Home > > Touringcars: bewoners hangen aan de noodrem

Touringcars: bewoners hangen aan de noodrem

Wij wonen samen met zeven andere eigenaren in een mooi pand op de Prins Hendrikkade bij de Nicolaas Basiliek. Mijn achterbuurvrouw en benedenbuurman wonen er al 35 jaar. Op ons stuk van de Prins Hendrikkade staan 80 bewoonde appartementen.

Het is hartje Amsterdam en het is ook het gezelligste stukje Amsterdam met onze Zeedijk en onze Nieuwsmarkt. Samen vechten we tegen de groeiende illegale hotelverhuur, de criminaliteit in de buurt, bedenken oplossingen voor de vele geparkeerde fietsen en zijn we in overleg met de horeca-ondernemers over de terrassen. De oudere bewoners hebben zelfs nog zij-aan-zij gestaan om de junken van de kop van de Zeedijk te verjagen.

We willen onze buurt leefbaar en gastvrij houden. Wij beseffen dat Amsterdam van iedereen is. Wij kijken uit naar de afronding van het Noord-Zuidlijn project voor onze deur. Na meer dan 10 jaar zijn we daar nu wel een toe. Het zou een mooie wandelboulevard worden met bomen, autolouw, en busvrij. Maar het loopt nu anders.

Ambtenaren hebben begin dit jaar besloten dat er tijdelijk touringcar halteerplekken voor onze voordeur komen. Tijdelijk, dat betekent, voor altijd. Stel je voor, dat zijn 200 touringcars per dag met 10.000 instappende en 10.000 uitstappende toeristen.

Er staat een kademuur op het Damrak op instorten en die moet worden gerepareerd zodat de plannen voor die mooie Rode Loper kunnen worden gerealiseerd. Daarin passen geen bussen meer. Ineens moet alles snel, heel snel, en kan het ook heel snel.

Bewoners, de hotels hier op het pleintje en de ondernemers van de Zeedijk kennen de plannen al veel langer. Er is ingesproken, er zijn bezorgde zienswijzen ingediend en er zijn alternatieven en aanvullende maatregelen voorgesteld. Meer dan een jaar lang hebben we geprobeerd een gesprek te krijgen met het stadsdeel over de plannen. De ambtenaren waren daartoe niet bereid. Zij hebben 1012 al lang onbewoonbaar verklaard.

Omdat alles nu ineens snel moet is er ineens geen tijd voor overleg met de bewoners en ondernemers bij wie het allemaal voor de deur gebeurt. Er kwam een snelle informatie-avond, de dag nadat het besluit was vastgesteld. Er is geen tijd meer om zorgvuldig na te denken over de vele alternatieven die er zijn. De Gemeentelijk Ombudsman vindt het niet de schoonheidsprijs verdienen.

Er is nu ineens geen tijd meer om antwoord te geven op simpele vragen over de veiligheid (die is volgens DHV niet voldoende), de luchtkwaliteit (die is volgens het RIVM niet voldoende), het verdwijnen van de stadsbussen (daartegen zijn bezwaren van de Maatschappij voor Beter OV) en de handhaving (die is beperkt). Alles moest snel, heel snel.

Na een brandbrief wilde de stadsdeelvoorzitter wel praten met de bewoners. Maar, daarbij mochten de ondernemersvereniging van de Zeedijk en de vertegenwoordigers van de toeristensector niet aanwezig zijn. Dat is verdeel en heers. Omdat alles snel, heel snel moet kwam er niets uit het gesprek. We zijn zeurende bewoners.
Op 3 mei zou en moest het werk beginnen. Inmiddels zijn inderdaad die werkzaamheden op de Prins Hendrikkade begonnen met het wegknippen van fietsen en het sluiten van de GVB haltes.

