Home > > Weg met de vrachtwagens in de stad!

Weg met de vrachtwagens in de stad!

Foto: Thomas Schlijper

Vorige week donderdag was het weer raak. Een fietser onder een vrachtwagen. De tweede keer in twee weken… waarvan één met tragische afloop. En met verbazing kijk ik hoe, voor mijn deur, de bouwmaterialen voor de Noord-Zuidlijn en het OosterDoksEiland met vrachtwagens worden aangevoerd. Kan dat niet veel veiliger? Kan dat niet veel schoner?
De Amsterdamse binnenstad wordt geteisterd door kleinere en grotere vrachtwagens. Een beetje begrip heb ik wel. Ook ik wil verse groente bij de Albert Heijn. Ook ik wil lekker eten bij Geisha. En ik ben blij als Bol.com de nieuwste DVD’s bij mij thuis brengt. Zonder transport staat alles stil. Maar, waarom zijn er zoveel vrachtwagens voor nodig? En waarom zijn die vrachtwagens maar halfvol?

Gelukkig denkt de gemeente Amsterdam er ook over na. Amsterdam gaat samen met vervoerders, winkeliers en horecaondernemers maatregelen uitwerken die moeten zorgen voor een slimmere en duurzame bevoorrading. De maatregelen staan in het ‘Actieplan Slimme en Schone Stedelijke Distributie Amsterdam’. Dit actieplan moet bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming. Dat gebeurt door vervoersbewegingen gedurende de dag te spreiden, bevoorrading te bundelen en door het gebruik van schone, elektrische of hybride, vracht- of bestelauto’s en bevoorrading over water en per vrachtfiets. Een prima en ambitieus plan!

Toch zijn de ervaringen in andere steden ronduit teleurstellend. Ze leiden niet tot minder vrachtwagens in de binnenstad. Problemen met stedelijke distributie lijken onoplosbaar. Mooie initiatieven mislukken, andere initiatieven blijven alleen overeind met subsidie of raken verstrikt in ambtelijke molens. In Amsterdam strandde de vrachttram vorig jaar nog. Waarom mislukken de initiatieven steevast?

Ten eerste deugen de cijfers over de transportstromen in de stad gewoon niet. Alle rapporten verwijzen naar elkaar, maar waar nu al die cijfers echt vandaag komen is onduidelijk. Wie heeft er echt gekeken in die vrachtwagens? En zijn de cijfers wel compleet? Initiatieven kijken vooral naar de winkelbevoorrading. Dat is minder dan 10% van het totale transport de stad in en die stroom is voor de grote winkelketens al goed geregeld. De transportstromen naar de bouwplaats, horeca en catering zijn veel groter dan die naar de winkels. En wat te denken van alle pakjestromen van DHL, TNT en DPD? Moet je daar dan niet mee beginnen? Daar valt nog echt wat te verdienen. Zonder juiste en complete cijfers is elk plan gebaseerd op drijfzand.

Nog belangrijker bij al die cijfers is begrip te krijgen voor de manier waarop klanten bestellen. Al die pakjes gaan toch pas bewegen als iemand een beslissing neemt? Dan moet je dus die beslissing beïnvloeden om te komen tot een minder vrachtwagens. Waarom zou je vijf keer per week bestellen als je eigenlijk genoeg hebt aan twee keer per week? Als je greep krijgt op dat bestelgedrag, dan kun je gericht aan ‘knoppen’ gaan draaien.

Ten tweede kijken de bedenkers niet naar de behoeften van de ontvangende klanten. Doe je dat wel, dan kom je tot andere concepten, zoals vervoer over water voor bouwmaterialen, het bundelen van de bevoorrading van kantoren en gezondheidszorginstellingen, levering aan consumenten en afhandelen van afvalstromen. Waarom moeten pakjesbezorgers als DHL en TNT voor bijna de helft van de zendingen een tweede keer terug komen omdat de consument niet thuis is? Waarom kan ik mijn pakje niet op een voor mij passend tijdstip laten bezorgen? Dat is niet handig.

