Home > > Leprozendag in de eenentwingstige eeuw

Leprozendag in de eenentwingstige eeuw

"We zijn een volk zonder veel ceremonies en tradities, maar die hebben wel een bindende kracht." Zo luidt de toelichting van VVD-raadslid Rosa van der Wieken op haar voorstel een Amsterdamse feestdag te introduceren, "Amsterdam Dag"¹. Niet omdat ze zo van feestjes houdt, maar omdat ze denkt zo de kloof tussen bevolkingsgroepen te kunnen dichten. Feesten vergroten immers de saamhorigheid. Van der Wieken stelt zich zo'n dag dan ook voor met een plechtige ceremonie, waarbij de diverse groepen in de stad zich feestelijk presenteren. Een soort koninginnedag dus, maar dan zonder koningin.

Zonder dé koningin dan, want dat hele plan van Van der Wieken was natuurlijk gebaseerd op de oude defilés op Soestdijk. Rosa zag zichzelf al staan met de rest van het college: op het balkon van het voormalig stadhuis op de Dam, dat de koningin jaarlijks een symbolisch een dagje 'terug zou geven' aan haar eigen republiekje. En dan wuiven naar een lange stoet mensen, wapperend met vlaggetjes van hun land van oorsprong, oh nee, dat zou niet saamhorigheid bevorderend zijn.
De raad nam het basisidee over, maar die invulling daar is men nog niet uit. En ook moet er nog een goede datum gevonden worden. Rosa had er al een verzonnen - ze voorzag het jaar 1306, waarin volgens haar Amsterdam stadsrechten kreeg, van een streepje en kwam zo uit op 13-06, 13 juni dus – maar dat werd iets te gekunsteld gevonden, vooral omdat we helemaal niet weten van wanneer die stadsrechten zijn.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad opperde 27 oktober, de dag waarop in 1275 graaf Floris V de vissers tolvrijheid gaf. Maar het leukste voorstel tot dusver kwam van professor Cees Verkerk: Koppermaandag. Dat is de eerste maandag na Driekoningen, ooit de enige dag waarop melaatsen de stad in mochten. Ze gingen in processie naar de Dam, er werd geld ingezameld voor het leprozenhuis en ze kregen iets te eten. Sneu dat ze de rest van het jaar buiten de poorten moesten rondhangen, maar er werd aan en om ze gedacht. Tot 1604, want daarna werd Koppermaandag afgeschaft omdat het te veel overlast met zich meebracht.

Als die dag er dan zo nodig moet komen, en iemand er nog in slaagt een niet-oubollige invulling te geven aan die dag, in lijn met het Wij-Amsterdammers-idee, want daar ging het uiteindelijk om, laten we dan Koppermaandag maar nemen. Leprozendag op zijn eenentwintigste-eeuws, dat kan best gezellig worden.

¹ voor klachten over het ontbreken van spatie en streepje kunt u zich melden bij mevr. Van der Wieken
ouder:
Vuilnis
nieuwer:
Vertel de verhalen

Reageer op "Leprozendag in de eenentwingstige eeuw"

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.