Home > > Waar blijft onze coffeeshop?

Waar blijft onze coffeeshop?

Zuidoost - Vraag je de gemiddelde Amsterdammer om Zuidoost met een paar trefwoorden te kenschetsen, dan valt vroeg of laat het woord 'drugsoverlast'. En hoewel er de laatste jaren het nodige verbeterd is, is die reputatie terecht. De duistere, overdekte winkelcentra en parkeergarages zijn grotendeels gesloopt, er is gewerkt aan opvang en vrije verstrekking, maar nog altijd kom je overal in de Bijlmer loslopende junks tegen.

Tegenwoordig concentreert de drugsscene zich achter de Flierbosdreef, pal naast het prestigieuze Anton de Komplein. Bij de ingang van het Bijlmerpark hangen dag in, dag uit twintig tot dertig gebruikers rond, in uiteenlopende stadia van onttakeling. Het lijkt erop dat die situatie bewust in stand gehouden wordt, en waarschijnlijk is dat verstandig. Als er trammelant is kunnen de agenten van bureau Flierbosdreef binnen dertig seconden ter plaatse zijn.

Zuidoost kampt al decennia met een schijnbaar onuitroeibaar drugsprobleem. Het is dan ook opmerkelijk dat juist in Zuidoost geen coffeeshops te vinden zijn. Een bolletje coke of heroïne is, bij wijze van spreken, op elke straathoek te krijgen. Maar voor een tientje nederwiet ben je aangewezen op de coffeeshops in de binnenstad. Of je moet het betrekken van een enge straatdealer die ook in harddrugs doet. En dat wil je niet.

De gemeente en het stadsdeel willen maar al te graag dat in Zuidoost een coffeeshop wordt gevestigd. Er is het stadsdeelbestuur veel aan gelegen om de handel in softdrugs te scheiden van die in harddrugs. Bovendien hoopt het stadsdeel dat goed opgeleide coffeeshopmedewerkers door het geven van voorlichting een rol kunnen spelen in de preventie van harddrugsgebruik. De gemeente, op haar beurt, vindt dat Zuidoost een evenredig aandeel moet nemen in de overlast die door coffeeshops in de rest van de stad wordt veroorzaakt. (Van de overige stadsdelen wordt trouwens niet verwacht dat ze een evenredig aandeel nemen in de drugsoverlast die Zuidoost teistert, doch dit terzijde.)

In 1998 waren er in Amsterdam-Zuidoost nog drie 'illegale' coffeeshops. In 1999 vroeg het stadsdeel de burgemeester of het aan één van de illegale exploitanten een gedoogbeschikking voor het openen van een coffeeshop af mocht geven. Die toestemming kwam er in augustus 2000. De burgemeester antwoordde zelfs dat 'één coffeeshop in stadsdeel Zuidoost nog altijd tamelijk weinig is'. De keuze van een locatie voor de nieuw te openen coffeeshop werd overgelaten aan de stadsdeelvoorzitter. Het stadsdeel toog enthousiast aan de slag, en nog geen vier jaar later, in maart 2004, publiceerde het een dik document, waarin de 'Criteria ter realisatie van een coffeeshop in stadsdeel Zuidoost' werden opgesomd. En daar is het klaarblijkelijk misgegaan.

De criteria die het stadsdeel hanteert zijn niet ongebruikelijk: de coffeeshop mag bijvoorbeeld het woon- en leefklimaat niet onevenredig aantasten, er moet goede sociale controle en controle door de politie mogelijk zijn, de shop mag niet worden gevestigd in een woonwijk en ook niet 'in de directe nabijheid van scholen'. (Persoonlijk vraag ik me overigens af of dat laatste een zinvol criterium is. Ik weet niet, lezer, waar u als kind uw vrije tijd doorbracht, maar als u een gezond kind was, dan was dat vermoedelijk niet 'in de directe nabijheid' van uw school. Bovendien: wat is er nu handiger dan een coffeeshop die pal tegenover de school ligt, zodat de docenten de boel vanuit de lerarenkamer een beetje in de gaten kunnen houden? Maar ik dwaal af.) Hoe het ook zij: het stadsdeel stelt geen onredelijke eisen aan de locatie. Niettemin lijken geschikte locaties voor een coffeeshop zeldzaam in Zuidoost.

Zoals bij horecagelegenheden gebruikelijk is, wordt het door het stadsdeel aan de exploitant van de coffeeshop overgelaten om een locatie voor te stellen. De exploitant waarmee het stadsdeel in onderhandeling is, heeft inmiddels drie (of vijf, daarover verschillen de meningen) locaties voorgesteld. Maar om allerhande onduidelijke redenen kon geen van de aangewezen locaties de goedkeuring van het stadsdeel wegdragen. Drieënhalf jaar later is er nog altijd geen coffeeshop.

Inmiddels lijkt het geduld van de gemeente een beetje op te raken. Afgelopen week liet Eric van der Burg, VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad, op AT5 weten dat het stadsdeel wat hem betreft voor het einde van het jaar een geschikte locatie moet aanwijzen. Volgens Van der Burg is het tijd dat Zuidoost een bijdrage levert aan het spreiden van de overlast die coffeeshops veroorzaken. In elk geval zou het openen van een coffeeshop in Zuidoost de druk op de shops in het centrum aanzienlijk verminderen.

Waarom het stadsdeel nog altijd geen goede locatie kan aanwijzen is Van der Burg een raadsel. Van onwil bij het stadsdeel is geen sprake. Sterker: in commissie- en deelraadvergaderingen wordt geregeld aangedrongen op de vestiging van een coffeeshop. De afgelopen jaren heeft het stadsdeel haast geen nota, werkplan of begroting uitgebracht waarin niet expliciet werd gesteld dat er een coffeeshop komen moest.

Van der Burg denkt ook niet dat het stadsdeel te hoge eisen stelt aan de locatie: 'Zuidoost is een groot stadsdeel met 80.000 inwoners. Het kan niet zo zijn dat daar geen locatie te vinden is die aan alle criteria voldoet.' Hij denkt eerder dat het het stadsdeel aan besluitvaardigheid ontbreekt. Er is geregeld geopperd om de coffeeshop te vestigen in het gebied rond de Arena. Die locatie lijkt aan alle criteria te voldoen, maar het stadsdeel wijst erop dat de bevoegdheden in het Arenagebied nog deels bij de gemeente liggen. Volgens Van der Burg zou dat geen hindernis moeten zijn: de gemeente beslist mee over grote projecten in het Arenagebied, maar voor het vestigen van kleine ondernemingen als een coffeeshop hoeft het stadsdeel niet met de gemeente te overleggen.

Het blijft de vraag of één coffeeshop genoeg is in een stadsdeel met 80.000 inwoners. In Hilversum, een gemeente met een vergelijkbaar aantal inwoners, zijn er bijvoorbeeld al vier. Maar als het al zoveel voeten in de aarde heeft om in Zuidoost één coffeeshop te vestigen, moet je je afvragen of er ooit nog een tweede komt. Wanneer alle blowers uit Zuidoost zich op die ene coffeeshop storten, dan wordt het een drukke boel. Bovendien zal een coffeeshophouder, wanneer hij in Zuidoost een monopoliepositie bekleedt - en nog op een peperdure locatie ook - vermoedelijk navenante prijzen hanteren. Ik vrees dan ook dat ik mijn koffie tot nader order in het centrum blijf halen.


114 reacties op "Waar blijft onze coffeeshop?"

Suffie
-1-  Suffie:
Vroeger had je Tweety, een houten keet op het maaiveld in de G-zone, waar je in alle rust en tegen redelijke tarieven wat genotskruiden kon aanschaffen. Ik begrijp dat deze zaak de stadsvernieuwing niet heeft overleefd...?

Kan het zijn dat er geen uitbater is die deze uitdaging aan wil? Ik heb altijd het idee gehad dat er in Zuidoost drugsgewijs toch een ander publiek woonde dan in de binnenstad...
-2-  :
Helaas is Tweety inderdaad ter ziele. Daar komt bij dat Tweety - voor zover ik me herinner - werd uitgebaat door een stichting, en volgens de (nieuwe?) regels mogen coffeeshops in Amsterdam niet worden geëxploiteerd door stichtingen of verenigingen.

