Home > > Creatief energie besparen: Amsterdam verhuist

Creatief energie besparen: Amsterdam verhuist

null

Gisteren werd in Nova (vanaf 13:13) de Dakscan gepresenteerd, een gezamenlijk project van de gemeente Amsterdam en de woningcorporaties. Hierop is tot in detail te zien hoe warm elk dak in Amsterdam is. Naar schatting ontsnapt maar liefst 30% van alle warmte bij gebouwen via de daken en men hoopt dit fors te verkleinen door gericht slechte daken te isoleren, een relatief goedkope vorm van isolatie. Zo willen de woningcorporaties jaarlijks 1.000 woningen aanpakken en streeft de gemeente ernaar in de toekomst zelf alleen nog maar energiezuinige gebouwen te gebruiken.

Het is logisch dat de gemeente het gezien dat streven onaanvaardbaar acht dat uitgerekend de Milieudienst in een uiterst energieonvriendelijk gebouw gevestigd is, de voormalige Diamantbeurs aan Weesperplein 4. Minder logisch is de oplossing die de gemeente voor dit probleem lijkt te kiezen: verhuizen.

Volgens Maarten van Poelgeest, de wethouder die Klimaat en Energie in zijn portefeuille heeft, is het de bedoeling dat gemeentelijke gebouwen toekomstig energielabel A of B zullen dragen. De Diamantbeurs voldoet daar met energielabel F bij lange na niet aan en isolatie is bij een historisch pand als dit geen eenvoudige (lees goedkope) opgave.

Dat de gemeente gezien de financiële situatie van de stad soms liever kiest voor verhuizen boven isoleren, is begrijpelijk. Dat het dit uitgerekend bij zo’n lastig te isoleren gebouw als dat van de Milieudienst doet, veel minder. Want wat lost het op? De gemeente haalt haar doelstellingen, maar iemand anders trekt in het pand, dat nog steeds evenveel warmte uitstoot en zo verandert er eigenlijk niets.

Zou het niet beter zijn om juist dit pand tot voorbeeld te maken van hoe het eigenlijk moet? Laat de gemeente berekenen wat een verhuizing - ook geen geringe operatie - zou kosten, inclusief nieuwe visitekaartjes, briefpapier etc., en schrijf dan een prijsvraag uit om te komen tot creatieve oplossingen voor dit pand. En laat dat dan rustig iets meer kosten dan de geplande verhuizing, laten we zeggen 150 à 200 procent, wanneer daaruit ideeën voorkomen die ook bij andere gebouwen kunnen worden ingezet. Daarmee zou de gemeente de indruk kunnen wegnemen dat kostenbesparing boven energiebeleid gaat, en bovendien de creatieve sector een kans kunnen geven te bewijzen dat die zich niet alleen bezighoudt met leuke dingen doen in subsidie behoevende broedplaatsen, maar dat die ook uitmondt in een innovatief klimaat, waaruit economisch interessante oplossingen worden geboren.

N.B. de dakopbouw van de Diamantbeurs is pas in 1990 toegevoegd, dus opnieuw ingrijpen zal bij dit pand een stuk gemakkelijker liggen dan mogelijk bij andere historische panden het geval is.


acht reacties op "Creatief energie besparen: Amsterdam verhuist"

Walther Schoonenberg
-1-  Walther Schoonenberg:
Dank Marleen voor dit artikel. Ik heb mij gisteren bijzonder gestoord aan het optreden van wethouder Van Poelgeest in Nova. Wat is deze wethouder kortzichtig. Je zag hem kijken naar de Diamantbeurs en hij vond het geen mooi gebouw: weg ermee want het was energieonvriendelijke! De wethouder laat zich hiermee kennen als monumentonvriendelijk.
Een monument is minder goed te isoleren dan nieuwbouw, maar dat betekent niet dat op de langere termijn monumenten slecht zijn voor het milieu. Monumenten zijn namelijk duurzaam, in tegenstelling tot gebouwen die na vijftig jaar worden gesloopt. Sloop/nieuwbouw is slecht voor het milieu, behoud/herstel levert meer energiebesparing op dan een geïsoleerd dak.
Bovendien is isolatie vaak een ramp voor een monument. Er treed daardoor veel schade op die vervolgens moet worden gerepareerd: vervanging van rotte balken door nieuwe is bepaald niet energiezuinig. Wat kost het aan energie om een boom te laten groeien en daarna te kappen om balken van te maken?
Helaas is het een teken van deze tijd dat snelle resultaten ten koste van lange termijn-effecten zwaarder wegen, waarschijnlijk het liefst binnen de vier-jaars-termijn tot de volgende verkiezingen.
Weg met Van Poelgeest!
Sanne
-2-  Sanne:
De overheid dient behalve het goede voorbeeld op dit soort thema's ook een goede rentmeester te zijn. In tijden als deze zijn deze zaken helaas soms wat lastiger verenigbaar en moeten belangen worden afgewogen.
Het betoog van dhr. Schoonenberg getuigt niet van enig belangenbewustzijn en zijn laatste zin is echt beneden alle peil. Dat siert hem niet
MarkP
-3-  MarkP:
Wellicht heeft het er ook mee te maken dat de gemeente geen eigenaar maar huurder is van het gebouw.

