Home > > Ondergronds

Ondergronds

Wallen
Centrum - Het gemeentebestuur wil de prostitutie op de Wallen terugdringen omdat deze gepaard gaat met allerlei criminaliteit, zoals witwaspraktijken en vrouwenhandel.
De tegenstanders van die plannen beweren dat je zoiets niet moet doen, omdat de 'boel dan ondergronds gaat' en je nog meer de controle erop verliest.
Dat argument wordt vaker gehanteerd. Bijvoorbeeld bij het beperken van het aantal coffeeshops. Die gaan ook allemaal ondergronds en daarmee kennelijk de hele drugshandel.
Moet je dus niet doen, vindt men.

Inderdaad, als er teveel ondernemers uit de seks- en drugsbranche ondergronds gaan kan het daar nog knap druk worden. Er moet geen oorlog komen, want dan is er straks geen plaats meer voor het ondergronds verzet. En ook die Noord-Zuidlijn ligt al in de weg.
U merkt al dat ik het 'ondergronds gaan' argument niet al te serieus neem.
Het is namelijk een zwak argument, net als de argumenten dat het toerisme eronder lijdt en dat de Wallen nu eenmaal van oudsher zo zijn.
Want het alternatief is dat je mensonterende wantoestanden gewoon laat voortbestaan en de slachtoffers daarvan voor lief neemt.
Waar hadden de tegenstanders van Asschers plannen dán de grens willen leggen? Vrouwenhandel is kennelijk niet erg genoeg voor ze om de noodzaak van ingrijpen in te zien. Dat die gepaard gaat met uitbuiting, mishandeling, intimidatie en verkrachting, daar moeten we blijkbaar niet al te zwaar aan tillen.
Moeten de Wallen dan eerst het centrum worden van kinderprostitutie? Is dát dan erg genoeg? Ik wed dat er ook in dat geval nog genoeg belanghebbenden zullen zijn die vinden dat je moet voorkomen dat de kinderprostitutie ondergronds gaat.
Kortom, hoe erg moet iets zijn voordat men het redelijk vindt dat er ingegrepen wordt?

Nou, ik kan wel iets verzinnen. Wanneer je bijvoorbeeld honderd moskeeën op de Wallen zou vestigen, kijk, dán zie je ze flippen, al die mensen die nu het 'ondergronds gaan' argument hanteren. Dat kunnen we natuurlijk niet tolereren, dan moet er keihard ingegrepen worden! Terwijl het dan niet eens over een illegale activiteit gaat. Maar ja, geen cent aan te verdienen, hè? En bovendien geen onderdeel van onze nationale identiteit.

Ondernemers in het gebied verenigden zich met hun protesten tegen de aanpak van de gemeente in het 'Platform 1012'.
De ondernemers vonden dat de Wallen werden 'gestigmatiseerd als misdaad bevorderend gebied'.
Kansloze actie, want hun woordvoerder heette Wim Boef.
Op het stadhuis lagen ze dubbel.

Laten we gewoon eens realistisch zijn en ons niet laten inpakken door quasi-romantische beweringen over de Wallen, die echt bij Amsterdam zouden horen en zo goed zouden zijn voor het toerisme.
Gewoon een paar nuchtere vragen opwerpen.
Bijvoorbeeld:
  • Zitten de gewone Amsterdammers eigenlijk wel te wachten op het zatlappentoerisme dat vanuit het Verenigd Koninkrijk over ons wordt uitgestort?
  • Over hoeveel daadwerkelijke sekstransacties per jaar praten we eigenlijk waar het postcode 1012 betreft?
  • Wordt het hoerenbestand wel voldoende benut of staan de dames meestentijds maar wat voor de ramen te lummelen? Van die hanghoeren dus eigenlijk.
  • Levert het de gemeente Amsterdam qua omzet- en vermakelijkheidsbelasting wel voldoende op als we daar de kosten voor veiligheidsmaatregelen tegenover zetten?
  • In hoeverre maakt de Amsterdamse bevolking zélf gebruik van het dienstenaanbod op de Wallen? Zijn daar cijfers en statistieken van?
  • Willen wij in dat gebied eigenlijk wel huis aan huis geconfronteerd worden met het ene stel opgepompte memmen na het andere?
    Zo ja, dan is een erotisch kanaal in ons tegenwoordig zo rijke digitale tv-aanbod een veel beter alternatief. Het is min of meer gratis, je hoeft er de deur niet voor uit en je kunt desgewenst onderwijl nog wat nuttig handwerk verrichten. Dat laatste hoef je bij Blonde Riek voor het raam op het Oudekerksplein niet te flikken.
Conclusie: die Wallen zijn feitelijk volkomen uit de tijd en het rendement is vooralsnog niet duidelijk.
Heel goed dat die hele zooi ondergronds gaat.
Maken we er bovengronds iets moois van.
En de hoeren die mogen blijven komen gewoon in dienst van de gemeente.
Worden ze raamambtenaar.

83 reacties op "Ondergronds"

John Zwart
-1-  John Zwart:
Tsja, als je het zo bekijkt..
Traditie is een verlopen argument.
Er zijn wel mooiere tradities in de loop der tijden verloren gegaan.
Bovendien is de prostitutie in Amsterdam als 'onvervreemdbaar element' ontstaan in de tijden dat de stad nog een echte ouderwetse havenstad was. Met ouderwetse schepen, waar in vooroorlogse jaren zelfs op een 5000 tonnertje nog gemiddeld 100 en méér bemanningsleden zaten. Die ook nog eens minstens een jaar en vaak veel langer weg van huis waren.
Tegenwoordig zijn de schepen zover geautomatiseerd dat op een 100.000 tonner niet meer dan een handjevol personeel zit. En voor zo'n schuit krijg je vandaag de dag geen mens meer als je ze niet minstens elke 3 - 4 maanden een royale vakantie aanbiedt. Tenslotte komen die schepen helemaal niet meer in de stad, maar blijven bijna op zee (=Maasvlakte).
Met andere woorden de “markt” waarvoor de ouderwetse hoeren werkten bestaat helemaal niet meer en de pooiers van toen zijn allang de grote seksmaffiabazen van vandaag geworden die nieuwe markten aangeboord hebben.
En inderdaad, je hebt gelijk, die liederlijke zuipschuiten mag Queen Elizabeth liever thuishouden. Daar zitten we niet op te wachten.
Conclusie: ze zijn goed bezig in 1012, het liep langzamerhand echt de spuigaten uit.
Het mag best een beetje minder.
Jochem Floor
-2-  Jochem Floor:
@ Arnoud: Het argument van de ondernemers en hun vergelijking met “het ondergronds gaan” van coffeeshops komt mij tamelijk ongelukkig voor. Die vergelijking gaat volledig mank.

Het punt is nu juist dat zowel voor de coffeeshops, als voor de prostitutie in 1012 slechts een beperkte ingreep op een (deel)markt wordt gepleegd. Daarbij treed echt geen verdringing naar de onderwereld op. Simpelweg omdat de resterende (legale) aanbieders gewoon aan de vraag kunnen beantwoorden.

Waar wel een serieus gevaar voor “ondergronds gaan” bestaat, is het in geval van de smartshops. Hun handel is recentelijk geheel verboden en hier kunnen de resterende (legale) aanbieders dus in het geheel niet meer aan de vraag voldoen, simpelweg omdat er geen (legaal) aanbod meer resteert. Het wordt buitengewoon interessant om te zien wat hier nu gaat gebeuren: gaan de gebruikers hun aandacht verleggen naar andere middelen (en houdt de markt volgens de wens van minister Klink op te bestaan), of ontstaat een (nieuwe) illegale markt? Wij wachten in spanning af...

In het geval van de prostitutie is echter wel duidelijk wat er gaat gebeuren: een aantal mensen gaat een straatje verder lopen om aan zijn gerief te komen. De overlast in de resterende prostitutiezones zal dus wat intensiever worden. De vrijkomende (zeer aantrekkelijke) winkelruimten in “1012” worden door het ingrijpen tot potentiele broedplaatsen voor andere activiteiten. Dat kan men van harte toejuichen.
Robin
-3-  Robin:
Ondergronds gaan kan vertaald worden in illegaliteit. Met de prostitutie, overigens een legaal en erkend bedrijf, kan verwacht worden dat dit zich op andere plekken zal vestigen. Ik snap niet wat er mis is met legale en schone prostitutie. Hoeren voorzien ook in een bepaald nut. Er zijn heel veel mannen die op deze wijze aan hun gerief komen. Ik denk dat het hele circus rondom prostitutie fout is. Ik ben van mening dat er niemand tegen criminaliteit en vrouwenhandel is. Maar is de gemeente niet een beetje hard van stapel aan het lopen. Mij lijkt dat iets wat crimineel is, waar dan ook gewoon aangepakt kan worden en daar heb je allerlei maatregelen voor. Laat de gemeente hier niet zien dat ze al die jaren van alles door de vingers heeft gezien? Er zijn toch vergunningen afgegeven of heb ik het nu mis? Je kan van mening verschillen maar waarom gewoon niet een gezond Red district? Waarom moet alles aangeharkt worden, voor wie eigenlijk. Ik hoor en lees alleen maar dat het mooier moet worden. Mooier met wat, broedplaatsen? Laat me niet lachen. Wie eet er in sjieke restaurants, hoe groot is die groep? Ga naar het buitenland en daar vind je altijd wel een dergelijk gebied. Nu moord en brand schreeuwen van iets wat al die jaren stilzwijgend is toegestaan. Beetje hypocriet en wellicht ook een verkiezingsstunt. Het is vooral de PvdA die hiermee bewonersstemmen zal willen trekken. Lijkt een beetje op de triomftocht die Bos maakt nu het een crisis is. Hoe was dit geweest zonder crisis. Amsterdam heeft zoveel problemen en is zo arrogant. Het zal mijn tijd wel duren.
Melle
-4-  Melle:
@ Arnoud: O, ik begrijp dat je geen voorstander bent van het tegengaan van vrouwenhandel. Dat kan namelijk alleen als de vrouwen vanuit de Wallen opereren. Dan kan je namelijk bij de ramen langsgaan om te controleren wie daar werkt.
Jij ziet liever rijen hoeren achter het Centraal Station. Dat kan ook natuurlijk. Het voordeel daarvan is dat je de vrouwenhandel niet kan tegengaan, net als bij de callgirlindustrie. Dit zorgt voor een exotisch hoerenbestand. Inderdaad een groot voordeel van jouw aanpak!
Melle
-5-  Melle:
@Arnoud: Trouwens, ik blijf me toch altijd afvragen wat mensen zoals jij in Amsterdam doen. Als de sfeer (toeristen, levendige wijken) je niet aanstaat kan je ook ergens anders gaan wonen, Utrecht bijvoorbeeld. Om jouw geweldige argument te gebruiken: Als je zo graag rustige wijken wilt hebben, dan kan je daar ook gewoon op tv naar kijken of in een plaatjesboek. Die hoef je toch niet daadwerkelijk te creeren?
Arnoud de Jong
@Melle:
Even dezelfde kromme redeneertrant gebruikend als jij: ik begrijp dus dat jij zelf een fanatiek hoerenloper bent die z'n speeltuin ziet verdwijnen?
f.bol
-7-  f.bol:
Nou wat antwoorden op je vragen dan maar:

Zitten de gewone Amsterdammers eigenlijk wel te wachten op het zatlappentoerisme dat vanuit het Verenigd Koninkrijk over ons wordt uitgestort?

