Home > > Als burger je stem laten horen...

Als burger je stem laten horen...

De beantwoordingsnota van het project 1012 kwam vorige week binnen. Veel betrokken bewoners, en groepen van bewoners, hebben een zienswijze ingediend. Echter, bijna 90% van de zienswijzen doen de ambtenaren, weliswaar na schriftelijke beoordeling, af met ‘ongegrond’. Ondernemers krijgen in 40% van de gevallen gelijk.

Het inbrengen van een zienswijze is formeel de enige mogelijkheid om vragen en bezwaren naar voren te brengen, nadat alle mooie ontworpen brochures, overtuigende websites en goed georganiseerde informatie-avonden achter de rug zijn. Hierna worden de zaken echt in beton gegoten. Ervaring leert dat bewoners vervolgens, bij de bestemmingsplannen, worden afgeserveerd en niks meer mogen zeggen.

De lage score voor bewoners kan drie dingen betekenen. De overheid heeft zijn werk goed gedaan. Petje af! Of, bewoners doen het niet goed. Ze zijn niet voldoende bekend met de juridische, bestuursrechtelijke aspecten van inspreken bij voorlopige ontwerpen en bestemmingsplannen. De ambtenaren komen dan dus steeds weg met de vormfouten van de bewoners. Of, zouden de ambtenaren de buurt inmiddels onbewoonbaar hebben verklaard?

In elk geval wordt nu geen recht gedaan aan de mening van de bewoners over de plannen voor postcodegebied 1012. Dat is slecht voor de kwaliteit van de plannen en het draagvlak. Bewoners dragen fundamentele zaken aan over rechtsongelijkheid, overlast, leefbaarheid, handhaving, bereikbaarheid, planschade en de afweging tussen wonen en werken in 1012. Als ik een ding heb geleerd is dat je er al belanghebbende bewoner (en ondernemer) eerder, veel harder, politiek slimmer, massaler en juridischer in moet gaan.

Op 21 mei bespreken de raadscommissies de zienswijzen... hopelijk kijken ze door alle 'ongegrond' verklaringen heen. Over 9 maanden zijn er verkiezingen. De poltieke partijen kunnen nu nog even hun ware aard laten zien!


zes reacties op "Als burger je stem laten horen..."

Theo
-1-  Theo:
Sowieso vreemd om een mening 'gegrond' danwel 'ongegrond' te verklaren.

Maar da's mijn mening.
JohnN
-2-  JohnN:
Walther, ik denk dat het toch het probleem is van de 'professionals', tegenover de groep goedwillende belanghebbenden, die daarbij vergeleken de 'amateurs' zijn. Over het algemeen heeft men van bestuurszijde toch al een uitgewerkt actieplan achter de hand om obstructie door lastige wensen vanuit de burgerij te omzeilen. Zodra een plan zover is dat het al wordt gepresenteerd in een fraai uitgewerkte voorlichtingsbrochure lijkt het te laat. Dan is inspraak alleen nog 'pro forma'. In het allereerste stadium ten strijde, dat raad ik aan, en: "frappez, frappez toujours!"
Ambtenaar
-3-  Ambtenaar:
Als ik de reacties hierboven zo lees zijn daar toch mensen aan het schrijven die wat moeite hebben met het begrip democratie en meer hebben met het begrip democratie is leuk totdat ik geen gelijk krijg.
Er is enorm veel tijd gestoken in allerlei informatie en inspraakavonden waar eenieder zijn zegje kan doen.Er wordt zelfs notie van genomen door de ambtenaren, wat nu! Helaas schrijf je een bestemmingsplan met inkt en niet met azijn. Als je nu echt een betrokken burger bent heb je het in de raad volgende week over wat er bij een ambitieus bestemmingsplan hoort;meer handhaving(professioneel), controles van al die ambitieuze nieuwe bedrijven en aanpak van de toeristenkroegen en hun publiek. Dat kost geld raadsleden,maar daar gaat u toevallig ook over, toch? Dan maar een broedplaatsje minder lijkt me.
Jeroen Mirck
Ik ben het met de reagerende ambtenaar eens dat er vaak sprake is van 'democratie is leuk totdat ik geen gelijk krijg'. Natuurlijk zijn sommige zienswijzen ongegrond. Als deelraadslid hoor ik ook wel eens bewoners inspreken die een plan afserveren 'omdat het vroeger allemaal beter was' of 'omdat ik het persoonlijk geen goed idee vind'. Dat mag je vinden, maar het is geen beargumenteerde reden om een plan niet door te laten gaan. Daar staat natuurlijk tegenover dat er ook prima argumenten door bewoners kunnen worden ingebracht.

