Home > > Gasleidingen zijn nog steeds gevaarlijk

Gasleidingen zijn nog steeds gevaarlijk

GasexplosieEen groot deel van het Amsterdamse gasleidingnet is oud en versleten. Dat maakt het kwetsbaar voor verzakkingen bij graafwerkzaamheden, met mogelijk ernstige gevolgen, zoals bleek uit een gasexplosie in maart op het Haarlemmerplein. Ook op het traject van de Noord-Zuidlijn zijn de oude leidingen nog niet overal vervangen door nieuwe.

De knal was in de wijde omtrek te horen op zondagochtend 9 maart dit jaar. De explosie in het woonblok aan het Haarlemmerplein was zo krachtig dat één van de bakstenen muren op de begane grond compleet in stukken werd geslagen. Er vielen vier gewonden en de woningen waren wekenlang onbewoonbaar.
Oorzaak van de explosie was de ontsteking van opgehoopt gas in de kruipruimte. Dat was daarin terechtgekomen door een lek in een oude gietijzeren gasleiding die was gescheurd nadat de grond was verzakt, zo bevestigt Carlo van der Borgt, woordvoerder van Continuon. Niet toevallig werd er precies naast de gasleiding gewerkt aan een ondergrondse parkeergarage. Het incident was voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid aanleiding meteen grootscheeps onderzoek te verrichten.

Zeven jaar geleden deed zich in de Czaar Peterstraat een soortgelijk incident voor. Zes woningen brandden na een gasexplosie volledig uit en twee bewoners raakten ernstig gewond. Ook toen onderzocht de Onderzoeksraad voor Veiligheid (die toen nog Raad voor de Transportveiligheid heette) het voorval. De raadtikte netbeheerder Continuon op de vingers en maande de netbeheerder om het hele bestand van oude gietijzeren gasleidingen, zon drieduizend kilometer, te onderzoeken op zwakke plekken. Gietijzeren leidingen zijn breukgevoelig en verroesten ook sneller dan andere materialen. Vanalle gasleidingen komt de gietijzeren variant dan ook als gevaarlijkste uit de bus.

De uitkomsten van het huidige onderzoek bij het Haarlemmerplein zullen binnenkort gespiegeld worden aan de aanbevelingen die destijds zijn gedaan, aldus de Onderzoeksraad. Ofwel: heeft Continuon zijn oude leidingennet verbeterd? Het rapport is nog niet klaar. HoewelContinuon niet verantwoordelijk is voor verzakkingen in de grond, bewijst de explosie op het Haarlemmerplein wel dat de netbeheerdernog niet al zijn zaakjes op orde heeft. Sterker nog, ook op het traject van de Noord-Zuidlijn liggen nog oude leidingen.

De gemeente is op de hoogte van de situatie, maar maakt zich niet erg ongerust. Tijdens de recente verzakkingen heeft Continuon direct zijn gasleiding daar afgesloten, zegt gemeentewoordvoerder Annelies van Dijk. Punt is dat de verzakkingen door de cameras niet werden geregistreerd werden. En dan nog, een kleine plaatselijke verzakking hoeft de aangrenzende huizen niet te treffen, maar kan wel een breuk veroorzaken in een oude gasleiding. Mocht er toch een explosie plaatsvinden, dan moet onderzoek uitwijzen wie daar voor verantwoordelijk is, aldus Van Dijk.

Inmiddels is Continuon begonnen met het vervangen van de gasleidingen op de Vijzelgracht tussen de Prinsengracht en de Lijnbaansgracht, het stuk waar twee maanden geleden verzakkingen plaatsvonden, waardoor verscheidene huizen werden ontruimd. Woordvoerder Van der Borgt: Aan weerszijden van de straat vervangen we de oude leidingen voor buizen van polyethyleen, die zijn een stuk flexibeler.Maar een aanleiding voor een grote renovatie van het leidingennet zijn de incidenten vooralsnog niet. Van der Borgt: Continuon wacht eerst het onderzoek van de Veiligheidsraad af.


zes reacties op "Gasleidingen zijn nog steeds gevaarlijk"

