Home > > Welkom in de Republiek Amsterdam

Welkom in de Republiek Amsterdam

Amsterdam - Tussen Haagse en Amsterdamse regenten heeft het nooit echt geboterd. De centrale regering mag in Den Haag zetelen, op politiek gebied zet de stad Amsterdam al eeuwen haar eigen bakens uit. Niet voor niets wordt er wel eens schertsend gesproken over de 'Republiek Amsterdam'. Het (voorlopige) dieptepunt in de Amsterdams-Haagse betrekkingen is de bestorming van de stad door prins Willem II, in 1650. De stadhouder had de vage hoop dat hij, na de Vrede van Münster in 1648, de Zuidelijke Nederlanden en Antwerpen zou kunnen veroveren. Daarvoor wilde hij een huurleger op de been houden. Amsterdam, van oudsher een handelsstad, had geen belang bij oorlog en evenmin bij het onderhouden van dure legers. De stad wilde het leger halveren. Er ontstond een competentiestrijd tussen Willem II en Amsterdam, die culmineerde in een aanval op de stad.
In de nacht van 29 juli stuurde de stadhouder zijn troepen naar Amsterdam. De bedoeling was om bij het krieken van de ochtend de stad binnen te vallen en te bezetten. Maar het leger verdwaalde op de heide bij Hilversum en kon zich pas om negen uur, veel later dan gepland, verzamelen in Abcoude. Inmiddels had een toevallig passerende postbode, die de troepen op de hei had zien scharrelen, het stadsbestuur gewaarschuwd. Het stadsbestuur, op zijn beurt, organiseerde in razend tempo de verdediging en stuurde vervolgens een gewapende delegatie, die de prins beleefd doch dringend aanried om op te krassen. De stadhouder, die inzag dat de aanval mislukt was, sloot zich 'stampvoetende van spijt en den hoed tegen de grond werpende' op in zijn vertrekken.

Dit incident, dat de geschiedenis inging als 'De aanslag op Amsterdam', vond 358 jaar geleden plaats, maar het conflict dat eraan ten grondslag ligt speelt nog steeds. Die gedachte bekroop me althans toen ik de afgelopen weken snel na elkaar een aantal typerende nieuwsberichten las.

Het begon op 28 november met een persbericht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Uit onderzoek van deze instelling blijkt dat het vooral plattelandsbewoners zijn die een negatief beeld hebben van allochtonen. 'Van de plattelanders vindt 48% dat er teveel allochtonen in Nederland zijn, tegenover 38% van de stedelingen', aldus het SCP.

Natuurlijk komt dit nauwelijks als een verrassing. Ondanks verwoede pogingen hebben de Centrumpartij, allerhande Leefbaren, de LPF en de PVV in onze stad nooit een poot aan de grond gekregen. Neo-nazi's vind je voornamelijk in dorpen*. Maar ondertussen zijn de PVV en Verdonk volgens de peilingen samen goed voor zo'n 18 zetels. Voor je het weet zit je opnieuw met een kabinet waarin de bruinhemden, namens onze vrienden in de provincie, tot coalitiepartner zijn gebombardeerd. Nu kun je de plattelandsbewoners dat niet kwalijk nemen - per slot van rekening hebben ze nog nooit een Marokkaan van dichtbij gezien. Hun beeldvorming over 'allochtonen' is gebaseerd op wat ze uit de media vernemen. En als je de landelijke media moet geloven zijn onze buitenwijken een soort oorlogszones waarvan ze in de Parijse banlieues nog iets kunnen leren.

Niet dat we geen problemen hebben, maar in Amsterdam kun je op een willekeurige vrijdagavond rond half twaalf vrolijk over het Mercatorplein of de Javastraat lopen, zonder dat je het risico loopt om te worden gemolesteerd. In (we doen een willekeurige greep) Enkhuizen, Sluis (Zld.) en Alblasserdam is dat al jaren niet meer mogelijk: daar wordt, zonder aanwijsbare reden, door stomdronken, opgecokete, volbloed-Hollandse pubers het licht uit je ogen geslagen. Gelukkig kunnen ze ons op het platteland precies vertellen hoe wij onze problemen met allochtonen moeten oplossen.

