Home > > Het is groen en staat in de weg

Het is groen en staat in de weg

null
De leerlingen van de Catamaran in Westerpark renden vandaag de school weer in. Maar nu met een flinke bocht, want voor de school staat opeens een ondefinieerbaar object. Pal voor de ingang. Bij nader onderzoek blijkt het te gaan om zo'n grote groene box die de scootmobiel van de buurman herbergt. Als moeder met een dochter op deze school stond ik in ieder geval erg verbaasd te kijken. En vele ouders met mij.

Welke ambtenaar verzint het om zo'n groot gevaarte op een (nogal klein) schoolplein te zetten? En dan nog voor de entree? Dachten ook de medewerkers die het ding moesten plaatsen niet eerst even na? Was het bijvoorbeeld geen goede optie om een parkeerplaats op te heffen voor deze groene box? Dan stond de box ook voor de deur van de buurman en hoeft hij maar een klein stukje te lopen.
En waarom werd het ding precies in de meivakantie neergezet, zodat niemand de school uit kon lopen om te zeggen: "Huh, wat ben jij in vredesnaam aan het doen?!!?!". Het lijkt er op dat het stadsdeel aan de ene kant investeert in pocketparkjes die de stad leefbaar moeten houden en aan de andere kant een klein schoolplein volplempt.

Soms zijn er dingen waar je heel hard om moet lachen of heel hard om moet huilen. Of allebei.

Update: Er is door stadsdeel Westerpark een vergunning verleend voor plaatsing van de scootsafe. De scootsafe is geplaatst terwijl de bezwaarperiode nog niet verstreken was. Er is een bezwaarschrift tegen de bouwvergunning ingediend.

null

34 reacties op "Het is groen en staat in de weg"

bart
-1-  bart:
Ja, Esther, het is inderdaad groen en groot, en het staat, gezien de foto's ontzettend in de weg. En nee, er zijn blijkbaar ambtenaren die bedacht hebben dat het zo, en niet anders moest, en ja, dat vind ik ook heel treurig. Wie verzint zoiets? Net zo als lantarenpalen die midden op een(vernieuwde) rijbaan staan- geen grapje-, komt echt voor! Blijkbaar een geval van meer ambtenaren, met minder capaciteit, zoals dat heet...
Maar het blijft schandalig! Helaas, door het feit dat ik raadslid ben in een andere stad dan Amsterdam, heb ik hier geen invloed meer op. Maar er zijn vast AC lezers(ambtenaren), die dit heel snel even kunnen veranderen!!
Sanne
-2-  Sanne:
Opmerkelijk! Een scenario is natuurlijk nog dat e.e.a. niet in opdracht van de gemeente heeft plaatsgevonden maar dat de gebruiker zelf, zonder vergunningen e.d., opdracht heeft gegeven. Er gebeuren wel gekkere dingen in deze wereld.
Bart
-3-  Bart:
Nou, Sanne, in Amsterdam kun je echt 'geen scheet meer laten,of er ruikt wel een ambtenaar aan. Dus zelf opdracht geven voor het plaatsen van zo'n groene doos en dat ook nog voorelkaar krijgen, lijkt me echt onwaarschijnlijk, dan zat er al lang een sticker op : “dit object wordt per x-x verwijderd, wegens illegegale plaatsing”. of erger, het was al gewoon verwijderd. Dus ik vermoed wel degelijk de conspiracy van diverse ambtenaren achter de plaatsing van dit 'object'. Helaas, zowel in Amsterdam, als in de plaats waar ik nu raadslid ben, gebeuren dergelijke dingen veelvuldig, en dat is niet overdreven, maar kost uiteindelijk de gemeenschap wel veel geld....
jaap
-4-  jaap:
“ Soms zijn er dingen waar je heel hard om moet lachen of heel hard om moet huilen”
Ja dat heet het leven.

Als ik jouw artikel in Sudan laat lezen ..

Maar vertel me, is het de reactie van de ouders of ook van de kinders. Mijn ervaring is dat de kinders er niet zo 'n punt van maken.

