Home > > Een verfrommelde motie

Een verfrommelde motie

Paul Berendsen is duo-raadslid Amsterdam van Anders/De Groenen in stadsdeel Oud-Zuid. Hij stelt vragen bij de plannen om het gebied rond het Olympisch Stadion te ontwikkelen met het oog op eventuele Olymische Spelen in 2028. Wordt er wel voldoende gekeken naar de sociale consequenties?

Foto: Boschini

Stadsdeel Oud-Zuid heeft met een aantal partijen, waaronder Stichting Olympisch Stadion en de woningcorporaties Eigen Haard en Ymere, een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze zogenaamde Olympische Coalitie heeft als missie: 'het Olympisch Gebied te ontwikkelen als hét gebied voor Olympische energie en het Olympisch Stadion als podium van sport in Nederland'. Deze missie, samen met het voornemen van de gemeente Amsterdam zich kandidaat te stellen voor de Olympische Spelen van 2028, was aanleiding voor de fractie van Amsterdam Anders/De Groenen het Dagelijks Bestuur te verzoeken om de voor bewoners mogelijk negatieve gevolgen van de voorbereidingen op de Olympische Spelen in kaart te brengen. De fractie diende hiertoe in de deelraadsvergadering van 28 oktober jl. een motie in.

Sloop
Amsterdam Anders/De Groenen vindt dat een veel te rooskleurig beeld wordt neergezet van de te verwachten positieve effecten van de Olympische Spelen en er onvoldoende oog is voor de sociale consequenties. Het binnenhalen van de Spelen is voor een stad veelal aanleiding voor grootscheepse herstructureringsprojecten met soms rampzalige gevolgen voor de lokale bevolking. Zo moesten in Beijing (2008) de traditionele hutongs wijken voor spectaculaire stadions, vaak zonder enige vorm van compensatie voor de bewoners die hierdoor hun huis kwijt raakten. In Vancouver (2010) is het aantal daklozen door sloop en het terugbouwen van dure appartementen, dramatisch toegenomen. Bovendien worden deze samen met de bedelaars uit het straatbeeld verjaagd, want het gebied moet aantrekkelijk zijn voor Olympische toeristen. In Londen (2012) werd onder het motto van duurzaamheid een particulier sociaal woningbouwcomplex (Clays Lane) onteigend en gesloopt en werden de bewoners over heel Londen verspreid. Alles wordt hier uit de kast gehaald voor een drie weken lang durende praalvertoning, wat de Londenaren allang niet meer het gevoel geeft dat de Spelen van hen zijn.

Hoon
De motie van AA/DG met het voorstel om ook naar de minder positieve ervaringen van Olympische steden te kijken en hiervan te leren, werd echter met hoon ontvangen. Met name door de Partij van de Arbeid, die erg enthousiast is over het vooruitzicht van de Olympische Spelen in Amsterdam en geen kwaad woord hierover wil horen. Demonstratief verfrommelden de PvdA raadsleden van Geldorp en de Hertog de door AA/DG fractievoorzitter Willems ingediende motie tot een prop. De PvdA, en de VVD sloot zich hierbij aan, betoogde dat het in kaart brengen van de mogelijk negatieve gevolgen te hoge kosten met zich mee zou brengen en dit daarom niet aan de orde is.

Foto: Max Boschini (via Flickr)


acht reacties op "Een verfrommelde motie"

Willem
-1-  Willem:
Carolien Gehrels antwoordde bloedserieus tijdens een debat op de vraag vanuit de zaal waar de olympisch zwemwedstrijden gehouden worden: “er kan een plastic opblaasstadion in het IJsselmeer worden gelegd dat na de spelen wordt gebruikt als kweekvijver voor kabeljauw, omdat die vissoort over twintig jaar toch bijna is uitgestorven”.

De olympische ambitie van Amsterdam neem ik DUS totaal niet serieus.
John Zwart
-2-  John Zwart:
Projectontwikkelaars zitten alweer rechtop in hun stoel met een brede grijns
j.p.jongkind
-3-  j.p.jongkind:
In oud zuid kan er geen dubbeltje af voor al tien jaar geplande kinderboerderij op schinkeleilanden Kosten olympische spelen in China meer dan 37 miljard en de eerste stadions zijn alweer opgeblazen. Burgers in Athene,Griekenland betalen nog steeds hun tol voor olympisch spelen 2004 en de aankomende spelen in londen 2012 zitten al boven de 11 miljard. Goed gezien Paul dat Amsterdam dit nooit kan opbrengen en niet kan betalen dit voor een feestje van drie weken!
ZieZoZuid
-4-  ZieZoZuid:
Meer nieuws over het Olympisch Stadion voor het WK en Olympische Spelen op http://www.ziezozuid.nl. Een kleine bijdrage van onze kant.
Chris
-5-  Chris:
Juist het eeuwige kleindorpse geneuzel van margepartijen als AA/DG zorgt ervoor dat er in deze stad haast nooit iets van de grond komt.Zou het niet prachtig zijn als de sloppenwijken in Oud-Zuid konden verdwijnen en werden vervangen door mooie nieuwbouw? Dat de hordes daklozen die momenteel de Apollolaan, Olympiaplein en Beethovenstraat bevolken werden geholpen met nieuwe huisvesting?
Nu alvast de bestaande woningen werden geisoleerd tegen het oorverdovend bouwlawaai dat decennia zal aanhouden en de buurt danig zal verpestten?
Heeft AA/DG enig idee waarom er in 2009 al wordt gesproken over spelen die pas 19 jaar later zouden kunnen plaatsvinden?Juist vanwege dit eeuwigdurend kleinburgerlijk GEZEIK van jullie.
In goed Nederlands: Get A Life.
Motie als een vod beschouwd? Ze hadden hem voor jullie ogen in brand moeten steken en schaterlachend in de asbak moeten gooien.
Sigi
-6-  Sigi:
Minder positieve ervaringen?
Woningcorporaties zijn heel positief over op kosten van de gemeenschap sociale woningbouw wijken slopen. Daar klaag je dan niet over, toch?!
John Zwart
-7-  John Zwart:
Batig of nadelig saldo van zulk soort global parties is meestal een kwestie van wat je wilt of niet wilt meetellen. Iedereen kan een schitterend perspectief schilderen door een aantal dingen te vergeten. Evenzo kun je de nadruk leggen op allerlei negatieve effecten en nakomende rekeningen van bv leegstaand onroerend goed of onexploitabele accomodaties en bij voorbaat het fiasco schilderen.
Het is het beste telkens goed tegen het licht te houden: wie kan er goed garen bij spinnen? en wie betaalt ervoor?

Over kleinburgerlijikheid: Hoogmoedig Amsterdam ken uw werkelijk formaat.
Arnoud de Jong
De discussie over de voors en tegens van een Amsterdamse kandidatuur voor de Olympische Spelen lijkt me op zich een hele zinnige. Nu een duur onderzoek eisen voor de effecten van iets dat over 18 jaar plaatsvindt en nog niet eens de tekentafel heeft bereikt lijkt me echter tamelijk prematuur. Volgens mij wordt er in Nederland meer uitgegeven aan onderzoeken en effectmetingen dan aan ontwikkelingen zelf...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.