Home > > Overheid ruimt senioren

Overheid ruimt senioren

Senior met rolstoel
Amsterdam - Regering en gemeentelijke overheden zijn effectief bezig met het ruimen van senioren. U merkt, ik zet de zaak meteen eventjes grof op scherp, want daar is aanleiding toe.
Sinds begin dit jaar is de thuiszorg aan ouderen door de landelijke overheid overgedragen aan de gemeenten. Die gemeenten besteden de thuiszorg openbaar aan in het kader van de alom geprezen marktwerking. Daarbij zou niet alleen moeten worden geselecteerd op kostprijs, maar ook op geboden kwaliteit. Het element kwaliteit blijft zo te zien slechts theorie.
Er woedt een concurrentieslag tussen de thuiszorginstellingen. Wie niet goedkoop genoeg is ziet de klus aan z'n neus voorbij gaan. Resultaat: faillissementen, massa-ontslagen en lager gekwalificeerde en dus goedkopere hulpverleners. Daarnaast ook juist weer personeelstekorten, want wie wil er werken in een sector die in chaos verkeert?
Steeds meer thuiszorginstellingen willen fuseren om het hoofd boven water te kunnen houden. Eveneens geen gewenste ontwikkeling, want dit leidt tot grote, logge organisaties met onvermijdelijk toenemende bureaucratie. Amsterdam Thuiszorg en Coraan hebben al laten weten dat ze begin volgend jaar bestuurlijk willen samengaan.

Poolse schoonmaakster
Ook worden er constructies verzonnen die vragen oproepen. Zo werft Amsterdam Thuiszorg op haar website freelance alfahulpen. De alfahulp komt niet in dienst van Amsterdam Thuiszorg, sluit zelf een overeenkomst met de cliënt en is zelf verantwoordelijk. Dit alles voor een schamele ¤12,50 inclusief vakantiegeld. Als Poolse schoonmaakster kun je tegenwoordig meer verdienen.
Is dit om de hulp op een koopje te kunnen doen? Een methode om personeel ook weer makkelijk aan de kant te kunnen zetten? Of ben ik hier te achterdochtig en coördineert de thuiszorg slechts de hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget? Ik verneem het graag.

Duidelijke teruggang
De thuiszorg is bedoeld om senioren langer thuis te kunnen laten wonen. Dat is ook in het belang van de overheid en de belastingbetaler, want een verpleeghuis is duurder. Directeur Tange van Amsterdam Thuiszorg waarschuwde begin deze maand in de Volkskrant dat de thuiszorg op instorten staat. Poetshulp komt in de plaats van zorghulp. Met andere woorden: hoger gekwalificeerd personeel wordt vervangen door laag gekwalificeerd personeel, met als gevolg een duidelijke teruggang in zorgkwaliteit. Medewerkers die alleen het huishouden doen zijn namelijk niet opgeleid om eventuele medische of sociale problemen te signaleren, of een verandering in de zorgbehoefte van de cliënten.

Zwaktebod
Begin dit jaar schrapte Amsterdam Thuiszorg tachtig banen. De cliënt hoefde daar volgens zeggen niets van te merken, want de banen zouden uitsluitend verdwijnen bij de afdelingen planning, intake en praktijkopleiding.
Inmiddels valt in de praktijk waar te nemen dat de planning slecht functioneert en daar hebben de cliënten wel degelijk heel veel last van. Zorgverleners die te laat of helemaal niet komen opdagen. Elke dag komen er weer andere mensen aan de deur die telkens opnieuw uitgelegd moeten krijgen waar alles staat en hoe alles functioneert in het huishouden van de cliënt. Wijkteams die van elkaar taken moeten overnemen. De hulpverleners moeten zich voortdurend beroepen op 'gebrek aan personeel'.
Een behoorlijk zwaktebod van organisaties die pretenderen professioneel in de markt te kunnen opereren.

