Home > > Schildpaddrempels

Schildpaddrempels

Foto: M. Verkaik

Een kleine twee jaar geleden zijn er op de Hoofdweg nabij de kruising met de Arubastraat (De Baarsjes) verkeersdrempels gelegd. Niet van die hoge brede drempels, maar hobbels midden op de rijbaan. Stadsdeel De Baarsjes vond dat er een veilige schoolroute moest komen. Het liefst verandert zij de hele wijk in een groot woonerf, zich niet realiserend dat dit toch echt geen dorp is.
Drempels zijn zinvol in straten waar men maximaal 30 km mag rijden. Op de Hoofdweg mag men nog steeds 50 rijden, want de weg behoort tot het hoofdnet en het vele (vracht)verkeer moet goed kunnen doorstromen.

Desondanks meent het Stadsdeel dat het verkeer toch nog gehinderd moet worden door hobbels in de weg (zogenoemde schildpaddrempels). Men kan echter met gemak met hoge snelheid over die drempels rijden. Het (lood)zware vrachtverkeer en bouwverkeer laat zich al helemaal niet afschrikken; door de breedte van de wagens (4 wielen naast elkaar) worden de drempels geraakt en men ploft daarna met zo'n gewicht op het wegdek dat er gigantische trillingen ontstaan in de drassige bodem. Deze trillingen zijn voelbaar in een straal van ongeveer 25 meter. De omliggende panden schudden op hun grondvesten en de ramen kraken in hun sponningen. Het gebeurt vaak dat men rond 6.00 uur uit bed wordt geschud door het eerste bouwverkeer.

Het Stadsdeel wil echter volhouden dat de verkeersveiligheid echt toegenomen is, alhoewel omwonenden dat helemaal niet vinden. De afremmende werking is gering en als er afgeremd wordt, is dat omdat men moet afslaan. Daar is dus geen drempel voor nodig!
Ouders moeten hun kinderen leren altijd goed te kijken bij het oversteken. Een drempel zorgt voor een 'schijn' veiligheid. Er zijn al minstens twee mensen aangereden op het twintig meter verderop gelegen zebrapad, ondanks de aanwezigheid van de drempel.

Het wordt hoog tijd dat het Stadsdeel ophoudt burgers te frustreren; het Stadsdeel moet juist rekening houden met de belangen van burgers, maar door deze belangen te negeren c.q. te onderschatten pleegt zij een onrechtmatige daad. Los daarvan is er sprake van een asociaal beleid, want zij bagatelliseert de grote zorgen van de huiseigenaren.

Gaat het Stadsdeel pas actie ondernemen als de eerste diepe scheuren in de gevels trekken?
Dat gevaar is namelijk aanwezig: door trillingen klinkt de (drassige) grond in, waardoor funderingen op korte of lange termijn aangetast worden.
Dit probleem speelt ook op diverse andere plekken in de stad. Burgers dienen die trillingsoverlast en extra geluidsoverlast niet te gedogen, want er is sprake van inbreuk op hun woongenot.


33 reacties op "Schildpaddrempels"

