Home > > De gemanipuleerde stad

De gemanipuleerde stad

Marcel Kaatee is ondernemer op de Wallen.Red light district - detail foto Thomas Schlijper

Dat PvdA-wethouder Lodewijk Asscher de waarheid wel eens verdraait en veronderstellingen als feiten presenteert wisten we al. Nieuw is dat de loco-burgemeester van Amsterdam ook niet vies lijkt te zijn van plagiaat. Het NRC ontdekte dat Asscher voor zijn nieuwe boek ‘De ontsluierde stad’ zonder bronvermelding teksten van anderen heeft gebruikt.

'Asschers nieuwe boek is handig knip- en plakwerk’, berichtte Elsevier 10 februari op haar website. De letterlijk overgenomen passages hielden verband met de afgeblazen beursgang van Schiphol en waren afkomstig van het opgeheven FEM Business. Dat valt niemand op, zal Asscher hebben gedacht toen hij de tekst kopieerde.

Vrouwenhandel
Het hoofdstuk over de Wallen heeft de PvdA-lijsttrekker zelf geschreven. In zijn vorige boek ‘Nieuw Amsterdam’ van december 2005, constateerde Asscher dat vrouwenhandel op de Wallen werd gedoogd. Hij vond dat ‘uit den boze’. Kennelijk beschikte hij over informatie dat de gemeente Amsterdam strafbare feiten gericht tegen prostituees oogluikend toeliet. In plaats van burgemeester Cohen en de politie te confronteren met hun nalatigheid, leek het Asscher beter om de raamprostitutie op de Wallen actief te gaan ontmoedigen. ‘Liever een toeristenattractie minder dan medeplichtigheid aan vrouwenhandel’. Je zou als bestuurder ook voor een betere en effectievere inzet van politie kunnen pleiten maar Asscher heeft politie en justitie helemaal niet nodig in zijn ‘ontsluierde stad’. Hij zoekt de oplossing liever op de vastgoedmarkt met een nogal kortzichtige redenering: door prostitutiepanden op te kopen en er een andere bestemming aan te geven zou het misbruik van vrouwen vanzelf afnemen, want als er minder ramen zijn, is er automatisch minder sprake van vrouwenhandel.

Mannen met koffertjes
In zijn nieuwe boek openbaart Asscher hoe tijdens het Bethaniënoverleg op 12 december 2006 het besluit tot het opkopen van prostitutiepanden tot stand is gekomen en wat daarbij de ‘onnavolgbare rol’ van Parool columnist Felix Rottenberg (PvdA) is geweest. Het verhaal gaat als volgt:
Internationale criminele organisaties, ‘Joegoslaven, Turken en Israeli’s’, stonden op het punt om met bedreiging en geweld prostitutiepanden over te nemen van de ‘oude penoze’, die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. ‘Er werden grove bedragen geboden die niets te maken hadden met marktprijzen.’ Dit zou blijken uit een uitzending van AT-5 en verhalen in de pers over mannen die ‘met koffertjes geld en een mes’ panden wilden overnemen. ‘De oude garde’ moest daarom worden verleid om hun panden aan de gemeente te verkopen want als die panden ‘in bonafide handen’ kwamen, had de veronderstelde maffia geen kans meer. Als de prostitutiebestemming daarna van de verworven panden was gehaald konden andere ondernemers ‘een eerlijke kans’ krijgen op de Wallen en op die manier kon het gebied weer aan de Amsterdammers worden teruggegeven.

Forse klappen
Asscher vervolgt: ‘Sinds 2000 was de gemeente voorzichtig bezig met het aankopen van pandjes in het Wallengebied. Het Van Traa-team was speciaal opgericht om de criminele infrastructuur op de Wallen te bestrijden. Maar tot meer dan een pandje hier en daar, een paar per jaar, had de aanpak tot dat moment nooit geleid. Na de presentatie van de Bethaniënclub zouden we kunnen proberen een paar forse klappen te maken.’
Voorzichtig? Een pandje hier en daar? Een paar per jaar? Het Van Traa-team meldt in haar rapport ‘Grenzen aan de handhaving’ dat er sinds 1998 liefst 80 panden zijn aangekocht met een ‘Van Traa-bijdrage’ en dat hiermee ‘spectaculaire resultaten’ zijn bereikt. Er is dus al vele jaren sprake van gemeentelijke vastgoedpolitiek op de Wallen en niet sinds eind 2006, zoals Asscher zijn lezers wil doen geloven. Maar goed, we weten dat de wethouder moeite heeft met de feiten en zijn daarom alert.

