Home > > Bomen? Kappen en bouwen!

Bomen? Kappen en bouwen!

Foto: Hans Frederiks
Centrum - De grond van de tuinen achter de Sibbelwoningen - liggend tussen de Laagte en Hoogte Kadijk - is vervuild en moet worden schoongemaakt. Dat is al lang bekend en het moet gebeuren voordat de renovatie van de Sibbelpanden eindelijk eens een keer van start gaat.
Door de uitvoerder - Rappange - is een kapvergunning aangevraagd voor alle bomen die in de tuinen staan. Het gaat om meer dan 32 bomen.
Bewoners van de woningen die grenzen aan die tuinen zien die kap natuurlijk niet zitten.
Ik ben er een van en kijk nu nog op een prachtige berk.
Een aantal weken geleden was er een vergadering bij - nu ik dit aan het schrijven ben vraag ik me eigenlijk af bij wie. In ieder geval bij vertegenwoordigers van de deelraad Centrum. Met Roeland Lagendijk, rayonmanager van het stadsdeel centrum en Nicky Hijnen, verantwoordelijk voor de kapvergunningen van dat zelfde stadsdeel. Verder waren er een vertegenwoordiger van Rappange en een van de Key en natuurlijk de bewoners - alleen de bewoners die uitkijken op de bomen mochten aanwezig zijn - die een zienswijze over de kapvergunning hadden ingediend. Roeland Lagendijk zat de vergadering keurig voor, soepel voor zou ik zelfs willen zeggen. Iedereen deed zijn zegje en de conclusie was dat er nog een keer door een externe bomendeskundige naar de te kappen bomen in de tuinen bij de Sibbelpanden zou worden gekeken.

Op het eind van de vergadering zei de vrouw van de Key nog iets vaags over plannen van bebouwing in de tuinen en de man van Rappange - tot dat moment de vriendelijkheid en meegaandheid zelf - merkte nog schamper op dat er écht geen rekening kon worden gehouden met kerstbomen die men niet gekapt wenste te zien. En dat was dat.

Nu mogen de bewoners meekiezen uit een aantal bomendeskundigen die door de deelraad zijn voorgesteld. Een beperkt aantal bomendeskundigen, dat wel. Tijdens de vergadering werd bomendeskundige Copijn door Lagendijk afgeserveerd. Copijn mocht in geen geval. Copijn speelde een belangrijke rol bij het behouden van de bomen op het Amstelveld, maar is blijkbaarniet meer gewenst.

Ik voel me eigenlijk met een kluitje het riet ingestuurd. Kies maar een bomendeskundige, maar Copijn mag in ieder geval niet. En als de gekozen deskundige gaat concluderen dat er geen enkele boom gered moet worden: jammer dan, dan worden ze allemaal gekapt, al was het plan om in ieder geval minimaal zes bomen te sparen.
In het achterhoofd van de Key zitten bouwplannen - waar we niets over mogen weten - voor het deel van de tuinen waar het grootste deel van de bomen staat. En Rappagne wil snel aan het werk. Kappen met die bomen, vooral die kerstbomen die er niet staan, dan is er in ieder geval plek voor die schuren of die atelierwoningen die vast al in de plannen van de Key en Rappagne zijn opgenomen.

En als je tijdens de vergadering zegt dat die bomen zo mooi zijn en dat er zoveel vogels zitten, dat je ze 's morgens hoort zingen en dat het zo rustig is op de Laagte Kadijk, dan is het antwoord dat we gewoon mazzel hebben met dat groen in die grote stad en dat ze graag met ons willen ruilen. Hetgeeft je het gevoel dat het ze allemaal geen donder uitmaakt.
Groen in de stad? Kappen en bouwen!

26 reacties op "Bomen? Kappen en bouwen!"

