Home > > Wel of niet open

Wel of niet open

Winkelend publiek
Amsterdam - Landelijk is weer eens de discussie losgebarsten of het aantal koopzondagen moet worden teruggedrongen of niet. Nou niet alleen een discussie, maar er is zelfs een actiegroep opgestaan. De actiegroep bestaat uit de landelijke VVD, de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), MKB-Nederland, de Consumentenbond en de gemeenten. Zelfs op de radio was het afgelopen dinsdag een heus item waar luisteraars hun ja dan wel nee konden laten horen.
In oktober 2007 kwam minister Maria v.d. Hoeven (CDA) met het Kabinetsvoorstel om het aantal koopzondagen aan banden te leggen. Reden: oneigenlijk gebruik van het begrip toeristisch regime. De Tweede Kamer moet zich hier binnenkort over dit voorstel buigen, zodat deze maatregel in 2009 van kracht wordt.
Even op een rijtje. In 1996 werd, ten tijde van de paarse kabinetten onder Wim Kok door D66 minister Hans Wijers, de nieuwe winkeltijdenwet ingevoerd. Dat betekende: op zondag in principe geen winkels open en gemeenten mochten zelf maximaal 12 zondagen per jaar aanwijzen als koopzondag. Op uitdrukkelijk verzoek van de PvdA werd nog ingebracht dat in toeristische plaatsen waar een toeristisch regime zou gelden, er elke zondag een koopzondag mocht worden gehouden. Protest alom uit de hoek van Christenen en kleine zelfstandigen. Uiteindelijk resultaat: gemeenten mochten zelf beslissen tot wel/niet invoeren van een koopzondag. Op verzoek van Christen Unie en SGP werd bij wet geregeld dat werknemers met gewetensbezwaren het recht kregen te weigeren op zondag te werken.

In 2006 werd de winkeltijdenwet geëvalueerd. Hieruit bleek dat 20% van gemeenten geen koopzondagen heeft, 7% maar 1, 2 of 3 koopzondagen per jaar had, 10% 4 tot 7 koopzondagen, 9% 8 tot 10 koopzondagen, 31% de maximale 12 koopzondagen hanteerde en 20% het begrip "toeristisch regime" hanteerde, waarbij dus alle zondagen waren omgezet in koopzondagen. In december 2006 dienden de SGP en de SP een initiatiefwetsvoorstel in om het toeristisch regime te beperken. Dit zou alleen nog maar mogen als er sprake zou zijn van toerisme van structurele en uitzonderlijke aard en omvang. Hiervoor zouden gemeentes goedkeuring nodig moeten hebben van de Minister van Economische Zaken.

In Amsterdam blijkt het hele Centrum (het gebied tussen de Singelgracht) inclusief het gebied rondom de grote musea te vallen onder de term toerismebepaling. Alles wat daar buiten valt moet zich dus houden aan de zondagse rustdag.

Wat is nu eigenlijk de dagelijkse praktijk? Alle winkels, zowel binnen als buiten het centrum mogen officieel elke dag behalve zondag van 06.00 tot 22.00 uur open zijn. Je ziet dat alleen de supermarkten, souvenirwinkels, wat bakkers, minimarkets en telefoon-, bel- en internetwinkels gebruik maken van deze uren. Daarnaast zijn de meeste grootwinkelbedrijven open op de traditionele koopavonden, zoals donderdag en/of vrijdag.
Opvallend: praktisch in alle stadsdelen zijn op zondag ook bakkers, minimarkets en de bel-, internetwinkels open. Gehandhaafd wordt er eigenlijk niet. Vreemd, want als bijvoorbeeld een grotere supermarkt buiten het centrum officieel een verzoek doet voor avondopenstelling dan mag dat niet en wordt daar strikt de hand aan gehouden.