Woensdag 8 mei spreekt de Rechtbank zich uit over een voorlopige voorziening waarom we hebben gevraagd. De bezwaarschriftcommissie kan niet eerder dan begin juni oordelen. Daarop wil het stadsdeel niet wachten. We hangen dus aan de noodrem. 
Wij mogen vechten tegen de dure advocaten van Nauta Dutilh die 500 pagina’s dossier hebben opgehoest. Met zelfs 500 pagina’s krijgen we daarin geen antwoord op onze vragen over de niet voldoende veiligheid, de slechte luchtkwaliteit, het verdwijnen van de stadsbussen en de beperkte handhaving.

Wij vragen alleen maar om enkele weken uitstel om na te denken over alternatieven en aanvullende maatregelen om onze buurt leefbaar en gastvrij te houden. Dat hebben we zelfs al een jaar geleden gevraagd. Daarmee hebben we het stadsdeel dus overvraagd… Alles moet immers snel, heel snel.


negen reacties op "Touringcars: bewoners hangen aan de noodrem"

Suffie
-1-  Suffie:
Een mooi voorbeeld van het doelbewust vernaggelen van de democratie ten behoeve van hogere (lees: commerciële) belangen. Nog verontrustender wordt het als je ziet dat wij ons kwader maken over het van de Dam trekken van een hysterische aandachtsmagneet met een stuk karton dan over dit soort bijzondere manipulaties. Juist in de zaken die het minst in de schijnwerpers staan wordt de burger het meeste gepiepeld.
JohnN
-2-  JohnN:
Als iets al 10 jaar sleept kan er nu niet heel plotseling een bloedernstige urgentie zijn. Zo urgent dat een maand vertraging de ondergang van de stad lijkt te betekenen. Het heeft er alle schijn van dat er opeens door iemand een stoomwals werd ingehuurd.
Dat wegknippen van die fietsen had er natuurlijk niets mee te maken, dat werd immers grootscheeps gedaan in het kader van 30 april?
Maar wie heeft en nu zoveel haast dat alles moet worden uitgevoerd volgens de formule "slikken of stikken"? Soms heeft "naming & shaming" effect!
Ambtenaar
-3-  Ambtenaar:
Grappige reacties op een stuk van iemand die een jaar heeft zitten slapen.Alsof de gemeente alleen ondernemers informeert en bewoners net:is ook lekker vol te houden in dit digitale tijdperk. Er is inderdaad haast bij ja, als er een kademuur op instorten staat en een de belangrijkste toeristentrekker van de stad verplaatst moet worden en haar toeleveranciers dus ook. EN hoezo verdwenen stadsbussen?Er wordt EEN halte opgeheven, de eerstvolgende is 150 meter verder. Een slap stuk van iemand die zijn zin niet krijgt en daar de hele historie van de buurt voor verkracht.....bah.
Armoud
-4-  Armoud:
Dat de auteur een jaar heeft zitten slapen is aantoonbaar onjuist, want in die periode heeft hij meerdere stukken over dit onderwerp op deze site gepubliceerd.
En als er een kademuur op instorten staat denk ik dat er iemand anders heeft zitten slapen: slecht onderhoud?
Walther
-5-  Walther:
Arnoud dank... ik vind die 'late night' reacties altijd wel leuk, daar is internet ook voor. Gelukkig heb jij het verhaal de afgelopen twee jaar gevolgd. De Gemeentelijke Ombudsman heeft de zaak ook bekeken en komt tot de uitspraak: 'de inspraak geen schoonheidsprijs verdiend'.

De bestuursrechter wijst voorlopige voorziening tegen de aanleg van touringcarshaltes op Prins Hendrikkade af. De bestuursrechter ziet nog dat belanghebbende voldoende mogelijkheden hebben bij lopende bezwaarschriftprocedure. Wel moet stadsdeel handhaving door stewards, ook na 2013, garanderen... dat wordt nog een spannende, omdat financiering van het stewardproject eind 2013 afloopt.

We hebben veel geleerd, ook van de les dat 'we een jaar hebben zitten slapen'... Je moet er inderdaad eerder (politiek) in, veel harder en met veel meer bewoners en ondernemers. En, de juridische aspecten zijn enorm belangrijk. De zienswijze van de in 1012 belangrijke NV Zeedijk op 1012 is ongegrond verklaard, omdat ze te laat hebben ingediend. Het is ingewikkeld.
Op 15 mei start de bestemmingsplanprocedure hier voor het Stationseiland. Dan wordt de paaltjes voor lange termijn geslagen.