Waarom niet even een belletje en waarom meteen op het net. Kijk daar maak ik een punt van. Wat een topic!

Soms zijn er dingen waar je heel hard om moet lachen of heel hard om moet huilen
Richard
-5-  Richard:
Komt hier niet de schrijnende uitspraak van voormalig burgermeester Cohen niet tot uitdrukking “Wij zijn slechts amateurs” ? Dit kom je dus voortdurend tegen. Nee, er wordt een opdracht uitgezet en er zijn ambtenaren die een opdracht gewoon uitvoeren. Het is dus niet te wijten aan de uitvoerders. Het begint met de vraag. Voortdurend is dit aan de orde in Amsterdam. Staan er plots vuilnisbakken op plekken waarvan je dekt, hmmm is dit logisch? Staan er van die vreselijke fietsrekjes en denk je, hmmm is daar over nagedacht. Heeft te maken dat er niet ter plekke wordt gekeken als er een dergelijke vraag komt. Er ligt dan een tekening op de tafel en de betreffende ambtenaar denkt, moet kunnen zonder gekeken te hebben naar het gebruik van een en ander. Tja, is het te voorkomen? Inderdaad is een telefoontje vaak al heel goed. Nu melden en er verder alleen commentaar op geven helpt niet. Waar is toch de burger die actie onderneemt, of zijn we al zover dat we het eigenlijk wel best vinden en alleen maar mopperen? We moeten eens af van het idee dat de overheid alles maar moet regelen.
Arnoud de Jong
@Jaap en Richard: als correspondent op Amsterdam Centraal schrijf ik over Amsterdamse zaken. Of roep je tegen journalisten van Het Parool ook: “He, sta daar niet te schrijven over dat Amsterdamse huisvuil, maar steek je handen eens uit je mouwen!”

De schoolleiding zal hoogstwaarschijnlijk contact opnemen / opgenomen hebben met het stadsdeel. En zit daarbij ook niet te wachten op allerlei vaders en moeders die zelfstandig het stadsdeel gaan bellen over een school-issue.

Ik schrijf dit artikel om te illustreren dat een reeks van mensen niet lijkt na te denken. En dat gebeurt vaker zoals te lezen is in de reacties. De box zal heus wel weer verplaatst worden na heen en weer gebel. Maar intussen zijn we dan weer een hoop tijd en geld voor de verplaatsing verder, terwijl gezond verstand dit had kunnen voorkomen.
Rein
-7-  Rein:
Toen ik gisteren vernam van de misplaatste container, dacht ik: nu ben ik het gepruts zat en ga ik bloggen over dit soort voorvallen waarin o.a. ambtenaren totaal verkeerde beslissingen nemen. Tot mijn genoegen, schreef Esther precies op wat ik dacht, maar milder...

Het gaat hier om het verspillen belastinggeld, verspillen van tijd (zo'n aanvraag duurt natuurlijk lang en nu moet het weer anders, wat weer tijd kost), ongemak voor schoolgebruikers (nee Richard, mijn kind vond het ook belachelijk), ergernis over hoe zoiets en op deze manier nog kan gebeuren.

Ik ben het totaal oneens met Richard. Als je als ambtenaar de openbare ruimte kunt opzadelen met een ondoordachte beslissing, zul je de reacties ook in de openbare ruimte mogen vernemen, in dit geval op internet en in de buurt.
Dan had je maar EERST moeten rondvragen wat de school ervan vond en andere omwonenden die hiermee worden geconfronteerd. Deze werkwijze van nalatigheid kost deze maatschappij onnodig geld, tijd en frustratie.

Wanneer worden ambtenaren die slechte beslissingen nemen nu eens geconfronteerd met beperkende sancties mbt hun beslissingsbevoegdheid? Duidelijk dat dat bezuinigingen gaan opleveren! We kunnen ons geen amateurs permitteren.
Durft de verantwoordelijke in kwestie hier openlijk aan te geven waarom dit is besloten, zodat we op z'n minst kunnen begrijpen hoe de beslissing tot stand kwam? Vast niet, omdat het beschamend is.