Je kunt je afvragen of inderdaad een kabinet dit allemaal bij wet moet regelen of dat dit maar aan gemeentes zelf moet worden overgelaten. Maar, cruciaal is dan wie er gaat handhaven en wanneer. Doe je dat alleen als er klachten van omwonenden komen? Wordt er dan onderscheidt gemaakt in klein en groot? Moet je onderscheid maken in het type winkel? Moet je streven naar vastgelegde rustdagen? Kortom, gaan we voor de vrijemarkteconomie of gaan we mee met de bestrijders van de toenemende consumptiemaatschappij en moeten er meer Niet-Winkeldagen georganiseerd worden? Of, moeten we zelfs streven naar meer weggeefwinkels?

30 reacties op "Wel of niet open"

Johannes
-1-  Johannes:
Kennelijk maken de zondagsbakkers en belwinkels creatief gebruik van allerlei ontheffingen en vrijstellingen, zoals onderstaande.
[i]Artikel 6 (Winkeltijdenwet)

1.
Indien de eigenaar of beheerder van een winkel tot een kerkgenootschap behoort, dat de wekelijkse rustdag op een andere dag dan de zondag houdt, of te goeder trouw verklaart een godsdienst of levensovertuiging te belijden welke vordert, dat de wekelijkse rustdag op een andere dag dan de zondag wordt gehouden, verlenen burgemeester en wethouders op zijn verzoek ontheffing van het verbod van artikel 2, eerste lid, onder a.[/i]
Arnoud de Jong
Als ze wiet kunnen gedogen, moet dat met een open winkel ook vast lukken. Als het aan mij ligt maakt elke winkelier het zelf uit. Ik vind het nu al bijzonder irritant dat er op zondag zoveel dicht is.

En met het gezeur van Christenen kan ik niet zoveel.

Dat zoveel kleine ondernemers op zondag nog open zijn lijkt mij een aardig compromis tussen tegenstanders van de vrije markt en mensen zoals ik.

Maar dat de AH op de Elandsgracht en op het museumplein open zijn op zondag heeft uiteindelijk weinig met toerisme van doen. Alle bewoners gaan op zondag en masse die kant op om hun boodschappen te doen. Dus je maakt mij niet wijs dat er geen vraag naar is.
Rick
-3-  Rick:
Het stoort me mateloos dat zaken als “vrije markteconomie” en “consumentiemaatschappij” hierbij worden gehaald.

Het idee dat winkels op zondag gesloten moeten zijn heeft zuiver en alleen met het opdringen van fundamentalistisch gristelijke waarden op de rest van de bevolking te maken. Het is belachelijk dat de scheiding tussen kerk en staat blijkbaar op dit gebied nog steeds niet volledig is doorgevoerd.