Marion
-1-  Marion:
Beste Hans. Het heeft langer geduurd dan was gewenst, maar voor het Amstelveld is er toch maar mooi een andere routing gekozen. Hoezo kappen? Er is een andere bomendeskundige, namelijk Gert Jan van Prooien. Hij heeft het Amstelveld keurig van advies voorzien. Natuurlijk heeft de Key andere plannen, grond is in hun ogen duur en die moet je niet met groen dichtzetten maar volplempen met gebouwen. Dat levert pas geld op. Ik vind het trouwens niet kunne dat een gemeente bepaalt wat wel niet kan. Daar is een gemeente niet voor. Succes met het behoud.
John Zwart
-2-  John Zwart:
Dwing Stadsdeel- cq DeKey tot openheid.
Willen ze bouwen en moeten daarom die bomen weg? Of staat de voorgenomen kap op zichzelf? En wil men inderdaad bouwen en is dat wellicht mogelijk (met wat zorg, ja dat wel) met sparen van de bomen, kan dat kapvoornemen dan van tafel?
Houd vooral overeind dat elke boom in het hart van de stad zijn gewicht in goud waard is. En die bodemvervuiling kan nooit zo fataal zijn als de bomen tot nu toe gezond zijn gebleven.
Je moet so-wie-so heel goed nadenken voor je denkt de zaag in een gezonde boom te kunnen zetten op een aardkloot die tegronde gaat aan boskap.
André Thijssen
-3-  André Thijssen:
Ook ondergetekende was aanwezig op de vergadering over de genoemde boomkap.
Ik kan toevoegen dat de sfeer van deze vergadering er duidelijk een was van 'Gaat u allemaal rustig slapen, we hebben het beste met u voor' waardoor het wantrouwen dat het tegendeel het geval zal zijn bij mij slechts werd versterkt.
De grond is, mogelijk slechts deels vervuild gezien het gebruik als schietbaan in het verleden wat zich in een rechte lijn dus boven een beperkt grondgebied heeft afgespeeld.
Dit terrein deel zal zeker moeten worden gesaneerd maar er is geen bewijs geleverd dat daar waar de meeste bomen staan, de strook langs de Laagte Kadijk, de verontreiniging net zo ernstig is als in het midden van de tuinen.
Er zijn veel argumenten te noemen die behoud van zoveel mogelijk bomen rechtvaardigt waarvoor huidige boombesparende technieken kunnen worden toegepast.
Het aangevoerde argument als zouden grote bomen na verwijdering terug worden geplaatst is irreëel, dat overleeft zo'n boom niet.

Als argumenten voor uiterst minimale kap beperk ik mij hier tot de sterk buiten proportie staande verhouding overbevolking t.o.v. de groenvoorziening op het Kadijkseiland en de niet zelden beschermde fauna die de nu nog aanwezige bomen, ook voor broed aantrekt waardoor het gebied als een absolute oase in het drukke stadse leven functioneert.

We mochten volgens voorzitter Lagendijk 'in onze handen wrijven met het aanwezige groen' en dat doen we maar wat graag.
Sterker nog we bevechten het maximale behoud ervan want het milieu heeft al zwaar te lijden en spijt komt altijd na het verdronken kalf.

De omwonenden willen met alle inzet mogelijk zien te voorkomen dat er wéér een stukje natuur verloren gaat ten koste van nòg meer steen waar er al teveel staat.
Langs de Laagte Kadijk stond ooit een stenen muur van zo'n 3 meter hoog. Deze is verwijderd omdat de bewoners in het Entrepotdok met de slaapkamers grenzend aan de Laagte Kadijk, en dat zijn er velen, geen oog dicht deden omdat die muur elk geluid door passanten veroorzaakt veelvoudig versterkte.
Op de 5e etage wonend en werkend kan ik elk normaal volume gesprek op de Laagte Kadijk nu al woordelijk verstaan.
In bebouwing van deze ook nog eens zwaar in de schaduw liggende strook waar het groen zich NIET aan stoort maar inmiddels ver bovenuit torent, zou je geen mens moeten mogen behuizen.
Het zou ook de eerder bewezen onleefbare lawaai overlast terugbrengen.
Mijn advies is dan ook, afgraven waar absoluut noodzakelijk om als tuin te kunnen benutten, de bovenste laag aarde rondom boomstammen en wortels behoedzaam wegzuigen en geen nog geen twee stenen op de strook langs de Laagte Kadijk op elkaar stapelen.

Gemeente, De Key; realiseer je wat een rijkdom te verdwijnen staat en welk een armoede ervoor terug bedacht is.
Ik hoop alsnog dat gezond verstand hier gaat prevaleren.