Flipper
-1-  Flipper:
Straten zouden... z o u d e n ... zo ingericht moeten zijn (ALTIJD !) dat er een voldoende breed trottoir is, daarnaast een voldoende breed fietspad (dit uiteraard aan beide kanten !). De strook voor autoverkeer daartussenin. Zó zou het overal MOETEN... zijn !
Helaas... een beetje stad is oud, fundamenteel aangelegd zonder rekening te houden met het inmiddels overweldigende aantal van verkeersdeelnemers, zoals ook ondermeer autoverkeer.
De huizen kun je dus niet verplaatsen om straten te verbreden... Kortom: je moet het eigenlijk doen... met de infrastructurele ruimte die gecreëerd werden eeuwen en eeuwen geleden. Is niet anders.
Wil men toch een oplossing, oke, komt ie:
1. Decimeer het aantal burgers in Nederland
2. Decimeer dan het aantal voertuigen alhier
3. Stop de prestatie gerichte maatschappij
4. Verbied geldsmiddelen
5. etc, etc...
Hmmm..., zijn punten 1 - 4 onhaalbaar ???
Tsja, dàn ook niet meer zeuren hé ?!
Flipper
Arnoud de Jong
Ik mag toch hopen dat ik enige ironie proef...
Arnoud de Jong
Als ik me goed herinner voldoet de Hoofdweg op die plek wel aan flippers genoemde criteria. Maar dat wordt dan weer verpest door die hobbels. Waren ze er zó dichtbij...
Mies
-4-  Mies:
gewoon even wachten tot stadsdelen worden samengevoegd. Dan maar eens kijken of er een krachtig Bestuur wordt geformeerd. Dat krijg je met dat amateurisme in de stadsdelen. Er wordt maar wat aangerommeld en dan kost het ook nog eens behoorlijk wat geld. Weggegooid geld dus!
Esther
-5-  Esther:
Ben toch wel blij dat De Baarsjes zich inzet voor een veilige schoolroute. En wel om de volgende zinnen: “Ouders moeten hun kinderen leren om goed te kijken bij het oversteken.” En dan direct de zin erna over twee mensen die op het ZEBRAPAD (!) zijn aangereden. Stoppen moet men altijd voor een zebrapad, drempel of niet. Lijkt me dus tijd voor nog betere drempels of flink veel politie-controles. Of moeten die zebrapaden ook maar weg, omdat ze schijnveiligheid creeeren? Het leven van de voetganger lijkt me zwaarder wegen dan het woongenot van de bewoners of het racevermogen van de vrachtwagens.
John Zwart
-6-  John Zwart:
De Amsterdamers (Nederlanders) moeten eens in de leer gaan in Vlaanderen. Oké ze rijden bijna allemaal te hard op de snelweg, die Belgen, net als de gemiddelde Nederlander.
Maar er is voluit respect voor het zebrapad binnen de bebouwde kom. Het voelt nog altijd een beetje onwennig als ik in Antwerpen of Gent rondloop, maar zodra ik maar een been dreig neer te zetten van de stoep op een zebrapad stoppen ecnt alle naderende auto's. En niet alleen als er politietoezicht is, nee ALTIJD.
jaap
-7-  jaap:
Te kort door de bocht. Dit drempelverhaal is over the top. Hier is een direct omwonende aan het woord (die hier nog niet lang woont).Eerste jaars rechten waarvan pa het huisje heeft gekocht?
owee inbreuk op en drassige grond enzo.

John Zwart
-8-  John Zwart:
@jaap
jullie kennen elkaar?
dan hoeft het toch niet in het openbaar?
Herbert
-9-  Herbert:
Er worden wel een hoop onzinargumenten door de poster aangevoerd.
Grond klinkt alleen in als er water aan ontrokken wordt. Het is aan het waterschap om de waterstand op het juiste peil te houden. En dat doen ze ook.
Wel wordt door het trillen het zettingsproces iets versneld. Maar zetting is een fenomeen wat we al jaren kennen en daar wordt met bouwen ook rekening mee gehouden. Daarom staat een huis ook los op de heipalen en niet er aan vast. Maar ook zonder die drempel zou je last van trillingen hebben. Als de huizen echt zouden schudden op hun grondvesten, dan zouden er allang huizen naast de palen hebben gestaan.

Die drempels zijn er gekomen omdat er te hard wordt gereden, harder dan 50 km/h. Vrachtwagens kunnen meestal langs die drempels rijden, auto's niet.

En ja, de overheid (het stadsdeel in dit geval) heeft de plicht om een veilige route van en naar school te creeeren. Daar is door ouders ook gevraagd.

De onrechtmatige daad is helemaal een lachertje. Alleen rechtspersonen kunnen een onrechtmatige daad plegen, overheden niet omdat overheden geen rechtspersonen zijn.

Maar ik begrijp dat je eerstejaars rechten doet en dan kom je al snel bij de onrechtmatige daad terecht. Toch maar even doorstuderen, dan weet je ook hoe die te hanteren.