Daar moet eerst maar eens een einde aan komen, en daarna kan er zuivere discussie ontstaan over overlast, consumentisme en de wenselijkheid van collectieve door de staat opgelegde rustdagen.
Charles
-4-  Charles:
Die winkeltijdenwet is grote onzin: Ik woon in Atlanta en daar zijn totaal geen vastgelegde sluitingstijden, toch zijn alle winkels hier om uiterlijk 9 uur dicht. De uitzondering zijn de supermarketen, die zijn 24 uur per dag geopend, heerlijk gewoon. Ik hoef me nooit zorgen te maken waneer ik mijn boodschappen doe, en rustig in je eentje om 4 uur 's-ochtends je boodschappen doen is best wel aan te raden. Personeel is er genoeg aangezien 's-nachts de supermarkt wordt aangevuld. Nadeel van de 'bibelbelt' hier: Alcohol verkoop op zondag is verboden in vele counties, zowel in resturants, bars, als in de winkel, gevolg je moet op zondag wat verder rijden om een resturant te vinden.
John Zwart
-5-  John Zwart:
Toerisme en winkelnering lijken me soms eerder in strijd met elkaar, als je als toerist je nog nauwelijks kunt bewegen door de funshoppers wordt de toeristische aantrekking van vele steden sterk beïnvloed. Ik wil hiermee zeggen dat het hoofdargument van de toeristische functie van 7 dagen winkels open er met de haren bijgesleept wordt, wees eerlijk, het gaat gewoon om de poen. Horeca, musea, concertzalen, oke, maar de Blokker en de Hema hebben er weinig mee van doen.
O. Schmidt
-6-  O. Schmidt:
Beste christenfundamentalisten,
denken jullie nou echt dat ik bij gesloten winkels op zondag ineens denk: verrek, ik ga maar 'ns naar de kerk!?
Sigi
-7-  Sigi:
@O.Schmidt
Het gaat er waarschijnlijk meer om dat ze zelf niet in verzoeking gebracht willen worden :).
Werner Toonk (stadsdeelbestuurder Oud-We
-8-  Werner Toonk (stadsdeelbestuurder Oud-We:
Ik vind het logisch dat deze discussie nu de kop op steekt. Dat krijg je met de Christenunie en het CDA in de regering. Jammer, maar het doet wel recht aan de stem van de kiezer. Ik hoop wel dat de Tweede Kamer de bijzondere positie van de hoofdstad in ieder geval onderkend. Wat mij betreft zou de hele winkeltijdenwet gewoon afgeschaft worden. Ik vind het maar niets dat de overheid bepaalt wanneer ik wel of niet mijn boodschappen mag doen in de winkel. Gelukkig zijn internetwinkels wel gewoon 24 x 7 open.
Michiel
-9-  Michiel:
Bijzondere positie Hoofdstad? Welke is dat dan. Maar ik vraag me af, zeg je nu zoiets als politicus, als bewoners, als huisvader? Ik weet niet of je nu zou moeten zeggen dat de winkeltijdenwet afgeschaft zou moeten worden. Je kan beter voorstellen dat dit op gemeentelijkniveau wordt geregeld. Dat maakt een en ander veel flexibeler. Dat internetwinkels 24 x 7 open zijn, is dat goed? Je ziet nu bij verschillende winkels een plank met computers, beetje schimmige zaken soms. Zijn dat de internetwinkels die je op het oog hebt? Ik meen mij toch te herinneren dat u als bestuurder in Oud West daar flink wat moeite mee had. Of vindt u het wel goed dat deze onderhand het hele Damrak en/of Rokin bevolken. Is dat een economische meerwaarde? Misschien een beetje flauw, maar geeft u deze reactie ook met in het achterhoofd de ontwikkeling van de Hallen? Overigens vind ik het wel prima dat er eindelijk weer eens iemand vanuit de Politiek dit forum bezoekt.
daniel s
-10-  daniel s:
Rick zegt hierboven precies wat ik ook denk. Het gaat hier helemaal niet om “vrije markteconomie versus anti-consumentisme”. Het gaat hier om een stelletje Christenfundamentalisten die aan iedereen hun geloof willen opleggen.

Ik kan er elke dag voor kiezen eens te consuminderen. Sterker nog, die keuze wint aan kracht wanneer ik hem uit vrije wil maak - dus, wanneer alle winkels open zijn en schreeuwen om aandacht van mijn portemonnee.

Door juist uit eigen vrije wil op een koopzondag, koopavond of gewone winkeldag eens niet mezelf suf te spenderen, in plaats van noodgedwongen mijn hand op de knip te houden omdat de winkels toch niet open zijn, geef ik als consuminderaar een sterker signaal af.
Ben Notmeijer Oregon-USA
-11-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
volgen mij moeten de winkels zelfs uitmaken hoe lang ze open willen zijn.We leven niet meer in de oude tijd het is nu 2008.De winkeltijdenwet kan afgeschaft worden en heeft totaal geen nut meer.Supermarkt open
7x24 is goed voor iedereen je doet je boodschappen wanneer je de tijd en de zin hebt,en op die manier kan je ook uit de drukte blijven. Ook voor mensen die geen normale dagbaan hebben een hele uitkomst.
De meeste kleinere winkels sluiten hier om 9 uur en ook de grote shoppings centers sluiten om 9 uur in de avond maar zijn verders ook iedere dag open. Dat doet me denken hoe vaak ik voor een gesloten deur kwam bij de Eda of bij DE Spar als ik even vlug wat halen wou gaan en niet aan de tijd gedacht had,dan zag je het bordje op de deur “gesloten van 12 tot 1” en dan schoot het je weer naar binnen, oh ja het is lunch time.
Marlies
-12-  Marlies:
Gaat het er hier eigenlijk over of je je boodschappen wilt halen op elk moment van de dag (inclusief de zondag), of dat alle winkels elke dag open moeten zijn?
christen
-13-  christen:
Open die winkels!