André Thijssen, bewoner Binnenkadijk met woon/werk/slaapruimte grenzend aan de huidige stads-oase.
EgbertR
-4-  EgbertR:
Per boom apart motiveren

Rond de Bilderdijkstraat en eerder de Overtoom is veel te doen geweest rond vermeende kap-noodzaak.
Inmiddels is er een ongeschreven regel dat het stadsdeel hier per boom dient te motiveren waarom een boom gekapt zou moeten worden en waarom eventueel niet aan de herplantplicht voldaan zou kunnen worden.

Als een club als de Key/Rappange woningen en bedrijfsruimte wil renoveren cq uitbreiden, moet dat bij het stadsdeel bekend zijn: Wat staat er in de bewonersbrief die aan deze maakt u zich geen zorgen -exercitie voorafging. En wat weten uw deelraadsleden (niet)in deze.

Of zijn de termijnen inmiddels verlopen en is een kort geding nodig om te voorkomen dat de zaag in het groen gezet wordt.

Beetje ontgroenen doe je zo allemaal, dit gedoe van stadsdeel Centrum, vrees ik Hans.
WK
-5-  WK:
Zelf maak ik ook wel eens een spelfout, maar ....
De naam Rappange (eerst de n, dan de g) is in Amsterdam toch welbekend, dacht ik zo.
Rudolf het Grachtengordeldier
-6-  Rudolf het Grachtengordeldier:
EgbertR (18/03, 23u45) schrijft over een 'ongeschreven regel' dat een kapvergunning per boom moet worden gemotiveerd. Voor het Amstelveld werd zo een motivering op 12.04.2006 toegezegd in bewonersbrief: http://www.centrum.amsterda... Die motivering is niet gegeven. Daarover zou ik Mw Iping als getuige hebben opgeroepen voor de Raad van State. Het stadsdeel durfde die procedure niet aan en de twee hoger beroepen bij de RvS zijn ingetrokken.
Manuel Segond von Banchet
-7-  Manuel Segond von Banchet:
Ook ik was aanwezig op de bewuste vergadering als bewoner met uitzicht op al dat prachtige groen waar heel veel Amsterdammers van genieten, niet alleen ik en mijn vrouw. Laat ik er dit over zeggen. Wij bewonres hebben weldegelijk een slag geslagen, we hebben onze gemeende tegenstanders tot medestanders gemaakt. Alle belanghebbenden ter vergadering, Stadsdeel, Rappange en De Key hebben uitgesproken dat ze allemaal als inzet hebben zoveel mogelijk bomen te behouden. We zijn er nog niet, maar een eerste stap is gezet. Nu moeten we er waken dat we iedereen ook aan deze uitspraak houden. Om een bijdrage te leveren aan onze lobby voor het behoud van groen, publiceer ik op deze site mijn zienswijze die verstuurd is naar het Stadsdeel Centrum.

Geacht Stadsdeel,
Tussen Artis en het IJ, in het oostelijk deel van centrum Amsterdam, ligt een unieke stedenbouwkundige groenstrook, die historisch is, die van waarde is voor Amsterdamse flora en fauna, die nauwelijks terug te vinden is op de stadsplattegrond en die bedreigd wordt door kapvergunningen vanwege verontreinigde grond en vanwege private ontwikkelingsdrang. Hoe grootstedelijker kan je het hebben.

De groenstrook is bijna zo breed als Artis, is in verhouding zo diep als de achtertuinen van de grachtengordel, loopt parallel aan de ecologische groenlijn Flevopark/Westerpark/Brettenzone en ligt aan één van de oudste dijken van Amsterdam: Hoogte Kadijk.

Historische bronnen wijzen uit dat de Kadijk terug te vinden is in prenten rond 1650 als zomerdijk (bron: nieuwsbriefspecial nr. 41,”de ontwikkeling van het Kadijkseiland”, januari 1999, Stadsherstel). Niet voor niets zijn de plannen van woonstichting De Key afgewezen om ondergrondse parkeergelegenheid aan te leggen in de achtertuinen van de Sibbelwoningen: de Hoogte Kadijk is nog steeds een actieve waterkering.

Helaas is de grond tot een meter diep verontreinigd, maar innovatieve bodemsaneringtechnieken bieden uitkomst. Verontreinigde grond rond boomwortels kan afgezogen worden en schone grond “teruggeblazen” zonder dat de boom wordt aangetast. De omliggende grond kan op normale wijze worden afgevoerd.

