Home > > Manhattan in de Kinkerbuurt

Manhattan in de Kinkerbuurt

Hallen birdview detail[Klik voor vergroting]Op 2 februari heeft de deelraad van Oud-West met 14 stemmen vóór en 3 stemmen tegen de woontorens tot 41m hoog op het Hallenterrein goedgekeurd. Dit terwijl er onder de bewoners nul draagvlak bestaat voor "Manhattan in de Kinkerbuurt", getuige de honderden handtekeningen die vlak voor het te nemen besluit aan de deelraad zijn aangeboden.

Niet alleen heeft de welstandscommissie in haar jaarverslag 2007 dit 41m hoge "accent" niet wenselijk genoemd, ook stedenbouwkundigen van naam hekelen de woontorens. Onder hen ir. Marinus Oostenbrink die in maart 2008 een alternatief plan heeft gepresenteerd dat ondubbelzinnig aantoont dat er op het Hallenterrein evenveel (en zelfs goedkopere) woningen gebouwd kunnen worden van gelijke hoogte als die van de omringende negentiende-eeuwse huizen. Dit alternatieve plan is door de buurt met gejuich ontvangen, maar door het stadsdeel meteen van tafel geveegd.

En ir. Hans Davidson heeft destijds voor de bezwarencommissie gezegd dat als deze toren echt gebouwd wordt, alle verantwoordelijken met naam en toenaam in de gevel zouden moeten worden gebeiteld, zodat ook over 50 jaar nog te zien is aan wie de Kinkerbuurt deze architectonische miskleun te danken heeft.
Inderdaad: ere wie ere toekomt.

Toren met namen verantwoordelijken

39 reacties op "Manhattan in de Kinkerbuurt"

Michel Couzijn
-1-  Michel Couzijn:
Wat een slechte blog.

Het enige dat ik lees, is dat de auteur het niet eens is met de woontorens. Argumentatie nul.

Ja, 'de buurt' is het er niet mee eens. Sinds wanneer moet 'de buurt' beslissen over welke woningen er bij komen? Als het aan 'de buurt' ligt, komen er in heel Nederland nul woningen bij, want 'de buurt' vindt altijd dat andere woningen hun uitzicht belemmeren.

Waarom geen woontorens? Woontorens zijn efficiënt: maximale woonruimte op een minimaal oppervlak. Woontorens komen tegemoet aan populaire woonwensen: dichtbij het stadscentrum wonen in plaats van weggestopt in Osdorp-West of IJburg-Oost. Woontorens bieden privacy: in plaats van dat je bij de buurman op z'n ontbijttafel de pindakaas wegkijkt, zie je slechts een spiegelende ruit van de overbuurman. Of is het een buurvrouw? Omdat een woontoren veel woningen verticaal integreert, is een woontoren ideaal voor het delen van energievoorzieningen en faciliteiten (wat we in de komende decennia allemaal gaan doen): de verwarmingsketel, de überwasmachine, de vuilstort.

Kortom, de oorspronkelijke blog is zinloos en reactionair gezeur van lieden die vinden dat Amsterdam tot in lengte van dagen een dorp moet blijven - terwijl het dat allang niet meer is.
Roel Walraven
-2-  Roel Walraven:
Dat lijken goede argumenten, maar ze zijn het niet.
1.Woontorens zijn ruimtelijk niet efficienter dan laagbouw.
2. Woontorens zijn niet mens vriendelijk maar vervreemden de mensen van hun straat en buurt en van hun woonmogeving en de mensen die er wonen.
3. Woontorens zijn kind onvriendelijk omdat ze de kinderen binnen houden en hun contact naar buiten slechts een gespiegeld raam van de overbuurvrouw is.
4. Amsterdam Oud-West heeft een woontoren op het oude WG terrein met een geweldige windtunnel.
5.Oud-West is een stukje van historisch Amsterdam en een woontoren practisch tegen een gracht past niet in deze omgeving.
6.Zelfs touristen (een belangrijke inkomten bron voor de stad)komen naar Amsterdam vanwege de kleinschaligheid die met woontorens wordt weggenomen.
7.Veel bewoners van de hoogbouw vertrekken na enige tijd om voor een vrijstaand huis in de laagbouw te kiezen of hebben er een tweede recreatie huisje buiten de stad bij.
8.De afbraak van de Bijlmerflats die pas 25 jaar staan laat zin dat hoogbouw niet zaligmakend is.
9.Sinds wanneer worden buurtbewoners met etiketten als reactionair en zeurders beplakt als ze voor hun eigen woonomgeving en hun stad opkomen?
10.Kennis maken en praten met je buurt genoten biedt meer wijsheid dan alleen vanuit je stoel via de moderne media te communiceren.

