Home > > Vrij baan voor de auto

Vrij baan voor de auto

Leidt meer weg tot meer autoverkeer of juist niet? ‘Meer asfalt bestrijdt de files effectief’, zo stellen voorstanders. Knelpunten verdwijnen en daardoor stroomt het verkeer beter door. ‘Klinkklare onzin’, zeggen tegenstanders. Elke nieuwe weg zorgt juist voor extra automobilisten. Menig politicus zegt wat te willen doen aan de drukte op de weg, maar durft geen keuze te maken. Zo ook in Amsterdam. De stad maakt het de automobilist de laatste jaren steeds moeilijker, niettemin is het aantal motorvoertuigen in de stad wel gestegen.
Met name in het centrum worden automobilisten zoveel mogelijk via het hoofdnet door de stad geloodst. Veel straten zijn hierdoor niet meer toegankelijk. Doorsteken is er niet meer bij, waar dat voorheen nog wel mogelijk was. Maar ook buiten het centrum zien we eenzelfde tendens. Paradoxaal genoeg betekent minder weg niet minder auto’s. De laatste jaren is het aantal motorvoertuigen in de stad juist gestegen. Mogen we daaruit opmaken dat de logica van meer asfalt opgaat? Ik denk van wel: verkeer spreidt zich beter omdat grote doorgaande wegen worden ontlast. Mensen kunnen hun bestemming immers via meerdere routes bereiken.

Momenteel staan mensen op bijna elk willekeurig tijdstip ergens in de stad vast. Het is het resultaat van een halfslachtig beleid waarin mensen uit hun auto moeten komen, maar die auto ook mogen en soms zelfs moeten gebruiken. Ondertussen krijgt het openbaar vervoer ook niet de aandacht die het zou moeten verdienen. En aangezien we nu al jaren doorsukkelen met dezelfde problematiek moeten we het maar over een andere, simpelere boeg, gooien. Geef de auto weer vrij baan.

37 reacties op "Vrij baan voor de auto"

Manfred
-1-  Manfred:
Inderdaad heel opvallend. Benzine wordt duurder, parkeren duurder, parkeerplekken worden opgeheven, de wachtlijsten voor een parkeervergunning zijn niet afgenomen. Het aantal auto's per inwoner blijft onevenredig hoog en is nauwelijks afgenomen. Het aantal mensen wat met de auto naar het werk gaat/moet is ook niet afgenomen. Het aantal mensen wat hun kinderen met de auto naar school brengt is ook niet afgenomen. Het aantal mensen dat de wekelijkse boodschappen met de auto haalt is ook niet afgenomen. Er zijn mensen die nu naast hun auto een fiets, brommer, scooter, oid hebben aangeschaft. Hierdoor staat steeds meer blik permanent stil op de openbare weg. Het lijkt er bijna op dat hoe meer maatregelen er zijn afgekondigd hoe drukker het is geworden op de weg. Hoe meer maatregelen het autoverkeer terug te dringen hoe slechter het aanbod OV.
Een onoplosbaar probleem? Geen idee. Het enige wat ik kan bedenken is dat er dus kennelijk op verschillende niveaus van alles wordt bedacht maar dat al die plannen dus kennelijk niet op elkaar aansluiten.
Jochem Floor
-2-  Jochem Floor:
@ Jeff: ?? meer auto's in de stad?
Heb je daar ook cijfers van?
wilbert simeon christiaan
-3-  wilbert simeon christiaan:
gelukkig zijn niet alle autobezitters oliedom---genoeg gebruiken het als het echt nodig is---kunnen velen anderen iets van leren!!!
rudipensionado
-4-  rudipensionado:
Dit is, evenals in andere grote steden, niet oplosbaar. De ruimte is beperkt en het aanbod is groot. Ooit zal er een vergunningen systeem bedacht worden.
Die paar bewoners met een auto in een garage heeft niemeand last van en de rest van de bewoners zal het moeten doen met de beschikbare ruimte en het alternatief is verhuizen.
Parkeerbeheer moet dan wel in de hele stad ingevoerd worden want op dit moment worden er wijken bevoordeeld.
jeffp
-5-  jeffp:
http://www.os.amsterdam.nl/... met wat schommelingen
oerWouter
-6-  oerWouter:
Wat bedoel je precies met auto's vrij baan? Is me totaal onduidelijk.

Een onoplosbaar probleem? Voor de Amsterdamse politici wel ja. Als je goed was ingegrepen na het referendum in 1992 was er niks aan de hand geweest:

- Flinke parkeeergarages aan de ring met snelle OV-verbindingen naar de stad, in elke wijk betaalbaar bakfietsverhuur, goed en betaalbaar taxisysteem, parkeren alleen voor bewoners of met een dagvergunning voor verhuizingen en mensen die echt slecht ter been zijn.

