Home > > Cohen: lok fietsproces uit!

Cohen: lok fietsproces uit!

<%image(20050408-fietsen.jpg|140|140|Belemmerend of niet?)%>
Ruim een maand geleden tikte burgemeester Cohen stadsdeel Centrum op de vingers: fietsen losknippen mocht alleen als de doorgang werd belemmerd. Het stadsdeel zou dan ook moeten stoppen met het losknippen van alle fietsen rond de Stopera die niet in een fietsenrek staan.

Uit reacties van Michiel Geuzinge, assistent van Els Iping, bleek al dat de strijd nog niet beslecht was. "Wat het wordt weet ik niet, maar de oplettende lezer ziet ook wel dat er niet echt gedacht wordt, ook niet door de juristen van de burgemeester, over een versoepeling van de handhaving," schreef hij op Amsterdam Centraal. Het stadsdeel ging door met het gevoerde beleid en gisteren werd dat beleid daarom aan de orde gesteld in de raadscommissie Algemene Zaken en Openbare Orde.
De juristen van de burgemeester mogen dan niet denken over versoepeling, de burgemeester zelf lijkt er nog steeds achter te staan, zo bleek daarbij. Raadslid Jupijn Haffmans van Amsterdam Anders/De Groenen kreeg van Cohen te horen dat hij zelf niets meer kon uitrichten om het stadsdeel tot andere gedachten te brengen. Maar voegde er een goed advies aan toe: "zet uw fiets buiten een rek neer, laat hem knippen en zorg dat u bij de rechter komt".

Mocht Haffmans daar nu zelf geen zin in hebben, dan is er vast wel een lezer van Amsterdam Centraal die hem daarbij wil helpen en kan Haffmans die lezer vast wel helpen bij het regelen van de nodige rechtsbijstand. Zie voor contactgegevens van Haffmans de website van zijn partij.

44 reacties op "Cohen: lok fietsproces uit!"

Jupjin Haffmans, gemeenteraadslid
-1-  Jupjin Haffmans, gemeenteraadslid:
Het wegknippen van fietsen die niet in de weg staan is door het stadsdeel centrum is niet alleen een gevaar voor fietsers. Het is een politieke keuze voor een aangeharkte en truttige stad. Stadsdeelbestuurder Els Iping lijkt te vergeten dat er gewoont, gewerkt en geleefd wordt in de stad. De fiets is het snelste, gezondste en vriendelijkste vervoermiddel en neemt bovendien erg weinig ruimte in beslag. Stadsdeel Centrum zou fietsen moeten stimuleren in plaats van te verketteren. Haar PvdA-fractievoorzitter in de deelraad noemt fietsen een sprinkhanenplaag. Er zijn zelfs fietsenrekken weggehaald rond het stadhuis en vervangen voor bloembakken. Echt functioneel ruimtegebruik is dat natuurlijk niet. We moeten ons geen zand in de ogen laten strooien door haar argumenten dat ze juist veel fietswrakken weghaald (of ze vindt heel veel fietsen wrakken of ze heeft het over iets geheel anders) of dat het centrum een beschermd stadsgezicht is, of dat het voor de leefbaarheid het beste is als mensen hun fiets stallen in ondergrondse (betaalde) fietsenstallingen. Ook Iping moet zich aan de Algemene Plaatselijke Verordening houden, die wordt vastgesteld door de centrale gemeenteraad. Op 2 maart jongstleden nam die gemeenteraad op voorstel van Amsterdam Anders/De Groenen een motie aan die bevestigde dat: "een fiets wordt alleen weggehaald als deze op de geparkeerde plek werkelijk de doorgang of het uitzicht direct belemmert of een in- of uitgang blokkeert." Voor de zo geprezen 'leefbaarheid' zou het veel beter zijn als ze werk zou maken aan de leegstand boven winkels. De halve Kalverstraat staat leeg! Dat met de zachte hand aanpakken is een politieke keuze.

Jupijn Haffmans
gemeenteraadslid Amsterdam Anders/De Groenen
M. Geuzinge
-2-  M. Geuzinge:
Beste allemaal,

1.Hierbij de brief van de burgemeester met zijn standpunt: http://www.amsterdam.nl/con...

Hierbij de brief van het stadsdeel over wat het beleid is ten aanzien van het wegknippen van fietsen:
http://www.elsiping.nl/opnb...

2. Afgelopen dinsdag debatteerden Jupijn en Els Iping op RTV Noord-Holland in het programma 'De Voorkamer' over dit onderwerp. Dat debat liep niet echt goed voor hem af, (zeg maar gerust dat hij ale hoeken van de studio zag). Dat verklaart wellicht ook zijn ietwat op de persoon Els Iping gerichte reactie. Voor diegenen met snel internet hierbij de uitzending:
http://media.rtvnh.nl/ramge...