7.
John Zwart
-3-  John Zwart:
Raar he: in Zuidoost woontorens slopen op goede argumenten en in de Kinkerbuurt weer nieuwbouwen ook weer op goede argumenten? Ik kan geen oordeel hebben over de achterliggende krachten die dit project blijkbaar onstuitbaar maken, maar er zal meer meespelen dan alleen zoveel mogelijk woonkubiekemeters op zo klein mogelijk grondoppervlak. Schrijver van dit artikel verwijst naar een alternatief plan waarin de lagere gestapelde bouw het wint van torenbouw juist op woonkubiekemeter-effect en vervolgens roept een meneer Couzijn het tegendeel zonder argumentatie en beschuldigt schrijver van dit artikel van argumentatie nul. Een dooddoener.
Ik zie het zo:
Als je achttiende en negentiende eeuwse bouw wilt combineren met nieuwbouw moet je wel rekening houden met slagschaduwen en windtrekgaten. Misschien liever de hele Kinkerbuurt dan maar plat?
En dan maar klagen dat er zo´n slechte opkomst is voor de verkiezingen...
Hubert Bredt
-4-  Hubert Bredt:
Meneer Couzijn gaat er vanuit dat je pas van een stad kunt spreken met woontorens van 41 m hoog of hoger. Kennelijk heeft hij het gevoel dat hij er nog niet echt bij hoort, bij die grote metropolen waar iedereen zo gelukkig is. Zoals hiervoor door Roel Walraven en John Zwart geschetst zijn woontorens verder absoluut niet efficiënter dan laagbouw dat is uitvoerig getoond in de alternatieve plannen die zijn gepresenteerd de afgelopen jaren.
Verder moet ik zeggen dat de politieke partijen (behalve de SP in dit geval) zich weer opstellen als een doordenderende vrachtwagen waarvan de remmen kapot zijn, en zogenaamd het 'volk' vertegenwoordigen, maar nooit expliciet aan het 'volk' gevraagd hebben wat ze willen.
Het 'volk' (waarvan er zich in ieder geval 300 hebben uitgesproken d.m.v een handtekeningenactie) wil zeker woningen, maar is zich er zeer bewust van dat woningen gecreëerd moeten worden die in harmonie met de (historische) omgeving zijn én mensvriendelijk zijn. Dat lijkt me geen verkeerd uitgangspunt, integendeel het enige legitieme.
Co Berendse.
-5-  Co Berendse.:
Ik woon tegenover de woontoren op het voormalige WG-terrein.Wat zou ik het waarderen als deze lager was geweest en ik daardoor s,ochtends eerder de zon zou zien.De torens op het hallenterrein zullen hetzelfde,of groter,effect hebben.Wat zijn bij het besluit van 2 febr.eigenlijk de argumenten die zwaarder wegen dan de mening van de bewoners ?
Dr.D
-6-  Dr.D:
Het waren altijd al werkplaatsen waarvan de gebruikers moesten vertrekken. Zo van; zoek maar wat anders.. Gelukkig gekraakt..
Carla Bohncke
-7-  Carla Bohncke:
Het is een slecht besluit, het voornemen twee hoge torens op die plek te willen realiseren. Iedereen, die de plek waar ze gebouwd moeten worden kent, krabt zich achter de oren bij het horen van dit voornemen.
De laatste jaren is er in de Kinkerbuurt redelijk zorgvuldig gebouwd. Is nieuwbouw steeds aangepast aan, en ingebed in, de voornamelijk 19e eeuwse bebouwing die er al staat. Deze inbedding wordt met de bouw van de dominante, beeldbepalende torens ernstig aangetast.
Bovendien ligt om de hoek van de torenlokatie de Bellamy buurt. Dit wijkje lijkt nog het meest op een stukje “Jordaan” in de Kinkerbuurt. Hier staan, in de kleine vriendelijke straatjes, nog oude huizen van ver vóór de 19e eeuw...De torens combineren hier echt niet mee. Steeds wanneer ik aan de torens denk zie ik het beeld voor me van de twee kantoorkolossen in de Grote Bickersstraat op de Westelijke Eilanden. Die panden zijn in de jaren 60 zo plompverloren tegenover de 17e eeuwse haven-huizen gebouwd en staan daar zo misplaatst, dat je je eeuwig blijft afvragen welke gek dat bedacht heeft. En zoiets gaat zich hier in de Kinkerbuurt herhalen. Onbegrijpelijk en nergens goed voor. We krijgen er niet eens meer of betere woningen door. Uiteindelijk brengt het plan alleen verliezers voort.
Toekomstige bewoners weten het niet, maar zij hadden voor hetzelfde geld leuker kunnen wonen in grachtenpanden aan de kade van zo'n 4 hoog. Met een prettige openbare ruimte er omheen.
Huidige bewoners krijgen te maken met meer schaduw en windhinder en minder uitzicht.
Niet terugkomen op het genomen besluit is een gemiste kans.
Hanneke
-8-  Hanneke:
Ben het met bovenstaande mail eens.
Hoogbouw in karakteristieke Amsterdamse buurt als de Bellamy buurt;dat past beter in Osdorp of een andere buurt wat na de jaren 50 is opgezet. Tenzij zo'n woontoren wordt gebouwd in de stijl zoals gebouwd in 1920-30. Zoals de oude wolkenkrabbers in New York, maar dan op zijn Amsterdams. Past in de oude buurt en is iets waar je eeuwen later nog trots op bent.
“Leuk hoor Amsterdam, zoals Oud West, al die leuke straatjes, pandjes en pleintjes, wie wil daar nu niet wonen.. Oh, er staat wel een erg hoge, strakke woontoren, waar we tegenaan moeten kijken, t gaat zo wel een beetje op een willekeurig kantoren park lijken”.
(is een tikkie overdreven, maar t blijft jammer dat veel nieuwe gebouwen zo'n eenheidsworst zijn)
