen heeft willen oplossen door interim-managers en consultants aan te stellen. Hierdoor werden de toch al hoge overheadkosten van Alcides nog verder opgeblazen en werden de verliezen nog groter. Haar maatregel heeft averechts gewerkt en daardoor is Alcides nog eerder omgevallen.

Samenvattend: AnneLize van der Stoel heeft hopeloos gefaald bij Alcides wanneer je haar presteren afzet tegen het normale takenpakket van een toezichthouder. Dat is objectief vast te stellen. De vraag is nu: welke consequenties worden daaraan verbonden. De drie stadsdelen willen haar strafrechtelijk vervolgen omdat ze zich door haar bedonderd voelen. Maar wat doet de VVD? Is Van der Stoel nu een voorbeeld van het soort bestuurders dat de VVD graag levert? Dan weten we dat in ieder geval voor de komende verkiezingen. En wat doet de deelraad? Zouden zij accepteren dat bestuurders van andere stadsdelen hen op soortgelijke wijze zouden benadelen? Ik ben benieuwd. In ieder geval onthoudt Van der Stoel zich van elk commentaar. Dat is wel erg gemakkelijk.
Hugo Raakwoning
-3-  Hugo Raakwoning:
Een paar maanden geleden vernemen we het nieuws dat de wethouder Huffnagel zichzelf een riante onkostenvergoeding heeft toebedeeld. De VVD-top roept dagelijks dat deze ex-bestuurder desonanks zeer integer heeft gehandeld. Daar valt wel wat op af te dingen. De uitermate riante vergoeding is door Huffnagel zelf van 1000 GULDEN per jaar omgezet naar een vergoeding van 1000 EURO per maand.
Inmiddels blijkt ook zijn liberale collega Van der Stoel de publieke integriteitsregels met de voeten te treden, dit maal inzake kinderdagverblijvengigant Alcides. Het gaat hier om twee publieke figuren die beiden al jaren een riant salaris ontvangen vanuit de gemeenschapskas. Op hen die de gemeenschap dienen berust de morele plicht om dan niet derden te schaden.
J. van Oord
-4-  J. van Oord:
Pek en Veren voor Van der Stoel.

Stadsdeel Zeeburg is woendend op stadsdeelvoorzitter Anne Lize van der Stoel van stadsdeel Centrum. Tijdens een emotionele deelraadsveradering over het faillissement van Alcides stelt de fractie van de PvdA voor om de voormalige toezichthouder van de welzijnskoepel, Anne Lize van der Stoel “met pek en veren de stad uit te jagen”.
Stadsdeel Zeeburg overweegt zelfstandig een juridische procedure tegen de toezichthouder Van der Stoel aan te spannen.
Y. van Rijswijk
-5-  Y. van Rijswijk:
De Telegraaf schrijft vandaag, 30 juni 2005,overigens geheel ten onrechte, dat Van der Stoel buiten schot blijft in de zaak van het faillissement van de welzijnskoepel Alcides. Dat is zeer onwaarschijnlijk vanuit het oogpunt van aansturing en verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Daar komt nog eens bij dat Van der Stoel inzake Alcides en in haar dubbelfunctie als Stadsdeelvoorzitter Centrum diverse malen haar eigen stadsdeelraad heeft voorgelogen. Bijvoorbeeld op het punt dat ze beweerde geen informatie aan de raad te kunnen verschaffen,omdat ze, zoals ze zelf ten onrechte beweerde, 'zwijgplicht' zou hebben inzake het onderzoek van het accountantsburo Ernst & Young. Vervolgens loog ze in de deelraad dat ze er werkelijk alles aan gedaan heeft om het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden. Feit is dat Van der Stoel en haar eigen advocaat de voortgang en de presentatie van het onderzoek meer dan een half jaar vertraagd. Bovendien heeft Van der Stoel en haar advocaat vele stukken zoek gemaakt. Van der Stoel riep één week voorafgaand aan het faillissement in haar eigen deelraad dat de financien van Alcides op orde waren. Een grotere tegenspraak in één enkele leugen is niet denkbaar.
