Home > > Handen af van het Sarphatipark!

Handen af van het Sarphatipark!

Oud-Zuid - Bij Oud-Zuid denk je niet in de eerste plaats aan ruimtegebrek. De brede lanen in de Stadionbuurt, de ruime villa's langs de Koninginneweg en het riante uitzicht over de Westlandgracht: alles in het stadsdeel straalt rust en ruimte uit. Natuurlijk zijn er de nauwe straatjes in de Pijp, maar wie het daar al te zeer op zijn heupen krijgt kan altijd een ontspannen wandeling maken in het Sarphatipark.

De vraag is hoe lang nog. Want Oud-Zuid barst uit zijn voegen. Althans: dat meent het stadsdeelbestuur. In het conceptplan 'Wonen in het groen - Ruimte voor nu en straks' heeft het stadsdeel dan ook een inventarisatie gemaakt van mogelijke woningbouwlocaties. En tot ontzetting van de omwonenden komt het Sarphatipark als onbetwiste nummer één uit de bus.
Wie met een onafhankelijke blik naar de plannen kijkt, moet constateren dat ze weinig doordacht lijken. In de eerste plaats zijn er in Oud-Zuid wel betere locaties voor woningbouw denkbaar. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het Stadionplein - een dorre steenwoestijn die voornamelijk gebruikt wordt voor het parkeren van touringcars. Ook in het gebied ten westen van het Olympisch Stadion, de zogenaamde Schinkelscheg, zou kunnen worden gebouwd, al zou dat ten koste gaan van kostbaar groen.

De meest voor de hand liggende optie, een grootscheepse herinrichting van het industrieterrein tussen de Schinkel en de A10, is door het stadsdeel niet onderzocht. Wel is nog gekeken naar de mogelijkheid om de randen van het Vondelpark vol te bouwen, maar die plannen werden 'vanwege het grote belang van het Vondelpark voor de stad' (en een actieve lobby van buurtbewoners) als 'niet realistisch' terzijde geschoven.

Kort en goed: Oud-Zuid wil bouwen in het Sarphatipark. En niet zomaar een beetje: op de lap grond ten noorden van de Ceintuurbaan moeten liefst 350 woningen verrijzen. Voor het ontwikkelen van de plannen is het stadsdeel inmiddels in onderhandeling met de Groningse projectontwikkelaars Wigbold & Van As. In hun visie moet aan de noord- en zuidgrens van het park een 'verkeersluwe' straat komen, waarlangs appartementencomplexen worden gebouwd, die uitkijken op het (restant van het) park. 'Dat is goed voor de sociale veiligheid in het park', aldus het conceptplan.

Aan de oostzijde van het park is een woontoren van twintig verdiepingen gepland, de 'Sarphati Tower', waarin 80 luxueuze koopappartementen komen. Vooral deze toren is de omwonenden een doorn in het oog. 'Die toren past qua proporties volstrekt niet in de buurt,' aldus David Zuidgeest, een bewoner van de oostzijde van het park. 'Niet alleen blijft er van het park zo goed als niets over, ook neemt de toren het licht weg uit de woningen aan de noord- en oostkant van het Sarphatipark.'

Zuidgeest is vooral woedend omdat het stadsdeel de wensen van de bewoners botweg naast zich neerlegt. In een enquête die eind vorig jaar werd gehouden onder 197 stadsdeelbewoners, gaf 75% van de respondenten aan het Sarphatipark 'ongeschikt' tot 'zeer ongeschikt' te vinden voor woningbouw. Alleen het Vondelpark kwam met 80% nog slechter uit de bus.

Het stadsdeelbestuur lijkt zich daarvan weinig aan te trekken. 'Door het bijbouwen van woningen blijft de bevolkingsomvang van Oud-Zuid op peil en wordt voorkomen dat de voorzieningen in Oud-Zuid erop achteruit zullen gaan', aldus het verkooppraatje in het conceptplan.

Waarom dat in het Sarphatipark moet gebeuren, terwijl er in de Pijp toch al weinig groene ruimte is, is volgens het stadsdeel ook duidelijk: 'Nieuwbouw in de Pijp kan leiden tot meer variatie in woningtypen dan er nu is, zodat niemand gedwongen is om voor een passende of betere woning uit de buurt te verhuizen.' Hoe dat te rijmen valt met het feit dat de koopappartementen voor de gemiddelde bewoner van de Pijp onbetaalbaar zullen worden, vertelt het stadsdeel er niet bij.

Lezer, ik moet u tot kalmte manen. Wacht nog even voor u die stoeptegel door de ruit van het stadsdeelkantoor smijt. Zo erg is het allemaal niet - ik houd u voor het lapje. Geen stadsdeelbestuurder zou zich er immers aan wagen om een kostbaar stadspark op te offeren aan nieuwbouw.

Niet in Oud-Zuid, althans.