Hovius
-9-  Hovius:
Woontorens in Amsterdam Oud-west is gewoon een enorm slecht idee, zeker als er een sluitend alternatef plan is. Nietsontziend winstbejag is de juiste term voor de drijfveer achter dit project; exorbitant lelijk voor de uitkomst en onbegrijpelijk voor allen die er mee in stemmen en de vele tegen-stemmen naast zich neer leggen.
Chris Amsterdam
-10-  Chris Amsterdam:
De enige reactie die mij een beetje aanspreekt is die van Couzijn, die eronder staat wil ik graag beantwoorden.
1.Woontorens zijn ruimtelijk niet efficienter dan laagbouw.(Is natuurlijk kul, kijk alleen maar naar het beslag op de ruimte)
2. Woontorens zijn niet mens vriendelijk maar vervreemden de mensen van hun straat en buurt en van hun woonmogeving en de mensen die er wonen.(onvriendelijke torens, ook weer zo'n onderbuikterm die kant nog wal raakt. Nee, die eengezinshuizen in Almere hebben karakter!)
3. Woontorens zijn kind onvriendelijk omdat ze de kinderen binnen houden en hun contact naar buiten slechts een gespiegeld raam van de overbuurvrouw is.(ze houden kinderen alleen binnen als je de deuren dichtlast volgens mij. En zit de overbuurvrouw te wachten op de kinderen van de buren?)
4. Amsterdam Oud-West heeft een woontoren op het oude WG terrein met een geweldige windtunnel.(handig voor mensen die de was buiten drogen lijkt me, en anders kun je zomers klagen over te warme straten wellicht)
5.Oud-West is een stukje van historisch Amsterdam en een woontoren practisch tegen een gracht past niet in deze omgeving.(Oud-West historisch noemen lijkt me een paar eeuwen te vroeg.Het is gewoon 19de eeuwse massabouw)
6.Zelfs touristen (een belangrijke inkomten bron voor de stad)komen naar Amsterdam vanwege de kleinschaligheid die met woontorens wordt weggenomen.(toeristen komen gewoonlijk niet naar Oud West volgens mij)
7.Veel bewoners van de hoogbouw vertrekken na enige tijd om voor een vrijstaand huis in de laagbouw te kiezen of hebben er een tweede recreatie huisje buiten de stad bij.
(gelukkig wel zeg, anders heb je al die onhoudbare kinderen in je wijk die niets kunnen)
8.De afbraak van de Bijlmerflats die pas 25 jaar staan laat zin dat hoogbouw niet zaligmakend is.(gelukkig is de Bijlmer de enige flatwijk in Nederland en gaat het overal fout met flats)
9.Sinds wanneer worden buurtbewoners met etiketten als reactionair en zeurders beplakt als ze voor hun eigen woonomgeving en hun stad opkomen?(sinds ze zeuren en reactionair zijn en behept met een overdosis NIMBY)
10.Kennis maken en praten met je buurt genoten biedt meer wijsheid dan alleen vanuit je stoel via de moderne media te communiceren. (volgens mij heb je het nu over ambtenaren. Die wonen meestal niet in de buurt en worden standaard al uitgekotst door die fijne yuppen uit Oud West....tenzij ze hun zin krijgen natuurlijk van diezelfde ambtenaren)
John Zwart
-11-  John Zwart:
Is dit wat u ziet als argumenteren meneer Chris? Mag ik u dan ook van KUL betichten? Klaar, met veel minder woorden.
Els Brand
-12-  Els Brand:
Els Watergraafsmeer:
Wat een ontzettend slecht idee 2 van die hoge torens die totaal niet in Oud West passen. Ik ben blij dat nog niemand in de Watergraafsmeer op het idee gekomen is om ons met 2 van die hoge torens op te zadelen.
Chris Amsterdam
-13-  Chris Amsterdam:
John Zwart, ik probeer antwoord te geven op origineel gestelde vragen die ik nog even aanhaal ter completering.Antwoord geven en compleet zijn , eigenschappen die ik bij u nog nooit heb mogen ontdekken in al uw plempsels op deze site.Uw plempsels werpen een slagschaduw over deze fruitige site en doen mij bijna wegtrekken, tochtig, dat dan weer wel.Maar goed, mijn zuurgraad is gelukkig erg hoog en ik kan prima tegen uw gespat.Anyway, voor hoogbouw in Oud West dus, ter diversificatie, lering ende vermaeck(hoewel dat weer meer op de Hallen slaat natuurlijk)
Chris Amsterdam
-14-  Chris Amsterdam:
O ja Els, ik hoop dat mevrouw Elatik deze site niet bezoekt, ze mocht eens een creatief idee krijgen voor opvulling van park Frankendael.(ze is er gek genoeg voor)
John Zwart
-15-  John Zwart:
Meneer Chris,
u haalt vragen aan en geeft dan antwoorden?
het enige wat u doet is Couzijn bevestigen in zijn foute beweringen en vervolgens andersdenkenden van KUL betichten en zonder steekhoudende argumentatie uw instemming met het plempen (uw woorden) van dooddoeners betuigen. Wie daarop de vingers leggen zijn REACTIONAIRE ZEURDERS, daarmee heeft u zichzelf duidelijk te kijk gezet.
U geeft blijk van enorme minachting voor uw medemens met ook zijn eigen mening, die zo vrijpostig is die hier ook nog te durven NEER PLEMPEN. Ik mag hopen dat uw type figuren zoveel mogelijk uit het stadsbestuur worden geweerd dan wel weggewied. Er is al genoeg misgegaan tussen bestuur en Amsterdammers.
Thijs Roes
-16-  Thijs Roes:
Tsja.. Ik vind de toren niet echt bijzonder mooi. Maar dat kan een persoonlijke afweging zijn.