NV Stadsgoed
In september 2007 kocht NV Stadsgoed uiteindelijk 18 panden van Charles Geerts voor 25 miljoen euro en bracht daarmee het totaal op 98. De snelheid waarmee deze deal rondkwam verbaasde Asscher en was naar zijn idee te danken aan de onderhandelingskwaliteiten van Ronald Wiggers van NV Stadsgoed, ‘een echte vastgoedman die nog met de duivel kan onderhandelen’. Deze Wiggers zou tijdens het ontbijt aan Rottenberg en Asscher hebben gevraagd of zij de deal met Geerts wel echt aan durfden. Opmerkelijk is dat de Parool columnist hierin een stem had. Nou en of, dachten de PvdA‘ers. De gemeente zou voor 15 miljoen euro garant staan, ‘voor het geval de waarde van de prostitutiepanden zou dalen wanneer zij een andere bestemming zouden krijgen.’ En die andere bestemming moest er komen, anders zou de vrouwenhandel volgens de theorie van Asscher niet afnemen.

Einde van een toeristische trekpleister
Het Van Traa-team kwam toen met het lumineuze idee om de voormalige peeskamers van Geerts beschikbaar te stellen aan kunstenaars. Philips was enthousiast en sponsorde de verlichting van de etalages en op 19 januari 2008 was ‘Red Light Fashion’ geboren. Voor modeontwerper Bas Kosters kwam het project ‘als geroepen’, want hij stond op dat moment ‘weer eens op straat’, zegt hij in Het Parool van 24 december 2009. De ontwerpers hoefden voor hun atelier en bijbehorende etalage gelukkig alleen de energierekening te betalen. Blijkbaar is dit wat Asscher bedoelde met ‘het gebied terug geven aan de Amsterdammers’.

Uiteraard is Kosters zeer te spreken over het project: "Red Light Fashion Amsterdam heeft ongelofelijk veel gedaan voor de stad. Het heeft de hele wereld hiernaartoe gebracht. Zelfs America’s next topmodel kwam filmen." Het is spijtig voor Kosters maar toeristen vinden de slecht onderhouden etalages met modepoppen helemaal niks en blijven massaal weg, zoals al door veel Engelse, Duitse, Franse en Amerikaanse kranten was voorspeld. Talloze goedwillende wallenondernemers die wel gewoon de huur moeten betalen ondervinden daar nu de dramatische gevolgen van.‘De gemanipuleerde stad’ was denk ik een betere titel geweest voor het boekje van Lodewijk Asscher.

Deze gastbijdrage van Marcel Kaatee, wallenondernemer, verscheen eerder op zijn weblog


achttien reacties op "De gemanipuleerde stad"

Arnoud de Jong
'Dat PvdA-wethouder Lodewijk Asscher de waarheid wel eens verdraait en veronderstellingen als feiten presenteert wisten we al.'
Kritisch zijn op de wethouder is natuurlijk prima, maar niet-onderbouwde verdachtmakingen doen afbreuk aan het artikel. 'Wij' wisten dat namelijk helemaal niet.
Marleen Zachte
-2-  Marleen Zachte:
Wel een heel suggestieve titel van Elsevier en - door hem zonder kanttekening over te nemen - ook van Marcel Kaatee. Je zou zo denken dat Asscher alles bij elkaar gejat heeft.

Bekijk je het artikel van NRC, dan blijkt het om 4 zinnen te gaan. Slordig, maar echt niet genoeg om het hele boek als “handig knip- en plakwerk” af te doen.
John Zwart
-3-  John Zwart:
het leven is weerbarstig en de samenleving dus ook, maakbaarheid al helemaal een utopie, hooguit een beetje bijsturen zo hier en daar.
politici zouden voor mij veel geloofwaardiger worden als ze zich minder pretentieus presenteren.
als een wethouder locoburgemeester van een stad als Amsterdam tijd heeft om naast zijn werk een boek te schrijven roept dat weer nieuwe vragen op. het geeft wel een blik op de persoon die bevestigend werkt op een indruk, positief dan wel negetief.
al met al...
Marcel Kaatee
-4-  Marcel Kaatee:
@ Marleen Zachte

