Home > > Het Grote Groenonderzoek

Het Grote Groenonderzoek

Zuidoost - Niet lang geleden moest ik voor een boodschap in de Amsterdamse Poort zijn. Er scheen een prettig najaarszonnetje en ik had de tijd, dus besloot ik de terugweg, zo'n drie kwartier lopen, te voet af te leggen. Dat had ik al een tijdje niet gedaan. U moet weten dat de meest aantrekkelijke route van de Poort naar mijn huis door het Bijlmerpark voerde. Dat park is afgelopen voorjaar in opdracht van het stadsdeel met de grond gelijk gemaakt. Het is de bedoeling dat er over een paar jaar een woonwijk met een hondenuitlaatstrook ('Het Nieuwe Bijlmerperk') verrijst. Tot die tijd staan er hoge hekken omheen.

Hierdoor was ik gedwongen om een route te kiezen door de aso-oase van de H-buurt en de mensonterende troosteloosheid van Höllendrecht-West. Gelukkig bereikte ik snel het Centraal Park van Gaasperdam. Maar mijn goede bui werd vertroebeld door de gedachte dat het stadsdeel ook dit park wil opofferen aan woningbouw. Toen ik twintig minuten later met een sub-optimaal humeur mijn voordeur opende lag er een brief van de gemeente op de mat, waarin de directeur van de Dienst Onderzoek en Statistiek me persoonlijk uitnodigde om deel te nemen aan het Grote Groenonderzoek 2008. Asjemenou. Zelden viel een envelop op een juistere deurmat.
Handenwrijvend zette ik me achter mijn machine. Eindelijk werd ik eens geraadpleegd. Eindelijk zou de gemeente eens naar me luisteren. Nu zouden er spijkers met koppen worden geslagen. Ik logde aan en begon met het beantwoorden van de vragen. Die vielen me eerlijk gezegd een beetje tegen. Er werd me gevraagd welke Amsterdamse parken ik zoal kende, hoe vaak ik in die parken kwam, wat ik er kwam doen ('De liefde bedrijven/cruisen?' - de vraagstelling was aan de intieme kant) en of ik de mij bekende parken een rapportcijfer kon geven.

Dat laatste stelde me voor een onverwacht probleem. Want in alle lijsten prijkte nog fier de naam van het Bijlmerpark. Zouden ze bij de gemeente überhaupt wel weten dat het Bijlmerpark ten prooi is gevallen aan de destructieve hebzucht van stadsdeelbestuurders en projectontwikkelaars? En dan: hoe geef je een cijfer aan een park dat er niet meer is? Als ik, met het oog op de door het stadsdeel aangerichte ravage, een 1 zou geven, zou men kunnen zeggen: 'Zie je wel? Iedereen vond het oude Bijlmerpark kut. Het is maar goed dat we het verkwanseld hebben.' Zou ik aan de andere kant een dikke voldoende geven, dan bestond het risico dat men zou denken dat de plannen van het stadsdeel mijn volledige instemming genieten. Ik kwam er niet uit.

Omdat ik volgens eigen opgave het meest in het Gaasperpark kom (het Centraal Park Gaasperdam stond vreemd genoeg niet in de lijst, wellicht wordt er al op de nieuwe plannen van het stadsdeel geanticipeerd), volgde er een lijst vragen die specifiek op dat park betrekking hadden. Langzamerhand begon het me op te vallen dat alle vragen draaiden om de wijze waarop ik de parken gebruik. Tot mijn teleurstelling werd nergens gevraagd om een visie over het toekomstig gebruik (lees: behoud) van de parken. Bovendien waren het multiplechoicevragen en werd bijna nergens ruimte geboden voor een open antwoord. Ik besloot om grensoverschrijdend gebruik te maken van de weinige gelegenheden die het onderzoek me bood.

Voor wat voor activiteiten kwam ik naar het Gaasperpark? Naast de gebruikelijke activiteiten (hardlopen, voetballen, de liefde bedrijven/cruisen) mocht ik ook een eigen antwoord invullen. Ik dacht even na en schreef: 'Treuren om de teloorgang van het Bijlmerpark en plannenmakers van het stadsdeel in de smiezen houden'. Zo, die konden ze in hun zak steken. En het was nog waar ook.

