Home > > Verhuisstress

Verhuisstress

Foto: Arnoud de Jong

Als mensen na een jaar of zes, zeven plotseling gezegd wordt binnen twee maanden hun huis te verlaten, dan slaat de schrik om het hart.
Ook als je contract ondeugdelijk is en je wist dat het tijdelijk was.
Veel mensen denken niet alleen 'waar moet ik heen?!', maar ze denken ook vaak 'ik wil hier eigenlijk niet weg'.
Dat ken je toch wel? Dat gevoel van 'Maar het ruikt hier zo vertrouwd, en die boom daar uit mijn raam moet ik dan missen, en ik heb net zo fijn die kast op maat gemaakt in de hoek.'
Verhuizen is niet leuk, voor de meeste mensen niet. Zeker niet als niet zeker is dat het beter wordt.
Ook mensen die veel te krap of in heel slechte huizen wonen staan vaak toch niet te popelen om te gaan.
Verhuizen schijnt na dood en scheidingen, de grootste stressfactor te zijn in iemands leven.

Toch krijgen sommige typen bewoners fanatieke verwijten naar hun hoofd als ze zich bij verhuizing onwillig tonen.
Zo wordt outsiders die als tijdelijken tevergeefs proberen hun positie te verzilveren het voordringen verweten.
Dat geldt krakers die uit zijn op legalisatie, maar ook tijdelijke huurders die na 6 jaar hopen op z'n minst recht op coulance te hebben als de sloop toch nog op zich laat wachten.
Ik vind het onzin om die mensen morele verwijten te maken.
Het zijn gewoon mensen die een basale levensvoorwaarde ontbeerden: een woning. Ze hebben zich ingezet om deze toch te verwerven en hebben zich vervolgens gehecht aan de plek.
Een beetje hechten aan je woonplek is logisch en noodzakelijk voor je gemoedsrust, het moet immers een 'thuis' zijn.
Of willen we al deze tijdelijken optellen bij de cijfers van dak- en thuislozen in deze stad?

Emotionele barrière
In de manier waarop beleidsmakers en politici over woonzaken praten wordt veel te weinig met verhuisstress rekening gehouden. In plaats van als serieus weegfactor in het beleid, wordt de onwil om te verhuizen behandeld als aspect van onwetendheid of een emotionele barrière die overwonnen moet worden.
Er wordt vaak heel neerbuigend over gedaan. "Mensen zijn bang voor verandering, maar ze hebben niet door dat het in hun eigen voordeel is."
En dan volgt er nog een voorlichtingsavond.
Maar alle tijd, stress, energie, onwennigheid, heimwee en sociale onveiligheid die het kost wordt niet in de balansrekening meegenomen.
Worden onnodige verhuizingen wel voorkomen?
Wordt er eigenlijk beleid gemaakt om minder verhuizingen nodig te laten zijn?
Dat zou misschien een hoop geluk kunnen opleveren.

Scheefwoners
Er is nog een categorie mensen die we verwijten maken over het hechten aan hun woning: de scheefwoners.
Ik haat de term en was blij dat wethouder Freek Ossel het ook had over 'scheefbetalers' in het Parool afgelopen zaterdag.
Je kan mensen niet verwijten dat ze lage lasten hebben voor iets.
Ik hoor wel eens scheefwoners zich schuldig voelen, maar gek genoeg hoor ik nooit mensen zich schuldig voelen over hun hypotheekrenteaftrek.
Sterker nog: scheefwoners die verhuizen naar een koopwoning voelen zich moreel opgelucht, terwijl de volkshuisvestelijke staatskas toch diep in de buidel moet tasten voor deze verschuiving.

Constante druk
Doordat we 'doorstroming' topprioriteit gemaakt hebben in het woonbeleid, zetten we een constante druk op mensen om te verhuizen.
De vraag is of we onszelf daarmee een gunst bewijzen of met een last opzadelen.
Want, ja: een mooiere grotere woning -de zogenaamde wooncarrière die we allemaal zouden moeten willen en ons beloofd wordt-, daarvoor is doorstroming nodig.
Maar tegelijk zijn gedwongen verhuizingen en verhuizingen die geen verbetering opleveren vaak een zware inbreuk op het leven van mensen.