3. Er loopt een redelijk succesvol project om leegstand boven de winkels in de Kalverstraat aan te pakken, zie: http://www.centrum.amsterda...
De afgelopen drie jaar heeft Amsterdam Anders/De Groenen in de stadsdeelraad Centrum tegen ALLE voorstellen gestemd om dit project door te laten gaan en uit te breiden. Dank voor de onverwachte steun, Jupijn :)

Groetjes,

Michiel Geuzinge,
assistent Els Iping
PS:
Ik was bij de commissievergadering van donderdag aanwezig. Cohen heeft niet gezegd dat Amsterdam Anders een proefproces moest beginnen, dat was een grap van de commissievoorzitter.
Cohen heeft zelf gezegd dat de rechter uiteindelijk bepaalt of het stadsdeel terecht op bepaalde plekken buiten de rekken geparkeerde fietsen weghaalt.
De hele bespreking duurde twee minuten.
M. Geuzinge
-3-  M. Geuzinge:
Correctie:
Degene met wie ik naar de commissie was, mailt me net dat Cohen wel degelijk iets zei over buiten het rek zetten en naar de rechter gaan, maar dat ik toen net koffie voor ons beiden haalde. De commissievoorzitter sloot toen de discussie af met de grap over het proefproces. Excuus, de pers heeft altijd gelijk.
caroline
-4-  caroline:
Het is toch eigenlijk een gotspe. Zag deze week juist op verschillende plekken in het Centrum de wagens van de milieupolitie weer heel veel fietsen in werden gezet die net waren losgeknipt. Deze fietsen stonden op plaatsen waar werkelijk niemand er last van had, geen belemmeringen vormden of wat dan ook. Diep treurig dat de individuele burger een proefproces moet uitlokken. Nee beste dames en heren politici, u moet heldere regels stellen die kloppen. Geen eigen stokpaardjes berijden of je eigen regel stellen over wat hoort of niet. Een stel bloembakken opstellen voor de deuren van de stopera is te simpel en je ogen dus voor de werkelijkheid sluiten. Kom op mevr.Iping ga eens echt (leren)besturen en leer eens af dat de tijd van de maakbare samenleving voorbij is. Ik kan me soms niet aan de indruk onttrekken dat het Bestuurders er omgaat wat ze op hun conto kunnen schrijven. Dat is toch geen politiek (of snap ik het niet).
Toine Donk
-5-  Toine Donk:
Meneer Geuzinge, misschien wordt u zicht op de zaken enigszins verstoord door uw samenwerking met mevrouw Iping, want om te stellen dat de heer Haffmans 'ale hoeken van de studio zag' (sic) is niet conform de waarheid.

Er is slechts één tegenstelling tussen beide partijen. Mevrouw Iping vindt dat één fiets buiten het rek hinder voor het voetgangersverkeer oplevert, de heer Haffmans niet. Iping's redenatie daarbij is dat één fiets in Amsterdam 'gelijk een treintje wordt' welke vervolgens hinder oplevert. Bij deze redenatie zet ik mijn vraagtekens. Immers, pas als een fiets hinder oplevert mag deze weggeknipt worden, niet reeds daarvoor.
Iping roept dat zij een rechterlijke uitspraak aan haar zijde heeft. Deze gaat echter over het CS. Je hoeft geen bril van Pearle te hebben om het verschil te zien tussen de verkeerssituaties bij het CS en de Stopera. Een nieuwe, algemenere rechterlijke uitspraak zoals voorgesteld door Cohen zou duidelijkheid verschaffen. Iping kan hier onmogelijk op tegen zijn aangezien zij zelf het argument van een rechterlijke uitspraak gebruikt. Aan de rechter hecht mevrouw Iping terecht veel belang en daarom is het misschien een idee dat zij zelf een proces uitlokt?
M. Geuzinge
-6-  M. Geuzinge:
Beste Caroline,

De bloembakken bij het stadhuis zijn na de moord op Van Gogh neergezet als veiligheidsmaatregel en staan los van het hele fietsbeleid. Als de situatie rustiger is geworden, worden ze weer weggehaald.

Het aantal fietsen dat wordt weggehaald omdat ze buiten de rekken staan is verwaarloosbaar klein (enkele tientallen). Er worden jaarlijks wel heel veel fietswrakken weggehaald. Kun je aangeven waar je de wagen van de milieupolitie zag en om welke plekken het ging?

Beste Toine,

De rechter heeft bij CS expliciet geoordeeld dat één fiets buiten de rekken mag worden weggehaald, onder andere vanwege de 'aanzuigende werking.'

Dat principe staat overeind. Ik zou willen wijzen op een kleine verschuiving in de discussie. Aanvankelijk zeiden de tegenstanders dat het optreden van het stadsdeel volledig onrechtmatig is, de borden helemaal niet mogen hangen en allemaal moeten worden weggehaald.

Nu hebben we het alleen nog over het stadhuis (niet meer over die andere plekken) en is de teneur dat de situatie daar niet rechtvaardigt dat fietsen zo snel worden verwijderd. Anders gezegd, de onrechtmatigheid van de borden wordt niet meer betwist, maar de toepassing.

Ik nodig iedereen uit om gewoon te kijken bij de ingang Waterlooplein en zelf te oordelen. Misschien dat er een hoekje is waar je over van mening kan verschillen, maar op een beperkt oppervlak moeten de nooduitgang van het stadhuis, de ingang, de ingang van de metro (tevens nooduitgang)en een blindegeleide strook worden vrijgehouden.

Groeten
Toine Donk
-7-  Toine Donk:
Ik denk niet dat het principe van de aanzuigende werking geldt voor de hele stad. Bij het CS is weinig ruimte en daardoor trekt één fiets al snel meerdere fietsen aan. In de rest van de stad kun je met eigen ogen zien dat dit niet gebeurt.

De kleine verschuiving in de discussie is makkelijk te verklaren. De borden en het handelen daarnaar van het stadsdeel waren onrechtmatig en pas nadat de burgemeester het stadsdeel hierop wees werden de borden veranderd. De enige kwestie die nu dus overblijft is de interpretatie van 'hinder'.