PS. ik zou ook bloggen over goede, slimme beslissingen waar we allemaal baat bij hebben.
Sanne
-8-  Sanne:
@ Bart
Er gebeuren wel gekkere dingen, ik kan het weten. Veel Amsterdammers zijn hondsbrutaal en hebben een grote waffel en doen wat ze willen. Ik heb het als voormalig beheerder openbare ruimte genoeg meegemaakt dus....
in het gebied waar ik werkte hadden we trouwens het beleid deze objecten, die bedoeld zijn voor gebruik door slechts 1 bewoner, niet toe te staan wegens ruimtegebrek en het feit dat er geen maatschappelijk belang mee werd gediend. Prima beleid m.i.

Maar iets anders, ik erger me wel vaak op deze site aan het gemak waarmee mensen alle ambtenaren over 1 kam scheren. Er gaat namelijk best veel goed, maar incidenten worden altijd enorm opgeblazen. Of het nu om dit soort kleine dingen gaat of de NZ-lijn, het deugt nooit. Dit topic is weer een mooi voorbeeld van dat lauwe afzeiken.
jaap
-9-  jaap:
@Esther
Waar het mij om gaat is dat het zo makkelijk prijsschieten is. Dit is de grootste strad van Nederland. Een ambtelijk en politiek bedrijf. Tuurlijk gaat er wat mis.

Jij je beroept op het ambacht journalist en verwijst naar het Parool. Je had de moeite kunnen nemen achter de waarheid te komen. Een reactie van het stadsdeel vragen bijvoorbeeld of van de persoon met de box. Parool blinkt bijv. vaak uit door niet de moeite te nemen het gehele verhaal te vertellen. Het kan absoluut zo zijn dat dit een voorbeeld is van totaal ambtelijk falen maar neem dan op zijn minst de moeite een reactie te vragen en deze te vermelden.
Arnoud de Jong
@Jaap: het staat de betreffende ambtenaar natuurlijk vrij om hier in een reactie uitleg te komen geven. Daarin verschilt een weblog zo mooi van een krant: iedereen kan direct zijn eigen wederhoor toepassen.
Arnoud de Jong
@Sanne: De scootsafe is niet zelfstandig door de bewoner geplaatst. Er is een bouwvergunning verleend door stadsdeel Westerpark. Zie de stadsdeelkrant van 15 april: http://www.westerparkoud.am...
jaap
-12-  jaap:
@Arnoud: uiteraard. Het is echter de correspondent zelf (zie reactie), Esther dus, die de link legt met de journalistiek.

Om in een dergelijk klein stukje louter de vooronderstellingen zo'n prominente plaats te geven, vind ik zwak. Dat gebeurt op andere fora al genoeg lijkt me.

Esther geeft zelf aan dat er een bouwvergunning is verleend. Dat impliceert dat er -ongeacht de uitkomst- een belangenafweging heeft plaatsgevonden door het bestuur. Is het dan niet interessant om te zien hoe die is verlopen?

Enin, het is geen grootse frustratie, maar ik ben het met Sanne eens dat er tegenwoordig al zo vaak en zo veel 'lauw' wordt afgezeken. Wil je iets aan de kaak stellen, doe dan svp net iets meer moeite.
Of als je een wat minder journalistieke aanpak volgt (en zoals jullie zelf potentiele auteurs werven): “(..)vanuit een originele invalshoek” . Een kind met een camera die een botsing heeft met de box? Er zijn vast wat creatievere manieren te verzinnen.

Het is lente!
Walther Schoonenberg
-13-  Walther Schoonenberg:
Het voorbeeld geeft goed aan hoe er in deze stad met de publieke ruimte wordt omgegaan. Helaas staat het incident niet op zichzelf. Ooit komt er hopelijk een tijd dat het achterlaten van privé-bezittingen in de openbare ruimte als net zo asociaal wordt beschouwd als roken in een café nu.
Arnoud de Jong
@Jaap: Dit is geen afzeiken. Dit stuk is geschreven uit grote verbazing.