Dat haar eigen gemeente-advocaat zegt dat Van der Stoel buiten schot blijft, zal bij niemand verbazing wekken. Dat het tegendeel waar is blijkt ook uit de bovenstaande bijdragen. De RvT en de RvB staan in ieder bedrijf heel dicht bij elkaar en hebben per definitie een dynamische relatie en afhankelijkheid. Uit alleen al een moreel oogpunt zou de VVD moeten ingrijpen. In werkelijkheid loopt de liberale fractie in sulligheid achter deze rasechte rampenbestuurder aan. Te bang om in te grijpen. Het verhaal van de zachte heelmeesters en de stinkende faillissementen.
machteld
-6-  machteld:
opvallend. Plotseling weten kennelijk heel veel Amsterdammers hoe het allemaal in elkaar steekt met Alcides. Ook opvallend. Bij de aanloop naar de verkiezingen 2006 vinden een aantal PvdA-ers en ex VVD-ers dat v.d.Stoel met pek en veren de stad uit moet. Nog opvallender. V.d. Stoel is nu zelfs een rasechte rampenbestuurder. Mag het wellicht iets genuanceerder en laten we partij propaganda en andere rancuneuze zaken goed van elkaar blijven scheiden.
sebastiaan
-7-  sebastiaan:
Machteld, het is ietsje anders dan je schrijft: Heel veel Amsterdammers weten niet plotseling maar al hééél lang dat die Alcides-zaak enorm stinkt. Politiek-strategisch vinden de meeste PvdA-ers denk ik dat van der Stoel vooral vleugellam moet blijven zitten ( dan valt die voorzitterszetel vanzelf in handen van de PvdA, zelfs als die zo stom is om Iping lijsttrekker te maken....), dat vonden ze de eerste week bij Huffnagel ook.
Van der Stoel is inderdaad een rasechte ramp als bestuurder, ga de eindeloze lijst incidenten maar na. Je kunt niet volhouden dat de nu al jarenlange gigantische hoeveelheid “gedoe” rondom van der Stoel alleen maar politieke tegenwerking en/of “de media” behelst. Ze functioneert gewoon slecht.
Dus moet ze niet wéér in dat stadsdeelbestuur. En ze heeft gelogen tegen haar eigen deelraad. En daarom moet ze nu direkt weg. Maar het duurt altijd even voordat dit wordt beseft. Eerst nog een rituele rondedans. Bescherming door de Telegraaf, de deelraad die in z'n broek piest van angst bij alleen al de gedachte dat ze weleens een bestuurder zouden kunnen moeten wegsturen en alles dus maar een maandje uitstelt, wat aanvallen uit de media, wat tegenaanvallen vanuit het VVD-kamp tegen beter weten in, en dan komt iedereen weer bij zinnen en beseft dat er maar één oplossing is. Dag anne lize, het was ons waarlijk géén genoegen.
John van Waart
-8-  John van Waart:
Van der Stoel heeft haar vriend Van Wingerden, als dank voor zijn “werk”, zelfs een fantastische gouden handdruk verstrekt. Gefinancierd uit de failliete inboedel en op kosten van de gedupeeerde stadsdelen Zeeburg, Zuid-Oost en ZuiderAmstel.
ferdinand bol
-9-  ferdinand bol:
Maar ja het voordeel was dat, toen Alcides omver knetterde, deze gouden handdruk niet meer uitbetaald kon worden. Zat-ie dus mooi mee, die van Wingerden.
Paul
-10-  Paul:
De VVD geeft met AnneLize van der Stoel hun visitekaartje af met welk soort bestuurders de stad bestuurd mag worden. Een welzijnsorganisatie naar de mallemoer helpen? Geen probleem. Je college-stadsdeelbestuurders belazeren? Prachtig toch, als je maar niet zelf de dupe wordt. Niet mee willen werken aan onderzoeken naar ondergang (zie eerdere berichten op deze site)? Je doet maar. De boel traineren? Wie weet vergeet iedereen de problemen intussen. Liegen tegen de deelraad? Moet ze zelf weten.
Van der Stoel is ook nog de gezichtsbepalende bestuurder van stadsdeel Centrum. Het stadsdeel dat inmiddels uitgelachen wordt door half Amsterdam. Omdat ze regenboogvlaggen wilde verbieden, paaldansen verbood, relletjes had rondom de Bloemenmarkt, paaldansen verbood, grachten uit wilde graven, poezenboot wegstuurde, met hoogwerkers vlaggen van hotels weghaalde, zelf het historisch centrum volhing met commerciële steigerdoeken, etc..
Partijpolitieke overwegingen voorkomen blijkbaar dat de VVD ingrijpt in de affaire VdStoel-Alcides. Tenslotte hebben ze net de kwestie rondom Huffnagel achter de rug. Dat was de VVD-wethouder financiën die de belasting ontdook en toen dat ontdekt werd, de schuld daarvan in de schoenen van een stichting wilde schuiven. Totdat bleek dat Huffnagel zelf de voorzitter van de stichting was. Toen moest hij weg. Een tweede schandaal binnen korte tijd kan de VVD blijkbaar niet gebruiken.