Over drugs gesproken: wat moeten we denken van de nieuwe regelgeving van het Rijk, die voorschrijft dat coffeeshops binnen 250 meter afstand van een school moeten worden gesloten? Iedereen die tot twee kan tellen begrijpt dat die regel gebaseerd is op een staaltje effectbejag door christelijke politici. Voor de gemiddelde jongere is de afstand van school naar coffeeshop volstrekt onbelangrijk. Sterker nog: het laatste dat je wilt is dat er vanuit de lerarenkamer wordt meegekeken terwijl je een tientje polm koopt. Hoe verder, hoe beter dus!

Maar ach, zo'n regeltje doet het leuk in de media. Het is net of het CDA werkelijk met de vuist op tafel heeft geslagen, en dat is belangrijk voor hun electoraat, dat stilletjes vergrijst in dorpen waar ze geeneens coffeeshops hebben, laat staan scholen. Afgelopen week liet burgemeester Cohen weten dat hij de regel nog eens tegen het licht zal houden. En terecht: we hebben in Amsterdam wel andere zaken aan ons hoofd.

Over het paddoverbod hebben we het dan nog niet eens gehad. Onder invloed van allerhande spektakelberichten in de media heeft minister Ab Klink (alweer een CDA'er!) besloten om de verkoop van hallucinogene paddestoelen te verbieden. Daarbij is niet gelet op het aantal incidenten met paddestoelen, dat, zeker in verhouding tot alcoholgerelateerde incidenten, verwaarloosbaar is. Er is zelfs niet gelet op welke soorten paddestoelen zoal in het assortiment van de smartshops voorkomen. Er is een verbod uitgevaardigd, en dat is breed uitgemeten in de media. Spekkie voor het bekkie van het kiesvee in Stellendam en Biezelinge.

De gemeenten, die het beleid van Klink moeten uitvoeren, zitten er maar mee. Er is niet aangegeven wie het verbod moet handhaven. Er is niet duidelijk waar de mankracht voor die handhaving vandaan moet komen. En ook over de aard van het verbod zelf bestaat nog veel onduidelijkheid. Op 2 december liet burgemeester Cohen weten dat Amsterdam voorlopig geen werk maakt van het paddoverbod. En waarom zouden we ook?

Zoals gezegd: binnen de Nederlandse politiek vaart Amsterdam traditioneel een eigen koers. Dat kan niet anders: onze stad is uniek en heeft te maken met unieke uitdagingen. Er wordt Amsterdammers vaak - en terecht - verweten dat ze betweterig en arrogant zijn. Maar onze arrogantie valt in het niet bij de hoogmoed van Haagse bestuurders, die denken dat ze stadse problematiek kunnen bestrijden met plattelandsoplossingen, om voor de televisiecamera's een wit voetje te halen bij hun kiezers. Stadhouder Willem II had het ze kunnen vertellen: wie vanuit Den Haag tegen Amsterdam ten strijde trekt, verdwaalt in Hilversum en haalt bakzeil bij onze regenten. Je kunt stampvoeten en je hoed tegen de grond werpen, maar sinds de Gouden Eeuw is er niet veel veranderd.

