Home > > Dood door nalatigheid

Dood door nalatigheid

Foto: AT5
Foto: AT5.
Osdorp - Afgelopen vrijdag liep een 86-jarige vrouw op de Tussenmeer in Amsterdam Osdorp tegen de tram. Het voertuig bleef gelukkig ongedeerd, maar liep wel ernstige vertraging op. Temeer omdat de bestuurder na het ongeval ook nog eens werd meegenomen voor verhoor. Altijd lastig, want hoe kan het GVB op die manier nog een stipte dienstregeling garanderen?
De bejaarde vrouw die al deze chaos veroorzaakte heeft overigens wel haar trekken thuis gekregen, want zij overleefde het ongeval niet. Hopelijk gaat hier een afschrikkende werking van uit. We kunnen namelijk niet hebben dat allerlei wazige of halfdemente ouderen zonder begeleiding over straat zwerven en tegen trams aanlopen. Men schijnt niet te beseffen hoeveel economische schade die mensen op die manier veroorzaken!

Voordat u hier nu verontwaardigd te hoop loopt in het reactieforum om uw gram te spuien over zoveel ongevoeligheid, moet ik u zeggen dat dit niet mijn standpunt is, maar een opvatting die overheid en GVB in de alledaagse praktijk aan de dag leggen. Niet bewust natuurlijk (althans, dat mag ik hopen), maar uit een kennelijke onwil of onverschilligheid om de veiligheid van het openbaar vervoer in het stadsverkeer te verbeteren.
De gemeentelijke overheid als wegbeheerder moet in samenspraak met het GVB zorgen voor een veilige infrastructuur. Op dat punt laten zij sinds jaar en dag belangrijke steken vallen, met onnodige slachtoffers als gevolg.
Van Vollenhoven
Twee jaar geleden schreef ik hier al een uitgebreid artikel over de tekortschietende veiligheid van de tram in onze stedelijke omgeving. Niet dat ik nu verwacht dat na zo'n artikel bij de overheid nu meteen alle verloven worden ingetrokken en men de zaak op orde brengt, maar naar een prominent instituut als de Onderzoeksraad voor de Veiligheid luistert men óók niet. Deze club onder leiding van Pieter van Vollenhoven schreef in het verleden twee uiterst kritische rapporten over de gevaren van de tram in de stad. Maar niks hoor, gewoon doormodderen en doen of je neus bloedt. Dan vraag ik mij toch af: wordt het zo langzamerhand niet eens tijd om gemeente en GVB dood door schuld aan te rekenen bij fatale ongevallen als op de Tussenmeer?

Instructieboek
Zonder verder op het concrete ongeval in te gaan, kunnen we op de onheilsplek zien wat hier kan misgaan en wellicht ook is misgegáán. De voetgangersoversteekplaats loopt niet door over de trambaan. Die truc heeft men indertijd bedacht om de rijtijden niet in de war te laten schoppen door overstekende voetgangers. Snelheid boven veiligheid dus. Inmiddels staat er in het instructieboek voor de trambestuurders dat zij zo'n onderbroken zebra tóch moeten beschouwen als een doorlopende voetgangersoversteek en dus moeten stoppen. De constructie roept namelijk erg veel verwarring op en is op veel plaatsen dan ook allang vervangen door een normale doorlopende zebra.

Alarm
Wat de gemeente óók nog had kunnen doen, is het aanbrengen van een alarmvoorziening die in werking treedt op het moment dat er een tram nadert. U weet wel, zo'n knipperlicht met een bel. Bij station Lelylaan bestaat die immers ook. Zo'n voorziening moet overal komen. Maar liever legt men de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op het bord van de trambestuurder. Volgens de berichtgeving had de bestuurder op de Tussenmeer nog gebeld, maar ja, die ouwe graftak sprong niet opzij en toen was het natuurlijk te laat om nog te remmen.

