Home > > Aangesproken in 'eigen cultuur'

Aangesproken in 'eigen cultuur'

null
Slotervaart - Het merendeel van de patiënten in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is niet-westers allochtoon, waaronder met name mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Sinds dit jaar kunnen patiënten op de afdeling hematologie/oncologie in eigen taal worden bijgestaan door een zorgconsulent. Culturele tolken kun je ze noemen en ze doen meer dan vertalen. Want zelfs al spreekt de patiënt Nederlands, dan zijn er nog culturele verschillen die in de weg kunnen staan.
Yeter Sahbaz kwam op twaalfjarige leeftijd vanuit Turkije naar Nederland en is afgestudeerd gezondheidsvoorlichter. Latifa Hafidi is hier geboren, haar ouders in Marokko, en is verpleegkundige, gespecialiseerd in oncologie. Dat vertalen meer is dan woorden omzetten van de ene naar de andere taal, weten ze uit ervaring. En ook is uit onderzoek van het ziekenhuis gebleken dat er gemakkelijk misverstanden ontstaan tussen zorgverleners en niet-westerse allochtone patiënten door culturele verschillen. Yeter: "Wij kennen de achtergrond, de cultuur van de Turkse en Marokkaanse mensen. Dat is echt nodig als je goed wilt vertalen. Ook mensen uit andere landen, maar wel met een islamitische achtergrond kunnen wij al beter begeleiden door onze kennis van het geloof."

Met de zorgconsulenten, die afwisselend of samen iedere dag aanwezig zijn, wil het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis het wederzijds begrip en daarmee de zorg verbeteren. Niet alleen patiënten hebben baat bij hun aanwezigheid. Latifa en Yeter helpen ook de autochtone artsen en verpleegkundigen. Zij hebben immers te weinig kennis over de allochtone leefwereld en hebben behoefte aan deskundig advies over de juiste bejegening van allochtone patiënten. Aan de andere kant blijken deze patiënten te weinig kennis te hebben over ziekten, behandelingen als ook over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. Latifa: "Neem bijvoorbeeld een vrouwelijke patiënt die zich niet wil laten verzorgen door een mannelijke zorgverlener. En ook het taboe op kanker dat onder veel patiënten heerst. Deze ziekte wordt nog wel eens als besmettelijk of als straf van God gezien. Ook de patiënten zelf hebben dus vragen. Mogen ze bijvoorbeeld als moslim morfine toegediend krijgen?" En daar heb je dus iemand bij nodig die meer doet dan sec vertalen.


26 reacties op "Aangesproken in 'eigen cultuur'"

Rianne van Vliet
-1-  Rianne van Vliet:
Heel goed natuurlijk dat deze zorgconsulenten er zijn. Wat ik alleen wel heel vreemd vind is dat deze zorgconsulenten er nu pas zijn. Hoelang zijn er al geen niet Westerse allochtonen in Amsterdam? Hebben deze mensen dan altijd op een stuk onbegrip van artsen moeten rekenen? Ernstig! Nu kan ik me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat in bijvoorbeeld Turkije en Marokko de gezondheidszorg best up to date is. Ik las laatst zelfs dat je je momenteel in beiden landen beter kunt laten behandelen dan in Nederland. Hou verhoudt zich dit nu tot elkaar. Daar ben ik dan weer heel benieuwd naar.
Arnoud de Jong
Nou, die zorgconsulenten bestaan al veel langer dan vandaag. In elk geval voor huisartsen en hun allochtone patiënten. Zie bijvoorbeeld:
http://tinyurl.com/5nrg5e
estherd
-3-  estherd:
Krijg ik ook een zorgconsulent die het saggerijnige gebrom aan het bed door de chirurg voor me vertaalt?
Ik weet het niet met dit soort dingen, hoor. Als verpleegkundige in het Lucas werkte ik heel vaak met allochtone patienten en hun families en dat ging heel goed- en als het botste kwam je daar ook wel uit.
Tee
-4-  Tee:
Prachtig. Alles wordt uit de kast getrokken om maar tegenmoet te komen aan mensen met een religieuze handicap. Het mag wat kosten.
Maar pas op, voor je het weet, wordt deze verwennerij ook als discriminatie en racisme gezien en heeft het ziekenhuis het discriminerende Meldpunt Moslimdiscriminatie op zijn dak.
yanny scutt
-5-  yanny scutt:
In de gezondheidszorg gaat het al niet zo denderend qua kennis en vaardigheden weet ik uit eigen ervaring in de afgelopen 5 jaren.