Ja zij met hersens in elk geval wel. En zij die de honderden miljoenen inkomsten waarderen ook. En zij die die mensen die huizen kopen op de Wallen en daarna via hun PvdA bestuurder de boel gaan opruimen natuurlijk niet. Maar zij kunnen de stijgende lasten door teruglopende inkomsten natuurlijk wel betalen. Ik vind dat we iedere toerist met open armen moeten ontvangen en overlastgevers gewoon via de politie en de rechter moeten aanpakken. Gewoon een nachtje de cel in als je te dronken bent en je misdraagt voldoet kennelijk niet: je moet gewoon een hele wijk leegtrekken. Overigens zijn een hoop ven die “opleuk” en “we willen alleen dure cultuurtoeristen” - scenario's elders faliekant mislukt. Je hebt nu eenmaal geen mooi borduurwerkje zonder zelfkant.

Over hoeveel daadwerkelijke sekstransacties per jaar praten we eigenlijk waar het postcode 1012 betreft?

Vind ik ook interessante vraag, maar je kunt van alles met het antwoord: zijn er weinig transacties kan het dus weg want het economisch belang is beperkt, zijn het er veel moet het weg want dan zal er wel veel vrouwenhandel zijn. Veel interessantere vraag: hoeveel vrouwenhandel is er echt, is dat goed onderzocht?

Wordt het hoerenbestand wel voldoende benut of staan de dames meestentijds maar wat voor de ramen te lummelen? Van die hanghoeren dus eigenlijk.

Ja ook dat is een attractie en levert inkomsten op. Niet zaligmakend, inkomsten voor de stad, maar kennelijk voor de opleukers totaal niet van belang. Raar toch.
Levert het de gemeente Amsterdam qua omzet- en vermakelijkheidsbelasting wel voldoende op als we daar de kosten voor veiligheidsmaatregelen tegenover zetten?

Dat is echt een domme vraag. Zo dom dat je dat niet serieus kunt menen.
In hoeverre maakt de Amsterdamse bevolking zélf gebruik van het dienstenaanbod op de Wallen? Zijn daar cijfers en statistieken van?

Weer een domme vraag. Hoeveel rondvaarten maakt een amsterdammer? En hoeveel maken die Engelse toeristen er eigenlijk? Afschaffen die handel!

Willen wij in dat gebied eigenlijk wel huis aan huis geconfronteerd worden met het ene stel opgepompte memmen na het andere?

Dan lopen we een blokje om en gaan er zeker niet wonen.

Zo ja, dan is een erotisch kanaal in ons tegenwoordig zo rijke digitale tv-aanbod een veel beter alternatief. Het is min of meer gratis, je hoeft er de deur niet voor uit en je kunt desgewenst onderwijl nog wat nuttig handwerk verrichten. Dat laatste hoef je bij Blonde Riek voor het raam op het Oudekerksplein niet te flikken.
Conclusie: die Wallen zijn feitelijk volkomen uit de tijd en het rendement is vooralsnog niet duidelijk.

Als dat nu eerst eens uitgezocht werd voordat je de boel afbreekt. En dan wel het verband tussen toeristen, wallen, ronvaartboten en musea goed in kaart brengen en rekening houden met de totale onvoorspelbaarheid van de gevolgen als je één van die schakels eruit knipt.
f.bol
-8-  f.bol:
Sorry voor de wat rommelige opmaak, ik kreeg het “cursief maken” van de vragen niet goed vor elkaar.

Verder ben ik het met één ding wel erg eens: “ondergronds gaan” argumenten zijn op zich onzinnig.
Adam Smid
-9-  Adam Smid:
Als vergelijkingsmateriaal: Ik beocht dit jaar weer eens de Kurfurstendamm in Berlijn, een plek waar ik in 1987 voor het eerst was, maar die ik sedertdien meerdere malen bezocht. Toen was het een plek ook vol met hoeren, lawaaierige discotheken, hordes mensen op straat, en op iedere straathoek een Kneipe. Nu is het opgeruimd, er zitten daar nu modezaken waar je voor 1200 euri een trui kan kopen. De woningen zijn prachtig gerenoveerd, en op de schaarse parkeerplekken (voetgangersgebied!) staan alleen maar mooie nieuwe auto's, vooral Porsches en andere voertuigen uit dat segment.

Je kan er een speld op straat horen vallen. Ik wil er nooit meer naar terug.
Arnoud de Jong
In veel reacties staart men zich blind op de 'vervangende' bestemmingen die de gemeente voor het gebied heeft. Daar kun je inderdaad over discussiëren.
Maar het gaat hier in dit stuk vooral om 2 punten:
1. Hoe valide is het argument van 'anders gaat het ondergronds'?
2. Waar leggen we de grens? Met andere woorden: hoeveel misstanden vinden we aanvaardbaar totdat we zeggen: zo kan het niet langer? We praten hier namelijk wél over zware criminaliteit: vrouwenhandel, uitbuiting, onderdrukking, witwassen, drugshandel, dubieuze vastgoedtransacties etc.
En die ellende nemen we dus allemaal voor lief om een bepaalde groep mensen een betaalde wip in ranzige ambiance te gunnen?
Want zó ligt de kwestie dus feitelijk...
Dr.D
-11-  Dr.D:
Het is met de oudezijds 'opkopen en sluiten' met allerlei drogredenen wordt een belangrijk deel van de stad ge-euthaniseerd. Contrôlefreaks aan de Amstel denken op die manier een voet tussen de deur te krijgen zonder te beseffen dat het een draaideur is...
The Red Light District is tegenwoordig zo druk als een begraafplaats op zondagmiddag.
John Zwart
-12-  John Zwart:
ik lees hier nogal wat hartstochtelijke voorstanders om 1012 te laten zoals het is, zó hartstochtelijk dat ik me ga afvragen: hebben jullie er 'belang' bij?
wat betreft de noodzaak dat 'mannen toch aan hun gerief moeten komen' dat vind ik wel een gotspe als het tegenover gedwongen prostitutie en vrouwenhandel wordt gesteld. we maken ons heel boos over sekstoerisme van Nederlanders naar Azië maar in ons eigen Amsterdam hebben we opeens een andere moraal? daar in die verre landen is het verwerpelijk dat men daarheen gaat 'voor zijn gerief' - we verzieken daarmee de toekomst van kinderen en tienermeisjes - maar wij knuffelen de liederlijke Britten die naar Amsterdam komen 'voor hun gerief' omdat ze miljoenen inkomsten voor de stad betekenen? Vreemd hoor, die opstelling.

Ik lees overigens uit het artikel van Arnoud de Jong niet dat 1012 een Kurfürstendamm moet worden, alleen maar dat het wel wat minder kan, net zoals met de fastfoodzooi op het Damrak en daar zullen veel gewone Amsterdammers het voluit mee eens zijn. Maar die hoor je hier niet, de zwijgende minderheid.
O. Schmidt
-13-  O. Schmidt:
Om maar eens in marketingtermen te blijven hangen, want dat doet Lodewijkje A. ook al te graag: de Wallen zijn een ijzersterk Unique Selling Point voor Amsterdam. Nee Arnoud, niet alleen dronken Britten gaan naar de Wallen, het is voor íedere toerist een treikpleister. (Kom je er zelf wel eens? Dan zul je het namelijk merken.)

Amsterdam is nou eenmaal verbonden met prostitutieramen en coffeeshops. Daar kun je lekker fatsoensrakkerig over gaan doen, maar het ís nu eenmaal zo. En wees blij dat je in een stad woont met zo'n unieke wijk! Daarom is het ongelooflijk dom van de gemeente dat de Wallen grotendeels moeten wijken voor dure woningen, luxe restaurants, 'loungebars' (tegengekomen in gemeentelijke notitie, serieus... ik dacht dat die dingen in 1995 al uitgestorven waren?) en sjieke hotels.

Denk je nou echt dat een toerist daarvoor naar Amsterdam komt? Dit soort saaie voorspelbare troep vind je in iedere stad. Sterker nog, mensen zijn blij als ze eens een keer een wijk tegenkomen die niet totaal aangeharkt is. Want het is zo ongelooflijk suf... Mensen willen verrast worden, en al helemaal als ze op vakantie zijn.

De toerismecijfers lopen nu al terug. Nu kan de gemeente het nog afschuiven op de economische malaise, maar reken maar dat ze blijven dalen zodra iedereen gehoord heeft van het verdwijnen van de Wallen. (En de smartshops, en de coffeeshops...) Wenen aan de Amstel wordt het...

De criminaliteit krijg je er overigens ook niet mee weg als de Wallen straks het domein worden van malafide projectontwikkelaars, vastgoedmaffiosi en ander onderwereldtuig.
John Zwart
-14-  John Zwart:
@O.Schmidt - Uw bijdrage is overbodig want alleen een dubbelonderstreping van een stuk of tien andere inzenders hierboven.
Mijn bezwaar is dat er altijd maar op de aan/uit knop wordt gedrukt. Of alle remmen los, of de stad wordt tot receptieruimte van het crematorium. Ik erger me aan mensen die geen enkele nuance kennen. Nee, ik wil geen steriele binnenstad (“saaie voorspelbare troep”), maar ik wil ook niet dat ik in een stad recreëer die als voornaamste (“unique selling point”) promotie voor het toerisme de exhibitionisme van wansmaak koestert.
Wie graag hoertjes wil aanstaren mag van mij zijn gang gaan, wie even lekker wil doezelen in een coffeeshop idem-dito, maar het hoeft niet het énig zaligmakend tijdverdrijf te zijn, tóch? Aangeharkt vind ik ook niet mooi, maar als je niks doet aan onkruid wieden wordt elke mooie tuin een rotzooi. Er wordt een beetje gewied, prima!
pef
-15-  pef:
...één gracht: de o.z.achterburgwal vol hoeren aan even en oneven-zijde is meer dan genoeg, de rest bestel je maar via internet. Saneren die vierkante kilometer!
f.bol
-16-  f.bol:
Vervelende trucs, meneer Zwart. Eerst mensen met een andere mening verdacht maken ( “het lijkt wel of jullie er belang bij hebben” ) en dan in alle redelijkheid doen alsof er eigenlijk niets gebeurt, er wordt wat gewied.....
Overigens heb ik geen belangen in 1012.

Het gaat om een mega operatie die de stad miljoenen, miljoenen en nog eens miljoenen aan uitgaven kost en naar mijn stellige overtuiging nòg eens zo'n bedrag aan gederfde inkomsten vanwege teruglopend toerisme. Dat zien we dan pas als de prachtige operatie is afgerond en er geen weg meer terug is en de Weense reputatie een feit is. Er wordt nù al in het buitenland beweerd dat er niets meer kan in deze stad. Zelfs de doorgaans keurig aan de gemeentelijke leiband lopende ATCB ( ja dat is de VVV) is eindelijk wakker.

Er zijn al genoeg beperkingen, het Wallengebied kan heus niet groter worden.

Maak het kleiner en je zult zien dat elders ook constructieve huisbezittende groepjes opstaan die hetzelfde willen. En krijgen van dit destructieve bestuur. Dat, eigenaardige Amsterdamse PvdA traditie, de rijken op hun wenken bedient.