Hogere bijdrage
Ik vind dat we zoveel mogelijk moeten proberen om te voorkomen dat mensen moeten verhuizen om een andere reden dan dat ze zelf graag ergens anders willen wonen.
Dat is ook de reden dat ik een voorstander ben van inkomenshuren of huurbelasting.
Laat de mensen gewoon lekker wonen waar ze gelukkig zijn.
En als het op een gegeven moment gerechtvaardigd is om een hogere bijdrage te vragen aan hen die het kunnen om in de woningbehoeften van anderen te kunnen voorzien, dan moeten we dat doen.

Goeie zet dus van Freek Ossel om te pleiten voor het optrekken van de huurgrens en flexibeler huren. Fijn dat hij (na aandringen van o.a. GroenLinks) nu ook een stap in de discussie zet die nodig is om het wonen voor lage middeninkomens in deze stad mogelijk te houden. De VVD kan wel lekker sputteren, maar het gaat helemaal niet om meer regels. Het gaat om dezelfde regel voor meer gevallen ;-).
Waar het om gaat is dat woningen in Amsterdam gewoon bereikbaar moeten zijn voor iedereen en de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

Tamira Combrink is raadslid voor Groen Links in de Amsterdamse Gemeenteraad.


37 reacties op "Verhuisstress"

Maaike
-1-  Maaike:
Dit komt door de privatisering van de woningmarkt. Corporaties moeten winst maken. Het zijn bedrijven geworden en de wethouder kan daar verder niet veel meer aan doen dan woningbedrijven weer gemeentelijk maken.
Dat gaat niet gebeuren.
Er schijnen te weinig woningen te zijn in deze stad. Hoe kan het dan dat er zoveel huizen te koop staan?
Vergeet ook miljoenen vierkante meters lege kantoorruimte.
Er is genoeg plek om te wonen in Amsterdam.
Alleen maakt de marktwerking het onbetaalbaar.
W. Oning, één v.d. Lutsjes
-2-  W. Oning, één v.d. Lutsjes:
De kop dekt de lading in zijn geheel niet en delen uit deze lading zijn dan ook nog eens volstrekte onzin.
Fedroer
-3-  Fedroer:
@W.Oning: Waar ben je het dan niet mee eens?
W.Oning, één van de Lutsjes
-4-  W.Oning, één van de Lutsjes:
Gewoon aandachtig lezen zou ik willen zeggen. M.i. zou de hoofdmoot moeten zijn hoe nijpend het woningtekort in deze stad is en niet overloos zeveren over hoeveel stress een verhuizing met zich meebrengt.
Arnoud de Jong
@Woning: de kop is er door de redactie boven gezet. Juist omdat wij vonden dat deze de lading goed dekte. Het artikel gaat daar namelijk over.
Aan kwalificaties als 'volstrekte onzin' zonder verdere toelichting of onderbouwing hebben we totaal niets. De reactie blinkt dus uit in volstrekte nutteloosheid.
W. Oning, één van de Lutsjes
-6-  W. Oning, één van de Lutsjes :
@Arnoud de Jong:
Smaken m.b.t. tot opmaak kunnen verschillen, maar de laatste zin van Uw bericht, is zeer verhelderend.
W. Oning, één van de Lutsjes
-7-  W. Oning, één van de Lutsjes:
@Arnoud de Jong:
Excuses, de eerste zin tot aan de komma houdt m.i. stand, de rest in het geheel niet!
Dacht U een poets te bakken, maar in Uw laatste zin heeft U het over -reactie-, hetgeen ik voor het gemak maar vertaalde naar -redactie-.
Ik vind het leuke van dit forum dat serieuze onderwerpen een beetje gelardeerd worden middels een kwinkslag, maar dit keer ging ik de fout in!
Meneer Schoonenberg is nu ook genoeg op de korrel genomen, vandaar een voorzichtige poging tot een herziene mening, via de -Torensluis-.

