Home > > Parkeerproblematiek Slotervaart wordt afgewenteld op bewoners

Parkeerproblematiek Slotervaart wordt afgewenteld op bewoners

Slotervaart - Het is gelopen zoals ik twee jaar geleden voorspelde, maar die voorspelling was ook niet al te moeilijk. Begin 2008 werd in Slotervaart betaald parkeren ingevoerd in het gebied ten oosten van de ringspoorlijn en rond het Abraham Staalmanplein.
Ik voorzag dat de parkeerdruk daardoor binnen de kortste keren zou opschuiven naar het gebied waar nog onbetaald parkeren mogelijk was. Dit gebeurde inderdaad en nog geen jaar later is men van plan ook in het gebied ten westen van het spoor betaald parkeren in te voeren.

Stadsdeel Slotervaart hanteerde tot dusver de stelregel dat er ergens geen betaald parkeren komt zolang bewoners er niet zelf om vragen. In een bewonersbrief laat het bestuur nu weten dat er 'meerdere handtekeningenlijsten zijn binnengekomen waarin wordt gepleit voor het aanpakken van de parkeerproblemen veroorzaakt na de invoering van betaald parkeren in het aangrenzende gebied.'
Kijk aan, het stadsdeel geeft toe de parkeerproblemen zelf veroorzaakt te hebben!
Overigens ben ik benieuwd of die handtekeningenlijsten expliciet vroegen om de invoering van betaald parkeren. Want parkeeroverlast kun je natuurlijk ook op een ander manier aanpakken. Een manier vooral die minder kostbaar is voor bewoners en hun visite.
Toch is telkens weer de reflex om parkeeroverlast aan te pakken via betaald parkeren. Terwijl dit voor bewoners helemaal niet de fijnste oplossing is. Ze moeten gaan betalen voor overlast die door anderen (forenzen bijvoorbeeld) wordt veroorzaakt.
Maar het levert voor de overheid natuurlijk weer lekker geld op en dat kunnen ze in deze tijden van crisis wel gebruiken.

Geen draagvlak
Bewoners die verder weg wonen van het station hebben geen parkeerproblemen. Forenzen die met de auto komen zijn per definitie te lui om een stuk te lopen.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik de afgelopen week een mevrouw aan de deur kreeg met een handtekeningenlijst tégen het betaald parkeren in onze buurt. De teller stond op dat moment al op 400 handtekeningen. En dat zullen er snel meer worden. Want de buurten ten westen van de Johan Huizingalaan hebben helemaal geen parkeeroverlast. Daar is dus ook geen draagvlak voor betaald parkeren.

Weinig inventief
Het is zorgwekkend dat een overheid zo weinig inventief omgaat met het parkeerprobleem. Dat schreef ik twee jaar geleden ook al. Feitelijk valt de forens niets te verwijten. Die gebruikt Slotervaart als Park & Ride, precies wat die overheid graag wil.
Maar het stadsdeel speelt daar niet op in door Park & Ride parkeerplaatsen te maken.

Protectiegeld
Betaald parkeren is helemaal niet zo'n goede oplossing als de overheid denkt. Je lost er misschien het parkeerprobleem mee op, maar je creëert weer andere problemen. Voor de bewoners van drie verzorgingshuizen in deze wijk wordt het afzien achter de geraniums, want parkeerbelasting is een extra drempel voor bezoek.
Verder moet je als overheid flink investeren in parkeermeters, handhaving en onderhoud. Je schept extra bureaucratie voor het vergunningenstelsel.
Bewoners moeten gaan betalen voor 'protectie' tegen overlast die in veel buurten helemaal niet bestaat. Om even een flauwe vergelijking te maken: 't Is dat de overheid het doet, maar strikt genomen is hier in essentie een opvallende overeenkomst met bepaalde praktijken in Italië. Daar moet je ook betalen voor 'bescherming' tegen een probleem dat er niet is, of dat door de 'beschermers' zelf wordt gecreëerd.

Inspraak
Op donderdag 15 januari kunt u te hoop lopen tegen de plannen. Op een inspraakbijeenkomst tussen 15.00 en 19.30 uur. U mag gewoon binnenlopen op een moment dat het u schikt.
Ik wil daar zelf nog graag aan toevoegen: kom niet met de auto, want dan ondermijnt u bij voorbaat uw eigen argumenten. Het stadsdeel heeft namelijk wél een groot en duur gebouw neergezet, maar de parkeerproblematiek op de omwonenden afgewenteld.

50 reacties op "Parkeerproblematiek Slotervaart wordt afgewenteld op bewoners"

Claudia van Tol
-1-  Claudia van Tol:
Tja, is dat hele systeem van betaald parkeren niet zo ontstaan? Je begint ergens en iedereen gaat z'n auto daar plaatsen waar nog niet betaald hoeft te worden en huppa, voor je het weet heb je de bekende olievlek. Het zou interessant zijn om eens te kunnen achterhalen wat nu daadwerkelijk het effect is van dat betaald parkeren. Het heeft de kassen van de gemeente gespekt, maar wat nog meer?
Adam Smid
-2-  Adam Smid:
Belastinginkomsten zijn voor overheden net zoiets als heroine voor de junk. Gratis geld; die straten die liggen er al, en je zegt nu dat je voor het gebruik ervan moet betalen. Daar kan je dan allerlei ambtenaren (zoiets bijv: http://tinyurl.com/78j6ez van betalen).

Anderzijds, parkeerruimte is een economisch schaars goed, er een prijs op zetten kan helpen het gebruik ervan te reguleren. Maar gezien het voorzieningen niveau van Slotervaart, zijn de meeste parkeerders daar mensen die er wonen of er op bezoek gaan. Parkeergeld daar is simpelweg een verkapte belasting.
Paulus de Wilt
-3-  Paulus de Wilt:
Arnoud, goed stuk, hoewel je wel iets zorgvuldiger met de feiten om kan gaan. Maar laat ik daar niet over zeuren. Graag zou ik iets meer van je ideeën willen horen over hoe het stadsdeel dan wél om moet gaan met de parkeeroverlast. En wil je daar dan wel bij betrekken welke mogelijkheden we hebben. Allerlei leuke plannen die alleen maar geld kosten tellen daarbij niet serieus mee! Een P+R voorziening is bijvoorbeeld hardstikke duur. Gelukkig gaat de gemeente die toch aanleggen, maar dat doen ze van de inkomsten van het betaald parkeren. Het stadsdeel is daar in ieder geval niet toe in staat. Bovendien: wie gaat er op een P+R staan als ie 50 meter verderop gratis kan staan?
Op één punt wil ik nog wel commentaar geven. Je schrijft dat het stadsdeel toegeeft zelf de oorzaak te zijn van de parkeerproblemen. Dat vind ik toch wel een stevige verdraaiing van de feiten. Enerzijds omdat het niets nieuws is. Al meteen bij de invoering waarschuwde ik er voor dat de rest van het stadsdeel in de problemen zou komen en stelde ik - aan de bewoners - voor ook een volgend deel mee te nemen met betaald parkeren. Vele bewoners, waaronder jij, vonden dat echter onzin en riepen dat ze geen last hadden van het parkeerprobleem en dat ook nooit zouden krijgen. Uitbreiding van het betaald parkeren ging daarom toen niet door. Nu lopen (vaak dezelfde) bewoners bij mij de deur plat met het verwijt dat het stadsdeel deze problemen niet heeft zien aankomen!
Anderzijds is het natuurlijk onzin om te zeggen dat het stadsdeel dit probleem veroorzaakt. Het probleem wordt veroorzaakt door teveel geparkeerde auto's; zo simpel is het.
Arnoud de Jong
@Paulus de Wilt (stadsdeelwethouder):
Allereerst: heel attent en sportief dat je hier uitgebreid op reageert! Dat waarderen we altijd bijzonder.
Ik geef onmiddellijk toe dat ik uiteraard niet op de hoogte ben van de details die een rol speelden bij de bestuurlijke afweging. Dat 'zelf veroorzaken' was dan ook meer een taalkundig pesterijtje, omdat (zie citaat) dat letterlijk zo in de bewonersbrief stond. Neemt niet weg dat wanneer je eenmaal betaald parkeren invoert, je kunt wachten op de volgende noodzakelijke uitbreiding.

