Home > > Een historische vergissing?

Een historische vergissing?

null
Slotervaart - Bewonersvereniging ProWest, het Cuypersgenootschap, Bond Heemschut, Taskforce Toekomst Kerkgebouwen, de Baptistengemeente, Stichting The Roads, het Historisch Genootschap Amstelodamum en vele niet-verenigde architectuurliefhebbende bewoners willen de Pius X kerk aan de Jacob Geelstraat behouden. Toch luisterde de politiek niet en zeiden de meeste raadsleden vorige maand: slopen die hap.
Het zijn niet alleen oudere, gelovige conservatievelingen die de kerk willen behouden. "Het kerkgebouw hoort bij de buurt en is een stuk van mijn jeugd," zei de 18-jarige Nabil. Maar de deelraad, op de lokale SLT-ers na, luistert niet. Acht insprekers, vele handtekeningen en ingezonden brieven in de lokale krant. Het mocht niet baten.

De tegenstanders van sloop prediken het belang van de kerk. Gebouwd in de stijl van de Bossche School, door wereldberoemde architecten ontworpen, van groot architectonisch en cultuurhistorisch belang, kortom een beeldbepalend element in de buurt. Maar het bisdom Haarlem eist sloop of een fatsoenlijke herbestemming. Dat zou onderwijs kunnen zijn - de ernaast gelegen Huizingaschool zal gaan uitbreiden - maar sloop en nieuwbouw is een voordeligere optie. Goed, wethouder Ketelaar zal wel kijken of er een stukje kan worden behouden. Een torentje, de pastorie of in het minste geval een kerkbankje op het plein straks?

Dat de kerk op de lijst 'Parels van Nieuw West' - een overzicht van vierendertig waardevolle gebouwen in de Westelijke Tuinsteden - staat helpt ook niet. En wachten tot de nieuwe waardekaart, die 1 juli gereed moet zijn en waarop met verschillende kleurtjes wordt aangegeven wat de cultuurhistorische waarde is van verschillende complexen, wil de deelraad ook niet. Alhoewel men zich toch al had moeten afvragen of aan deze kaart wél een rechtmatige monumentale status ontleend kan worden. De politieke prioriteit ligt bij bouwen, bromt men. "Ze willen maatschappelijke problemen zo snel mogelijk door sloop oplossen," aldus een tegenstander van de kerksloop.

Vorige week vrijdag kreeg corporatie De Alliantie, die de kerk onlangs kocht van het bisdom onder de voorwaarde van sloop, de sloopvergunning. Op de plaats van de kerk zal een zogenoemd Community Center worden gebouwd voor de Huizingaschool. In dit center wordt meer dan alleen les gegeven. Het is een pedagogisch educatief zorg- en welzijnscentrum, dat zich richt op kinderen tot en met 14 jaar, hun gezin en de buurt/omgeving. Dat zal een goede impuls voor de buurt zijn. De school is echter openbaar, dat is nou jammer. Af en toe een gebed of bijbelles op de plek waar ooit de Pius X stond, dat was mooi geweest.

twintig reacties op "Een historische vergissing?"

Peter
-1-  Peter:
Ik soms echt verbijsterend te kijken naar die bestuurtjes...hoe krijgen ze het toch voor elkaar om precies te doen wat niemand wil van wie ze stemmen krijgen.
Arnoud de Jong
Lees dit stukje van drie jaar geleden nog maar eens:
http://www.amsterdamcentraa...
Daarin kun je zien dat de sloop van het kerkgebouw een opzetje is tussen het bisdom en het stadsdeel. In ruil krijgen ze er namelijk een kerk op het terrein van de nieuwe Schutse voor terug.
Blijkbaar wordt opnieuw iedereen erbij betrokken, behalve de omwonenden.
Paul
-3-  Paul:
Aan iedereen die zo graag oude gebouwen bewaart: Bedenk je wel wat het kost om een dergelijk gebouw uberhaupt te onderhouden.
(bijvoorbeeld: De Beurs van Berlage kost ongeveer 2,2 miljoen per jaar, de Dom in Keulen ongeveer 14 miljoen per jaar)