Cynisme
Vergeef me dit cynisme, maar ik word kwaad als de overheid zich blijkbaar op dit punt zo weinig gelegen laat liggen aan de veiligheid van zwakkere verkeersdeelnemers. Elke weggebruiker heeft uiteraard tevens een eigen verantwoordelijkheid, maar het systeem moet erop zijn gericht dat ook degenen die deze verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen niet de doodstraf krijgen voor een moment van onoplettendheid.
Kinderen en oudere mensen kunnen namelijk dikwijls niet ten volle het gevaar overzien. Het is de plicht van de overheid om ze extra te beschermen.

Blije advocaten
Blijkbaar staat er te weinig druk op gemeente en GVB om de veiligheidssituatie rondom de tram te verbeteren. Rapporten als die van Van Vollenhoven hebben slechts een adviserende status. Ook de talrijke juridische procedures die namens zwaargewonde slachtoffers worden aangespannen door letselschadeadvocaten, maken blijkbaar geen enkele indruk. Op kosten van de belastingbetaler kan de gemeente namens het GVB en de verzekeringsmaatschappij eindeloos verder procederen over de rug van de slachtoffers. Er zijn gevallen bekend waarbij de juridische strijd al twaalf (!) jaar duurt! Tot dusver heeft het GVB verzuimd om aan de gemeenteraad cijfers te verstrekken over de kosten van al deze procedures, maar je kunt ervan op aan dat hieraan inmiddels gigantische bedragen zijn uitgegeven.

Ondertussen blijf ik hopen dat er eindelijk eens een slimme politicus komt die besluit om al dat geld in veiligheidsmaatregelen te stoppen, in plaats van in de zakken van de dure advocatenbureaus die deze misstanden voor de gemeente moeten recht praten.
trefwoorden.
ouder:
Pleintjesvoetbal
nieuwer:
Prestige

212 reacties op "Dood door nalatigheid"

engine 54
-1-  engine 54:
Als na vele ongelukken en doden met trams en bussen niemand in staat is om deze racemonsters te temmen helpt nog maar een ding: om de honderd meter een verkeersdrempel voor AL het openbaar vervoer!!
En ook hoog tijd om chauffeurs eens harder aan te pakken. Want of je een krappe dienstregeling hebt of niet, je blijft zelf verantwoordelijk.
Michelle
-2-  Michelle:
Ik verbaas me voortdurend over de snelheid waarmee trams en bussen door de stad racen. Ik weet dat dienstregelingen op snelheid zijn gemaakt, maar veilig is echt anders. Volgens mij moet het GVB (en zijn chauffeurs) zich daadwerkelijk eens realiseren dat ze met voertuigen rijden die niet een twee drie tot stilstand zijn te brengen. Het zijn inderdaad vooral de kwetsbare weggebruikers die hier voortdurend het “loodje”leggen. Ongehoord. Het is niet alleen op het trace Lelylaan maar ook midden in het centrum (Rozengracht, Clercqstraat, Damrak en Rokin). Ik snap echt niet waar dit goed voor is. Je zal inderdaad maar oud zijn en niet zo vlug ter been zijn!
yanny scutt
-3-  yanny scutt:
Engine 54, Ik ben het helemaal met jou eens.

Maar vooral de bus-chauffeurs en tram-bestuurders moeten veel meer scholing krijgen (en wellicht ook betere kinderopvang)om het GVB weer betrouwbaar te maken.

Intussen zijn er in de afgelopen 5 jaren al veelteveel ongelukken gebeurd waarvan je moeilijk kunt beweren dat het aan de fietser, voetganger of toerist lag. Groet (en teiltje..) Yanny
Suffie
-4-  Suffie:
Alvorens onmiddellijk alle bestuurders af te branden en met de véél te gemakkelijk gepakte teiltjes te zwaaien, wacht ik liever de resultaten van het onderzoek af.
Calijn
-5-  Calijn:
Ik begrijp het punt dat de auteur met dit artikel wil maken, maar toch zou ik graag willen weten waaruit u opmaakt dat het GVB de door u beschreven houding aanhangt. Ja, ik herken de “racende trams” door de stad, maar ik vraag me af of een sterk irriterend stuk als dit bijdraagt aan de discussie die duidelijk wel gevoerd moet worden
Arnoud de Jong
@Suffie: dat we hier niet willekeurig bestuurders moeten gaan afbranden ben ik met je eens. Maar op welk onderzoek doel je?
Het onderzoek dat is gepleegd (Onderzoeksraad vd Veiligheid) wordt blijkbaar niet serieus genomen (zie voor meer details het andere artikel van 2 jaar geleden).