Hoor, hoor, zou Dennis zeggen!
Sigi
-8-  Sigi:
@W. Oning, één van de Lutsjes

Gezien uw uitspraak “oeverloos zeveren over hoeveel stress een verhuizing met zich meebrengt.” neem ik aan dat u nooit het “genoegen” heeft gehad gedwongen te moeten verhuizen?

Ik heb 2 x mijn huis gedwongen moeten opgeven, niet omdat het een slecht huis was, integendeel maar omdat de grond nodig was voor megalomane projecten van de woningcorporatie. Complete kapitaalvernietiging en geldverspilling.
Mede daardoor kan ik zo ongelofelijk kwaad worden op mensen die net doen alsof moeten verhuizen hetzelfde is als een ander t-shirt aantrekken.
Arnoud de Jong
Sigi, is er niet een subtiel verschil tussen stress van verhuizen en het gewoon k*t vinden dat je je huis uit moet?
Harbert
-10-  Harbert:
Verhuuzen is uiteraard een zeer stressvolle onderneming. Alles moet in- en weer uitgepakt en je weet natuurlijk ook nooit van tevorn of je nieuwe buren geen feestende tokkies zijn. Twee duidelijke redenen tot zorgen en stress.
W. Oning, één v.d. Lutsjes
-11-  W. Oning, één v.d. Lutsjes:
@Sigi:
Ik kan uiteraard niet beoordelen waarom U, tot 2 maal gedwongen moest verhuizen. Over het algemeen worden huizen/complexen gesloopt omdat dit daadwerkelijk nodig is omdat de huizen bijvoorbeeld niet meer aan de standaard eisen voldoen en dit misschien wel ondanks het feit dat U zich nog steeds erg senang voelt in Uw woning. En soms wordt er dan nóg niet gesloopt is me gebleken uit een AT5-uitzending die ik deze week zag. Totaal beschimmelde, uiterst ongezonde woningen, waarbij de woningbouwcorporatie dan nog het lef heeft te zeggen dat men dan maar wat beter moet ventileren. Echter, er zijn ook mensen met tijdelijke huurcontracten en na bijv. 6 jaar moet men dan opeens toch verkassen, niet gelijk omdat er zal worden gesloopt, neen, de huizen krijgen tijdelijk een andere bestemming, bijv. studentenhuisvesting. Klinkt raar, maar wél plausibel: men heeft immers een contract voor 6 jaar!
De Key heeft (na veel protest!) uiteindelijk alle “schimmel-woningen” aan het Bickerseiland geheel vernieuwd; men heeft de woningen niet gesloopt, maar “gestript” tot casco en weer opgebouwd, zie nu het verbluffende resultaat.
Ik beoog hiermee te zeggen dat de Amsterdamse woningbouwcorporaties vrijwel op zwart zaad zitten als gevolg van malversaties, verkeerde aankopen, stagnerende verkopen, etc. Kortom, in mijn visie is er, de laatste jaren, volstrekt geen sprake meer van kapitaalvernietiging en geldverspilling en ik ben dan ook erg benieuwd naar de megalomane projecten waar U het over heeft.
Ik zal de laatste zijn om te beweren dat verhuizen een pretje is. Ik verschil slechts van mening met de heer de Jong over de kop boven het artikel van Tamira Combrink, maar ik persisteer.
JohnN
-12-  JohnN:
Of omdat je toevallig net 30.001 euri per jaar verdient... Een groot gewicht dat die ene euro op je drukt. Alles is anders.
JohnN
-13-  JohnN:
@ Lutswoning waarom moet je overal zo oeverloos doorheen zwammen over schimmels enzo...
Bart
-14-  Bart:
De 'Lutsjes' zijn behoorlijk de kluts kwijt...
Bart
-15-  Bart:
P.S.: het zal duidelijk zijn dat ik het als GroenLinks raadslid (Lelystad) volstrekt met Tamira Combrink eens ben...
W. Oning, één v.d. Lutsjes
-16-  W. Oning, één v.d. Lutsjes:
@JohnN:
Om precies te zijn: de grens voor een sociale huurwoning ligt bij 33.614 euro, rest dus nog 613 euro speling!
Dat ik het over woningen met schimmel heb, heeft alles van doen met de aandacht die AT5 hieraan besteedde en daarbij woont een goede vrind van mij op het Bickerseiland, vandaar!
Uiteraard zijn er tig andere voorbeelden te noemen waardoor men gedwongen zou kunnen worden om een woning tijdelijk dan wel permanent te verlaten.

