Home > > Een dooie boel, dat zou het beste zijn

Een dooie boel, dat zou het beste zijn

Al tijdens de vorige termijn van het Amsterdamse stadsbestuur begon ik me gaandeweg af te vragen: is deze coalitie wel opgewassen tegen de sprinkhanenplaag van graaiers, profiteurs en speculanten die bezit heeft genomen van de stad? Feitelijk heeft men het onheil in het verleden heel onnozel over zichzelf afgeroepen door de stad sterk te promoten in het buitenland. En ook bij de huidige coalitie krijg ik nog niet de indruk dat men werkelijk greep heeft op de zaken. Integendeel, de boel loopt steeds verder uit de hand.

Speculanten

Is er wel sprake van een langetermijnvisie welke kant men uit wil met de stad? Woningen worden extreem onbetaalbaar (kopen en huren) en de sociale huur komt steeds verder in de verdrukking. Alleen de gegoede stand kan het zich nog permitteren binnen de ring te wonen. Gentrificatie is óók een vorm van verloedering als je het zo bekijkt.

AirBNB woekert als een kwaadaardig gezwel door de stad. Speculanten kopen aan de lopende band panden, knappen ze op en verkopen ze voor bedragen die alleen de rijken kunnen betalen. De nieuwste trend is om er ook nog eens een kelder onder te graven of er een verdieping op te plempen. Zo wordt het pand nog een ton meer waard.
Waarom krijgen ze daar überhaupt vergunning voor? Waarschijnlijk simpel: volgens mij heeft in een in het verleden een onnozele ambtenaar voor zoiets een keertje een vergunning afgegeven. Daarna kun je de andere aanvragen niet meer weigeren, anders heb je als gemeente meteen een proces aan je broek.

Dat krijg je als je bezuinigt op het ambtenarenbestand in tijden dat je juist extra mensen nodig hebt, als je stadsdeelraden en bestuurscommissie opheft die de ‘oren en ogen’ van de stad op wijkniveau waren.
Wellicht lopen we op de langere termijn het risico dat de mega-investeerders op de huizenmarkt elkáár opkopen en we aldus te maken krijgen met grote bedrijven die hele wijken bezitten. Dan ligt de werkelijke macht niet meer bij het stadsbestuur maar bij het kapitaal.

Time Out

Ik lees dat de ene helft van de ambtenaren graag meer toerisme wil en de andere helft de drukte wil indammen. Ik denk dat de laatstgenoemde club verstandiger is en gelijk heeft. Stel als stad eerst maar eens orde op zaken op al die gebieden waar het nu een puinhoop is: vakantieverhuur, toerisme, hotels, huisvesting voor lagere inkomens, huizenspeculatie, horeca, toeristenbussen, rondvaartboten, parkeerbeleid, verkeerscirculatie, milieu, uitstoot gevaarlijke stoffen, de verhouding met de brandweer, de handhaving, de wallen, het drugsbeleid, openbare dronkenschap, festivallisering, erfpacht en de zorg voor de geestelijk verwarde medemens.
Het zou het ’t beste zijn als we een time-out nemen, dat de stad voor tien jaar even een dooie boel wordt. Maar zo werkt dat niet. Helaas, de geest is uit de fles, dit is niet meer te stoppen. Waar blijven de bestuurders van het kaliber Jan Schaeffer?


drie reacties op "Een dooie boel, dat zou het beste zijn"

ReindeR Rustema
-1-  ReindeR Rustema:
Als er nou eens geen goedkope vluchten waren en als je de stad niet met auto of bus in mag rijden zonder uitnodiging van een inwoner? Dan verdwijnen veel problemen bij de wortel: vakantieverhuur, toerisme, hotels, huisvesting voor lagere inkomens, huizenspeculatie, horeca, toeristenbussen, rondvaartboten, parkeerbeleid, verkeerscirculatie, milieu, uitstoot gevaarlijke stoffen, de handhaving, de wallen, het drugsbeleid, openbare dronkenschap, festivallisering...
Opzouten
-2-  Opzouten:
Zijn we eindelijk verlost van al die klagers

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.