Ik kan overigens nauwelijks geloven dat bewoners in gebieden met veel parkeerdruk zélf letterlijk gaan vragen om betaald parkeren. Ik denk eerder dat ze een voorkeur hebben voor andere maatregelen, en wel van het soort dat hun niet in de portemonnee treft.

Ik heb een aantal principiële bezwaren:

a. Ik vind het onjuist dat bewoners moeten betalen voor de oplossing van een probleem dat door anderen veroorzaakt wordt.

b. Betaald parkeren is voor de overheid een relatief aantrekkelijke optie: ze lossen het probleem op en vangen er zelf nog geld voor ook.

c. Er wordt niet geïnvesteerd in andere oplossingen. Er worden bedrijven/kantoren aangetrokken, maar die hebben blijkbaar onvoldoende eigen parkeervoorzieningen. Neem jullie eigen stadsdeelkantoor als voorbeeld. Wie per auto naar het stadsdeelkantoor komt (dom natuurlijk, maar ja) parkeert die auto in de woonstraten in de buurt. Gevolg: parkeerdruk voor omwonenden die vervolgens dus opgezadeld worden met betaald parkeren.
Daarin schuilt natuurlijk een enorme onrechtvaardigheid.

Wat zijn andere oplossingen? Die trekt niemand even uit z'n achterzak, want er zitten altijd haken en ogen aan. Maar je kunt natuurlijk wel een andere richting van denken inslaan, bewoners erbij betrekken, ideeën laten aandragen.

Laat ik enkele dingen in de groep gooien:
1. Waarom kom ik in het chique Buitenveldert wél massa's borden tegen met 'parkeren alleen voor bewoners/vergunninghouders' (zie rondom VU) en in Slotervaart niet of nauwelijks?
Bescherm de bewoners meer tegen 'vreemdparkeerders'. Naast mijn eigen flat is bijvoorbeeld een klein parkeerterrein. Maak dit exclusief voor bewoners.

2. Bedrijven die wél een eigen parkeervoorziening hebben rekenen voor bezoekers belachelijk hoge tarieven (Confectiecentrum), waardoor bezoekers opnieuw kiezen voor parkeren in de wijk. Trek ze daarover eens aan hun vestje, zou ik zeggen.

3. Je zegt dat P&R ontzettend duur is. Geloof ik best, maar wat kosten al die extra parkeermeters (waren die niet ¤ 50.000 euro per stuk, of herinner ik me dat verkeerd?) plus de kosten van onderhoud en handhaving? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat P&R duurder is.

4. Misschien kan er doorgedacht worden op het idee om woonstraten te vrijwaren van 'vreemdparkeerders'. Bewoners krijgen een extra bezoekerskaart (gezien in Kopenhagen) die achter de voorruit gelegd kan worden. Verder mag daar niemand parkeren.

5. Leg toch maar die P&R terreinen of transferia aan. De kost gaat hier voor de baat uit. Want in de toekomst zullen die onvermijdelijk zijn en dan is het handig als je die infrastructuur (deels) al hebt.
En niet onbelangrijk: een P&R moet natuurlijk gratis zijn of op een andere manier aantrekkelijk.

6. Laat bedrijven aangeven hoeveel mensen van hun personeel met de auto komt. Leg daar een heffing op. Laat ze nadenken over alternatieven.

7. Het is natuurlijk lekker geld verdienen met bedrijven op de A-locaties (zowel voor overheid als bedrijven zelf), maar zorg dan ook voor de parkeervoorzieningen.

8. Op bedrijventerreinen zoals Schinkel, langs Henk Sneevlietweg is misschien nog heel wat ruimte te creëren voor parkeren.

9. Als je toch voor betaald parkeren kiest: verdere uitbreiding dan tot aan de Johan Huizingalaan lijkt me niet nodig.

Het is trouwens ook eigenaardig dat zo slecht rekening is gehouden destijds met de aanzuigende werking van zo'n station en metrolijn. Onbegrijpelijk.

Kortom, geen kant en klare oplossingen, maar wel denkrichtingen. Misschien dat Slotervaart zich juist eens kan profileren met geniale ideeën op dit gebied en misschien daardoor extra aantrekkelijk is voor bedrijven.
Is er trouwens onderzoek gedaan naar WIE al die vreemdparkeerders zijn? Waar ze vandaan komen, waar ze heen willen? Ben ik wel benieuwd naar.
Ardnas
-5-  Ardnas:
Ik snap niet waarom het voor bewoners in wijken bij de 1e auto niet gratis parkeren, bij de 2e auto of als je geen bewoner bent dan wel kosten rekenen. Zo reguleer je ook en mensen met een klein inkomen die net 1 auto kunnen betalen belast je niet met extra kosten.
Vinus
-6-  Vinus:
@ Arnoud

Iedereen die zijn auto niet op eigen terrein zet neemt openbare ruimte in beslag. En die (openbare) ruimte is schaars. Daarvoor zal betaald moeten worden. Overigens niet alleen voor auto’s, maar bijvoorbeeld ook voor fietsparkeren bij stations moet binnenkort terecht betaald worden. Want dat er hier en daar geen parkeerdruk is wil niet zeggen dat parkeren gratis moet zijn. Parkeren kost gewoon geld, ook als het gratis is, of lijkt. Die parkeerplaatsen moeten toch aangelegd en ergens van betaald worden. En al zou je het parkeerterrein naast je eigen flat voor bewonersparkeren bestemmen dan moeten er fysieke maatregelen genomen gaan worden om het tegen vreemdparkeerders te beschermen. Bijvoorbeeld door een slagboom te installeren. Kost ook geld. Of vertrouw je op de controle van Stadstoezicht op parkeren voor bewonersvergunninghouders? Zou ik maar niet doen.