Politici hebben hun mond vol van integriteit. VVD-politici moeten zelfs een integriteitverklaring ondertekenen voordat ze aan de slag kunnen. Het ACAM rapport heeft aangetoond dat veel politici de hen toegewezen fractiebudgetten niet op de juiste wijze gebruiken (om het heel mild te stellen, het is natuurlijk eigenlijk vaak fraudeleus wat ze deden). Maar een grote schoonmaak onder politici die fouten maken teneinde het vertrouwen van het keizersvolk enigszins te herstellen? No way! Lekker laten aanmodderen in de hoop dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen alles vergeten is. Droom maar lekker door. Met Van der Stoel als één van de visitekaartjes van de VVD wordt het voor de andere partijen gemakkelijk scoren tijdens de komende campagne. Tenzij Laetitia Griffith ingrijpt, haar gezag doet gelden en voor iedereen duidelijk maakt dat alleen honderd procent betrouwbare mensen op de VVD-lijsten staan. Maar ja, dan moet eerst VdStoel verdwijnen.
sebastiaan
-11-  sebastiaan:
Nou net ontdekt dat het Alcides rapport te downloaden is via http://www.josvanderlans.nl (PDF) Het lijkt nogal onvolledig maar er komt in elk geval uit naar voren dat er allereerst uitermate slecht management is gevoerd, en het lijkt wel vast te staan dat de Raad van Toezicht meestentijds zat te slapen, besluitvorming omtrent het doorvoeren van een zeer noodzakelijk saneringsplan heeft vertraagd, de turnaround manager bepaald niet heeft bijgestaan en gauw van het zinkende schip is afgesprongen.
Gezien de verantwoording van Ernst&Young ( “dit is een oriënterend rapport”) lijkt verder onderzoek dringend noodzakelijk. Maar lees en oordeel zelf.
sebastiaan
-12-  sebastiaan:
Excuus, de link was fout: het is http://www.josvdlans.nl
Antoine van Lunteren
-13-  Antoine van Lunteren:
In het Parool van 4 juli jl. staat een bijzonder arrogant ingezonden stuk van de hand van A.L.E.C. van der Stoel. Volgens Van der Stoel zelf, blijkt juist uit het door haar gestripte onderzoek van Ernst & Young dat zij als voorzitter van de RvT zeer goed werk heeft verricht. In de NRC van 22 juni jl. staat een heel ander artikel te lezen over de rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht, A.L.E.C. van der Stoel. Volgens de NRC heeft de Raad nooit gereageerd op de zeer ernstige financiele problemen bij de welzijnkoepel Alcides. Volgens dezelfde NRC is zelfs dat één van de leden van de raad in 2004 door de rechtbank vn Amsterdam veroordeeld omdat zij als commissaris bij een ander bedrijf onvoldoende toezicht hield. De drie gedupeerde stadsdelen overwegen volgens de NRC, juridische stappen tegen de falende toezichthouders.
Guus Rombouts
-14-  Guus Rombouts:
@Paul.

In je uiterst interessante opsomming van falende VVD-politici vergeet je er nog eentje: De iepenkap op de Bilderdijkstraat en andere tumulteusheden in Oud West. Ook VVD. Waar nog geen aandacht aan is besteedt: In het voornoemde stadsdeel probeert men de inspraakmogelijkheden sterk in te perken. Men dacht dat het een hamerstuk zou worden. Democratie à la de VVD. Zaag de Stoelpoten maar weg.
paul
-15-  paul:
Met dank aan Jos van de Lans die het rapport op zijn website plaatste, heb ik heb het E&Y rapport over Alcides snel doorgenomen.
Zoals we gewend zijn van Van der Stoel, geeft zij in het rapport de schuld voor het faillissement aan anderen. In dit geval aan de stadsdelen omdat die niet tijdig hun rekeningen betaald zouden hebben. Tegelijkertijd lees je dat de administratie van Alcides zo’n puinhoop wist dat ze bij Alcides niet eens wisten wat de stadsdelen aan Alcides schuldig waren. Dit zullen de stadsdelen leuk vinden: eerst zijn ze miljoenen euro's kwijt geraakt door het wanbeleid van de bestuurders en daarna krijgen ze ook nog een keertje de schuld ervan. Opdat de Raad van Toezicht hun eigen stoep wil schoonvegen. Een extra reden om juridische satppen tegen deze falende toezichthouders te nemen.
Verder valt op dat ze Alcides andere welzijnsorganisaties (Emmen, Zeeburg) overgenomen heeft zonder eerst een deugdelijk financieel onderzoek te doen (een zogenaamde due diligence). Het is abnormaal om geen onderzoek te doen bij je aankoop voordat je met miljoenen gaat smijten.De RvT wist dus duidelijk niet wat ze aan het doen waren.