Ten derde is de lokale overheid nogal wispelturig. De wethouder wil wel graag op de foto met die elektrische vrachtwagen of vrachttram... Maar, als het puntje bij het paaltje komt, dan geeft diezelfde wethouder niet thuis als er lastige beslissingen komen over vergunningen en ruimtelijke ordening of het stellen van eisen aan de bevoorrading van grote bouwprojecten in de stad. En een opvolgende wethouder schuift het hoofdpijndossier vrolijk weer door aan een collega of geeft het gewoon geen prioriteit.

Die vieze en onveilige vrachtwagens houden we nog wel even in de stad. Stedelijke distributie is onoplosbaar zolang we geen juiste en complete cijfers hebben (en domweg de grootste stromen vergeten), niet snappen waarom de bevoorrading gaat zoals ‘ie gaat, concepten niet worden bedacht vanuit de klant en de lokale politiek de rug niet recht houdt.

Foto: Thomas Schlijper.


37 reacties op "Weg met de vrachtwagens in de stad!"

Nel de Jager
-1-  Nel de Jager:
@Beste Walther Ploos van Amstel. Ik ben het niet helemaal eens met je stuk en daarin geschetste conclusies. Er wordt wel heel erg veel op een hoop gegooid en over 1 boeg gesmeten. Ben het wel met je eens dat er veel te veel binnenskamers bedacht en opgelegd wordt wat niet strookt met de praktijk. Ik zie nu weer veel teveel buro's die komen met allerlei voorstellen die in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar zijn. Er zijn een par zaken die uit elkaar gehaald moeten worden. Dat is vervoersstromen en distributie. Daarnaast hebben we het over dagelijkse bevoorrading, bezorging en over niet dagelijks vervoer. Daarnaast ook niet onbelangrijk, waar komen de vervoersstromen vandaan en waar gaan ze naartoe. Kortom, er is meer dan jouw titel en stuk suggereren.
Flipper
-2-  Flipper:
Je geeft zelf al aan: je koopt ook graag groenten en fruit, een cd enz... Hier is vrachtvervoer voor nodig. Dat dit efficienter kan, zou kunnen. Wil ik niet bestrijden, klopt. Geef echter het prive-verkeer geen toegang meer. Want dàt is het ettergezwel van welke binnenstad waar dan ook maar !!! Het vrachtvervooer hebben we meer nodig dan de vrijheid van Jantje, Pietje, Klaziena enz. om in hun prive-autootjes de lucht te verzieken en de binnensteden dicht te laten slibben !!!
Flipper
Flipper
Arnoud de Jong
Vracht moet allemaal elektrisch.
Arnoud de Jong
Vrachtverkeer uit een grote stad weren is een illussie. Er zou veel meer moeten worden ingezet op de verkeersveiligheid. Ik zie vrachtwagens (maar ook vuilniswagens, dus zeg al het zware vervoer) vaak met een flinke snelheid door de stad denderen. Sommige chauffeurs lijken te vergeten wat een massa ze hebben en wat voor moordwapen hun vrachtwagen kan zijn.
Vrachtwagens die max. 30 mogen rijden in de bebouwde omgeving, dodehoekspiegels, een bijrijder, plus flinke controles zouden helpen om de stad veiliger te maken.
Walther Ploos van Amstel
-5-  Walther Ploos van Amstel:
Voor de liefhebbers van meer nuance...

Er gebeurt veel in stedelijke distributie. Toch hoor je soms terecht: ‘hebben ze het nu nog steeds over venstertijden’? Hans Quak van TNO zet de oplossingen, die de afgelopen jaren zijn bedacht, op een rij op Logistiek.nl en gaat na wat er niet goed ging. Hoe komen we met de initiatieven van nu tot oplossingen in de nabije toekomst?