@ Calijn: een en ander is natuurlijk omwille van de discussie scherp gesteld. Maar welke opvatting het GVB in theorie ook aanhangt, de praktische werkelijkheid is die zoals hier beschreven. Dus is het noodzakelijk op de boel eens flink op scherp te stellen.
Ook het hard rijden door trams is de afgelopen jaren al geconstateerd. Er is zelfs een politie-actie op dat punt geweest. Voor herhaling vatbaar, zou ik zeggen.
Willem
-7-  Willem:
Wat sneu voor die oudere mevrouw die het niet meer na kan vertellen.Maar ik zie toch duidelijk een voetgangerspad.Er zijn er al heel wat die er al een paar hebben doodgereden met een hoge snelheid.Dat stukje damrak is ook zo levensgevaarlijk.Ze zouden er eigenlijk een verkeerlicht moeten neer zetten.
wilbert simeon christiaan
-8-  wilbert simeon christiaan:
nou de waarheid---ik ben de tel kwijt----------misschien in mijn leven---100 maal de tram geremd----alle soorten mensen in gedachte- ook toeristen-of met koptelefoon op---gelukkig met goede afloop----die lui van gvb kunnen toch niets aandoen?mijn persoonlijke ervaring al 100 levens gered!
plato
-9-  plato:
Het GVB Amsterdam heeft bijna de status verkregen van bewuste moordenaar.

Loop eens over het Stationsplein. De bussen en trams razen voorbij, auto's slippen door rood, de voetganger (al of niet toerist of invalide) weet niet hoe die moeten lopen om alle losse stoeptegels te ontwijken.
Geen goed woord hiervoor helaas.
Jochem Floor
-10-  Jochem Floor:
@ Arnoud: ik vermoed dat Suffie het onderzoek door de verkeersdienst van de politie zal bedoelen. Inderdaad, je kunt altijd een nader onderzoek afwachten, maar of dat nu een doel dient? Dergelijk politieonderzoek is niet alomvattend; het heeft niet tot doel om (on)veiligheid van verkeersmiddelen in het algemeen aan de kaak te stellen, maar richt zich op de betrokkenen bij het individuele geval.

Ik meen dat wel voldoende duidelijk is dat jij hier vooral met de beschuldigende vinger wijst naar het instituut GVB. Mijns inziens vraagt dit om een een ANTWOORD VAN HET GVB. Omdat we allemaal weten dat ze hier met graagte over zichzelf meelezen, wil ik ze bij deze verzoeken in de komende paar dagen eveneens hier een standpunt in te nemen.
Suffie
-11-  Suffie:
Arnoud, ik ken jouw mening over GVB en trams en ga hier heel ver in mee. Waar we echter voorzichtig in moeten zijn is elk incident gebruiken als een 'zie je wel' moment, zonder dat we weten wat er in het concrete geval eigenlijk gebeurd is. En dat is wat ik bedoel: het onderzoek naar dít incident.

Plato, wat hebben losliggende tegels met het bewust moordenaarschap van het GVB te maken?
Suffie
-12-  Suffie:
Jochem, dat bedoel ik inderdaad. Wat echter wel geldt: als in zo'n onderzoek iets naar voren komt dat het beeld dat hier door Arnoud geschetst wordt bevestigt, dan moet dat uiteraard ook beleidsmatig worden bekeken. Zeker als blijkt dat er structureel iets mis is.
Harald
-13-  Harald:
Onze risicomijdende samenleving is een beetje doorgeslagen, zoals wel blijkt uit enkele reacties hierboven. Zulke gevallen zullen, hoe tragisch ook, altijd blijven voorkomen. Moeten we nou echt moeite gaan doen om de allerkleinste risico's te gaan dichtmetselen? Deze mevrouw was duidelijk niet meer in staat om zelfstandig de straat op te gaan. Dat is niet de verantwoordelijkheid van het GVB, maar van haar verzorgers.
Arnoud de Jong
@Jochem, Suffie & Wilbert:

Mijn punt is vooral dat de infrastructuur moet worden aangepast op het gevaar van een tram. Dáárin laat men het liggen. M.a.w.: zowel trambestuurder als zwakke verkeersdeelnemer moeten door de infrastructuur worden beschermd, opdat niemand onbedoeld in een gevaarzettende situatie kan komen.
Het doet er dus niet toe hoe de toedracht bij een bepaald ongeval is geweest, er moeten veiligheidsmaatregelen komen die zorgen dat iemand niet in een gevaarlijke situatie belandt.