God kan uitstekend geloofd worden in een drukke winkelstraat, geen probleem lijkt me.
John Zwart
-14-  John Zwart:
Gek dat god en 'christenfundamentalisme' hier bij gehaald worden.
Je lijkt die gek met zijn witgebleekte kuif wel.
Ik ben goddeloos, maar ik vind het best prettig als niet elke zondag vergeven is van de funshoppers, 19 zondagen per jaar open is zat, en achter je pc kun je altijd 7/24 shoppen tot je er bij neervalt.
Ik voel me helemaal niet ongelukkig of onthand wanneer niet ELKE zondag de winkels open zijn. Ben Notmeijer uit de US of A loopt wel errug achter als hij het over bordjes achter de winkeldeur “gesloten van twaalf tot één” heeft. Zulke bordjes zijn collectors items Ben, die heb ik al in een eeuwigheid niet meer gezien.
Suffie
-15-  Suffie:
Een boodschap doen en een boodschap verkondigen schijnt niet op één dag te kunnen...
Arnoud de Jong
@ John Zwart:
Nou, die bordjes van Ben kom je op het platteland nog wel degelijk tegen hoor.
Sigi
-17-  Sigi:
@John Zwart
Gek dat god en 'christenfundamentalisme' hier bij gehaald worden.
Is niet zo gek hoor. God en de christenfundamentalisten zijn verantwoordelijk voor deze “zondagsrust” en zodoende winkelsluiting anders was bijvoorbeeld dinsdag wel een verplichte vrije dag geweest :)
Ben Notmeijer Oregon-USA
-18-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
Hi John,zo te zien loop ik toch niet zo ver achter,want zoals Arnoud het zegt je ziet die bordjes toch nog hangen op het platte land en hij bedoeld hier dus schijnbaar de dorpen en kleinere plaatsjes mee.Ik begrijp zelfs ook wel dat het in groot Mokum met zijn mega bevolking niet meer van toepassing is maar misschien toch nog wel bij een heel klein zaakje waar dan te lezen staat“ we zijn over 20 min weer terug” Soms haastig op een stuk papier geschreven en op de deur geplakt,want dat zie je hier ook nog steeds en heel begrijpelijk als je alleen in jou eigen winkel staat en je moet er even uit om wat voor lunch te halen,Maar verders is het supermarkets 7x24 daar is geen ontkomen aan in de grote steden. Groetjes.
Ingrid
-19-  Ingrid:
In kleinere plaatsen zie je inderdaad nog wel dat winkels tussen de middag gesloten zijn. Maar daar ging het hier niet over. Het gaat er volgens mij om of koopzondagen vrij gegeven moeten worden. Ik denk dat argumenten van toerisme niet opgaan voor de supermarkt. Maar moet je dan een onderscheid gaan maken in soorten van winkels? Ik zou zeggen, laat iedereen dit zelf uitmaken. Aan de andere kant, als je ziet dat supermarkten al een heleboel klanten wegtrekken bij de kleine ondernemer, dan moet je toch eens achter je oor krabbelen of je dan wel wil dat alle grote supermarkten elke dag van de week open moeten zijn. Een nog grotere machtspositie van bijvoorbeeld de familie Heijn.
Ben Notmeijer Oregon-USA
-20-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