'Zijn er voorzieningen of dingen die het Gaasperplas/Gaasperpark voor u (nog) aantrekkelijker zouden maken?', wilde de gemeente weten. Ik mocht meerdere antwoorden aankruisen en koos dan ook voor meer groen, een gevarieerdere beplanting, meer horeca, groene verbindingen tussen de diverse parken en (alweer mocht ik een eigen antwoord invullen!) landmijnen.

In de reeks vragen die volgde werd me letterlijk het hemd van het lijf gevraagd. Vreemd genoeg hadden de vragen nauwelijks meer betrekking op parken of groengebieden, maar op mijn opleidingsniveau, mijn baan, mijn inkomen, mijn etnische afkomst, het geboorteland van mijn moeder én dat van mijn vader, mijn burgerlijke staat en mijn thuissituatie, mijn mening over het winkelbestand in de omgeving, je kunt het zo gek niet verzinnen. Zelfs mijn Body Mass Index (BMI) wilden ze weten. Geloof het of niet: het schijnt dat mijn lichaamsmassa van onschatbaar belang is voor het groenbeleid van de gemeente.

Maar hoeveel gewicht ik ook in de schaal leg, nergens werd om mijn advies gevraagd. En dat is jammer. Want ik had de gemeente graag geadviseerd om de drie resterende bomen in het Bijlmerpark te gebruiken om vernielzuchtige bestuurders, plannenmakers en projectontwikkelaars aan op te knopen, opdat ze, zodra hun lichamen zachtjes beginnen te fermenteren, de uit hun bomen verdreven kraaien tot voedsel kunnen dienen.

Aan de andere kant: hoewel deze suggestie prima uitvoerbaar is (in tegenstelling tot wat het stadsdeel graag beweert zijn die bomen kerngezond), denk ik niet dat ze zou worden overgenomen. Per slot van rekening gaat het slechts om een mening. En in onze mening is de gemeente, alle mooie enquêtes ten spijt, helaas niet geïnteresseerd.

zeven reacties op "Het Grote Groenonderzoek"

Vinus
-1-  Vinus:
Mijn probleem met dergelijke vragenlijsten is dat nooit de antwoordmogelijkheid wordt geboden op de vraag wat je het liefst in een park doet, namelijk GENIETEN. Deze onderzoeken worden altijd gehouden met de bedoeling dat groen en parken gebruikt moeten worden, omdat ze anders nutteloos zijn. Maar genieten, adem halen, tot rust komen, naar mensen loeren is toch ook gebruik?

Er zal straks wel weer uit het onderzoek blijken dat parken zogenaamd niet genoeg gebruikt worden en ziedaar het argument om maar weer te gaan schoffelen en te bouwen, bah!
engine 54
-2-  engine 54:
Niet zo pessimistisch Marco.
Het is natuurlijk zonde van die 8500 gekapte bomen, maar het Bijlmerpark verdwijnt niet. Het wordt verhoogd en opgeknapt. Aan de rand komen woningen ja.
Maar er komt ook een natuurpark waar je kunt sporten, een bomentuin, een recreatieweide, waterpartijen, uitkijkheuvels, etc. En er komen nieuwe fiets- en wandelpaden. Klinkt toch niet zo gek.
Ze zullen alleen wel een aantal jaren bezig zijn.
Tegen de tijd dat ze daar klaar zijn kun je er dus heerlijk met je rollator gaan wandelen!
rh99
-3-  rh99:
Het Bijlmerpark is niet afgesloten, het Bijlmerpark is opgeheven. Dat wat er voor terug komt mag wat mij betreft de naam park niet meer dragen. Een groenstrook met een kleine 500 bomen tussen de huizen en de sportvelden. Tot de dag dat ik weer over dat grondgebied mag om naar mijn werk te gaan en mijn boodschappen te doen ben ik genoodzaakt ruim 15 minuten om te fietsen.

Elke dag word ik geconfronteerd met de kapitaalzucht van het stadsdeel zelfs het oudste stukje pure Bijlmer is omgeploegd.

Het mooie stukje natuur, beter bekend als het vennetje met alle ringslangen uilen, buizerds spechten en wat nog meer aan dieren
is niet meer. Nee, daar zijn eco-woningen gepland.