Er is inmiddels wel een uitbater gevonden die de 'uitdaging' aan wil gaan. Ik denk eigenlijk dat er nog wel een paar zijn - per slot van rekening is het nogal een gat in de markt.
rudipensionado
-3-  rudipensionado:
Zoals in het artikel beschreven zal gebruiken leiden tot onttakeling.
Gelet op de doelstellingen van onze huidige regering dient iedere coffeeshop te worden gesloten.
De boven beschreven groep gebruikers dienen krachtig te worden aangepakt.
wilbert simeon christiaan
-4-  wilbert simeon christiaan:
amsterdam is zo klein? er zijn toch al genoeg van! tegen
louis
-5-  louis:
@rudupensionado, ik denk dat je het artikel niet helemáál goed gelezen hebt.
Marco maakt onderscheid tussen verschillende
soorten drugsgebruikers!
Je hebt drugs, drugs, drugs en zo nog 1000
soorten!
Probeer 'ns 'n vergelijk te trekken met alcohol, ik denk dat dat heel wat meer overlast en schade(vooral menselijk) veroorzaakt.
'n mens is per saldo beter af, als ie z'n drugsgebruik beperkt.
Dat geldt voor weed uit de coffeeshop, maar
net zo goed voor “'n kratje” uit de AHshop!
louis
-7-  louis:
@rudipensionado
Sorry voor de verkeerde naamgeving!
rudipensionado
-8-  rudipensionado:
Ik heb nog nooit 20 tot 30 alcoholgebruikers de hele dag zien hangen op die plek.
En ja, ik ben tegen drugsgebruik in welke vorm dan ook en daar gaat het hier over.
De gebruikers en de verdedigers van gebruik halen altijd, ter ondersteuning van hun betoog, de alcoholproblematiek aan maar dat is een ander soort verslaving.
Het is dus beter om deze vormen van gebruik te splitsen in de behandeling en bestrijding.
Peter
-9-  Peter:
Jemig, sommigen hier kennen het verschil niet tussen softdrugs en hardrugs ofzo.

De gevaren van softdrugs zijn niet of nauwelijks aanwezig, iemand die wiet gerookt heeft zal nooit overlast veroorzaken. Misschien tijd om het zelf eens te proberen?
rudipensionado
-10-  rudipensionado:
Het is niet de bedoeling om hier een discussie te opnenen over het verschil tussen soft- en harddrugs. Wie kent het verschil niet?
Duidelijk is dat de drempel van de eerste naar de tweede klein is en vaak bij of in de buurt van de coffeeshop verkrijgbaar is.
Ik kan niet wachten op het rookverbod in de horeca. hahahaha
Jochem Floor
-11-  Jochem Floor:
@ RudiP: bedoel je nu dat een rookverbod in de horeca een eind gaat maken aan het verschijnsel coffeeshop?
rudipensionado
-12-  rudipensionado:
Wellicht ontstaat er een soort ontmoedigingssituatie. Het roken in de coffeeshop zal ook daar straks verboden zijn maar de coffeeshop zal daardoor niet verdwijnen maar mogelijk wel minder omzet genereren. Wellicht dat het rookverbod voor een aantal aanleiding zal zijn om over te gaan op een andere categorie drugs.
OverDrive
-13-  OverDrive:
“Ik heb nog nooit 20 tot 30 alcoholgebruikers de hele dag zien hangen op die plek.”
Wiet is ook niet te verkrijgen bij de supermarkt.
neem 's een kijkje bij een traning van een voetbalclub.(willen ze nu ook verbieden geloof ik)
Waar vraag is komt aanbod...in welke vorm kun je over discussiëren.
De beter de regulatie de minder randverschijnselen er zullen zijn...maar beleid is helaas zeer kortzichtig.

Maar Marco overtuigt..Waar blijft die Coffeeshop!!!!
rudipensionado
-14-  rudipensionado:
Al jaren praten voorstanders van (soft)drugsgebruik over alcoholgebruik maar dat zijn toch echt totaal verschillende dingen. Waarom gebeurt dat? Ik denk om de aandacht af te leiden van het drugsgebruik. Inderdaad wil men wat gaan doen aan het alcoholgebruik in de sportkantines maar dat staat op zich en heft het bestrijden van het drugsgebuik niet op. En mij hoor je tijdens alcoholgebruik niets zeggen over drugsgebruik.
Een drugsgebruiker in het nauw zeurt dus wel over alcoholgebruik. Zwakke onderbouwing dus van de drugsgebruiker.
louis
-15-  louis:
@rudipensianado
volgens mij lust jij gewoon graag 'n borreltje!
Het is en blijft 'n harddrug,
geeft niks hoor!
Sigi
-16-  Sigi:
@rudipensionado
“Duidelijk is dat de drempel van de eerste naar de tweede klein is en vaak bij of in de buurt van de coffeeshop verkrijgbaar is.”

Die drempel is helemaal niet klein. Zeker niet bij een bonafide coffeshop. Wél als je je wietje bij een of andere onbetrouwbare dealer op straat moet halen die dan ook nog allerlei andere middelen in de aanbieding heeft.

De theorie dat je van softdrugs bijna automatisch overstapt op harddrugs is zooo achterhaald.
Eric Jansen
-17-  Eric Jansen:
Even terzijde: prachtig en boeiend geschreven qua taal en inhoud.
evilbertje
-18-  evilbertje:
@rudi je snapt er geen reet van !!!!.
Regina Wilkens
-19-  Regina Wilkens:
@Eric Jansen: Een reactie waar ik 100% achter sta! Voor het overige:
Dit stuk gaat uit de staat van de dingen, in het hier en nu. Ik zou ook wel willen dat dingen anders zouden zijn. Dat iedereen gewoon zijn plicht doet en netjes is. Dat er geen drugs gebruikt worden. Dat ze in Afghanistan gewoon tapijtjes knopen. Dat neergestorte vliegtuigen geen drugs maar gedroogde vis aan boord hebben. Dat mijn acht fietsen niet gestolen hadden moeten worden. Dat............noem maar op, iedereen heeft z'n eigen historie en de daaruit spruitende wensen en/of klaagzang.
Marco schrijft over hoe het is en wat wenselijk is. In mijn opinie slaat hij de spijker op z'n kop, hij heeft gelijk, zijn analyse klopt.
Mr. Matev
-20-  Mr. Matev:
Marco, mooi gesteld.
@rudi: wel eens gehoord van het Bussumse model? Dat is wat men hier kennelijk wil invoeren, maar de daadkracht is nog onvoldoende. Maar ja, ZO is nog een jonge loot aan het bestuurlijke apparaat, het zal wel goed komen.
Volgens ons wetssysteem moet de overheid alleen ingrijpen als het algemeen belang echt in gevaar is. Het beoogde (Bussumse) model beoogt én de overlast terug te dringen, én middels voorlichting aan preventie te werken, én de illegale handelingen van handelaren onaantrekkelijk te maken. Dit is allemaal beter dan hoe het nu gaat.
Advies: lees de juridische en bestuurlijke informatie op dit gebied.
Jan Stender
-21-  Jan Stender:
Iemand die wiet rookt veroorzaakt geen overlast?
Nou,dat weet ik zo net nog niet
Ik heb in Amsterdam eens een goede vriend gehad
Althans dat dacht ik,een goede vriend
Nadat mijnheer maandenlang bij mij om geld zat te zeiken,om z,n wiet te bekostigen,en tenslotte bij mij heeft ingebroken en m,n camera gejat heeft,ben ik wel anders gaan denken over een wiet gebruiker
Ik weet wel,dat niet elke gebruiker zo is
Maar een gebruiker kan zeker wel overlast veroorzaken
Gelukkig rook ik niet,dus die bende ook niet
rudipensionado
-22-  rudipensionado:
Ik maak bij sommigen reactie's los en dat op zich is al goed, vooral als het goed beargumenteerde reactie's zijn.
Ik ben dus voorstander van een totaal verbod en een harde bestrijding van gebruik.
Zero tolerance and no mercy!!
Jan Stender
-23-  Jan Stender:
Rudi,ik ben het volkomen eens met je reactie,s
Thijs
-24-  Thijs:
@Rudi: Alleen is jouw laatste reactie helaas niets meer dan borrelpraat. Goede argumenten ontbreken. De meeste softdrugsoverlast wordt veroorzaakt door toeristen, een goede coffeeshop - je bent er kennelijk nog nooit bij een naar binnen gelopen - verkoopt niet aan kleuters en doet al helemaal niet aan harddrugs.

Met een zero tolerance beleid kom je nergens. Dan worden alle spullen weer verkocht via 1 loket: het dealertje dat behalve wiet vaak ook het zwaardere werk in de aanbieding heeft.

Legaliseren van softdrugs werkt: je mag het eng vinden, maar je moet wel met argumenten komen waarom je het dan eng vindt.