Van een ambitieuze politicus met een uitgesproken mening verwacht je dat hij al zijn teksten zelf schrijft. Het feit dat hij aanvankelijk tegenover NRC ontkende en het later toegaf maakte het een geschikte inleiding van mijn blog. En door de links naar de bronnen bij te voegen kan de lezer zelf oordelen. Het verwijt 'ook van Marcel Kaatee' is daarom niet op zijn plaats. En voor zo'n dun boekje heb je toch geen teksten van anderen nodig.
Marcel Kaatee
-5-  Marcel Kaatee:
@ Arnoud de Jong

U wist niet dat Asscher de waarheid wel eens verdraait en veronderstellingen als feiten presenteert? Daar heeft u een punt. U heeft mijn blogstukken natuurlijk nooit gelezen, en mijn publieke zienswijze over het 1012 plan.
Marcel Kaatee
-6-  Marcel Kaatee:
@ Arnoud de Jong

Asscher over het Wallengebied: “Er zitten 8 grote speelautomatenhallen...”

Anderen noemen dat liegen, ik houd het maar op het verdaaien van de waarheid.
Marleen Zachte
-7-  Marleen Zachte:
@Marcel Kaatee: Ook door een zin als “Het hoofdstuk over de Wallen heeft de PvdA-lijsttrekker zelf geschreven”, onstaat je de indruk dat dat bij andere hoofdstukken niet het geval zou zijn. Wat gewoon pertinente onzin is.

Datzelfde NRC schrijft vandaag overigens in een interview met hem: “Eerder deze week bleek dat Asscher op twee plekken een bronvermeldig vergat, maar aan het boek doet dat niets af.” (CS en Boeken, p. 4)

Ik ben ook wel benieuwd naar waar je gelezen hebt dat Asscher eerst ontkend heeft. Dat kan ik nergens terugvinden. Link?
H. Janssen
-8-  H. Janssen:
geachte mevrouw zachte, de schrijver van het stuk bekritiseren op enkele zinnen in zijn inleiding is erg flauw. Het is een goed artikel. Ik ken het boekje van Asscher en onderschrijf de stelling dat de wethouder daarin niet open en eerlijk is over het aankoopbeleid op de wallen. De rol van de pvda'er Rottenberg in de deal met Geerts vond ik gezien zijn horeca achtergrond ook opmerkelijk. Overigens vindt u de ontkenning van Asscher gewoon op de NRC site. Hij wist niet meer of hij het stukje van de FEM site had overgeschreven. Nou dat gaat er bij mij niet in hoor. mevrouw succes met uw kritiek en meneer katee succes met uw uitstekende artikel. Hopelijk verschijnen er meer van op deze site.
Marcel Kaatee
-9-  Marcel Kaatee:
@ Marleen Zachte

“Gevraagd om een reactie ontkent Asscher iets te hebben overgenomen uit FEM.” (NRC-link)
Marcel Kaatee
-10-  Marcel Kaatee:
@ Marleen Zachte

Asscher ontkende eerst ook dat hij Geerts in een interview een 'crimineel of criminogeen persoon' had genoemd toen er een smaadklacht tegen hem werd ingediend. Later bekende hij die uitspraak toch te hebben gedaan en bevestigt dit nog eens in zijn nieuwe boek. Over de afloop stelt Asscher: “De officier schreef me dat ik gezien het verleden van Geerts hem rustig een 'crimineel of criminogeen persoon' mocht noemen.”
Frits vd Wereld
-11-  Frits vd Wereld:
Ach, welke politicus liegt niet. Dat hoort nu eenmaal bij het vak. Asscher is misschien wel een van de eerlijkste van het stel. In zijn boekje geeft hij een openhartig inkijkje in manier waarop in Amsterdam achterkamertjespolitiek wordt bedreven. De panden zijn niet op initiatief van Charles Geerts aan de gemeente angeboden zoals Cohen de gemeenteraad voorhield. De gemeente heeft zelf het initiatief genomen voor de aankoop. Cohen heeft de gemeenteraad dus voorgelogen. En bij een ontbijtje en een eitje in de rivierenbuurt wordt besloten om 15 meloenen extra aan gemeenschapsgeld naar Charles Geerts over te maken. Prachtig boek van meneer Asscher!
Marleen Zachte
-12-  Marleen Zachte:
Vermoeiend hoor, nu weer een incompleet citaat. Ik stel voor dat iedereen zelf dat nrc-stuk even leest. http://www.nrc.nl/binnenlan...