Je kunt zijn visie lezen op:
http://www.delaatstemeter.n...
John Zwart
-6-  John Zwart:
Amsterdam is altijd een handelsstad geweest. Is er in het verleden ook op gebouwd, d.w.z. in het tempo van destijds organisch gegroeid. We hebben een enorm stelsel van grachten, die altijd gebruikt werden voor het vrachtvervoer naar de pakhuizen die aan de grachten lagen/liggen. Veel minder vervoer ging dan met wagens naar elders of distributie over gebieden in de stad die niet direct aan een gracht gelegen waren. Met de komst van de vrachtauto is het probleem ontstaan wat er voorheen niet was. De grachten worden alleen nog gebruikt om toeristen rond te varen door een grachtenstelsel wat daar nooit voor bedoeld was. Vrij baan voor de vrachtauto is een luxe die al snel ingeperkt had moeten worden. Het heeft te lang geduurd zodat nu de grachten vol liggen met woonboten (was vroeger geen plaats voor, want de oever was een loswal. De periode van beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald is ver voorbij en daarom zitten we nu met dit probleem, vrachtauto's die het toch al moeizame verkeer verstoppen als ze staan te laden of lossen, onoverzichtelijke situaties en gevaarlijke toestanden. Toch is er misschien stap voor stap iets te bereiken, sector voor sector, en het kleine bestelwerk - koeriersdiensten etc. - met kleine elektrische eenheden, zoals Arnoud de Jong voorstelt, maar zeker voor andere dingen dan kleine pakjes toch ook de gracht weer inschakelen voor dekschuitvervoer zoals het ooit prima ging. Niet voor alles, maar telkens waar het kan. Boten en sleepboten genoeg die dat aankunnen. Die vrachttram zag ik al niet zo zitten, veel te star zo'n ding op rails.
Bart
-7-  Bart:
Hear,Hear! Waar heb ik dit allemaaal eerder gehoord. Het is allemaal vrij simpel: aan- en afvoer van goederen is uiterst noodzakelijk voor een gezonde economie en leefbaarheid van de binnenstad. Vervang dat vervoer nu gewoon door “gemodificeerde” Priussen etc.(in de stad electrisch, daarbuiten op gas of benzine), zeg maar kleine vrachtwagens.. Bewoners van de binnenstad dienen hun auto op te halen aan de rand ervan ( dát is het voordeel van wonen in de binnenstad!, in een parkeergarage. De binnenstad is verder in principe autovrij(op de hulpdiensten en politie na) en taxi's dienen uitsluitend electrisch te gaan rijden (moeten toch vaak wachten, kunnen ze de accu's weer opladen)
Wat minder simpel is, is de politieke wil om dit alles door te voeren....
nel de jager
-8-  nel de jager:
Nog even een aanvulling op een en ander. In de Utrechtsestraat hebben we op dit moment een proef/pilot met het inzamelen van afval met elektrisch vervoer. Daarnaast een proef/pilot met bevoorraden van de winkels/bundelen van de vervoersstromen met behulp van een gekoelde vrachtauto en een gewonen elektrische auto. Scheelt al heel veel vervoersbewegingen en stankoverlast. Daarnaast is het stiller.
Walther Schoonenberg
-9-  Walther Schoonenberg:
