Home > > Amsterdam groen

Amsterdam groen

Foto: Arnoud de Jong
In Kiezen voor de stad, het programakkoord van het nieuwe college, is 60 miljoen euro uitgetrokken voor duurzame initiatieven.
Toch een aardig bedrag in deze tijd van bezuinigingen.
De komende tijd zal het nieuwe college moeten beslissen waaraan het al die duurzame euro's zal besteden.
Volgens het programakkoord zal vooral worden ingezet op gescheiden afvalinzameling, duurzame energieopwekking, elektrisch vervoer en isolatie van woningen.
Wat de kleine vuilniscrisis onlangs zichtbaar heeft gemaakt, is dat we in Amsterdam indrukwekkend veel afval produceren.
Dat zou wel wat minder kunnen.
Daarom wil het college ons huisvuil gescheiden gaan inzamelen.
Maar is dat wel een goed idee?
In Westpoort staat Amsterdams duurzame paradepaardje: de afvalenergiecentrale. Een wonder van techniek waarmee huisvuil in warmte en elektriciteit wordt omgezet.
Minder afval is minder rendement voor de centrale. Er wordt zelfs al rekening mee gehouden dat Amsterdam in de toekomst afval moet importeren om de centrale draaiende te houden.
Dat is ook noodzakelijk: half Nieuw-West is op de schop gegaan om warmteleidingen aan te leggen. Bovendien rijden de trams en metro's op de groene stroom van de centrale.
Minder afval is dus niet duurzaam in dit geval.

Het verkeer dan. De lucht in Amsterdam is vies en dat komt vooral door het autoverkeer.
Het gemeentebestuur heeft al veel geprobeerd om dit te verbeteren: er is een milieuzone ingesteld, er zijn P&R-terreinen aangelegd, en fietsen wordt gestimuleerd.
Veel effect heeft het tot nu toe niet gehad.

Elektrisch
Elektrisch rijden lijkt een prachtoplossing. Geen uitstoot en als bijkomend voordeel zijn elektrische auto's en scooters stil. Amsterdam wil de eerste Europese stad zijn waar elektrisch vervoer normaal is.
Helaas loopt Amsterdam achter op andere Europese steden. Als Amsterdam haar ambitie waar wil maken zal er flink moeten worden geïnvesteerd om de achterstand in te halen.
De gemeente gebruikt zelf al elektrische autos en scooters en geeft dus het goede voorbeeld.
Maar hoe gaat het college de particuliere autobezitter overhalen om over te schakelen naar een elektrische auto?
Dat zal wel met een financiële prikkel gebeuren.

Isolatie
Tenslotte de woningisolatie. Een goed geïsoleerde woning verlaagt de energierekening en daar hebben we allemaal profijt van.
Woningcorporaties zullen de isolatie van hun woningvoorraad zelf moeten bekostigen. Het lijkt onvermijdelijk dat dit tot hogere huurprijzen leidt.
Particuliere woningbezitters zullen waarschijnlijk subsidie krijgen.
Maar dit soort subsidies is niet kostendekkend en kan dat ook niet zijn.

Bedrijfsleven
Jammer dat het bedrijfsleven buiten beeld lijkt te blijven in deze plannen. Natuurlijk moeten we allemaal bijdragen aan een schonere stad, maar het lijkt het nu op dat het grotendeels op de burger wordt afgewenteld. Die moet immers een elektrische auto kopen, zijn huis isoleren en 3 hoog achter zijn afval scheiden. Terwijl er ook in het bedrijfsleven veel te winnen valt op het gebied van duurzaamheid.

Lastig
Duurzaamheid is lastig. Er moet zoveel aangepakt worden, terwijl de resultaten van al die inspanningen pas op de lange termijn merkbaar zullen zijn.
Ik heb een idee. Vergeet al dat duurzame gedoe. Steek die 60 miljoen in de aanleg van een groot stadspark. Dan hoeft er verder niets te veranderen, de bomen compenseren de CO2. Terwijl de vrachtwagens en SUV's om ons heen ronken, kunnen wij onder het bladerdak genieten van een groener Amsterdam.