Maar misschien begrijpt u een beetje hoe we ons hier in Zuidoost voelen, nu niet alleen het Bijlmerpark maar ook het Centraal Park Gaasperdam op de nominatie staat om te worden volgebouwd.

twintig reacties op "Handen af van het Sarphatipark!"

Rob Zachte
-1-  Rob Zachte:
zoiets stoms geloof ik niet
Suffie
-2-  Suffie:
Smerige rat! Daar had je me... ;-)

Maar even serieus: volgens mij is de verhouding woning/groen nergens zo gunstig als in Zuid Oost. Ook na de het hele stadsvernieuwingsproject blijft er erg veel maaiveld over om in te wandelen, recreëren of gewoon groenen. In ieder geval kan ik de vertaalslag van het Sarphatipark naar het Gaasperpark qua inleving niet maken, domweg omdat de situatie in de Pijp veel extremer ligt. Net als het Bijlmerpark is ook het Gaasperpark een serieuze optie voor bebouwing, hoezeer het mijn hart ook zou breken...
Wouter
-3-  Wouter:
ha ha haaaaaaaa!
heel goed, heel goed!!:)
ik snap metéén hoe jij je voelt
e.r
-4-  e.r:
Zoiets stoms is heel geloofwaardig gebracht
Bram Schlosser
-5-  Bram Schlosser:
Ik ben het wel deels eens met de schrijver, een zekere mate van groen en ruimte in de stad is belangerijk. Over de situatie in zuidoost kan ik niet oordelen, weet daar het fijne niet van. Ik vind het wel belangerijk dat er goed gekeken moet worden naar plekken in de stad waar nog bijgebouwd kan worden, zonder dat er meteen weer geschreeuwd wordt dat het niet kan en belachelijk is, het is wel logisch meestal maar vaak ook nogal blind en soms zelfs egoistisch. Je moet ook bedenken wil je nog iets van doorstroming qua bewoners hebben in de stad zal je moeten bouwen, wat mij betreft lekker de hoogte in (waar dat kan dan), immers de stad kan al niet voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn omtrent het aantal nieuwbouw woningen. Het zou leuk zijn als starters in amsterdam nog iets van kans maken. In een stad woon je niet primair voor het groen, maar voor de voorzieningen en andere zaken. Begrijp me niet verkeerd, ik ben voor groen in de wijken, maar er wordt wel vaak meteen afwijzend gereageerd op het bouwen op plekken waar er wat bomen staan.
Jorrit
-6-  Jorrit:
Ik ben er stil van. Waarom moet er gebouwd worden in ELK stadsdeel? Sommige stadsdelen zijn gewoon vol, klaar.
Het sarphatipark moet blijven, ongelovelijke doodsteek voor heel de pijp als dit doorgaat.
Jorrit
-7-  Jorrit:
hmm, ok, misschien moet ik tot het einde doorlezen.

En ik denk dat het punt met dit artikel daarmee goed is overgekomen. Alleen is er al best veel groen in zuid-oost natuurlijk.
Realist
-8-  Realist:
Beter gooien ze het in Oud-Zuid met Zuideramstel op een akkoordje en turnen ze die troosteloze publieke achtertuin die het Martin Luther Kingpark genoemd wordt om tot een leuk woonwijkje. Zit je mooi aan de Amstel op steenworp afstand van het Amstelstation, dus de woningcorporaties moeten daar goed aan kunnen verdienen. En het Beatrixpark straalt mijns inziens ook niks bijzonders uit, dus daar kan ook wel een deel van afgestaan worden ten bate van de woningbouw.
Realist
-9-  Realist:
Goed, ook ik ben erin getuind. Over Zuidoost kan ik echter niet oordelen, al zijn het Bijlmerpark en Gaasperpark qua oppervlak wel groter dan het Sarphatipark, dus zou er wel een deel van beide parken kunnen afgestaan worden voor woningbouw.

Het zou daarentegen wel zonde zijn als beide parken worden volgebouwd, al is het maar omdat de organisatie van Kwakoe over een paar jaar op zoek kan naar een andere locatie.
Thomass
-10-  Thomass:
Bijna een hartaanval!
De gedachte alleen al...
R. Groot
-11-  R. Groot:
Toch opvallend dat de mens bijna automatisch geneigd is om alles te geloven wat hij leest. Bewijst maar weer eens de macht van de media en de zorgvuldigheid die journalisten zouden moeten betrachten (maar dat zo vaak niet doen). Ik zat mij tijdens het lezen van dit stuk ook enorm op te winden. Ben er dus volledig ingestonken.
Ik denk overigens dat we zuinig moeten zijn op het beperkte groen in de stad. Is ook actueel ten aanzien van het Rembrandtpark (in mijn stadsdeel), waar door de locale bestuurders ook begonnen is park op te offeren ten behoeve van bebouwing en infrastructuur.
Rick
-12-  Rick:
@Realist:
Het Beatrixpark is juist een van de prettigste parken van Amsterdam Zuid, met name omdat deze zomers niet volgepakt zit met toeristen en blowende pubers zoals in het Vondelpark.
In het recente verleden is er al eens 1/3 deel van het Beatrixpark verdwenen ten gunste van de bouw van de RAI.
Als je nu ziet hoe snel de zuidas wordt volgebouwd zal juist het Beatrixpark moeten zorgen voor het kleine beetje broodnodige groen in deze beton- en steenwoestenij.
Het oudste gedeelte van het Beatrixpark heeft overigens de monumentenstatus en kan dus helemaal niet worden bebouwd.
Guus Rombouts
-13-  Guus Rombouts:
'Het Park' was in de jaren vijftig het begrip in mijn geboorteplaats Rotterdam, daar werden manifestaties gehouden als de E50, de E55, de Floriade. Inmiddels ingeklemd tussen allerlei wolkenkrabbers kan ik me niet voorstellen dat het daar in dat “groen” nu nog leuk vertoeven is. Tien jaar geleden bracht ik een bliksembezoek aan München, werd getroffen door de weidsheid van veel parken.