Een practisch punt nog: hard optreden tegen gebruik? Iedereen weet toch dat bestrijding van softdrugsgebruik niet uitvoerbaar is? Het aantal politieagenten zou op zijn minst moeten worden verdubbeld en de rechtbanken zouden 24-uursdiensten moeten draaien.

Wie gaat dat betalen? De 'hardwerkende Nederlander' die het al een schande vindt om er een paar tientjes op achteruit te gaan om aow'ers te ontzien? Of toch de ondernemer die hard werkt voor zijn eurootjes en al door zijn stadsbestuur wordt gepakt met autoloze zondagen?
rudipensionado
-25-  rudipensionado:
Thijs,
Enerzijds ben je van meneing dat er in mijn reacties goede argumenten zouden ontbreken maar je helpt mij door te stellen dat toeristen voor overlast zorgen. Welnu, het zijn niet alleen de toeristen hoor en dit zou je eens moeten gaan beoordelen op verschillende locatie's.
Overigens onderbouw je je reactie met een ongefundeerde stelling dat de politiemacht zou moeten worden verdubbeld en de rechtbanken dan dag- en nachtdiensten draaien. Dit noem ik pas borrelpraat in optima forma.
Als je als overheid eenmaal begint met het door mij voorgestelde beleid komen er vanzelf minder dealers en gebruikers.
En je vraag wie dat gaat betalen is niet moeilijk te beantwoorden. Verhalen op de dader natuurlijk.
Het gaat er geheel niet om of ik gebruik en verwante zaken eng zou vinden. Gebruik is slecht voor je gezondheid en dat weten wij zo langzamerhand best wel.
En wat de coffeeshops betreft zie ik uit naar een rookverbod in de horeca.
Thijs
-26-  Thijs:
Rudi,

Je moet mijn respons wel goed lezen hoor: ik verwijs naar je laatste reactie. Niet alles wat je daarvoor schreef was zo kort door de bocht.

Vraag eens aan een politieagent of ie zin heeft in het arresteren van blowende tieners en hij zal uitleggen dat het niet kan. Vraag eens aan een officier van justitie of een kantonrechter (of vind je blowen meer iets voor de meervoudige kamer? Dat zal ze leren!) hoeveel tijd en geld het kost om al die processen te voeren. Je zult het antwoord krijgen dat ik je al gaf.

Als je denkt dat er niet geblowd wordt en geen drugsproblemen zijn in landen met een restrictief beleid, dan heb je een zeer naief wereldbeeld. Heb je meteen de voornaamste oorzaak van overlast te pakken: veel toeristen kunnen door dom beleid van hun eigen regering niet omgaan met de vrijheid die ze in Nederland / Amsterdam krijgen. Ik verwijs gemakshalve naar een verhaal dat Marco hier eerder over schreef voor deze site:

http://www.amsterdamcentraa...

Kosten verhalen op de daders werkt niet. De meeste blowers zijn tussen de 18 en de 22 jaar. Daar kun je redelijkerwijs geen bekostiging van een dubbele sterke arm van verwachten. Verhalen op de ouders dan maar?

Een jointje roken is zo erg niet. En er is al helemaal niets crimineels aan.

Natuurlijk zijn er vervelende blowers, maar er zijn ook vervelende drinkers, vervelende tramchauffeurs en nare straatmuzikanten. Die hoeven toch ook niet meteen achter slot en grendel? Of zou je je moeten beperken tot mensen die echt voor overlast zorgen, zoals ook alleen de dronkaards die achter het stuur stappen worden gepakt?

En het argument dat het slecht is voor je gezondheid kun je breder inzetten: denk aan een verbod op bier of een verbod op autorijden in de stad...want je denkt toch niet dat dat een paar jointjes slechter zijn voor je gezondheid dan een dagje uitlaatgassen slurpen?
Arnoud de Jong
Volgens mij moet je onderscheid maken tussen overlast in de nabijheid van de coffeeshop en overlast die gebruikers in het algemeen in de stad zouden geven.
In het eerste geval zal de overlast niet meer zijn dan bij een aantal café's. Bovendien hangt het ervan af in hoeverre de eigenaar (alweer: net als bij café's) zélf een beetje in de gaten houdt of de boel bij hem voor de deur niet teveel uit de hand loopt.
Overlast in het algemeen van blowers valt reuze mee en valt in het niet bij de overlast die openbare dronkenschap veroorzaakt. Toeristen zijn een aparte groep. Een bepaalde categorie (bijvoorbeeld jonge groepen Engelsen) veroorzaakt altijd overlast als ze van bepaalde middelen teveel hebben gebruikt, of dat nou alcohol, wiet of paddo's zijn.

Verbieden van softdrugs is geen realistische optie. Wie dat nastreeft heeft niks geleerd van de drooglegging in de VS in de jaren dertig.
Wanneer je een verbod overweegt, moet je altijd eerst een afweging maken tussen de ernst van de activiteit (in hoeverre de activiteit de samenleving nu werkelijk schade berokkent) en de hoeveelheid geld en inspanningen die het kost om het verbod te handhaven. Bij softdrugs is het sop de kool niet waard. Steek die energie dan maar liever in bijvoorbeeld de bestrijding van het comazuipen bij jongeren.
rudipensionado
-28-  rudipensionado:
Het is, zoals ik al eerder schreef, bijzonder dat de voorstanders van het gebruik van (soft)drugs bijna altijd het gebruik en misbruik van alcohol er ook bij betrekken. Zijn aparte zaken en zwak om dat er steeds bij te halen want het gaat immers over drugs. Dat probleem is al lastig genoeg dus laat alcohol hier liever buiten. Alcohol geeft ook veel overlast en op zijn tijd vinden er ook alcoholcontroles plaats. Voor drugs ook maar doen dus.
Joints roken zal vanzelf wel minder worden als het roken in de horeca is verboden.
Handhaven is voorlopig dweilen met de kraan open maar op de lange termijn, samenvallend met het a.s. rookverbod, komen wij tot mooie dingen.
tripleX
-29-  tripleX:
Laat iemand wiet verkopen op de markt in Zuidoost.
Kunnen mensen in ieder geval overdag hun rokertje kopen.
Net als vroeger toen er nog een markt was in de Melkweg en de huisdealer zijn eigen stalletje had.
Meyer (Strandvliet/Arena)
-30-  Meyer (Strandvliet/Arena):
Goed plan om het in de buurt van de Arena te laten bouwen. Dan hoeft de metro ook niet elke avond vol te zitten met jongeren die op en neer naar de shop gaan. Deze geven, niet voor mij, ook veel overlast aan andere metroreizgers. Het is belachelijk dat er op een bevolking van 80.000 mensen geen shop is. Elk klein stadje buiten Amsterdam met 30.000 tot 80.000 inwoners heeft er namelijk wel minstens 1!
rudipensionado
-31-  rudipensionado:
Tegen dat soort verkoopplekken zal vrijwel niemand bezwaar maken en is de overlast bij scholen/woongebieden etc. meteen opgelost.
Waarom kom je niet eerder met dit idee?
Joren
-32-  Joren:
@Rupi:

Je schrijft dat er een verschil tussen wiet en drank zit en dat wietgebruikers (in jouw ogen drugsgebruikers, dus gelijk aan harddrugsgebruikers) hier niet mee aan moeten komen. Maar drank is net als cannabis een softdrug, net zoals sigaretten dat zijn. Het enige verschil hiertussen is dat drank en sigaretten sociaal geaccepteerd worden (zie drank in de supermarkt, op de sportclub) maar cannabis niet.

Dat is de reden waarom wietgebruikers drank 'er bij halen'. Op het moment dat je cannabis uit de illegaliteit haalt en redelijk goed toegankelijk maakt zal hetzelfde gebeuren als bij drankgebruik; mensen zullen recreatief blijven gebruiken, maar ook overlast blijven veroorzaken. Echter, een groot deel van de 'overlast' zal verdwijnen zodra je wietgebruikers van junkies (want ik stel junkies als hardgebruikers, terwijl ik cannabis aan alcoholgebruik gelijk stel) scheidt.

Op dit moment is de situatie in zuidoost zo dat je niet je jointje KAN halen. Ik MOET naar de stad, en veroorzaak overlast wanneer ik op het station mijn eerste jointje al draai. Terwijl als ik 'even langs de shop' kan ik beter thuis rook.

Ik vind je argumentatie zwak; de overheid moet wietverkoop juist stimuleren. Als cannabis totaal geaccepteerd wordt (zoals in de praktijk al gebeurd maar vanuit bestuurlijk oogpunt nog niet) zul je zien dat de problemen zullen verminderen.