Op Amsterdam Centraal vind je allerlei soorten verlagen uit de stad. Dat kan een objectief stuk zijn, maar ook een opinie, column, verslag, foto of filmpje. Schaar dit dan maar onder een opinie en een foto die meer zegt dan 1000 woorden.
Bernd
-15-  Bernd:
Voor speeltoestellen op het schoolplein bestaan allerlei strenge veiligheidsregels - en terecht. Des te verbazingwekkender dat dit ding gewoon op het schoolplein gezet kan worden. Je kunt erop wachten dat kinderen het als klimtoestel gaan gebruiken, en wat nou als ze er vanaf vallen op die keiharde betontegels?
jaap
-16-  jaap:
@Esther
Mijn reactie was eveneens geschreven uit grote verbazing.

Jouw stuk kan ik helaas niet onderverdelen in de door jou zelf genoemde categorien: een objectief stuk, een opinie, een column, een verslag of filmpje.

Of moeten we het zien als een fotomoment?

Dan laten we de huisfotograaf van AC even aan het woord:

“Conclusies trekken uit een foto gaat vrijwel altijd mis: de context ontbreekt. Denk dus twee keer na voor je te keer gaat tegen het onderwerp op een foto” (TS, 2010).
Bart
-17-  Bart:
@ Jaap (en ook @Sanne): verbazing mijnerzijds, dat je “de ambtenaar” zo verdedigt, in dit onderhavige geval zijn er gewoon domme fouten gemaakt, en dat heeft Esther vd Meer aan de kaak willen stellen. Geen rondje roddeljournalistiek, maar gewoon: FEIT. Dat ding staat (stond?) er, en dat was fout, niet van de belanghebbende, had gewoon vergunning aangevraagd, maar van de vergunningverlener, die had op deze plek gewoon vergunning verleend. Dat was fout, en het is dus geen 'prijsschieten' op ambtenaren, of wat er fout is gegaan, maar gewoon het constateren van een feit. Daar mag je best over schrijven, zeker met bewijsmateriaal in de vorm van een foto...
Iedereen doet zijn werk, de ambtenaar en het raadslid, en beide worden afgerekend op hun prestaties en daden. Als een ambtenaar fouten maakt, wordt hij of zij afgeschermd door de organisatie, als een raadslid de fout in gaat, kan hij/zij direct openbaar op het strafbankje, of aftreden! Ik zou kiezen voor ambtenaar... (en minder bang zijn voor kritiek op menselijke fouten, maar gewoon toegeven: dom, dom, maar herstellen we direct.)
Beterschap!
Dick
-18-  Dick:
Bij Esther en menig ouder is de tolerantie ver te zoeken en daar wringt juist de schoen! Zelfreflectie ... doe daar iets mee!
Dat ding staat helemaal niemand in de weg ... overdrijven is voor sommige ook een vak! En als je het liever anders ziet spreek dan de juiste personen daarop aan, ga in overleg en loop niet zo te janken in de media ...
jaap
-19-  jaap:
@Bart
Wat is dan jouw 'feit'? Een feit krijgt pas waarde als deze wordt ingekapseld in een context.
Nogmaals het gaat om de afweging; die is interessant.
Ik wil best dezelfde buurt in met Esther's suggestie: “ Was het bijvoorbeeld geen goede optie om een parkeerplaats op te heffen voor deze groene box?”
Weet zeker dat ik dan een artikel kan schrijven waarin de teneur anders is. En ja voor die teneur zou ik jouw woorden als slotzin kunnen gebruiken: Iedereen doet zijn werk, de ambtenaar en het raadslid, en beide worden afgerekend op hun prestaties en daden.