Ik ben er ook niet voor dat de discussie zich richt op de Stopera. De kwestie is dat het stadsdeel aanvankelijk onrechtmatig handelde en op dit moment optreedt in een schemergebied. Nogmaals, het lijkt mij wenselijk als de rechter hier duidelijkheid over verschaft.
Arnoud de Jong
Dat fietsen niet hinderlijk in de weg moeten staan lijkt me duidelijk. Ik spreek ook uitdrukkelijk niet over gevallen waarbij de veiligheid in het geding is.
Maar de actie die blijkbaar in het algeméén tegen verkeerd geplaatste fietsen wordt ondernomen slaat volgens de reacties hier nogal door en getuigt ook van het meten met twee maten.

Sleept het stadsdeel voortaan ook élke foutgeparkeerde auto direct weg zonder eerst een bekeuring of wielklem te geven? Worden reclameborden op de trottoirs zonder pardon in beslag genomen? Minder validen en slechtzienden klagen daar namelijk al jaren over.

De manier waarop het stadsdeel de fietsenproblematiek nu aanpakt brengt in relatie tot de ernst van het 'delict' onevenredig veel schade toe aan de eigenaar van de fiets. Immers, een behoorlijk slot is fors aan de prijs.

Een rechter zou best eens kunnen oordelen dat het weghalen in bepaalde gevallen weliswaar rechtmatig is, maar dat de daarbij toegebrachte schade buiten verhouding is en dat de deelraad die geheel of gedeeltelijk moet vergoeden. Ik ben benieuwd waarvan men die schadevergoedingen dan gaat betalen: van het eigen salaris of toch maar weer van gemeenschapsgeld?

De verantwoordelijkheid ligt mijns inziens aan twee kanten: fietsers moeten er geen bende van maken en het stadsdeel moet prudent omgaan met z'n bevoegdheden en niet doorslaan in z'n 'strafmaatregelen'. Het is bijvoorbeeld onzinnig om verwijderde fietsen af te voeren naar een vér van het centrum gelegen lokatie als AFAC. Stal de fietsen maar op kosten van de eigenaar in een fietsenstalling in het centrum. O, te weinig ruimte? Tja, dat is dan een indicatie dat er te weinig stallingen zijn voor fietsen.

Voor de deelraadsleden die het eventueel nog eens via de 'opvoedkundige' lijn willen proberen een leestip:
http://verbaljam.nl/index.p...
Guus Rombouts
-9-  Guus Rombouts:
Wie wil dat veel mensen in de stad komen wonen zal moeten zorgen voor -betaalbare- woningen en rustieke buurten.
Wie wil dat mensen zich betrokken zullen voelen bij hun stadsdeel, buurt, zorgt voor inspraak en andersoortige dialoog.
Wie wil dat veel mensen naar de stad komen om er zaken te doen, werkgelegenheid te creëeren, geld uit te geven, uit te gaan, duurzame goederen te kopen zorgt niet alleen voor mooie -doorgaande- straten maar ook voor voldoende parkeergelegenheden.
Wie wil dat mensen geen onnodige aanslagen plegen op het milieu zorgt voor ruim voldoende fietsenstallingen.
Wie dat allemaal niet wil wordt wegpestend (stadsdeelraad)wethoudertje of ambtenaartje. Wie pest die wegpestende overheidsdienaren weg? Niet jullie en ik want die dienaren lezen deze site toch niet, ze hebben het immers te druk met nieuwe wegpesterij te bedenken. Wat is dus de oplossing? Voortaan uitsluitend de benenwagen nemen, ondertussen verliefd worden op een andere stad, daarbij vèèl te laat te ontdekken dat ook die deels wordt bevolkt door wegpestende wethoudertjes en ambtenaartjes.
Arnoud de Jong
@Guus:
Beste Guus,
Je reactie is off-topic: hij is een algemene uiting van ongenoegen. Ten behoeve van de kwaliteit van de discussie hanteren we op AC sinds kort strengere normen. We gaan er namelijk van uit dat iedereen die deze site bezoekt wellevend genoeg is om opponenten respectvol te benaderen en geen laatdunkende termen nodig heeft om z'n punt te maken.
Een reactie als deze zal een volgend keer de toets der kritiek niet doorstaan en door de moderator worden verwijderd.
Middels dit bericht hoop ik je de gelegenheid te bieden je toonzetting bij volgende reacties in positieve zin bij te stellen. Kort samengevat: on-topic en beleefd blijven.
M. Geuzinge
-11-  M. Geuzinge:
Beste Toine,

Als je de brief van het stadsdeel leest, zie je dat die borden en het handhaven op aanzuigende werking niet voor de hele stad gelden, maar voor een paar bijzondere plekken.

Ik zou je verder willen vragen om de brief van Cohen te lezen, mede vanwege de laatste zin:
"Ik heb de voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Centrum inmiddels verzocht de tekst op de borden te verbeteren.
De Burgemeester"

Dat is het enige concrete verzoek dat het stadsdeel heeft gekregen van de centrale stad. Niet om op te houden met onrechtmatig handelen.

Je suggereert een verband tussen het bord en het vermeende onrechtmatige handelen van het stadsdeel. Echter (sorry, maar het wordt nu even juridisch): die borden hebben geen status. De gemeente mag overal fietsen die hinder veroorzaken weghalen. Het is niet nodig om eerst een bord te plaatsen.


Beste Arnoud,

Ook jou zou ik wijzen op de brief van het stadsdeel, waarin staat vermeld dat niet in het algeméén wordt opgetreden tegen fietsen die buiten de rekken staan.