Je moet welhaast een aparte verzekering afsluiten om goed en juist behandeld te worden geheel volgens de marktwerking die door ex-minister Hoogervorst is ingezet.(en dat bovenop de torenhoge premie's die wij allemaal verplicht moeten betalen!)

Het Slotervaart-ziekenhuis was failliet en heeft een nieuw bestuur. De directeur is Turks en vrouw met een groot ideaal (en geen financieel 'schoon' verleden) En dat maakt mij bijzonder wantrouwig!

Want wie heeft het geld geleverd aan deze directeur -en met welk oogmerk- om het failliete ziekenhuis te laten voortbestaan? Dat is een raadsel.

Als ik Moslim was zou ik nooit in dat ziekenhuis terecht willen komen want daar kom je dan met vreselijke buikpijnen omdat je blindedarm faalt.

Dan moet er eerst worden vertaalt..
Liz
-6-  Liz:
Mijn man werkt als arts en hij baalt enorm als hij weer eens voor joker staat met zijn uitgestoken hand, die niet wordt geaccepteerd door een islamitische vrouw. En hij moet nog worden onderwezen zeker in de regels en gebruiken van haarWaar??? Waarom leert zo'n vrouw niks over onze cultuur?
Allemaal heel fijn hoor, dat vertalen voor mensen die de taal niet spreken, is heel handig.
RudiPensionado
-7-  RudiPensionado:
Tsja, en ik maar aanpassen als ik in het buitenland ben. Taal en gebruiken leren etc. Moet je natuurlijk wel willen maar dan heb je wel een prettig leven.
Hoe lang blijven wij deze mensen, die nauwelijks of niet integreren, nog doodknuffelen?
Wellicht bieden de volgende verkiezingen uitzicht op verbetering van dit voortslepende probleem?
John Zwart
-8-  John Zwart:
Er wonen in Amsterdam 80 verschillende nationaliteiten, qua landen van herkomst. Het is onzin en ongewenst om elke groep volledig tegemoet te komen in begrip van meegenomen culturele eigenaardigheden en taalgebreken, bovendien is dat technisch en financieel niet haalbaar.
Als dat voor een enkele bepaalde groep wel wordt gedaan, is dit een speciale voorkeurbehandeling. Er zouden (terecht?) allerlei groepen kunnen opstaan en zeggen: waarom zij wel en wij niet? Bij ziekte en ongeval passen geen voorkeur en speciale benaderingen. Als er ergens gelijkheid zou moeten zijn dan is het wel in het ziekenhuisbed.
Privéklinieken kunnen in het kader van concurrentie wel bijzondere diensten aanbieden, maar dat zal dan wel op de rekening tevoorschijn komen, zij moeten immers hun eigen broek ophouden. Bijzondere diensten aan een aparte clientengroep binnen de algemene gezondheidszorg dienen financiëel transparant te zijn en moeten controleerbaar zijn.
Arnoud de Jong
Volgens mij wordt hier in de reacties een beetje teveel gegeneraliseerd. We hoeven inderdaad niet een consulent te zetten bij elk wissewasje en we mogen van de allochtone medemens ook de nodige inzet verwachten.
Volgens het artikel gaat het hier echter om de afdeling hematologie/oncologie. Daar komen dus mensen met ingewikkelde ziekten als leukemie, botkanker e.d.
Die ziekten vergen langdurige en ingewikkelde behandelingen met veel medicijnen die ook nog eens in de juiste doseringen op tijd moeten worden ingenomen.
Ook al spreek je wél goed de taal, dan valt het nog niet mee om alles goed te begrijpen.
Dan lijkt me een consulent geen overbodige luxe en misschien besparen die aan de andere kant dan ook weer tijd en geld.
Arnoud de Jong
@Yanny:
Het Slotervaart Ziekenhuis is overgenomen door investeringsmaatschappij Meromi Holding van Aysel Erbudak, die nu bestuursvoorzitter is. De kapitaalverschaffer achter de schermen was zakenpartner en miljonair Jan Schram.
Zo te zien draait het ziekenhuis nu best goed. In elk geval qua behandelingen. Ik kom er vrij regelmatig voor/met mijn moeder en het valt mij op dat ze altijd vriendelijk en deskundig wordt behandeld. Persoonlijk vind ik het Slotervaart prettiger dan het Lucas-Andreas (is toch meer een fabriek).
Dus je vooroordeel is waarschijnlijk niet terecht.