Uit het rapport wordt duidelijk dat de laatste jaren het niet de vraag was of Alcides failliet zou gaan, doch enkel wanneer Alcides failliet zou gaan. Zo'n puinhoop was het. Dat kan de Raad van Toezicht zich aantrekken. De vraag rijst dan ook of je een AnneLize van der Stoel dan wel de financien van stadsdeel Centrum kan toevertrouwen, zij heeft bij Alcides duidelijk aangetoond er geen kaas van gegeten te hebben.
Paul
-16-  Paul:
In de HP De Tijd van deze week een ontluisterend artikel over de teloorgang van Alcides. Interim-manager Paul Sturkenboom deed een boekje open. Nu volgen enkele, niet letterlijke, onderdelen van het artikel. Lees mee en huiver!
Mismanagement en falend toezicht waren de werkelijke oorzaken van de ondergang van Alcides.
De Raad van Toezicht was op de hoogte van Van Wingerdens vervalsing, blijkt elders uit het rapport
De Raad van Toezicht greep evenmin in toen opgepoetste cijfers werden gepresenteerd aan KPMG, terwijl AnneLize van der Stoel al wel een brief had ontvangen waarin de directeuren van de werkmaatschappijen de noodklok luiden.
Dus liet de Raad van Toezicht keer op keer na de gangen van de Raad van Bestuur te controleren.
De ‘slecht functionerende meerderheid van de raad van Toezicht’ bestond uit Van der Stoel, Swaap en Vriesekoop, die ook commissaris was bij het fruaderende bedrijf Lansdis, waarvoor ze door de rechter tot 120 uur taakstraf is veroordeeld.
De turn-around plannen werden door de Raad van Toezicht afgekeurd, genegeerd of getraineerd. De ‘langdurige besluitvorming’ van de Raad van Toezicht is volgens Sturkenboom een van de factoren geweest waardoor Alcides uiteindelijk failliet is gegaan.
Conclusie: Onkunde en lichtzinnigheid zijn de oorzaken van de teloorgang.
En zo iemand zou wel een stadsdeel kunnen leiden? Heeft de binnenstad dan echt niets beters verdiend?
Belachelijk.
Riet van Geerling
-17-  Riet van Geerling:
In HP/de Tijd artikel wordt ook verklaard waarom de dames van de Raad van Toezicht zitting hadden in Alcides-concern (kennis van zaken hoorde daar helaas niet bij): “het veiligstellen van de toekomstige baantjes in het politieke en bestuurlijke netwerk”.

Daarin ging de RvT heel ver: "de kersverse manager Planning en Control, Ria Foppen, tevens de ex-echtgenote van de slecht functionerende directeur Alcides, Van Wingerden, beschikte niet eens over een boekhouddiploma. Beiden kregen van de RvT, dus ieder afzonderlijk, een riante gouden handdruk van enige tonnen euro's.

Gevolg van dit alles: een faillissement van 10 miljoen euro en 1600 man personeel ontslagen.
jesper staarhuis
-18-  jesper staarhuis:
arrogantie en ego schrijft een lezer van het parool, 7 juli jl. mevrouw van der stoel, is het dringende verzoek, biedt eens uw excuses aan voor uw arrogante houding en uw onkundigheid inzake de financiele puinhopen die onder uw leiding bij alcides zijn aangericht, waardoor 100den onschuldigen nu dagelijks werkeloos thuiszitten.
Herbert de Groot
-19-  Herbert de Groot:
Mevrouw van der Stoel schrijft zelf begin juli 2005 een hele arrogante reactie op het onderzoek van Ernst & Young, waarin ze de ene leugen aan de andere verbindt. Zoals gewoonlijk spreekt deze dame met meel in de mond. Ze liegt wanneer ze beweert dat ze niet verantwoordelijk is voor de jaarrekening van 2003. Van der Stoel beweert in het artikel in het Parool“dat ze toen geen lid van de Raad van Toezicht was”. Van der Stoel is pas in mei 2004 afgetreden als lid van de RvT. Precies één week voor het faillissement. Ook toen loog ze “de reden van mijn aftreden is gelegen in het feit dat de financien bij Alcides geheel op orde zijn.”
Het is onbegrijpelijk dat dit soort openbare bestuurders, die iedere maand een enorme salarissen uit de publieke middelen op de eigen bankrekening krijgen overgemaakt, zo ongelooflijk liegen. Wanneer wordt die suffe deelraad eens wakker, om over de eigen vvd nog maar te zwijgen. Iedereen kan toch zien dat deze bestuurder al jaren geleden haar beste tijd achter zich heeft gelaten.