Walther heeft gelijk dat een gebrek aan juridische (of planologische) kennis ertoe kan leiden dat sommige reacties inderdaad niet worden meegenomen. Zo zijn er mensen die bij een inspraakronde het initiële bestemmingsplan ter discussie stellen, terwijl dat al lang is aangenomen door de (deel)raad, inclusief inspraakrondes die al vele jaren geleden plaatsvonden. Dan ben je dus gewoon veel te laat. Overigens is mijn ervaring dat feedback van bewoners wel degelijk in plannen wordt verwerkt, maar dat dat niet wil zeggen dat álle suggesties worden overgenomen. Dan krijg je dus niet helemaal je zin. Onverteerbaar wellicht, maar zo is het hele leven.
Walther
-5-  Walther:
Boudewijn Oranje heeft gerageerd:
http://www.centrum.amsterdam.nl/bestuur_..

r is geen buurt in Amsterdam waar zoveel over gepraat wordt als het Wallen- of 1012 gebied. Ook nergens heeft het stadsdeel meer inspraakgelegenheid gegeven, overleg gevoerd en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Die stelling durf ik wel aan. Kom bij mij dus niet aan met het verwijt dat bewoners in het gebied worden ‘afgeserveerd' en met inbreng van bewoners op het bestemmingsplan 1012 niets gedaan is.

Ik ben heel tevreden met het bestemmingsplan zoals het er nu ligt. Het maakt nieuwe positieve ontwikkelingen mogelijk en pakt problemen aan waar bewoners en ondernemers zich zorgen over maken.

Bij bewoners en ondernemers zijn ook terechte zorgen over overlast, leefbaarheid, handhaving en bereikbaarheid. Die zorgen deel ik. Daarom heeft het stadsdeel de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de aanpak van zwerfvuil, het verwijderen van graffiti, sluiting van illegale hotels, verwijderen van weesfietsen en het terugdringen drugsoverlast. De resultaten op straat zijn duidelijk zichtbaar. De leefbaarheid op straat is ontegenzeggelijk verbeterd. Ondernemers willen weer investeren in de buurt. Ik wil daarom, samen met bewoners en ondernemers, doorgaan op de ingeslagen weg. Dat we ons nu ook kunnen bezighouden met het bestrijden van zwerfvuil en weesfietsen geeft wel aan dat we de buurt aan het terugwinnen zijn.

Bovenstaande maatregelen worden alleen niet geregeld in het bestemmingsplan. Zienswijzen die geen betrekking hebben op het bestemmingsplan worden dus inderdaad ongegrond verklaard. Daar ligt de verklaring voor, zoals de heer Ploos van Amstel (Laatste Woord d.d. 27 mei) noemt, de ‘lage score' onder zienswijzen van bewoners. Maar dat heeft met de procedure te maken en niet met het feit of de gemeente niets met de zorgen van bewoners en ondernemers doet. We kunnen dat alleen niet doen in het bestemmingsplan. Dat is juridisch niet mogelijk. Het bestemmingsplan is geen allesoplossend middel. Het is één van de manieren waarop ontwikkelingen binnen een gebied geregeld kunnen worden.

Wat regelt het bestemmingsplan dan wel? En is er dan niets gebeurd met de zorgen en zienswijzen van bewoners?

