Home > > Studentenopstand: terug in de tijd

Studentenopstand: terug in de tijd

Bungehuis - Google Streetview

De studenten van de UvA zijn in opstand. Het eerbiedwaardige Bungehuis aan de Spuistraat is bezet. Alle toegangen zijn gebarricadeerd en de gevel is bekleed met assertieve teksten. Alleen wie naar het oordeel van de bezetters hen welgezind is wordt mondjesmaat toegelaten door actievoerders. Via een bewaakt raam op de eerste verdieping, waarvan het kozijn via een keukentrapje op straat bereikbaar is – alleen daarlangs kunnen mensen nog in of uit.

Voor de ouderen onder ons lijkt het op een déjà vu van de bezettingen in de jaren zestig, toen het Maagdenhuis voor bestuur en staf ontoegankelijk werd gemaakt.
Op meer manieren lijkt het op een herhaling van de historie. De aanleiding in de jaren zestig was de top-down structuur van de UvA die de studenten geen enkele inspraak liet in de organisatie. De archaïsche historie moest worden geslecht in de geest van moderne openheid. De Maagdenhuisbezetting was taai, duurde lang maar boekte op vele punten succes.

Waarom dan is nu toch weer de vlam in de pan geslagen?
De klacht is dat het universiteitsbestuur veel te autoritair is en dit beleid door de actievoerders niet wordt aanvaard. Het betreft vooral de faculteiten die zich met de geestelijke wetenschappen bezighouden, zoals filosofie, geschiedenis etc.
Hebben we dan soms te maken met een universiteit waarvan het bestuur het oude fort van voor de Maagdenhuisbezetting heeft hersteld? Terwijl juist destijds het succes van de studenten zo groot was dat vervolgens kritiek opstak dat de medezeggenschap te ver was doorgeschoten. Het idee om over elk besluit breed te vergaderen en iedereen 1 stem te geven, van stafmedewerker tot kantinejuffrouw, dreigde het hele instituut te verlammen, zo meenden de tegenstanders.

Men kwam er bij de UvA achter dat van tegengestelde meningen nooit één volledig de overhand mag krijgen, wil je de organisatie efficiënt houden.
Misschien is er sprake geweest van een golfbeweging die nu weer de grenzen van opstandigheid heeft bereikt. Zo zou je kunnen concluderen dat de geschiedenis zich inderdaad herhaalt. Niet precies hetzelfde maar wel in grote lijnen, zoals Griekse tragediën ook verschillen maar wel allemaal dezelfde herkenbare opbouw kennen.
De studenten geschiedenis in het Bungehuis wil ik erop wijzen dat koloniale regimes en dictaturen enthousiast door de mensen omver geworpen werden, maar dat zij later vaak ontdekten dat ze er een andere dictatuur mee in het zadel hielpen. Ook bij een opstand kan een beetje filosofie geen kwaad.


vier reacties op "Studentenopstand: terug in de tijd"

JohnN
-1-  JohnN:
Er zijn ongeveer 80 actievoerende studenten in het Bungehuis. (Thijs vd Brink -EO- noemt het "bungyhuis, :-) weet hij veel)
Het universiteitsbestuur is van mening dat de schade die de bezetting veroorzaakt buitenproportioneel is, in elk geval niet in verhouding tot het belang van de actie. Heeft daarom vandaag in kort geding de ontruiming geëist op straffe van 100.000 euro per dag dwangsom. De rechter heeft vanmiddag gevonnist en de ontruimingseis toegewezen. De studenten moeten dus weg en de barricaden verwijderd. Maar de dwangsom is door de rechter op 1.000 euro per dag gesteld.
De groep studenten (inmiddels gesteund door een aantal docenten) moeten dus weg, nu vrijwillig of morgen gedwongen. Zij overleggen vanavond of ze blijven en de dwangsom riskeren. Zullen ze met de pet rondgaan?
JohnN
-2-  JohnN:
Update:
Het aantal docenten, dat zich inmiddels herkent in de klachten van de bezettingsgroep, is enorm gegroeid. De rechter vond dat Studentenleiders en UVA bestuur met elkaar moesten praten en dat zou buiten het Bungehuis kunnen gebeuren. De bezetting verplaatste zich vervolgens naar het Maagdenhuis (dejavu...). Opnieuw eist de CvB van de UVA onmiddellijke ontruiming en sprak de rechter weer uit dat men met elkaar moet onderhandelen.
Met de herhaalde uitspraak in kort geding eist de voorzitster van de CvB Louise Gunning opnieuw onmiddellijke ontruiming van het Maagdenhuis, niet goedschiks dan kwaadschiks (dus de ME). De studentenleiders hebben toegezegd vrijwillig te gaan vertrekken na het weekend. Maar de "winning mood" van Louise Gunning "gunt" hen die twee dagen niet. Je zou toch anders verwachten als je naam bereidheid tot "geven en nemen" veronderstelt :-(
De ontruiming wordt geforceerd. Dat is toch niet de manier om onderhandelingen in te gaan. Door spierballentaal en gedrag heeft Gunning getoond niet over een goede antenne te beschikken om conflicten met vermijden van onnodig geweld te kunnen beslechten. Dom. Blijkbaar heeft ze dat zelf ook door nu. Wat weer een slechte vertoning van te hoog gestegen vrouwen met macht de laatste tijd. Dat doet de verhoudingen aan de top geen goed. Zelfbewustheid oke, machtswellust nee.
Herbert
-3-  Herbert:
Ik vind het terecht dat het Maagdenhuis ontruimd werd. Een aantal keren was er een akkoord tussen het CvB en een delegatie van de bezetters. En telkens was de "general assembly" daarna weer tegen. Zo kan je geen afspraken maken. Dat is pure obstructie.
Democratie betekent ook delegeren en mandateren. In de gemeenteraad wordt ook niet elke parkeervergunning behandeld.
En de studentenleiders zeiden wel dat ze maandag weg zouden gaan maar wie zegt mij dat dat ook werkelijk zou gebeuren gezien het verbreken van de vorige afspraken?

Het CvB heeft communicatief niet erg handige geopereerd, dat ben ik met je eens. De bezetters buitten hun Calimero-rol goed uit. Maar waren hun eisen wel zo reëel? Ze wilden studiepunten voor de duur van de bezetting. Wat is een bul dan waard als je gratis studiepunten krijgt?
En meer democratie klinkt dan wel leuk en daar is niemand op tegen maar wie vertegenwoordig je eigenlijk als maar 10% van de studenten gaat stemmen. Dat is niet alleen nu zo, in de jaren '80 was het percentage niet veel hoger. Dat noem ik fake-democratie.
JohnN
-4-  JohnN:
Natuurlijk waren er uitwassen, dat krijg je altijd in zo'n sfeer. Maar als CVB hoor je daar boven te staan en te tonen dat van die kant de diplomatie wel mogelijkheid van afspraken kent. Dus toezegging ordelijke vrijwillige ontruiming aanvaarden met de gedwongen ontruiming als stok achter de deur. Maandagochtend nog niet ontruimd? Dan onherroepelijk opnieuw de ME. Geen overval op zaterdag die alle ressentimenten weer vers voedt. Communicatief levert CvB daarmee eigenlijk het bewijs dat de antenne ontbreekt en daarmee eigenlijk onbedoeld rechtvaardiging van de bezetting>
Die dwangsom eis van een ton per dag is daarvoor ook al symbolisch. Dat de rechter daarin niet meeging was duidelijk een aanwijzing in welke richting deze het conflict opgelost wilde zien. Niet met het zwaard van de macht.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.