Ja Ingrid ik ben het volkomen met je eens,
het argument toerisme heeft hier niets mee te maken,het is de steeds groeijende bevolking van de grote steden die op alle tijden van de dag hun benodigheden kunnen kopen en dat gaat ten koste van de kleine winkelier dat gaat al jaren zo dat weet jij zelf ook wel,hoeveel kleine gedrijfjes en winkels hebben we over de jaren zien verdwijnen,het is triest maar het is over de gehele wereld hetzelfde de kleine man is de dupe alleen de grote overleven het,en toch ook niet altijd,dat is ook al bewezen.
Groeten
Rick
-21-  Rick:
Wat gek dat een Kabinet zich zo druk maakt om de zondagopenstelling. Ik zou me eens drukker maken over die permanente uitverkoop in winkels. Dat is dodelijk. Nederland is het enige land wat hier niets aan doet. In Engeland, Frankrijk en Italie is er gewoon tweemaal per jaar een uitverkoop, gewoon bij wet geregeld. Kun je na je zomervakantie nog leuk koopjes scoren en dat ook nog een keer doen na de decemberfeestdagen. Of hoort dit bij die zurige Nederlandse Koopmansgeest dat mensen alleen maar alles goedkoper willen.
Nel de Jager
-22-  Nel de Jager:
Eve een update mbt besluit wel/geen zondagopenstelling. Vandaag, vrijdag 4 april, stemde het Kabinet in met een wetsvoorstel de winkeltijden op dit punt te veranderen. Het Kabinet vindt inderdaad dat van het begrip Toerismebepaling, oneigenlijk gebruik wordt gemaakt. EEn gemeente/gemeenteraad wordt verplicht om voortaan een zorgvuldige afweging te maken van alle belangen als ze meer koopzondagen willen. Dit moet worden vastgelegd in een besluit. Inwoners en winkeliers kunnen dan tegen dit besluit in beroep gaan. Vicepremier Rouvoet vindt dat gemeenten niet alleen economische belangen moeten afwegen. Hij pleit voor “lokaal maatwerk”. Zal je zien, neemt een gemeente straks een besluit voor geen extra koopzondagen, komen al die dagjestoeristen naar Amsterdam.
ANila
-23-  ANila:
Winkeltijdenwet , deze discussie blijkt dus inderdaad alles te maken hebben met de kleur van het kabinet...
Laat elke winkelier dat toch zelf uitmaken , ze merken snel genoeg of het de moeite loont om open te zijn of niet.
Kunnen we heerlijk op zondag brunchen met verse broodjes van de bakker bijvoorbeeld!
Die kun je helaas niet per internet krijgen ...wel afbakbroodjes , maar dat haalt het niet bij het echte spul toch....
O. Schmidt
-24-  O. Schmidt:
@Sigi: Waarom reageer je altijd op mijn berichtjes? Probeer je me een slechte reputatie te geven hier ofzo??!!?? Ben jij die vrouw met dat rode haar op de stoep??
daniel schut
-25-  daniel schut:
ik vind het echt schandalig dat deze christendictatuur gepresenteerd wordt als een strijd tegen het door velen zo verfoeide kapitalisme. Nel de Jager, je laat je gebruiken door Christenfundamentalisten! Als je werknemers een rustdag wilt garanderen, waarom dan niet alle werknemers verplichten tot het opnemen van één rustdag per week?