Aan het plaatsen van die drempels is een bestuurlijk besluit aan te pas gekomen, dus juridisch zit dat helemaal goed. Maar uiteraard kan hierdoor schade worden veroorzaakt en dat moet je dan wel aantonen.

Ik vind het allemaal wat gezeur. Verdiep je eerst maar eens in de historie van die drempels voordat je met zo'n NIMBY-verhaal aan komt zetten.

En tegen die geluidsoverlast kan je als huiseigenaar wat doen: isoleren.
Sanne
-10-  Sanne:
Drempels kun je zelfs zonder bestuurlijk besluit plaatsen!
Herbert
-11-  Herbert:
Sanne, dat kan niet. Overheden mogen allen handelen naar de wet en onderliggende besluiten.
Wel kan het zijn dat door het herinrichten van een straat die drempels worden meegenomen. Maar dan nog ligt er een bestuurlijk besluit aan ten grondslag waarin die drempels ook genoemd worden.
M. Berk
-12-  M. Berk:
Die Herbert klinkt als een gesjeesde Rechtenstudent; overheden kunnen wel degelijk een onrechtmatige daad plegen, de onrechtmatige overheidsdaad wel te verstaan. Ga dat maar eens opzoeken in het wetboek! Noch is een bestuurlijk besluit nodig voor het plaatsen van drempels; stadsdelen kunnen dus zomaar hun gang gaan en er wordt wel vaker iets gedaan wat achteraf teruggedraaid moet worden. Dat zijn we in deze Gemeente wel gewend.
Maar goed, los daarvan wordt hier gereageerd door mensen die geen verstand van zaken hebben. Zelf wonen wij aan de Marathonweg en ook hier klaagt de buurt over de verkeersdrempels. We zijn maar huurders dus we maken ons maar niet teveel druk over de constructieve staat van de woning.
Ouders die vinden dat er overal drempels moeten komen, moeten toch kun kinderen beter leren uitkijken. Dat doen wij ook met onze dochter. We leren haar dat op zebrapaden alleen wordt gestopt door fatsoenlijke automobilisten, dus niet omdat men automatisch afremt voor een ervoor liggend drempeltje.
f.bol
-13-  f.bol:
Jongens kijk gewoon ff op het internet, waar je toch al bent:
- de overheid is een ( publiekrechtelijke) rechtspersoon, kan een onrechtmatige daad plegen
- stichtingen, bv's etc zijn privaatrechtelijke rechtspersonen en kunnen een onrechtmatige daad plegen
- natuurlijke personen, jij en ik, kunnen een onrectmatige daad plegen.

Verder zijn die schildpaddrempels prima: met bijna alle auto's kun je ze gewoon tussen de wielen houden, kwestie van mikken en niet te hard gaan. Behalve als je een Pors hep, dan leg je bodem eraf.
esther
-14-  esther:
een gasbijdrage? :)
f.bol
-15-  f.bol:
Hij was natuurlijk met z'n hoofd al bij die vrachtwaggels die vol gas over de drempels jakkeren.
Herbert
-16-  Herbert:
Gezworen tegenstanders vind ik wel een groot woord. We zijn het op sommige punten niet eens. Mooi toch? Anders wordt het hier zo saai.

Behalve de foto's van Thomas, die zijn nooit saai.
Herbert
-17-  Herbert:
De overheid is nu juist geen rechtspersoon maar een lichaam. Daarom geldt in haar handelen dan ook niet het BW (=civiel recht) omdat civiel recht iets is wat tussen rechtspersonen gaat, al dan niet natuurlijk.