Helemaal eens met John Zwart maar dat zal jullie niet verbazen. Overigens zijn andere steden veel verder met stadsdistributiesysteem dan Amsterdam. Het basisidee moet zijn dan vracht aan de rand van de stad wordt overgeladen van grote vrachtwagens op kleine elektrische wagens en als het aan mij ligt ook op boten zoals inderdaad eeuwenlang het gebruik is geweest en waarvoor de infrastructuur klaar ligt. Het aanvullende vervoer van boot naar winkel gaat dan met steekwagentjes, kijk naar Venetië hoe gaat dat werkt. Wat het water betreft is Venetië namelijk een dynamische stad en Amsterdam een doods openluchtmuseum aangezien de grachten er hier alleen nog maar ligt om mooi te zijn en niet wordt gebruikt. Daar is veel te winnen. Wanneer gaat daar nu eindelijk eens mee geëxperimenteerd worden. De eerste stap is in ieder geval al gezet. In het programakkoord van het nieuwe stadsdeelbestuur staat : “Milieuvriendelijk personen- en goederenvervoer over het water, gericht op ontlasting van de wegen, wordt zoveel mogelijk ondersteund, ondermeer door het creëren van aan- en afmeervoorzieningen.” Dus de politieke wil is er. Nu nog de medewerking van de ondernemers.
Leslie
-10-  Leslie:
Een vergelijking met Venetie gaat helemaal mank. Venetie is alleen nog voor toeristen. Amsterdam is een stad waar gewoond en gewerkt wordt. Daarnaast is de infrastructuur totaal niet te vergelijken. Politieke wil is er wellicht maar met die wil is nog niet gezegd dat het dan ook klopt. Een en ander ligt beslist niet alleen aan ondernemers. Het zou Amsterdam sieren, zeker als wordt gemeld dat de politieke wil er is, als gemeente zelf het voortouw had genomen. Ooit wel eens gezien hoeveel vuilnisauto's er zijn, ooit wel eens gezien hoe het gemeentelijk wagenpark eruit ziet?
De politiek in Amsterdam is er vooral eentje van “lekker alles in eigen hand houden”. Daarom schiet het ook niet op.
Walther Schoonenberg
-11-  Walther Schoonenberg:
Ben jij wel eens in Venetië geweest? Er wonen in Venetië 65.000 mensen, dat is nauwelijks minder dan de 80.000 van de Amsterdamse binnenstad. Wat betreft de bevoorrading via het water kunnen wij in Amsterdam veel leren van Venetië. Daar worden immers 65.000 inwoners en een veelvoud daarvan aan toeristen geheel en al bevoorraad via het water. Dus het kan wel.
Harrie
-12-  Harrie:
Beste Walther. Waarom zo eigenwijs? Natuurlijk kun je het centrum van Amsterdam niet op een lijn stellen met heel venetie. Daar gaat de vergelijking dus mis. Wat Venetie en Amsterdam (centrum) gemeen hebben zijn de grachten/waterkanalen. Daar hout het dan ook zo een beetje mee op. Leg de plattegrond van Venetie en het Centrum van Amsterdam eens naast elkaar. Dan zul je dus zien waarom Venetie heel veel via het water kan doen en het in het Centrum dus niet zo simpel is. Je hoeft toch niet altijd gelijk te hebben. Oh ja, ik las dat in het advies voor de Werelderfgoedlijst er onmiddellijk met de plannen voor herbouw van de Haringpakkerstoren gestopt moest worden. Jeetje wat jammer nou. Toch niet zo een goed plan?
Walther Schoonenberg
-13-  Walther Schoonenberg:
Waarom die vijandigheid? Heef u soms een belang bij die vrachtwagens?
John Zwart
-14-  John Zwart:
@Harrie
Ik hoor een duidelijk lekker puh gehalte in je reactie. Doe eens volwassen.
Robert
-15-  Robert:
Walther PvA, je (ongetwijfeld goed bedoelde) stuk rammelt zwaar op veel punten:

- “Vorige week donderdag was het weer raak. Een fietser onder een vrachtwagen. De tweede keer in twee weken…” Dus electrische/hybride (vracht)auto's rijden geen fietsers dood? Je legt ten onrechte een link tussen energievoorziening, uitstoot, ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid.

- “En met verbazing kijk ik hoe, voor mijn deur, de bouwmaterialen voor de Noord-Zuidlijn en het OosterDoksEiland met vrachtwagens worden aangevoerd”. Waarom is dit verbazingwekkend, ooit een cementmolen op een schip gezien? Wellicht logisch wanneer alle bouwplaatsen aan het water lagen en alle leveranciers van bouwmaterialen een schip voor de deur hadden liggen. Weet overigens dat de betonfabriek in Zeeburg wel over water wordt bevoorraad; in bulk is vervoer over water wel logisch.

- “De Amsterdamse binnenstad wordt geteisterd door kleinere en grotere vrachtwagens. Hoezo geteisterd? Leg uit, passeren alle trucks richting Oosterdokseiland de Grachtengordel?

- ”En waarom zijn die vrachtwagens maar halfvol?“ Hoe kom je hierbij? En waarom mag een gevulde vrachtauto van jou niets lossen? Naarmate ze de route verder afleggen raken ze allicht leger, vervoerders zijn er waarschijnlijk niet op uit geld te verspillen dus het is logischer dat ze (toch) vol vertrekken.

- ”In Amsterdam strandde de vrachttram vorig jaar nog. Waarom mislukken de initiatieven steevast?“ Nou... De vrachttram ging gewoon failliet om de reden van veel faillisementen: slecht businessplan, te hoge verwachtingen en te hoge kosten.

- ”Ten eerste deugen de cijfers over de transportstromen in de stad gewoon niet.“ Hoe kom je hier nu weer bij? Welke cijfers? Van wie? Waar verwijzen ze naar elkaar? Je claimt dat cijfers ongefundeerd zijn door zelf maar iets ongefundeerd te roepen.

- ”Waarom zou je vijf keer per week bestellen als je eigenlijk genoeg hebt aan twee keer per week? Als je greep krijgt op dat bestelgedrag, dan kun je gericht aan ‘knoppen’ gaan draaien.“ Je beweert eerst zelf verse groente te willen bij de Albert Heijn; dus magazijnen moeten groter (met alle ruimtebeslag van dien), kosten hoger (voorraden gefragmenteerd op locatie) en groente fletser en slapper?

- ”het bundelen van de bevoorrading van kantoren en gezondheidszorginstellingen, levering aan consumenten en afhandelen van afvalstromen.“ Dit gebeurt nu al. Of denk je dat de cateraar die zowel het ziekenhuis als het kantoor voorziet van eten ook extra vrachtauto's doet rijden? Dit is bijvoorbeeld de verfoeide halflege truck bij het kantoor, nadat het ziekenhuis is voorzien. En zie je de reiniging tegelijkertijd pakjes bezorgen? Ik vraag maar...

- ”Waarom moeten pakjesbezorgers als DHL en TNT voor bijna de helft van de zendingen een tweede keer terug komen omdat de consument niet thuis is? Waarom kan ik mijn pakje niet op een voor mij passend tijdstip laten bezorgen?“ Dit is achterhaald: bijna iedere pakjes/expresbesteller levert op afspraak (bijvoorbeeld tussen 2 en 4) of via vaste routes die *dagelijks* langs hetzelfde adres komen, dus levert het opnieuw bezorgde pakje ook geen extra vervoersbeweging op.

- ”of het stellen van eisen aan de bevoorrading van grote bouwprojecten in de stad“. Niet alle bouwprojecten liggen aan een alternatieve vorm van transport (en waar komen de goederen vandaan?) of moet de Zuidas per helicopter worden voorzien van bouwmaterialen?

- ”Die vieze en onveilige vrachtwagens houden we nog wel even in de stad. Stedelijke distributie is onoplosbaar zolang we geen juiste en complete cijfers hebben" Dus electrische vrachtauto's zijn wel veilig, welke cijfers kloppen er niet of zijn onvolledig? Wederom leg je verbanden die niet bestaan of uit de lucht gegrepen zijn.

Wie geen last van verkeer wenst kan beter niet in een drukke stad gaan wonen, me dunkt.
Flipper
-16-  Flipper:
Helaas zitten jullie teveel vast aan je persoonlijke vrijheden. Waarom komt er anders niet een bevestiging dat ik gelijk heb met het weren van de gewone luxe personen auto's uit de binnenstad... ?
Helaas moet aan persoonlijke vrijheden veel ondergeschikt gemaakt worden, over consuminderen... durf ik het dan al helemaal niet meer te hebben, terwijl met name dàt... een bijdrage zou kunnen leveren !
Flipper
Hans
-17-  Hans:
@Flipper - Precies: vrijheden. En van vrijheid blijf je af. Amsterdam heeft een van de meest autoluwe binnensteden van Europa; vergelijk het eens met Parijs, Rome of zelfs Copenhagen.