Misschien is de Munt op een drukke dag wel de beste plek om te laten zien hoe het stadsdeel handhaaft. Als je naar Pathé De Munt kijkt, zie je dat daar omwille van de veiligheid allerlei maatregelen zijn genomen om het buiten de rekken parkeren van fietsen te bemoeilijken. Een dicht hek, er hangen borden en er wordt gehandhaafd.
Als je je vervolgens omdraait zie je het pleintje bij de Munt: Tientallen fietsen die buiten de rekken staan, sommigen op de grond. Elke dag weer. Die worden niet weggehaald.

Je mag je fiets overal in de binnenstad neerzetten, zolang je maar geen hinder veroorzaakt of de veiligheid in het gedrang brengt. Dat is dagelijks overal te zien.
Op een paar plekken wordt streng opgetreden, maar daar staan ook waarschuwingsborden.

Ik weet dat ik als vertegenwoordiger van de overheid enige scepsis moet overwinnen, maar is bij jullie misschien niet de gedachte opgekomen dat het heel eventueel misschien ook wel eens allemaal heel erg mee zou kunnen vallen? Dat het allemaal wat genuanceerder ligt dan Amsterdam Anders/De Groenen zegt?

Het stadsdeel zit echt geen plannen te maken om fietsers te pesten hoor. Ongetwijfeld zal wel eens een fiets ten onrechte worden weggehaald, maar er wordt heel terughoudend gehandhaafd (behalve op wrakken).
In die zin ben ik het eens met Arnoud, als men zijn rijwiel iets prudenter parkeert, zijn we van het meeste gezeur af.
Arnoud de Jong
@Michiel
Dank voor de informatieve reactie. De betreffende brief had ik al gelezen, maar tussen de handhavingspraktijk en een brief kan nu eenmaal een verschil bestaan. Anders begrijp ik de brede commotie niet over dit onderwerp.
Overigens ben ik nog wel nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag waarom het depot voor verwijderde fietsen zo ver weg moet liggen. In de riante stalling onder het stadhuis schijnt ruimte zat te zijn. ;-)
Toine Donk
-13-  Toine Donk:
Natuurlijk hebben de borden geen status. Er is echter maar één reden te verzinnen waarom het stadsdeel verkeerde informatie op de borden zette: het stadsdeel handelde vanuit de opvatting die op de borden werd aangegeven. Deze opvatting is dat fietsen die niet in de rekken staan worden beschouwd als hinderlijk geparkeerd. Handelen naar deze opvatting is onrechtmatig.

De burgemeester heeft weldegelijk aangegeven dat het onrechtmatig is om te handelen naar de opvatting die op de borden stond: &#8220;Hoe dan ook is het niet de strekking van de APV om alle buiten rekken geplaatste fietsen als hinderlijk te beschouwen.&#8221;

Natuurlijk valt het probleem mee. Het stadsdeel hoort zich echter wel aan de wettelijke regels te houden.

De bijzondere plekken die genoemd worden in de brief van Iping zijn de Stopera en Pathé de Munt. Deze plekken zijn nog altijd onvergelijkbaar met het CS, de verkeerssituatie waar de rechter uitspraak over heeft gedaan.
Overigens, bij Pathé de Munt levert het hek dat er nu staat meer hinder op dan de fietsen die er eerder stonden. Elke keer dat ik daar een film pak hoop ik dat er geen brand uitbreekt, omdat de bezoekers dan met zijn honderden een horde moeten nemen om in veiligheid te komen.
-14-  :
Wellicht een beetje off-topic, maar wisten jullie dat de Pathe bioscoop een fietsenkelder heeft? Volgens mij is de kelder niet in gebruik.
M. Geuzinge
-15-  M. Geuzinge:
Hoi Arnoud,

Het depot verwerkt alle verwijderde fietsen van de hele stad en dat zijn er geloof ik ruim 20.000 per jaar. Ik vermoed dat ze om logistieke redenen in het havengebied zijn gaan zitten. Alle overgebleven fietsen gaan namelijk naar de derde wereld en zo. Alle stadsdelen zijn aangesloten, ik weet niet of de binnenstad het op zijn eigen manier mag doen, zal waarschijnlijk ook duurder zijn. Volgens hun website bezorgen ze weggeknipte fietsen tegen betaling thuis, gestolen fietsen komen ze gratis brengen. Via hun database kun je ook zoeken of je fiets daar toevallig staat:
http://afac.amsterdam.asp4a...


Hoi Toine,

Zie brief: "Het is niet uitgesloten dat op de locaties waar dhr. Haffmans op doelt buiten de rekken geparkeerde fietsen als hinderlijk en dus als wegknipwaardig worden beschouwd, maar DAT ZOU DAN DUIDELIJK OP DE BORDEN TOT UITDRUKKING MOETEN KOMEN (hoofdletters van mij -MG), om misverstanden over de strekking van het verbod te voorkomen.
Hoe dan ook is het niet de strekking van de APV om alle buiten rekken geplaatste fietsen als hinderlijk te beschouwen.
Ik heb de voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Centrum inmiddels verzocht de tekst op de borden te verbeteren.
De Burgemeester,"

De tekst is aangepast, als de burgemeester zoiets vraagt doe je dat natuurlijk meteen :)

Verder stel je dat de Stopera niet te vergelijken is met het C.S. Ik begrijp dus dat de wijze van handhaving niet ter discussie staat, alleen dat je het er niet mee eens bent dat die op die plek wordt toegepast. Ik vrees dat we het daarover nooit eens zullen worden. Mocht ik binnenkort een delegatie heren en dames in toga de ingang van de Stopera zien opmeten, dan weet ik dat het proefproces is begonnen. Overigens duurt het minimaal wel 7 jaar voordat het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg tot een uitspraak komt.