*) Een notoire uitzondering op deze regel vormt Rotterdam. München aan de Maas moet dan ook worden beschouwd als een plattelandsgemeente.

veertien reacties op "Welkom in de Republiek Amsterdam"

Walter
-1-  Walter:
Een fantastisch stuk Marco. Ik zou het als compliment zenden aan onze burgervader. Volgens mij de enige die zijn hoofd koel houdt. Hoewel, nu met die aanpak van Postcide 1012 wordt toch wel de plank heel erg misgeslagen. Zou jij gewoon niet als adviseur willen aantreden voor Cohen en Asscher? Ik laat die twee piepkuikentjes (juf Iping en meester Koldenhof) van het stadsdeel Centrum dan maar even buiten beschouwing. Ze zaten er zo keurig bij, bij de pers-presentatie.
regina wilkens
-2-  regina wilkens:
Dat staat er mooi op, Marco. Leuke feiten - weet je dat P.S.A. met zijn legeronderdeel in 1966 ook voor Amsterdam heeft gestaan? Die actie stokte bij Diemen. Van enig stampvoeten zijns generaals is me niets bekend.
Vinus
-3-  Vinus:
Platteland bestaat niet in Nederland. Heel Nederland is plat. Amsterdam nog wel het meest. Plat in zijn arrogantie, altijd en eeuwig denkend dat het beter is dan alle anderen. Maar die arrogantie zou terecht zijn als Amsterdam bekend zou staan om zijn vriendelijkheid, zijn tolerantie, zijn vrije geest, zijn gaycapital of Europe. Kortom: de stad waar alles mogelijk is.

Wie dat nog steeds denkt is de afgelopen jaren reservaat Amsterdam niet uitgeweest. En heeft daarmee niet kunnen zien dat in heel veel andere Nederlandse steden niet zoveel geluld word, maar gewoon gewerkt. Gewerkt aan vernieuwende projecten, aan echte creatieve industrie in plaats van dat ze alle musea tegelijkertijd verbouwen en alle straten opengooien.

En LPF en PVV in Amsterdam geen poot aan de grond? Ga eens in Noord kijken, of bij de laagbouw in Nieuw West. 9,2 procent in Noord, 7,2 procent in Slotermeer-Geuzenveld en 8,2 procent in Osdorp. Allemaal PVV-stemmers in 2006. Allemaal gefrustreerde Amsterdammers (geboren en getogen, niks import, niks provincialen!) die de onvrede over hun leefwereld in dat vrije, tolerante, republiekerige Amsterdam boos van zich afstemmen. De PVV zit inderdaad nergens in een stadsdeelraad. Maar of we nu zo blij moeten zijn met vijftien keer een PVDA-bestuur is ook maar de vraag. Ondertussen verandert er niks in Amsterdam en blijft alles bij het oude.

Die ikweethetbeter houding van Amsterdam mag dan misschien stoer lijken; de stad plukt er vooralsnog weinig vruchten van. Want het geld moet wel uit Den Haag komen. En in Den Haag houden ze niet van een grote bek. Een beetje boerenslimheid en een minder grote bek hadden al heel wat geld en daarmee problemen in Amsterdam kunnen oplossen. Maar nee, we doen stoer en net of wij alles beter weten in Amsterdam.