En, hou me ten goede, vrouwenhandel en prostitutie door minderjarigen moet bestreden worden. Het is echter te serieus om als voorwendsel te worden gebruikt om een gebied geforceerd een andere bestemming te geven. Want dat gebeurt en is zeer kwalijk.
John Zwart
-17-  John Zwart:
@f.bol - ik maak niemand verdacht, ben alleen verbaasd over het ongenuanceerde hosannah!geroep door sommige mensen die doen alsof porno-peep-dope-prosticultuur de beste reclame is voor Amsterdam in De Wereld. wie dat doet roept zelf verdenking op, ik ben voor de nuance. als er nooit gewied wordt ontwikkelt zich een afvalput, zoals waaruit destijds de Zeedijk zich met enorme inspanning heeft ontworsteld.
ik juich lang niet alle PvdA politiek in de stad toe, maar op het punt van 1012 beleid verdient het tenminste het voordeel van de twijfel. ik ben niet zo bang voor teruglopend toerisme, niet van het soort wat 1012 nu voornamelijk faciliteert.
Arnoud de Jong
@ O.Schmidt:
Ik snap niet wat er 'fatsoensrakkerig' is aan de bestrijding van zware criminaliteit. Bovendien heb ik mijn niet tegen de legale prostitutie gekeerd.
In mijn eerdere reactie heb ik de 2 punten genoemd waarom het in deze kwestie draait. Die heeft u dus gemist. Jammer.
En ja, ik kom wel eens in het gebied. Zit ik meteen tussen de groepen dronken Britten.
Inderdaad komen er ook andere toeristen. Maar dat zouden er volgens mij juist meer kunnen zijn als er genoeg vervangende attracties zijn. Er bestaan namelijk ook genoeg andere typen leuke winkeltjes dan smartshops (waar ik overigens niets op tegen heb).
Het gebied zou ook met name interessant kunnen zijn voor veel grotere groepen Amsterdammers. Want laten we eerlijk zijn, als verantwoord opvoeder ga je er toch wat minder snel met je kinderen heen. En een knappe vrouw/vriendin loopt er ook niet rustig, zeker 's avonds niet.
Het gebied mag dus wel eens teruggegeven worden aan álle Amsterdammers, lijkt mij.
En hoe je het dan invult, is wat mij betreft (zoals gezegd) open voor discussie.
O. Schmidt
-19-  O. Schmidt:
@ Arnoud:
Het gaat hier niet alleen om bestrijding van zware criminaliteit. Daar ben ik overigens ook voor (wie niet?). Maar waarom zou je als gemeente grote hoeveelheden panden opkopen en er een totaal andere bestemming op plaatsen? Je kunt er toch ook bonafide seksondernemers in zetten? Dat dat niet als alternatief wordt gezien zegt heel wat...
Michiel
-20-  Michiel:
Ik heb geen enkel persoonlijk belang bij 1012. Maar...ik vind het zwaar overtrokken dat er alleen maar lallende en brallende britten de hoeren bezoeken. Juist door dit steeds naar voren te halen krijg je de indruk dat het echt sodom en gommora is. it is beslist niet waar. Ik kom wel eens bij de Winston en daar kun je toch gewoon uit je dak gaan. Ook voor homo's biedt dit gebied wat vertier. Daar hoor ik niemand over. Er zitten ook goede restaurantjes tussen waar je heel wat andere toeristen vindt. Waarom dit eenzijdige beeld? De vergelijking met kinderporno vind ik verre van realistisch. We hebben hier geen kinderen waar pedofielen zich aan vergrijpen, althans niet op de Wallen. Als dit zo mocht zijn dan is ingrijpen een eerste vereiste. Er zijn nu al zat legitieme mogelijkheden om een eental misstanden aan te pakken, waarom moet je daar een hele wijk voor uit elkaar trekken. Dat gewuawel dat al die toeristen af zullen gaan komen op sjieke hotels, hoogwaardige horeca en flagshipstores (geen idee wat dit zijn) lijkt mij zwaar overtrokken. Die toeristen kunnen op tal van andere plekken hun vertier halen dan wel aan hun trekken komen. Oh ja, natuurlijk we willen zo graag dat het centrum op de unesco lijst komt. Dus daarom moet dit wellicht zo aangepakt worden. trouwens we hebben het wel over allerlei monumentale panden, tenslotte is dit het oudste deel van Amsterdam. Kunnen in die pandjes dan allemaal van die sjieke tenten komen? lijkt mij een beetje debiel voorstel. Ik zou zeggen pak met alle legitieme middelen de misstanden aan, daar hoef je toch niet zo ingewikkeld voor te doen. Waarom nu panden opkopen en met de vinger gaan aanwijzen wie daar zijn/haar nering mag doen. Dat is toch je reinste idioterie. Mensen van de wallen weren die de PvdA niet geschikt vindt, gekker moet het in Amsterdam toch niet worden. Dadelijk gaat de PvdA nog bepalen welke gordijnen ik voor de ramen ga hangen en/of hoe ik me ga aankleden en/of waar ik mag uitgaan.
tripleX
-21-  tripleX:
Voor mij zijn de Wallen het warme hart van Amsterdam. Er is meer leven en gezelligheid en letterlijke warmte dan welke andere plek dan ook. Niet te vergelijken met enige andere buurt. Het leven speelt zich op straat af en binnen. Je ziet dat mensen genieten. Je voelt op straat de warmte van de hoeveelheid mensen die er lopen ook al is het koud buiten. Ik hou van de geur van de Wallen. Van de hoertjes, de café's, de restaurants en de grachten en tegenwoordig de coffeeshops. Nog nooit heb ik me onveilig gevoeld in straten waar de hoertjes zitten (op donker stuk Gelderse kade na misschien)
Het valt mij altijd op hoe gemengd het publiek is. Natuurlijk toeristen, jong en oud, maar ook veel Amsterdammers, stamgasten, bekende gezichten. Veel toeristen met kokers met posters van het Van Goghmuseum en stadskaarten maar ook veel buurtbewoners met boodschappen van Albert Hein op de Nieuwmarkt. Als Ajax heeft gespeeld zijn er de luidruchtige supporters maar die zijn ook op andere plekken in de stad te vinden, en er wordt niet iedere dag gevoetbald.
Als je de Wallen kent weet je hoe klein het eigenlijk is. Vaak genoeg heb ik mensen de weg moeten wijzen terwijl ze vlak bij het Oudekerksplein liepen.
Wie er niet thuis is kan misschien het gevoel hebben dat het één groot sexgebied is, maar ik heb me er juist altijd over verbaasd dat het zich niet veel meer verspreid heeft. Het gaat in feite alleen over een stukje Achterburgwal, van kippebruggetje tot brug en de paar zijstraatjes in dat stuk, eenderde van het Oudekerksplein met steegje, en de unieke paar stegen bij St Annenstraat, en wat uitwaaieringen op de Geldersekade, OudeNieuwstr, enz. Wat zo uniek is aan de Wallen is dat in de hoerengedeeltes ook veel mensen wonen en veel kerkelijke instellingen zijn en dat klasse en goedkoop naast elkaar bestaan. Tegenover de Thaise hoertjes zie je geregeld mensen cello spelen en sjiek eten. Naast de Casa Rosso zit een kerkelijke woongroep. De Oude Kerk met tentoonstellingen met een peepshow schuin tegenover en Almereflatjes met bewoners. En ga maar door. Wat je wil zien zal je zien, dat is juist het unieke. De Wallen zijn puur Amsterdams, kleinschalig en echt, met 'snachts een grootstedelijke uitstraling. Natuurlijk komt het overdag wat fletser over als 'savonds, net als de sjiekste discotheek als de tl's aangaan. Maar de vrouwen worden over het algemeen erg mooi gevonden.
Dat vrouwen worden uitgebuit en mishandeld mag natuurlijk nooit gebeuren. Daar moet wat aan gedaan worden. Maar wat de gemeente eraan doet kan ik niet volgen. Die vrouwen moeten geholpen worden, maar door ramen te sluiten help je ze natuurlijk niet. De ramen geven juist de allerbeste mogelijkheid ze te helpen. Als een vrouw wordt gedwongen en mishandeld is ze het best te bereiken achter een raam. Je bent 30 cm van haar verwijderd, kan met haar communiceren, haar zien, enz. Wie die vrouwen echt wil helpen is blij dat ze achter een raam zit en niet in een privéhuis of afgelegen club.
Natuurlijk gaat een behoefte ondergronds. Door een verbod of sluiting verdwijnt de behoefte niet. En wat ondergronds is daar hoor je minder van tot er dingen ernstig fout gaan.
Zo voorspel ik door het paddoverbod weer een opkomst van de LSD. Net als vóór het bestaan van smartshops het geval was. Reukloos, smaakloos, altijd te smokkelen, maar wel 20 keer zo sterk en puur chemisch. Verbiedt alcohol en de mensen gaan zelf wel stoken, niks aan de hand. Tot er mensen blind worden van verkeerd partijtje. Lijkt of iedere generatie weer bewijzen wil zien van voor- en nadelen van bepaalde wetten. Het goeie van de Wallen is juist dat pooiers niet meer bestonden. Dat vrouwen verschenen die wel weer voor een pooier moeten werken geeft al aan welke problemen ondergronds gaan ontstaan.
yanny scutt
-22-  yanny scutt:
Arnoud,

En wat te doen met het feit dat 'men' serieuze plannen aan het ontwikkelen zijn met het Waterlooplein en Meester Visserplein? (dat moet weer in geheel oude -vooroorlogse- staat herbouwd worden ) alsof er nooit joden werden gedeporteerd)

Gaat daardoor dan de mooiste,enige -en overdekte- speeltuin verloren voor onze kinderen?

NOOIT NIET!

FUN TUN moet blijven! (er moeten er nog veel meer bij komen...)
f.bol
-23-  f.bol:
1. Hoe valide is het argument van 'anders gaat het ondergronds'?
2. Waar leggen we de grens? Met andere woorden: hoeveel misstanden vinden we aanvaardbaar totdat we zeggen: zo kan het niet langer? We praten hier namelijk wél over zware criminaliteit: vrouwenhandel, uitbuiting, onderdrukking, witwassen, drugshandel, dubieuze vastgoedtransacties etc

Deze twee vragen vind de schrijver de centrale problematiek. Was handiger geweest om dat eerder te stellen, ze zijn toch weer van een andere aard dan de eerste zes vragen die je stelde.

1- Zoals ik al eerder meldde, in mij ogen is het “anders gaat het ondergronds” argument nooit valide op zichzelf. Het kan kan gelden als overweging om ergens andere maatregelen te nemen dan eerst voor ogen stonden maar nooit als excuus om niets te doen.