Sterfhuis
In de dagelijkse werkelijkheid blijft de thuiszorg aan senioren niet overeind zonder deskundige inzet van wijkverpleegsters en een hoop aanvullende hulp van familie. Wanneer die laatste niet beschikbaar is wordt de toestand al snel onhoudbaar en verdwijnen de senioren in de sterfhuisconstructie van het verpleeghuis. En dat komt dus feitelijk neer op het ruimen van senioren, die met een goede en professionele thuiszorg nog best een tijdje mee hadden gekund.

zestien reacties op "Overheid ruimt senioren"

Jos
-1-  Jos:
Ervan uitgaan dat alleen huishoudelijke hulpen van een thuiszorgorganisatie hun werk goed doen is nonsens.Vraag een persoonsgebonden budget aan en u kiest zelf uw hulp.De administratie stelt niet veel voor. Lees ook http://www.Kruistocht.nl tegen spookhulp.
Jaap
-2-  Jaap:
In verpleeghuis Pantein Boxmeer werden Poolse verzorgsters ingezet, die de Nederlandse taal niet konden spreken.Het was een droevige toestand voor patient/bewoner en familie.Het verpleeghuis had er 40 willen hebben, maar het lukte niet deze te werven terwijl ze al accomodatie geregeld hadden in Boxmeer!!DE klachtenfunctionaris ging zelf op pad om goedkope krachten te werven....!!!
Johanna
-3-  Johanna:
Kwaliteit binnen thuiszorgorganisatie`s kan niet beoordeeld worden.De klachtencommissie is benoemd door directie en word betaald door directie.Lekenrechters!!Wie betaalt, die bepaalt.Schijnvertoning Al het gedoe draait om geld.De vereninging Nederlandse gemeenten heeft bepaalt dat 40% van het WMO budget voor de gemeente is.Voorheen ging dat naar de thuiszorg.Wie kan dit aan de burger uitleggen?
Roos
-4-  Roos:
Lees ook eens http://www.Dimitri.nu meldpunt voor medische fouten.

Opmerking van de redactie:
U mag alleen links plaatsen die verband houden met het onderwerp. Oproepen e.d. zijn niet toegestaan (lees hiervoor de regels voor discussie op AC, de link staat onderaan bij het reactieveld.).
Theo
-5-  Theo:
De tarieven persoonsgebonden budget staan op internet http://www. tarieven persoonsgebonden budget.Het tarief is 70% van het tarief dat instellingen ontvangen van AWBZ en WMO.De rest blijft dus aan de strijkstok hangen van de thuiszorgorganisatie of in de nieuwe wet 40% bij de gemeente Waar blijft dat geld? De overheid heeft informatieplicht...
Ton
-6-  Ton:
Dat onverantwoordelijk gedoe en gesjoemel rond de zorg voor de zwakkeren in de samenleving moet snel gekeerd worden. Niet met pappen en nathouden. Niet door nog meer 'managers' en andere bureaucratische zaken uit ambtelijke hoge hoeden. De beleidsmakers moeten eens goed beseffen dat ze 'spelen' met mensenlevens.
Zet voor een nieuw beleid de waarde van de mens op de eerste plaats, het geld komt er heus wel op de een of andere manier. Amtenaren kunnen immers creatief zijn, toch?

Wordt het niet eens hoog tijd de aanstichters van deze chaos in de zorg ter verantwoording te roepen?
Dries
-7-  Dries:
De ene zieke is de andere niet.Opname in een tbs instelling mag wat kosten.Daar wordt de rode looper uitgelegd om patienten binnen te halen.GGZ instellingen vechten om de klanten, omdat de overheid/belastingbetaler hier goed voor betaalt. Wie legt dit de burger uit?
Siska
-8-  Siska:
kijk ook eens voor mee informatie over de situatie in de thuiszorg op http://www.zorggeenmarkt.nl, er wordt in heel namelijk Nederland actie gevoerd onder de noemer Stop Uitverkoop Thuiszorg. Zowel door werkers in de thuiszorg als mensen die afhankelijk zijn van zorg. En onderteken op de site van Zorg Geen Markt dan ook het manifest: Zeg JA tegen goede thuiszorg en NEE tegen duizenden ontslagen. Doe mee en help het tij keren!
Suffie
-9-  Suffie:
@Jos: Die verwijzing naar PGB is vrij zinloos. Waar het geld ook vandaan komt, je zit toch altijd aan een organisatie vast om de zorg in te kopen. En bij wie kom je dan??Juist...