Guus Rombouts
-20-  Guus Rombouts:
Dat men betreffende de verantwoordingaflegbereidheid van Anne-Lize geen enkel fiducie hoeft te hebben is dit weekend weer eens overduidelijk geworden. Gistermiddag las ik op haar site dat ze had deelgenomen aan een discussie over Zandvoort een stadsdeel van Amsterdam te laten worden. Een in alle opzichten te onzinnig voor woorden zijnd idee zodat ik in mijn reactie stelde dat het mij leek dat ze nuttiger dingen had te doen zoals haar stadsdeel minder krommetenend voor alle Amsterdammers te laten zijn, èchte duidelijkheid te verschaffen over haar rol in de Alcides` kwestie, het uitkiezen van een flatteuzer websitefotootje. Nauwelijks twee minuten nà de posting ontving ik een automatisch berichtje van ...dààr is ie wèèr... Werner Toonk dat die tot 22 augustus op vakantie is, tot die tijd niet kon reageren. Vanmorgen was mijn reactie op de ALvdS-site verwijderd. Net zoals alle andere VVD-ers zal de juffrouw nòòit werkelijke openheid van zaken geven, zal ze blijven manipuleren. Bij de VVD noemen ze dat dus 'democratie'...
Peter Kramer
-21-  Peter Kramer:
Beste heer Rombouts,
Wat u hierboven beschrijft is blijkbaar de VVD-cultuur aan het worden. Ook mijn berichten op de website van AvdS zijn verwijderd, net als die van een andere observator, senator heer Jos van der Lans. VVD Amsterdam-voorzitter Frank de Grave zat samen met AvdS in de gemeenteraad, en blijkbaar vanwege deze oude banden accepteert hij dat er geen discussie over haar rol in Alcides (en al die andere zaken) mogelijk is. De VVD wil gewoon geen duidelijkheid laten verschaffen, want dan komt er blijkbaar alleen maar meer drek naar boven. En na de affaire Huffnagel, die betrapt werd met zijn handjes in de koektrommel, toch met 'opgeheven hoofd' aftrad, maar nu volgens commissie Elzinga zich toch onrechtmatig geld had toegeeigend (in rond Amsterdams: “stelen”, wie doet aangifte zoals Marcel Wiegman in het Parool suggereert?), heeft de VVD geen tweede affaire nodig.
En zo kan dit lekker doorzieken, tot aan de verkiezingen in maart 2005. Dan krijgt het kiezersvolk eindelijk de kans om de VVD te corrigeren.
Dat is erg jammer, want de VVD heeft heel veel goede mensen en heel goede ideeen, maar 1 rotte appel kan de hele mand aansteken.
Guus Rombouts
-22-  Guus Rombouts:
Beste Peter,

Als er maar één rotte appel in de VVD-mand zat was het allemaal niet zo onoverkomelijk geweest. Ik ga langzaam maar zeker het gevoel krijgen dat in de VVD Amsterdam-mand de minderheid bestaat uit niet rotte lopers en niet meelopers. Werner Toonk heeft al zijn gemeenteraadverkiezingslogan bekend gemaakt Meer Groen Minder Links Afgezien van de vraag hoe men dat kan waarmaken als men iepen gaat kappen opteert de VVD voor een Amerikaanse verkiezingstrijd van elkaar afbranden. Ik ga er vanuit dat de Nederlandse kiezer nog steeds zijn hokje rood maakt op basis van A) het de vorige vier jaar gepresteerde en B)inhoudelijke argumenten. Heer, verlos van al het kwade... vooral van de yuppen van de VVD.
sarah
-23-  sarah:
heren, er zijn meer persoonlijke weblogs van Raadsleden die simpelweg niet bruikbare reacties simpelweg verwijderen. Dat is dus niet eigen aan de VVD.
“Stelen” is ook niet eigen aan de VVD, daar blijken meer Raadsleden last van te hebben. Slechts Huffnagel afgetreden, waar blijven die anderen?
Niet alleen het stadsdeel Centrum maakt fouten of heeft last van niet helemaal perfect/goed functionerende raadsleden/fracties. Is dus ook niet eigen aan VVD, of stadsdeel Centrum.
Beter idee, laten al die ontevreden burgers nu eens de moed hebben daadwerkelijk te laten zien hoe in 2006 hun stemadvies zal worden. Persoonlijke kruistochten via een weblog of krant zijn volgens mij nu niet echt de geeigende weg om frustraties op iemand bot te vieren.