Op allerlei andere vlakken krijgen we door de overheid veiligheidsmaatregelen opgelegd, zoals autogordels, helmen, verbod op telefoneren in de auto etc. Maar als die overheid zélf eens iets grondig moet aanpakken laat men de boel versloffen op dit punt.
wilbert simeon christiaan
-15-  wilbert simeon christiaan:
maar goede arnoud de jong---mensen moeten toch niet beter opletten? lopen denken wat ze bij albert heijn gaan kopen--vormen ze toch zelf een gevaar in het verkeer???
Arnoud de Jong
Ik zie intussen de reactie van Harald. We spreken hier niet van de 'allerkleinste risico's'. Onderzoek van Van Vollenhoven heeft uitgewezen dat de tram in het stadsverkeer de meeste dodelijke slachtoffers maakt per miljard gereden voertuigkilometers: ruim 155 per jaar in Nederland. Ter vergelijking: auto's maken in de stadsomgeving slechts krap 5 doden onder voetgangers en ruim 3 onder fietsers per miljard voertuigkilometers.
Niet bepaald het 'allerkleinste risico'.
Verder ontzeg je kennelijk op die manier het recht aan ouderen en kinderen om veiliger over straat te gaan. En waarom moeten ze dan 'begeleid' worden door hun verzorgers, terwijl de werkelijke zorgplicht toch moet liggen bij de veroorzaker van het risico: het GVB en de wegbeheerder?
Arnoud de Jong
@Wilbert:
Zullen we dan ook maar de intercity naar Utrecht door de Leidsestraat laten rijden? Als iedereen een béétje oplet moet dat toch mogelijk zijn!
Maar serieus: iedereen moet uiteraard opletten. Maar iedereen heeft wel eens een moment van onoplettendheid. Een veilige infrastructuur moet ervoor zorgen dat zoiets niet wordt afgestraft met de dood of levenslange invaliditeit.
Suffie
-18-  Suffie:
Op de Beneluxbaan heeft men na een lange reeks ernstige ongelukken hekken naast de sneltram neergezet. Nog steeds gaat het fout omdat die hekken niet hoog genoeg zijn om niet overheen te klimmen. In zo'n geval mag je je gerust afvragen: waar houdt de plicht van het GVB om risicovolle situaties aan te pakken op en waar laat je Darwin zijn werk doen?

Het verkeer is heel gemakkelijk risicovrij te maken: je schaft het namelijk gewoon af, kan er niets meer gebeuren.