Advies aan Marco: blijf van de paddestoelen af. Open je ogen. Kijk om je heen. Ook buiten Amsterdam. En zoek de nederigheid.
Marco Arbouw
-4-  Marco Arbouw:
Vinus, mag ik je nederig verzoeken om nog eens met je hoed te werpen? 't Is zo'n aardig gezicht. ;-)
Arnoud de Jong
Ik ben ook nooit zo voor die polarisatie tussen stad en platteland. Uiteraard zijn er grote verschillen, maar die heb je binnen de stad zelf ook, zoals Vinus al aangeeft.
Mag ik trouwens voorzichtig opwerpen dat hij wel een iets beter antwoord verdient?
robert55
-6-  robert55:
In Amsterdam is ongeveer een derde van de inwoners 'niet-westers allochtoon', in heel Nederland ongeveer 11%. [bron: http://amsterdam.nl/stad_in... ]
Je mag er denk ik van uitgaan dat die mensen weinig geneigd zullen zijn om te zeggen dat er te veel allochtonen zijn. Ik denk dat als je gaat omrekenen er best eens uit zou kunnen komen dat stedelingen met een autochtone achtergrond juist vaker dan plaatelanders met autochtone achtergrond dat er te veel allochtonen zijn.
Ik denk dat dat ook zichtbaar is in de verkiezingsuitslagen. Vanaf Janmaat heeft [extreem] rechts juist altij het beste gescoord in de steden, inclusief de grote overloopgemeenten.
Ik denk dat het SCP een beetje naar een in eigen ogen wenselijke conclusie heeft geschreven
Rogier
-7-  Rogier:
Ben het wel met Vinus eens dat Amsterdam zich eens wat nederiger mag opstellen. Zuidas? mislukt, Musea erbij? Mislukt! Stadsdelen? Mislukt! Burger dichterbij de PvdA-bestuurders? Mislukt! Inburgering? Mislukt! Schooluitval opgelost? Vergeet het maar! Aanpak Damrak/Rokin? mislukt! Het enige wat de PvdA dan doet is piepen bij Den Haag en bedelen om geld. Geluk is dat ze nu een PvdA bewindsvrouw hebben die woont in Amsterdam en regelmatig schaduwgesprekken voert. Dan komt er wellicht nog wat. Dus het zou Amsterdam (lees de PvdA) sieren inderdaad eens wat meer aan zelfreflectie te doen.
Bart
-8-  Bart:
@ Rogier: de spijker! (op z'n kop).
Vroeger had je Regenten in Amsterdam, heden ten dage volgens mij weer, alleen heten ze nu PVDA'ers...
Bart
-9-  Bart:
En @ Marco Arbouw: vergis je niet in de kwantiteit van het aantal in de Republiek Amsterdam wonende allochtonenhaters, de Geert Wilders verheerlijkers en de “buitenlanders 'raus!” colonne's... Het SCP mag Amsterdam dan wel ontzien, ik en velen met mij weten helaas beter.
Hier past zeker een mea culpa van de amsterdamse regenten, ondanks eigenzinnig 'republikeins'bestuur is Amsterdam er vooralsnog niet leefbaarder op geworden...
En tot slot: als recente ex-Amsterdammer heb ik die betweterigheid en arrogantie (van de bestuurders) altijd gehaat!
yanny scutt
-10-  yanny scutt:
Marco Arbouw,

je bent de weg kwijt!

De geschiedenis van lang (gaap!) geleden heeft niets van doen met de problemen van vandaag.

Ik ben zo'n bewoner in wat nu nieuw west wordt genoemd en ik ben HEEL erg blij met mensen zoals Marcouch die eens orde op zaken stellen!

Wat hebben paddo's -tenzij je er een teveel op hebt- daarmee te maken?!
Regina
-11-  Regina:
@Yanny
Wat stelt Marcouch dan op orde dan alleen maar grote woorden gebruiken en mensen steeds verder uitsluiten?
yanny scutt
-12-  yanny scutt:
Regina,

Hij sluit NIEMAND uit!

Ik vind het wel kwalijk dat hij het belangrijk vind om Islamitische godsdienstleer in de openbare scholen te willen introduceren omdat je daarmee geen bevordering nastreeft voor gemengde scholen.

Maar voor de openbare orde op straat is de man een zegen!
Jaro
-13-  Jaro:
Mijn complimenten, fijn stuk, Marco.
De spijker op de kop en 10 centimeter erin.
O. Schmidt
-14-  O. Schmidt:
Marco,

Ben het grotendeels met je eens. Toch vind ik het raar dat je nieuwsberichtjes aanhaalt die erop duiden dat op het platteland ook wel 'ns iemand op straat in elkaar gemept wordt. Dat doe je namelijk op precies dezelfde manier waarop veel plattelanders hun mening over de stad baseren.

O ja, en afgezien van het feit dat de mensen er lelijk en dom zijn, is Rotterdam meer stad dan Amsterdam...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.