Toevoeging: ik heb nog eventjes nagezocht en vond deze aardige link over de actuele situatie:
http://www.vrijspreker.nl/w...
yanny scutt
-11-  yanny scutt:
Arnoud,het allerbeste ziekenhuis op het gebied van Oncologie (Kanker)is en blijft het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis en daar hebben wij HE-LE-_MAAL geen Slotervaart commercie bij nodig!

Dat jouw moeder daar zo prettig wordt ontvangen komt vast door het feit dat daar nu jonge (betaalde) gastvrouwen staan die haar niet het gevoel geven dat het slecht gaat met haar.

De vrijwilillegers -meestel ouderen- zijn daar niet meer gewenst want zij hielden zich niet aan de realiteit van de nieuwe Slotervaart-ziekenhuis: Wat er ook gebeurt, het gaat altijd goed met u!

Ik denk het niet want Aysel Erbudak EN Jan Schram zullen samen toch niet alle kankerproblemen hebben opgelost?!

Persoonlijk geloof ik in de deskundige en persoonlijke begeleiding van het Anthony van Leeuwenhoek -ziekenhuis want daar zijn zij eerlijk naar de patient en familie toe.

Ik hen NIETS met Holdings en Vastgoed-lieden.

Vooral niet wanneer zij betaald worden uit de torenhoge premies worden die wij maandelijks moeten ophoesten!
yanny scutt
-12-  yanny scutt:
Ehh... ik bedoelde natuurlijk, 'Ik heb niets met Holdings' etc.
Jip Ster
-13-  Jip Ster:
Zorg consulenten zijn onmisbaar in deze tijd.
Het is een gegeven dat niet alle mensen de Nederlandse taal machtig zijn, ook werken veel zorgverleners vanuit hun eigen referentie kader en hebben ze weinig kennis van andere culturen.
Dit wordt deels ingegeven door politieke intolerantie. De zorgbehoefte van patiënten heeft hier echter niets mee te maken.
Een zorgverlener is ten allen tijden verplicht om zich te richten op de specifieke zorgvraag van de patiënt. Zorg consulenten zijn nodig om de cultuur en taal barrière te slechten hierdoor zal de patiënt beter geholpen worden.
Elk ziekenhuis waar het overgrote deel van de patiënten te maken heeft met taal en cultuur problemen zal moeten zoeken naar oplossingen

Discussies over integratie, intolerantie en emancipatie horen niet thuis in het ziekenhuis. Daar helpen we mensen.
Caroline
-14-  Caroline:
Ik sluit mij volledig aan bij Jip Ster,
Als iemand de diagnose kanker krijgt te horen is het een crisis situatie. Ieder mens heeft recht op goede zorg, mensen moeten geen politieke discussies gaan voeren hier.
Immers ieder burger in Nederland betaalt ziektekostenpremies, dus hebben zij recht op goede zorg. Men lijkt Verdonk wel hier aan de racties te zien!
Trouwens ik kom zelf regelmatig bij het Sint Lucas Andreas ziekenhuis, bij diverse specialistische afdelingen, geen klachten tot nu toe en meestal zijn ze vriendelijk en wordt je altijd goed geholpen( er zijn wel eens mensen wie geen lachspieren hebben of ruzie met partner heeft, denk ik:)))Maar ja dat heb jij overal!
thorical
-15-  thorical:
Dit toont maar weer aan met welke vreemde gedachten mensen zich in buitenlanden vestigen. Nederlands sprekende verzorgers aan de Playa's en mediterraan sprekenden aan een Nederlands ziekenbed.
yanny scutt
-16-  yanny scutt:
Jip Ster en Caroline,

Vorig jaar werd mijn zwager opgenomen in het boven 't IJ ziekenhuis. De zorgconsulente aldaar kwam met een hele vragenlijst die ingevuld diende te worden (geen enquete!) om vast te stellen wat de klant wenst.

Naast allerlei andere niet ter zake doende vragen, werd ook nog de ultieme vraag gesteld aan mijn zwager -die pijn had en een dokter wilde- of hij gereanimeert wilde worden. Mijn zus is toen danig (snel exit consulente) uit haar slof geschoten want dit soort vragen worden dus gesteld aan mensen die nog geen 45 jaren oud zijn!

Als dat zorgconsulentie inhoudt dan kan dat ons dat gestolen worden worden en kan het geld veel beter worden besteed aan meer artsen die daadwerkelijk helpen!
yanny scutt
-17-  yanny scutt:
PS. Ons geld moet naar artsen en kundige assistenten en niet naar bergen papierwerk!