En er zijn genoeg mensen die een groot drankprobleem hebben, dat interfereerd met hun persoonlijk leven. Echter, die zie je niet want die zitten thuis achter de voordeur. Die paar mensen die in het park om 11AM met hun halve liters zitten buiten beschouwing gelaten.

Komop met die shop!
rudipensionado
-33-  rudipensionado:
Veel geluk met je rookvrije shop. hahaha
Ko
-34-  Ko:
@Rudi: het Arenagebied is al voorgesteld als locatie, zie de voorlaatste alinea. Lezen wat er staat.
Suffie
-35-  Suffie:
De opmerking dat soft- en harddrugs niets met elkaar te maken hebben is tegenwoordig wel enigszins achterhaald, dit gezien de huidige sterkte en kwaliteit van de nederwiet. Er hangen ook wel degelijk risico's aan het gebruik van softdrugs, waaronder verslaving, psychoses. Softdrugs geen overlast? Kijk eens om je heen....
Of de overstap naar harddrugs gemakkelijker is geworden, daar zijn de heren medici het nog niet over uit. Ik geloof alleen niet dat dit in Zuidoost een item is. Juist die geschetste drugs-scene bestaat uit een kleine club verstokte gebruikers en verslaafden terwijl coffeeshops wellicht meer in de 'recreatieve' gebruikerssector een markt zouden vinden.
rudipensionado
-36-  rudipensionado:
Ja, straks zowel de ArenA als de horeca rookvrij.
Yeah!!!
Suffie
-37-  Suffie:
En met méér dames WC's...
tripleX
-38-  tripleX:
...zodat ze op de wc kunnen roken.
Leeuw
-39-  Leeuw:
@triplex en alle anderen:
Briljant idee ! Super-interrim-maatregel ! Wietkraam op de markt is dé oplossing op korte termijn en wel direct vanaf volgende week. Ik zie het helemaal voor me. Tussen de surinaamse groenten en marrokkaans lamsvlees een relaxte Rasta die samen met een getogen-ras-Amsterdammer van de school Holleeder een kraam runt met muziek van B. Marley, een paar waterpijpen uit africa, wat djembé's en van die curacaô'se bidprentjes naast een gezond ouderwetse Amsterdamse menu-kaart van cannabis-vari"teiten. In grote bakken naast de groente en bak-banananen. Perfect ! Bijlmer op z'n best !
Moet ook nbeleidsmatig te verdedigen en verwezenlijken op korte termijn tot die verrotte koffieshop er dan eindelijk is. Want ik word hier toch nog even bloed-serieus: De zelfde dealers die zich rond de door Marco beschreven samen-dromming van hard-drugs gebruikers ophouden zie ik tegen de verschillende pauze- en uitloop-tijden van de dichtbijzijnde Open Schoillen Gemeenschap Bijlmer (mijn oude school !) hun opwachting maken om in de behoefte te voorzien. En dat direct te vergezellen van een verkooppraatje voor hun andere (écht niet zo gevaarlijk als ze zeggen en heus best wel lekker ! (....)) koopwaar. Passzop met repressie en banning ! Bezem softdrugs niet onder het tapijt waar Hard-drugs loeren; geloof me als ik zeg dat er een groot verschil is, ik ken beide kanten, en één ding weet ik zeker: Niet zozeer heeft Wiet me tot Heroïne gebracht; nee. Het heeft me er dankzij de Hollandse vrijheid Goddank nog een jaar of vijftien vandáán kunnen houden. Zo. Ik heb Gezegd.
wilbert simeon christiaan
-40-  wilbert simeon christiaan:
coffeeshop nummer hoeveel van amsterdam? 77?
rudipensionado
-41-  rudipensionado:
weg met die zooi en weg met die lui
ANila
-42-  ANila:
RP ...weg met mensen die genieten van polemiek bedoel je??;-)

Joh , als jij geen wiet gebruikt , prima , ieder diertje zijn pleziertje.
Maar ik zou dolblij zijn als Zuidoost eindelijk een coffeeshop heeft , is het eindelijk gedaan met gehang in de stad en kunnen de gebruikers gezellig in hun eigen wijk hangen ..soooooooooooooooooocoooooooooooooool !
Jan Stender
-43-  Jan Stender:
Relax genieten?
Ga maar eens boven een blik nitromethanol hangen
Echt wel dat je daar high van wordt
Gewoon net als ik aan modelbouw beginnen,en dan zo,n brandstof wagentje bouwen
Daar heb je geen coffeeshop voor nodig
rudipensionado
-44-  rudipensionado:
De coffeeshops naar de Bijlmer, ook goed.
Maar een oplossing is het absoluut niet tussen al die losers daar.
Kreukel
-45-  Kreukel:
rudipensionado heb haat tegen mense die rustig een jonko wille roke.
jammer.. je zou is moete wete wat je mist.
:)
rudipensionado
-46-  rudipensionado:
Kreukel,
Waar heb jij zo mooi leren schrijven?
Jan Stender
-47-  Jan Stender:
Ik ben net opgestaan,lekker bakkie koffie gezet
Crossaintje erbij,ik kijk uit het raam,en wat zie ik?
M,n overbuurman,staat buiten bij de voordeur,een dikke joint weg te paffen
Jezus,wat een verslaving,om zo al de dag mee te beginnen
rudipensionado
-48-  rudipensionado:
Wat zal die buurman al vroeg uit zijn bek stinken.
Jan Stender
-49-  Jan Stender:
Dat geloof ik ook wel
Gelukkig praten we alleen op afstand
Even goeiendag zeggen,that,s all
Piet
-50-  Piet:
@RudiP (gepensioneerd?)
“Zero tolerance” en “no mercy” werkt niet dat is on-Nederlands meer Amerikaans. Tolerantie voor elkaar en wellicht een non-merci werkt dan wel. Uit het tolereren van anderen komt verdraagzaamheid en barmhartigheid. Bij non merci (Frans voor nee bedankt) komt het neer op jouw eigen keuze om wel of niet te blowen
wat voor mij heel goed naar boven komt is de besluiteloosheid van onze volksvertegenwoordigers die we overigens zelf gekozen hebben. 4 jaar voordat er een document uit rolt das verloren tijd en geld.
Bart
-51-  Bart:
Ik woon bij de Niastraat in oost en daar zijn alleen al 3 koffieshops... en allemaal in een woonwijk! Ik weet zeker dat het daar een stuk rustiger word als er in Zuidoost een paar koffieshops komen. Ik ben voor! (en schiet een beetje op!)
rudipensionado
-52-  rudipensionado:
Remco,
Veel bestuurders gaan voor studiereizen ondermeer naar de V.S. en steken daar hopelijk wat van op. Het rookverbod hadden ze bv al eerder mee kunnen nemen naar Europa.
Zero tolerance is toch een term die je hier steeds meer hoort omdat de mensen bepaalde zaken helemaal zat zijn dus of je het nu wel of niet wenselijk acht is nu niet meer aan de orde want dit is een niet meer te stoppen proces.
Natuurlijk werkt tolerantie nog steeds maar als wij eens wat meer rekening houden met elkaar zouden eigenaren van coffeeshops zich ook eens moeten realiseren dat het vestigen van een dergelijk bedrijf in een woongebied op weerstand kan stuiten.
Het is bij de coffeeshopondernemers meer nemen dan geven geweest en dat tij zal keren.
Dus nog steeds: NO MERCY
tripleX
-53-  tripleX:
mercy gaat boven alles, wat mij betreft.
wilbert simeon christiaan
-54-  wilbert simeon christiaan:
last van coffeshop? kleine moeite toch om met de eigenaars te gaan praten? zo zou ik het doen---het zijn toch geen tijgers???
Niels
-55-  Niels:
Rudipensionado
Omdat jij niet rookt mogen anderen het ook niet? Ik rijd geen auto en zou graag willen dat de rest van Amsterdam er ook mee op hield. Is nl. nogal slecht voor het milieu, gevaarlijk (veel fietsdoden) en slecht voor de algehele gezondheid (uitlaatgassen, gebrek aan lichaamsbeweging en ga zo maar door) Verbieden we dat ook??

Precies en van meeroken is nog steeds niet wetenschappelijk bewezen dat het schadelijk is dus een verbod gaat helemaal nergens over.