Hoi Rickert,

Pathé De Munt is min of meer gedwongen om een fietsenstalling te maken, inderdaad vanwege de fietsenoverlast. De stalling is nog gratis ook. Helaas wordt die inderdaad niet gebruikt, schijnt ook een beetje ontoegankelijk te zijn. Het is niet het beleid van het stadsdeel om ze te dwingen in een stalling te parkeren, zelfs als die gratis is. Dat mag ook niet, alleen als ze hinder veroorzaken.

De meeste bezoekers parkeren de fietsen in de directe omgeving. O.a. voor het hotel aan de overkant. Dat heeft het stadsdeel inmiddels verzocht om ook daar fietsen........:)

(verzoek overigens niet gehonoreerd, tot nu toe is geen sprake van hinder of versperren doorgang)
Jochem Floor
-16-  Jochem Floor:
Het overkomt mij bij CS regelmatig dat ik helemaal naar boven rijd in de fietsflat en geen plek tegenkom. Ook de rekken tussen de flat en de fietsenstalling zijn dan overvol. Als ik na die poging mijn fiets ergens wil plaatsen waar het kennelijk is toegestaan (waar ik althans niet in bijzondere mate rekening hoef te houden met handhavingsbeleid) en waar ik met zekerheid binnen korte tijd een plek vind, dan moet ik terug tot aan de hoek Singel-Haarlemmersluis of ik moet (te voet!) naar de oostzijde van CS (Pr.Hendrikkade). Aan de brugleuningen en andere hekken in de omgeving mag ik de fiets niet vastmaken, daar hangen bordjes. Als ik werkelijk zo stom zou zijn om dat te doen, zou ik per keer dat ik de trein neem ongeveer een vol kwartier extra moeten inplannen.

Met andere worden: als ik mij aan de regels zou houden, dan zou ik tweemaal zoveel tijd kwijt zijn aan het parkeren van mijn fiets, als ik nodig heb om van huis naar het station te fietsen. Hetgeen ik onaanvaardbaar vind en mij brengt op de volgende vragen:

Hoeveel tijd wordt de fietsende reiziger eigenlijk geacht te besteden aan het zoeken van een plek waar fietsen geparkeerd kunnen worden, het vinden van een beschikbare plaats, het vastmaken van zijn fiets en vervolgens het binnengaan van het station? Gerekend vanaf het moment van bereiken van de onmiddelijke nabijheid komen van het station, zeg maar het passeren van de Prins Hendrikkade, en te bepalen voor de reiziger die overdag, en niet in de (zeer) vroege ochtenduren reist.
Jochem Floor
-17-  Jochem Floor:
En mag ik dan ook de situatie bij Zuid_WTC even noemen? Daar wordt het plein voor het station naar mijn idee hoofdzakelijk fietsvrij gehouden om de beheerders van kantoorpanden en de betaalde fietsenstalling te plezieren.

Er is behoefte aan veel, heel veel meer stallingsruimte, en daarvoor is plek voorhanden. Maar er worden geen extra rekken geplaatst aan de stationzijde van de Stravinskylaan, en er wordt een vehement verwijderingsbeleid gehanteerd, waardoor de fiets op onnodig grote afstand van het station in een planstoen gedumpt moet worden.
Mag je een dergelijk handhavingsbeleid onder fatsoenlijk overheidsoptreden scharen?
Thomas S
-18-  Thomas S:
Jochem stipt een belangrijk probleem aan: de tijd die het kost een fiets te stallen bij het CS. Recent besloot ik om die reden met de auto naar Rotterdam te rijden, hoewel ik nota bene op het Centraal Station van Rotterdam een afspraak had, omdat het gedoe met het vinden van een plaats voor mijn fiets me tegen stond en de totale reistijd met de auto mede door het fietsparkeerprobleem een stuk korter was. Buiten de spits weliswaar. Even kort door de bocht: het huidige fietsbeleid jaagt mensen de auto in.
-19-  :
Ja, Thomas, herkenbaar, zie mijn stukje hier: http://www.amsterdamcentraa...
M. Geuzinge
-20-  M. Geuzinge:
Was al doorgekomen dat de handhaving op het Centraal Station door de centrale stad wordt aangestuurd en NIET door stadsdeel Amsterdam-Centrum?

Hierbij overigens de antwoorden van B&W op vragen over dit probleem (uit 2002 overigens): http://biodata.asp4all.nl/c...
Marleen Zachte
-21-  Marleen Zachte:
Ik meen me te herinneren dat je er al eens op wees dat Cohen ook Duco Stadig op zijn vingers zou moeten tikken, ja ;-)

Misschien kan stadsdeel Centrum er op zijn beurt eens bij Stadig op aandringen de fietsparkeermogelijkheden bij het CS te verbeteren, puur om de belangen van de stadsdeelbewoners te behartigen. Of beter nog, in samenwerking met andere stadsdelen ;-)
Rik van der Helm
-22-  Rik van der Helm:
Even reageren op mensen die beweren dat het zoveel tijd kost om je fiets te stallen op het CS. Ik stal mijn fiets altijd in één van de twee bewaakte fietsenstallingen en dat kost mij nooit meer dan enkele miniuten. En ja, inderdaad dat kost een eurotje. De reden dat de fietsenboot altijd vol staat komt m.i. omdat hij vol staat met fietsen die niet of nauwelijks gebruikt worden. En dat komt weer, omdat het gratis is.