Foto: Arnoud de Jong

21 reacties op "Amsterdam groen"

Katja
-1-  Katja:
Nog beter: laat de burgers zelf in hun wijken initiatieven bedenken en geef daar subsidie voor. Ik denk aan het oprichten van milieuteams op scholen, meer natuureducatie, ecologisch groenbeheer etc.
Versterkt het samenhorigheidsgevoel, de betrokkenheid bij milieu en wijk en is leuk!
jaap
-2-  jaap:
Wellicht iets te kort door de bocht, maar er zit natuurlijk wel wat in: meer grootschalig groen de stad ipv teveel hapsnap duurzaamheidsinitiatieven.
Grootschalig gevarieerd groen is niet alleen goed voor het milieu van de stad, maar ook voor de gemoedstoestand van haar bewoners. Maar ook hier lijkt het omgekeerde te gaan gebeuren. Kijk eens naar het Westerpark en de Brettenzone. Een unieke groene long dreigt doorsneden te worden. Zie: http://www.westerpark4all.nl/
Waarom? De argumenten zijn allesbehalve overtuigend en volledig. Op de site ook een handleiding voor het indienen van een zienswijze.
Bart
-3-  Bart:
Goh, en daar is GroenLinks nu al jaááren mee bezig...
Maar het is wel een kwestie van keuze's maken: in de Raad bijvoorbeeld, in het Provinciaal overleg, en bij de 2e kamer: dat duurt nog maanden voor er een nieuwe is. Laat staan een kabinet met deze prioriteiten..
Probleem is: er zijn Groene ideeën genoeg, zeker om de verstofte en verstikte stad te ontlasten. De kosten zijn ook niet het probleem maar de politieke wil om minder files te accepteren, minder autogebruik, en minder verspilling. Afvalcentrales produceren gelukkig al veel restenergie die gebruik word door consumenten als stadsverwarming bijv.
Ik denk dat het grootste punt 'vervoer' is, daar moet de knop om: In je eentje in een BMW of Mercedes naar je werk binnen 25 km is misdadig, koop een Prius (kun je dan zeker betalen). Hou op met zeuren over dubbele belasting op auto's boven de 30.000 E, En sluit de binnenstad en de 19e eeuwse wijke gewoon af voor zwaar vrachverkeer. (biedt dan wel het alternatief in de vorm van kleine vrachtwagens op biodiesel of brandstofcellen..)
Alles is al bedacht, en uitvoerbaar, maar de politieke wil van de VVD, CDA en de rest van 'conservatief Nederland', de autobranche,het VNO, MKB en anderen ontbreekt....
John
-4-  John:
Het is natuurlijk een feit om je voor te schamen dat gescheiden afval in een grote stad als Amsterdam nog steeds iets voor de moeilijke toekomst is. In zoveel andere steden en op het platteland heeft men die stap allang gemaakt. Overigens zijn andere steden in Noord- en Zuidholland ook achterlijk bezig met die grijze vuilniszakken waar alles in gaat, waardoor er weer over meeuwenplagen wordt geklaagd.
Maar er moet eerst naar het eind worden gekeken: zijn de maatregelen voor de gescheiden verwerking haalbaar? In vele gemeenten doen de burgers braaf hun gft en overig afval in gescheiden containers terwijl de inzamelaars het tenslotte op een centraal punt weer in een fractie dumpen. Het groen is belangrijk en vooral het grootschalig groen: Amsterdamse bos, Bijlmerpark, etc. maar toch zijn de stadsparken en de straatbomen ook heel belangrijk: fijnstof en NOX vangers van de eerste orde. Het helpt het stadsmilieu niet als er een paar kilometer verderop een bos ligt, we recreeren en ademen gezonde lucht in - een middagje, een zondag - maar al die andere dagen en nachten ademen we vuile stadslucht. Groene vingers dwars door de stad die het grachtengroen versterken, langs de Amsteloevers, langs het IJ, langs het Damrak en Rokin, etc. zoiets doet al veel, al was het alleen al gevoelsmatig door de aanblik!
ab kleijn
-5-  ab kleijn:
voor die 60 miljoen kun je elke inwoner van amsterdam voor 100 euro met het openbaar vervoer laten reizen.Dus alle amsterdammers 100 euro op de ov chip.
Arnoud de Jong
Even wat onbenullige, praktische zijdelingsjes: a. waar moet dat park komen? b. wat moeten we er voor afbreken? c. wie moeten we daarvoor uit Amsterdam jagen?
Bart
-7-  Bart:
@ Suffie: volgens de steller van dit stuk moet er weliswaar een groot park komen (volgens ondergetekende niet) maar er is nog voldoende ruimte in Amsterdam: westelijk havengebied, Amsterdam Noord tot echte tuinstad omvormen (ruimte genoeg)en zelfs nieuw-Zuid bied nog wel wat ruimte.
En we jagen natuurlijk niemand uit Amsterdam, behalve misschien dat de groei van 'nieuwbakken' stedelingen wat ingetoomd moet worden, en daar is dan weer heel veel ruimte voor in Ijburg en Almere...
Als je maar creatief blijft, toch?
Arnoud de Jong
Van de Dam kunnen we ook best een mooi plantsoen maken.
En er moeten meer daktuintjes komen.
Bedrijventerreinen kunnen we ook meer 'verparken'. Gebeurt in buitenland al.
John
-9-  John:
@Arnoud: Ik heb me ook altijd al verbaasd over de naam bedrijvenpark voor de treurige blokkendozenverzamelingen die hier in Nederland met die naam worden aangeduid. Parkeervelden rond de blokkendozen vermijden, eventueel verkleinen in bestaande situaties en verbieden bij nieuwbouw door parkeervoorzieningen te beperken tot de mogelijkheden die onderkeldering kan bieden. De herwonnen of gespaarde ruimte groen invullen. Groen in plaats van blik in je blik-veld maakt blij. Het kan allemaal als de wil er is.
John
-10-  John:
@ab klein: dat is natuurlijk verschrikkelijk kortzichtig. 60 miljoen uitkeren in de huishoudportemonnee die na een jaar verdampt zal zijn, en dan? weer om 60 miljoen vragen? natuurlijk niet aan gedacht zeker, duurzaam denken moet je leren. velen zijn er nog niet eens mee begonnen.
Arnoud de Jong
“Duurzaamheid is lastig. Er moet zoveel aangepakt worden, terwijl de resultaten van al die inspanningen pas op de lange termijn merkbaar zullen zijn.”