Je moet dus wel met een goede invulling van zo'n gebouw komen; een invulling ook die minimaal het onderhoud zelf kan betalen.....
Ronald
-4-  Ronald:
Paul, ga eens naar Maastricht en kijk daar voraal eens hoe een oude kerk een prachtige transformatie heeft ondergaan tot een formidabele bibliotheek. Waar een wil is is altijd een goede weg te bewandelen. Maar ja, het schiet niet echt op als er allerlei achterkamerdeurtjes deals worden gesloten. Trouwens, hoe komt het bisdom aan het eigendom? Is vast betaald door de gelovigen van destijds.
Paulus de Wilt
-5-  Paulus de Wilt:
Ik zal niet op alle details ingaan, want het is niet mijn portefeuille, maar een paar dingen moeten me toch van hart.
Allereerst vergeet Shirley te vermelden dat 'even 3 maanden wachten' helemaal geen optie. Als het stadsdeel de sloopvergunning niet weigert, wordt deze automatisch verleend. De vraag is dus: is er een steekhoudend (=juridisch houdbaar) argument om die vergunning te weigeren. Het dagelijks bestuur is tot de conclusie dat dat er niet is.
Overigens wil ik er op wijzen dat de architect 'wereldberoemd' noemen zwaar overdreven is. Bovendien staan er van dit bureau nog ca. 300 panden in Nederland!
@Arnoud: dat verhaal dateert uit de tijd dat het bisdom de twee bestaande kerken wilde vervangen door een nieuwe. Inmiddels is men tot de slotsom gekomen dat het beter is alles in de Verrijzeniskerk te concentreren.
Tot slot @Ronald: ook in Amsterdam zijn er diverse voorbeelden van zeer geslaagde transformaties van oude kerkgebouwen naar een nieuwe functie, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook alle kerken moet transformeren. Soms is sloop beter, bijvoorbeeld als de ruimte nodig is voor een andere functie die niet in het huidige gebouw past.

Paulus de Wilt (lid dagelijks bestuur Slotervaart)
Christiaan
-6-  Christiaan:
Beste Paulus
Dank voor uw reactie maar geef eens een argument om niet tot transformatie van het bestaande over te gaan. Dit heb ik nog niet van uw gehoord. Inderdaad, waar een wil is is een weg. Heeft het wellicht te maken met grondtransacties? Uw reactie gaat helemaal niet in op een aantal argumenten die hierboven zijn genoemd. Uw reactie dat er nog een heleboel gebouwen zijn van dezelfde architect kan toch geen reden zijn om dit gebouw dan maar te slopen. Een steekhoudend argument om de sloopvergunning tegen te houden kan best gegeven worden, namelijk behoud van een stukje cultureel erfgoed wat veel waard is. Maar....beter was geweest om vooraf al een goed doortimmerd plan te hebben waardoor er al helemaal geen sloopvergunning afgegeven had moeten worden. Dat heet anticiperen.
-7-  :
Als zoveel mensen tegen sloop zijn, waarom dan slopen? Dat wilde ik onder de aandacht brengen.
yanny scutt
-8-  yanny scutt:
Ha! Onze stadsdeelbestuurders zijn heel gelovig hoor!

Daarom willen zij nieuwe gebouwen (lees kerken) neerzetten aan de oevers van de Sloterplas.

Om dat te kunnen bewerkstelligen moet elk ander gebouw -dat nog aan een kerk herinnert- wijken (op de schop met die handel!)want de heidenen in nieuw-west dienen er van doordrongen te zijn dat er maar EEN god bestaat en dat zij (die ene god) met z'n allen (heeeel veel stadsbestuurders) recht hebben op 'kerken' aan de mooiste plekken van de oevers van de Sloterplas...

Gezien het feit dat deze stadsdeelbestuurders het ook prima vinden dat hun mannelijke werknemers geen handen hoeven te schudden met de vrouwelijke bevolking in hun stadsdelen, bevestigd het feit dat we hier van doen hebben met een nieuwe religie.

En die vind ik bijzonder griezelig!
Arnoud de Jong
@Paulus: hartelijk dank dat je ons even bijpraat in deze kwestie, want de bewoners rond de Schutse hebben sinds de bijeenkomst van twee jaar geleden eigenlijk niets meer vernomen voor zover ik weet. En wat de Pius X kerk betreft: ik hoop toch dat op z'n minst het torentje blijft staan, want dat is van oudsher karakteristiek voor deze buurt.