Werkbaarder voor alle partijen is om ergens daar tussenin een punt te zoeken waarop de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder in balans is met dat van de weggebruiker. Ik vind de door jou geschetste situatie met betrekking tot de voetgangersoversteekplaats inderdaad bijzonder discutabel, maar dat wil niet zeggen dat je het uitsluitend dáárop moet gooien, zonder eerst per geval te onderzoeken wat de rol van de beide partijen is geweest. Als de betreffende mevrouw zich namelijk brullend op de tram blijft te hebben gegooid, kun je het GVB namelijk voor wat betreft déze casus nauwelijks iets verwijten.
casey
-19-  casey:
ik ken nog zo'n plek, een zebrapad op de overtoom zonder verkeerslichten waar in het midden het zebrapad even ophoudt omdat het middenstuk door trams en taxi wordt gebruikt. Met name sommige taxichauffeurs gebruiken deze 'ongestoorde doorgang' als racebaan. Heel verwarrend en gevaarlijk
Suffie
-20-  Suffie:
Casey, zo zijn er nog veel meer plekken en daar komt ook het verwarrende vandaan: ik ben namelijk persoonlijk van mening dat de onderbreking in een zebrapad geen verandering in voorrang geeft, er staat namelijk nergens in de wet dat een zebrapad een criterium is voor een Voetgangers Oversteek Plaats waarop de regels daaromtrent van kracht zijn.
tripleX
-21-  tripleX:
Waarschuwingslichten in de straat zelf maken lijkt me geen slecht idee.
Mensen die niet opletten kijken wel vaak waar ze lopen.
Je zal niet zo snel ongemerkt over rode knipperlichten lopen.
tripleX
-22-  tripleX:
Ik bedoel dus licht dat gaat knipperen als er een tram aankomt, op gevaarlijke oversteekplaatsen.
Arnoud de Jong
@Casey:
Cynisch genoeg is dat recht tegenover het revalidatiecentrum.
@tripleX: Ik had ook al zoiets zitten denken. Misschien van die banen knipperende rode LEDs naast de rails. Die dingen zie je ook in rotondes (maar dan niet knipperend).
Hopelijk zijn die overdag ook voldoende zichtbaar.
Arnoud de Jong
@Suffie: maar wat bepaalt het voorrangsaspect? De aanwezigheid van zebrastrepen of de VOP zelf? En hoe zou die voetgangersoversteekplaats verder gemarkeerd moeten worden dan?
Want in de rechtszaken over trams en zebrapaden wordt hier voluit over gesteggeld.
Suffie
-25-  Suffie:
Arnoud, volgens mij -voor zover niet buiten mijn weten door jurisprudentie ingehaald- bepaalt de VOF de voorrangsregeling en wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat een VOF alleen een VOF is als er zebrastrepen staan. Een VOF is namelijk niet wettelijk omschreven, net als bij de discussie over de uitritconstructie elders op deze site, maar schijnt onderwerp van interpretatie te zijn. Maar goed, dat is mijn visie en zelfs op academisch en hoger niveau schijnt men elkaar daarover de hersens in te slaan.
wilbert simeon christiaan
-26-  wilbert simeon christiaan:
maar mensen zo snel rijdt de tram niet??ik denk dat gvb mensen juist voorzichtig steeds rijden....ik ben al 33 jaar klant van.ook van spoorwegen 2 keer dodelijke ongeluk---bij gvb amsterdam nog 0,000 doden-------
Suffie
-27-  Suffie:
Dat valt ook wel mee, Wilbert. Maar je moet die snelheid wel zien in relatie tot de remweg van 70K aan trammassa...
wilbert simeon christiaan
-28-  wilbert simeon christiaan:
ik vind dat gvb mensen goed opletten---------soms rijden ze tergend langzaam om duiven of ganzen!! ha ha---iis toch ook leven!
Harald
-29-  Harald:
@Arnoud: 155 per jaar, dat zijn er natuurlijk 155 teveel, maar nog steeds erg weinig als je het op de hele Nederlandse samenleving projecteert. (Zou je trouwens een link naar dat onderzoek kunnen plaatsen?) Ik ga er toch vanuit dat de schuld van die ongevallen in 95% van de gevallen bij het 'slachtoffer' ligt: trams hebben immers altijd voorrang, en zie jij trams wel eens door rood rijden? Jouw opmerking dat de zorgplicht bij het GVB ligt is niet realistisch: het GVB heeft een vervoersplicht, geen plicht om voor demente bejaarden of dronken jongeren te zorgen.
Suffie
-30-  Suffie:
Harald, hier wil ik wel even wat op zeggen: die 155 doden moet je wel zien in het licht dat slechts weinig Nederlandse gemeenten trams hebben rijden, dit projecteren op de Nederlandse samenleving is dus niet realistisch. Voor wat betreft die 95%, zou je misschien dát onderzoek even willen linken? En voor wat betreft die rode lichten: Bij Pearl of Het Huis zitten ze met smart op je te wachten.
Arnoud de Jong
@Harald:
Dat onderzoek staat helaas niet online, anders had ik daar natuurlijk wel een link naar geplaatst. Maar ik neem aan dat het nog wel op te vragen is bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (voorheen: Raad voor de Transportveiligheid). Maar ik mag toch hopen dat je de cijfers die ik presenteer niet in twijfel trekt.