2. Misstanden moeten altijd bestreden worden. Alleen heeft tripleX zeer gelijk door te melden dat juist het open karakter van raamprostitutie het mogelijk moet maken om misstanden te bestrijden. Het is alleen iets moeilijker dan de boel leegvegen en sluiten, en moeite doen, daar houdt dit college niet zo van. Liever met geld smijten en alle kippetjes met gouden eieren slachten ten behoeve van het lokale kiezersvolk en de “gewone”amsterdammer ( wat een gotspe)

En , misschien ben ik blind of zo, maar ik heb nergens vernomen hoe groot het probleem van vrouwenhandel nu eigenlijk is in 1012.
Noch over alternatieven om de handel te bestrijden. Noch over de effecten van 1012 op de hotel, musea en horecasector.
Dus, inderdaad, waar trekken we de grens.
Goede vraag.
amsterdamian
-24-  amsterdamian:
was ik laatst op vakantie vroegen ze waar ik vandaan kwam, amsterdam thats freakin awesome with al the fashion designers at the auwdezaids ekterburkwel, NOT
Tom
-25-  Tom:
Er zijn rapporten verschenen over de vrouwenhandel, maar waar kun je die inzien? Met rapporten is het namelijk wel zo, wat haal je eruit en wat staat er verborgen in. Ik ben als kind grootgebracht in een hoerenstraat. Ik vond het fascinerend. Nooit gewerkt dat hier hele foute handel zat. Ik ben er als kind niet slechter door geworden. Natuurlijk alles is tov vroeger veranderd. Of het beter is kan ik niet zegen. maar ik zie liever een hoer achter de ramen dan dat ik er ergens anders op onverlichte plekken mee wordt geconfronteerd. ooit bedacht dat de tippelzone is ontstaan om beter zicht te krijgen. Nu zijn de hoeren daar weg, maar wil dat zeggen dat de hoeren ook daadwerkelijk weg zijn. Dacht het niet, kijk soms maar eens heel goed op bepaalde plekken, dan zie je deze vrouwen ergens opduiken. Nee, ze zien er niet uit als hoeren omdat de kans op oppakken dan erg groot is. Schrijnend toch om dan geen bescherming meer te hebben. Dat is ook ondergronds gaan Arnoud. Waarom nu met geld van edereen panden opkopen, voor die paar mensen/bewoners die hun ogen dicht doen voor hetgeen er al eeuwen lang is? Komt dit door het Christelijk gehalte in de politiek? Het valt me bitter tegen van Asscher, van mevr. Iping viel niet anders te verwachten. Waar is het echte sociaal democratische gehalte van Asscher?
Arnoud de Jong
Kijk, hoe je er ook over denkt, het interessante aan deze discussie is, dat bijna niet duidelijk is bij de bevolking waarop deze beleidsbeslissing is gebaseerd. Dat zou dus beter moeten, lijkt me.
f.bol
-27-  f.bol:
Oh ja natuurlijk, het moet beter uitgelegd.

Doorgaans eufemisme voor : het was een enorm slechte beleidsbeslissing.
Gerard
-28-  Gerard:
Inderdaad Arnoud, helemaal gelijk. Iedereen heeft er de mond over vol, maar als je dan wat dieper op de materie doorgaat dan snapt geen hond eigenlijk waar het nu eigenlijk allemaal over gaat. Noemen ze dat nu eigenlijk niet politiek bedrijven? verhullend taalgebruik, grote woorden waar niemand het mee oneens kan zijn en dan huppa, zo dat hebben we er weer mooi doorheen gejast. Degene die het wel snappen maken er nog wat woorden aan vuil maar het overgrote deel laat dit volledig langs zich afglijden. Burger dichter bij de Politiek, meepraten, klankbordgroepen, begeleidingsgroepen, zeggen wat je wil etc.etc. Mooie woorden met een loze inhoud.
Leo
-29-  Leo:
Hele interessante discussie, laten we hem breder nemen. Er reed al een tram van CS naar de RAI, geen N-Z lijn shceelt ons miljarden euro's!!! In die zin zit niemand te wachten op een verslindende N-Z lijn die vanzelf wel toeristen (en mede stadsbewoners) wegjaagt. Daar heb je geen leeg wallengebied voor nodig.
Kijkend naar de begroting van b.v. stadsdeel Centrum zie je het enorme verschil tussen uitgave kwaliteit voor leven en welzijn en het opkopen van panden voor ??? in Pc gebied 1012. Ik zeg de kar op met dat bestuur.
Melle
-30-  Melle:
@Arnoud: Zo jammer dat je jezelf niet serieus neemt. Dan zou je namelijk de tijd hebben genomen om even na te denken bij het schrijven van dit artikel en je oppervlakkige reacties. Je doet alsof het sluiten van die zaken de criminaliteit weghaalt. Dat is niet zo. Aanpak door de politie neemt criminaliteit weg. Dat kan een kind bedenken, maar ik proef bij jou een afkeer van prostitutie in het algemeen. Dat is de echte reden dat je voor sluiting van het Wallendistrict bent. Prima, maar kom daar dan voor uit. Het enige wat je hoeft te doen is een artikeltje schrijven waarin je zegt: ik vind de sluiting prima want ik houd niet van hoeren. Zaak afgelopen. En nee, ik ben geen hoerenloper maar ik ben wel zo tolerant om andere mensen hun plezier niet te ontzeggen omdat ik dat plezier niet deel.
Melle
-31-  Melle:
@Arnoud: Je hebt trouwens nog steeds niet geantwoord waarom je in Amsterdam woont als de Amsterdamse tolerantie je niet aanstaat.
Charles
-32-  Charles:
Sowieso lijkt het me erg moeilijk om het draagvlak voor dit alles te meten. O+S (U weet wel, van de stippenkaart) heeft becijferd dat 90% van de ondervraagden in een enquete vertelden dat het goed was dat de prostitutie zou verdwijnen. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat die enquete is uitgevoerd op een zaterdagmiddag voor de IKEA. Het beeld rijst van het jonge gezinnetje, waarvan de man gevraagd wordt: “wat vind U er van dat de prostitutie uitgeroeid wordt?” Natuurlijk zegt ie nee, anders krijgt hij ruzie met z'n vrouw.
Het lastige is dat er een enorm taboe zit op het verschijnsel prostitutie. Ik zie hierboven niemand melden dat het verdwijnen van de hoeren vervelend is omdat het een aangenaam vertier is.
Ik zelf overigens vind het verdwijnen van de hoeren vervelend, omdat het een aangenaam vertier is. En met mij een hele grote groep anderen.

Ik ben overigens _niet_ Rob Oudkerk :-)
Arnoud de Jong
@Charles:
Nee, niet Rob Oudkerk, maar misschien wél dikke Charles Geerts? ;-)

@Melle:
Je veronderstelt van alles dat nergens op slaat en dat ook niet op te maken is uit de dingen die ik schrijf. Ik ben in het geheel niet tegen prostitutie, zolang die niet gepaard gaat met criminaliteit, uitbuiting en onderdrukking.

Ik ben van nature zéér tolerant, behalve wanneer die tolerantie in ernstige mate ten koste gaat van iemands vrijheid (zoals bij de slachtoffers van de criminaliteit).
Ik ben een geboren Amsterdammer, woon daar al mijn hele leven en laat me dus ook niet voorschrijven wat ik onder 'Amsterdamse tolerantie' moet verstaan. In elk geval geen criminaliteit.

De prostitutie verdwijnt ook niet van de Wallen, maar wordt alleen gehalveerd om betere controle mogelijk te maken. Het aantal ramen gaat terug van 500 naar 250 (plusminus).
Stel je eens een wijk voor met 500 belwinkels, 500 pizzabakkers of 500 gokhallen. De bevolking zou te hoop lopen in protest en maatregelen eisen!
Overigens is het wel degelijk zo dat een grote meerderheid van de Amsterdammers vóór opschoning van 1012 is (onderzoek Parool/AT5).

Het streven is om het gebied een sfeer te geven als op de Zeedijk, dus geen PC Hooftstraat.

Kortom, misschien moet je je eens wat inlezen in de hele problematiek voordat je mij van intolerantie gaat betichten, op de website van Stadsdeel Centrum staan de beleidsvoornemens en onderzoeken allemaal bij elkaar. Niet om de visie van het stadsdeel te promoten, maar gewoon om een inzicht te krijgen in de complexiteit van de problematiek. Want het is natuurlijk altijd wel lekker makkelijk om uit de losse pols bestuurders als Asscher en Cohen af te zeiken en snel je oordeel klaar te hebben, maar je kunt ook proberen te begrijpen waar ze precies mee bezig zijn.
Zie dus: http://www.centrum.amsterda...
Leslie
-34-  Leslie:
Halveren om beter te bestriden? Kom Arnoud dat slaat nergens op. Je vergelijking met 500 belwinkels etc. evenmin. Je hebt het hier over heel iets anders. Je hebt het hier over het rigoreus aanpakken van een uitgaanscentrum, bekend over heel de wereld. Zoals bij iedereen al duidelijk en gemeld, niemand is voorstander van criminaliteit en vrouwenhandel. Maar dit gaat veel verder. En ja, ondergronds gaan, dat wil zeggen er geen grip meer op hebben is wel degelijk aan de orde. Het is geen oplossing maar het probleem verdoezelen. Ik sta telkens verbaasd te kijken dat uit deze plannen blijkt dat iedereen, dus bestuurders, politie etc. dus zelf steken hebben laten vallen. Immers, er zijn vergunningen verleend, men wist waar wie zat etc.etc. Daar hoor je dus niets over. Nee de vinger wordt gewezen naar exploitanten, dat is makkelijk. Dan moet er nu een berg geld geinvesteerd worden om eigen falen te maskeren. Dat is de wereld volkomen op zijn kop zetten.
e. kouwes
-35-  e. kouwes:
hij heb toch wel gelijk hoor, die arnoud. Je ken toch niet toestaan dat we zomaar vrouwen uitbuiten? die vrouwen zijn ook iemands dochter!
Ramzi
-36-  Ramzi:
@Arnoud: Lees bovenstaande reactie en zie in welk kringetje medestanders je je begeeft.
John Zwart
-37-  John Zwart:
“Ik zie hierboven niemand melden dat het verdwijnen van de hoeren vervelend is omdat het een aangenaam vertier is.
Ik zelf overigens vind het verdwijnen van de hoeren vervelend, omdat het een aangenaam vertier is. En met mij een hele grote groep anderen.” (Charles aan het woord)
@ Charles
Het hierboven geciteerde is een bijdrage van een zeldzame duidelijkheid. Inderdaad er zijn hele volksstammen die er net zo over denken, maar die niet hier op AC lezen, laat staan schrijven.
Deze mensen (inclusief Charles, Melle etc.) hoeven zich echter nergens zorgen over te maken. De hoeren verdwijnen niet, nooit, nergens. Wees gerust, ze zullen altijd 'aan hun gerief' kunnen komen, met 250 ramen en nog vele dozijnen gesloten huizen, plus een landelijk ochtendblad vol met kleine advertenties staat Amsterdam en wijde omtrek garant voor een royaal aanbod.

'Een aangenaam vertier' tja, dat kan, maar er zijn twee kanten. Hoe is dat aan de andere kant en zijn er ook neveneffecten?
Vinden al die meisjes het ook 'aangenaam vertier?' Om vele mannen 'aan hun gerief te helpen', voor ogenschijnlijk royale financiële genoegdoening, die helaas grotendeels wegvloeit naar haar raameigenaar, serviceverlener, beschermer? Zodra al die meisjes hun eigen klanten ongedwongen mogen uitzoeken, hun eigen tarief mogen bepalen en dat geld in eigen bh-tje mogen steken valt er iets voor te zeggen. Misschien is een reductie van 500 naar 250 ramen een stap in die (betere) richting. Geen taboe dus, maar wel vrijheid, vrijheid aan beide kanten.
Wat de neveneffecten betreft. Als je vandaag in enig Europees of verder buitenland vertelt dat je uit Amsterdam komt loop je grote kans meteen in een adem met dope en prosti te worden geplaatst. Voor Charles, Melle c.s. wellicht geen enkel bezwaar maar de meerderheid van de Amsterdammers zijn daar niet blij mee.

