Home > > Metoo slaat weer een klauw uit

Metoo slaat weer een klauw uit

Katarina Frostenson - Foto: Wikipedia

Metoo beheerst de westerse wereld, met regelmaat slaat zij haar klauwen uit. Vaak te laat maar onbetwist terecht, echter in al dit wild geraas vallen er ook onbedoelde slachtoffers. Nu is dat de Nobelprijs voor de Literatuur 2018, waarvan de snippers over ons neerdalen.
De Nobelprijzen zijn wel vaker in opspraak maar ze hebben altijd nog een respectabele status. Dat de prijs dit jaar helemaal niet zal worden uitgereikt is toch wel het toppunt, maar wellicht is het onvermijdelijk.

Wat is er nu weer aan de hand? Jaarlijks wordt De Prijs toegekend door de Zweedse Academie in Stockholm, als uitkomst van het oordeel van een commissie met 18 leden. Stoel nummer 18 wordt al een aantal jaren bezet door een dichteres, Katarina Frostenson. Niets aan de hand, achttien stemmen, Katarina zelf een verdienstelijke poëet. Maar zij is getrouwd, met de flamboyante Jean-Claude Arnault, en die heeft wat clubjes met geldnood. Katarina heeft wat van zijn zorgen verlicht, maar dat zou met geld van de Academie zijn gebeurd...
Reden om Katarina te royeren? Nou nee niet direct, een onderzoek en aanklacht is nog geen veroordeling op bewijs. Dus Katarine blijft zitten op stoel no. 18.

Maar... nu komt Metoo in beeld: Jean-Claude wordt beschuldigd van verkrachting door een hele trits vrouwen. Of een aantal van die gevallen door de rechtbank gaat worden behandeld en of er een veroordeling uit voortkomt zal de toekomst moeten uitwijzen. Tot nu toe is Katarina nog steeds met haar Jean-Claude getrouwd en heeft de Academie haar niet geroyeerd. Maar de klauwen van Metoo hebben in het tumult de Nobelprijs al geveld. De Prijs als martelaar: want zes leden van de commissie stapten onmiddellijk op uit onvrede met Katarina op stoel 18. En de Academie is van oordeel dat de afkalvende commissie onvoldoende gezag heeft om de winnaar te bepalen. Een wijs besluit maar de schade is enorm. Toch - afgezien van het feit dat zij misschien uit de suikerpot heeft gesnoept - vind ik het bewonderenswaardig dat Katarina haar rug recht houdt in dit tumult. Niet altijd meebuigen als het riet, zoals die 6 anderen. Zoiets verdient respect.


twee reacties op "Metoo slaat weer een klauw uit"

EdwinS
-1-  EdwinS:
Vrees dat je een beetje achter loopt...
https://nos.nl/artikel/2252887-spil-in-n..
JohnN
-2-  JohnN:
@EdwinS - Voor actualiteit ben je inderdaad bij de omroep aan het goede adres, dit is echter geen nieuws rubriek maar een beschouwende cultuurbijdrage. ik heb het geschreven op de dag van het besluit van de Academie en vervolgens beschikbaar gesteld aan AC. De redactie bepaalt wanneer wordt gepubliceerd.
De strekking is duidelijk: onder druk van de enorme macht die Metoo gerelateerd nieuws inmiddels heeft gekregen besloot een groot aantal commissieleden uit eigen beweging op te stappen.
Zo heeft datgene wat zich onder ''hekje Metoo'' manifesteert indirect de Nobelprijs onderuit gehaald.
Maar zolang Mevrouw Frostenson nog nergens voor veroordeeld is konden de andere 17 leden gewoon hun werk doen zonder dat daar iets op aan te merken valt. Wat er gebeurd is is een frustratie van een normale rechtsgang, want mocht blijken dat van Mevr. Frostenson bewezen wordt dat zij zich heeft schuldig gemaakt aan malversaties zal zij alsnog zeker worden geroyeerd - dan gaat zij door een nieuw lid worden vervangen. De arrestatie van Jean-Claude Arnault verandert daar niets aan.
De vertrekkende commissieleden deden dat vanwege de publiciteit waarin ze niet betrokken willen worden. Ze hadden ook kunnen blijven zitten en op vervelende vragen kunnen antwoorden dat zij noch de commissie iets met de vermeende daden van Arnault te maken hebben. Dat was veel zuiverder geweest dan al die daden uit emotioneel gemoed.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.