Ook jouw conclusie (waarop baseer je die?) dat de schuld in 95% van de gevallen bij het slachtoffer ligt, is volledig onjuist.
Overigens moeten we niet praten over schuld, maar over aansprakelijkheid. Juist omdat de wegenverkeerswet heel ondoordacht indertijd de tram op bijna alle fronten voorrangsrechten heeft gegeven, heeft de rechtspraak in de vorm van jurisprudentie dit in de loop der jaren gecorrigeerd.

Tegenwoordig wordt de aansprakelijkheid al standaard voor minstens 50% bij de tram gelegd ingeval van aanrijdingen met voetgangers. Dit vanwege het 'bedrijfsgevaar' dat een dergelijk massief voertuig van zichzelf al oplevert. De rest van de aansprakelijkheid wordt door de rechter bepaald aan de hand van de feitelijke omstandigheden bij het ongeluk.

Als gevolg hiervan zal het duidelijk zijn dat ongevallen tussen tram en voetganger of fietser het trambedrijf erg veel geld aan schadevergoedingen kan kosten.
In Amsterdam kiest men ervoor om zo lang mogelijk door te procederen tegen een slachtoffer, terwijl het nu juist véél beter zou zijn om de infrastructurele veiligheid drastisch te verbeteren! Dat scheelt ongevallen en bespaart de gemeenschap uiteindelijk een hoop geld.

Mijn opmerking dat er een zorgplicht ligt bij het GVB en de wegbeheerder is wel degelijk realistisch! Hier zit je echt volkomen fout. Het gaat niet om het zorgen voor demente bejaarden of dronken jongeren, het gaat om het zorgen voor omstandigheden waarin de bedrijfsuitoefening van het GVB zo min mogelijk risico oplevert voor buitenstaanders (en ook klanten).
Ter vergelijking: als jij op de kermis loopt en je krijgt een achtbaankarretje in je nek terwijl je net bij de schiettent staat, ga je ook niet roepen dat die achtbaankermisklant alleen maar een 'vervoersplicht' heeft en zich om jouw veiligheid als buitenstaander niet hoeft te bekommeren.
Anouk
-32-  Anouk:
Het ergert mij in deze discussie dat er niet echt wordt ingegaan op het aspect veiligheid. Arnoud probeert de discussie wel steeds in die richting te laten gaan maar...Het is vreemd om de slchtoffers te verwijten dat ze niet hebben opgelet. Dat zal inderdaad misschien wel eens voorkomen (zie reactie van Arnoud) maar dan nog. een tram ziet vaak iemand al lopen maar constateert dan juist dat de remweg te lang is om iemand niet te raken. daarnaast, je kan een tram niet even uit de rails gooien. Juist als je dit weet dat je met een dergelijk gevaarte onder je kont zit, moet er alles aan gedaan worden een en ander te vermijden dan wel het risico te verkleinen. Dat gebeurt toch ook bij onbewaakte spoorwegovergangen? Mensen die goed ter been zijn kunnen een redelijk spurtje trekken als ze een luid klingende tram horen, maar er zijn oudere mensen die het echt niet gaat lukken een sprintje te trekken. Vaak zijn mensen verstijfd (letterlijk en figuurlijk) van angst als een dergelijk gevaarte op je afkomt. Je zou het kunnen vergelijken met fietsers die luid bellend de toeristen van het fietspad rijden. Wat doet die toerist: achteruit, vooruit en uiteindelijk stil blijven staan. Ik zou zeggen, gewoon bij elk langgerekt stuk met een trambaan en tussendoor oversteekplekken zoveel mogelijk knipperlichten aanbrengen en luid rinkelende bellen. Scheelt toch heel veel leed.
Jochem Floor
-33-  Jochem Floor:
@ Suffie: trammassa en snelheid spelen een rol, maar ook ontwerp van de tram. Een voetganger/fietser wordt veelal geraakt door voorruit en 'bumper' van de tram/bus (energieabsorbtie van 0,0). Dezelfde kritiek die men op SUV's heeft t.a.v. voetgangerveiligheid is van toepassing: de zwakke verkeersdeelnemer is kansloos. Idem voor de verkeersdeelnemer die 'neer' gaat naast tram of bus en er vervolgens onder beland. Het doen rijden van deze voertuigen is intrinsiek gevaarzettend.