Mensen komen trouwens niet alleen de stad in om te wiet te roken, maar ook om uit te gaan en te winkelen etc.... kroegen en clubs en winkels maar verbieden? Of ook allemaal naar ZO? Ga lekker ergens aan een Costa pensionadoën en laat m'n stsad met rust!!!
Suffie
-56-  Suffie:
“Precies en van meeroken is nog steeds niet wetenschappelijk bewezen dat het schadelijk is”

Even los van het feit dat dit een verschrikkelijk achterhaald cliché is: ik heb er gewoon lást van, mag dat ook?
Piet
-57-  Piet:
@RudiP,
Ik respecteer je mening en Ik ben het eens met je punt waarin je stelt dat shop houders op weerstand kunnen stuiten wanneer er een shop geopend word in een woongebied. Denk je zo ook over cafe eigenaren?
Mijns inziens kan je deze twee ondernemers met elkaar vergelijken. Ze verkopen immers beiden een soort van drugs.
En ja ouderen onder ons ALCOHOL is ook een drug een HARD drug (een hele grote misvatting onder ouderen in onze samenleving)
Bestuurders (door ons gekozen) op studie reizen naar de USA levert wat op? Ik moet het nog mee maken dat een studie reis voor een volksvertegenwoordiger wat op levert. Ik ben overigens allang het vertrouwen kwijt in onze “bestuurders”. Zelf woon ik in een straat waar 2 shops zijn 300 meter van een school wat officieel niet mag en wat mij betrefd ook niet kan. Welke bestuurder verandert daar wat aan! (ohh nee die zijn in de USA op studie reis) Voor No Merci moet je echt met betere argumenten komen. No Merci is wat mij betreft een absoluut begrip een begrip dat niet open staat voor dialoog. Ik ken dit uit ge geschiedenis dat niet open staan voor dialoog dat heeft nooit wat opgeleverd. We zijn jammer genoeg wel afhankelijk van de besluitvaardigheid van onze “bestuurders” die zich 4 jaar lang te werk gesteld hebben met het maken van een document.
Daar gaat je belasting geld!!!
rudipensionado
-58-  rudipensionado:
Het is, zoals ik al eerder schreef, bijzonder dat de voorstanders van het gebruik van (soft)drugs bijna altijd het gebruik en misbruik van alcohol er ook bij betrekken. Zijn aparte zaken en zwak om dat er steeds bij te halen want het gaat immers over drugs. Dat probleem is al lastig genoeg dus laat alcohol hier liever buiten. Alcohol geeft ook veel overlast en op zijn tijd vinden er ook alcoholcontroles plaats. Voor drugs ook maar doen dus.
Joints roken zal vanzelf wel minder worden als het roken in de horeca is verboden.
Handhaven is voorlopig dweilen met de kraan open maar op de lange termijn, samenvallend met het a.s. rookverbod, komen wij tot mooie dingen.
Piet
-59-  Piet:
drufsinfo punt nl “Alcohol is na koffie en thee de meest gebruikte [b]drug[b]in Nederland”

wikipedia “Alcohol is een [b]drug[b] die vanwege de fysiek verslavende eigenschappen gerekend wordt tot de [b]hard drugs[b].”

rudipensionado “want het gaat immers over [b]drugs”

Dus Alcohol is volgens u nog steeds geen drug.
Succes!!
rudipensionado
-60-  rudipensionado:
Ik wijs slechts op het feit dat de alcoholproblematiek hier niet het onderwerp is en er door voorstanders van (soft)drugs steeds maar weer bijgehhald wordt.
Desgewenst kan het alcoholprobleem op een andere plek ter behandeling worden aangeboden?
Ik zal dan ook niet over (soft)drugs beginnen maar in het onderwerp blijven.
rudipensionado
-61-  rudipensionado:
LAATSTE NIEUWS!!!

Nederwiet duurder door politie-acties
UTRECHT - Door de vele ontruimingen van wietplantages in ons land is het aanbod schaarser geworden en is de prijs van een gram met twintig procent gestegen.

Het Trimbosinstituut, een kenniscentrum op het gebied van drugs, concludeert dat in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd.

De gemiddelde prijs van de wiet ligt nu op 7,30 euro per gram.

De politie begint langzamerhand greep te krijgen op volkssport nummer 1 in sommige wijken: het onderhouden van een wietplantage. Kwekers worden hard aangepakt; ze verliezen hun huurhuis en krijgen forse naheffingen. Steeds meer telers wijken uit naar België en Duitsland.

De sterkte van de wiet, bepaald door het THC-gehalte, is bij nederwiet het afgelopen jaar gedaald van 17,5 procent naar 16 procent. Dit nadat het THC-gehalte in het begin van de eeuw steeds hoger werd.

Ook de geïmporteerde hasj heeft een lager THC-gehalte gekregen in 2007.

NO MERCY
rudipensionado
-62-  rudipensionado:
LAATSTE NIEUWS!!!

Nederwiet duurder door politie-acties
UTRECHT - Door de vele ontruimingen van wietplantages in ons land is het aanbod schaarser geworden en is de prijs van een gram met twintig procent gestegen.

Het Trimbosinstituut, een kenniscentrum op het gebied van drugs, concludeert dat in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd.

De gemiddelde prijs van de wiet ligt nu op 7,30 euro per gram.

De politie begint langzamerhand greep te krijgen op volkssport nummer 1 in sommige wijken: het onderhouden van een wietplantage. Kwekers worden hard aangepakt; ze verliezen hun huurhuis en krijgen forse naheffingen. Steeds meer telers wijken uit naar België en Duitsland.

De sterkte van de wiet, bepaald door het THC-gehalte, is bij nederwiet het afgelopen jaar gedaald van 17,5 procent naar 16 procent. Dit nadat het THC-gehalte in het begin van de eeuw steeds hoger werd.

Ook de geïmporteerde hasj heeft een lager THC-gehalte gekregen in 2007.
rudipensionado
-63-  rudipensionado:
Als je stopt met roken ben je hier ook mee klaar. hahahaha
Jelle
-64-  Jelle:
Beste Rudipensionado, en iedere andere nuchtere lezer,

Ik zou jouw aanpak van gewoon verbieden ook om kunnen draaien. Het wordt verplicht om af en toe een xtc-pil te slikken. Dat is in mijn optiek hetzelfde. Iemand dwingen om alleen zuurstof en koolhydraten te gebruiken, alleen omdat je zelf niet anders durft. Ik denk alleen niet dat jij helemaal tegen drugs bent, denk bijvoorbeeld aan Paracetamol. Laat iedereen lekker zijn of haar Paracetamol gebruiken, de mensheid wordt er niet per se slechter van.
rudipensionado
-65-  rudipensionado:
Als een drugsgebruiker, ter ondersteuning van zijn stoffige standpuntonderbouwing, weer eens alcohol aan de discussie heeft toegevoegd en dat is vele malen weerlegd, het is immers een ander soort genotsmiddel, dan komen dus nu de medicijnen aan de beurt.
Ook weer zwak.
Het gaat om drigsgebruik en meer niet.
Is het zo moeilijk om on-topic te blijven?
tripleX
-66-  tripleX:
@ rudipensionado
alcohol is een harddrug en geeft veel meer problemen.
wat dat aangaat heb je gelijk.
rudipensionado
-67-  rudipensionado:
Ja joh, Ik heb noot geschreven dat alcohol minder erg is of zoiets.
Het enige wat ik wel steeds stel is dat alcohol en een alcoholverslaving een ander onderwerp is.
Het drugsprobleem is al enorm en om de gedachtenwisselingen on-topic te houden is het beter om over de andere verslavingsvormen, en dat zijn er heel veel, een andere plek te kiezen.
Jelle
-68-  Jelle:
Beste Rudipensionado,

Inderdaad, nu zijn de medicijnen aan de beurt. Kan men de overeenkomsten tussen koffie, wiet, cola, Paracetamol, benzine, suiker en cocaïne niet zien? Chemicaliën die je hersenen activeren, en meestal zeggen die hersenen iets als: ja, dat is wel lekker. Smaken verschillen, maar het begrip lekker lijkt me wel bekend. De een vind cola lekker, de ander benzine in zijn auto, de ander vind het juist lekker om op water en brood de Mont-Ventoux op te rijden. Men kan die gewoontes een verslaving noemen, maar dat gebeurt meestal alleen als mensen door die gewoontes niet meer sociaal kunnen functioneren, of, nu komt het belangrijkste, door die gewoontes worden lastiggevallen door mensen uit hun omgeving. Waarom irriteren die gewoontes andere mensen dan? Dat is de vraag. Ik kan me best voorstellen dat sommige gewoontes anderen irriteren, maar er is ook nog diegene die geïrriteerd is, en die kan ook altijd naar zichzelf kijken. Dat ga ik nu ook weer doen.
Met vriendelijke groet,

Jelle
rudipensionado
-69-  rudipensionado:
Er zijn verschillende behandelmethodes voor bovengenoemde verslavingsvormen. Sommige verslavingsvormen behoeven zelfs geen behandeling omdat niemand er ook maar enige hinder van heeft.
In dit topic gaat het over de coffeeshop en om de discussie zuiver te houden is het beter om on-topic te blijven en de andere vormen van verslaving op een andere plaats te behandelen.
Jelle
-70-  Jelle:
Beste Rudipensionado,

“Sommige verslavingsvormen behoeven zelfs geen behandeling omdat niemand er ook maar enige hinder van heeft.” Daarmee koppel je dus de mate van hinder en de mate van behandeling aan elkaar, wat op zich prima is. Echter, als mensen zich laten hinderen door iemand die wiet rookt, moet diegene dan worden behandeld? Of diegene die gehinderd wordt? En over de aantasting van de hersenen op lange termijn, welk onderzoek zegt dat? Ik kijk niet naar de uitkomst, ik kijk naar welk beeld de onderzoeker naar boven wil brengen. Ik kan ook wel een onderzoek doen waaruit blijkt dat drugsgebruik de hersenactiviteit sterk verbeterd. Helaas, die resultaten breng ik pas naar buiten als mijn nieuwe xtc-laboratorium klaar is.