Ik sta volledig achter de akties van stadsdeel/gemeente om alle rondslingerende fietsen in het centrum van straat te halen. Twintig jaar geleden zijn ze op dezelfde manier met rondslingerende auto's omgegaan. Het kostte de nodige weerstand, maar leverde iedereen uiteindelijk veel genot op. Stadsdeel ga zo door ! Over vijf jaar is iedereen je dankbaar en vind men het de normaalste zaak dat je je fiets voor een eurotje in een stalling plaatst en dat je nog vijf minuten naar je bestemming moet lopen.
caroline
-23-  caroline:
Michiel, ik snap dat je erg je best doet als assistent om het beleid van je wethouder uit te leggen en/of te verklaren dan wel te verdedigen. Zou het wellicht mogelijk zijn om in plaats van verklaren etc. je eens te buigen over het zoeken naar oplossingen. Ik zou bijvoorbeeld, voordat je een maatregel neemt, eerst eens kijken wat er dan voor alternatieven zijn. Het knippen bij het station leidt tot verschuiving naar andere plekken. Ook bij Pathe dus. Nu vraagt het Hotel om extra rekken en dat wordt afgewezen. Kijk dat snap ik dus niet. De fietsenstalling bij Pathe blijkt dus onbruikbaar, hoe kan dat nu. Ga dan zorgen dat die wel bruikbaar wordt. Kijk, je weet dat als je het autogebruik wilt ontmoedigen je meer fietsers krijgt. Dan moet je daar dus op bedacht zijn. Getuigt dus weinig van inzicht. Wellicht een tip, als straks de Noord Zuidlijn klaar is kun je er donder op zeggen dat rondom de stations fietsen komen te staan. Ik zou wel eens willen weten of daar nu al goed over is nagedacht.
Ik begrijp nu dat Cohen kennelijk verantwoordelijk is voor dit deel van de Binnenstad, waarom Michiel had je dit niet eerder kunnen melden.
Thomas S
-24-  Thomas S:
Aan Rik van der Helm: betalen voor de fiets zou te overwegen zijn als die bewaakte fietsenstallingen 24 uur per dag open zijn. En dat zijn ze niet.
Wellicht is het probleem met de volle fietsflat op te lossen door duidelijk te maken dat er niet langer dan bijvoorbeeld een week gestald mag worden. Dan is het een kwestie van fietsen labelen en na een week weghalen.
Jochem Floor
-25-  Jochem Floor:
Hee,
(off-topic) een vetknop en een cursiefknop , maar combineren lukt helaas niet echt. Toch leuk, die nieuwe gadgets op AC.

(on-topic) @ Rik van der Helm: een tweede punt dat ik met het voorbeeld van Zuid-WTC aan de orde probeerde te stellen, was of handhavingsbeleid gebruikt mag worden om de omgeving relatief onaantrekkelijker te maken, met als uiteindelijk doel om zo de betaalde fietsenstalling van meer klandizie te voorzien.

Ik meen van niet, volgens mij maakt een overheid die dat doet misbruik van een bevoegdheid (gebruik van bevoegdheid voor ander doel dan waarvoor toegekend). Ik zie in het 'parkeergeld' eerder een vorm van belastingheffing (op parkeren in de nabijheid van het station) en ik vraag me af of voor deze belasting een grondslag in een Raadsverordening is aan te wijzen.
-26-  :
@Rick vd Helm: ik zet mijn fiets bij Paradiso altijd in de Locker, ook al kost dat geld. Bij CS doe ik dat nooit, om dezelfde reden als Thomas aandraagt, want hoe vaak heb ik niet al een taxi moeten nemen omdat de NS vertraging had. Dan wordt het wel een heel dure stalling en de dag erna mag je weer terug naar CS om je fiets op te halen.
Voorstel dus: een 24-uurs Locker bij CS!
Marleen Zachte
-27-  Marleen Zachte:
@Jochem Floor: wel als je de code handmatig invoegt, of verplaatst en zorgt dat de codes in logische volgorde afsluit (binnenste eerst, buitenste laatst).

@Merel Roze: en dan bof je nog dat je op ruime afstand van het station woont, zodat taxichauffeurs bereid zijn je mee te nemen, anders dan bij Rickert het geval was: http://www.amsterdamcentraa...
Rik van der Helm
-28-  Rik van der Helm:
@Caroline. Hoe de fietsenstalling in Pathe onbruikbaar is geworden kan ik me wel een voorstelling van maken. Onder mijn huis aan de van Woustraat wordt al jaren een winkel vernieuwbouwd waarbij de entree van onze woningen wordt verplaatst. We hebben meteen aan het begin met de winkeleigenaar afgesproken dat we alleen akkoord gingen als we compensatie kregen ondermeer in de vorm van een fietsenstalling. De winkeleigenaar ging hier tot mijn verwondering heel makkelijk mee akkoord. De problemen ontstonden pas toen ik ging eisen dat de fietsenstalling ook bereikbaar en toegankelijk zou worden. De fietsenstalling zelf prop je namelijk ergens in een nutteloze hoek, maar een goede toegang kost kostbare winkelgevel.
@Thomas en Merel
Die beperkte openingstijden van de stalling in het CS zijn inderdaad een crime. Maar toch laat ik nooit (ook voor de grote schoonveegakties) mijn fiets 's-nachts achter op het station, na meerdere gestolen of verminkte fietsen ben ik hiermee opgehouden. En ik kom eigenlijk nooit na 12-en op het CS aan. Het nachtleven vind in Adam plaats, niet daarbuiten ;)
@Jochem
De openbare ruimte is voor mensen, niet voor auto's, fietsen, reclameobjecten en wat dies meer zij. Het stadsdeel mag (moet) wat mij betreft hard optreden tegen alle landjespikkers in deze stad. Er moeten inderdaad wel alternatieven zijn, maar in het centrum zijn ondertussen voldoende stallingen en OV en benenwagen werken ook uitstekend.
<off-topic>Als er bb-code voor vet en cursief is, is wellicht ook bb-code voor url's !?
[url=http://www.fiets.amsterdam....]Fietsenstallingen in het centrum[/url]
Michiel Geuzinge
-29-  Michiel Geuzinge:
Hoi Caroline,

Dat hotel heeft niet gevraagd om extra rekken....
Mijn wethouder houdt zich verder alleen bezig met het beheer, niet met het fietsbeleid in het algemeen, zoals stallingen en zo (achter die taakverdeling zit weer een heel verhaal, maar dat bespaar ik je).