Maar goed dat levert niets op en dat vindt de pvda niet leuk.
wilbert simeon christiaan
-7-  wilbert simeon christiaan:
carpooling mislukt? ik zie ze overal als een prinsje en prinsesje alleen achter het stuur.
Arnoud de Jong
@OerWouter:
Niet dat ik die partij nu wil verdedigen, maar ik zie niet helemaal waarom er nu weer een sneer naar de PvdA moet worden uitgedeeld.
Mag ik erop wijzen dat de vorige verkeerswethouder van VVD-huize was? En dat die kennelijk dus ook geen bal heeft gedaan om het probleem netjes op te lossen?
oerWouter
-9-  oerWouter:
@Arnoud: Beetje flauw mss maar niet geheel onterecht, omdat de PvdA sinds lange tijd de grootste partij in Amsterdam is en als ze ballen hadden gehad was dat beleid er echt wel gekomen.
Arti
-10-  Arti:
Ja, Jeff.
En geef ieder huishouden een parkeervergunning.
Benieuwd hoe dat allemaal uitpakt binnen de ring.
Manfred
-11-  Manfred:
Mag ik er even aan herinneren dat er praktisch in alle stadsdelen (zowel bij de start als nu) praktisch overal een PvdA Groen Links coalitie heeft gezeten!
Crumsil
-12-  Crumsil:
Dus kunnen we praktisch alles wat fout gegaan is in de stad de PvdA in de schoenen schuiven. Praktisch!
O. Schmidt
-13-  O. Schmidt:
Jeff, je bent letterlijk de weg kwijt. Probeer op het rechte (fiets)pad te blijven.
rudipensionado
-14-  rudipensionado:
Als Jeff de weg kwijt is adviseer ik hem om een Tom-Tom taan te schaffen.
Jochem Floor
-15-  Jochem Floor:
Jeff, even over die cijfers: jij stelt dat het autoverkeer is gegroeid, met enkele schommelingen.

Maar als ik naar de link kijk, dan lijkt er vooral sprake te zijn van schommelingen. Als ik dan nog een keer (maar nu goed) naar je tabel kijk, dan zie ik dat er sprake is van een tabel die de leeftijden (althans de bouwjaren) van in de stad geregistreerde motorvoertuigen weergeeft, zo begrijp ik tenminste. Dat is iets anders dan het aantal verkeersbewegingen in de stad of de ontwikkeling van het aantal auto's dat in de stad rondrijdt. Dus volgens mij verwijs je naar een verkeerde tabel.

Ik meen me daarentegen juist te herinneren, uit een presentatie, dat het (auto)verkeer in het stadscentum is afgenomen in de afgelopen 2 decennia. Daarom vroeg ik je naar cijfers. Heeft wellicht iemand anders die cijfers paraat?
Crumsil
-16-  Crumsil:
Hou die auto's aub op het hoofdnet. De stad is niet alleen van de automobilisten.

Wat Jeff betreft kan ik straks dus niet meer rustig langs de Amstel op de Weesperzijde fietsen, maar fiets ik ook daar in de uitlaatgassen. En de Dam, dat wordt weer één grote rotonde, zoals vroeger? Wat bedoel je eigenlijk precies met 'vrij baan'?
rudipensionado
-17-  rudipensionado:
De economie draaiende houden in een stad als Amsterdam door een stelletje fietsers vrij baan te geven lijkt de wereld op zijn kop. Je zult altijd cencessies moeten doen.
Kijk eens in echte grote steden wat er van de fietser geworden is. OV is het alternatief voor deze fietsers en dat scheelt een hoop ongevallen.
yanny scutt
-18-  yanny scutt:
Lieve rudirups, (pensionado) Ik weet niet waar jij woont maar in Amsterdam staat alles VOL! Er wordt hier echt ruzie gemaakt over een 'plekje' voor een auto terwijl kinderen hier al zo'n 20 jaar niet meer buiten kunnen spelen..

gezien de grootte van Amsterdam lijkt het mij heel goed om per fiets te gaan het heeft per slot van rekening niet de grootte van Londen of Parijs..

Het Openbaar vervoer moet dan wel beter en meer- maar niet sneller- worden natuurlijk.
Suffie
-19-  Suffie:
Amsterdam is relatief klein en vol. Iedere ontwikkeling die met zo weinig ruimte wordt ingezet gaat ten koste van een ander. De auto verbannen betekent inleveren op comfort, mobiliteit, economische groei en verarming; de auto terug laten keren betekent inleveren op ruimte, leefbaarheid, veiligheid, speelruimte en gezondheid. Wegen gaan ten koste van speelplaatsen en fietspaden, verruiming van speelplaatsen en voetpaden gaan ten koste van parkeergelegenheid.