Jelle
rudipensionado
-71-  rudipensionado:
De slotzin van de laatste schrijver geeft aan dat de redelijkheid ter zijde werd geschoven. Jammer, want een constructieve uitwisseling van gedachten blijft nu achterwege.
Toonaangevende onderzoekers hebben gepubliceerd over terugval van de hersenfunctie na langdurig (soft)drugsgebruik.
Zoek op Google en gij zult vinden.
tripleX
-72-  tripleX:
langdurig leven heeft ook dat effect...
rudipensionado
-73-  rudipensionado:
tripleX,
Nu je de zin niet voorziet van een vraagteken moet je die nog wel afmaken.
Jelle
-74-  Jelle:
Beste Rudipensionado,

Ik doe graag me aan een constructieve uitwisseling van gedachten, daarom schrijf ik hier ook reacties. Met die slotzin van mij wil ik aangeven dat ik al een hele tijd niet meer naar dat soort onderzoeken kijk. Het is interessanter om uit te zoeken wie dat onderzoek gedaan heeft, en waarom. De uitslag is namelijk sterk onderhevig aan de hypothese die men stelde, en de criteria die men hanteerde. Wil de onderzoeker vaststellen dat drugs slecht zijn, dan zal dat vastgesteld worden. Tevens mag men de financiële aspecten niet vergeten. Er wordt heel veel geld verdiend in de drugsbestrijding. Dat geld wordt vervolgens weer geïnvesteerd in dat soort toonaangevende onderzoeken. Zo is de cirkel rond.
Jelle
-75-  Jelle:
En over het opzij schuiven van redelijkheid in een slotzin gesproken. “Maar een oplossing is het absoluut niet tussen al die losers daar”.
tripleX
-76-  tripleX:
@ rudip
als je daar behoefte aan hebt kan je er een uitroepteken achter zetten, of drie.
rudipensionado
-77-  rudipensionado:
Langdurig gebruik van (soft)drugs tast de hersenfunctie aan.
Slechts verslaafden verzetten zich tegen deze bewezen stelling maar één van de kenmerken van een verslaving is nu juist de ontkenning en dat weten wij al heel lang.
Jelle
-78-  Jelle:
Beste Rudipensionado,

Ik ben blij dat je een kijkje geeft in de geesten van drugsgebruikers. Ik wens je veel succes in je verdere leven met het lezen van de waarheid in onderzoeken gefinancierd door de Amerikaanse overheid.
Jelle
-79-  Jelle:
Beste Rudipensionado,

Mijn hersenen zijn nog zo fris als een hoentje, en om ze fris te houden hou ik op met deze discussie. De langdurige ontkenning dat drugs lekker zijn heeft je hersenfuncties aangetast. Ik praat niet meer met je.
wilbert simeon christiaan
-80-  wilbert simeon christiaan:
oude garde:zorg dat je nergens aan verslaafd raakt--dan is het leven zo mooi! jij moet de baas blijven en niet andersom!!!!
rudipensionado
-81-  rudipensionado:
Heerlijk om weer eens een links stukje te lezen waarin gewaarschuwd werd voor het gevaar uit Amerika.
Jammer dat het zo snel stopte want dan hadden wij nog kunnen lachen.
opapee
-82-  opapee:
rudi pensionado, de naam zegt alles. zo'n ouwe sjagerijn die alleen van zuipen houd en verder alles wat de boer niet kent vreet ie niet. ga zo door rudi met je no mercy en zero tolerance. wat weet jij dan eigenlijk, alleen van gehoord zeker.
en dan voor suffie met z'n gezwam over hoe makkelijk je van soft naar hard drugs overstapt, deze zogenaamde steppingstone theorie is allang bewezen onwaar te zijn.
dankzij in het geheel niet door kennis gehinderde deskundigen zoals rudi worden shops verboden en komen er louche verkooppunten waar niet alleen een wietje wordt verkocht.
zodat de stap naar harddrugs wel erg klein wordt.
oh en rudi voor jouw informatie drank en drugs kunnen welzeker met elkaar vergeleken worden. biede hebben invloed op de geestes gesteldheid. waarbij drank toch zeker als harddrugs moet worden aangemerkt. en qua overlast staat drank ook al jaren met stip op een. elk weekend kan de prinsemarij er op onze kosten weer massaal op uittrekken om onze beschonken medemens in toom te houden.dweilen met de kraan wijd open.
dus rudi houd jij je nou maar bij je jajem achter de geraniums dan is dat beter.
dat drank geen harddrugs heten te zijn komt enkel door de accijns (80%) of omdat onze heren bestuurders allemaal een commisariaatje bij bols of heineken hebben.
drugsgebruik is van alle tijden en plaatsen op de wereld, vanaf ver voor onze tijdstelling. en represief beleid is koren op de molen van de misdaad. (al capone?)
groetjes van opa die alles geprobeert heeft en dus weet waar ie het over heeft. dag meneer carell
opapee
-83-  opapee:
oh, en rudi nog wat.
betreffende de gevolgen van drankgebruik op eventuele hersenfuncties.
afgelopen weekend heeft m'n zoon een vrindje met spoed naar het ziekenhuis kunnen brengen met acute acohol vergiftigingsverschijnselen. dus kom me niet aan met die onzin. dat stomme jong van een vrindje had bijna het leven erbij gelaten.
ik lust graag een goeie borrel (glenlivit 18 jaar) maar je moet geen onzin gaan zitten verkondigen. alles wat een mens tot zich neemt heeft in meer of mindere mate effect op geest en/of lichaam.
toen koffie en thee in dit werelddeel werden geintroduceert waren er ook van die moraal ridders zoals jij die op hun achterste benen stonden. wat en nutteloos gewauwel allemaal. moet je met cda/vvdertjes in de weer over het wel en wee van drugs. en dan weten die lui ook nog niks. tja
rudi nederland had niet eens een gouden eeuw meegemaakt zonder hennep, al onze schepen werden van zeil en touwwerk voorzien uit hennep, het is nog gekker zonder hennep waren ze gezonken in de haven.
als je je klassieken een beetje bijhoudt weet je dat de schepen voor te waterlating werden gebreeuwt, breeuwen gaat met pek en hennep, en dan een behouden vaart en een oorlam rum. hi hi
groetjes aan alle drugs don quichotes.
kruisvaarders van de droefheid.
oh en rudi pas op met broodjes maanzaad, voor je 't weet hang je deran.
kom op rudi, get a life man
opapee
Jan Stender
-84-  Jan Stender:
En zo gaat er weer een dag voorbij,waarin de blower een wietje rookt,de junk nog eens een spuit in de arm steekt
En de alcoholist,nog maar eens voor de 20 ste,of meerdere keer,een pilsje achter over gooit
Diverse bezoekers van dit forum,een discussie hebben,over de voor en nadelen van wiet en coffeeshops
En ik?
Ik heb wat geschreven,op dit forum,en ga de piepers opzetten
Eet smakelijk allemaal,en de groeten uit Enschede
wilbert simeon christiaan
-85-  wilbert simeon christiaan:
mr jan stender--in enschede kunnen de mensen atv niet ontvangen?
rudipensionado
-86-  rudipensionado:
In dit topic gaat het over de coffeeshop en om de discussie zuiver te houden is het beter om on-topic te blijven en de andere vormen van verslaving op een andere plaats te behandelen.
Waarom moet ik dit steeds schrijven?
Jan Stender
-87-  Jan Stender:
Jawel hoor,via de livestream en nieuwsberichten van de AT5 website
Op deze manier,wordt ik op de hoogte gehouden,wat er in m,n oude woonplaats gebeurd
yanny scutt
-88-  yanny scutt:
Ach jee, ik sta kou te vatten met m'n sigaret langs de Sloterplas omdat roken crimineel is. Terwijl toeristen na het gebruik van de zogenaamde' Paddo's' de Hotelramen uit springen!