Buiten de grachtengordel heeft Amsterdam ook die weidsheid, ruimte, ik denk niet dat men die moet indammen maar dat men, het in een andere contekst volledig verkeerd zijnde, begrip 'Vol = vol' dient te gaan acccepteren. Stòp met al te buurtgericht te denken over o.m. het Centraal Park Gaasperdam, het Bijlmerpark, het Beatrixpark. Denk niet al te beperkt over uitsluitend over het Vondelpark en het een troosteloze koeienwij zijnde Museumplein. Al fietsend zijn alle parken van welk punt in Amsterdam ook binnen een half uur te bereiken, we hebben al die plekken hard nodig tijdens de afnemende luchtkwaliteit, teneinde mensen te kunnen laten ontspannen. Als ambitieuse stadsdeelraden dat negeren ontstaat er een explosieve stad. De laatste uitbreiding was Y-burg, nu moet het de komende vijftig jaar klaar zijn, stoppen met het marginaal wriemelen waarbij elk plantsoentje in al dan niet de Rivierenbuurt goed is voor twintig tot veertig woningen.

Integenstelling tot veel andere reageerders ben ik niet in het verzinsel over het Sarphatipark getuind, het gevaar van de grap is dat Marco vroeg of laat dat stadsdeel op het idee kan hebben gebracht.
Realist
-14-  Realist:
@ Rick; ben ik het in elk geval met je eens dat het Vondelpark, zeker in de zomertijd, lang niet alles is. Persooonlijk wijk ik liever uit naar het Sarphatipark of het Oosterpark, maar dat ter zijde.

Ik had het er uiteindelijk ook niet voor niks over dat er slechts een deel van het Beatrixpark afgestaan hoeft te worden ten bate van de woningbouw, juist omdat het zuiden van Amsterdam al niet verwend wordt met veel groen. Maar wat boompjes en misschien een leuk vijvertje zouden op het Museumplein absoluut geen overbodige luxe zijn.
siem
-15-  siem:
ik kon het bijna niet geloven! 1 april!
artgrrl
-16-  artgrrl:
Door de laagbouw in de Bijlmer is er al veel minder groen over, al hebben veel bewoners een tuintje. De tuintjes bij de hoogbouw kunnen net zo goed worden weggehaald, want bijvoorbeeld bij Groeneveen benut niemand deze. Het Sarphatipark is niet te vergelijken met parken in Zuidoost, niet qua grootte en historie.
Aukje
-17-  Aukje:
Potverdorie, ik ben er ook ingeparkt (variatie op ingetuind). Ik was me al heftig aan het opwinden en de opluchting was zó ontzettend groot toen je schreef dat het een verzinsel was. Pfieuw! Dat neemt niet weg dat omdat het in ZuidOost wél gebeurt, dat minder erg is. Ik ben voorstander van weidsheid, ook in de stad. Zoals Guus Rombouts dat al had opgemerkt, Duitsland is daar voorbeeld van. Ik ben dus geen voorstander van: omdat het een stad is moet je maar meegaan in het volbouwen. No way!
Burnie
-18-  Burnie:
geniaal. Mooie vergelijking.
quilenne
-19-  quilenne:
jllie moeten het minder moeilijk uitleggen wandt ik snap het niet echt wat jullie bedoelen!!!!!!!!!
en is dit echt nu ( 2008 of 2009 ) of was dit vroeger( 19 hupeldepup )
Bart
-20-  Bart:
@ quilenne en anderen: dit was, als ik de schrijver goed begrepen heb, “satire”: nl. hoe een stadsdeel soms dermate vreemd kan gaan i.c. vreemde ideéen kan ontwikkelen, dat je denkt dat het echt is.... In dit geval is het een fantoom van de schrijver van het stukje, maar het komt mij niet echt vreemd voor, ik heb meer dan 20 jaar in de Govert Flinckstraat gewoond, om de hoek van het park, en het is meerdere malen gebeurd dat een deelraad of college 'snode' plannen had met het Sarphatipark...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.