Het oneerlijke van het verplichten van de rustdag op zondag, is dat mensen van andere geloven op HUN heilige rustdag gewoon moeten werken: moslims bijvoorbeeld, die hebben op vrijdag hun biddag.

Toegegeven, het is mogelijk om van rustdag te wisselen onder de winkeltijdenwet. Maar dat is alsnog oneerlijk geregeld: als je buiten het toeristisch regime alsnog open wilt zijn op zondag, en op een andere dag je rustdag wilt opnemen, dan moet je een hele bureaucratische molen doorlopen door een uitzondering aan te vragen bij de burgermeester. Die zal in Amsterdam wel gehonoreerd worden (maar zelfs dat is al oneerlijk: want waarom moet de ene gelovige alsnog al dat papierwerk verrichten?), maar hoe zit dat met die ene Moslim in de biblebelt? wordt die onder deze wet alsnog gedwongen de regels van zijn geloof te schenden, alleen maar vanwege de Christendictatuur?

Leen jezelf niet voor dit soort indoctrinatie, Nel!
nel de Jager
-26-  nel de Jager:
Daniel, dank je voor je bericht. Ik geloof niet dat ik me laat leiden door een “chirstendictatuur” zoals jij dat noemt. Ik heb slechts de feiten willen weergeven zoals deze nu worden gehanteerd/de regels zoals deze nu worden gehanteerd.
Walther Schoonenberg
-27-  Walther Schoonenberg:
De koopzondagen hebben er alleen maar tot een verschraling van het winkelaanbod geleid: veel kleine zelfstandigen kunnen en willen niet zeven dagen per week werken terwijl de grote winkelketens daar geen problemen mee hebben. Ik heb de afgelopen jaren veel kleine buurtwinkels zien verdwijnen. Volgens mij hebben de koopzondagen aan die voor de binnenstad zeer onplezierige ontwikkeling bijgedragen. Ik wil ook daarom wel weer graag de zondagsrust terug. Het verbaast mij dat Nel de Jager het niet voor de kleine winkeliers opneemt.
RudiPensionado
-28-  RudiPensionado:
Hopelijk brengen de volgende verkiezingen een oplossing voor dit onderwerp.
Nel de Jager
-29-  Nel de Jager:
Beste Walther. Het is geen kwestie het wel/niet opnemen voor de kleine ondernemer. Mijn werk is vooral winkelstraten op orde brengen en houden en een eigen identiteit meegeven aan winkelstraten. Ik maak me hard voor een betere waardering voor het ondernemerschap in alle gradaties en probeer op die manier jonge startende ondernemers met nieuwe concepten ideeen een betaalbare plek te geven. Persoonlijk ben ik van mening dat wel/geen koopzondag vooral iets is wat de ondernemer zelf uit moet maken. Dat de koopzondag een verschraling in het winkelaanbod heeft opgeleverd betwijfel ik. Dit ligt ook aan consumenten die gewoon makkelijk hun boodschap willen doen. Nederlanders zijn toch vooral mensen die graag veel en goedkoop hun boodschappen in huis willen halen. Daarnaast, als gemeentes hun bestemmingsplannen zo inrichten dat ze toestaan dat er grotere winkels kunnen komen, tja.
Als je het hebt over onplezierige ontwikkelingen in de binnenstad, wat bedoel je dan? Buiten het Damrak, Rokin, Leidsestraat, Kalverstraat en Nieuwendijk, zijn er in de binnenstad nog heel wat leuke winkelstraten met volop kleine zelfstandige ondernemers die een uniek produkt aanbieden. Veel van deze winkelstraten hebben geen koopzondag en blijven toch overeind. Dus beste Walther ik denk dat je een erg pessimistisch beeld schept wat niet helemaal klopt en dat je een aantal zaken met elkaar verbindt/verknoopt die niet helemaal juist zijn. Ik ga daar graag een discussie met je over aan.
Niels
-30-  Niels:
Met de laatste reactie ben ik het helemaal eens. Wie je ook spreekt, praktisch iedereen haalt zijn dagelijks dingen bij de grootgrutter. Ik vind eveneens dat de winkelier zelf uit moet maken of hij wel/niet opengaat op zondag. Als de kleine winkelier een goed produkt verkoopt dan kan ik me niet voorstellen dat je dit dan ook op de zondag moet hebben. Kan me wel voorstellen dat je lekker vers brood wil halen, een croissant of lekker stuk kaas op zondag. De kleine winkelier die dit soort produkten verkoopt is ook open op zondag. Kijk, er zijn mensen die de hele week werken en het prettig vinden om bijvoorbeeld een nieuwe broek/kado/schoenen/servies etc.etc. te kopen als ze tijd hebben. Dan is het prettig dat er op zondag winkels open zijn. In een grote stad is het helemaal leuk, kun je gelijk een hapje eten of er een dagje uit van maken. Kijk, je hoeft niet op zondag te winkelen, je kan dit doen. Dat is toch geweldig dat je als consument zelf die keuze kan maken?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.