Heb ik iets gemist of niet goed begrepen!?

Zijn Paddo's of andere 'weeds' beter dan mijn sigaret?

Bah! Yanny
Jan Stender
-89-  Jan Stender:
Ow,is dat nieuw?
Paffen bij de Sloterplas,omdat roken crimineel is?
Rare redenering
yanny scutt
-90-  yanny scutt:
Jan Stender, wat vind jij zo raar aan mijn redenering?

Ik vind het raar dat ik als roker buiten de de deur wordt gezet terwijl allerlei andere verslavingen (en veel ernstigere want tast accuut je denk/beoordelingsvermogen aan ) gewoon 'binnenshuis'; smartshops/coffeeshops mogen doorgaan!

Elk pakje sigaretten dat ik koop heeft een waarschuwing; 'U gaat dood' -of zoiets- terwijl er veel drugs worden getolereerd die veel (en op kortere termijn) schadelijker zijn voor mensen die verkocht worden en worden gebruikt binnen 4 muren. Zij hoeven niet buiten te staan om hun genot te halen!

Zoals helaas blijkt springen die gebruikers soms de ramen uit..

Maar dat mag zomaar van de overheid!

XTC, Heroine ,Weeds (van over de hele wereld afkomstig) en Paddo's (paddestoelen) het mag allemaal nog steeds (als je maar binnenblijft!)

Misschien moet ik als tevreden roker gewoon maar de Sloterplas inspringen..

Ik ben alleen bang dat de journalistiek dat dan niet in verband brengt met mijn rookgewoonte en als krantenkop voert:

BIBLIOTHEEKMEDEWERKER IS HET LEVEN MOE!

Groetjes; Yanny
Ejtrab
-91-  Ejtrab:
Ik vind het raar dat ik als roker buiten de de deur wordt gezet terwijl allerlei andere verslavingen (en veel ernstigere want tast accuut je denk/beoordelingsvermogen aan ) gewoon 'binnenshuis'; smartshops/coffeeshops mogen doorgaan!

Raar eigenlijk... sigaretten levert de overheid een hele hoop geld op, terwijl drugs en alle overlast daaromheen alleen maar geld kost...
Suffie
-92-  Suffie:
Yanny, het antwoord is simpel: roken is ook schadelijk voor de mensen die naast je zitten.
Jan Stender
-93-  Jan Stender:
Yanny,de opmerking van je,dat roken crimineel is,vind ik raar
Roken is een gewoonte,een verslaving,een behoefte,enz.
Ik kan dat niet crimineel gedrag noemen
De eigenaar van de sigarettenzaak,is toch ook geen misdadiger?
frits
-94-  frits:
we hebben het over ontopic blijven ...
maar dan moeten we wel consequent blijven verbied je het 1 moet je ook het ander verbieden als je met argumenten komt dat je er last van heb dus moet het stoppen ....
ik heb last van uitlaat gas, last van kut mobieltjes, last van dronken mensen in de kroeg of disco die amper op hun poten kunnen staan verbied dat dan ook allemaal dan ben je consequent ..
moraalridders die op hun achterste poten gaan staan zodra hun pleziertje of uitlaatklep word aangetast....
iedereen die hier zwaar tegen roken is drinkt vast wel en ik heb last van je last van die walm uit je waffel last van je gebrabbel last van dat je niet je grensen weet...
en de blower die zit rookt en is rustig zoekt geen ruzie om niks, is lekker in zijn eigen en weet echt nog wel wat ie doet ...
dit is een topic over overlast van drugs dus is het niet zwak om consequent te zijn en de andere dingen erbij te halen die moeten verboden worden omdat we er last van hebben ... waarom een rook/blow verbod omdat jullie er last van hebben ..
hoeveel gebroken gezinnen zijn er door alcohol, huiselijk geweld , openbare gewelds delicten, vrouwen die betast worden omdat mensen hun grensen niet weten ...
een coffeeshop heeft niet alleen een functie van verkoop maar ook een functie die de jongeren van de straat houd want zitten ze daar niet binnen dan hangen ze buiten ....
in elke genre zitten radddraaiers dat geld voor blowen, drinken etc
maar gaan we dingen afschaffen omdat je er last van heb moet je consequent zijn ...
mensen die opstaan met croissant en bak koffie zitten net zo goed aan de verslaving zo vroeg al aan de cafeine maar zeiken op de blower die een jointje draait en rookt .. omdat hij zo zijn dag begint.. ik vind koffie goor smorgens vroeg gelijk goor voor je tanden wat zal hij een gore bek hebben ...
iemand vind altijd wel een stok om een hond te slaan maar heb van de mensen die hier tegen roken zijn nog geen goed argument gehoord nee jullie hebben last de drempel is lager ... welke drempel je kan tegenwoordig op elke straathoek dope kopen (probleem van coffeeshop of gemeente)
kinderen van 14 die zich doodzuipen ..
ik werk als portier in de horeca en geef mij maar een blower dan een drinker ... een tevreden blower is geen onruststoker ..
en ja het thc gehalte is veel hoger maar met wiet werkt het zo je hebt ook steeds minder nodig om het effect te bereiken ...
bovendien tast het de hersenen aan MAAR .. volgens studies van onder andere de jellinek kliniek komt na het stoppen van blowen je geheugen en zo weer terug .. dus ook dat houd op ...
dit is gewoon betuttelend voor niks ... drug is drugs overlast is overlast ..
alcohol is ook drug en meer overlast .. en meer mensen hebben er last van .. bedelende stinkende zwervers op straat die nog ruiken naar de jenever die ze smorgens tot zich genomen hebben ..
nee de mensen hier met een grote bek moeten consequent zijn verbied je het 1 vanwege overlast dan ook het andere ... je leeft niet alleen
en rookverbod .. sorry maar dat werkt niet in een shop ;-) ene kant word wiet halen .. de andere kant word een andere bv of vereninging en is het rookbeleid niet meer van toepassing ...
Jan Stender
-95-  Jan Stender:
Ik kan 1 bakkie koffie en een crossaintje geen verslaving noemen
Tenzij je per dag liters op zuipt
Wat mijn drankgebruik betreft,dat is hooguit 4 a 5 biertjes per week
Ik heb vroeger wel gewoon sigaretten gerookt,en een keer s,ochtends vroeg een peuk op gestoken
Gadver,da,s echt smerig,ik ben ook blij dat ik al jaren gestopt ben met roken
Dirkje
-96-  Dirkje:
een reactie op de opmerking dat er geen 30 alcoholgebruikers bij elkaar hangen. Wat denk je van een café dan??? En wanneer dit 's avonds sluit, geen overlast van dronken brallende huiswaartsgaanden? Toe zeg.... en dan wil dat niet zeggen dat alle bezoekers overlast bezorgen, net als alle weedrokers dat niet doen, er zullen er heus wel tussen zitten die om “jouw geld zeiken”, maar die zou daar ook om zeiken als ie alleen alcohol drinkt. das gewoon een zeikerd, heeft niets met softdrugs te maken volgens mij....
Jan Stender
-97-  Jan Stender:
Nee,dit topic ging over,waar de coffeeshop blijft
En niet waar het drank & gelal lokaal blijft
De redactie van Medium4You
-98-  De redactie van Medium4You:
Goedendag,

De redactie van Medium4You heeft de artikelen van uw website,
Amsterdam Centraal, gelezen en van hun kwaliteit en originaliteit genoten.
Wij vragen u daarom toestemming om eventueel een paar artikelen van uw
Weblog op Medium4You te kunnen publiceren, met name het stuk “Waar blijft
onze coffeeshop?” dat wij heel interessant vinden.

Medium4You is een actualiteiten site die de bijzonderheid heeft om tweetalig
nederlands-frans te zijn, en is bedoeld voor wisselingen tussen Nederlanders,
Belgen en Fransen.

Medium4You is een gratis website bedoeld voor meningsuiting en debatten,
toegankelijk voor iedereen. Deze website wordt ter beschikking gesteld van alle
inwoners van Nederland, België, Frankrijk en elders, in de hoop dat zij zich dit
medium van meningsoverdracht, creaties, experimenten en ideeën zullen
toeëigenen.

