Home > > Meten is weten

Meten is weten

Amsterdam - Soms lees je berichten in de krant waarvan je denkt, hmmm, lees ik dit nu goed, ben ik gek of hoe zit het. Vandaag in het NRC een artikel met als kop: "Minder achterstand door andere definitie". Waar gaat het om. Het Ministerie van Onderwijs meldt dat het aantal achterstandsleerlingen op basisscholen fors is gedaald. Nou denk je dan, dan doen we het toch zo gek niet. Maar, helaas maar waar, er zit een trucje achter. Wat is er gebeurd, het Ministerie heeft simpelweg de definitie van wat een achterstandsleerling is veranderd. Ja aan mijn hoelahoeprokje, dat schiet lekker op zo.

Hoe zit het eigenlijk? Sinds 2006 bepaalt alleen het opleidingsniveau van je ouders, dus niet het land waar je vandaan komt, of je als leerling een achterstand hebt. Waarin, dat is niet helemaal duidelijk. Stel, je ouders hebben een hoge opleiding, maar jij hebt last van een of ander stofje in je hoofd (weet u nog, net zo een soort stofje als waar Oudkerk last van had). Ben je mooi klaar mee, want dat telt dan niet mee.
Stel, je komt uit , ach pak um beet, Egypte. Je ouders hebben een al dan niet afgeronde Mavo-opleiding, dan ben je geen achterstandsleerling. Dat betekent dat het Ministerie er zonder verdere kwaliteitsvraag vanuit gaat dat de Mavo in Egypte gelijk staat aan de Mavo in Nederland. Ik vind dat een boude veronderstelling. Je zal als kind maar uit Egypte komen met ouders met een Mavo, dan nog ben je volgens mij sowieso de taal niet machtig. Dan heb je volgens mij een achterstand. Dat gaat je minstens een schooljaar kosten.

Wat het Ministerie dus doet is de definitie van het opleidingsniveau van ouders omlaag gooien. Er wordt iets gelijkgesteld wat volgens mij niet zomaar gelijkgesteld kan worden. Voor 2006 waren de criteria: etniciteit, opleiding en beroep vader. Moeder telde sowieso niet mee! Dus alle kinderen met ouders die een opleiding hadden minder dan afgeronde Mavo of VMBO-t waren achterstandsleerlingen. Na 2006 was dat ineens anders. Vreemd.

Wat zit hier nu achter denk je dan. Nou heel simpel eigenlijk. Het is een financieringstruc. Immers, voor elk achterstandskind kreeg een school extra financiering om extra inzet te geven en allerlei andere extra dingen te doen om een kind op een goed onderwijsniveau te krijgen. Als nu criteria omlaag worden gegooid, dan lopen scholen die extra financiering mis. Eigenlijk het ei van Columbus. Hebben we in Amsterdam ineens helemaal geen achterstandskinderen en is die hele discussie over waar nu een slechte/goede /witte/zwarte school staat ook voorbij. Hoeven al die ouders helemaal niet meer te gaan shoppen in verschillende wijken. Kun je je kind weer gewoon naar de buurtschool doen. Huppa, Amsterdam ineens helemaal klaar met een niet op te lossen discussie.

Ik weet het niet hoor, maar ik krijg ineens allerlei vreemde gedachten kronkels. Zal die kredietcrisis soms zijn veroorzaakt door een te hoog ingeschatte achterstandsleerling? Nee, Woutertje Bos is toch geen kind van achterstandsouders? Ja, je weet maar nooit, al dat gegoochel met die miljarden, ik kan het niet meer bijhouden. Het enige wat ik denk dat ouders nu moeten doen, is heel slim opgeven dat ze geen opleiding hebben gehad. Dan krijgt hun kind in ieder geval nog een beetje fatsoenlijk onderwijs. Maar ja, ik ben een kind waarvan de vader slechts metaalarbeider was. Dus of ik het nu goed zie en/of weet. Geen idee. Wat ik wel met zekerheid kan stellen is dat ze er daar op het Ministerie van Onderwijs een puinhoop van maken. Of...nou ja, ik weet het eigenlijk niet, denk ik, of toch wel?

drie reacties op "Meten is weten"

Bart
-1-  Bart:
Beste Nel de Jager: helder stuk over onbegrijpelijke criteria!
In mijn tijd (60er jaren van de vorige eeuw)werd 'achterstand' gewoon gemeten aande hand van prestaties op de lagere school: als je een jaar of 8,9 was, en je nog steeds in de 2e klas zat, werden je ouders door de onderwijzer ontboden: “beste ouders houdt er maar rekening mee dat uw zoon/dochter geen hoogvlieger is, ik denk dat hij/zij het beste naar de technische school/huishoudschool kan gaan. We zullen hem/haar nog wel een beetje bijspijkeren voor die tijd , hoor”.
Niks mis mee, denk ik: capaciteit en 'achterstand' werd gewoon gemeten aan de leerling zelf!!!
Vervolgens had je in de 5e klas nog wat voorbereiding op de zgn. CITO toets: viel dat aan de lage kant uit, dan was de keuze min of meer bepaald...
Simpele oplossing, ook voor huidige 'beleidsmakers' (die ik volstrekt niet meer serieus neem), denk ik. Of heb ik wat gemist?
Wat doet het opleidingsniveau van ouders er werkelijk toe: de ouders van m'n beste vriend op de lagere school hadden niet meer dan lagere school, m'n vriendje is Universitair Senior Fellow in de
Mathematics in Oxford...
Bart
-2-  Bart:
En: laat de minister en zijn ambtenarenkliek nu maar eens inzien dat heel veel onderwijsvernieuwing in feite zware achteruitgang is geweest: kinderen van deze tijd kunnen niet meer rekenen, laat staan 'hoofdrekenen', hun grammaticale kennis van het nederlands is ver onder de maat (zie elders op AC), en geschiedenis is al even ver weg als de driehoek van Pythagoras...
Meneer Plasterk: zorg er gewoon voor dat kinderen van deze tijd ook nog wat 'belangrijks' leren...
Herlas net het boek van Donna Tart over 'de verborgen geschiedenis', afgezien van de gruwelijke ervaringen, heb ik gelukkig net zo'n docent Klassieke talen gehad.... Voel me daardoor nog steeds een bevoorrecht mens!
Miriam
-3-  Miriam:
Kwaliteit van Onderwijs is ver te zoeken. Ook onderwijs is tegenwoordig gebonden aan regeltjes en definities. Niet zo gek dus dat er steeds meer groepen de brui aan geven. Ik vraag me echt af wanneer het moment daar is dat scholen en dan vooral onderwijzend personeel zelf gaat inzien welke kansen een leerling heeft of wordt onthouden. Afkomst of wat dan ook mag nooit de leidraad vormen voor goed onderwijs. Je moet de kansen van leerlingen goed in beeld brengen. Wanneer gaan we weer gewoon les geven en kinderen les krijgen?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.