@Yanny:
Bij dit type reacties moet je altijd kiezen: óf je gaat op satirische manier lekker 'over the top', óf je formuleert een serieus betoog zonder overdrijvingen. Bij jouw reactie gebeurt alle twee en heeft het op die manier weinig meer met de realiteit te maken en oogt het toch ietwat xenofoob.
markp
-10-  markp:
Bovendien staat de kerk ook op het lijstje van belangrijke naoorlogse architectuur van Bureau Monumenten & Archeologie http://www.bma.amsterdam.nl...
Wilfried
-11-  Wilfried:
Beste Yanny. Vind je werkelijk heel nodig om op elk artikel te reageren met jouw kijk op de wereld en daarbij voortdurend bedekt maar behoorlijk doorklinkend je ongenoegen te uiten over mensen die andere keuzes maken. Wat mij betreft zou je je bij tijd en wijle best wel eens een beetje in een hoekje mogen gaan zitten schamen. Oh ja, laat die citroenen dan maar op je fruitschaaltje liggen.
Arti
-12-  Arti:
@Scud & Schut

Jan Niesphoez ?
yanny scutt
-13-  yanny scutt:
Arti, Je bent geweldig!

Ik nies minstens 10 keer per avond en heb 2 poezen.

Dat van die Scud (ik ga ervanuit dat je die midden-oosten raketten bedoelt) gecombineerd met Schut (ook een soort raketten bedoening) vond ik wat minder origineel maar wel slim gevonden! (-:
yanny scutt
-14-  yanny scutt:
Arnoud, ik snap dat je denkt dat mijn reactie's wellicht satirisch bedoeld zijn en dat is gedeeltelijk ook waar want ik neig naar een ludieke taalvorm als ik mij ergens heel erg boos over heb gemaakt.

Dat neemt niet weg dat ik oprecht bezorgd ben over de ontwikkelingen in onze stad en recentelijk in mijn buurt/regio.

In mijn boosheid schrijf ik dan zo'n cynische reactie wat dan overkomt als zijnde, satire.

Nou, dat moet dan maar! Groetjes!
yanny scutt
-15-  yanny scutt:
Wilfried, met overheden die rare besluiten nemen heb je geen schaaltje citroenen nodig hoor!

De citroenen worden dan -ongevraagd!- zomaar in je strot geduwd.

Het zou wel leuk zijn -ook voor mij- als je eens schreef wat jij zo irritant vind aan mijn reactie's ?
yanny scutt
-16-  yanny scutt:
Allen, het is over een aantal dagen 8 maart.

Dat lijkt mij een goede dag om samen af te spreken dat elke vrouw die haar hand uitsteekt naar een man, er op rekenen mag dat die hand vastgepakt wordt. (het schud-gehalte kan men dan zelf bepalen)

8 maart..ik ben benieuwd wat Job Cohen dan gaat doen.
-17-  :
@Yanny: Zou het kunnen dat Arti je 'Scud' noemt omdat je de ene na de andere dt-fout maakt?
Arnoud de Jong
@Yanny: mijn punt was juist dat de satire bij mij in het geheel niet over kwam. Bleef dus xenofoob over.
Paulus de Wilt
-19-  Paulus de Wilt:
@Christiaan (4/3 21:21; sorry was even elders)
Ik had al aangegeven dat ik niet op alle argumenten zou ingaan, maar vooruit een paar extra. Je vraagt specifief naar waarom het gebouw niet getransformeerd kan worden. Het antwoord is simpel: natuurlijk kan dat wel, maar dan moet de eigenaar van dat pand het willen en er moet iemand gevonden worden die het wil en kan betalen en exploiteren. Die is er niet.

@Shirley: omdat de eigenaar van het gebouw (dus niet het stadsdeel) dat wil.

@Yanny: even afgezien van de satire, ook jij stelt dat de stadsdeelbestuurders de kerk willen slopen; dat is dus niet waar. Het bisdom wil dat de kerk gesloopt wordt. En de Aliantie wil op die plek een brede school bouwen. Dat laatste juichen we toe.

@Arnoud: inderdaad worden er pogingen gedaan de toren en/of de pastorie te behouden, maar ook dat bevindt zich tussen bisdom en Aliantie. Wij (stadsdeel) dringen er bij beide op aan dit te realiseren.
yanny scutt
-20-  yanny scutt:
Arnoud, Sorry voor de late reactie.

Het woord xenofoob is wel erg hype hoor! Ik zou wel eens willen weten wat men daar nu precies mee bedoelt.

Het valt mij erg op dat de heren deelnemers aan deze discussie het echt- en alleen-over de sloop van die kerk willen hebben.

Dat ik er meteen andere toekomstige kerken (deelraadskantoren op de oevers van de Sloterplas) bij betrek zou te maken kunnen hebben met het feit dat vrouwen aan meer dingen tegelijk kunnen denken?

De mannelijke reactie's blinken in elk geval uit in 'geouwehoer';wie gaat het slopen jantje of pjotr, en zijn alle papiertjes wel in orde?

Heel erg xenofoob gedacht van mij natuurlijk..(-:

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.