De consulente kost geld en al dat papier ook. Dat zouden de verzekerings-maatschappijen eens moeten gaan beseffen..
Jip Ster
-18-  Jip Ster:
Gelukkig hebben de verzekerings Maatschappijen het iets beter begrepen dan een aantal mensen die zich uiten op dit forum.
John Zwart
-19-  John Zwart:
Misschien “consulent(e)” opnemen in het aanvullend verzekeringspakket? Dan hoeven de realistische reageerders hier niet onder de gordel aangevallen te worden en is alles prima geregeld. Stel je zo'n functionaris (m/v) op prijs verzeker je je ervoor en anders doe je het niet. Logisch en simpel.
Ook ik vind de polarisatie in de reacties onaangenaam maar op een andere manier dan degenen die over “politieke intolerantie” en “Verdonk aanhang” spreken.
Ik zou ook nooit spreken over “de linkse kerk”. Al dat soort stekeligheden vertroebelen de zaken waarom het in feite gaat.
yanny scutt
-20-  yanny scutt:
Jip Ster, leg dat eens uit dan!?
yanny scutt
-21-  yanny scutt:
John Zwart, de consulent m/v zit al in je basispakket hoor.Daar hoefde je helemaal niets voor te doen want dat ging vanzelf!

Als je dan in het ziekenhuis opgenomen moet worden -vanwege 'weetik veel' krijg je eerst een 'intake' gesprek met een consulent(e) die jou vragen gaat stellen aan de hand van een lijst die zij moeten invullen van de verzekeraar..

Als je daar dan argeloos zegt dat je niet gereanimeert wilt worden dan dan is de kans 'levensgroot' dat je heel erg dood gaat!

Want verzekeringsmaatschappen bestaan om winst te maken en dat lukt heel goed als jij wat eerder dood gaat (ook al had jijzelf andere plannen)

Ik verwijs je graag naar een artikel in de krant 'Het Parool' van afgelopen zaterdag want er zijn klachten van mensen die teveel pijn ervaren na een operatie.

De Apotheker en Anestheist beweren dat zij er alles aan doen om mensen geen pijn te laten voelen en ik geloof dat graag en aan hun kennis twijfel ik geen moment!

Maar zij zijn niet de baas.
yanny scutt
-22-  yanny scutt:
PS. De klachten over pijn van de mensen in een ziekenhuis en het onderzoek ernaar, ging over het Slotervaart-ziekenhuis.
daniel
-23-  daniel:
Dit is nou een mooi voorbeeld van hoe marktwerking in de zorg tot maatschappelijk wenselijke gevolkgen kan leiden zonder de maatschappij op kosten te jagen. Mevrouw Erbudak ziet dat haar zorgconsumenten beter bereikt worden in hun eigen taal en cultuur, dus zet ze zorgconsulenten in. De belastingbetaler betaalt niets, want het is een privaat ziekenhuis. Iedereen blij!
Jipster
-24-  Jipster:
Ik heb de indruk dat de actieve forum leden voldoende hebben aan hun eigen mening. Ze “luisteren” niet naar hetgeen anderen te zeggen hebben en weten elke discussie terug te leiden naar populistische intolerantie. Het gaat in het bovenstaande artikel bijvoorbeeld over het Sint Lucas Andreas en over zorg die mensen nodig hebben. Niet over het Slotervaart ziekenhuis en privatisering van ziekenhuizen.

Ook ik ben van mening dat het een stuk handiger is om je bijvoorbeeld de taal van het land waar je woont eigen te maken. Helaas is dat vaak niet het geval. Dit betekent dan niet dat je mensen aan hun lot over laat. Zorg op maat is dan het uitgangs punt.
Liz
-25-  Liz:
Zolang het blijft gaan om taal vind ik het prima, maar zodra het weer gaat om seksesegregerende cultuurkenmerken (geen handgeven, een vrouwelijke gynaecoloog eisen tijdens de bevalling) dan houdt het voor mij gewoon op. Ik ben het zo beu om voor dat soort dingen maar begrip op te moeten blijven brengen.
des
-26-  des:
Jaarlijkse ziekenhuis test; Het Slotervaart-ziekenhui = één van de slechtste ziekenhuizen in nederland.......maare WINST..ja dat maken ze wel, laat dat maar aan mevrouw.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.