In het uitgaansleven in Colombia trof ik vele barmeisjes aan die niets liever wilden dan op eerste gelegenheid naar Amsterdam te vliegen. Dat kwam door het Unique Selling Point voor toerisme van de stad Amsterdam. Dat noemt men aanzuigende werking. Zo houd je een stroom van Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische illegaaltjes op gang. Ik heb de Colombiaanse meisjes niet aangemoedigd, integendeel. Ik heb ze erop gewezen dat er vele mensen klaarstaan om ze van het grootste deel van hun verdiensten af te helpen. Zodat ze beter in eigen land konden blijven waar ze niet bang voor een politieinval hoefden te zijn.
Ik hoop dat ze geluisterd en nagedacht hebben.
Cor
-38-  Cor:
Afgezien van het feit of hoeren ondergronds gaan, gewenst zijn etc. heeft niemand het hier over de kosten die met een dergelijk onzinnige ingreep gemoeid zijn. Ik lees niets anders als ambiteuze plannen waaronder ik dit ook schaar. Lijkt toch bijna een verkiezingsstunt. Kijk eens, stem op de PvdA en Groen Links, wij hebben het beste voor met de stad. Asscher tig miljoen voor 1012, Maarten van Poelgeest tig miljoen voor het Museumplein (ook al van die absurde ambities). Een zuidas waarvan niet zeker is hoe dit gaat lopen, geen geld voor kunstinstellingen, bouwfiasco's van musea, nog geen zicht op bouwplannen etc.etc. Tegelijkertijd lees ik dan een heel klein berichtje in het Parool dat er totaal geen geld is om het onderhoud aan straten op een normale wijze te organiseren. Voorlopig zijn we nog niet uit de kosten van de Noord Zuiplijn, dus ook daar kunnen nog tig tegenvallers komen. Er is geen geld voor onderhoud van scholen en tal van monumentale panden staan te verloederen. Dan komen er ook nog eens tig miljoenen om de hoek kijken voor de verbouw van het stadsdeelkantoor centrum. Kan iemand mij eens zeggen wat we hier in Amsterdam eigenlijk allemaal aan het doen zijn? Komt mij een beetje over als een behoorlijke arrogantie. Ik zou zeggen geef ons een inzicht in de gemeentelijke en stadsdeelbegroting. Laten we dan eens kijken wat echt noodzakelijk is en dan welke ruimte er is voor allerlei niet noodzakelijke andere dingen. Het blijkt ook nu weer dat Amsterdam tig miljoenen in een project Museumplein stop en na amper tien jaar moet dit plein wederom op de schop. Nu dacht ik dat 1 en 1 altijd nog 2 was, maar in Amsterdam zijn ze kennelijk erg creatief in boekhouden en denken dat 1 en 1 een miljoen is.
Vinus
-39-  Vinus:
Een stad die zich er op laat voorstaan dat er aan de openbare straat dames achter ramen hun diensten aanbieden en daarmee haar naam in de wereld gevestigd heeft moet zijn ogen uit zijn kop schamen.

En mensen die romantische gevoelens hebben bij de Wallen hebben teveel paddestoelen op, of zijn gewoon blind.
Arnoud de Jong
@Cor:
Waarschijnlijk werkt de gemeente net als jij met 'tig' als rekeneenheid. ;-)
John Zwart
-41-  John Zwart:
@Vinus:
Naar de reacties lopen er in onze stad blijkbaar nog een flink aantal mensen rond die het Wallensfeertje met romantiek verwarren. Misschien weten ze niet beter, dan zijn ze te beklagen, of geloven ze het zelf niet en roepen ze maar wat? ;-)
Graven
-42-  Graven:
@Vinus. Dat is de discussie niet. On topic alsjeblieft.
Matthieu
-43-  Matthieu:
Wat raar toch dat we het kennelijk vanzelfsprekend vinden dat de toegenomen criminaliteit, zoals wordt geschetst op de Wallen, de afgelopen niet is aangepakt. Daar hoor je dus niemand over. In feite hebben de direct verantwoordelijken een en ander maar laten lopen. Nu mag de gemeenschap hiervoor opdraaien door met belastingsgeld panden op te kopen. Vreemd toch? ik zou zeggen laten we de verantwoordelijken ter verantwoording roepen.
John Zwart
-44-  John Zwart:
@Matthieu
Constructieve oplossing hoor.
Die verantwoordelijken voor de vierschaar dagen en dan veroordelen tot het betalen van de schade die de stadsbegroting opgelopen heeft? Ja, daar kunnen we iets mee hoor.
Het is wel kersttijd, maar geen sprookjeswereld!
tripleX
-45-  tripleX:
@John Zwart op 20 dec: er is nog volop romantiek en gein op de Wallen.
Voor wat voorbeeldjes van de meiden zelf: http://www.metjeblaak.nl (met o.a. de onsterfelijke wereldhit 'Wij zijn de meiden van de Wallen') en Metje TV op Salto A1: din 19:30 en woe 24:00.
tripleX
-46-  tripleX:
Ik lees op Metje's log dat in het wetboek van Strafrecht het woord 'pooier' en 'souteneur' veranderd is in het woord 'mensenhandelaar'.
Een woord met een veel negatievere lading. Liever tien pooiers dan één mensenhandelaar, zou je denken.
Geen enkele vrouw mag gedwongen worden tot prostitutie. Vrijwilligheid is een absolute vereiste. Maar met de terminologie van vandaag zouden alle prostituees uit de tijd van pooiers en bikkers slachtoffers van vrouwenhandel zijn. Ik krijg het gevoel dat we genaaid worden waar we bijstaan.
John Zwart
-47-  John Zwart:
@TripleX
Bedankt voor de link. Ik kende Metje wel maar wist niet dat ze een site heeft.
De Rode Draad is natuurlijk een prima 'instituut', net zoals Majoor Boshardt destijds een geweldige positieve factor was in de buurt. Zo valt er meer goeds te zeggen. Maar ik heb het niet zo op pooiers en raamverhuurders. Ik heb het idee dat we op dat punt nogal van mening verschillen, maar dat mag.
Fijne jaarwisseling en een goed 2009.
tripleX
-48-  tripleX:
@John Zwart: wat pooiers aangaat ben ik het helemaal met je eens. Daar ben ik absoluut niet voor. En gelukkig waren die vrijwel uitgestorven op de Wallen tot voor kort. De meeste vrouwen werken voor zichzelf. Dat ze een vriend kunnen hebben die ervan mee-eet geldt voor iedere baan.
Raamverhuurders hou je natuurlijk altijd, dat zijn allesbehalve pooiers, dat hoef ik niet uit te leggen. Als schoenenverkopers de huur willen en kunnen betalen zouden er schoenen achter het raam staan.
Blijft het feit dat pooiers er niet alleen waren om vrouwen uit te buiten. Als een klant vervelend is, is het goed dat er hulp in de buurt is. Net als in de horeca. Als een prostituee alarm slaat schiet iedereen haar te hulp. En de klant gaat als een lopend vuurtje door de buurt: het was een ontevreden Fin, nee het was een Noor, nee het was die bolle, hij zat net nog daar, hij wou z'n geld terug, hij vond het te kort, hij kwam te snel, enz, enz.
En Majoor Boshardt was natuurlijk niet alleen. Het Leger is altijd actief in de buurt, inclusief zangkoortjes met tamboerijn op de bruggen.
Jij ook een goeie jaarwisseling en hopelijk een 2009 met minder verboden en beperkingen, maar met oplossingen en verbeteringen.
Walther Schoonenberg
-49-  Walther Schoonenberg:
Wat ik mis in bovenstaande discussie is de kwaliteit van de buurt. Bij Project 1012 gaat het niet alleen om het terugdringen van de 'crimogene infrastructuur', zoals dat zo mooi heet, maar ook om het herstel van het verstoorde evenwicht tussen wonen, werken en recreëren. Het gebied dient weer een evenwichtig en leefbaar deel van de stad te worden. Een stad herbergt diverse functies. Het probleem van het Wallengebied is dat het een monocultuur is geworden waardoor andere functies worden weggedrukt. Persoonlijk vind ik dat een belangrijker argument dan de aanpak van de crimogene infrastructuur. Het gaat hier immers om één van de mooiste stukjes van de oude binnenstad. Terugwinnen van dat gebied zodat het er weer prettig toeven is, is de belangrijkste doelstelling van Project 1012. Daar sta ik achter.
Neemt niet weg dat ook Project 1012 belangrijke gevaren met zich mee brengt voor de historische binnenstad, vooral wanneer er in het kader daarvan sloop en nieuwbouw wordt toegestaan als delen door de verwijdering van de sexindustrie vrijkomen. Het beste is het als de vrijkomende huizen weer worden gebruikt om in te wonen. Bewoners zijn de beste garantie voor de versterking van de kwaliteit van een gebied. Potentieel kan het Wallengebied een interessante woonbuurt zijn. Organisaties als Stadsherstel moeten echter creatief zijn in het vinden van huurders, vaak zijn het muziekstudenten etc. die men kan interesseren. Dat is wat kan en moet veranderen als de buurt een meer evenwichtig karakter krijgt. Dat is ook in het belang van de vele monumenten die het gebied heeft. Die discussie mis ik hier.
Marco
-50-  Marco:
Walther: je kan vele straten aanwijzen in Amsterdam waar een monocultuur heerst (noem een willekeurige woonstraat), maar juist NIET op de Wallen: er is veel horeca, (sex)winkels, woningen, hoeren en nu zelfs mode-panden. Kortom een goede mix van functies waar iedere planoloog en sociaal geograaf tevreden over zal zijn.

Dat criminele elementen weggewerkt moeten worden, is iedereen het over eens. In het Singelgebied zijn nauwelijks criminele banden te vinden met prostitutie (lees Het Parool van deze zaterdag) en toch moet daar de prostutitie uit vele straten verdwijnen van Cohen en Asscher. Apart.

