Home > > Snelle Amsterdamse ring

Snelle Amsterdamse ring

null
Amsterdam - Terwijl het kabinet over ingrijpende voorstellen jarenlang moet dubben en afwegen en bezien of het allemaal wel mogelijk is, kan Amsterdam het veel sneller... Wij starten al vanaf 2010 met rekeningrijden. Wel een aangepaste variant van het rekeningrijden: namelijk de variant zonder compensatie.
De autogebruiker in Amsterdam blijkt aardig wat geld voor dat autogebruik over te hebben. Ondanks torenhoge parkeerkosten blijft die autogebruiker parkeren. Dus ondanks 14 cent per kilometer blijft hij vast ook wel in de spits over de ring rijden. Met een beetje mazzel verplaatst het probleem zich: zo snel mogelijk van die ring af en dan maar door de stad naar de plaats van bestemming rijden. Over alternatieven, gratis parkeerplaatsen lang de ring, uitbreiding van het openbaar vervoernet voor die ringgebruikers in de spits, daarover hoor en lees ik allemaal niets. Misschien luister en lees ik niet op de goede plaatsen. Of misschien denkt de gemeente: 'voor de gebruiker is het slechts 14 cent per kilometer, voor ons is het mooi wel een forse extra inkomenspost.' Nee, uiteraard, het doel is niet sneller geld vangen, het doel is sneller rijden. Ook weer niet te snel natuurlijk, sneller dan 80 km/uur kost meer dan 14 cent per kilometer.

Ik wil niet zeggen dat de manier waarop het kabinet met het rekeningrijden omgaat de schoonheidsprijs verdient, maar in Amsterdam gaat het opeens wel heel erg snel.

negen reacties op "Snelle Amsterdamse ring"

-1-  :
Volgens mij heeft wethouder Herrema van Verkeer deze week juist voorgesteld om op de ring A10 géén rekeningrijden in te voeren. Dat zou er immers alleen toe leiden dat veel automobilisten die nu voor ritten binnen de stad een stukje ringweg pakken, straks dwars door woonwijken gaan rijden. Bovendien is verkeer binnen Amsterdam - althans qua filedruk - niet het probleem: de enorme aantallen auto's die dagelijks vanuit Flevoland, Noord-Holland en de Haarlemmermeerpolder de stad binnenrijden des te meer.

Daarom zou er volgens Herrema's voorstel een spitsheffing komen op drie van de voornaamste snelwegen richting de stad: de A1, de A4 en de A8. Daar betaal je straks in de spits inderdaad 14 cent per kilometer, in de daluren niets. De bedoeling is dat mensen die niet per se op het drukste moment van de dag hoeven te reizen, gestimuleerd worden om een paar uur eerder of later in de auto te stappen - of liever nog: in de trein.

Volgens mij gaat de opbrengst van de kilometerheffing trouwens naar het Rijk, niet naar de gemeente, maar ik kan me vergissen.

Persoonlijk vraag ik mij af waarom Herrema een heffing op de A2 kennelijk niet nodig vindt. Nu wordt een 'sluiproute' vanaf knooppunt Diemen via de Gaasperdammerweg naar de A2 aantrekkelijk voor verkeer uit het Gooi en Almere.
-2-  :
Dan is de berichtgeving erg onduidelijk, want ik lees in diverse bronnen dat het om de A10 gaat en dat de plannen vanuit de gemeente komen (wel in overleg met het ministerie overigens).
-3-  :
De invoering van de kilometerheffing is op dit moment - vanuit Den Haag - gepland voor 2014. Herrema heeft er deze week bij de minister van Verkeer op aangedrongen om er in de regio Amsterdam al in 2010 mee te beginnen, dus in die zin gaat het initiatief inderdaad uit van de gemeente. Vandaar misschien de verwarring.

Herrema heeft daarbij dus ook gevraagd om de heffing in eerste instantie op de toegangswegen tot de stad in te voeren, omdat dat volgens een onderzoek dat de stad heeft laten uitvoeren het meeste effect heeft: het zou zo'n 13 procent verkeer schelen.