De punten die je aandraagt schetsen eigenlijk het fundamentele probleem: wie is verantwoordelijk voor wat?
Zie bijvoorbeeld Pathé De Munt. Je bouwt een grote publiekstrekker in hartje binnenstad, je weet dat veel mensen met de fiets zullen komen, moet je dan ook niet voorzieningen voor fietsers in je bouwplan meenemen?
Dat heeft de bioscoop in eerste instantie niet gedaan, want dat is economisch niet aantrekkelijk. Dit leidde tot grote problemen. Uiteindelijk is er nu een stalling gekomen, die ook niet goed werkt, dus wat je in de praktijk vraagt is dat het stadsdeel belastinggeld moet gaan uitgeven (handhaven, fietsenrekken plaatsen) om een probleem op te lossen dat door anderen is veroorzaakt.

Het stadsdeel beperkt zich daarom nu tot handhaven op veiligheid.

Uiteindelijk is het ook een mentaliteitsprobleem, dat was al door anderen gesignaleerd. Wat is er op tegen om honderd meter verder te lopen en je fiets netjes neer te zetten? Waarom moet dat op een grote stapel voor de ingang?

Het probleem is dus: hoe krijg je mensen zo ver dat ze hun fiets om de hoek in de gratis stalling parkeren? Ik hou me aanbevolen voor suggesties.

In die zin ben ik het wel eens met Rik: 15 jaar geleden werden auto's ook kriskras overal neergezet. Door het parkeerbeleid is het allemaal een stuk beter geworden. Het is zeer impopulair, maar werkt wel redelijk.
Thomas S
-30-  Thomas S:
Hoe krijg je mensen zo ver om fietsen gratis om de hoek in de garage te parkeren? Door te melden dat die garage bestaat en waar die is! Wat is het adres van die stalling, ik ga er het eerstvolgende biosbezoek meteen gebruik van maken.
-31-  :
De stalling zit in de Regulierdwars (aan de andere kant van Tuschinksi ongeveer), ik heb er al vaak gebruik van gemaakt, alleen ben ik vaak wel de enige. :-)
Marije de Gram
-32-  Marije de Gram:
Die stalling ken ik ook nog niet. Ik wilde bij mijn laatste bioscoopbezoek m'n fiets stallen in de locker aan de achterkant van de Kalvertoren. Ontdekte gelukkig nog net op tijd dat die om 22.00 uur sluit. Alleen geschikt voor vroege films dus. Na wat doelloze rondjes fietsen uiteindelijk fiets maar vastgemaakt aan het straatmeubilair. De volgende keer ga ik zeker op zoek naar die gratis stalling.
caroline
-33-  caroline:
Michiel, nog even een opmerking naar aanleiding van waarom betaald parkeren werd ingesteld. Dit was niet om het kris kras parkeren te beteugelen maar om te voorkomen dat auto's voortdurend en lang stonden geparkeerd. Door het heffen van parkeergeld meer doorstroming. Tja, dat het parkeergeld nu gebruikt wordt voor het onderhoud van de weg en het eventueel realiseren van parkeergarages is een tweede. Daarnaast werd invoeren van betaald parkeren gebruikt om autogebruik te ontmoedigen. Ik kan me dus niet voorstellen dat je parkeergeld voor fietsers gaat instellen om daarmee te voorkomen dat fietsen kris/kras worden neergezet. Nee, zorg voor goede faciliteiten, bijvoorbeeld een goed bord bij Pathe om mensen te attenderen op de fietsenstalling maar zorg dan ook dat deze langer open is dan 22.00 uur. Het lijkt me sterk dat bij het bouwen van grootschalige voorzieningen er niet gelet wordt op welke aantrekkenede werking dit zou kunnen hebben. Ik neem aan dat je bij de bouw van dergelijke voorzieningen wel degelijk eisen stelt aan degene die iets wil bouwen. Het zou te dol voor woorden zijn als je dat over zou laten aan ontwikkelaars. Immers, die bouwen tegen zo goedkoop mogelijke kosten met zo hoog mogelijk rendement. Maak er maar een regel/beleid van dat bouwers tig procent van de kosten dienen te investeren in voorzieningen.
Dan nog iets over de openingstijden van de stalling bij het CS. Het natuurlijk van de zotte, dat als je om wat voor reden dan ook, later met je trein aankomt. Ik moet regelmatig buiten Amsterdam zijn en kom dan inderdaad later aan en is de stalling dicht. Ik kan mijn fiets dan niet in de stalling zetten, de fietsflat is regelmatig vol. Tja wat dan. Het is mij ook al een paar maal overkomen dat ik dan op een andere wijze naar huis moet en dan de volgende dag eerst mijn fiets moet gaan ophalen. Daarnaast, soms is de stalling overvol. Ik ben in ieder geval nu al elke bedacht dat ik dus zeker een kwartier eerder bij het station ben om ergens mijn fiets te kunnen stallen. Ook mij is het al een paar maal overkomen dat mijn fiets is weggeknipt. Mijn fiets heb ik steeds weer keurig bij de AFAC opgehaald (kost je bijna een vrije middag) en heb inmiddels drie nieuwe sloten kunnen kopen.
Kijk, ik blijf erbij, als je bepaalde maatregelen neemt, zorg er dan voor dat er alternatieven zijn die daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten.
-34-  :
Beste Michiel,