Be het wel met je eens dat de overheid of stadsdeel altijd de lusten wil in de vorm van bedrijvigheid, maar niet goed in kaart brengt wat de lasten zijn, en daar ook inderdaad helemaal niet inventief mee omgaat. Waarschijnlijk bang om bewoners tegen het hoofd te stoten, en iedereen te vrind wil houden en daarmee uiteindelijk iedereen op de kast jaagt en niemand tevreden is.

Overigens is de beste oplossing om betaald parkeren vanaf de stadsrand in te voeren, en zo steeds verder naar het centrum op te rukken. Amsterdam heeft ervoor gekozen om het precies andersom te doen, domdom. Waardoor het beroemde olievlekeffect optreedt. Met alle ellende en verzet en gedoe van dien.
RudiPensionado
-7-  RudiPensionado:
Het is ook een feit dat niet iedere Amsterdammer/bezoeker nu betaald voor het parkeren dus dat het betaald parkeren verder wordt uitgebreid is niets mis mee. Het beste is om het voor heel 020 meteen in te voeen zodat die irritante ongelijkheid ook eens is weggenomen.
Als je bezwaar hebt tegen het betalen om te mogen parkeren dan ga je toch onderhandelen met de gemeente om een plek te kopen. Dan zal duidelijk zijn dat er onvoldoende plekken zijn en dat weet je al voor dat je daar gaat wonen. Waarom heb ik oor mijn plek in de parkeergarage in Amsterdam betaald en zou een ander niet hoeven te betalen?
Wonen in de stad brengt voor- en nadelen met zich mee en het parkeren is dus het nadeel.
Probleem is bekend over de hele wereld dus niet zeuren en dokken.
Arnoud de Jong
Hoewel het niet zozeer blijkt uit het bovenstaande stuk, ben ik heus niet tegen het principe van 'gelijke monniken, gelijke kappen' en dat het dus rechtvaardig zou kunnen zijn om betaald parkeren in heel Amsterdam in te voeren.

Maar er zitten toch een aantal principiële elementen in de hele discussie die we niet uit het oog mogen verliezen.

a. Iedereen met een auto betaalt al wegenbelasting, zelfs wanneer die auto alleen maar stilstaat. Ook nog eens parkeerbelasting heffen komt dus neer op dubbele belasting.

b. Parkeerbelasting is de zoveelste belasting die geen onderscheid maakt naar financiële draagkracht. Zoals Ardnas al aangeeft worden lagere inkomens door dergelijke belastingen altijd onevenredig zwaar getroffen.

c. Indertijd heeft de Amsterdamse bevolking zich in een referendum uitgesproken voor een autoluwe binnenstad. De reactie van de overheid daarop was de invoering van betaald parkeren in de binnenstad. Dit was nu niet bepaald het middel dat de kiezer voor ogen had toen er gestemd werd voor die autoluwe binnenstad. Vanuit het centrum heeft het betaald parkeren zich sindsdien als een olievlek verspreid over andere stadsdelen. Want het was voor de overheid een mooie extra inkomstenbron.
En ondertussen wél parkeergarages in de binnenstad bouwen, wat uiteraard contraproductief werkt.

Deze geschiedenis in aanmerking nemend, gaat Slotervaart dus nu betalen voor de destijds gewenste autoluwe binnenstad.
Een doel dat overigens bij lange na niet is gerealiseerd in mijn ogen.
Per saldo is de Amsterdamse bevolking behoorlijk in de maling genomen. Het zal niet bewust zijn gebeurd, maar het uiteindelijk resultaat komt daar wel op neer.

d. Zoals Vinus met zoveel woorden aangeeft: gratis parkeren is wellicht een achterhaalde luxe. Maar in het huidige systeem zit erg veel willekeur en onrechtvaardigheid. Hoe vaak komt het niet voor dat bewoners die voor een vergunning betalen zelf niet eens kunnen parkeren vanwege de toeloop van buitenaf?
Er moet meer worden uitgegaan van het principe: val de bewoners zo min mogelijk lastig en ontmoedig juist de instroom van vreemdparkeerders door hen flink te laten betalen. We willen toch immers dat iedereen met het openbaar vervoer komt?
De Amsterdammers zelf hebben inmiddels geleerd dat het waanzin is om met de auto naar de binnenstad te willen. Met hogere financiële 'prikkels' moeten we daar nu ook de bezoekers van buiten de stad van overtuigen.
AA
-9-  AA:
De beste oplossing:

Een blauwe zone waar je maximaal 1 uur kan parkeren en bewoners een ontheffing krijgen...

Capslock uitgezet door de redactie. Is niet toegestaan.
Paulus de Wilt
-10-  Paulus de Wilt:
@Arnoud: Je redenering rammelt echt: betaald parkeren was er al lang in de binnenstad en is niet ingevoerd na het referendum. En hoe weet je dat betaald parkeren het niet was dat de bewoners voor ogen stond? Zelf vind ik het eigenlijk vreemd dat je als (niet-gehandicapte of anderszins autobehoevende) binnenstadbewoner überhaupt voor een parkeervergunning in aanmerking komt.
Wat betreft jouw principe van bewoners zo min mogelijk lastig vallen en bezoekers ontmoedigen: dat is precies wat we doen. Een bewoner parkeert voor 7,50 per maand een bezoeker voor 1,40 per uur. Dat zijn de laagste tarieven van Amsterdam. En naarmate je dichter bij het centrum wilt parkeren betaal je hogere tarieven.
Eigenlijk doen we dus precies wat jij wilt! Behalve dan dat jij vind dat wegenbelasting voldoende zou moeten zijn. Dat ben ik dus niet met je eens. Van de wegenbelasting worden (rijks)wegen gebouwd en onderhouden. De parkeerbelasting is ter regulering van de parkeerruimte. Ook de overschotten op die belasting wordt specifiek daarvoor ingezet.

@AA: en waar wil je dat dan van betalen? Een ander nadeel: heb jij nooit bezoek dat langer dan uur blijft?
Manon
-11-  Manon:
Het systeem van betaald parkeren heeft er in ieder geval voor gezorgd dat vooral een hele bedrijfstak zich heeft kunnen manifesteren. Of het betaald parkeren een bijdrage heeft geleverd aan de regulering kan nog eens nader onderzocht worden. Daar zijn nog nooit adequate gegevens over geleverd. De redenatie is krom, zorg gewoon dat het blik van straat gaat zodat we de openbare ruimte weer fatsoenlijk kunnen gebruiken en ervaren. Dus, bouw kleine en sociaal veilige ondergrondse parkeergarages waar ook bewoners meer voor zouden moeten gaan betalen. Door betaald parkeren jaag je vooral de bezoekers weg.
Arnoud de Jong
@ Paulus de Wilt:
Nu was ik toch speciaal zo rond 15:30u naar die inspraakbijeenkomst gekomen om eens fijn met jou van gedachten te kunnen wisselen over dit onderwerp. Maar er ligt een briefje: de wethouder komt pas om 17:00u. En nu zie ik je hier om 16:12 u een reactie posten! Wordt gewaardeerd natuurlijk, maar ik denk dat je dan beter bij die bijeenkomst had kunnen zijn.