Desondanks mixt men deze vervoermiddelen in het straatverkeer met fietsers en voetgangers, in plaats van ze te scheiden. Op veel plaatsen gaat het niet anders. Maar waar het wel gaat, moeten de risico's worden uitgebannen. Momenteel wordt dat niet gedaan. Daarin heeft Arnoud absoluut een punt.
Medie
-34-  Medie:
Trams staan al meer stil dan dat ze rijden! Een continu rijden/remmen/stoppen herhaalt zich elke paar seconden. Tot grote ergernis in vergelijking met andere steden waar de trams wèl lekker door kunnen kachelen! Nog meer obstakels opwerpen doet de tram m.i. volledig tot stilstand komen! Waarom kan het in andere steden wel, en in ons ozo vooruitsrevende (denken we uit hoogmoed) landje niet?
wilbert simeon christiaan
-35-  wilbert simeon christiaan:
verkeersveiligheid---op het dam geeft een stoplicht aan hoeveel seconden je moet wachten op het groene licht---perfect! misschien meer van in de stad??????????????
Killertram
-36-  Killertram:
Inderdaad, ik ben ook zoals Plato al schreef zo'n bewuste moordenaar.Wat een feest afgelopen vrijdag, yes weer ėėn wat hebben we weer gelachen met z'n allen in de remise c.q mesdagkliniek.

Vergeef me dit cynisme,zoals Arnoud in het bovenstaande artikel ook al schreef.Net als zoveel onwaarheden van deze auteur.Het bewuste rapport van de raad voor transportveiligheid is openbaar en staat gewoon online.
http://www.onderzoeksraad.n...
De 155 doden per jaar is een theoretische schatting (zie bijlage 4 van rapport).In 2006 zijn er in Nederland totaal 73 voetganger verongelukt.
http://www.regering.nl/actu...

@ Suffie: een tram weegt geen 70k!
http://www.gvb.nl/overgvb/f...
@ Willem & Casey: wat zou uitmaken als er op het Damrak en Overtoom en op nog enkele van dat soort locaties verkeerslichten geplaatst zouden worden terwijl men in de rest van Amsterdam gewoon schijt heeft aan welke verkeersregel ook.Zoals op de Benuluxbaan waar ze over hekken klimmen en bij uilenstede waar men aan ėėn kant van een hek de ophanging doorzaagt zodat men die als deur kan gebruiken.
Wilbert S.C. is de tel na 100 in zijn hele leven kwijt dat de tram geremd heeft voor onoplettende voetgangers, dit aantal komt redelijk in de buurt van wat wij dagelijks meemaken!
wilbert simeon christiaan
-37-  wilbert simeon christiaan:
tel 100? ik heb geluk dat als ik in de tram zit-----weinig wordt geremd--------
Jochem Floor
-38-  Jochem Floor:
@ Killertram: Je hebt gelijk, het is maar 35 ton massa die zich met 70 km/h voortbeweegt. Vooral op het soort plekken waar dit ongeval gebeurd is.

Tegen mensen die zich met gereedschap toegang verschaffen tot afgesloten terreinen is natuurlijk geen kruid gewassen. Maar dat is toch nogal een verschil met een bejaarde die de overkant niet haalt op een oversteekplaats.
Suffie
-39-  Suffie:
Killertram, absolute cijfers in statistieken zijn altijd voor rekenkundige interpretaties vatbaar (de 4 zit trouwens onder de 7, dikke vingers). Relatief gezien vind ik ook 73 doden in relatie met een beperkt gebruikte vervoerswijze behoorlijk aan de hoge kant, dat punt lijkt me los gezien van het cijfer bepaald geen onwaarheid. Stellen dat een maatregel als bv. verkeerslichten niet werkt omdat men er toch schijt aan heeft is wat mij betreft een teken van opgave. Meer zou ik er voor pleiten om het gewoon te doen en daar toezicht op af te dwingen. De politie heeft daar tegenwoordig toch een eigen team voor?
Arnoud de Jong
@Killertram:

Even wat dingen weer op het juiste spoor zetten, want dat is belangrijk als het over trams gaat.