Enne Guus, yuppen bij de VVD? Volgens mij vind je deze in alle geledingen van de politiek.
ferdinand bol
-24-  ferdinand bol:
Sarah, ik heb niets tegen de vvd en je hebt gelijk, yuppen zitten overal. Wel gaat die Alcides affaire steeds meer irriteren omdat ze niets zegt, niets toegeeft en gewoon doorliegt. Dat is toch ongelooflijk, zeggen dat je niet verantwoordelijk bent voor 2003 omdat je al weg was terwijl je er tot april 2004 gewoon zat.
Dat neem ik de vvd dus wèl erg kwalijk, dat er niemand is die druk op van der stoel zet om zich te verantwoorden.
En zij heeft blijkbaar absoluut het fatsoen niet om dat uit zichzelf te doen en eventueel conclusies te trekken.
Ze denkt dat ze zoals altijd haar eigen fractie en de rest van de deelraad wel onder de duim kan houden. Dat is tot nu toe met iedere affaire gelukt. En de deelraad is de enige die haar weg kan sturen.
Over Huffnagel gaan geruchten dat de VVD op enig moment toch tot inkeer kwam en hem heeft geprest om op te stappen op het moment dat de “schuld” hiervoor bij Asscher ( die groot gelijk had ) kon worden gelegd. Het zou best kunnen dat er druk vanuit de VVD wordt uitgeoefend op van der Stoel om af te treden omdat ze de partij enorm beschadigt. Maar dat is tegen dovemansoren: ze wil zich onafhankelijk van de VVD, die natuurlijk niet zo gestoord is haar lijsttrekker 2006 te laten worden, kandidaat stellen voor de verkiezingen.... Door alle affaires en haar bizarre kijk op machtspolitiek is van der stoel haar realiteitszin kwijtgeraakt. Deelraad doe je werk een keer!
Ferdinand van Achteren
-25-  Ferdinand van Achteren:
En ach, joviale Annelize regelt op de valreep nog een vette gouden handdruk voor haar goede vrind Van Wingerden.
En 'integere' Frits Huffnagel regelt nog wat voor vergunningkjes voor zijn stamcafé in de Halve Maansteeg. Daar is tenslotte zijn vette onkostenvergoeding van 33.000 eurootjes ook naar toe gegaan. Zijn verjaarspartijtje viert ze d'r ook de veertiende julij.
sebastiaan
-26-  sebastiaan:
Nounou mensen huffnagel mag zelf weten waar hij z'n verjaardag viert, zeker nu hij gesjeesde wethouder is.
Hij is niet belangrijk in waar dit verhaal over gaat want, gedwongen door vvd of PvdA of niet, in elk geval is-ie opgestapt toen het nog kon en dat is verstandig.
Collegaatje van der stoel is zo verstandig waarschijnlijk niet. Ze heeft nog een dikke maand voordat de deelraad het rapport behandelt. Als ze dan bij haar bezopen reacties blijft en niet héél diep door het stof gaat moet ze weg. En anders moet ze weg omdat ze tegen de deelraad heeft gelogen over de “zwijgplicht” .
Maar het is toch veel beter als ze net als Frits een bewogen persconferentie geeft, wat wauwelt over hoe prachtig stadsdeel centrum is en dan onder gejuich het toneel verlaat?
liesbeth
-27-  liesbeth:
Ik denk Sebastiaan dat nu aftreden niemand uitkomt. Je hebt dan kans dat de heleboel klapt en daar zit niemand op te wachten zo net voor de verkiezingen. Kijk, een wethouder is nog makkelijk te vervangen maar een voorzitter van het Stadsdeel? Waarom denk je dat dit rapport na het zomerreces zal worden behandeld? Dat komt de politieke partijen allemaal zeer goed uit. Kunnen ze zich hergroeperen en er een lekkere verkiezingsstunt van maken. Zal me niets verbazen als de PvdA dan lekker hoog van de toren gaat zitten blazen. Ik lees nu niets anders dan dat het Bestuur het de afgelopen vier jaar uitstekend heeft gedaan. Als je de persoonlijke weblog van Mevr.Iping leest is het een aaneenschakeling van successen. En Guido het grachtengravertje? Ook al zoiets geweldigs. Nee Sebastiaan we hebben het heel erg getroffen met dit leuke drietal! Binnenstadsbewoners ga maar lekker slapen.
Joris van den Uyt
-28-  Joris van den Uyt:
Niet te geloven dat zo'n slecht bestuurder kan blijven zitten omdat anders de coalitie klapt. Deze vrouw heeft er voor gezorgd dat er 10 miljoen euro gemeenschapsgeld is verdwenen,dat er 1600 man op straat staan en dat er drie collega-stadsdelen door haar zijn belazerd.
