Home > > Curriculum vitae van een vierjarige

Curriculum vitae van een vierjarige

Wat is uw beroep? Wat is uw werkadres? Welke studie heeft u gedaan? In welk jaar heeft u uw diploma behaald? Wie is de meest verdienende partner? Maakt u gebruik van een uitkering? Is er sprake van een éénoudergezin? Bent u woonwagenbewoner? Werkt u op de kermis? 

Dit zijn enkele vragen die ik zag op de inschrijfformulieren van Amsterdamse basisscholen. Scholen waarbij sprake is van 'inloting', maar waar geen notaris aan te pas komt. Wat betekent het dat we invullen dat we hoger opgeleid zijn, Hollandse achternamen hebben, niet op de kermis of bij Frans Bauer in de woonwagen wonen en ook nog eens gelukkig getrouwd zijn? En wat als je invult 'beroep: caissière'. Of 'al zes jaar werkloos en gescheiden'? Wat gebeurt er dan met de inschrijving van je kind?

Hoe gaan we in Amsterdam om met de kansen van een kind? De dienst Onderwijs en Statistiek gaf deze maand cijfers over de segregatie in het basisonderwijs: er zijn veel scholen met ofwel te weinig ofwel te veel achterstandskinderen.

Als ouders voelen we ons voor een dilemma geplaatst. In de zoektocht naar een school voor onze dochter viel vooral op dat er weinig tot geen gemengde scholen zijn. Jammer, want Westerpark is het afgelopen decennium in samenstelling veranderd door de renovaties en koopwoningen. Dit zou goed gemengde scholen mogelijk kunnen maken. Veel 'witte' kinderen zitten nu op de school die door O&S aangemerkt wordt als 'te witte school' of op een school in het centrum. Zoals ik een ouder hoorde zeggen: "Ik heb liever dat de Montessori-juf een liedje zingt als ze de aandacht wil, dan dat mijn kind naar een zwarte school gaat."

Onderwijs moet er voor zorgen dat kinderen gelijke kansen krijgen. In hoeverre is de werkelijkheid daarvan verwijderd? Bijzondere scholen mogen kinderen selecteren, openbare scholen niet. Wat kunnen we eraan doen? Kan 'de politiek' iets doen? Een ouder van basisschool 'De Bron' zegt: "Als politicus wil je segregatie tegengaan en dat verkondig je ook in allerlei folders, besprekingen, en noem maar op. En vervolgens fiets je zelf wel een blokje om om je kind op een witte school te zetten."

Zelf ben ik er hevige voorstander van geworden om de restanten van de verzuiling op te ruimen. Deel kinderen op postcodegebied in en zorg dat de wijken gemengd zijn. Witte en zwarte scholen... kom op, zo kunnen we toch niet de toekomst in?


veertien reacties op "Curriculum vitae van een vierjarige"

Marco
-1-  Marco:
Hulde Esther, helemaal mee eens.
Sigi
-2-  Sigi:
Goed stuk, helemaal mee eens!
Vroeger moest je inderdaad gewoon naar een school in de buurt. Is dit afgeschaft?

Verder zou ik inderdaad ook wel antwoord willen hebben op de vragen die je in het begin stelt.
Bart
-3-  Bart:
Ongekend discriminerend en privacy-fraudegevoelig, deze kwetsende vragen. Een kind heeft recht op een school in zijn/haar buurt! Ongeacht beroep, inkomen, ras, sekse en seksuele voorkeur van ouder(s)! Dat het zover heeft moeten komen, of hebben de ambtenaren in Amsterdam alweer jaren zitten slapen? Volgens 'Brussel' is een vragenformulier, zeker niet voor een openbare basisschool op deze wijze gewoon niet toegestaan, want mogelijk discriminerend en stigmatiserend...
Bart
-4-  Bart:
-Sorry dat mijn reactie 2 x is geplaatst (webmaster?)-
Inderdaad: deel ieder kind gewoon in volgens postcode of wijk als het om openbaar onderwijs gaat, en vervolgens kijkt de betreffende ambtenaar of het aanbod 'matcht'bij de vraag..
In overleg kan een betreffend stadsdeel/ de onderwijsinspecteur binnen scholen nog wat 'uitruilen', mocht er een overaanbod zijn voor 1 bepaalde school; lijkt me simpel toch?
Berry v/d D
-5-  Berry v/d D:
Prachtig artikel! Heb je navraag bij de scholen gedaan waarom je deze informatie moest opgeven?
Alexander
-6-  Alexander:
Ik ben het met je eens dat kinderen door vreemde verdeel regels niet evenveel kansen krijgen.

Toch is dit een erg slecht artikel. Je hebt zeker geen navraag gedaan wat er met deze informatie gebeurt.

De hoeveelheid overheidssteun die scholen krijgen wordt bepaald door deze factoren. Dat betekent niet dat men op Nederlandse scholen hierdoor kinderen ongelijk gaat behandelen. Deze regels gelden niet alleen voor Amsterdam met veel verschillende bevolkingsgroepen, maar voor alle scholen in heel Nederland.

Ongelijke behandeling ontstaat vaak door kortzichtigheid, bijvoorbeeld doordat men van het slechte van de mens uit gaat, zonder te bedenken waarom mensen iets doen.