Ik kan het natuurlijk mis hebben, maar in mijn herinnering is het toch echt zo dat de voornaamste reactie op het referendum was de invoering van het betaald parkeren. Natuurlijk waren er al eerder parkeermeters op een heleboel plekken, maar ik doel op de meer geïnstitutionaliseerde vorm van vergunningen, parkeerbelasting etc.

Verder kies je in je redenering maar één uitgangspunt en dat is betaald parkeren, om aan te tonen dat dit precies is wat ik wil.
Dat doet het ergste vrezen. Want waarschijnlijk is dit ook wat de centrale stad wil. Want waarom is P&R duurder dan betaald parkeren? Waarschijnlijk omdat de centrale stad wél geld ophoest voor parkeermeters en niet voor P&R.
Corrigeer met maar als ik het mis heb.

Het uitgangspunt moet ook niet altijd zijn: waar wil je dat van betalen? Het uitgangspunt moet zijn: wat willen de bewoners?

Op de bijeenkomst van vanmiddag heb ik al een grote toeloop van tegenstanders van betaald parkeren kunnen constateren.
Ik verwacht natuurlijk wél dat je het voorstel intrekt als de tegenstanders ruim in de meerderheid zijn en dat de uitslag bekend wordt gemaakt. ;-)
Want doordat iedereen een stembriefje kon invullen heb je deze kwestie feitelijk tot een officieus referendum gemaakt.

Nogmaals: probeer alternatieve oplossingen te verzinnen, laat bewoners meedenken, leg ook verantwoordelijkheid bij de kantoren die de buurten opzadelen met de parkeeroverlast.
RudiPensionado
-13-  RudiPensionado:
Heel scherp, die laatste reactie over Paulus. Komt vast een prachtige reactie uit het toverbos.
Wat het onderwerp betreft kan je niet voorstellen dat de bewoners een betaalde voorkeursbehandeling krijgen want dat veroozaakt nog meer ongelijkheid.
Het onderwerp en daaraan verbonden probleem is mondiaal. Auto's in de grote stad kan gewoon niet.
Marlies
-14-  Marlies:
Pensionado, je orakelt in algemeenheden. Kun je ook een keer een specifieke reactie geven?
Ketelbinkie
-15-  Ketelbinkie:
Ik denk dat Paulus het erg druk heeft met andere dingen dan het stadsdeel Slotervaart en de bewoners ervan. Sinds het begin van het stadsdeel Slotervaart is met de regelmaat van de klok door de Partij van de A? voorgesteld om betaald parkeren in te voeren. Nog maar enkele jaren geleden is door het vorige bestuur een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Bij alle behandelingen in de raad is nooit het besluit genomen om betaald parkeren in te voeren. Paulus had natuurlijk de verslagen van die vergaderingen kunnen lezen. Ook had hij de stukken van CS kunnen lezen. Hij had het ook kunnen vragen. Maar hij heeft het niet gedaan en Marcouch ook niet. Alle argumenten voor en tegen zijn allang langs geweest en betaald parkeren is door de huidige nitwits ingevoerd zonder zich ergens om te bekommeren. Oplossingen voor eventuele problemen zijn er meer dan voldoende, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom of je iets wilt oplossen of op een gemakkelijke manier geld wilt bijdrukken.Zoals een van de ambtenaren vandaag bij de inspraak zei: de bewoners kunnen dat gemakkelijk betalen.Of zoals Paulus tegen een ondernemer: wilt u een parkeerplaats voor uw personeel of voor uw klanten? ja wat denk je paulus? de klanten blijven wel weg met betaald parkeren en dus hoeft het personeel er ook niet meer te zijn. En dan vergeten we nog maar de sociale armoede die het oplevert. Maar goed, paulus en de PvdA kunnen het samen wel vinden als Paulus maar doet wat hem gezegd word..... maar de verkiezingen komen sneller dan je denkt. Doei Paulus, doei Marcouch.
Romano
-16-  Romano:
Ik denk dat lotervaart op dit moment de messen aan het slijpen is om in 2010 een groot stadsdeel West te willen worden. Dan is de dans om de eigen posities veel belangrijker dan te kijken hoe je voor je bewoners moet zorgen, dat deze gewoon met hun autootje kunnen blijven rijden/parkeren. Kennelijk is ook hier de PvdA nog steeds van mening dat bezoekers hun portemonnee wel kunnen trekken. Bezoekers van waar vandaan? Kom op zeg, Slotervaart krijgt echt geen hordes bezoekers van buiten Amsterdam om hier de winkels te gaan bezoeken. Het zijn vooral bezoekers voor de ouderen, familie en misschien om er goedkoop boodschappen te doen.
Paulus de Wilt
-17-  Paulus de Wilt:
Nou, noch één keer dan, daarna hou ik er hier over op.
@Arnoud: Waarom is een P&R duurder dan betaald parkeren. Om twee redenen. Ten eerste kost het aanleggen van een P&R-voorziening erg veel geld die niet tergugverdiend kan worden. Als je een kostendekkende prijs zou vragen, zou niemand er gaan parkeren (iets van ¤ 5 per uur, zie commerciële parkeergarages). Daar moet dus geld bij en bovendien moet er in de buurt van de voorziening betaald parkeren zijn. Zie de lege P&R-voorziening (van de NS, overigens) bij station Lelylaan.
Ten tweede is de truc van betaald parkeren nou juist dat de kosten (administratie, parkeerpalen en handhaving) betaald worden uit de opbrengsten. Zou je dat loslaten, dan moeten de kosten op een andere manier betaald worden en tot nog toe heb ik van helemaal niemand daarvoor een oplossing gehoord.
@ketelbinkie: er heeft niemand gezegd dat de bewoners dat gemakkelijk kunnen betalen. Wat er gezegd is, is dat de kosten van een vergunning (¤ 7,50 per maand) hoort bij de autokosten. Kun je je een auto veroorloven, dan horen die kosten er gewoon bij.
Verder schrijf je dat de raad nog nooit een besluit genomen heeft tot invoering van betaald parkeren. Ik begrijp echt niet waar je dat vandaan haalt. Dat definitieve besluit is op 18 april 2007 genomen. Na een in november 2006 genomen principe-besluit. En alle door jouw genoemde stukken zijn daarbij in overweging genomen.
Tot slot wil ik nog een keer benadrukken dat het hier gaat om een besluit van de deelraad: die bepaalt of het betaald parkeren daadwerkelijk uitgebreid gaat worden. Het is dus ook niet aan mij om een voorstel in te trekken of 'door te drukken'. Als iemand voor of tegen de uitbreiding wil pleiten raad ik die aan om voor 29 januari naar het stadsdeel te reageren.
jaguar
-18-  jaguar:
Ik ben een bewoner van std slotervaart en eigenaar van een koopwoning. Ik betaal daarvoor de hoofdprijs, maar dat is niet mijn punt. Het is immers een vrije keuze om voor koop te gaan ipv huur. Waar het wel om gaat is dat de parkeercapaciteit van de woonwijk is ingeschat op de bewoners en wat aanhang. Tot voor kort verliep dat prima.