Overigens is mijn ervaring met zorginstellingen dat ze over het algemeen met de juiste intenties opereren, maar volledig worden lamgelegd door allerlei bureaucratische regeltjes en bezuinigingen vanuit de overheid opgelegd. want tenslotte moet al dat spaarzame geld wel drie keer in zesvoud moeten kunnen worden verantwoord....

Ik zelf ben over het algemeen redelijk genuanceerd van aard, anders zou ik zeggen dat we niet zo moeten zeuren. Tenslotte kunnen we met de huidige economische situatie nog steeds rustig naar Uruzgan, kan het kabinet nog steeds rustig 30% loonsverhoging incasseren en heeft de tweede kamer nog steeds alle tijd om te discussiëren of de koffiejuffrouw op het departement nu wel of niet een hoofddoekje mag dragen. Dus zo slecht is het allemaal niet in Nederland...
Arnoud de Jong
@Suffie:
Natuurlijk wordt er met de juiste intenties gewerkt, maar met alleen goede bedoelingen run je nog geen professionele organisatie. Er kunnen natuurlijk kwaliteitsverschillen zijn tussen organisaties, maar mijn indruk is dat ze door de marktwerking vaak teveel hooi op hun vork nemen.
We praten in dit verband over dikwijls hoogbejaarde mensen en in de zorg daarvoor kun je geen steken laten vallen.
Dan kun je wel Uruzgan, het loonzakje van de minister en de koffiejuffrouw erbij slepen, maar dat mag natuurlijk geen reden zijn om de rest maar te versloffen en monter te constateren dat het in Nederland nog zo slecht niet is.
Suffie
-11-  Suffie:
Arnoud, ik buig mijn hoofd diep van schaamte omdat ik in mijn laatste alinea mijn cynisme kennelijk iets te subtiel heb ingebracht... ;-)

Professionaliteit is op zich geen garantie voor een professioneel product. Je kunt als metselaar nog zo professioneel zijn, als je van de opdrachtgever maar de helft van het aantal bakstenen mag gebruiken dat je nodig hebt, en ingedikt water als specie, dan lukt het je nooit om een goed huis te bouwen. Dan kan je als metselaar je neus ophalen en weglopen, maar er moet wél brood op de plank komen.

Dat geldt dus niet zo goed voor zorginstellingen. Hoe kun je een professioneel product op de markt zetten als je het geld niet krijgt om goed personeel te kunnen betalen en aan alle kanten gebonden wordt door regeltjes? Dat ze het toch proberen, en daarbij misschien te veel hooi op de vork nemen, is ook een kwestie van overleven. Doen ze dat namelijk niet, dan staan ook zíj straks gewoon op straat!
Suffie
-12-  Suffie:
eerste zin: niet=net. Anders haal ik mijn hele betoog onderuit...
rudipensionado
-13-  rudipensionado:
Ik lees hier steeds over thuiszorg aan senioren maar thuiszorg is voor ons allemaal.
wilbert simeon christiaan
-14-  wilbert simeon christiaan:
vergrijzing?dames en heren laten we met zijn allen over nadenken---dit is geen klein probleem-----je hoopt altijd het beste voor je medemensen--wij kunnen toch niet alle problemen op de schouders van de overheid schuiven?
Arnoud de Jong
@Rudi:
Dat is juist, maar ik heb het verhaal eventjes toegespitst op de senioren, want dat is toch de grootste groep.
Bodosan
-16-  Bodosan:
Boven de 23 jaar is de vergoeding op freelance-basis ¤ 12,20 per uur, incl. vakantiegeld.
De koers van alfahulp is weer iets gezakt.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.