Jij zegt en weet wellicht dat er geen domme fouten zijn gemaakt. Ik zie dat hierboven dus niet terug.
jaap
-20-  jaap:
Recti: ' geen' in een na laatste regel moet uiteraard weg
Arnoud de Jong
@Dick: Niet in de weg? Die box blokkeert de toegangsweg naar de school.Meer dan 200 kinderen plus hun ouders + fietsen moeten hier elke ochtend langs in plm. tien minuten tijd.
Arnoud de Jong
@Jaap: je weet zeker dat je een artikel kunt schrijven waarin de teneur anders is, zeg je.
Ik nodig je van harte uit om te schrijven voor Amsterdam Centraal. We zitten momenteel nogal krap in de medewerkers.
Je krijgt veel voldoening uit het schrijven voor AC, altijd leuke en constructieve reacties bijvoorbeeld.
Ik wil ook zeker niet de indruk wekken dat we bij AC niet doordenken op geleverde kritiek. Maar probeer jij maar in Amsterdam de betreffende ambtenaar aan de lijn te krijgen. ;-) We hebben nog meer te doen...
jaap
-23-  jaap:
@Arnoud.
Dank voor het vertrouwen.
Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat ik het allemaal beter kan, sterker nog....
Maar ok, mocht ik in de toekomst geraakt worden door iets, dan doe ik een poging jullie (met angst en beven)een artikel voor te leggen.

Om helemaal positief af te sluiten: ik lees AC graag. Ik, velen met mij denk ik, hoop van harte dat het (gast)correspondenten tekort snel is opgelost
Ernst-Jan
-24-  Ernst-Jan :
@Jaap
Als ze jouw reactie in Sudan zouden lezen... Kom kom, zo kan ik er nog wel dertig verzinnen. Ik denk dat de schrijfster het juist op een goede manier aanpakt. Want mijn ervaring is dat een belletje naar ambtelijke instanties weinig soelaas biedt. Een klein artikel (opinie, want mening van een individu) helpt dan vaak meer dan honderd belletjes. Noem het tijdsbesparing van de auteur.

Overigens kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat we hier te maken hebben met een zogenoemde overheidstroll. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat een 'gewone burger' (gebezigd in recent verkeizingsdebat) niet verbaasd is bij het aanschouwen van deze foto plus bijbehorend verhaal. Maar goed Jaap, dat is dan weer perceptie...
Dick
-25-  Dick:
Esther, de deur wordt er dan ook niet breder op ... zucht!
Bart
-26-  Bart:
@ Dick: jouw blik (visie?) blijkbaar ook niet...
(...diepe zucht)
Dick
-27-  Dick:
leg eens uit Bart!!! Ik geef een duidelijke reaktie met dat het niet uitmaakt hoe groot de ruimte voor de deur is ... zolang de deur niet breder wordt zal de doorstroming niet sneller worden! Dat ligt dus niet alleen aan de groene bak!
Bart
-28-  Bart:
@Dick: het is simpel, bij een deur krijg je gedrang, dat is nu eenmaal een vernauwing (of de gang in die school nu zoveel breder is weet ik niet!, maar als er na (of voor, hangt er maar vanaf) die deur ook nog obstakels zijn, wordt gedrang chaos... Je ziet het toch voor je: wachtende ouders voor die deur, samengedrukt tegen dat groene obstakel kunnen hun uit school komende kroost niet meer onderscheiden in het gedrang dat er ontstaat...
Dick
-29-  Dick:
sommige maken van een mug een olifant ... en overdijven is ook een vak!
Dick
-30-  Dick:
en nog iets Bart, voor de deur wachtende ouders met fiets zijn geen obstakels??? (parkeer je fiets in een fietsenrek en loop naar de deur)Iedereen denkt tegenwoordig alleen nog maar aan zichzelf ... creeer zelf een keer ruimte voor een ander! Altijd maar weer dat welbekende vingertje ... menig ouder hoort zelf nog thuis in een kleuterklas.
Bart
-31-  Bart:
@ Dick: jij hebt je vingertje vast in de azijn gedoopt...
Dick
-32-  Dick:
tis wat he Bartje!
Bart
-33-  Bart:
@Dickie, als je geen wezenlijke bijdrage te melden hebt, ga dan aub in de kroeg hangen...
Dick
-34-  Dick:
nogmaals Bartje, doe eens aan zelfreflectie!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.