Dr.D
-1-  Dr.D:
Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat eigenlijk niemand meer precies weet waar de gietijzeren gasleidingen zich bevinden. Na al het opsplitsen en privatiseren zijn ze blijkbaar de kaarten kwijt...
Bart
-2-  Bart:
Het probleem met oude gasleidingen speelt niet alleen in Amsterdam maar eigenlijk in heel Nederland, reden: gietijzeren gasleidingen zijn eigenlijk niet geschikt voor gastransport, vooral vanwege de 'bewegende' ondergrond. Ze kunnen door onverklaarbare oorzaak breken of scheuren. Het wordt tijd dat alle gemeenten waar dergelijke gasleidingen liggen, gedegen onderzoek gaan doen. Ook in bijv. Lelystad, waar ik woon, zijn de laatste tijd veel gaslekkages geweest, meestal bij de doorvoer van het 'net' naar de privéaansluiting, zeg maar de gevel. Door verzakking en corrosie zit daar meestal het lek. Omdat Lelystad uit 1972 stamt, stemt dat niet hoopvol voor veel andere steden! In Lelystad betrof het vaak 'getrokken' ijzeren leidingen, die snel corroderen.
Het vervangen van alle leidingen door moderne polyethyleenbuizen die vrijwel alle grondbewegingen kunnen opvangen, lijkt me een dringende oplossing.
hachee
-3-  hachee:
@drD: sterker nog, er bestaan geen kaarten van.

en @Bart: “Het wordt tijd dat alle gemeenten waar dergelijke gasleidingen liggen, gedegen onderzoek gaan doen.”

Dat gebeurt in Amsterdam via de verordening 'Werken in de Openbare Ruimte' en de wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WIOR en WION).
Google het maar eens.
Bart
-4-  Bart:
@ hachee: de WIO en WION ken ik, maar het wil nog steeds niet stormlopen met informatie aan het publiek over de oude gasleidingen (hoofdnet en distributienet). Daardoor kan het voorkomen dat een hele wijk in Lelystad (1972!!) bijv. ineens opgeschrokken wordt door mededelingen over doorgeroestte/verzakte/gescheurde gasleidingen, of zie bovenstaande reportage: in Amsterdam.
Ik blijf erbij dat de Gemeenten, Netbeheerders, en distributeurs (NUON,E-On etc.) veel meer onderzoek en vernieuwingsdrift aan de dag moeten leggen, zeker in oude wijken. Anders gaat het echt een keer fout..
(in de 20 jaar dat ik in Oud-Zuid woonde, waren er vrijwel ieder jaar wel in mijn eigen straat 1 of meerdere incidenten met de gasleidingen (net/ huisaansluiting): bij het vernieuwen van het trottoir, bij reparatie van een fundering, bij vernieuwing van het riool, bij de aanleg van een nieuw kabelnet, etc.etc.... Dus eindelijk maar eens spoed gemaakt met de algehele vernieuwing van het gasnet: kunnen de 'netbeheerders' ook eindelijk eerlijk zeggen dat ze iets voor de distributie van het betreffende product hebben uitgegeven... Want we betalen ons suf aan “netbeheer”!!
hachee
-5-  hachee:
Mee eens, alleen moet wel eerst in kaart worden gebracht waar alles ligt. Het gebeurt nog vaak genoeg dat bij het openmaken van de grond zogenaamde weesleidingen worden ontdekt. Dit zijn leidingen waarvan de eigenaar onbekend is.
Met de reactie wilde ik aangeven dat in Amsterdam en binnenkort ook landelijk de eerste stappen tot het in kaart brengen zijn of worden gezet.
Hopelijk zal de vernieuwing van het leidingennet vervolgens niet lang duren. Denk je dat consumenten daarin nog een rol kunnen spelen? Of ligt er een taak voor bijvoorbeeld de journalistiek?
Bart
-6-  Bart:
@ hachee: ik blijf er bij dat het (opnieuw) in kaart brengen van dienstleidingen in oude binnensteden, al lang had dienen te gebeuren... Dus nogmaals: netbeheerders en Gemeenten: dit soort zaken heeft echt prioriteit!
Of de journalistiek een rol kan spelen, kan ik niet beoordelen, al denk ik dat een venijnig stukje over slechte/gevaarlijke gasleidingen altijd wel wat 'vuurwerk' oplevert...
Over het tijdsbestek zou ik me ook niet durven uitlaten (even gekeken naar m'n eigen gemeente Lelystad, zou het als de raad/college er z'n fiat aaan geeft om Continuon te forceren om alle hoofd- en distributieleidingen na te lopen en zo nodig te vervangen, toch wel zo'n 3 jaar duren voor er 'schot in zit'...)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.