Het mooie van de Wallen is het unieke karakter. Dit is wereldwijd onderkent. Asscher haalt dit karakter grotendeels weg en vormt Amsterdam om tot een stad als eenieder. Weg uniek karakter, weg toeristische trekpleister, welkom toerist in Amsterdam: voorheen internationaal metropool, nu provinciestad.
Walther Schoonenberg
-51-  Walther Schoonenberg:
Daar ben ik het niet mee eens. De Wallen zijn wel degelijk doorgeschoten en het evenwicht is volkomen zoek. Dat blijkt o.a. uit het feit dat het niet gemakkelijk is bewoners te vinden van opgeknapte panden, hetgeen een serieus probleem is in een monumentenstad. En je kunt panden alleen opknappen als je bewoners kunt vinden die het zich financieel kunnen permitteren om in een opgeknapt pand te wonen. Daardoor blijkt al dat het gebied een probleembuurt met bepaalde eigenschappen van een achterstandswijk, terwijl het hier om het historische stadshart van onze stad gaat! Al in de jaren negentig zijn er planologische rapporten geschreven over de ontwikkeling van het gebied als monofunctioneel themapark voor seks en zuipen (bijvoorbeeld het dikke rapport van Sandra van Straaten, nu werkzaam bij een woningbouwvereniging betrokken bij Project 1012 dat ik destijds heb gelezen). Zoals altijd reageert de overheid laat op wetenschappelijke ontwikkelingen, maar het moet gezegd: ze gaan voortvarend te werk. Petje af. Het zat er natuurlijk wel een beetje aan te komen. In bepaalde andere steden zijn ook al hele hoerenbuurten gesloten om de leefbaarheid te verbeteren. Guusje ter Horst is er geloof ik mee begonnen in Nijmegen.
Het probleem van de opzichtige wijze waarop prostitie zich in Amsterdam manifesteert is dat het visueel en in aanwezigheid zo agressief is dat het de neiging heeft om als een kankergezwel aan te waaieren in de zin van het veroorzaken van ongewenste bijverschijnselen en criminaliteit met als gevolg dat andere functies worden weggedrukt en uiteindelijk ook de woonfunctie eronder gaat lijden. Dat is in het Singelgebied al het geval want ik heb al van verscheidene bewoners gehoord dat ze overwegen om te gaan verhuizen. Althans dat was voordat Asscher kwam met zijn beleid, nu is er weer hoop in de buurt. Het gaat hier overigens om het kerngebied van de aanwijzing als Unesco-Werelderfgoed en daarin passen m.i. geen rode lampjes. Ik zie trouwens niet in waarom raamprostitutie een toeristische attractie zou moeten zijn terwijl de stad zelf dat al zo overduidelijk is, met haar grachten, gevels en geweldige musea van wereldklasse. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de meeste toeristen daarvoor komen en niet voor de hoeren.
Vincent
-52-  Vincent:
Bewoners zorgen voor een goede mix in buurten? De Wallen moeten een sterke woonbuurt worden? aar komt deze onzin vandaan. In rapporten wordt zelf gesteld dat het nauwelijks haalbaar zal zijn een economische input aan de Wallen te geven door panden te laten bewonen. Onzin argument dus van dhr. Schoonenberg.
Bewoner Singel
-53-  Bewoner Singel:
“geweldige musea van wereldklasse”. Jammer dat een aantal van deze musea langdurig gesloten zijn. Beetje dom. Walter is echt een man van de wereld. Kent allerlei hotemetoten en heeft ook nog eens contacten met bewoners. Jeetje waarom wordt deze man niet op een wat breder voetstuk gezet!
Walther Schoonenberg
-54-  Walther Schoonenberg:
Oók een sterke woonbuurt, niet alleen, een stad is een stad als diverse functies in harmonie samengaan. Het probleem is nu juist dat het in één richting is doorgeschoten. De media pakken het niet op, want die hebben het steeds over de vrouwenhandel en criminaliteit in de buurt, maar het is wel degelijk ook een doelstelling van Project 1012 om het evenwicht in de buurt te herstellen tussen diverse stedelijke functies. Daar staa ik achter, wat niet wegneemt, maar dat noemde ik al, dat ik ook bepaalde gevaren van Project 1012 zie. Zoals dat het teveel gaat om het geven van een econonomische impuls en te weinig om het herstel van de woonfunctie.
Walther Schoonenberg
-55-  Walther Schoonenberg:
Tja, anonieme zogenaamd 'bewoner van het Singel', dat zegt meer over jezelf dan je waarschijnlijk beseft. Het Rijksmuseum bijvoorbeeld is gewoon open, de belangrijkste werken zijn gewoon te zien, maar dat wist je waarschijnlijk niet omdat je nooit in een museum komt?
Bewoner Singel
-56-  Bewoner Singel:
Walther, deze bewoner van het Singel komt wel degelijk in allerlei musea. Sterker zelfs, ik ben werkzaam in de kunstensector. Zo is er het Historisch, Onze Lieve Heer op Solder, het Huis van Marseille, Foam, Willet Holthuijzen, Tassenmuseum, Theater Museum, Filmmuseum etc.etc.. Dus Walther wat bedoel je eigenlijk. Wat ben je toch een zeurkous en niet al te fraai bezig. Inderdaad zoals andere hier en elders bij stukjes van jouw hand al hebben verwoord, een moeizaam type, wil altijd gelijk hebben en zodra dat niet lukt dan wild om zich heen trappend.
Walther Schoonenberg
-57-  Walther Schoonenberg:
Nou ja, dit is toch werkelijk de omgedraaide wereld. Wie trapt hier wild om zich heen? Ik heb slechts zakelijk gediscussieerd en wat krijg ik als beloning: zuur sarcasma van iemand die niet eens het fatsoen heeft om zijn of haar volledige naam te gebruiken. Ik begrijp nu zo langzamerhand wel waarom er zo weinig deelraadsleden en bestuurders op dit forum te vinden zijn. Die passen ervoor om in een distelveld terecht te komen vol anonieme types die niet luisteren maar op de man spelen omdat ze kennelijk hun (seksuele?) frustraties kwijt moeten. Toch jammer.
Walther Schoonenberg
-58-  Walther Schoonenberg:
Geachte website-beheerders. Wordt het niet eens tijd het kunnen plaatsen van berichten te beperken tot geregistreerde bezoekers die met naam en adres bekend staan? Dat zal de kwaliteit van dit forum vergroten. Ik begin zo langzamerhand af te haken, want ik ben geen masochist.
Marco
-59-  Marco:
Amsterdam heeft mooie grachten, musea etc. Daar komt een deel van de toeristen voor.

Aan de andere kant is Amsterdam gewoon cool! Sex, drugs and rock n roll. Coffeeshops, vrijheid, gekheid, kunstenaars, hoeren, met je fiets door rood.
Dáár denkt een buitenlander specifiek aan als ie aan Amsterdam denkt. Want voor musea en historie kan een toerist uit nog tig andere europese steden kiezen.

Noem me gek, maar ik vind t zeker jammer dat Amsterdam zn wilde haren verliest, zn ziel verliest, zn hart verliest en een tweede Wenen wordt, een openluchtmuseum: mooi van buiten, dood van binnen :(
Paul Verbenne
-60-  Paul Verbenne:
Amsterdam heeft een buro en dat heet Amsterdam Topstad en valt onder Economische Zaken. Omdat steden internationaal “vechten” om de gunst van de klanten zijn er vergelijkende studies gemaakt. Uit die vergelijkende studies komt naar voren dat Amsterdam haar internationale positie moet zien te verstevigen, anders gaan toeristen ergens anders heen. In die studies zijn een aantal steden op een rijtje gezet met hun sterke kant en wat ze de komende jaren gaan doen om hun positie te versterken. Amsterdam is bezig met de IJoevers en dan vooral de Oostelijke en Zuidelijke en met de Zuidas. Nu wordt er van alles ondernomen om de Oostelijke IJoever te gaan verbinden zodat toeristen dus meer hier naartoe gaan komen. Inmiddels is er het Muziekgebouw, het BIMhuis, de nieuwe Bibliotheek, het Movenpickhotel en komt er nog van alles aan. Kortom de loop moet gewoon naar dit stuk komen. Daarom moet er een verbinding komen tussen het oude centrum van Amsterdam (Wallen, Damrak, Rokin) en al die nieuwe zaken. Er moet dus (eindelijk) een parkeergarage komen op de Geldersekade en ook moet aan de Oostzijde een nieuw Chinatown komen. Kortom, Amsterdam gaat ervoor een ander soort toerist binnen te krijgen die meer geld in het laatje brengt en langer wil verblijven in Amsterdam. Dus geen weekend Britten die slechts pubs bezoeken en de fastfoodzaken. Dat levert Amsterdam niets op en geeft haar geen internationale status. Maar ja, nu met die crisis kkomen er nauwelijks nog Britten. Ik ben dus benieuwd hoe Amsterdam dit allemaal gaat doen. Grootse plannen, winkels met internationale allure en kunstzinnige zaken. Tja, of daar al die Japanners en Chinezen voor komen mag betwijfeld worden. Amsterdammers dan? Ik betwijfel het. Om daar nu de Wallen maar voor op te heffen? Geen idee. Inderdaad, Wenen, Praag en Kopenhagen prachtig mooi opgeknapt, maar....geen ruk te beleven.
Walther Schoonenberg
-61-  Walther Schoonenberg:
Paul, het klopt wat je allemaal schrijft. Je slaat ook precies de spijker op z'n kop over China Town; dat hadden wij ook al gemeld in onze inspraak. Het is namelijk de vraag of Chineze toeristen naar Amsterdam komen voor een China Town. Ze komen naar Amsterdam voor typisch Amsterdamse zaken als grachten, gevels, het Rijksmuseum. Beter dus dat te versterken dan een dingen te maken die ze zelf beter hebben.
Els
-62-  Els:
Er is toch nog geen inspraak geweest? Ik dacht alleen maar consultatierondes. Als Chinezen nu naar Amsterdam komen voor de grachten, gevels en Rijksmuseum, dan komen ze toch al ruimschoots aan hun trekken? Moet je dan de Walleen gaan opschonen? Maar Chinezen en Japanners hebben weinig tijd en lopen heel snel binnen een dag alle attracties af. Dus waarom pleiten dit te versterken. Begrijp ik trouwens niets van. Wat wordt bedoeld met versterken? Ik dacht dat het toerisme gespreidt moest worden. Laat die Chinezen en Japanners dan naar West gaan of Oost.
Walther Schoonenberg
-63-  Walther Schoonenberg:
Sorry, ik zei inderdaad inspraak, maar ik bedoelde consultatie. Waar het om gaat is dat iets mis is met het imago van Amsterdam. In het buitenland denken ze dat Amsterdam de stad is van de seks en de drugs, terwijl als toeristen hier komen kijken ze ontdekken dat Amsterdam een interessante stad is met prachige grachten, gevels, etc. Dat blijkt tenminste uit de onderzoeken die zijn gedaan. Dat is wat ik bedoelde met het versterken van datgene dat bijzonder is aan deze stad. De Wallen zijn dat ook maar die passen weer niet in de gewenste imagoverandering. Tenminste als ik het zelf allemaal goed snap. Ikzelf vind in ieder geval dat het bedoelde gebied wel een kwaliteistverbetering behoeft dus iets minder nadruk op seks en iets meer op het historische en monumentale karakter van het stadshart.
Rene van Vliet
-64-  Rene van Vliet:
Als ik naar Thailand ga laat ik me niet leiden door berichten over pedoseks. Als ik daadwerkelijk intersse in een stad en/of land heb dan kijk ik verder dan mijn neus lang is. Het is echt onzin dat Amsterdam in het buitenland alleen maar bekend is om haar Wallengebied mbt seks, drugs en rock & Roll. Dat is misschien wat we graag willen horen om ingrepen te rechtvaardigen. Nu met dit jaren vijftig kabinet zie je dat ook. Verbiedt de paddo's omdat er iemand van een brug is gesprongen. Waarom? Tja dat is niet interessant. Prostitutie? Nee, dat willen we niet dus dan gewoon maar roepen dat de hele branche crimineel is. Als Amsterdam last heeft van een negatief imago dan zou het zijn reclameboodschappen wat beter moeten organiseren. Als ik nu een folder haal dan worden daar de bloemenmarkt, de rondvaartboten en het Red Light Distric in genoemd. Ik kom nauwelijks folders tegen waar meer in staat dan dit. Dus wie heeft er een probleem? Moet er daarom een bak geld gepompt worden in een gebied wat bij nader inzien al een kwaliteit heeft. Modepopjes op kosten van de gemeenschap een pand geven? Geweldig maar echt geen kunst. In 2009 is Amsterdam the City of Art. Wie heeft dit verzonnen? Welke Art? Waar gaat al die toeristenbelasting eigenlijk naartoe, is dat ook bekend?
Walther Schoonenberg
-65-  Walther Schoonenberg:
De folders geven, denk ik, de feitelijke, niet de gewenste situatie weer. De modepopjes staan er tijdelijk - dat moet je zien als een vorm van anti-kraak. Als je panden hebt verworven en je gaat plannen ontwikkelen om die op te knappen en een nieuwe goede functie te geven, dan kost dat tijd en die tijd moet worden overbrugd. De tijdelijke verhuur aan modebedrijfjes is publicitair in ieder geval een aardige vondst. Je maakt in een klap duidelijk welke richting je in wilt slaan. De discussie is nog volop gaande wat er met de vrijkomende panden moet gebeuren. Onze suggestie is in ieder geval: herstel de woonfunctie.
Rene van Vliet
-66-  Rene van Vliet:
“folders geven de feitelijke situatie weer, niet de gewenste” Wat is dit voor een flauwekul argument. Ahhh, anti-kraak en dan zet je er modepopjes neer. Had toch net zo goed iets anders kunnen zijn voor een huur? Als er zoveel bedrijven staan te trappelen om zich hier te vestigen dan snap ik dat anti-kraak niet. Je had die modepopjes dan ook in West kunnen plaatsen. Is ook een statement. Nee, vooruitlopend worden panden met gemeenschapsgeld gekocht en dan moet je wachten wat je ermee wilt gaan doen. Je maakt in 1 klap duidelijk welke richting je uit wilt? Welke dan? Anti-kraak groepen huisvesten? Onze suggestie (wiens suggestie dan), herstel de woonfunctie. Wie gaan dan wonen in deze panden? Echt geen mensen die een modaal inkomen hebben, ook geen gezinnen daar zijn de woningen te klein voor. Is dat dan een attractie? Daarmee maak je een economische functie alleen maar kapot.
Walther Schoonenberg
-67-  Walther Schoonenberg:
De richting van kwaliteitsverbetering van de buurt. Onze suggestie is de reactie van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad waarvan ik de secretaris ben. Als het aan ons ligt inderdaad mensen met een modaal inkomen en liefst gezinnen. De attractie is natuurlijk niet die mensen. Dat is die mooie stad zelf, het gaat hier om één van de mooiste stukken van het oude centrum. Helaas is dat wat ondergesneeuwd geraakt door al die rode lampjes en neonlichten...
tripleX
-68-  tripleX:
Iedere stad kent prostitutie. Het unieke van Nederland is dat wij er niet geheimzinnig en hypocriet over doen. Vrouwen uitnodigend en comfortabel achter de ramen is een logische en eerlijke manier van je presenteren. En de klant laat openlijk zien wat hij gaat doen. Hij gaat naar binnen en de gordijnen gaan dicht. Iedereen weet wat ze doen. Het is ongecompliceerd en vanzelfsprekend.
Amsterdam als stad van sex en drugs heeft volgens mij dan ook alles te maken met het feit dat andere steden zo benauwd en hypocriet met prostitutie (en drugs) omgaan.
Al zouden er vrijwel geen hoerenlopers meer bestaan dan zouden de Wallen alleen al moeten blijven als demonstratie van die openheid.
Zonder Wallen is A'dam nog steeds een prachtige stad, maar volgens mij zijn erg veel mensen op z'n minst nieuwsgierig en zouden het Red Light District graag eenmaal in het echt meemaken. Voor vrouwen dé mogelijkheid prostituees van zo dichtbij te zien, misschien voor het eerst van hun leven, en te zien of het knappe vrouwen zijn, en hoe ze gekleed zijn. Voor mannen is het als een showroom met mooie sportwagens, en een verhaal voor thuis.
Waarom was Deep Throat zo populair? Iedereen wilde zien hoe Linda Lovelace haar degenslik stunt uitvoerde. En ze zagen nog een sexfilm ook, in de veilige bioscoop.
De Wallen zijn veilig, je moet het gezien hebben, en het gaat nog om sex ook, een onweerstaanbare combinatie. En in A'dam zijn er volop bezienswaardigheden te bezoeken om niet als sextoerist over te komen.
Ik zou de aantrekkingskracht van de ramen op de Wallen niet onderschatten als ik de gemeente was.
Arnoud vraagt of 'we' geconfronteerd willen worden met opgepompte memmen op een rij. Als je er loopt en op let blijkbaar wel. Maar je kan er prima wandelen zonder memmen te zien. Je hoeft niet in de 'etalages' te kijken, en ze zijn bovendien ingepakt.
Walther Schoonenberg ziet graag (nog) meer bewoners in de buurt, en minder rode lichtjes. In en rondom het rosse gedeelte worden buurten en straten overal bewoond. Waarom moet alles hetzelfde worden? Het grootste gedeelte van de Oudezijds Achterburgwal kent geen rood lichtje, en de Oudezijds Voorburgwal al helemaal niet. En in de smalle zijstraatjes is het moeilijk monumenten kijken. Toeristen die komen voor de woonbuurten hebben prachtige voorbeelden van Oud Amsterdam in de dichtstbijzijnde omtrek zoals de Kromboomsloot e.d. Het gekke is alleen dat daar vaak geen toerist te vinden is. Haal de hoertjes van de Wallen en de buurt wordt net zo leeg en toeristloos als daar. Stel dat je mode-etalages op de Kromboomsloot zou laten zien, er zou geen hond op af komen, vrees ik. Als Amsterdammer heb ik jaren nodig gehad om de prachtige plekken in de stad te ontdekken, zoals genoemde woongebieden, een toerist heeft die tijd niet. Toeristen proeven de sfeer en hebben in Amsterdam volop de kans de monumenten en historie te bewonderen. De rondvaartboten zijn elk jaar weer afgeladen en de souvenirwinkels hangen vol met grachtgezichten.
Maar wat Amsterdam uniek maakt is dat het een historische omgeving is waar volop in wordt geleefd en om iedere hoek iets anders te verwachten is. Waar een bruisend stuk Achterburgwal op 2 minuten ligt van een verstilde Kromboomsloot.