Amsterdam groeit onomkeerbaar dicht tot één groot infarct. Het enige waar we nog ruzie over kunnen maken is de wijze waarop...
wilbert simeon christiaan
-20-  wilbert simeon christiaan:
suffie je schudt ons wakker--we moeten inderdaad over de toekomst van het verkeer nadenken---dank je wel!
rudipensionado
-21-  rudipensionado:
Suffie is op dreef.
Ik heb al eens op een andere plek geschreven dat als je een gezin met kinderen wilt het dan beter is om de stad te verlaten. Klinkt misschien wat hard maar is voor het welzijn van de kinderen beter.
De beschikbare ruimte is beperkt en daar kan je niets aan veranderen. Mijn idee om parkeerbeheer voor de hele stad in te voeren zal zorgen voor een eerlijke verdeling van het (parkeer)leed.
In veel grote steden hebben de stadbewoners geen auto en in Amsterdam wonen er nog (te) veel die hun auto koesteren.
rudipensionado
-22-  rudipensionado:
Yanni,
Ik woon bij Alicante
Suffie
-23-  Suffie:
WSC, dat geldt niet alleen voor het verkeer. Sowieso kun een stad niet eindeloos laten groeien zonder de gemeentegrenzen te overschrijden. Als mensen roepen dat ze steden kindvriendelijk willen maken, geen hoogbouw willen, meer speelfaciliteiten willen hebben, geen uitbreiding van snelwegen willen, geen ondergrondse parkeergarages willen én het landelijke karakter buiten te stadsgrenzen willen handhaven, dan pleiten ze feitelijk voor kolonisatie van de maan. Je kunt je ruimte nu eenmaal maar één keer gebruiken en bij iedere keuze die je maakt sluit je een ander uit.
rudipensionado
-24-  rudipensionado:
En in de zomermaanden in Amsterdam
rudipensionado
-25-  rudipensionado:
Suffie for president!!
wilbert simeon christiaan
-26-  wilbert simeon christiaan:
atv-5 misschien een forum over verkeer en vervoer? ik kom ook.
rudipensionado
-27-  rudipensionado:
Lijkt mij ook wel wat
Peter
-28-  Peter:
ik weet niet hoor, maar ik vind het zoals het nu is perfect, met het hoofdnet voor auto's en vrij baan voor voetgangers/fietsers en de aanwezigheid van veel OV.

Ik vind de meeste mensen hier gewoon een beetje zeiken, neem me niet kwalijk.
wilbert simeon christiaan
-29-  wilbert simeon christiaan:
mr peter---volgens mij zijn de mensen even tevreden als jij---maar willen het verkeersveiligheid vergroten.
rudipensionado
-30-  rudipensionado:
Dondermiddag rond 14.00U drie kwrtier onderweg geweest vanaf de Herengracht vooraan naar Zaandam.
Ze zouden het verkeer de stad uit eens wat beter moeten laten doorstromen.
rudipensionado
-31-  rudipensionado:
En ook een echte grote ring om de stad aanleggen voor verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn.
Om te beginnen een verbinding zonder afritten van de A-8 naar de A-4 en zo ken ik er nog een paar.
wilbert simeon christiaan
-32-  wilbert simeon christiaan:
volgens rudi pensionado--ringverkeer kan beter ingedeeld worden--is zoiets mogelijk?
rudipensionado
-33-  rudipensionado:
Ja, er is veel verkeer op de ring dat niet in Amsterdam hoeft te zijn dus daar ligt wellicht een oplossing. Vandaar mijn idee voor een nieuwe ring voor het doorgaande verkeer zonder op- en afritten op Amsterdams grondgebied.
wilbert simeon christiaan
-34-  wilbert simeon christiaan:
hi hi technisch--rudi ik begrijp het nu!
Johan
-35-  Johan:
Jeff schrijft: “De stad maakt het de automobilist de laatste jaren steeds moeilijker, niettemin is het aantal motorvoertuigen in de stad wel gestegen.”
De cijfers (van dIVV) laten iets anders zien: hoewel tussen 1980 en 2004 het autobezit en het gemiddelde aantal autoverplaatsingen gestegen is met 11%, is het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per dag toegenomen met 33%, terwijl intussen de gemiddelde reistijd praktisch gelijk gebleven is.
Dat kan alleen maar als het de automobilist makkelijker gemaakt is zich meer en sneller te verplaatsen.
En maar klagen.
plop
-36-  plop:
Omdat je vaker en meer moet omrijden ;-) In ieder geval in Amsterdam. Doorsteken is er niet meer bij (bijv. onder Rijksmuseum, door de Ferdinand Bol en al die wegen die tegenwoordig afgesloten zijn).
johan
-37-  johan:
Vergissing: het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per dag is toegenomen, niet met 33% maar met 54%. En dat is dan gerekend per persoon (in een auto) en niet per auto (zal per auto dus nog meer zijn).
Automobilisten hebben het dus nog makkelijker dan ik dacht. En het zou heel goed kunnen dat dat te danken is aan de fietsers (enorm toegenomen) die hun auto laten staan en daarmee dus meer ruimte overlaten voor de overblijvende auto's.
Ze moeten dus niet klagen op fietsers, maar ze dankbaar zijn.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.