Rol bewoners
Bij de zienswijze project 1012 is meer dan 95% bezwaren van bewoners 'ongegrond' verklaard. Wat doen bewoners fout? Zie de nota beantwoording zienswijzen.
http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/..
Ondernemers krijgen veel vaker gelijk. Is het een kwestie van beter advocaten inhuren? En, wat kunnen bewoners die hun stem willen laten horen echt doen? De gang naar de stembus een keer in vier jaar is niet genoeg, toch?
JohnN
-6-  JohnN:
Het is zuur als procedures, protocollen, beperkingen van bezwaarprocedures meer gewicht in de schaal leggen dan inzichtelijk en praktijk ondersteunde argumenten van belanghebbende mensen. Het lijkt alsof de gemeente ervan uit gaat dat wensen van ondernemers altijd het zwaarst wegen (met ongetwijfeld in het achterhoofd dat de ondernemers het geld inbrengen).
Maar het gaat ook om de bezoekers, toeristen en gasten (waarvan de ondernemers in eerste instantie hun geld moeten hebben) en soms kunnen hun wensen ook wel parallel lopen met die van bewoners ipv ondernemers - de stad wordt immers bezocht door veelsoortig publiek.
Overigens, die kade die op instorten staat, is dat de kade waar je tegenaan kijkt als je beneden op het terras van het Koffiehuis staat? De kaden daar zijn niet plotseling bouwvallig geworden, met de gedachte aan het NZlijn gegraaf is er "even" niet naar omgekeken, dat "even" duurde wat langer... nu is men overvallen door urgentie? Zwak argument waar terecht een "?" bij past.
Herbert
-7-  Herbert:
"Wat doen de bewoners fout?" Dat 95% van de zienswijzen wordt afgekeurd houdt dus in dat de overheid zijn werk goed gedaan heeft. Tenminste, zo kan je het ook bekijken. (Van de beroepen die tegen de IND worden ingediend wordt bijna 25% gegrond verklaard.)

Wat moeten de bewoners dan doen? Eerder van start gaan. Op het moment dat een plan de inspraak ingaat is het beslisproces al afgerond. Een gang naar de rechter is in het algemeen weggegooid geld. De rechter zal marginaal toetsen oftewel hij zal kijken of de procedure zorgvuldig is geweest en niet in strijd met de wet. Inhoudelijk zal hij niet toetsen want dan treedt hij in de bevoegdheden van het bestuur, Trias Politica en zo.

Eerder beginnen dus. Raadsleden uitnodigen naar de plaats delict. En dan maar hopen dat er eentje van de sokken wordt gereden. Altijd mooi.
kom zelf met alternatieven, als die er zijn. Ga nooit met rekensommen aan de slag m.b.t luchtvervuiling e.d, dat leg je altijd af tegen ambtenaren want het is hun vak en zij kennen de ontheffingen. Jullie zijn amateurs. Maar wel weer professionals in jullie eigen woonomgeving. Maak van die punten gebruik en laat de kleine letterjes links liggen.
Walther
-8-  Walther:
Herbert,
Dank voor je waardevolle suggesties. We hebben veel geleerd, heel veel.
We moeten eerder (en zeker met de politieke beslissers) in gesprek.
Hoe verder je in de besluitvorming zit, hoe minder ruimte er is.
Hetzelfde is ons nu overkomen met een besluit over het verhogen van de geluidsnormen voor geluidshinder in de buurt om nachtelijk werk mogelijk te maken. We hebben niet goed opgelet.
Walther.
Herbert
-9-  Herbert:
Walther,

Hebben jullie ook contact gehad met het wijkcentrum 'd'Oude Stadt? Zij hebben veel ervaring met dit soort zaken.
http://www.oudestadt.nl/

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.