In 2006-7 heeft het stadsdeel besloten om betaald parkeren door te voeren in de omringende buurtwijken. Op zich al zeer opmerkelijk, aangezien 80% van de buurtbewoners iedere cent nodig heeft om aan hun primair levensonderhoud te voldoen.

Door toedoen van het afpersingsbeleid van de gemeente stapelen de problemen zich op in de omringende wijken waar de parkeercapaciteit in sterke mate afneemt. Daarbij hebben de passanten - voornamelijk schiphol reizigers - ook hun toevlucht gezocht naar de niet betaalzones. Met als gevolg dat de parkeercapaciteit mijn woonwijk wordt bezet door passanten en buurtbewoners van wijken waar betaald parkeren is ingevoerd. Terecht zou je kunnen denken. Wie gaat er nou betalen voor parkeren als op 5 min loopafstand een andere wijk kunt bezetten.

Een pluim voor de marketing afdeling van de gemeente! Wat er namelijk nu gebeurt is dat de wijkbewoners het stadsdeel vragen om een oplossing. De oplossing die wordt geboden door het stadsdeel is betaald parkeren. Heel innovatief bedacht door het stadsdeel!

Dus, betaald parkeren wordt ingevoerd zonder dat de gemeente dit oplegt, maar waar zou toch de oorzaak kunnen liggen. Het is apart het sociale klimaat van burgers wordt verstoort door een afpersbeleid. Het wordt toch echt eens tijd voor een ethisch beleid.
Arnoud de Jong
Ik meen toch wel te mogen vaststellen dat:

a. De stadsdeelwethouder niet enthousiast is om andere aangedragen oplossingen/denkrichtingen serieus te overwegen. De keuze is feitelijk al gemaakt.

b. P&R voorzieningen vooral duurder zijn omdat de centrale stad wél de kosten voor de invoering van betaald parkeren vergoedt, maar niet die van P&R.
Het vergoeden van P&R uit de opbrengsten van betaalde parkeren zadelt ons dus op met betaald parkeren, maar biedt geen werkelijke keuze tussen twee systemen.

c. De keuze voor betaald parkeren zal in de nabije toekomst nog veel meer extra investeringen noodzakelijk maken gezien de technische ontwikkelingen op dit terrein (auto's met kentekenscanners, ombouwen van parkeerautomaten voor dit doel).

d. Het stadsdeel trekt wel bedrijven aan, maar trekt daar niet de consequentie uit dat daarvoor ook parkeervoorzieningen en/of parkeerbeperkingen moeten worden ingesteld.

e. De enigen die de rekening betalen zijn bewoners van de getroffen wijken.

Tot zover de invulling van het begrip 'volksvertegenwoordiging' door de stadsdeelraad.
Ketelbinkie
-20-  Ketelbinkie:
Ja, Paulus je bevestigd precies wat ik bedoel. Deze Raad is niet de eerste van Slotervaart, maar dat kon jij niet weten.Dit stadsdeel bestaat al langer dan de afgelopen verkiezingen en ja jij bent pas hier komen kijken na het vertrek van Pattipilohy. Er is pas door de huidige raad onder leiding van Marcouch, van alles in het werk gesteld om betaald parkeren in het stadsdeel in te voeren. Daarbij is in Centraal verzocht om het hele stadsdeel tot betaald parkerengebied te benoemen, om zodoende niet voor ieder stukje opnieuw toestemming van de centrale stad te hoeven vragen. Zuideramstel was niet zo van je gecharmeerd en kennelijk je partijbureau ook niet. Hier kwam je goed van pas om de PvdA plannen door te drukken. Als je de voordracht van het DB dd 6 november 2007 leest, staat daar niet dat er betaald parkeren ingevoerd moet worden. In tegendeel.Overigens is het niet zo dat je als je een auto hebt, daar 7,50¤ parkeerbelasting voor Slotervaart bij hoort.
Dat is alleen in jouw verbeelding. Sterker nog: je mag niet eens voor iedere auto 7,50 per maand heffen, ook niet in Slotervaart.
Volgens de verordening zou dat hooguit voor twee auto's mogen. En of jij nou vindt dat die kosten er gewoon bijhoren is niet interessant want dat bepaalt ieder voor zich. Ook wat hij of zij kan missen of wil accepteren. Eigenlijk zeg je dat als je in Slotervaart wilt wonen, je klakkeloos moet laten kaalplukken en alles maar moet slikken.Je kunt zelf wel problemen maken, maar geen enkel probleem oplossen. Kom gewoon eens van je luie reet af en ga wat doen voor de burgers. Motiveer je personeel om dit stadsdeel heel en schoon te houden, want daar mankeert meer dan genoeg aan. Zoek oplossingen voor knelpunten en laat de PvdA maar zelf de hete kolen uit het vuur halen. Of ben je bang dat het dan gelijk al doei Paulus is? Welnee Marcouch heeft je nodig nu zijn club een beetje uitgedund is.
Ketelbinkie
-21-  Ketelbinkie:
LS
voor de zekerheid hierbij de link naar het betreffende stuk van 6 november 2007
http://biodata.asp4all.nl/s...
Harm
-22-  Harm:
Zo zie je dus maar weer hoe klantvriendelijk de stadsdelen werken. Hoe goed ze zijn voor de burger en hoe het besturen dichterbij de burger is gekomen. En dan blijven de burgers maar roepen hoe blij ze zijn met die stadsdelen. Nou, ik geloofde hier al niet in, maar nu al helemaal niet meer.
Jeroen Mirck
-23-  Jeroen Mirck:
Als autoloze bewoner van Slotervaart heb ik me altijd verbaasd over de gedachte (niet alleen in de politiek, maar ook bij veel wijkgenoten) dat een betaalde zone het parkeerprobleem gaat oplossen. Natuurlijk verschuift de boel dan, dat snapt een kind. Ik vrees dat hier sprake is geweest van 'goed' lobbywerk van de lokale politiek.
RudiPensionado
-24-  RudiPensionado:
Marlies,
Ik was even op zoek naar je specifieke reactie maar mocht deze niet aantreffen.
Je mening over mijn reactie kon ik ook al niet vinden, tenzij je bedoelde dat deze specifieker zou moeten zijn maar het staat een ieder vrij om, met inachtneming van de regels hier, te reageren naar eigen goeddunken.
Ik heb zomaar het vermoeden dat mijn reactie je niet bevalt en bespeur ik hier de beginvorm van jaloezie? Hoe dan ook, ik ben voorstander voor betaald parkeren in heel 020!
Wieland van Dijk
-25-  Wieland van Dijk:
Ik woon in ook Slotervaart, vlak buiten het huidige betaalgebied. De overlast van parkeertoeristen loopt bij mij voor de deur de spuigaten uit. Bewoners kunnen hun wagen vaak niet kwijt, en niet zelden worden de stoepen zelfs door foutgeparkeerde auto's geblokkeerd. De parkeermeters kunnen me niet gauw genoeg geplaatst worden.