@Bart:
Om ook maar eens flauw te doen: Iemand die Amsterdam vrijwillig inruilt voor Lelystad moet ook wel flink de kluts kwijt zijn. Als zijnde gediplomeerd ex-makelaar kunt U wellicht ons aller van Poelgeest eens met raad en daad bijstaan.
Arnoud de Jong
Woning, het artikel pleit er juist voor naast de harde contracten ook eens rekening te houden met de emotionele kant van de zaak.
Het gaat tenslotte om mensen.
De gevolgen voor huurders mogen best een rol spelen bij een beslissing.
W. Oning, één v.d. Lutsjes
-18-  W. Oning, één v.d. Lutsjes:
@de Jong,

Dat ontken ik ook helemaal niet. Ik vraag me alleen af hoe het mogelijk is dat iemand voor een tweede maal gedwongen op straat komt te staan. En gedwongen of niet: verhuizen is inderdaad een complete ramp.
Bart
-19-  Bart:
@ W.Oning: u vindt dat ik de kluts kwijt ben door naar Lelystad te verhuizen? Dat is natuurlijk uw mening, maar als makelaar weet ik natuurlijk wel beter: waar vind je 200m2 woning (van goede kwaliteit, zonder schimmel) + 400m2 tuin voor 150.000 E k.k.? Waar vind je 'Groen, Rust en Ruimte', niet meer in Amsterdam dacht ik zo... Alles heeft z'n prijs, Amsterdam is leuk om te zijn en te werken, maar s'avonds graag weer de rust van Lelystad! (geen iedere nacht feestende yuppen, geen gelal in de straat om 03 u, geen pizzabrommers, geen of weinig berovingen en geweldsdelicten...)
Mijn verhuizing was daarom zeker geen ramp!
Sigi
-20-  Sigi:
Ik had het over de Bijlmer hoogbouw. En ondanks alle leugens over betonrot en dergelijke, dat waren prima grote ruime comfortabele woningen waar werkelijk niets mis mee was behalve dat men de bevolkingssamenstelling niet zo gewenst vond. Je wilt de mensen niet dus je sloopt de woning onder hun kont vandaan. Je doet aan zogenaamde vernieuwing en gut wat blijkt het heeft helemaal niets “geholpen” sterker nog de wijk is nu nog zwarter.
Er is nog veel meer over te vertellen maar daar heb ik geen zin in en is hier ook geen ruimte voor. Maar kom niet aan met niet willen inzien hoe goed de woningcorporaties het met bewoners voor hebben en dat je de stress maar een beetje op de koop toe moet nemen!
Sigi
-21-  Sigi:
Ps
In de ene flat woonde ik ruim 15 jaar en ik had er tot mijn dood aan toe wel willen blijven wonen. Gedwongen verhuisd naar een ander flat in de buurt waar ik dus na 6 jaar weer gedwongen uit moest.

Hoe het mogelijk is dat iemand dus voor de tweede maal gedwongen op straat komt te staan moet je maar aan de woningcorporatie vragen.
W. Oning, één v.d. Lutsjes
-22-  W. Oning, één v.d. Lutsjes:
@Sigi,
Begrijp de situatie nu wat beter, maar ik mag toch aannemen dat men U andere woonruimte heeft aangeboden?
Overigens, ik zal de laatste zijn die beweert dat verhuizingen geen stress opleveren.
Ik wens U veel sterkte!