Wellicht komt er geen bevestiging omdat je ongelijk hebt? En ook omdat het minimaal vreemd is dat jouw zwaar bevochten 'gelijk' de inperking betekent van een ander?
John Zwart
-18-  John Zwart:
Flipper heeft natuurlijk gelijk maar hij heeft het tij niet mee. De economie was een beetje ingezakt en wat wordt door vrijwel alle partijen als prioriteit nr 1 gezien? Juist het aanlieren van de economie. En we betalen de prijs. Welstand boven welzijn.
Hans
-19-  Hans:
@John Zwart

Noem me svp de maatregel uit het economisch stimuleringspakket waarin staat dat meer auto's toegang moeten hebben tot (binnen)steden?

Ik zie het verband niet echt...
Arnoud de Jong
Ik heb nog eens even de kaarten erbij gepakt. Een vergelijking tussen Venetië en de binnenstad van Amsterdam lijkt me heel reëel. Het enige wat wij even moeten doen is de wijken buiten de grachtengordel onder water laten lopen, de doorgaande wegen uitgraven en op het grachtennet aansluiten en alle bedrijven groter dan tien man het land uitjagen.
Walther
-21-  Walther:
Dank voor alle reacties op de column!
Stof tot nadenken voor mij... en hopelijk de bedrijven en overheden die er zich mee bezig houden in de stad.
Flipper
-22-  Flipper:
@Hans, vrijheden worden elke dag door wie- of wat dan ook maar ingeperkt. Je kunt niet echt 100% overal en waar je maar wilt je eigen gang gaan. Als we t.a.v. deze problematiek alleen maar de luxe consumenten auto's uit de steden weren..., en onze overige vrijheden- en (vervoers)- mogelijkheden in tact blijven ? Dan kan het wel erger dunkt mij.
@John Zwart, juist als het om aanjagen van de economie gaat... zouden dus met name de leveranciers van alles wat wij willen... (Ja, want helaas: willen wij zo veel !)op z'n minst voorrang moeten hebben, de vrachtauto's dus ! De luxe consumenten auto's zijn daarvoor te vaak slechts een hindernis !
Flipper
Hans
-23-  Hans:
@Flipper:

Wat zie jij dan als een luxe consumenten auto (oh, luxe, het zou eens, schande!). Mag een Renault Twingo wel de stad in en een BMW niet?
John Zwart
-24-  John Zwart:
Ik weet het mensen, welvaart is het credo, overconsumptie en gadgets is noodzaak, het is vechten tegen lemmingen in hun zelfmoordneiging.
Walther
-25-  Walther:
Voor wie wat meer nuance wil (en wetenschappelijke) achtergronden kan terecht op http://www.delaatstemeter.n...

Hans Quak van TNO zet de oplossingen, die de afgelopen jaren zijn bedacht, op een rij op Logistiek.nl en gaat na wat er niet goed ging. Hoe komen we met de initiatieven van nu tot oplossingen in de nabije toekomst?

Voor succesvolle oplossingen van stedelijke distributie zijn drie elementen nodig: logistiek, beleid en techniek.
Bart
-26-  Bart:
@ Walther: en politieke wilskracht en daadkracht natuurlijk!(een niet te onderschatten factor in dit heikele onderwerp...)
John Zwart
-27-  John Zwart:
totaaloplossingen bestaan duidelijk niet.
deeloplossingen wel.
maar helaas kom je overal op je weg mensen tegen die voor iedere oplossing ijverig een probleem weten aan te dragen.
Flipper
-28-  Flipper:
Hallo Hans,
ik maak geen onderscheid in luxe consumenten auto's. het merk en model interesseren mij in het geheel niet, omdat dat van zeer ondergeschikt belang is !
En je opmerking tussen haakjes: “oh, luxe, het zou eens, schande!”, tsja, daarvan zou ik kunnen zeggen (doe ik dus maar liever niet...), dat een wegterende Afrikaan in oorlogsgebied RECHT op luxe heeft ! Wij, in deze overvloedige wereld zouden dat recht NIET... meer moeten hebben, wij hebben al (door de bank genomen) al meer dan genoeg. Dus waarom in deze wereld pleiten voor nog meer: luxe ???
Flipper
Hans
-29-  Hans:
@Flipper:

Ik pleit niet voor nog meer luxe. Ik zie ook het verband niet tussen wegterende Afrikanen en het feit dat ik in Amsterdam woon (daar ook ben geboren) en auto bezit. Auto's zijn nu eenmaal sinds een eeuw de realiteit. Ik fiets wanneer het kan of ik daar gewoon zin in heb, daar is niets mis mee. Maar ik heb een hekel aan lieden die als een doorgeslagen Jehova anderen moreel de les lezen over goed en kwaad. Auto's zullen er de komende decennia nog gewoon zijn, niets mis mee ook.
John Zwart
-30-  John Zwart:
Tuurlijk Hans!
Maar liefst elektrisch en duurzaam opgewekt,
vanzelf.
Hans
-31-  Hans:
@John Zwart:

Je hoort me ook niet over de energiebron (elektrisch, hybride, wind wat mij betreft) voor auto's. Maar alle discussies lopen hier door elkaar: ruimtelijke ordening, energiebeheer, verkeersveiligheid, etc. Flipper is tegen personenauto's; in jouw analogie ruil ik mijn Saab Diesel met liefde in voor een Hybride Lexus... :-)
Eugarious
-32-  Eugarious:
Jongens en meisjes, we hebben het nu wel over vrachtverkeer e.d., maar waarom hoor ik NOOIT iemand over de grote aantallen touringcars die de binnenstad vervuilen en bovendien ontzettend gevaarlijk en irritant zijn omdat de chauffeurs ze overal parkeren?
Walther Schoonenberg
-33-  Walther Schoonenberg:
Over toeristenbussen gesproken: Bus zit vast op de Prinsengracht, tussen lantaarnpaal en paaltjes op de stoep. Zie: http://twitpic.com/1g9u68. Wat doet die bus hier?
Walther Schoonenberg
-34-  Walther Schoonenberg:
Dit is de juiste URL: ie: http://twitpic.com/1g9u68
Bart
-35-  Bart:
Beste Walther, vermoedelijk is die bus de weg kwijt... (is niet zo vreemd in Amsterdam, toch?). Dan moet het gemeentebestuur maar meer inzetten op jurische maatregelen om dit soort kolossen te weren: simpel qua uitvoering, extreem lastig qua politieke besluitvorming en juridische 'afdichting'...
Maar dat wat toch wel bekend inmiddels, Walther?
hachee
-36-  hachee:
Beste Walther, wist je dat de NZL bouwmaterialen laat aanvoeren per trein en over water? Ze hebben laatst een foto gepubliceerd van een goederentrein die tunnelonderdelen aanvoert.
Walther Ploos van Amstel
-37-  Walther Ploos van Amstel:
http://www.delaatstemeter.n...

Zoveel mogelijk schone lucht per euro. Dat is het doel van het plan ‘Schone lucht voor Amsterdam‘ waarmee het Amsterdamse college van B&W heeft ingestemd. Het gaat om maatregelen voor zakelijke veelrijders. De belangrijkste maatregelen voor stedelijke distributie in Amsterdam zijn:

Verschonen taxi’s, grote bestelauto’s en dieselvrachtwagens door overgang naar Euro 6/VI.
Verschonen zakelijke veelrijders (zoals taxi’s en licht bestelverkeer) naar elektrisch vervoer en verdere aanleg oplaadinfrastructuur elektrisch rijden.
Voortzetting milieuzone voor vrachtwagens en het voornemen om in 2013 ook een milieuzone voor bestelauto’s te hebben.
Bundelen goederenvervoer, voorkeursnet goederenvervoer en verruimen tijden om te laden en lossen (venstertijden).

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.