Maarem.. (Zonder arrogant over te willen komen) De torens 'Manhattan in de Kinkerbuurt' noemen is wel erg hoopvol. 40 meter is op Manhattan (vanwaar ik schrijf) natuurlijk peanuts.

Als er plek is, moet je in A'dam de hoogte in, lijkt me. Je kan niet net doen alsof de wereld altijd even groot blijft.
John Zwart
-17-  John Zwart:
Waarom eigenlijk Thijs.
Vanwaar die krampachtige fixatie op groeien en frustratie dat het Amsterdam maar niet lukt om boven de 1 millioen inwoners uit te komen?
Amsterdam heeft een wereldbekendheid die ver boven die van alle andere steden van <1.000.000 inwoners uitsteekt. Dat vindt zijn oorsprong in historie en cultuur. Daar bouw je niet aan met inwonertal en torenflats. Met dat laatste is het afbraakrisico zelfs groot.
Natuurlijk is het noemen van Manhattan niet relevant, maar het geeft het gevoel van verlies van verhoudingen in een bepaalde wijk wel goed weer.
Enne - ook alweer zonder arrogant over te willen komen) de wereld blijft wel degelijk altijd even groot, Thijs. Dat is niet doen alsof, maar een vaststaand feit, vandaar dat we zorgvuldig moeten omgaan met wat erop... plempen.
Chris Amsterdam
-18-  Chris Amsterdam:
John Zwart
De enige minachting die ik voel gaat uit naar mensen die altijd tegen elke vorm van verandering zijn en dat dus beargumenteren met middeleeuwse argumenten die een gemiddelde inwoner van Staphorst nog de wenkbrauwen zou doen fronsen.Wellicht is een enkeltje Rouveen nog een oplossing voor u, Rouveen, het achterlijke broertje van Staphorst.klinkt vriendelijker dan wieden dunkt mij(doet me direct denken aan ausradieren/uitroeien en andere nare associaties)Overigens bevind ik mij niet in een bestuur van stad of stadsdeel maar mag ik al bijna 30 jaar met vaak satanisch genoegen mijn overigens beperkte ambtelijke macht gebruiken om burgers als u over de zeik te jagen en daar geniet ik zeer van.Ik hoop dit nog vele jaren te mogen doen!
Die 1.000.000. inwoners wens ik Amsterdam trouwens niet toe als ze Zwart als achternaam hebben,
Anne van den Bergh
-19-  Anne van den Bergh:
Meneer Chris, dank voor uw “verheffende” bijdragen. Maar vindt u het zo langzamerhand ook niet de hoogste tijd om ergens anders uw gal te spuwen? Hier vervalt u telkens in herhaling, en dat wordt wat eentonig.
CityZen
-20-  CityZen:
@Thijs

Ja, daar heb je een punt.
Toch was t geen bekrompen burger maar de Commissie Welstand die desgevraagd waarschuwde voor Manhattan-achtige effecten op het Rijksmonument Tramremise Tollensstraat e.o.