Sowieso snap de verontwaardiging over betaald parkeren nooit zo goed. Dat je voor gebruik van een schaars goed (wat de openbare ruimte in Amsterdam nou eenmaal is) moet betalen, lijkt mij vanzelfsprekend. Zonder parkeermeters was Amsterdam een onleefbare hel.
Robert
-26-  Robert:
Ik woon in hetzelfde gebied als de heer v. Dijk en ervaar de overlast precies zo.

Wat mij opvalt als ik de diverse reacties van de tegenstanders hoor zowel in de artikelen in de Westerpost als op de bijeenkomst in het Stadsdeelkantoor en bij het kraampje wat op het Sierplein gestaan heeft dat dit voornamelijk bewoners van het gebied ten westen van de Johan Huizingalaan zijn. Daar is inderdaad nog ruimte zat.

Helaas heb ik ondervonden dat men op allerlei manieren de problemen in onze buurt probeert de bagatiliseren, maar er is echt een behoorlijke overlast.

Voordat het betaald parkeren werd ingevoerd in Slotervaart 1 kon je gewoon in de straat parkeren.Als je nu thuis komt is het vaak rondjes rijden en kan je als bewoner je auto een aantal straten verderop parkeren.

De overlast wordt veroorzaakt door
.Forenzen
.Langparkeerders die op vakntie gaan
.Overloop uit SLV 1, onder parkeervergunning

Verder valt op dat er steeds meer auto's met een buitenlands kenteken verschijnen

Genoemde oplossingen als P&R terreinen zullen het probleem niet oplossen immers alle P&R terreinen rond de stad staan zo goed als leeg, je zal als forens toch wel gek om ergens ver weg te gaan parkeren terwijl er vlakbij station Lelylaan gratis geparkeerd kan worden.Ook borden met teksten als uitsluitend parkeren voor bewoners hebben geen zin, immers wie gaat alle geparkeerde auto's controleren op eigenaar?

Ik hoop dat de stadsdeelraad ook zal luisteren naar de bewoners in het gebied waar nu de overlast is, en als de oplossing betaald parkeren is dan heb ik die 25 eurocent per dag er graag voor over!.
Arnoud de Jong
@Robert:
Het is hier in elk geval niet de bedoeling om de overlast te bagatelliseren. Die overlast is er wel degelijk, dat kan iedereen zelf constateren.
Maar waar het hier eerder om gaat is een kwestie van rechtvaardigheid:
- Bewoners moeten gaan betalen omdat ánderen in hun buurt parkeren. Zoals je zelf zei: voorheen was er geen overlast.
- Het stadsdeel creëert die overlast door in andere gebieden betaald parkeren in te voeren en geen andere maatregelen te nemen.
- Het stadsdeel trekt zelf de bedrijven aan, maar de parkeeroverlast wordt afgewenteld op de buurt.
- Parkeerbelasting is een makkelijk excuus voor de overheid om niet naar andere oplossingen te hoeven zoeken.
- Bewoners uit gebieden die géén overlast hebben zijn eveneens de pineut.

Als je betaalde P&R voorzieningen gaat aanleggen worden die natuurlijk niet gebruikt als het voor 'vreemdelingen' elders nog is toegestaan om gratis te parkeren. Laat de bedrijven de lasten van die P&R voorzieningen maar ophoesten, zij profiteren er als eerste van.

Ik ben helemaal niet per se tegen betaald parkeren, maar voer het dan in voor heel Amsterdam.
Ik wil ook dat er naar andere oplossingen wordt gekeken. Als het namelijk mogelijk is om te controleren of iemand zijn parkeergeld betaalt, is het óók mogelijk om te kijken of iemand in een gebied staat waar alleen bewoners mogen parkeren.

Maar goed, let maar op: zodra betaald parkeren is ingevoerd in Slotervaart, is Osdorp als volgende de klos.
Ja, doe dan alles gewoon in één keer, zijn we van dat gezeik ook weer af.
Arnoud de Jong
Nog vergeten: die 25 cent per dag is inderdaad het geld niet, het is dat gedonder dat je ervan hebt: uitkijken dat je bezoekers geen boete krijgen, vergunningen aanvragen, kraskaartjes aanvragen. En als dat nou het enige was waar een mens op moet letten, maar je blijft tegenwoordig aan de gang met al dat gesodemieter vanuit de overheid.
Robert
-29-  Robert:
@Arnoud,

Ik begrijp wat je bedoelt en ook ik ben altijd tegenstander geweest van betaald parkeren in Slotervaart maar ik voorzie dat straks de bewoners in het “overlastgebied” hoe dan ook het slachtoffer zijn, het stadsdeel zal geen andere oplossingen aandragen, immers de motie om het eerder betaald parkeren af te schaffen en zo het probleem op te lossen is al van tafel geveegd. Als men straks besluit om het betaald parkeren niet in te voeren i.v.m. het aantal tegenstanders dan is men er weer van af en blijven wij met de overlast zitten. De overlast die straks alleen maar groter wordt als de nieuwbouw in de Ottho Heldringstraat gereed zal zijn omdat ook daar een aantal openbare voorzieningen gepland zijn.

Het blijft een lastige discussie maar het is het goed dat in ieder geval iedereen zijn mening kan geven, nu alleen hopen dat er iets zinnigs mee gedaan wordt.
Arnoud de Jong
@Robert:
Ja, kijk, dat bedoel ik nou: als dat betaald parkeren niet zou doorgaan, dan is er inderdaad dikke kans dat het stadsdeel jullie verder in de kou laat staan. Terwijl ik juist pleit voor creatief nadenken over andere oplossingen dan alleen betaald parkeren. Maar ik vrees dat dan het denken stopt.
In elk geval zal ik bij wél doorgaan van betaald parkeren het mooie gevoel kunnen hebben dat we dat dan doen uit solidariteit met jullie. ;-)
jaguar
-31-  jaguar:
Het zou van zelfsprekend moeten zijn, maar het tegendeel is waar. Helaas ontbreekt de slimheid bij het stadsdeel om creatief/innovatief na te denken. Burgers worden blindgemaakt om in dialoog te treden met het stadsdeel over het wel of niet invoeren van betaald parkeren als oplossing voor het parkeerprobleem???? en als ze daar niet toe instaat zijn, dan gaan we direct met de botte bijl procedures en maatregelen treffen????.

Natuurlijk gaat het niet werken om over oplossingen mee te praten als je niet beschikt over de volledige achtergrond informatie. Dit is echt een probleem wat het stadsdeel intern moet uitwerken.

Stadsdeel toch, iedere parkeerfluiter kan een procedure hanteren of een maatregel treffen, maar dat maakt het nog geen oplossing!

Is dat nou de slimheid die er in al die jaren is opgedaan? Waar zijn de zogehete “casemanagers” die vanuit hun academische achtergrond een rol kunnen spelen in het vinden van passende oplossingen?? Er wordt simpelweg naar een maatregel getroffen die oud is als de weg naar Rome....???? Dat past toch niet in het imago wat het stadsdeel naar haar burgers “klanten” wil uitstralen anno 2009...