Wij willen verduidelijken dat er geen publicitaire campagne wordt voorzien in
deze fase. Elk artikel wordt onder een pseudoniem of een eponiem gepubliceerd,
dat door de auteur wordt gekozen, en ook met de verwijzing naar de blog in
kwestie, indien het gevraagd wordt.

Wij zouden het echt op prijs stellen als wij enkele van uw artikelen zouden
kunnen publiceren op Medium4You, waar talrijke andere talentvolle auteurs zich
reeds uitspreken.

Wij zouden het eveneens appreciëren om met u te corresponderen en op eventuele
vragen die u zou hebben te antwoorden.
Medium4You is volledig gratis en zeer toegankelijk. U kunt zich als redacteur
inschrijven op elk moment: http://www.medium4you.be

Graag tot ziens op Medium4You,

Het redactieteam van Medium4You
RudiPensionado
-99-  RudiPensionado:
Ik heb niets met Frankrijk.
Jelle
-100-  Jelle:
Een joint roken op een Franse bergtop, dat is pas echt high worden.

BTW: Als je in Frankrijk bouwgrond koopt, koop je het van iemand die dat stuk land ** jaar geleden heeft ingepikt door er als eerste een hek met “Acces Interdit” erop neer te zetten. Jij betaalt je blauw, terwijl diegene het gewoon heeft gejat. Lekker land.
Jelle
-101-  Jelle:
Dat over Frankse bouwgrond is wel erg off-topic, en ook een beetje overdreven. Maar zittend op een berg dacht ik nog: volgend jaar neem ik wiet mee.
woestijnvis
-102-  woestijnvis:
Een van de bijkomende problemen is dat er vanuit sommige huizen in de verniewingsbuurten gedeald wordt.

Bijvoorbeeld op de hoek van de Catherina van Tussenbroekstraat en de Rosa Luxemburgstraat. Er wordt ook illegaal drank en chips verkocht daar en de klanten hangen 's zomers dag en nacht rond en smijten de toep gewoon op straat.

Als er iemand zelfgemaakte waterijsjes verkoopt stuurt het stadsdeel de ME eropaf, maar dealen vanuit een huis mag wel gewoon.

Blijkbaar doe je sociale verbetering met aannemers en niet met handhaven tegen drugdealen.
MPC
-103-  MPC:
[i]@rudipensionado:
Ik heb nog nooit 20 tot 30 alcoholgebruikers de hele dag zien hangen op die plek.
En ja, ik ben tegen drugsgebruik in welke vorm dan ook en daar gaat het hier over.

De gebruikers en de verdedigers van gebruik halen altijd, ter ondersteuning van hun betoog, de alcoholproblematiek aan maar dat is een ander soort verslaving.
Het is dus beter om deze vormen van gebruik te splitsen in de behandeling en bestrijding.[/i]
Jij bent echt een debiel. Ten eerste Alcoholisten zijn vaak ouder en zitten thuis te zuipe! En er staan misschien op dat exacte punt geen 20/30 mensen te zuipe maar geloof mij maar dat er genoeg plekken zijn waar jongeren savonds alleen maar aan het hangen en zuipen zijn dus dat is weer eens een kankerachterlijki argument van iemand die tegen drugs is.
En wat een onzin het is een andere soort verslaving verslaving is verslaving.
Alcohol is uiteindelijk slecht voor je net zoals softdrugs maar toch kan je ook overal een biertje, whiskeytje of vodka halen. Wij Nederlanders zijn een nuchter volk en zeer vrij. Zuipen, roken, jointjes zijn hier terecht legaal/gedoogd. En al die coffeeshops zorgen ervoor dat het meer in de hand is en er dus ook duidelijk minder criminaliteit is en minder snel de overstap van soft naar harddrugs. Enige punt wat verbeterd moet worden is dat de regering kwekers vergunningen moet geven om wiet te kweken zodat je dat onder controle hebt daardoor zal de illegale teelt een stuk meer dalen!
En kankerlijers zoals jij moeten eens een keer die kutbek dichthouden!

(dat alcohol shit haal jij er zelf bij omdat je zelf waarschijnlijk drinkt en dat als normaal ziet, zo zien veel mensen een joint ook teringdebiel!!!!!!)
jaap
-104-  jaap:
Redactie, bovenstaande reactie gaat (in laatste alinea) veel te ver.
RudiPensionado
-105-  RudiPensionado:
Commentaar is zeer welkom, maar kwetsende, grievende en racistische teksten worden niet gewaardeerd.De redactie behoudt zich het recht voor reacties die hieraan niet voldoen te wijzigen of te verwijderen.

DOE DAT DAN OOK!!!
Jochem Floor
-106-  Jochem Floor:
Rudi, je hebt gelijk, maar daarom hoef je nog niet zo te schreeuwen. Daarmee haal je alleen jezelf maar naar beneden.
Bart
-107-  Bart:
@ Jochem Floor: RudiP. schreeuwt graag als hij geen bijval krijgt...
RudiPensionado
-108-  RudiPensionado:
Bart, dit heeft slecht te maken met iemand die de voorwaarden, om hier een bijdrage te mogen leveren, niet naleeft. Heb geen bijval nodig want de regels hier zijn helder. Of toch niet, Bart?......
Jochem, ik wist niet dat de caps-lock aan gelijk is aan schreeuwen, maar wel leuk.
Bart
-109-  Bart:
@ RudiP: helder, maar geintje, PensionAdios..
Kootje
-110-  Kootje :
hahaha, deze rudi P vind ik wel brutaal, dus omdat jij geen wietje wil roken, moet het maar verboden worden.. Verbeter de wereld begin bij jezelf. kheb zoveel meer argumenten, maar dan zou volgens jou de liefde ervoor mij blind maken. ik woon zelf ook in zo, kben bezig met stoppen, maar is erg moeilijk, ben wel blij dat ik aan de wiet zit ipv iets anders, maar deze rudi speelt 1 of andere don carleone, jmag nie over alcohol prate want het is ander soort drugs. Ik kan ook niks anders zegge dan dat n jointje beter is dan alcohol. als ik dronke ben, voel ik me tog veeel agressiefer dan stoned, en wil ik meer aandacht zoeken. t is aan jezelf hoe je dat aanpakt, maar jbegrijpt dat niet een ieder zich inhoude kan. als je dat nie begrijp, dan denk ik dat geen zin meer heef jou probere te overtuige. kweet dat iknie goed kan type rudi, maar kwil t ook nie..! net zoals jij niet wil horen dat je mensen hun lekkernij/gewoontes/verslavinge etc nie kan verbiede omdat jij er last van hem, probeer een beetje aan elkaar aan te passe. verbeter de wereld begin bij jezelf. ik begrijp de verslaving, probeer het ook eens, ga eens een keertje kijken wrm ze er nou elke dag zijn, de sfeer waar ze van houden, misschien denk je er dan ook anders over, en dat zoude alle als-jouw-denkende mensen moete doen, misschien redde we het dan same, want als die shop sluit, dan moet ik me wiet op straat kopen of zelf plante, en kom ik ook dichterbij in de buurt van harddrugs.. t is nie dat ik j geen gelijk geef, kbegrijp nie eens wrm je zo dwars moet zitte, terwijl j niet rookt, wrm jzo blij ben dat t rookvrij is geworden. alsof jij er geld mee verdien of langer kan leven. vertel ff wrm je zo gelukkig ervan word, wil jmeer junkies zien of wat zit je dwars gozer?
Myron
-111-  Myron :
het is onzin wat je zegt rudip

het is heel simpel er zit inderdaad verschil in en dat is dat alchol meer te krijgen is waarom denk je dat er zoveel problemen zijn met de groepen jongeren en ouderen die drinken
het is tevens ook nog een rage geweest coma zuipen lekker gezond lijkt het me
en wat betreft het rook verbond van minister klink dat is zoals wilders al zegt klinklareonzin !!
dat mag je ook geen biertje meer drinken in de kroeg en moeten alle cafe's net als de coffeeshops maar lekker dicht
maar als je mij vraagt ben je gewoon een ziek kereltje
anderen mogen niet gelukkig zijn met hun jointje terwijl de zuiplappen het wel mogen zijn met hun dranken beetje vreemd hoor
myron
-113-  myron:
kleine cafe's mag weer gerookt worden jammmmmmer rudi p :P:P

hahaha we hebben wat te roken in te halen in de cafe'tjes
Sabrina
-114-  Sabrina:
2013 inmiddels en nog steeds geen een coffeeshop in stadsdeel zuidoost.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.