Die Tollensstraat wordt in ere hersteld en tussen die straat en de Bilderdijkkade is woningbouw gedacht. Specialisten hebben becijferd dat je geen flats nodig hebt om er het gewenste woningbouwprogramma te realiseren; een extern bureau heeft berekend dat de belevings- en verblijfswaarden van de buitenruimtes rond de flats dermate laag is, dat het aanbrengen van straatmeubilair (lees: tuinstoelen e.d.) wordt ontraden: letterlijk een onbezonnen plan, die flats.

Natuurlijk is er plek voor hoogbouw in de stad op randlocaties bij het IJ, ZuidAs, Diemen of de Aker. En wie de moeite neemt de Atlas van de 19de Eeuwse Ring er op na te slaan begrijpt dat voor deze plek vooral eenheid van bebouwing is gewenst gezien de waardering die er aan de bestaande omgeving is toegekend op de bijgevoegde ordekaarten. Ook al geen product van omwonende burgers.
Die atlas is overigens een uitgewerkte verhandeling van wat in Amsterdamse Structuurplannen van de laatste decennia te vinden was onder het kopje 19de eeuwse Ring.
De plannen die door M. Couzijn en Chris A. worden verdedigd vormen niet alleen een inbreuk op decennia gemeente-beleid; het is je reinste bestuurlijke dwaling: Het lokale bestuur tracht onder de eigen bouwhoogte-norm uit het Bestemmingsplan De Hallen van 2002 uit te komen. Terwijl uit de verslagen van de Welstandscommissie zonneklaar blijkt dat Han Ebberink, de project-supervisor van dit omstreden nieuwbouwplan, volmondig toegeeft dat voor die hoogte-overschrijdingen geen enkele stedenbouwkundige aanleiding bestaat. In het wereldje van stedenbouwkundigen staat dit plan dan ook omgekeerd evenredig aangeschreven &#8211; niet hoog dus; een doodzonde, zo een ononderbouwd hoogte-verschil.

Je kunt je voorstellen dat een combinatie van eigengereide wijkwethouders, ondersteund door het type ambtenaren Chris A. tot een explosieve cocktail heeft geleid tot een patstelling die gebukt gaat onder de onontkoombare metafoor van de machinist die met oogkleppen op in een rijdende trein is gesprongen en niet aan tunnelvisie weet te ontsnappen.

Gelukkig gaat de stad nog dit jaar schrappen in het ambtenaren-apparaat en legt het de stadsdelen aan de ketting. De stadsdeelchef van OudWest kan met pensioen evenals Chris A. en zijn collega-tunnelkijkers.

Het nieuwe stadsdeel West erft per 1 mei 2010 een torenplan dat grotendeels onverkocht zal blijken, dus als het pas wil bouwen bij volledige verkoop kan het beter de plannen aanpassen op een marktvriendelijker vorm zoals ir. M. A. Oostenbrink dat voorstelt: neo-klassieke grachtenpanden aan de kade en semi-gesloten bouwblokken daarachter waar toekomstige bewoners van de zon kunnen genieten zonder slagschaduwen van penthouses op 40m hoogte en zonder rondfladderend stof in de wervelstromen rond die torenflats.

Niet echt een nimby-zaak dus maar eentje van lokaal-bestuurlijke dwaling cq ongehoorzaamheid ten opzichte van wat cultuur-historici in opdracht van de gemeente namens de burgers besloten hebben als erfgoed van de stad te waarderen en te respecteren, voor nieuwe generaties Amsterdammers.

Enjoy N.Y.
John Zwart
-21-  John Zwart:
Eindelijk een onderbouwde argumentatie. Er zijn nog denkende mensen hier als tegenwicht tegen schreeuwers, die alleen maar willen overstemmen.
Ik krijg het gevoel dat een klein onderzoekje belangenverstrengeling hier misschien gewenst is.
Anne van den Bergh
-22-  Anne van den Bergh:
Ik ben blij dat CityZen al het een en ander verteld heeft over de kwaliteit van de toekomstige buitenruimten.
Marinus Oostenbrink heeft met zijn alternatieve plan niet alleen aangetoond dat het gewenste aantal woningen gerealiseerd kan worden in harmonie met de omringende negentiende-eeuwse huizen, zijn alternatief levert ook veel prettiger buitenruimten op voor de bewoners van de in totaal ca. 370 nieuwe woningen op het Hallenterrein.
Op de vogelvlucht-foto zijn enkel de blokkendozen van “Hallen Zuid” te zien, maar “Hallen Noord” moet vergelijkbaar worden. Tussen al die blokkendozen komen donkere tochtpleintjes waar het uiterst onaangenaam toeven zal zijn. Onderzoek heeft dit dan ook uitgewezen.
Voor de kinderen van de gezinnen die daar gaan wonen is het op die pleintjes niet fijn buiten spelen. En voor de ouders is 't evenmin prettig, omdat het geen gesloten buitenruimten zijn.
Zelf woon ik in zo'n gesloten woonblok zoals op de foto overal om het Hallenterrein heen te zien is. De vele kinderen in ons pand kunnen veilig in de gemeenschappelijke binnentuin spelen, zonder dat de ouders om de haverklap uit het raam hoeven te hangen om te kijken of hun kroost niet onverhoopt onder een auto loopt.
Zo'n sociaal veilige buitenruimte gun je toch iedereen midden in de stad?
Thijs Roes
-23-  Thijs Roes:
Tsja, ik gun iedereen 'n glijbaan in de lentezon, maar ik vind het belangrijker dat er intensief wordt omgegaan met de hoeveelheid grond, in plaats van dat het belang van de huidige bewoners altijd bovenaan staat.