Deze laatste grote stunt van het stadsdeel heeft mij na 40 jaar Bijlmer doen besluiten de wijk te verlaten, ik wil niet meer wonen in dit tot steen verworden stadsdeel.
Teiz
-4-  Teiz:
Suggesties om een park 'nog beter te maken' ken ik van de plannen rond de Meridiaan in Almere. Je kon het zo gek niet bedenken of het adviesbureau suggereerde het: van natuurreservaat tot een wildwaterparcours voor de kano. De uiteindelijke plannen behelsden een bedrijventerrein en een stuk of wat torenflats, want alle plannen van de burger (of 'die burger') moesten toch ook betaald kunnen worden. Alleen: afgezien van een extra trapveldje en een verdwaalde lantaarnpaal kwamen ze niet. Toen de gemeente vervolgens van oplichterij werd beticht, kwamen ze met een jammerverhaal over ruimtegebrek. In Almere. Omdat ze werden uitgelachen zijn ze met een nieuw plan aan de de slag, die ongetwijfeld op precies hetzelfde neerkomt: dat wordt dus tien jaar geouwehoer en een finale bij de Raad van State.
John Zwart
-5-  John Zwart:
Helaas is er een groot verschil tussen het doel dat de overheden beogen met enquetes en het doel wat de burgers veronderstellen dat met enquetes wordt beoogd. De overheden hebben dezelfde ideeën als commerciële opiniepeilers: hoe verkoop ik mijn beleid (lees ook: product) het beste. De enquete krijgt het etiket wat de burger er graag op ziet, maar dat verandert het 'product' natuurlijk niet.
Reclame staat vaak op gespannen voet met de werkelijkheid, zie het dus maar als reclame en neem het niet al te serieus. Als je maar het vermoeden hebt dat de enquete niet in je voordeel zal worden gebruikt is de beste plek: de prullenbak van de pc of de oud papierbak in het berghok.

Het rare is dat overheden het onbetaalbare groen in stedelijke omgeving tegenwoordig bekijken als kostenpost waartegenover baten moeten staan, liefst 'kostenneutraal' dus. Gek idee, want de baten van groen in, bij en om de stad zijn niet in geld uit te drukken en dat groen zou dus ook niet in handen van boekhouders mogen vallen. De belangrijkste baten van stadsgroen zijn onschatbaar.
Flipper
-6-  Flipper:
Hmmm..., John Zwart (18 september 2008 10:13uur) verwoordde het al heel goed. Ik behoef daar dus niets aan toe te voegen.
Flipper
L.A.Dirks-goedhart en L de Vries
-7-  L.A.Dirks-goedhart en L de Vries:
het bijlmerpark was de laatste tijd erg gevaarlijk,het zat vol met junks je kon er echt niet meer veilig lopen overal hadden ze hutjes tussen de bomen van oude zeilen ,wij doorsten er niet meer door heen te lopen .
laten we nu eens eerlijk zijn ,we hebben nu al commentaar ,maar wie weet hoe mooi het wordt ,het is ook niet waar dat alles is gekapt er staan nog heel wat groepjes bomen.
en dan als er ook huizen komen ?????heeft niet ieder mens recht op een woning???iedereen vindt het onzin dat er gebouwd wordt ,maar ook wij wonen in Zuid Oost,en ook voor dat onze huizen er gebouwd werden ,was er weerstand,ook toen was het jammer van de natuur.
wij moeten er niet aan denken ,dat wij ooit uit Zuid Oost weg zouden moeten en ergens anders moesten gaan wonen .
Zuid Oost is het mooiste gedeelte van Amsterdam,wat ze er ook van mogen zeggen .
als wij van Gooioord naar kraaiennest lopen genieten we van de mooie natuur ,is het niet prachtig ???we wonen in een paradijs ,maar de meeste mensen zien dat niet eens ,maar klagen wel over elke verandering
Als wij uit het kamer raam kijken hebben we een prachtig uitzicht ,we leven in de natuur ,iedereen die op bezoek komt zegd altijd ,wat is het hier toch mooi ,laten we blij zijn met ons Zuid Oost en dat park ik weet zeker dat ,dat ook weer mooi wordt en de huizen er bij ,laten die mensen net als wij genieten van ons mooie Zuid Oost .
gun ieder een plekje om te wonen ,wees tolerant en niet ,als ik het maar heb ,een ander heeft geen huis nodig ,en je zal zien hoe mooi het weer wordt .
niet direct oordelen het komt vast allemaal weer goed ,let maar op ,weer een aanwinst voor Zuid Oost en geen junken plaats met spuiten en handelaren waar wij niet meer dorsten te lopen .
dit is onze mening.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.