Home > > De open armen van Geert Dales

De open armen van Geert Dales

Grote kop vandaag in het Parool: "Dales: kom maar hier asiel zoeken". Wat nu, Geert Dales op de sociale toer? Het heeft er alle schijn van. Maar het warme gevoel dat dreigt te ontstaan bij de gedachte dat ‘onze’ Amsterdamse VVD’ers toch vaak net iets socialer zijn dan die elders in het land, ebt al snel weg. Oh, het gaat hem om de hoger opgeleiden.

Op zich niets mis mee. Amsterdam snakt naar hoger opgeleiden volgens een ook door Dales aangehaald rapport van de Stichting voor Economisch Onderzoek van de UvA. De werkloosheid dreigt de komende jaren in Amsterdam meer dan in de omgeving te stijgen, dus elke bewoner die een baan heeft en misschien zelfs nog wat uitgeeft ook omdat hij niet tot de minima behoort, is meegenomen.
Maar die andere asielzoekers dan? Wil Dales gaan selecteren op opleiding, of mogen getraumatiseerde, oude of om andere redenen slecht bemiddelbare asielzoekers zich ook hier vestigen? Het is te hopen dat hij ook het vorige maand verschenen rapport (pdf) van de Raad voor Werk en Inkomen heeft gelezen en ondanks die cijfers achter zijn uitnodiging staat (zonder iemand buiten te sluiten). Want wat stond daarin?

Ongeveer 30% van de vluchtelingen- let wel het gaat om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben - zit zonder werk. Dat is aanzienlijk meer dan bij andere groepen allochtonen, als Marokkanen en Turken. Zo'n 50% van de asielzoekers werkt onder zijn niveau. Dat heeft een aantal redenen, waaronder slechte aansluiting van genoten opleidingen op de Nederlandse situatie, cultuurverschillen, langdurige loopbaanonderbreking als gevolg van de asielprocedure en financile overwegingen. Zo zijn er nogal eens mensen die een baan onder hun niveau accepteren omdat ze de enorme kosten (*) voor verblijfsdocumenten en financile voorwaarden voor gezinshereniging niet kunnen opbrengen wanneer ze eerst tijd investeren in verbetering van hun arbeidskansen.

Daar moet dan ook nogal wat aan verbeterd worden en dat kost uiteraard geld. Als Dales zich ook de situatie van de niet hoog opgeleiden aantrekt en iets wil doen aan de verbetering van hun situatie, dan verdient hij alle lof. Maar het idee dat hij de huisvesting van de nieuwkomers wil regelen door - economisch niet interessante - illegalen de stad uit te werken, doet vermoeden dat zijn plannen niet zo nobel zijn. Zou ook wel vreemd zijn, zo kort na zijn pleidooi voor een politiek die de schuld, eh de verantwoordelijkheid voor het wel een wee van burgers overdreven sterk bij die burger- en daarmee naar ik aanneem ook de uitgeproduceerde asielzoeker- zelf legt.

(*) In augustus is een bodemprocedure tegen Justitie gestart tegen de absurde verhoging

twee reacties op "De open armen van Geert Dales"

Verbal Jam
-1-  Verbal Jam:
Aardig stukje van Elisabeth over hetzelfde onderwerp, maar dan weer over andere aspecten daarvan: http://elisabeth.web-log.nl/index.log?ID..
Marleen Zachte
-2-  Marleen Zachte:
Voor alle zekerheid, er bestaat natuurlijk duidelijk verschil tussen het aanpakken van illegale bewoning en de aanpak van bewoning door illegalen. Het valt me bij herlezing van het Parool-artikel pas op dat daar over het eerste gesproken wordt, terwijl ik me toch meen te herinneren dat Dales het de avond daarvoor op tv over het tweede had.

Ik heb op zich geen bezwaar tegen iemand die het illegaal verhuren van woonruimte tegen woekerprijzen wil aanpakken. Maar dan moet je wel de verhuurders aanpakken en niet de bewoners, die vaak geen andere oplossing zien dan belachelijk veel geld betalen, waaronder naar ik vermoed veel mensen die niet anders kunnen omdat ze in het officiële circuit als illegaal geen kans maken.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.