Ik snap niet waarom je denkt dat er bij deze lotingen gefraudeerd wordt.
Arnoud de Jong
Het is helemaal geen slecht artikel, Alexander! Het is terecht dat er kanttekeningen worden gezet bij vragen die heel raar overkomen op ouders.
Moet elke ouder dan gaan uitzoeken wat het nut van die vragen is? Nee, dat moet vooraf duidelijk worden gemaakt door degene die de vragen stelt.
Alexander
-8-  Alexander:
Daar heb je wel een punt Arnoud. Scholen moeten inderdaad niet van ouders verwachten dat zij op de hoogte zijn van de vaak vreemde overheidsregels en dit eerst vertellen voordat de vragen gesteld worden.

Aan de andere kant kun je van de schrijver van dit artikel wel verwachten dat ze haar beweringen controleert.
John Zwart
-9-  John Zwart:
Er worden van jaar tot jaar steeds meer impertinente vragenformulieren onder je neus gedrukt. Het wordt tijd dat we al deze rubriceerders en 'onderzoekers' ter verantwoording roepen. Als dit artikel daar een aanzet toe is heeft het zeker zijn nut.
Esther van der Meer
-10-  Esther van der Meer:
Ik beweer niet dat er bij de lotingen gefraudeerd wordt. Het is alleen geen open en controleerbaar systeem.

Wat betreft de gekoppelde overheidssubsidie: er zijn ook scholen die alleen naam en adres van kind en ouders willen weten, dus er is geen sprake van een uniforme procedure voor alle scholen. De school bepaalt zelf welke vraag er staat op het formulier. De vragen die ik hier heb opgesomd zijn afkomstig van verschillende formulieren. En welke subsidie is er gekoppeld aan de vraag wie de meest verdienende partner is?

Als er overheidssubsidies gekoppeld zijn aan deze antwoorden, dan zouden deze vragen ook pas gesteld kunnen worden na de inloting of inschrijving. Anders zou het impliceren dat er wel een systeem is dat 'te veel' en 'te weinig' achterstandskinderen kan verdelen. En dat zou ik alleen maar toejuichen.
Thoric
-11-  Thoric:
Zelf ben ik er hevige voorstander van geworden om de restanten van de verzuiling op te ruimen. Deel kinderen op postcodegebied in en zorg dat de wijken gemengd zijn. Witte en zwarte scholen... kom op, zo kunnen we toch niet de toekomst in? Dit is een naief en achterhaald beeld van de toekomst.
In Engeland is het postcode beleid en daar worden huizen zelfs gekocht op scholings mogenlijkheid.(incl.rijzende vastgoedprijzen)
En ik ben zeker tegen een gedwongen schoolkeuze.
Toine
-12-  Toine:
Deel kinderen op postcodegebied in en zorg dat de wijken gemengd zijn.

Dankuwel, maar ik bepaal graag zelf waar ik mijn kind op school doe. Kinderen horen geen speelbal te zijn van een politiek ideaal en diens sociale experimenten.

Ik ben ook erg benieuwd hoe je wilt zorgen dat wijken 'gemengd' worden. Naast dat dit volgens mij onmogelijk is (de Amsterdamse PvdA probeert het al minstens 20 jaar), blijkt ook nog eens dat het onwenselijk is. Politicoloog-superster Robert Putnam heeft in onderzoek aangetoond dat mensen die wonen in gemengde wijken veel wantrouwender en racistischer zijn dan mensen in ongemengde wijken. Misschien een leestip?
Arnoud de Jong
Ik ben toch wel blij met de interessante reacties hier, want ze geven een aardig inzicht in de verschillende voor- en nadelen van bepaalde systemen. Zoals de mogelijke relatie met vastgoedprijzen en de leestip.
bart
-14-  bart:
@ Toine en Thoric: in mijn reactie heb ik het woord 'gemengde wijk' uitdrukkelijk niet genoemd omdat ik vind dat kinderen die in een bepaalde wijk opgroeien, ook in die wijk op school moeten kunnen gaan, zo niet, dan ontstaat 'selectieve segregatie'. Daarmee bedoel ik dat er dan de mogelijkheid bestaat van 'eilandjes' binnen een wijk: kinderen die -meestal op dezelfde- andere school buiten de wijk zitten, contacten hebben met kinderen van die school en die andere wijk, en dat geldt ook voor de ouders!, en daarmee steeds verder uit de wijk verdwijnen: men zal zelfs gaan denken over verhuizen etc. Dat is nu omgekeerde integratie in een buurt.
Over de stelling van Putnam over ongemengde wijken: ik denk dat het minder belangrijk is hoe de wijk opgebouwd is, als het voorzieningenniveau, onderwijsniveau en leef- en woonstijlen maar niet botsen.. De Pijp bijv., waar ik 20 jaar woonde telt een paar honderd nationaliteiten, een zeer gemengde wijk dus, maar qua integratie en samenleven is het een zeer geslaagde wijk! Ik denk dat er veel meer factoren zijn die van belang zijn... Overigens gaan de meeste basisschoolkinderen in de Pijp ook daadwerkelijk op school in deze buurt (relatief goede scholen!), slechts een klein gedeelte gaat naar bijv. de Montessorischool direct over de Amstelbrug. Maar zo ging dat vroeger ook al,lees 'Kees de jongen' van Thijsse er maar op na.
Ik denk daarom dat het systeem van overheidssteun aan het basisonderwijs nodig op de schop moet, anders krijg je de onbegrijpelijke vragen, waar in bovenstaand artikel sprake van is!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.