Daarom is het zo goed dat bedrijven overheid en particulieren op de lange termijn kunnen denken!

Waarom ronkend in je SUV als je een mooie electrische auto of hybride kan rijden?
Een duurzame samenleving is niet gebaat bij doemdenken (“Vergeet al dat duurzame gedoe”), wel bij een positieve en creatieve blik die op toekomst en vooruitgang gericht is.
Michael Lemette
-12-  Michael Lemette:
@Esther van der Meer,
Het is nog helemaal niet zo zeker of die mooie electrische autootjes zo duurzaam zijn. Ze zijn zuuniger in het verbruik van fossiele brandstoffen, dat wel. Maar worden ze ook duurzaam geproduceerd? En hoe denk je dat die prachtige hybrides in Nederland komen? Met de roeiboot? Wil je het goed aanpakken, dan moet het roer 180º om. Maar er is geen politicus die dat aandurft en geen samenleving die dat accepteert en dus blijft het steggelen in de marge.
Maaike Kleijn
-13-  Maaike Kleijn:
@ Esther van der Meer: echt duurzaam is m.i. niet haalbaar. Daarvoor moet er teveel veranderen.En dan hadden we daar 30, 40 jaar geleden al mee moeten beginnen.
Er zijn tal van eenvoudige oplossingen te bedenken om ons leefmilieu te verbeteren, maar die heb ik niet in mijn artikel verwerkt. Ik wil de lezer namelijk prikkelen om zelf na te denken.
Bart
-14-  Bart:
@Maaike Kleijn: 'echt duurzaam niet haalbaar', dat is maar net hoe je het bekijkt, en hoe ver je wilt gaan! Als iedereen gemakzuchtig achteroverleunt bij 20% CO2 reductie, is het snel bekeken. En 30-40 jaar geleden wisten we absoluut niet wat we nu weten over het milieu, dus dat is een flauwekulargument. Nu beginnen kan onvoorstelbaar veel schade voorkomen, maar doe het dan wel goed! (overigens werd er ook in de 19e eeuw - industriele revolutie- onvoorstelbaar veel smerigheid de lucht, het water en de grond in gepompt. Dat hebben we overleefd. Hetgeen niet wegneemt, dat met name omdat de wereldbevolking zo enorm is gegroeid, er wel degelijk hele drastische maatregelen nodig zijn. Doen we dat niet, dan neemt de natuur haar eigen draconische maatregelen...
Misschien is dit wel een verkapt stemadvies!
Erik
-15-  Erik:
@John: wat betreft het grootschalig groen dat jij aanhaalt, het ooit prachtige Bijlmerpark is onlangs weggevaagd en is nu een kale woestenij. Het Centraal Park in Gaasperdam en de zuidoever van de Gaasperplas dreigen eenzelfde lot te ondergaan.
John
-16-  John:
@Erik: dat zijn precies de punten waar luid kritiek zou moeten klinken in dit verband.
Groen en duurzaam denken staat nog in de kinderschoenen: bijna alles staat nog altijd in het teken van wat brengt op de korte termijn aardig geld op en zelfs dat draait soms uit op mislukking.