En iedereen slaapt verder. Incluis een suffe VVD-top.
sebastiaan
-29-  sebastiaan:
Je wordt er gek van. Vandaag in de krant meldt Nederveen van de VVD dat Huffnagel nix verkeerd deed en dat hij voor niets is opgestapt. Nederveen was penningmeester en betaalde die giga vergoeding dus uit aan Fritsie. Nà acam-rapporten en bevestiging dat die vergoedingen ècht niet kunnen durven ze bij de vvd dus dìt te zeggen. Proberen ze hem in de Tweede Kamer te parachuteren of zo? Dit lijkt misschien off-topic maar is het niet: de vvd gaat denk ik NIETS aan van der Stoel doen.
Triest.
Guus Rombouts
-30-  Guus Rombouts:
De VVD doet aan niemand wat. Niet aan Van der Stoel, niet aan Toonk. Enkele maanden geleden heb ik zeven mailtjes aan diverse leden van partijtop gestuurd. O reacties!!! Democratie à la de VVD. Zoals Sarah al schreef, dat gebeurd bij andere partijen ook. Allemaal willen ze niet erkennen dat de kloof tussen politici en burgerij onoverbrugbaar is geworden. Ze verdienen een flink pak slaag. April 2002 is ons aller kans.
Hugo Mondriaan
-31-  Hugo Mondriaan:
Frits Huffnagel roept in het Parool: 1 stap achteruit en 2 vooruit. Frits wordt door de VVD-fractie als de grootste liberaal aller tijden vereerd. Alsof Frits voor nada en nop is afgetreden. Hoe dom kun je zijn als uitgerangeerde ex-wethouder en als partij? Wordt Frits een soort van tweede Oudkerk, hopeloos hijgend rennend achter je eigen ego aan.
Anne Lize de bestuurder die iedere week wel onder vuur ligt van de aan haar toevertrouwde burgers, wordt opnieuw voorgedragen door de VVD om volgend jaar de kar te trekken. Anne Lize die 370 man op straat schopte omdat ze als verantwoordelijk bestuurder niet zat op te letten bij ALCIDES. Anne Lize die drie woedende stadsdelen achter zich aan weet, omdat ze hen belazerde. Anne Lize die de schadeclaims van de drie stadsdelen van zich af moet zien te schudden. Anne Lize die zegt zo democratisch en open regeren, als verlicht despoot dan wel te verstaan?
Deze twee mensen moet je toch niet als partij willen voordragen?
sebastiaan
-32-  sebastiaan:
Kan zij niet, als een soort vliegenderattenvangster van Hamelen, alle duiven van guido's til en dan ook die van de andere stadsdelen meenemen en ergens burgemeester van een suf dorp worden? Zónder grote welzijnsinstelling of pleinen waar kerstbomen op kunnen, zonder vlaggen en paaldanskroegen. Dagdag.
rosa
-33-  rosa:
Sebastiaan nog beter. Het zomerreces staat voor de deur. Kunnen een aantal verstandige mensen geen coup plegen en er zorg voor dragen dat het komische trio de komende jaren de toegang tot de stopera wordt ontzegd. Wordt het toch weer leuk in Amsterdam.
sebastiaan
-34-  sebastiaan:
Ja dat kan dus niet. De enige die het stadsdeelbestuur kan wegsturen is de stadsdeelraad en die gaat dat niet doen. Tenzij ze wakker worden en van der Stoel op 25 augustus ontslaan wegens het “verkeerd inlichten” van de raad en collega-stadsdeelbestuurders.
-35-  :
@sebastiaan: het alchides rapport is nog niet in de stadsdeelraad besproken. Het staat, begreep ik, in september op de agenda. Maar ja, je moet natuurlijk afwachten of het dan ook werkelijk op de agenda komt. Uiteindelijk zal het wel besproken worden, maar dan is het nog afwachten wat welke partij gaat doen. De sleutel ligt op dit dossier niet zozeer bij de VVD, maar... jawel, de PvdA.
Dus na de vakantie maar s kijken hoe de PvdA in dit dossier staat.
Arin van Voren
-36-  Arin van Voren:
Het Alcidesrapport is nog steeds niet besproken in de stadsdeelraad. Zijn die mensen in die centrumraad niet goed bij hun hoofd. Het gaat hier om een stadsdeelvoorzitter (lees Van der Stoel) die willens en wetens haar collega stadsdeelvoorzitters om te tuin heeft geleid.
Vriend en Vijand, en mensen met een paar hersencellen lezen dat overduidelijk in het door Van der Stoel gekuisde rapport van Ernst& Young.