Daarvoor ken ik gewoon teveel mensen die in Amsterdam aan woonruimte proberen te komen.

Als ze nou alleen een wat mooier plan zouden maken, zou ik er nog iets meer voor zijn. Maar gebouwen slechts afwijzen op hun lengte vind ik, tsja, bekrompen. Dan waren het Paleis op de Dam, de Nieuwe Kerk en de gractengordel ook nooit gebouwd.
Anne van den Bergh
-24-  Anne van den Bergh:
Beste Thijs, wat ik hierboven geprobeerd heb uit te leggen, maar wat kennelijk niet goed gelukt is, gaat het inderdaad niet alleen om de hoogte van de nieuwbouwwoningen op het Hallenterrein.
Stedenbouwkundig adviseur Marinus Oostenbrink heeft aangetoond dat hetzelfde aantal woningen (van dezelfde grootte, en zelfs goedkoper!) op hetzelfde lapje grond gerealiseerd kan worden, mét sociaal veilige buitenruimten voor de nieuwe bewoners en hun kroost. Met zulke (kind)vriendelijke bebouwing zijn toch juist de toekomstige bewoners gebaat?
En dit alles kan ook nog 'ns gerealiseerd worden geheel in harmonie met de bestaande negentiende-eeuwse bouw van de Kinkerbuurt, waar huidige én toekomstige bewoners blij mee zijn.
Mooier kan toch niet?
Thijs R.
-25-  Thijs R.:
Sorry, had inderdaad die zin niet goed in me opgenomen.

Mocht dat inderdaad waar zijn, dan ben ik er uiteraard helemaal voor. Maar ik vind het alleen moeilijk te geloven.

Kan dat slimme ruimtelijke principe dan niet worden toegepast worden op een toren van dezelfde lengte? Misschien is de totale opbrengst aan m2 dan nog wel hoger? ;)
John Zwart
-26-  John Zwart:
Selectief lezen en selectief winkelen is een kwaal waaraan veel gelijkhebbers, tegen beter kunnen weten in, zich bezondigen.
Ik ga ook maar eens selectief winkelen:
Quote: ik gun iedereen 'n glijbaan in de lentezon, maar ik vind het belangrijker dat er intensief wordt omgegaan met de hoeveelheid grond Unquote Deze reactie spreekt zichzelf zo hard tegen dat ik het lees als: Die kinderen van toekomstige bewoners zal me een rotzorg zijn, als die hoogte van 40 m maar gehaald wordt, want dat MOET, en wat moet dat MOET.
hachee
-27-  hachee:
Naast het argument van Anne van den Bergh (andere bebouwingsvormen zijn ook haalbaar) is er ook het esthetische argument. Eén woontoren in een zee van laagbouw is gewoon geen gezicht. Op de Postjesweg aan het Rembrandtpark is een woontoren van 42 meter gepland. Hoewel ik de hoogte persoonlijk wat te hoog vind, is het een logischer plek voor een flat dan op het Hallenterrein. Het is mooier, en daar is ook wat voor te zeggen.
Arti
-28-  Arti:
@ Hachee

Is dat toevallig ook een toren van ontwikkelaar Deltaforte van wbv Rochdale?

Bij de oude KwantumHallen staat ook alweer een tijdje een toren bij de brug tussen Willem de Zwijgerlaan en Marcanti - op die hoek ook wat losser en logischer dan de gewraakte Tollenstoren. Iemand die weet hoe hoog die is?

En dan is er natuurlijk nog de toren van Rochdale zelf aan het Bos en Lommerplein dat daar een beetje geisoleerd van de rest is neergezet.