De 38 getelde bomen waar een kapaanvraag voor loopt, hebben niet alleen een historische tuinarchitecturale waarde, vergelijkbaar met de genoemde achtertuinen van de grachtengordel, maar kennen ook een even rijke zo niet rijkere flora en fauna als de boomrijke tuinen van Singel tot Prinsengracht. Rijker omdat de aansluiting op Artis evident is. Het stukje Kadijk tussen Artis en IJ kent unieke en “allochtone” planten- en bloemensoorten. Overwaaiende zaden uit diervoer en –mest voor en van de dierentuinbewoners zorgt voor een exotisch flora in een klein en uniek stukje Amsterdam.

Flora van grote diversiteit trekt fauna aan van grote diversiteit. In de tijd dat de Sibbelwoningen aan de Hoogte Kadijk 112-150 bewoond waren en er veel menselijke activiteit in de tuinen was, hoorden wij in voorjaar en zomer regelmatig kikker- en paddengeluiden. Vlak na de tijdelijke ontruiming van de Sibbelwoningen en vlak voor de ruiming van de heester- en struikaanwas hebben enkele bewoners de amfibieën trachten te redden. Niet eens zolang geleden is er zelfs door buurtbewoners een wezel gesignaleerd.

Als vogelliefhebber en teller (ondergetekende is erkend SOVON BMP-teller) heb ik vele stadsvogels waargenomen die ook tot broeden komen. De stedelijk ecologische strook aan de Laagte Kadijk tussen de Tussen Kadijken en de Entrepotdoksluis is een waar toevluchtsoord voor vogels, een kleine en veilige broedbiotoop vlakbij het bulkvoer van Artis met de mogelijkheden van een vlucht naar het water van het IJ.

In de afgelopen jaar heb ik de volgende vogels waargenomen. Huismus, een soort die zo langzamerhand helemaal uit de stad dreigt te verdwijnen en op de rode lijst staat. Boerenzwaluw, ook al een soort van de rode lijst en dan in de stad, een unicum. Verdere broedvogels in willekeurige volgorde: merel, zanglijster, zwartkop, koolmees, pimpelmees, staartmees, houtduif, turkse tortel, tjiftjaf, winterkoning, heggenmus, boomkruiper, roodborst, ekster, vink, halsbandparkiet. Losse waarnemingen, geen zekere broedgevallen: vlaamse gaai, kauw, zwarte kraai en een bijzonder geval van een goudhaan.

U begrijpt dat wij een dringend beroep op u doen om de kapaanvraag voor de bomen in de achtertuinen van de Sibbelwoningen aan de Hoogte Kadijk 112-150 in Amsterdam terug te trekken en de verontreinigde grond op een flora- en faunavriendelijke wijze te saneren.
Hans Frederiks
-8-  Hans Frederiks:
Ik schreef bovenstaand stuk in de hoop dat er bijvoorbeeld iemand van de Key of van Rappange of het Stadsdeel zou reageren. Iemand die de vrees dat de bomen gekapt gaan worden, omdat de bodemsanering en eventuele bouw op de vrijgekomen grond dan veel makkelijker is, zou wegnemen. Iemand die zou zeggen: wij vinden dat groen in die Sibbeltuinen erg belangrijk en we zijn ook niet van plan om er bergingen en/of atelierwoningen te gaan bouwen. Zolang de Key zich wat dat betreft niet uitspreekt - ‘Nee er zijn geen plannen om in die tuinen te gaan bouwen’ - blijf ik me ongemakkelijk voelen, totdat het tegendeel bewezen is.
Marco
-9-  Marco:
Wel opvallend dat bovenstaande reacties vrijwel allemaal lokale bewoners zijn of half-professionele bestuurskenners/actievoerderz zijn.