Ik zal niet ingaan op jouw laatste reactie naar mij omdat ik dan in herhaling val. Je hoeft slechts dat wat ik eerder gezegd heb beter te lezen. Zo heb ik nimmer beweerd dat Cohen gezegd heeft dat het stadsdeel onrechtmatig handelde; hij heeft gezegd dat het handelen naar de gedachte op de borden onrechtmatig is. En nee, ik ben het niet eens met de wijze van handhaving. Deze gaat slechts op voor het CS en het CS is irrelevant in een discussie over de wijze van handhaving door stadsdeel Centrum.

Val ik toch in herhaling.
nel
-35-  nel:
Ik begrijp even niet waarom Michiel zo uitdrukkelijk het beleid verdedigd als hij melding maakt van het feit dat het CS eigenlijk geen bevoegdheid is van Stadsdeel Centrum maar van de Centrale Stad. Geef simpel toe dat het plaatsen van die borden niet handig was en dus het wegknippen onterecht. Discussies over stallen en al dan niet wegknippen worden dan niet zo vertroebeld. Er is simpelweg een tekort aan fatsoenlijke fietsenstallingen en fietsenrekken. Laat daar eens voor heel Amsterdam een goed meerjarenplan voor komen.
M. Geuzinge
-36-  M. Geuzinge:
Beste Toine,

“Ik heb de voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Centrum inmiddels verzocht de tekst op de borden te verbeteren.
De Burgemeester,”

Welke tekst zou er volgens jou op de borden moeten staan?
Beste Nel,

Ik begrijp wel waarom jij het niet begrijpt, je hebt namelijk de voorgaande bijdragen niet goed gelezen. Anders kan ik niet goed begrijpen hoe je een verband legt tussen wegknippen en een gebrek aan fietsenstallingen, terwijl breed is geconstateerd dat bij Pathé De Munt een fietsenstalling om de hoek leeg staat en er onder de Stopera ook een grote gratis fietsenstalling is (meeste weggeknipte fietsen daar zijn van ambtenaren en raadsleden).
boze fietsloze
-37-  boze fietsloze:
beste mensen ik ga iemand slopen die hier
verantwoordelijk voor is. Vandaag parkeerde ik mijn bij Centraal station aan een verkeersbord ivm te weinig parkeerruimte bj de fietsstalling (IBIS hotel). Toen ik 's avonds terugkwam van mijn werk bleek dat mijn fiets verdwenen was. Ik vraag mij af, 1) waarom moest mijn fiets verwijderd worden, wie was hij in godsnaam tot last? en 2) hebben ze nou echt helemaal niets beters te doen bij de gemeente? Als zelfs een fiets aan een de paal van een verkeersbord niet meer getolereerd wordt in onze stad dan is het einde echt zoek. Kut gemeente....
rudipensionado
-38-  rudipensionado:
Fietsen, geparkeerd en/of vastgemaakt aan bruggen en palen etc. veroorzaken hinder voor de voetgangers. Weghalen is dus een goede zaak.
Fietsers dienen zich eens te realiseren dat als er geen parkeerplek is dat ook zij met het openbaar vervoer kunnen, net als de bestuurders van motorrijtuigen.
VOL=VOL
Jochem Floor
-39-  Jochem Floor:
Pakweg twee-en-eenhalf jaar geleden nam ik regelmatig de trein vanaf CS. Mijn fiets parkeerde ik toen op enige afstand van het station, zeker een keer of drie zover als de fietsflat. Desondanks was het daar altijd vol. De fietswrakken bleven staan en op een gegeven moment had ik 'mijn' vaste fietswrak (lege banden, afgebroken bagagedrager, etc.) om mijn fiets veilig aan vast te zetten.

Tot mijn lichte verbijstering stel ik vast dat nu, twee-en-eenhalf jaar later, 'mijn' fietswrak, pak voor CS, nog altijd op dezelfde plek staat. Er is dus aantoonbaar al 2,5 jaar geen enkele serieuze poging ondernomen om de ruimere omgeving van CS van aanwezige fietswrakken te ontdoen, waardoor het parkeerprobleem in stand blijft.

Mijn conclusie daaruit is dat het wegslepen van fietsen naar AFAC een schandelijke vorm van burgerpesterij is en absoluut niet door de beugel kan.
Suffie
-40-  Suffie:
Nee Jochem, de enige conclusie is dat het niet goed wordt uitgevoerd...
Henk
-41-  Henk:
Nee Suffie ik ben het met Jochem eens dat er zeer selectief door AFAC wordt opgetreden. Dat is heel wat anders dan niet goed uitvoeren.
Jochem Floor
-42-  Jochem Floor:
@ Suffie: Ik wil het best met jou eens zijn dat de uitvoering niet goed is.

Ben jij het ook met mij eens dat de gang van zaken (mensen hun vervoer ontnemen en ze op torenhoge kosten jagen, zonder ze een goed alternatief te bieden) schandelijk is?
rudipensionado
-43-  rudipensionado:
Het leven van een wilde fietser in Amsterdam is hard.
JEAN PIERRE
-44-  JEAN PIERRE:
Het leven van een harde Amsterdammer op een wilde fiets valt ook niet mee!!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.