Je kunt je onderhand gaan afvragen of er ergens een toren-format rondgaat tussen de stadsdelen daar in West. Ik een toren, jij een toren, wij een toren , dat idee.
Dan zou straks waarschijnlijk weer een plek ergens in Westerpark in aanmerking komen voor een nieuwbouwtoren. Heeft iemand al iets gehoord, wanneer, waar, welke ontwikkelaar?
Thijs Roes
-29-  Thijs Roes:
Hachee: De Eiffeltoren staat ook tussen de laagbouw, en zelfs het Empire State Building staat los van de andere hoogbouw op Manhattan.

Ook in Amsterdam is hoogbouw te vinden tussen de laagbouw. Denk aan het Ocura, het Ibishotel en het Shellgebouw.

Bovendien is 41 meter nou eenmaal niet zo ontzettend hoog...

Die hoogte MOET niet gehaald worden, maar het zou wel fijn zijn. Mij gaat het uiteraard ook de totale opbrengst, die mag wat mij betreft zo hoog mogelijk zijn.
O.S.
-30-  O.S.:
@ belangentegenstellingen

Er zijn de afgelopen jaren mensen geweest die een huis hebben gekocht in de omgeving van de hallen met de gedachte dat de aangeschafte etage in de oudbouw van de Bellamybuurt twee, driemaal over de kop zou gaan met de opening van Panama ofzo aan het Bellamyplein.
Die zijn nu aardig gefrustreerd.

Er zijn er ook die wanhopig wachten in hun woninkje langs de ring en al jaren geld opzij schuiven voor de koopappartementen op de hoogste verdiepingen van de woontorens daar.
Die malen niet om de bovengrondse kerker die beneden ontstaat in de schaduw op het maaiveld. Als ze maar wat dichter bij het centrum komen te wonen.

En dan heb je de senioren en gezinnen uit Oud-West die al jaren wachten op een alternatief voor hun te hoge of te kleine etage waar ze nu wonen maar die juist voor starters een uitkomst zouden zijn als er eenmaal doorgeschoven zou kunnen worden.
En hier loopt het spaak: de hofjes in de nieuwbouwplannen voor de woontorens blijken kil en tochtig te worden voor de senioren die er aangepaste woningen zouden moeten betrekken; en de koopappartementen blijken qua prijs onbereikbaar voor gezinnen zonder dubbel inkomen.

Geredeneerd vanuit het individueel belang van de vermogende aspirant-koper lijkt zo een woontoren leuk en aardig.
Geredeneerd vanuit het maatschappelijk belang om de openbare ruimte tussen woningen niet bij voorbaat onprettig voor senioren en andere huurders op te leveren, is er stront aan de knikker.

Die torens kun je dus wel bouwen, maar tegen een maatschappelijke prijs. Dat is een politieke keuze. Die moeilijk te verdedigen zou moeten zijn voor partijen die roepen dat iedereen meetelt, die het campagnewoord wij inzetten of nu weer met begrippen als duurzaamheid schermen. En daar verstrengelen de belangen zich voorlopig.
EgbertR
-31-  EgbertR:
@ Thijs

Correct me if i m wrong maar de Eiffeltoren is niet bepaald een omstreden flatgebouw ofzo. Evenmin staat het tussen enige laagbouw van de franse hoofdstad maar op een as met het ensemble Trocadero en de Ecole Militaire in een stedenbouwkundig schitterend staaltje uitleg waar Amsterdamse wethouders tot nu toe alleen maar van hebben kunnen dromen. Tenminste, als ze zich ueberhaupt geinspireerd wisten door andere steden, als doe maar gewoon bestuurder in de Hollandse hoofdstad aan het IJ.

Het geneuzel met polderflats in deze stad is gewoon tenhemelschreiend.
Zet een paar leuke woontorens op de Zuidas en achter het Olympisch Stadion zoals Fred Schoen ooit betoogde en bespaar de 19de eeuwse stad en het centrum al dat onzinnige stadsdeelgedoe met hoogte-accenten die elke nuance uit de desbetreffende bouwtijd van de bebouwde omgeving aantasten.