http://biodata.asp4all.nl/c...

(Als dit document inderdaad nog geldig is dan loopt de huur en verlenging sowieso volgend jaar af.)

Documenten over de (reden van de) aanstaande verhuizing kan ik zo 1,2,3 niet vinden.
John
-4-  John:
Zonder prijsvraag - geheel vrijblijvend - deze overdenking: Een gebouw dat door uitstraling via het dak veel energie verliest en daardoor zeer inefficient is (verwarming, koeling) verkeert per natuurkundige definitie ook in een situatie waarbij door instraling ook veel energie opgenomen kan worden. Het lijkt dus zeer de moeite waard - wanneer de meest gewenste isolatie te moeilijk en daarmee te kostbaar zal blijken - om te overwegen om boven de dakoppervlakken zonne-energie winningsvoorzieningen te treffen.
Wellicht hebben de huidige bewoners hiervoor voldoende expertise in huis!
Marleen Zachte
-5-  Marleen Zachte:
@Walther: Als ik je reactie goed lees, val je Van Poelgeest vooral af op zijn waardering voor het monument, maar geef je hem gelijk dat monumenten slecht te isoleren zijn? Er moeten toch manieren te vinden zijn om zoiets zonder onherstelbaar ingrijpen te doen, lijkt me. Ik wees er ook niet voor niets op, dat het dak hier al niet meer in oorspronkelijke staat verkeerd, juist daar nog eens iets aanpassen, zou moeten kunnen.
En inderdaad, zoals Sanne al opmerkte, je laatste zin is wel heel erg kort door de bocht.

@MarkP: Het lijkt inderdaad een huurpand te zijn, maar als het aflopen van het contract inderdaad de reden tot vertrek is, dan had het pand niet als voorbeeld moeten dienen in de reportage.

@John: Lijkt me een interessante optie, zeker met die platte daken.
Walther Schoonenberg
-6-  Walther Schoonenberg:
OK, sorry voor mijn laatste zin. Ik was boos. Deze wethouder is zo eenzijdig gefocused op bepaalde zaken. De gemeente heeft niet alleen een verantwoordelijkheid naar het milieu, maar ook naar de monumenten die zij bezit of huurt. Het probleem over de schutting gooien naar een volgende gebruiker is niet in het belang van het monument en waarschijnlijk ook niet van het milieu. Je hebt een punt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven.
Er zijn wel bepaalde zaken mogelijk bij monumenten maar als je alles potdicht maakt is dat heel slecht voor het pand, monument of niet. Weet je hoeveel vocht mensen produceren in een pand? Als dat er niet uit kan, gaat alle houtconstructies rotten. De meeste schade aan monumenten wordt veroorzaakt door milieumaatregelen als isolatie. Helaas heeft Van Poelgeest daar geen enkel oog voor. Het zal hem kennelijk een rotzorg zijn.
John
-7-  John:
Ventileren blijft altijd nodig, inderdaad ook om de luchtvochtigheid op een gewenst niveau te houden, maar dat sluit (verstandige) isolatie niet uit. Misschien is dan wel geen label A haalbaar maar het meergebruik kan ruimschoots gecompenseerd worden door de opbrengst van energiewinning op het dak, dat is immers milieuneutrale energie.
roland
-8-  roland:
Zijn de niet monumentale gemeentepanden wel zo energiezuinig?
Wie kent een energieneutraal gemeentepand of wacht de gemeente tot dit wettelijk verplicht is.
De gemeente geeft subsidie voor groene daken, maar negeert die bij hun eigen panden.
Er zou al veel gewonnen zijn als het gemeentelijk klimaat beleid meer wordt dan PR beleid.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.