Amsterdam mist een monumentaal bouwwerk, een symbool voor de stad.
Bij Parijs hoort de Eiffeltoren. Londen, Big Ben. Venetië, Gondels. Rome, het Collosseum. Kopenhagen, die zeemeermin. Rotterdam, de Euromast. Bij Amsterdam schieten de ramen en coffeeshops te binnen.
Maar na even denken: Parijs, Place Pigalle. Londen, Soho. Rome, scooters. Kopenhagen, Christiania. Ik zeg maar wat.
Het Vrijheidsbeeld zou een mooie zijn geweest voor Amsterdam, of iets wat die betekenis heeft. Schijnt nog een prostituee voor geposeerd te hebben ook, heb ik ooit gehoord.
Walther Schoonenberg
-69-  Walther Schoonenberg:
De Westertoren lijkt mij het symbool van deze stad, met de kroon bovenop die ook op het stadswapen staat. Maar kennelijk wordt jouw aandacht zo afgeleid door de opgepompte memmen dat je dat niet eens meer ziet.
tripleX
-70-  tripleX:
@ Walther
Ik hoor je schrikken tussen de regels. Een nieuw monumentaal bouwwerk erbij dat internationaal indruk maakt, daar gaat je historische zichtlijn.
Van mij hoeft het ook echt niet. Ik vind het niet erg dat de gemiddelde niet-Nederlander aan sex en drugs denkt als je het over Amsterdam hebt.
Steden als Hamburg, Las Vegas, New Orleans hebben hetzelfde (non)probleem. Wie zegt dat hij uit Hamburg komt, zal waarschijnlijk negen van de tien keer als eerste reactie iets over de Reeperbahn te horen krijgen. Las Vegas: casino's. New Orleans (vóór de ramp): Mardi Gras. Veel mensen hebben één of twee associaties met een stad of land, één of twee symbolen die ze bijblijven. Als de Eiffeltoren in Hamburg zou staan zou de Reeperbahn waarschijnlijk nooit genoemd zijn.
Natuurlijk heeft iedere (Europese) stad een beroemde kerktoren, en natuurlijk is de Wester de mooiste van de wereld, maar ik betwijfel of er ooit één niet-Nederlandse toerist is geweest die dacht: Amsterdam, is dat niet die stad met die kerk, met die toren, the Westertower. Die móet ik gaan zien. En eerlijk gezegd zou ik het een treurige dag vinden voor Amsterdam als de eerste associatie die mensen maken een kerktoren is, ook al is het de parel die ze is. En ook al zijn kerkbezoekers meer dan welkom, erg veel verteren doen ze ook niet volgens mij.
Walther Schoonenberg
-71-  Walther Schoonenberg:
Wat buitenlanders het meest treft aan onze stad als je ze rondleidt (wat ik vaak genoeg heb gedaan) dat is de grachten en al die prachtige gevels van de grachtenhuizen, met hun eigenaardige toppen. Het karakter dus van een oude koopmansstad, het 'Venetië van het Noorden'. Geen enkele andere stad heeft zo'n mooie grachtenaanleg als Amsterdam met zoveel mooie oude panden. Daarin is Amsterdam absoluut uniek. Geen enkele andere stad in Europa, zelfs de wereld, kan daaraan tippen. De Westertoren is daarin natuurlijk maar een detail. Er zijn zoveel monumenten, achtduizend zelfs, dat het moeilijk is om te zeggen welke de belangrijkste is. Het oude stadhuis op de Dam is ook een monument van wereldklasse. En vele grachtenhuizen zijn juweeltjes van stadspaleisjes. Er is zoveel fraais in deze stad dat we raamprostitutie als toeristische attractie helemaal niet nodig hebben. Het is bovendien een achterhaalde attractie: de romantiek is er immers al lang geleden uit verdwenen en ervoor in de plaats is criminaliteit en overlast geworden. Het gaat daarbij niet om de vraag of prostitutie bij de stad hoort of niet. Het oudste vak zal altijd bljven bestaan. Zonder het openlucht Eroscentrum dat het oudste stadsdeel nu is, zullen de hoeren te vinden zijn in besloten clubs of netjes afgeleverd worden bij je thuis of in het hotel - dan wordt Amsterdam een beetje een normale stad. Ik lig daar niet wakker van, vooral omdat het oudste stadsdeel dan kan worden opgeknapt en een betere bestemming kan krijgen.
brigitte
-72-  brigitte:
Wanneer ben je eigenlijk voor het laatst op de wallen geweest. Je doet het voorkomen of het alleen maar gaat om prostitutie. Daar doe je behoorlijk wat andere mensen een hoop tekort mee. Me dunkt dat heel veel toeristen die voor de panden komen behoorlijk aan hun trekken komen. Kijk eens verder dan je neus lang is zou ik zeggen. Als ik jouw reactie lees, krijg ik de indruk dat praktisch alle monumenten nu in bezit zijn genomen door hoeren. Dat betwijfel ik ten sterkste. Het wordt een beetje een afgezaagd verhaal dat door monumentenbeschermers zoals jij behoorlijk uit zijn proporties wordt getrokken. Daarmee laadt je zelf richting de toeristen de verdenking op je dat het alleen maar gaat om een Sodom en Gamorra in het Centrum. Je gooit alles op een hoop en schert iedereen over een en dezelfde kam. Misschien kun je in je berichtgeving een keer wat nuances proberen aan te brengen. Welke grachten liggen er trouwens allemaal in het Wallengebied? Weet je ook hoeveel grachten er buiten de Walleen liggen. Weet je ook hoeveel monumenten er buiten de Wallen liggen? Ik denk daarnaast dat je romantiek en attractie, vrijheid en tolerantie een beetje door elkaar haalt. Dat is hetzelfde als steeds maar blijven roepen dat de Jordaan zo geweldig was, terwijl als je goed naar foto's kijkt van die deplorabele situatie (zelfs nog in de jaren zeventig), dan zou je misschien anders piepen. Open riolen, kleine huizen, brandgevaarlijke huizen en heel veel armoede.
tripleX
-73-  tripleX:
@ Walther Schoonenberg
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat Amsterdam de stad is van de grachten, het water, de bomen, de bruggen, de gevels, de panden, de historie. Dat zal ook nooit veranderen. Dat is haar basis, daar hoef je niet naar te zoeken. Zo is ze, uniek in de wereld.
Maar Amsterdam heeft zoveel meer dat haar nog unieker maakt. Haar schepen in de stad, de woonschepen, én de arken, waar je ziet hoe mensen leven op het water, de bruine kroegen, de fietsen, de mix van duur en goedkoop, de nationaliteiten, de tolerantie, de beloopbaarheid, haar nachtleven, haar mix van volks, intellectueel, en kunstzinnig, haar intimiteit en openheid, de gezelligheid, de mix van stilte en bedrijvigheid. En dan vergeet ik nog de Walletjes, het Van Gogh Museum, Vondelpark, coffeeshops en ga zo maar door. Schaatsen midden in de stad, op de gracht, ook uniek in de wereld.
Ik verbaas me altijd weer dat jij met de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad de gevels (terecht) zo belangrijk vinden maar zo weinig lijken te geven om de rest dat Amsterdam zo uniek maakt, en er zelfs vaak de grootste vijand van blijkt.
Het is goed dat er een organisatie is die zich verzet tegen sloop van historische gebouwen en waar mogelijk historische details terugbrengt in het straatbeeld. Maar Amsterdam is gebouwd door en voor mensen of je dat leuk vindt of niet.
Misschien heb ik ongelijk maar je komt vaak over als iemand die graag controle heeft, en niet houdt van het onverwachte en onvoorspelbare. Gecharmeerd door het georganiseerde cirkelpatroon van Amsterdam met de nette huizen op een rij. Maar ik heb zo'n idee dat je doodongelukkig was geweest in de 17e en 18e eeuw. Lawaai van mensen, drukte, stinkende grachten, ratelende handkarren, overal paardenstront, lawaaiige werkplaatsen, stof uit pakhuizen. Zoals je nu reageert op de Wallen, woonboten, reclame, uitstallingen e.d. had je in die tijd volgens mij voorstander geweest kunnen zijn van demping van grachten, omdat ze overlast en stank en ziektes verspreidden. Door demping Amsterdam een 'normale' stad maken, zonder openluchtriool waar van alles in gedumpt werd. Gecontroleerd en netjes, zonder rekening te houden met de bewoners die er gebruik van maakten.
Het is soms net of je van Amsterdam een soort Den Haag wil maken en Amsterdam alleen waardeert om de monumenten. Alsof je in de verkeerde stad leeft.
Het is wat persoonlijk voor de topic, maar ik moest het toch even kwijt. Ik hoop dat ik ongelijk heb.
Arnoud de Jong
@Triplex:
Mooi en sterk betoog. Ben benieuwd naar de reactie. ;-)
Walther Schoonenberg
-75-  Walther Schoonenberg:
@tripleX, dank voor je bericht. Ik waardeer het bijzonder dat je je zorgen maakt om mijn zielenheil. Ik kan je dan ook geruststellen: ik zou nergens anders willen wonen dan in mijn eigen mooie en lieve Amsterdam. Het is dus niet zo dat ik in de verkeerde stad leef en van Amsterdam een soort Den Haag zou willen maken. Ik kan mij herinneren dat ik een tijd geleden in Den Haag was vanwege een rechtszaak voor de Raad van State en dat ik in de tram de saaie, uitgestreken en sacherijnige gezichten zag van de keurige Hagenezen. Ik wil niet generaliseren, maar het was een wereld van verschil toen ik dezelfde dag weer in een Amsterdamse tram zat op weg naar huis waar iedereen gezellig met elkaar aan het kletsen was, er van alles gebeurde en er zelfs iemand probeerde een fiets de tram in te krijgen. Toen dacht ik: goddank, ik ben weer terug in Amsterdam. Ik ben verliefd op Amsterdam. Niet alleen op die prachtige historische binnenstad die ik te vuur en te zwaard probeer te verdedigen tegen aanslagen maar ook op andere delen van de stad. Zo heb ik van de zomer een fietstocht gemaakt naar het KNSM-eiland en IJburg om te genieten van deze prachtige stadsuitbreidingen die gemaakt zijn met begrip voor dat wat Amsterdam bijzonder en uniek maakt, namelijk de interactie met het water. Ook het onverwachte en het onvoorspelbare hoort bij de stad – ik bestrijd dat niet, ik deel dat. Dat maakt het leuk om in de stad te wonen. Ik ben een echt stadsmens. De stad is voor mij de bron van alle beschaving. In de stad komen mensen samen, op straat en op terrasjes, worden sociale netwerken gecreëerd, kan creativiteit opbloeien, nieuwe bedrijvigheid, etc. Buiten de deur eten, op onverwachte plaatsen mensen ontmoeten, ideeën te krijgen, verwonderd en geïnspireerd worden, ja dat is waar een stad om draait. Niet voor zit in civitatis het woord stad. Stad en beschaving: het hoort bij elkaar. En een stad zonder mensen is natuurlijk geen stad. Ik vind het leuk om mensen op de grachten te zien schaatsen. Maar ik ook gelukkig als ik in de zomer vanuit mijn grachtenhuis de vele bootjes zie varen. Ik vond het dan ook jammer dat de fluisterbootjes uit de gracht verdwenen omdat het niet mogelijk bleek om locaties te vinden voor aanlegsteigers zonder klagende omwonenden. Kortom, jouw beeld van mij klopt niet en is meer beeldvorming dan dat ik mij daarin herken. Ik beschouw de oude binnenstad als een levend monument. Het gaat er mij daarbij natuurlijk niet om om de zeventiende eeuw te herstellen of zoiets. Ook in de zeventiende eeuw waren er zaken die bestreden moesten worden en ook door de overheid per keur werden aangepakt. Zoals het wonen op de grachten, wat ten strengste verboden was, maar toch soms gebeurde. Niet dat ik daarmee wil zeggen dat alle woonboten de stad uit zouden moeten – ja dat hoort ook bij Amsterdam. Ik heb wel bezwaar tegen drijvende bungalows die een aantasting vormen van het beschermd stadsgezicht. Maar er liggen gelukkig ook mooie schepen in de grachten.
Walther Schoonenberg
-76-  Walther Schoonenberg:
(vervolg) Juist omdat ik zoveel houd van Amsterdam, heb ik ook een sterke drijfveer om mij te verweren tegen zaken die Amsterdam beschadigen of geweld aandoen, zoals het slopen van monumenten zoals de UvA wil op het Binnengasthuisterrein, de schade die wildgroei van reclame en neon aan monumentale gevelwanden de stad toebrengen, etc etc. Het is leuk gevonden dat je de demping in de negentiende eeuw ter sprake brengt. Inderdaad was het toen een niet helemaal onbegrijpelijke keuze om grachten te dempen. Ze stonken en ze brachten ziektes over. Dat is veranderd. Het water is schoon geworden en het weer openen van bepaalde dichtgegooide grachten past juist precies in onze tijd waarin het terugveroveren van de stad op stinkende auto’s op de politieke agenda staat. Helaas is dat tot nu toe nog niet gelukt maar ik maak het nog wel mee dat er weer grachten opengaan. Iedere tijd heeft zijn eigen problemen. Een zeventiende-eeuws grachtenhuis heeft ook gewoon een moderne badkamer en WC. Het bijzondere van een monumentenstad als Amsterdam is dat het moderne leven juist zo goed past in zo’n oude omgeving. Je hebt eigenlijk alleen maar een snelle internetverbinding nodig en een telefoon en wonen en werken kan op een uiterst moderne manier gecombineerd worden. Amsterdam is uniek. Ik ben er geboren en ik zal er sterven. In mijn beleving is het onze burgerplicht ons tegen aanslagen op die stad te verzetten. Het Wallengebied is in potentie ook een stadsdeel waar oude monumentale waarden en het moderne stadsleven in harmonie kunnen samengaan. Ik ben niet de enige die vind dat het stadsleven in die buurt nu juist wordt bedreigd door een doorgeschoten monocultuur die alle andere functies wegdrukt. Een stad is pas een stad als meerdere functies zijn aan te treffen. Het hele idee dat het gebied louter en alleen bestemd moet worden als Eroscentrum staat op fundamentele wijze op gespannen voet met het basisidee van de complete stad die Amsterdam altijd geweest is en vooral moet blijven. Het is nodig dat de overheid waakt over de fundamentele kwaliteiten van onze stad. Project 1012 past daarin heel goed. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft 2.400 leden en wij hebben een druk bezochte ledenvergadering gehad over Project 1012. Het standpunt van de vereniging wordt dus gedragen door velen. Het is een grote eer dat ik die vereniging mag vertegenwoordigen, dus moet ik mijn best doen niet door te schieten en de juiste bewoordingen te kiezen, wat soms minder goed lukt dan anders.
Max
-77-  Max:
Wat een ontzettend geneuzel en gebeuzel.
loper
-78-  loper:
Als ik na drie uur rondwandelen de WALLEN onder mijn ogen heb weten ze tenminste waar ik geweest ben.
Frits
-79-  Frits:
Lodewijk Asscher heeft blijkbaar nieuw fapmateriaal nodig. Uit het Parool van vandaag:
“Prostituees zonder ervaring moeten voortaan vertellen waarom ze het beroep willen uitoefenen. [...] De antwoorden moeten ze naar de gemeente sturen.”