Welke PvdA-er legt dit nou eindelijk eens uit aan de Olij's en de vanPoelgeesten in deze contreien.
Michiel Mulder?
ROLAND
-32-  ROLAND:
- 1 - Uit deze reakties is niet duidelijk of het probleem hoogbouw is of hoogbouw in oud-west.
Waarom wel hoogbouw in de Zuidas of het olympies stadion?
- 2 - Niet elke toren geeft windhinder, met een goed ontwerp is die te mijden.
is een woontoren mens/kindonvriendelijk? Niet anders dan meerlagenbouw.
- 3 - Verdichting kan ook met optoppen, daar zijn torens niet voor noodzakelijk, edoch elek verdichting geeft schaduwwerking (schaduwproblemen?)
- 4 - Een levendige begane grond is bij toren vaak een probleem maar niet noodzakelijk
- 5 - Een vreemde Blijmervergelijking. Grootschaligheid en de leeg begane grond is daar HET probleem.
- 6 - Niemand noemt de parkeerproblemen bij hoogbouw
- 7 - Niemand noemt de milieuproblemen voor een toren met een milieubelastende constructie en gebruik (liften en de ruimte daarvoor)
Hein
-33-  Hein:
Ikzelf ben opgegroeit in de Zeeheldenbuurt. Vlak bij de Westerdokdijk. Tegenwoordig staan daar prachtige gebouwen. Waarschijnlijk koop of hoge huren.Soms vraag ik mijzelf af hoe mensen het doen. Hogere inkomens van buiten de stad , die hier komen wonen ? Kijk eens wat het meerendeel van de Amsterdammers verdient. Ik gok dat het meerendeel Jan Modaal is. Bouw in plaats van mega projecten. Knusse huizen waar iedere Amsterdammer of niet Amsterdammer zich thuis voelt.Toegankelijk voor iedereen.
Hein
-34-  Hein:
Misschien is een beter idee wel een soort Ruigoort ! Een vrijplaats voor kunstenaars grote open plek. Met een strandtentje als Blijburg, Beetje hip maar niet te jup. Hotel voor touristen. Dit in plaats van een brok nieuw beton.
Anne
-35-  Anne:
Een “feest” van herkenning, de Zembla-aflevering “Wie bestuurt de stad?” over de gemeentepolitiek in Den Helder (28 februari).

Net als in Oud-West, is ook in Den Helder te zien dat het gefrustreerde bestuur koste wat kost nog snel een stempel wil drukken, omdat alle eerdere ambitieuze plannen door rijk en provincie zijn afgeschoten.
Bewoners worden niet betrokken bij de ingrijpende veranderingen van hun directe woonomgeving, en het ingebrachte alternatieve plan is linea recta naar de prullenbak verwezen; het zou niet voldoen aan een niet nader omschreven kader.
En het dan gek vinden dat de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen nog maar 48 procent is...

Voor Oud-West is er tenminste licht aan de horizon; het nieuwe stadsdeel West!
HenkvP
-36-  HenkvP:
@Anne; helaas! De telegraaf meldt in het artikel: Open Beerput in Amsterdam -west maar weer eens over De Hallen.
Als je dan bedenkt dat 2 hoofdrolspelers uit de tijd dat ze zo graag alles “kabinet” verklaard hebben (Weevers en Toonk) nu gewoon in de Amsterdamse raad zitten genietend van een wachtgeld dan ga je toch echt twijfelen aan de integriteit van de politiek.

De soap rond de politieke chaos bij de Amsterdamse stadsdelen heeft zich verplaatst van Oost naar West. In Oost zorgde de miljoenenstrop rond de financiering van een muziekcentrum voor een miljoenenstop.

Stadsdeel West maakt een rotzooitje van de herontwikkeling van De Hallen, een al twaalf jaar leegstaande gigantische tramremise. De aanbesteding lijkt niet te kloppen. In de coalitie tussen D66, PvdA en GroenLinks staan de verhoudingen op scherp.

Wat er precies aan de hand is, is lastig te achterhalen. Alle relevante en essentiële zaken worden tot nu toe zorgvuldig geheim gehouden door het stadsdeel.

Al twaalf jaar is het stadsdeel bezig om de leegstaande tramremise om te vormen. Allerlei voorstellen en plannen zijn de revue gepasseerd. Tot nu toe sneuvelden alle plannen. Het stadsdeel heeft een potje gemaakt van zijn besluitvorming. Er zijn miljoenen weggegooid aan niks. Het project hangt als een molensteen om de nek van het stadsdeel.

http://www.telegraaf.nl/bin...
HenkvP
-37-  HenkvP:
Na eindeloos kabinet verklaren door bestuurders in voormalig stadsdeel oud-west: PVDA&#8217;r Olij ontkent vriendjes-politiek, VVD-fractie in West probeert het straatje schoon te vegen, D66-fractie doet aan Noord Koreaanse politiek, We hoeven niet zo lang meer te wachten op het C-woord: corrumperend voorafgaand op het ander C-woord: commissie.
marc noordenbos
-38-  marc noordenbos:
Hoogbouw is handig met zoveel mensen in een stad en zeker mooi. Kijk maar naar Rotterdam.
Amsterdam is wel erg kleinzielig op dit gebied. Ik vind dat bewoners van een wijk helemaal niets te zeggen hebben wat de gemeente gaat bouwen, tenzij er te veel dure huizen worden gebouwd en te weinig soc. woningen. Hoogbouw biedt juist een uitkomst voor iedereen. Maak van Amsterdam nou eens een echte stad!
JohnN
-39-  JohnN:
@Marc Noordenbos: Ha ja, lekker torenflats, uniek Amsterdam grootsteeds - eindelijk eens scoren.
Ho wacht, de Bijlmer...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.