@Bart: Ik pareerde slechts Uw opmerking dat wij de kluts kwijt zouden zijn. Heeft U op de prijs van 150.000 euro ook nog iets af kunnen dingen? Inderdaad alles heeft/kent z'n prijs.
dennis
-23-  dennis:
wel potjandikkeme, wordt ik aangeroepen zonder op te letten;
@Lutjes wonen wij bij elkaar in de buurt?; en zou dat een reden zijn tot het hebben van dezelfde gedachten/meningen; ha,ha
Wallie, rustig maar ik zei niks tegen je ;-)
Het item is altijd leuk, als je bv. het onderwerp omruilt voor bv. woonschepen en/of paleizen op de Dam; de straatlantaarn is ook een goede: maw. NIMOB: not in my own backyard, is -ook- hier van toepassing.
PS. @ Bart, maar dan ook geen Koninginnedag enzo hier, ok?!
Bart
-24-  Bart:
@ dennis: op 'koniginnedag' vlucht ik meestal naar de Oostvaardersplassen of een ander mooi natuurgebied in de omgeving van Lelystad, aan mijn lijf geen polonaise, brr!
Enne, Dennis, de gebruikelijke term is NIMBY: Not In My BackYard...
De Lutsjes
-25-  De Lutsjes:
Nog steeds op het makelaars-scootertje, maar nu met GL-vaandel?
Bart
-26-  Bart:
@ W.Oning: afgezien of het nodig was om af te dingen, gezien de kavelgroote en M3 inhoud van m'n huis, in vergelijking met mijn vorige woning in Amsterdam zuid (50m2, geen buitenruimte): Ja, de vraagprijs was 160.000... En uw opmerking over Maarten van Poelgeest: ik denk dat Maarten het uitstekend zelf af kan, vroeger heb ik hem wel eens van advies voorzien, maar ik vind dat hij een uitstekend wethouder is.
Bart
-27-  Bart:
Lutsjes: nee, gewoon het OV...
De Lutsjes
-28-  De Lutsjes:
@Bart:
Wij dachten dat van Poelgeest immer werd gesoufleerd door ene Fred Kramer. Oude studiegidsen, etc. verwijzen naar een bepaald verwantschap!
Arnoud de Jong
Terzijde (omdat ik weet dat u hier het grootste belang aan hecht): Misschien moeten De Lutsjes even bij hun woonbootgenoot Koenen te rade gaan hoe het woord 'souffleren' gespeld wordt. ;-)
De Lutsjes
-30-  De Lutsjes:
@de Jong:
U heeft volkómen gelijk! M.J. was ook al niet te spreken over het woord -vaandel-, dit had -vaantje- moeten zijn!
dennis
-31-  dennis:
heb t svp niet over Kramer die arme man, die effe niet aktief mocht/kon zijn in de politiek, maar wel 2 x z'n zakken gevuld had op de Silodam......
enne van Poelgeest: is dat niet die man, met wie je 10x spreekt en dan (kiest u maarrr!!) nee zegt, om dan vervolgens in een Raadsvergadering ja doet (of omgekeerd zo u wilt)
Nee, dan moet ik nu echt Bart waarschuwen: door het inzicht van Van Poelgeest komen binnenkort de laatste sociale woningbouw-gegadigden naar Lelystad ivm niets meer bouwen door........
Enfin, genoeg geneuzel; ik woon al sinds mijn komst naar deze prachtige stad in dezelfde buurt (ja, ja zelf betaald!!) maar iedere drop... (geensureerd) van 18 jaar en ouder mag ook (??) zeggen wat ie/zij wil; en veel dieren houden (ook leuk, want die kunnen weer plassen tegen die prachtige lantaarns, ha, ha)
@arnoud: hopelijk niet teveel op de man/vrouw gespeeld ;-)
Bart
-32-  Bart:
@ dennis:daar is Lelystad juist heel blij mee, met die gegadigden voor een mooie woning, dan kan de nieuwe vinex-wijk Warande tenminste in sneltempo afgebouwd worden! Goed inzicht van Maarten!(Amsterdam vol, Lelystad op naar de 100.000e inwoner, zo gek vind ik dat niet...)
Bart
-33-  Bart:
En @ Lutsjes: Dhr. Kramer heeft overigens óók hele leesbare woordenboeken geschreven( maar dat was niet de 'Kramer' die u in gedachten had, begrijp ik? Maar als u kritiek op Maarten v P. heeft, wat let u om volgende keer bij de gemeenteraadsverkiezingen uzelf verkiesbaar te stellen, en wie weet (een balletje kan vreemd rollen!)word u nog gekozen ook!
Ik wens u veel succes met uw toekomstige kandidaatsstelling!
P.S. Ik houd niet zo van 'makelaarsscootertjes', zeker niet met vaantjes van het bedrijf er op... Dat is toch een wat simplistische voorstelling van de branche.. Ja, het is mij bekend, in Amsterdam verplaatsen zelfs bekende advocaten en maffiosi zich op dit voertuig, de heer W.H is natuurlijk een corifee op dit gebied... Als GroenLinks raadslid adviseer ik dan toch echt een elektrische scooter! Daar maak je zeker ook de 'blits' mee!
vertaalbureau
-34-  vertaalbureau:
Zelfs woon ik ook scheef, maar dan omgekeerd: de huur is te hoog voor mijn startersinkomen. Mijn bovenbuurman die hier al jaren woont, betaalt stukken minder. Is hard, maar helaas.