(bron: http://tinyurl.com/9j4kvl)

Ik zou wel eens een diepgravend interview, uitgevoerd dor een professionneel seksuoloog met dhr Asscher willen zien aangaande zijn verhoudingen tot de betaalde liefde. Die obsessie, daar moet toch iets intrigerends aan ten grondslag liggen, en aangezien ik met mijn belastingbijdragen aan die obsessie meebetaal zou ik toch graag zien waarom dat nu een prioriteit moet zijn.
Arnoud de Jong
@Frits:
Wanneer je het artikel goed leest, zie je dat de bordeelhouders zélf die screening doen.
Jouw reactie is dus meer een excuus om weer eens lekker te kunnen zeiken over de wethouder en je belastingcenten.
Frits
-81-  Frits:
@Arnoud: Het artikel zegt inderdaad dat het intakegesprek uitgevoerd moet worden door de bordeelhouder, maar ook wel degelijk dat de uitslagen van die intake naar de gemeente gestuurd worden. Je kan er dus gevoegelijk van uit gaan dat er een ambtenaar aangesteld gaat worden die die intakes beoordeelt, en die ook zal moeten controleren. Dit ongetwijfeld gelinkt aan een of andere prostitutee database met een identificatiesysteem met pasjes.

Vroeger was er een jeugd-en zedenpolitie die zich bezig hield met dit soort zaken, waarom komt dit opeens terecht op het bordje van de gemeente? En toch voor de duidelijkheid, het huidige gemeentebestuur houdt zich meer bezig met de prostitutie op de Wallen dan de meeste andere besturen uit de afgelopen paar honderd jaar. Ik ontken niet dat er een beetje opgelet moet worden, en excessen bestreden moeten worden,maar dat micromanagement komt me enigszins overdreven over. En duur.
rob de neus
-82-  rob de neus:
de meeste bewoners en mensen die in het red-lightdistrict werken zijn tegen criminaliteit en vrouwenhandel laat de politie zijn werk doen ipv op niet roken ed te letten Amsterdam stond bekent om zijn vrijheid die we nu aan het verliezen zijn en ook een hoop arbeidsplaatsen en minder belastinginkomsten het is jammer groeten van een
Amsterdammer
adad
-83-  adad:
µÍ¼ÛÍøÂç¹ã¸æ QQ:224549200 ×¢Ã÷“¹ã¸æ”

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.