Natuurlijk kan een overheid wel een rechtspersoon schade toebrengen door haar handelen maar de weg om die schade te verhalen loopt via de bestuursrechter.
Bart
-18-  Bart:
@Herbert: de klok en de klepel!
er zijn natuurlijke personen (mensen dus) en rechtspersonen: overheden, instanties, BV's NV's, CV's VOF's etc. Ook een (lokale) overheid kan via het civiel recht worden aangesproken! Behalve bij bezwaar tegen procedures, dan geldt het 'publieksrecht'...
Arnoud de Jong
De overheid kan net zo goed onrechtmatige daden plegen als ieder ander. De vraag is alleen of dat in dit geval zo zou zijn. Het frustreren van belangen lijkt me een erg wazige omschrijving voor de rechtbank...
Herbert
-20-  Herbert:
Bart: als de overheid een rechtspersoon zou zijn, dan zou de overheid ook ingeschreven moeten zijn bij de KvK en op elke brief het nummer van het handelsregister moeten zetten, want dat is namelijk verplicht.
hachee
-21-  hachee:
Als ik me niet vergis wordt die kruising geregeld door verkeerslichten. Hoeveel veiliger wil je het hebben voor schoolgaande kinderen?
Herbert
-22-  Herbert:
@Suffie: jij haalt de onrechtmatige daad en onrechtmatig handelen door elkaar. Dat zijn juridisch gezien 2 heel verschillende begrippen. De OP begon een verhaal over de onrechtmatige daad.

@Hachee, die drempels zijn er gelegd omdat er zoveel verkeer door het rode licht reden. Net zoals in de Marnixstraat bij de Nieuwe Willemsstraat.
hachee
-23-  hachee:
Aha. Tja, als verkeersdeelnemers bewust door het rode licht rijden, dan houdt het natuurlijk op. Als je voldoende kunt aantonen dat het onveilig is, dan wil het stadsdeel misschien wel meedenken over een andere inrichting van het kruispunt. Dat zou dan misschien mooi meekunnen in de luwte van het werk aan het Surinameplein.
Bart
-24-  Bart:
@ Herbert: lees nu eindelijk je rechtscollege-boeken eens goed door!!
Sanne
-25-  Sanne:
@ Herbert
Toen ik vroeger Beheerder Openbare Ruimte was heb ik regelmatig drempels laten plaatsen zonder bestuurlijk besluit. 'Feitelijke maatregel' noemden we dat.
Of er wel of niet een bestuurlijk besluit moet worden genomen omtrent het plaatsen van een drempel hangt met name af van het beleid dat de (stadsdeel)gemeente(raad) daarvoor wel cq heeft geformuleerd, bijvoorbeeld dat drempels op 50 km-routes moeten worden bestendigd door het College of DB stadsdeel.
Een drempel wordt onrechtmatig in privaatrechtelijke zin als deze wordt geplaatst op een 50 km weg (en dan zonder heldere aankondiging) terwijl je er niet met die snelheid overheen kan rijden, zonder schade aan je auto te krijgen. Ook dient een drempel ook zodanig te zijn gedimensioneerd, dat deze bij normaal gebruik (max 50 km) niet leidt tot schade van eigendommen van derden.
En zo zijn er nog wel voorbeelden te verzinnen.
Arnoud de Jong
Herbert, ik weet niet welk Burgelijk Wetboek jij thuis hebt staan, maar vermoedelijk geen Nederlands.
Jochem Floor
-27-  Jochem Floor:
Ik geloof dat Suffie een punt heeft, Herbert. Maar begin vooral eens bij een toelichting op hoofdstuk 7 van de Grondwet. Dat is 9 van de 10 x het meest overschatte stuk wetstekst dat wij in ons land hebben, maar op dit punt wel nuttig.
Sandra Smit
-28-  Sandra Smit:
Reken maar dat de Gemeente een onrechtmatige daad kan plegen; wat dacht je van die bewoners van de Vijzelgracht? Hun klachten werden niet serieus genomen tot op het moment dat hun woningen letterlijk dreigden in te storten. Op dat moment kon de Gemeente er niet meer omheen draaien.
Een onrechtmatig daad klinkt eigenlijk meer als iets crimineels maar op bestuurlijk niveau kan het ook plaatsvinden. Je kunt de Gemeente natuurlijk niet in de gevangenis zetten (jammer!), maar wel schadeloosstelling eisen of in een minder ernstig geval gewoon maatregelen eisen die de klachten wegnemen. Of is dat teveel gevraagd?