@H. Janssen In dit artikel wordt op basis van enkele zinnen de suggestie gewekt dat vrijwel het hele boek plagiaat is. Ik zie Marcel Kaatee dat in zijn reacties niet corrigeren, dus dan doe ik het maar.
Chris Amsterdam
-13-  Chris Amsterdam:
Gelukkig hadden/hebben we op de walleen alleen maar ondernemers die het woord integriteit hoog in het vaandel hebben staan meneer Kaatee.Doet overigens niets af aan hoge futiliteitsniveau van uw stukje over de wethouder.Overigens toch een mij blijmakend signaal dat iemand die zo druk is met de stad ook nog de tijd neemt zijn persoonllijke mening over een bepaald aspect op papier te zetten zonder Zwart-gallig te worden.Daarmee geeft hij zijn potentiele kiezers een meer persoonlijke kijk op de zaak.Maar ja, ik zal het wel te optimistisch zien.Overigens:hoe minder prostitutie en daarvoor komende bezoekers, hoe liever het me is.Er is zoveel meer te genieten in onze hoofdstad!Sex hebben kun je overal.
Albert
-14-  Albert:
Meneer Chris is naief. Het opkopen van prostitutie panden doet het aantal prostituees niet verminderen. Het aantal illegale bordelen en de escort diensten zijn de laatste jaren fors gestegen.
Denkt U eens aan de illegale bordelen in de Bijlmer en de prostitutie in de Turkse koffiehuizen, waar men met Oost-Europese dames naar boven kan.
Nog niet gehoord van de Chinese massage salons, waar de happy ending wordt gepredikt?. Dit alles is mogelijk in het Amsterdam van Asscher en Cohen.
Ik denk dat er wat anders speelt.
Waarom zou de Gemeente zoveel geld teveel willen betalen voor die prostitutie panden, die zijn hun aankoopprijs namelijk alleen waard als er peeskamers worden verhuurd, die leveren veel meer huur op dan winkels, restaurants e.d., bovendien zijn die prostitutie panden helemaal niet geschikt voor andere doeleinden.
Pas na dure verbouwingen, zou je er wat anders kunnen doen.
Wat er nu gebeurt, is dat er met veel belastinggeld te dure panden zijn gekocht, die hun aankoopprijs nooit gerechtvaardigd zullen zien worden in de huuropbrengsten.
De kunstenaars , die nu in die voormalige peeskamers zitten , betalen geen huur.
Dat kan toch niet doorgaan?. Dat is toch nooit de bedoeling geweest.
Of is de bedoeling dat te zijner tijd panden worden toegewezen aan bevriende horeca ondernemers,waaronder onder meer de heer Hermanides. De heer Hermanides verklaarde onlangs in een krant, dat hij na afstand van de naam Arena ( voor het voetbalstadion, vergoeding ¤ 1 mln. ), tevens een pand van de Gemeente had gekocht voor slecht ¤ 5 miljoen, terwijl het pand veel meer waard was.
Met andere woorden de Gemeente had hem wat kado gedaan.
Zou dat wellicht in de toekomst ook met de wallen panden kunnen gaan gebeuren?.
Overigens valt er niet meer zoveel te genieten in Amsterdam.
De stad is al jaren door het debacle van de Noord-Zuid lijn een grote bouwput.
De verbouwing van het Rijk- en Stedelijk museum zijn eveneens veel duurder en veel langer gaan duren. Het toerisme loopt snel terug en de begroting kleurt dieprood. Bezuinigingen tot een bedrag van meer dan ¤ 600 mln zijn al aangekondigd kortom er valt de komende jaren dus weinig te genieten in ons Mokum.
John Zwart
-15-  John Zwart:
Eigenlijk begrijp ik uit de hele gang van zaken dat de gewone brave belastingbetaler ongewild deelneemt aan vrouwen-uitbuiting middels een serie aan prostitutie gerelateerde transacties. Nou wordt er met belastingeld wel meer gedaan waar ik het liever niet aan zag besteed, maar we hebben het hier over een geval waar morele doeleinden hoog in het vaandel staan. Zo wordt het immers gebracht. Of die doeleinden met het vele geld worden gediend is zeer de vraag. Wat wel zonneklaar is: er wordt opvolgend geprofiteerd: 1e. wallenondernemers kopen voor lage prijzen oude panden op en verdienden daarmee jarenlang dik geld door tegen woekerprijzen peeskamertjes te verhuren. 2e. de gemeente heft jarenlang hoge woz inkomsten uit deze panden die indirect ook weer door de meisjes moeten opgebracht. 3e. de gemeente graait vervolgens diep in de algemene middelenbelastingpot door de panden tegen irreële woekerprijzen van de wallenondernemers over te nemen.
