Home > > Koers Nieuw West, onderneming of ambtenarij?

Koers Nieuw West, onderneming of ambtenarij?

Koers Nieuw West is een jaar na de start al aan een reorganisatie toe. Deze ambtelijke organisatie heeft zich een vol jaar kunnen voorbereiden maar is na het eerste jaar in functie niet in staat gebleken om zich als een adequaat opererende organisatie te profileren.

Koers Nieuw West is opgericht met overheidsgeld. De organisatie heeft als doel de maatschappelijke positie van alle bewoners in Nieuw West op hetzelfde sociaal-economische niveau te brengen als de gemiddelde inwoner van Amsterdam. En dat allemaal binnen 10 jaar. Koers Nieuw West is de opvolger van ParkStad die midden jaren 90 de omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperatie in Amsterdam Nieuw West startte. De ruimtelijke vernieuwing was goed op gang gekomen maar de sociale en economische vernieuwing kon nog wel een duwtje gebruiken.

Begin juli 2008 heeft Koers Nieuw West de 2e focusnotitie op zijn website gepubliceerd. Deze notitie bepaalt de werkwijze en focus voor de komende twee jaar. Het Bestuurlijk Overleg Koers Nieuw West, bestaande uit de vier stadsdelen in West en Bos en Lommer/Kolenkitbuurt heeft deze organisatorische bijsturing op 5 juni goedgekeurd. Het oprichtingsbesluit blijkt niet binnen de huidige juridische kaders te passen en moet opnieuw. Ook zijn er teveel projecten en programma’s van de overheid, de corporaties en het maatschappelijk middenveld met dezelfde doelstellingen om het overzichtelijk te houden. Bovendien wordt de werkwijze onder handen genomen met mogelijke gevolgen voor de opbouw van de organisatie. Welke? Dat moet nog blijken.
Deze reorganisatie volgt een jaar na de oprichting op 1 juli 2007. De voorbereiding startte medio 2006. De reorganisatie mag een half jaar duren en ¤ 200.000 kosten.

Conclusie: na 10 jaar ervaring met ParkStad en tweeënhalf jaar voorbereiden en uitproberen is het afwachten of deze keer Koers Nieuw West wel goed gaat functioneren.

Ik zou de organisatie willen adviseren om ‘ns met het UWV te gaan praten. Daar vinden ze dat je binnen een half jaar een rendabele organisatie uit de grond kan stampen. En als dat niet lukt? Jammer dan, maar dan is je kans verkeken.


twee reacties op "Koers Nieuw West, onderneming of ambtenarij?"

Arjan
-1-  Arjan:
Aan de oprichting van Koers West hebben vast weer heel veel mensen geld verdiend. Maar ach, wat maakt het uit er kwam toch veel poen uit de knip van “de achterstandswijken” de kant van West op. Natuurlijk stellen we toch weer een mooie nieuwe notitie op (opmaken notitie, uitwerking, presentatie etc.etc.) waar een prijskaartje aanhangt en huppa, dat is ook weer binnen. En dan na tien jaar wederom kijken wat er nu is gerealiseerd. Komt er wel weer een ander buro met een flitsende titel. Ik erger me werkelijk helemaal wild aan dit soort situaties. Wel eens gezien hoe er met de bestaande winkels en bedrijven in dit deel van de stad wordt omgegaan. Ik ken daar winkeliers en ondernemers die moesten wijken voor al die fraaie plannen en ach ja, niets aan te doen mensen dat hoort nu eenmaal bij het ondernemersrisico. Een aantal van deze mensen zitten thuis op een houtje te bijten. Brrrrr, grrrrrr. Lekker toch dat spelen met overheidsgeld!
Bert
-2-  Bert:
Samenvoegen west; zijn er in ieder geval weer wat (subsidie afstemmings)schijven minder. En de stadsdelen zelf zo weing mogelijk inspraak geven bij het fusieproces.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.