Maar goed, hoe je het ook noemt……het is heel irritant als ambtenaren maar beslissingen nemen zonder goed na te denken over de consequenties of, nog erger, klachten te negeren. Wat het probleem ook moge zijn. We leven toch in een democratie?
Arnoud de Jong
Een rechtspersoon -dus ook de gemeente- kan inderdaad niet in het gevang worden gezet, maar wel degelijk strafrechtelijk worden vervolgd en veroordeeld, zij het 'slechts' tot een boete. Wel kunnen er bijkomende straffen of maatregelen worden opgelegd zoals verbeurdverklaring en ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat er geen gevangenisstraf mogelijk is, is op zich ook geen probleem, op het moment dat een strafbaar feit dusdanig ernstig is dat dit van toepassing wordt, is er altijd iemand aan te wijzen die daarvoor verantwoordelijk is.

Overigens, Sandra, ambtenaren ervan beschuldigen dat ze niet nadenken of klachten negeren is wel wat makkelijk. Jouw laatste opmerking geeft precies aan waar de crux zit: in een democratie gaat het om de belangenafweging van meerdere partijen. Waar de ene partij zich genegeerd voelt, is altijd een andere partij die tevreden wordt gesteld. Bovenstaand geval is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Automobilisten, forenzen, direct omwonenden, ondernemers en wellicht ook eigenaars van verlaagde auto's zullen de pest in hebben dat zo'n hobbel wordt geplaatst, ouders van kinderen, fietsers en mensen die soms doodsangsten uitstaan als ze uit een zijstraatje de weg willen oversteken zullen er wellicht blij mee zijn. Het gaat altijd om een afweging van belangen en daarin gelden toch vaak andere regels dan wie de grootste mond heeft of het meeste subsidie kan lospeuteren.
Voetganger
-30-  Voetganger:
Ik ben niet bekend met de situatie op de hoofdweg, maar ongeacht of drempels juridisch gezien rechtmatig geplaatst worden niet, zijn ze gewoon irritant. Ze hinderen goedwillende weggebruikers in bijna dezelfde mate als kwaadwillende weggebruikers en ze leiden er toe dat een groot deel van de automobilisten vòòr de drempel remt en voorbij de drempel weer optrekt, hetgeen de nodige extra luchtvervuiling oplevert. Niet prettig in buurten met veel verkeer en veel bewoners daar dichtbij.

Bovendien heb ik er grote twijfels bij dat de veiligheid van voetgangers er daadwerkelijk bij gebaat zou zijn dat auto's over een willekeurig stukje weg iets trager rijden en hun aandacht even op iets anders dan het verkeer moeten vestigen. Is daar ooit een serieus onderzoek naar gedaan?
Bart
-31-  Bart:
Tja, nog maar wat opmerkingen: de Hoofdweg was vroeger natuurlijk ook een HOOFDWEG. Daar valt nu wel wat aan te doen, er zijn nl. nieuwe hoofdwegen... Verkeer dwingen om 50, maar liever 30 te rijden is niet zo moeilijk: geen verkeersdrempels, werken vaak averechts, maar gewoon hele grote borden met 30, zichtbare camera's, zgn. 'sluizen', wegversmallingen, waarbij het lijkt of er gestopt moet worden(net als bij alcoholcontrole), en verder bij oversteekplaatsen HELE GROTE STREPEN als verticaal bord (links en rechts van de weg), dat helpt echt. Tja , kost wat, maar gezien het ongeval op de Marnixstraat....
Tot slot: claims van huiseigenaren die uit hun bed getrild worden, danwel verzakkingen van hun huizen, die moeten volgens mij zoeken naar een hele goede advocaat....
Paul
-32-  Paul:
Soryy maar die drempels op de Hoofdweg ziijn echt vreselijk. Ik heb een Smart en als ik sneller dan 25 km/hr over zo een drempel ga dan geeft dat een enorme beuk die nooit goed kan zijn voor mijn auto. Hoe hard mocht je daar ook alweer?
Jannes
-33-  Jannes:
Leuke discussie, maar de Hoofdweg hoort al sinds 2006 niet meer tot het Hoofdnet Auto. Die drempels zijn wat vervelend voor auto's, maar zo zijn ze precies bedoeld.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.