Haar eigen VVD fractie durft niets te doen. Dat was ook het geval bij die schuinmarcheerder Huffnagel indertijd. Gelukkig voor hem, zit hij nu weer iedere avond aan de fles bij zijn favoriete club Montmartre de Paris (die hij en passant nog voorzag van een paar vergunningen... where are friends for tenslotte).
Hester  Groohuizen
-37-  Hester Groohuizen:
De politieke en de bestuurlijke ervaring van de leden van de VVD in centrum Amsterdam ligt inderdaad nogal onder het gemiddelde. Verder lijkt men ook zeer geintimideerd door de mevrouw Van der Stoel. Van enige dualisme is geen enkele sprake. In zo'n situatie pakt de bestuurder de ruimte die ze kan pakken. En in het geval van Van der Stoel is dat ruim te veel.
Dr.D
-38-  Dr.D:
Maar waar gaat het over???
Een welzijnsorganisatie.
Bedoeld om mensen die in de problemen zitten overeind te helpen.
Als voormalig welzijnswerker heb ik in de keuken rondgelopen
en werkelijk daar lusten de honden geen brood van.
Los gezien van politiek of andere voorkeur is het hele systeem uitsluitend bedacht om zichzelf te verrijken.
Want de problemen blijven toch...
ferdinand bol
-39-  ferdinand bol:
We weten dat veel politici deze website in de gaten houden. Kan er niet één regaren, desnoods onder pseudoniem, om ons te vertellen hoe dit verhaal waarschijnlijk verder gaat ? Het zal toch niet zo zijn dat er wordt gezegd foei en gewoon weer verder?
Sigi
-40-  Sigi:
Er wordt waarschijnlijk niet eens foei gezegd.
kees klavert
-41-  kees klavert:
Nee we vergeten niets. Het is nu bijna half augustus. Gaat de deelraad na de 15e nog eens kijken? Gaan ze nog wat doen aan het feit dat ze voorgelogen zijn over alcides en Ernst&Young? Horen we nog wat?
kees klavert
-42-  kees klavert:
Het is nu bijna eind augustus. Op de websites van de deelraadsfracties is ( behalve bij GL ) nog NIETS gezegd over Alcides. Wie schudt er een paar mensen wakker daar?
Fred van de Laar
-43-  Fred van de Laar:
Beste redactie,
Ik heb begrepen dat de volledige Raad van Toezicht van Alcides verantwoordelijk is.Is het juist dat een van de leden thans ook lid is van de Raad van Toezicht van het Slotervaartziekenhuis?
Met vriendelijke groet,
Fred
kees klavert
-44-  kees klavert:
Volgens mij niet, Fred.
Het is wel zo dat de “turnaround-manager” destijds bij Alcides , Sturkenboom, enige tijd interim-directeur van het Slotervaart is geweest. Door efficiënte actie heeft hij de positie van het Slotervaart verbeterd. Sturkenboom wilde bij Alcides ook harde ingrepen doen om de zaak te redden, maar werd tegengewerkt door van Wingerden en van der Stoel. Je kunt meer hierover lezen op de website van jos van der lans ( http://www.josvdlans.nl ). Daar kun je ook via PDF het hele rapport lezen en de reactie van Sturkenboom. Die toont duidelijk aan hoe onvolledig het rapport is door de acties van de advocaten van de Raad van Toezicht.
Rudolph van den Akker
-45-  Rudolph van den Akker:
Types als Houtsma (PvdA) en Helleberg Hubar (VVD) zijn de totaal verblinde slippendragers en enge tunnelvisisten van Van der Stoel. Beide heren hebben slechts één doel en dat alle tekortkomingen en fouten en nasty trucs van de betuurder Van der Stoel Goed Praten. Helaas zien beide heren niet veel meer dan een lange ronde en eindeloos donkere en voortdurend kronkelende tunnel. Dat er door de blunders van Van der Stoel een paar duizend mensen ontslagen zijn,dat rie stadsdelen woedend zijn, dat er miljoenenclaims zijn gelegd op de deurmat van Van der Stoel, het interesseert de heren van de PvdA of van de VVD geen sier. Ze zijn alleen met hun eigen agendaatjes bezig. Hoezo kiezers. Hoezo gedupeerden. Opzouten.
f.bol
-46-  f.bol:
Het is nu september en ik zie dat een andere columnist zich nogal kwaad maakt over ons burgermoeke centrum. Terecht, en laten we nu hopen dat er na de vakantieperiode wat meer mensen in actie komen. Die doffe ellende rond een stelletje verschrikkelijke lokale politici heeft me de hele zomer geïrriteerd. Actie! Er zijn toch nog wel een paar integere politici over?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.