Het wordt echt tijd om de mensen van het stadsdeel een handje te helpen... Het zou wellicht goed zijn om vanaf een andere invalshoek in te zoomen om daadwerkelijk met oplossingsrichtingen te komen. – wat deskundigheid op het gebied van “Capaciteitsmanagement” zou best een goede investering zijn om iets creatiever te werk te gaan.

We zullen er oprecht vanuit moeten gaan dat overheidsinstellingen niet over willen komen als een tekortkoming...

Het stadsdeel zou best een investering mogen maken van het geld wat is opgedaan uit belastingen en betaaldparkeren om iemand in te zetten die vanuit oplossingen denkt ipv verouderde maatregelen – erg stoffig allemaal....
Ketelbinkie
-32-  Ketelbinkie:
Dames en Heren, vergis u niet. Het stadsdeel hoeft helemaal niet creatief te zijn als het om oplossingen gaat. Die zijn al lang geleden door anderen bedacht. Ze willen niets oplossen, maar pecunia's incasseren voor hun hobbies. De beperkte overlast is ontstaan door toedoen van het stadsdeel en heeft niets te maken met parkeerdruk. Kijk goed om je heen en je ziet enorm veel vrije parkeerplaatsen in het gebied waar betaald parkeren is ingevoerd. Het deel waar nu betaald parkeren ingevoerd dreigt te worden heeft een parkeerdruk tussen 50 en 60 procent, zo ongeveer de laagste parkeerdruk in heel Amsterdam. Het idee dat je precies voor je deur moet kunnen parkeren is de drijfveer van sommigen om voor betaald parkeren te kiezen. Deze mensen zullen op hun neus kijken als het zover komt. In de afgelopen jaren zijn honderden parkeerplaatsen weggesaneerd en dat proces is nog lang niet teneinde. Waar nu nog een zee van ruimte is zal die de komende jaren door stedelijke vernieuwing verdwijnen. PvdA en Groen Links willen geen auto's in Amsterdam en zijn ook tegen autogebruik. Je zult bij hun geen gehoor vinden als je 's avonds rondjes moet rijden om een parkeerplaats te vinden: je gaat maar buiten de stad wonen of fietsen.
Dat je fiets gejat wordt als je hem buiten laat staan malen ze niet om. Pecunia's daar gaat het om, want ergens zelf voor betalen komt in hun woordenboek niet voor. Er is een ous spreekwoord dat de spijker precies op de kop slaat: Als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet. Stadsdelen opheffen en een goed Amsterdams bestuur dat recht doet aan het wapen van Amsterdam. Daar gaan we voor.
Robert
-33-  Robert:
@ketelbinkie.

Helemaal met je eens dat er in de buurten waar betaald parkeren ingevoerd is enorm veel lege plaatsen zijn, maar enig idee waar deze auto's gebleven zijn?? Ik woon in het gebied begrensd tussen de spoordijk en de Johan Huizngalaan en daar is de parkeerdruk zoals ik het kan inschatten nu rond de 90% Zoals al eerder aangegeven veroorzaakt door forenzen, bezoekers van bedrijven, zie bijv.de website van Ilse Media uit de Maassluistraat waarop een routebeschrijving naar onze buurt aangegeven staat,langparkeerders op vakantie en ook bewoners uit Slv1 welke er voor kiezen om geen parkeervergunning te nemen. Daarbij komen nog de bezoekers van het Stadsdeelkantoor,Postkantoor en de Poldermoskee.
Het gaat mij er ook helemaal niet om om precies voor de deur te parkeren, dat kon voorheen ook niet en we wonen nu eenmaal in een grote stad maar het is toch niet teveel gevraagd dat ik in de straat waar ik woon of op z'n hoogst 1 straat verder kan parkeren als ik 's-avonds thuiskom.
Zoals ik al eerder aangegeven heb zijn het vooral de bewoners uit het gebied ten westen van de Johan Huizingalaan waar inderdaad nog ruimte zat is die nu om het hardst roepen dat het bij ons allemaal wel meevalt. Denken dat de Stadsdeelraad met een alternatief zoals een gratis bewonersvergunning komt is een utopie daar wordt niets aan verdiend. Mijn voorstel zou dan zijn betaald parkeren invoeren tot de Johan Huizingalaan en dan afwachten wat er gebeurt.( Ik kan het je nu al voorspellen: binnen een paar maanden wil de meerderheid daar ook een oplossing)
Als er nu niets gebeurt, wat ik steeds meer begin te geloven dat gebeurt er nooit meer iets want ook als er na de komende stadsdeelraadverkiezingen andere partijen op het pluche komen ( die nu om hardst roepen dat het allemaal een schande is )zal er ook niets gebeuren, dat is nu eenmaal de politiek, veel beloven en niets doen.
patje
-34-  patje:
Ik ben tegen het betaald parkeren in Slotervaart. Jullie hebben het probleem “betaald parkeren” grotendeels zelf in de hand gewerkt. Ik snap bijvoorbeeld absoluut niet dat jullie vorig jaar (2008) betaald parkeren en slagbomen hebben neergezet bij station Lelylaan. Dit is VRAGEN om parkeeroverlast bij de buurtbewoners. Waarom maken jullie dat parkeerterein niet gewoon gratis?
Nee, nee, nee tegen betaald parkeren in Slotervaart!
Paulus de Wilt
-35-  Paulus de Wilt:
@patje
Dat terrein is van de spoorwegen, niet van het stadsdeel en het stadsdeel heeft er dus ook geen slagbomen neergezet.
Leon
-36-  Leon:
Ook al zou eea niet van het Stadsdeel zijn, je zou dan denken dat overleg en samenwerking zou plaatsvinden. het gaat toch om het reilen en zeilen in het stadsdeel. Flauw argument om dan te melden dat het niet van het stadsdeel is. Daarmee schuif je het probleem gewoon door. Als doorschuiven de functie van het stadsdeel is, kun je deze inderdaad beter samenvoegen. Het gaat om visie Paulus en zeker mbt parkeren en dan betaald parkeren, ontbreekt dit volledig bij het stadsdeel. Simpele ad hoc oplossingen zetten geen zoden aan de dijk.
Jochem Floor
-37-  Jochem Floor:
@ Leon: dan ken jij duidelijk de NS nog niet. Dat stelletje vastgoedhandelaren laat zich door geen enkele gemeente of provincie iets aanleunen.
Rob van der Molen
-38-  Rob van der Molen:
Beste Jochem, is dat niet de eigen schuld van de gemeente die gewoon al die jaren heeft zitten slapen? Je kon er toch vergif op innemen dat de NS nu plots ziet wat ze in handen heeft en dat gemeentes hebben zitten slapen om eea vast te leggen in bestemmingsplannen? daarom Jochem nog meer reden om stadsdelen in te krimpen en gekwalificeerde mensen dit soort werk te laten doen. Met gekwalificeert bedoel ik dan mensen die meer in hun mars hebben dan net van de Universiteit en geen praktijk kennis, of raadsleden die parttime zich hard maken voor de stad en/of politici die er voor eigen gewin zitten.
Jochem Floor
-39-  Jochem Floor:
@ Rob: nee Rob, de gemeente heeft daar geen enkele rol in. Dat verschijnsel doet zich overal in NL voor en is een rechtstreeks gevolg van privatisering (en daartoe gerealiseerde opdeling) van NS. Daardoor zijn de vastgoedbeheerder helemaaal nergens meer aan gebonden.
Walter
-40-  Walter:
Jochem, dan heeft de politiek toch wel degelijk zitten slapen toen ze die privatisering heeft goedgekeurd en geen enkele restrictie heeft opgelegd aan de NS? Dat is toch dom of zie ik dat verkeerd. Dat is hetzelfde met de semi-privatisering van de woningcorporaties. Ook daar zie je nu wat er gebeurt. Grote zichzelf verrijkende organisaties.
Jochem Floor
-41-  Jochem Floor:
Ik zeg toch niet dat de politiek niet heeft zitten slapen? Integendeel, dat ben ik helemaal met je eens. Het was alleen dit keer niet de gemeente.
John Zwart
-42-  John Zwart:
Ik krijg de indruk dat politici erg vaak beslissingen baseren op de helft van de informatie. Vaak is dat die helft die het beste past in de partij ideologie. Daarin verschillen landelijke politici niet van de tussenbestuurslagen. Zo worden we regelmatig opgezadeld met resultaten die niemand heeft gewild.
Robbert van Wezep
-43-  Robbert van Wezep:
Jochem, waar bestaat de gemeente dan uit? Dat zijn toch raadsleden die uiteindelijk de besluiten nemen, dat is toch de politiek. Ik snap even niet wat je nu toch steeds bedoelt. Ben je nu een verdediger van die stadsdeelpolitici of kun je nog objectief kijken naar wat er daadwerkelijk in stadsdelen gebeurt.
Jochem Floor
-44-  Jochem Floor:
@ Robbert: ?? Dit staat helemaal los van de discussie over stadsdelen. Gemeenten gaan niet over de NS. Ze hebben dus geen aandeel gehad in het opdelen van de NS. Dat was dus de landelijke politiek.
Michiel
-45-  Michiel:
Landelijke politiek gaat over wel/niet privatiseren. Lokale politiek gaat over wat dit voor consequenties heeft. Wat betreft de grond, daar had de lokale politiek een visie op kunne ontwikkelen. Dat zijn ze dus vergeten te doen. Vandaar dat er nu bij de stations van alles en nog wat gebeurt met een zelfstandige ontwikkeling. Kijk Jochem, daar zie je dus dat de stadsdeelpolitici geen oog voor hebben. Alleen gericht op dat kleine stukje en niet verder kijken. Het gaat dus voortdurend om Amsterdam als geheel en niet om een stukje van Amsterdam.
Jochem Floor
-46-  Jochem Floor:
Beetje flauw om dat de lokale politiek aan te wrijven. Dit gaat namelijk niet om een gebrek aan visie op dat gebied, maar over de macht om iets met dat gebied te doen. Die macht is als gevolg van de keuzes van “landelijk” bij NS Vastgoed neergelegd. Dat darrmee veel te veel macht heeft gekregen, op basis van het feit dat ooit enorme lappen grond zijn onteigend ten behoeve van spoorwegontwikkeling. Nu wordt dat ingezet om NS winstgevend(er) te maken/te houden. Dat vind ik een vrij onzinnige gang van zaken. Vastgoedontwikkeling hoort uit de handen van NS te worden gehaald.