Als tegengeluid hierbij een reactie van een normale Amsterdammer die t objectief bekijkt. Grof gezegd: jullie willen zo'n beetje op de Dam wonen, maar dan met het groen van Drenthe.
Een mooi streven, maar zoals je zelf ook wel merkt, niet altijd even realistisch. Ik wens je veel succes met je protest, maar sta er ook niet van te kijken dat dure grond ook een dure functie krijgt.
Arnoud de Jong
@Marco
Eerlijk gezegd vind ik die reactie helemaal niet zo objectief. En ik weet ook niet wat een 'normale Amsterdammer' is.
Gek genoeg geldt de redenering nooit omgekeerd: als je in een van oudsher groen gebied woont ben je nooit gevrijwaard van hebberige vastgoedspeculanten die het groen wel even willen volplempen met rare huisjes (zie bijvoorbeeld langs de A1 in de buurt van Abcoude). Daar wordt dan ook niet gezegd: dit is groen gebied, ga maar in de stad bouwen. En zo wordt er dus steeds meer 'duur' stedelijk gebied gecreëerd waarbinnen mensen 'objectief' gaan zeggen dat we daar natuurlijk niet het groen van Drenthe mogen verwachten.
Bomen binnen Amsterdam zijn uiterst noodzakelijk, ze zijn de longen van de stad en ze voorkomen dat we in smog-toestanden verzeilen als in buitenlandse grote steden.
Marco
-11-  Marco:
@Arnoud
Des te meer huizen in de stad gebouwd worden, des te minder zijn huizen nodig buiten de stad, in je mooie groene weilanden. Compacte stad. Moet je dus blij mee zijn.

Over t A1 verhaal: grond langs snelwegen zijn goed ontsloten en dus aantrekkelijk voor bebouwde functies en dus stijgen de prijzen. Heel logisch. Dit is een natuurlijk logisch proces. Wat snap je niet aan dit principe? Dat jij dit persoonlijk niet leuk vindt is een ander verhaal.
-12-  :
@Marco
Het argument 'dat we op de Dam willen wonen, maar dan met het groen van Drente’ is een demagogisch nonargument in deze zaak. Een dergelijk argument wordt vaak gebruikt om mensen monddood te maken: u woont nu eenmaal in de stad, meneer (of mevrouw)!
Groen in de stad is van groot belang om er een prettig woonklimaat te hebben en te houden. Doorgeredeneerd met dergelijke argumenten kunnen we beginnen met het volbouwen van de binnentuinen in de de grachtengordel - ruimte zat -, vervolgens bouwen we in het Vondelpark - daar is wel erg veel groen - en kappen we daarna het Amsterdamse Bos - werklozen genoeg om die aan het kappen te zetten - en maken een nieuw plan: in plaats van Bosplan noemen we dat Bouwplan en zetten we wat bouwvakkers aan het werk om daar huizen te bouwen.
Marco
-13-  Marco:
@Hans
Ieder huis wat je niet bouwt IN de stad, gaat ten koste van verse natuur/weilanden/Groene Hart BUITEN de stad. Ik begrijp dat je daar geen moeite mee hebt. Duidelijk.
Jan Stender
-14-  Jan Stender:
Kijk maar eens naar de nieuwe woonwijken bij het Twiske
Dat waren eens weilanden
Met name aan het begin van het Luyendijkje,het fietspad naar het Twiske
Martin ABMA
-15-  Martin ABMA:
Dat gesteggel over bouwen binnen/buiten de stad zit me behoorlijk dwars. Sloop en renovatie betekent op veel plekken in Amsterdam het volgen van de 'bewonerskeus' eensgezinswoning met tuin voor/achter.
Parijs, Berlijn en Boedapest doen het al een eeuw anders.Mijn pleidooi zou zijn: bouw standaard 4-6 hoog waar het maar kan. Niet 8-22 want dan valt het groen weer weg. Met 4-6 ben je zowel aan het inbreiden als ruimte aan het behouden voor groen dat door gemeente en/of bewoners als groep wordt beheerd.Geen weiland bij Boven- of Ouderkerk hoeft te sneuvelen.
Vinus
-16-  Vinus:
@ Martin
En dan graag ook met de kwaliteit van de woningen in Parijs, Berlijn en Boedapest. Dat betekent: dikke muren tegen geluidsoverlast, driedubbel glas, goede isloatie, brede trappen en een lift, en goede balkons en buitenruimtes, waar je een normale tafel neer kan zetten, voor vier personen bijvoorbeeld.
Nederland en Amsterdam blijft klein en benepen bouwen onder het mom van dat eeuwige overigens bijna onbereikbare groene hart sparen. Maar omdat er zo klein en benepen gebouwd wordt blijven mensen behoefte houden aan groen.
Christine Koenigs
-17-  Christine Koenigs:
Wakker worden: Wat is er nu 11 mei met onze iepen in Amsterdam aan de hand? 2/3 van de bomen zit tootaal zonderblad en is kaal. De zon zal erbarmeloos op de iep schijnen en de Iep zal geen schaduw geven. Er moet ondmiddelijk een onderzoek naar de 'ziekte' oorzaak van dit verschijnsel gestart worden.
Martin ABMA
-18-  Martin ABMA:
Iepen zijn volgens mij kaal omdat het zaad is weggewaaid en het blad nu pas serieus begint te vormen. De overgang is dit jaar wat ruw door de harde wind.
Theo van den Anker
-19-  Theo van den Anker:
Bomenliefhebbers,