Het bestemmingsplan is kortweg een instrument dat zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor gewenste ontwikkelingen en helpt bij het tegengaan van ongewenste functies in het postcodegebied 1012.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het grenzen stellen aan het aantal souvenirwinkels, massagesalons en minsupermarkten. Door onze inspanningen zijn er juist minder van dit soort winkeltjes. In 2012 zien we voor het eerst een daling; geen stijging! Ook is er meer ruimte mogelijk voor wonen. Juist omdat wij de bewoners zo belangrijk vinden voor het evenwicht in de buurt. En omdat wonen zorgt voor in stand houden van lokale voorzieningen zoals bakker en slager, die door het toenemende toerisme onder druk staan.

Er is ook geen sprake van ongebreidelde uitbreiding van horeca, zoals mevrouw De Wit stelt (Laatste Woord d.d. 30 mei). Alleen bij hoge uitzondering is op een beperkt aantal plekken horeca mogelijk. maar alleen op deze specifieke plekken. In principe is nieuwe horeca in een pand alleen toegestaan als in hetzelfde pand ook wonen mogelijk wordt gemaakt. Goede horeca kan bijdragen aan de gewenste verandering van straten. Voorbeelden zijn het NRC-gebouw, restaurant Anna op het Oudekerksplein en Mata Hari op de Oudezijds Achterburgwal. Bij het NRC-hoofdkantoor en debatcentrum hoort een horecagelegenheid. Een goed restaurant voor de Amsterdammer op het Oudekerksplein draagt bij aan het weer toegankelijk maken van het Wallengebied. Juist door deze positieve ontwikkelingen mogelijk te maken, geven we de binnenstad een duwtje in de goede richting en voorkomen we dat in het gebied een onaangename sfeer hangt.

Dinsdagavond behandelt de deelraad het bestemmingsplan 1012. Ik ga er vanuit dat de raad instemt en we door kunnen gaan op de ingeslagen weg. Ik wil me daar, ook in de nieuwe bestuursperiode, voor blijven inzetten.

Worden bewoners dus afgeserveerd? Zeker niet. Wij delen de zorgen van bewoners en voeren regelmatig overleg met hen over de aanpak van problemen. We gaan volop door met het project 1012.. Mijn ambtenaren en ik hebben het gebied niet onbewoonbaar verklaard. De bewoners hopelijk ook niet.
J. Berger
-6-  J. Berger:
Beste Jeroen;
Even een korte reactie op een stukje tekst van jou: "Zo zijn er mensen die bij een inspraakronde het initiële bestemmingsplan ter discussie stellen, terwijl dat al lang is aangenomen door de (deel)raad, inclusief inspraakrondes die al vele jaren geleden plaatsvonden. Dan ben je dus gewoon veel te laat."

Toen de gemeenteraad akkoord ging met het coalitieproject 1012, hebben zij dit wel gedaan met het voorbehoud van een aantal moties (net zoals gister het bestemmingsplan is aangenomen met een aantal moties). Één van die moties was dat de getroffen coffeeshops binnen het Project mochten verplaatsen, omdat zij zelf niet verkeerd waren alleen de plek. De gemeente houdt zich hierin gewoonweg niet aan zijn woord. Mogen deze mensen daar dan niet meer op terugkomen, omdat het plan in het verleden wel al akkoord is gegeven...? Zo drukken ze dingen wel door, onder het mom van "dat regelen we later wel". En nog even over die vele inspraakavonden, ik heb ze bijgewoond en ik heb meerdere keren ingesproken, maar het feit is dat er al besloten is dat de buurt "onbewoonbaar verklaart moest worden", met het fantastische resultaat dat we nu overvallen worden met busladingen aan paraplu-toeristen (dankzij de grote "bonafide" investeerders) die in grote drommen door de straten achter de busleidster aanwaggelen en dan mag jij mij vertellen wat dit dan toevoegt aan de leefbaarheid van de buurt?

Geld, geld, geld, is het magische woord... Leve de metropool Amsterdam!

PS. Dus een kleine oproep aan de bewoners van het BG-terrein: Let op! Blijf Alert en er bovenop zitten, want voordat je het weet is het al aan een derde "bonafide" partij doorverkocht! En worden de gister gedane toezeggingen niet meer geaccepteerd in de vele inspraakavonden omdat het bestemmingsplan nou eenmaal akkoord is gegeven en blijkbaar zijn er mensen die vinden dat je er dan niet meer op terug mag komen!

J. Berger

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.