Overigens is er nog helemaal niets besloten.
Adam Smid
-4-  Adam Smid:
Eigenlijk zou Herrema eens af moeten zien van zijn auto met chauffeur, en eens moeten kijken waarom niet iedereen zo gecharmeerd is van het openbaar vervoer. Het rekeningrijden en ophogen van de parkeertarieven helpen dan wel de gemeentekas, maar het vervoersprobleem lost het niet op. Als je Amsterdam maar voldoende onaantrekkelijk maakt om naar toe te komen, dan gaan die mensen van buiten de stad inderdaad wel ergens anders naar toe. Helaas nemen ze dan wel hun werkgelegenheid en portemonnee mee. De gemeente zou eens de wortel ipv de stok moeten gebruiken: eerst beter OV, dan pas misschien eens kijken of een congestion charge nodig is.
-5-  :
Adam, dat is een gemakkelijke reactie ('ze spekken de gemeentekas van mijn zuurverdiende centen'), die tenminste ten dele feitelijk onjuist is - en daarom nogal populistisch.

Ten eerste hebben Amsterdamse wethouders bij mijn beste weten in het algemeen geen auto met chauffeur, ten tweede gaat de opbrengst van spitsheffing/rekeningrijden niet naar de gemeente (maar naar het Rijk) en ten derde hebben de parkeertarieven niets met dit onderwerp te maken (maar dit terzijde).

Ten vierde beweert niemand dat deze maatregelen het vervoersprobleem oplossen. Wel blijkt uit vrijwel alle onderzoeken dat ze helpen het probleem enigszins te verminderen. Het effect van de spitsheffing wordt bijvoorbeeld geschat op zo'n 13 procent minder verkeersdruk in de spits. Daarmee zijn de files niet verdwenen, maar wel korter.

Volgens mij werken de wortel en de stok het beste als ze worden gecombineerd, en ik heb de indruk dat dat ook gebeurt. Ik kan me vergissen, maar volgens mij is het de bedoeling dat de opbrengsten van rekeningrijden en spitsheffing worden besteed aan verbeteringen in het openbaar vervoer en het wegennet.
-6-  :
Wieland, ik vind dat de parkeertarieven wel met dit onderwerp te maken hebben. Het maakt mij helemaal niets uit naar wie het geld toe gaat, maar feit is wel dat het steeds duurder wordt om met de auto naar Amsterdam te komen en dat de alternatieven nog niet afdoende zijn. Volgens mij is dat ook de strekking van de reactie van Adam.
Marieke
-7-  Marieke:
Kilometerheffing lijkt me prima, maar dan wil ik wel mijn geld (en liefst ook wat wegenbelasting natuurlijk) terug op mijn girorekening als ik door files meer dan een half uur vertraging oploop. Iedere dag kassa dus, zie NS regeling :-)
RudiPensionado
-8-  RudiPensionado:
In feite heeft Amsterdam geen ring en moet deze nog aangelegd worden. De weg die als ring aangemerkt werd loopt grotendeels door de stad en niet om de stad.
Wanneer er een echte ring zou komen zonder op- en afritten van en naar de stad zou het een stuk rustiger worden op de A-10.
Veel verkeer, dat niet in Amsterdam hoeft te zijn, maakt gebruik van de A-10.
Het reliseren van een echte ring is een oplossing die voor vele jaren werkgelegenheid zorgen maar men kiest liever voor een heffing en sluit de ogen voor de economische consequenties.
Jochem Floor
-9-  Jochem Floor:
@ Carla: de spijker op zijn kop met de volgende quote: “Over alternatieven, (***), daarover hoor en lees ik allemaal niets. Misschien luister en lees ik niet op de goede plaatsen.”

De punten die je noemt zijn uitgebreid aan de orde geweest in een eerste stadsbrede discussieronde over gezonde lucht in de stad.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.