Ik snap wel dat de sterktste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, maar laatst las het ik argument: 'Je kunt iemand toch ook niet verwijten in een goedkoop rotautootje te rijden ipv in een dure Mercedes?' Zolang het maar geen sociale huurauto's zijn dan...
Bart
-35-  Bart:
@ vertaalbureau: ik zou u dringend adviseren om huursubsidie aan te vragen, daar is dit fenomeen voor in het leven geroepen...
W. Oning, één v.d. Lutsjes
-36-  W. Oning, één v.d. Lutsjes:
@ Vertaalbureau:

Onze zwakke bijdragen worden door heer Bart bepaald niet gewaardeerd. Wij zijn -slechts-studenten, maar geven U hierbij wel dé informatie die nodig is om huursubsidie aan te vragen:

Voorwaarden voor huurtoeslag
De woning moet zelfstandig zijn en een eigen voordeur hebben. Kamerhuurders komen vaak niet in aanmerking.
Tevens gelden er inkomensgrenzen
De aanvrager is 18 jaar of ouder
De aanvrager bezit de Nederlandse nationaliteit of is in het bezit van een geldige verblijfsvergunning
De huur mag ook niet boven een bepaald bedrag uitkomen. In 2010 moet de huur lager zijn dan ¤647,53 per maand, maar niet minder dan ¤209,37 Voor jongeren onder de 23 jaar geldt een huurgrens van ¤357,37 per maand.
Inkomensgrens huurtoeslag
Situatie Toetsingsinkomen
Alleenstaand ¤ 21.450
Samenwonend ¤ 29.125
Alleenstaande 65+'er ¤ 20.200
Samenwonende 65+'er ¤ 27.575
Bart
-37-  Bart:
Applaus @Lutsjes, toch nog wat huiswerk gemaakt!
Zou hier nog aan toe willen voegen (niet geheel onbelangrijk) dat in Amsterdam ook nog het zgn. puntenstelsel van toepassing is, globaal houdt dat in dat de grootte van de woning en de mate van voorzieningen in overeenstemming zijn met de hoogte van de huur...
Voor meer informatie kan men terecht bij het Amsterdams Steunpunt Wonen, Nieuwezijds Voorburgwal 52, http://www.steunpuntwonen.nl ...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.