Ik wil maar een ding zeggen: Zeker in een volgepakte stad is groen van levensbelsng.
Ga met groen om zoals je kunt lezen o.a.via http://www.groenestad.nl.
Als je dit leest en er naar handelt wordt ons werelje weer groe en leefbaarder.
Ben  -- in Oregon
-20-  Ben -- in Oregon:
Meer groen of meer huizen bouwen in of buiten de stad,dat is de question.Na mijn laatste bezoek vorig jaar aan mijn geboorte stad waar ik ben opgegroeit in de jaren van voor de oorlog,ben ik tot de conclusie gekomen dat Amsterdam dicht zit,vooral in de binnenstad,en verwacht dan ook dat er meer groen,weilanden,en bossen ten prooi zullen vallen voor huizenbouw.Dit is eigenlijk geen nieuws want als oudere mokummers hebben wij toch gezien hoe er steeds meer open en groen land verdween ook al door de nijpende woningsnoot direct na de oorlog in 1945.Wij woonden toen aan het eind van Amsterdam Zuid bij de rivierenlaan
vandaar keek je over een zandvlakte en weilanden richting Schiphol en kon je de vliegtuigen omhoog zien gaan en landen We weten allemaal hoe het er tegenwoordig uit ziet en er zal steeds meer groen gaan verdwijnen om de steeds meerdere bevolking te huisvesten en vergeet niet de nodige industrie die daar bij komt,er zal steeds meer groen verdwijnen in de toekomst,ook de sloop van oude panden en daarna hoogbouw zal toenemen,nee het is niet meer zoals het geweest is,de volgende generatie moet groen zoeken in het buitenland als het zo door gaat.Ik woon al jaren in Oregon midden in het groen van Mount Hood we love it here ook al krijgen we iedere winter een goed pak sneeuw. Doei!!! Ben
Bart
-21-  Bart:
@ Ben Notmeijer (Oregon): Je hebt helemaal gelijk, wat dat groen in de stad betreft! Ik ben geboren in de Rooseveltlaan, ik heb nog foto's waar ik spelend op sta samen met mijn vader op een zandvlakte bij de Rivierenlaan met een DC3 overvliegend... (ben van 1955) Woon inmiddels gelukkig tussen heel veel groen in Lelystad, maar werk nog regelmatig in Amsterdam, dat blijft toch mijn stad.
Ben  -- in Oregon
-22-  Ben -- in Oregon:
Ben:
Ja Bart Ik heb al die blokken huizen zien bouwen in de jaren voordat jij dus geboren werd ook de nieuwe Rai bij het Schelde plein,nadat wij van de Trompenburgstraat pal aan de Amstel verhuisde naar de Waalstraat hoek Rivieren laan dat was ons eerste huis met een badkamer en------ koud en warm water van de centrale uit de ondergrondse fietsen stalling ,en dat was in 1938 in eens werden we modern haha.Maar verders was alles nog zand en groen,ook het bosplan en de bosbaan werd aangelegd voor groen in de toekomst, ik ben er nog geweest vorig jaar al die kleine boomjes die er toen geplant waren in die jaren zijn nu prachtig volwassen en groen,ook werden er die dag roeiwedstrijden gehouden het is te hopen dat dit Bosplan nog lang beschermd kan blijven,maar hoe lang dat zal zijn is een grote vraag,want het bouwen blijft doorgaan dat begrijpt iedereen wel. Tijdens de oorlog zijn op die zandvlakte langs de Rivierenlaan twee Duitse jacht vliegtuigen neergestort die aangeschoten waren door Amerikaanse bommenwerpers die overvlogen op klaar lichte dag richting Duitsland,ook vele bommenwerpers werden de dupe van het Duitse afweergeschut waarvan de meesten in de oude Zuiderzee terecht kwamen,en waar ze heden ten dagen nog steeds wrakken vinden,nu is dat allemaal land waar heel Almere op gebouwd is en waar mijn meeste jongere familieleden wonen,maar mijn jongere broer nog steeds in Mokum. We zien dus dat er niet alleen groen verdwijnd maar ook hele stukken van de oude Zuiderzee.Ik ben op de Overtoom geboren net om de hoek van het Leidse plein in 1925,vandaar verhuisd naar het Iepenplein in Oost,toen naar de Trompenburg in Zuid voor een paar jaren,en daarna naar de Waalstraat hoek rivieren laan.