Maar wij dwalen wat af. Dus ik ga het hierbij houden, voor wat betreft dit onderwerp.
Herbert
-47-  Herbert:
NS is gewoon een privaat bedrijf en mag parkeergeld heffen op zijn terrein. Als het terrein van mij was had ik dat ook mogen doen.
Fred
-48-  Fred:
De vraag die hierbij cruciaal is, had men niet beter op moeten letten toen de NS werd geprivatiseerd? Inderdaad zoals Jochem al aangeeft zijn destijds hele lappen grond bij de NS als ontwikkelaar gevoegd. Wat heeft Amsterdam hier bijvoorbeeld voor terug gekregen? Wat is er destijds afgesproken met het grondbedrijf. Of heeft Amsterdam gewoon alles weggegeven? Pas nu wordt het belang van ontwikkeling bij stationslocaties ingezien en dat is knap laat. De NS als ontwikkelaar kan dus nu bij stations ongelimiteerd winkels en voorzieningen bouwen, waarbij ze de opbrengsten volledig in eigen zak kan steken. Dat is toch een beetje bizar?
Robert
-49-  Robert:
De datum dat het besluit genomen gaat worden of het betaald parkeren in ons stadsdeeluitgebreid wordtkomt steeds dichterbij en dat is te merken. Vanmiddag ontvingen we een oproep van de SP om de deelraadsleden van de PvdA en Groen Links te bestoken met mails om vooral maar tegen te stemmen. Het was een komisch gezicht, zoals gewoonlijk stond de hele straat weer eens volgeparkeerd maar de SP meneer sloop dapper niet op of omkijkend langs de portieken om zijn briefjes in de brievenbussen te stoppen.
Zouden ze echt tegen het betaald parkeren zijn of is het een zielige poging van de SP om na de volgende verkiezingen ook in de deelraad te komen, immers ze hebben het toch zo goed voor gehad met de bewoners. Maar lieve mensen let op, als het aan de SP ligt blijft de overlast bestaan en bewaar ons als deze partij van overal tegen zijn straks in de deelraad komt. En oja, is er 1 stadsdeel waar de SP in vertegenwoordigt is, waar het betaald parkeren is afgeschaft?
Carla
-50-  Carla:
Het is nu 13 november. Per 1 november is er in het deel tussen het spoor en de Huizingalaan betaald parkeren ingesteld.
Wat ik al voorspelde gebeurde. Dáár staat nu geen auto meer langs de straat en op de parkeerplaatsen voor de flats kan je ruim parkeren. Voor die bewoners erg fijn. (Behalve dat ze nu ook een dure vergunning moeten kopen en hun bezoek dus minder komt omdat ze moeten betalen.)
Helaas helaas... het is dus opgeschoven naar het stuk tussen de Johan Huizingalaan en de Sloterplas. Daar staan nu “ineens” allemaal vreemde auto's.
Ik kan nu niet meer voor mijn deur parkeren. Helaas sta ik regelmatig een paar flats verderop. (Als je 's avonds laat thuis komt is dat niet altijd even prettig.)
Erg irritant allemaal maar het was te voorspellen.
Een volgende keer kan ik misschien helemaal niet parkeren en zet ik hem mogelijk op de stoep. Zal je altijd zien dat de politie daar dus streng mee om gaat en op die manier weer geld vangt.
Ik ga de stadsdeelraad schrijven en hoop dat vele met mij dat doen en dat ze uiteindelijk de bewoners gaan helpen.
Dit parkeerprobleem is vreselijk irritant!
Bezoek dat ik al gepland had ga ik zeker afzeggen, want die kunnen zeker hun auto toch niet kwijt.
Jammer gemeente! Dit was te voorzien! Hadden jullie daar niet eerder aan kunnen denken en er iets op kunnen verzinnen voor de bewoners waar nu het probleem ineens is?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.