In Almere hebben ze eens bij een nieuw aangelegd bos bezoekerstellingen gehouden. Want bouwlustigen wilden wel eens weten wat het rendement van dat nieuwe bos nu eigenlijk was. Er werd gerapporteerd: het aantal wandelaars per dag is niet erg groot. Het is zonde zo'n flink stuk bos te handhaven voor zo weinig mensen (!), laten we er luxe woningen gaan bouwen. Deze denkwijze wordt nog te veel gevolgd. De sussende woorden van Bart we hebben het allemaal overleefd zijn wiegeliedjes. Vroeger was de lucht in de industrie en bevolkingscentra zwaar vervuild door de zwaveldioxide. Die is niet vanzelf weggegaan, daar is veel voor gedaan. Nu is de lucht zwaar vervuild met fijnstof en NOX, dat zie je minder goed maar zal met evenveel inspanning moeten verbeteren als destijd de gele mist bestreden is. Verrijking van het stadsgroen kan daarbij helpen, bomen kappen is achteruitgang.
Bart
-17-  Bart:
@ John: Ik stelde: “dat hebben we overleefd”, zonder annotatie. Daar bedoelde ik mee: zonder 'voortschrijdend inzicht' had dit, bij een sterk groeiende wereldbevolking, toen ook al tot een grote ramp kunnen leiden. Niks “wiegeliedjes”. Om al die gechloreerde koolwaterstoffen en zwaveldioxide etc. uit het milieu weg te krijgen is overigens heel weinig gedaan, John! Dat is vooral te danken geweest aan maatschappelijk protesten en de milieubeweging, en pas in de 80'er jaren(van de vorige eeuw -sic-)...
Dus nogmaals: voortschrijdend inzicht in de wijze van en de mate waarop wij onze wereld vervuilen kan bijdragen aan verbetering daarvan, maar dan moet de mensheid wel snel en adekwaat reageren op rapporten over ernstige vervuiling, en niet achteroverleunen: “zal mijn tijd wel uitduren”..
John
-18-  John:
@Bart: Nu klinkt opeens de actievoerder in jouw reactie door. In je vorige bijdrage leek je eerder de denkrichting overal wordt wel wat op gevonden aan te hangen. Goed: voortschrijdend inzicht, ook bij jou, des te beter.

Overigens enige nuancering vwb de inspanning die de smog heeft overwonnen: dit werd wel erg vergemakkelijkt door de ontdekking van het schoon verbrandbare aardgas waarop WestEuropa vanaf 1970 in hoog tempo omschakelde. Nu zitten we nog met de uitstoot van benzine en dieselmotoren en niet te vergeten de nieuwe electriciteitscentrales die op afvalstof draaien, vuiler dan aardgasstook, maar dat laatste hebben we helaas allemaal verkocht...
Bart
-19-  Bart:
@ John, nog even een kleine correctie: niet “nu opeens”, ben altijd actievoerder vóór behoud van het milieu geweest (Greenpeace,Milieudefensie, anti-kernenergiebeweging, Amelisweerd etctetc.) en inmiddels raadslid in Flevoland voor de Groenste partij in Nederland, GroenLinks
Dus wijsheid vwb het milieu komt niet altijd met de jaren...
Maaike Kleijn
-20-  Maaike Kleijn:
Bericht op AT5 vandaag: onder druk van Den Haag moet Amsterdam alsnog plastic afval gescheiden inzamelen. Onze wethouder wilde dat eerst niet omdat volgens haar de afvalcentrale er wel raad mee weet.
Weet iemand wat er met dat ingezamelde plastic gebeurt? Worden er fleecetruitjes van gemaakt, verdwijnt het alsnog op de grote hoop, of wordt het naar Afrika verscheept?
Bart
-21-  Bart:
@ maaike: naar mijn beste weten wordt ingezameld plastic (zgn. PET, geen PVC)herverwerkt tot flessen,verpakkingen etc.
Overigens is PET naar mijn mening wel te verbranden in 'wervelbedovens'om energie op te wekken, itt PVC, zeer schadelijk voor het milieu, en je kunt het inderdaad gebruiken voor garens om weer 'truitjes' van te maken... Voor zover ik weet wordt het misschien (in gecomprimeerde vorm, natuurlijk!) wel verscheept, maar ik hoop zeker niet naar Afrika. Remember de Probo Koala!!!
Anyway: sinds kort wordt het ingezameld in containers in bijna iedere stad, dus doe daar gewoon aan mee(flessen en ander plastic gewoon kapotsnijden/knippen, geeft veel minder volume, kleine moeite (tenzij je je suf drinkt aan de CokaCola megabottels)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.