In 1962 had ik al een gezin met twee jonge meiden en mijn vrouw die geboren is aan Sumatra's westkust Indonesia en we besloten te emigreren naar California,heb daar tot 1990 bij verschillede Airlines gewerkt als een mechanic,en latere jaren als een superviser technische dienst,kortom we hebben altijd een druk maar heel goed leven gehad,en komen zo nu en dan voor een paar weken naar mijn oude stad,maar jonge-jonge wat groeit het dicht.Na mijn pensioen van American Airlines verhuisd naar Oregon midden in het groen van Mount Hood 70 km ten zuiden van Portland waar mijn oudste dochter en haar man mijn naaste buren zijn,en de dichtbijzijde kruidenier 15 minuten rijden van hier te vinden is, Wel wat afgelegen voor een stadsjongen zal je denken,maar het is hier prachtig. Groetjes- Doei!!! Ben
Bart
-23-  Bart:
@Ben: leuk dat je dit soort dingen vertelt!
Bart
-24-  Bart:
En @ Ben Notmeijer: dan ben je even oud als mijn vader,hij woonde in de Leimuidenstraat toen hij mijn moeder uit de Vogelenzangstraat leerde kennen, tot 1957 woonden wij nog in de Rooseveltlaan, vervolgens verhuist naar s'Graveland in het Gooi, daar heb ik m'n jeugd doorgebracht, op m'n 18e weer terugverhuist naar Mokum, om te studeren... En zoals ik al zei, nu woon ik in Lelystad, maar werk nog vaak in Amsterdam, en kom er ook vaak... M'n vrouw heeft nog steeds heimwee naar Amsterdam! Lelystad is dan wel mooi en groen, maar soms ook redelijk saai, als je kunstenaar bent, zoals m'n vrouw...
Ben  -- in Oregon
-25-  Ben -- in Oregon:
@Bart: Ja ik weet waar jullie nu wonen want vorig jaar waren wij in Enkhuizen en zijn terug gereden door de polder via lelystad naar Almere, niet veel te doen daar,kan me goed indenken dat vrouwlief het af en toe te rustig vind, als echte Amsterdammer is het soms moeilijk te wennen,mijn vader die prakties nooit buiten de stad kwam ging na de oorlog een week een boeren familie opzoeken in Drenthe met mijn moeder om hun persoonlijk te bedanken dat zij voor mijn twee jongere broers hadden gezorgd gedurende de welbekende honger winter 1944-45, maar na 3 dagen waren ze al weer terug,hij kon niet buiten zijn stad,klinkt gek he maar zo was het toch maar.Ik zelf zat voor bijna 2 jaar in Duitsland in een forced labor kamp gedurende de bezetting en moest daar in een fabriek werken omdat ik al 18 jaar was in 1943 tot de bevrijding in Mei 1945.Negen maanden later zat ik op de boot als militair bij de landmacht naar Oost Indie' nu Indonesia waar de onrust was uitgebroken en mijn vrouw ontmoette wij zijn daar in 1949 getrouwd in Bandoeng op Java,vandaar terug naar Nederland,10 jaar later naar California,en nu rustig met pensioen al weer 14 jaar in Oregon,wie had er ooit gedacht dat mijn levensloop zo zou verlopen van dat jogie uit de Trompenburg straat.ik word dit jaar 86 en mijn vrouw Louise ook al weer 81 maar we blijven tot nog toe vrij vitaal gelukkig. Doei !!!!
Bart
-26-  Bart:
@ redactie Amsterdam centraal: gelieve mijn e-mailadres door te zenden naar Ben Notmeijer in Oregon , dan hoeft deze discussie niet meer via AC...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.