En dan...
Daarna weet men niet meer zo goed wat met de panden aan te vangen, in ieder geval lukt het niet om ze aan de verwervingsprijs rechtdoende huur in de markt te zetten, met de restrictie dat er geen prostitutie meer in mag plaatsvinden.
O je, wat nu, Tom Poes verzin een list.
Modeateliers, Tom Poes weet je niets beters? En de prostituees verdwijnen alle kanten op, richtingen zoals hierboven uitgebreid door Albert al gesignaleerd. En nieuwe pooiers vatten de draad van het oude systeem weer op.
Bij iedere stap in deze gang van zaken stroomt er geld precies naar de verkeerde kant.
Als de gemeente echt iets wil doen op het gebied van de sex-industrie zou ze zelf bordelen zonder winstoogmerk voor die meisjes moeten openen. De panden staan er al, ingericht en al. Ongewenste randverschijnselen kunnen effectief in de hand worden gehouden, zonder dat de concentratie van prostitutie uit 1012 verdwijnt (dat doet het toch al niet).
En verder zal het me een worst zijn of Lodewijk Asscher met een paar regeltjes plagiaat heeft gepleegd. Tot literatuur zal hij het toch nooit brengen.
H. Janssen
-16-  H. Janssen:
geachte mevrouw Zachte, ik begrijp niet waar u zich druk om maakt. Gastcorrespondent katee suggereert nergens in zijn stuk dat vrijwel het hele boek van asscher plagiaat zou zijn. Katee schrijft dat het om passages gaat over de beursgang van schiphol. Als ik lees “passages over de beursgang van schiphol” denk ik hooguit aan een bladzijde en niet aan een heel boek. Veel interessanter in het verhaal is de manier waarop 15 miljoen aan gemeenschapsgeld in de zakken van die foute meneer geerts is verdwenen. Ik vind dat geen futiliteit zoals meneer chris.
Frans
-17-  Frans:
Het is zeer zeker geen futiliteit, de miljoenen die de Gemeente besteedt aan het opkopen van panden. Net nog in het nieuws, panden in West die zijn aangekocht, gerenoveerd en ver onder de marktwaarde zijn doorverkocht aan krakers. Ik vind het schandalig en dat is nog een understatement. Ik werk me een ongeluk, en mijn belastinggeld gaat naar dit soort liefdadigheid? Door de eeuwen heen waren er creatieven, creativiteit zal altijd overleven. Dus zijn ze nu helemaal gek geworden met zoveel miljoenen te smijten om kunstenaars en (oost europese) krakers bijna gratis te laten verblijven in die Geertspanden en krakers in West? Waar wordt de politie dan voor opgeleid, waarom is bureau Warmoesstraat verdwenen? Die moeten de vrouwenhandel toch tegengaan? Ik ben hier echt heel boos over, Asscher is een verspiller geworden, i.p.v. wethouder EZ. En waar is Cohen? Die moet zorgen voor het opruimen van misstanden, maar hebben we hem gehoord over juist veel meer politie in Wallengebied en het openhouden van een politiebureau? Het komt mij zo voor, dat de PVDA veel te veel geld heeft gekregen waarmee zij naar eigen believen rond kon strooien. Wat hoop ik dat het nuchtere verstand met de verkiezingen zal zegevieren.
Marcel Kaatee
-18-  Marcel Kaatee:
Het Parool meldt dat Lodewijk Asscher inmiddels zijn spijt heeft betuigd over het zich vergrijpen aan teksten van anderen. Het wordt in een eventuele derde druk hersteld.

Over de deal met Charles Geerts, waarbij 15 miljoen euro aan gemeenschapsgeld bovenop de huidige marktwaarde van de panden is betaald, antwoordde burgemeester Cohen destijds op vragen van de gemeenteraad dat Geerts zelf het initiatief had genomen een deal te sluiten met de gemeente. Lodewijk Asscher vertelt in zijn boek echter een heel ander verhaal.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.