1. Het is mij inderdaad ontgaan dat de onderzoeken wel degelijk online staan. Des te beter, dan kan iedereen controleren dat ik geen onzin beweer of onwaarheden, zoals u suggereert. Dank voor de link dus!

2. Ik hecht er zeer aan om te benadrukken dat dit artikel niet is gericht tegen de trambestuurder. Integendeel, de verantwoordelijken zijn het trambedrijf en de wegbeheerder (gemeente). Ik heb ook nergens de trambestuurder als 'moordenaar' aangemerkt, noch heeft lezer Plato dat gedaan. Die noemde het GVB.
Ook de trambestuurder heeft er dus belang bij dat de veiligheidssituatie verbetert. Het is eerder schandelijk te noemen dat zijn/haar werkgever niet meer doet om het personeel te beschermen tegen emotioneel schokkende situaties als een zwaar ongeval.
Kortom: ik sta ook aan úw kant!

3. De 155 doden zijn géén theoretische schatting. U moet goed lezen: er staat in het rapport niet 'per jaar', maar 'per miljard voertuigkilometers'. Die miljard kilometers kunnen dus gemaakt worden over een langere periode dan een jaar. Ze worden gehanteerd om een betere vergelijking te kunnen maken tussen de veiligheid van verschillende vervoerstypen.

4. Verder kunt u in het rapport uit en te na zware kritiek lezen op de gebrekkige veiligheidsinfrastructuur rond de tram.
U noemt zelf een aantal doden van 73 in 2006. Dat zou dus minder erg zijn en geen extra veiligheidsmaatregelen rechtvaardigen?
Dit getal betekent tevens: 73 getraumatiseerde families, 73 getraumatiseerde trambestuurders en vele duizenden man-uren werk van hulpverleners, duizenden gefrustreerde reizigers die moeten wachten op 73 trams die niet zijn komen opdagen. En ga zo maar door. En dat had allemaal grotendeels voorkomen kunnen worden als gemeenten en trambedrijven zich iets hadden aangetrokken van Van Vollenhoven.

5. Er heerst hier het misverstand dat er telkens gepleit wordt voor verkeerslichten, waardoor de doorstroming van het tramverkeer zou worden belemmerd. Niets van dat al, er moeten gewoon visuele en akoestische waarschuwingssignalen komen bij oversteekplaatsen. De tram moet zoveel mogelijk worden gescheiden van het overige verkeer.
Dat soort maatregelen zal de doorstroming van het tramverkeer juist bevorderen! Het mes snijdt dus aan twee kanten.

6. Laten we niet gaan steggelen over het feit of een tram nu 70 of 43 ton weegt. Je bent net zo dood als je erdoor wordt geraakt.
Vertel als insider liever eens eerlijk hoe het met de andere technische feitjes staat, zoals:
- de tram kan 70km per uur. Heeft hij een snelheidsbegrenzer? Harder dan 50 is namelijk niet nodig en zeker niet gewenst.

- heeft een tram een tachograaf opdat kan worden nagegaan wat de feitelijke snelheid was bij een ongeval?

Ik durf te wedden dat in beide gevallen het antwoord 'nee' is en dus alweer een verzwakking betekent van de (juridische) positie van een aanrijdingsslachtoffer. Uw baas, het GVB, maakt het zichzelf toch wel lekker makkelijk, hè? Met een dergelijke nonchalance zouden u en ik als gewone burger niet wegkomen...
wilbert simeon christiaan
-41-  wilbert simeon christiaan:
mw van 86 rust in vrede--door dit gebeuren---heb je toch veel reacties losgemaakt---indirekt zet het toch de verkeersspecialisten aan het denken---ik lees ook veel nieuws over!
wilbert simeon christiaan
-42-  wilbert simeon christiaan:
idee van mijnheer arnoud de jong--is niet eens zo gek---een zwarte doos voor de tram??
Suffie
-43-  Suffie:
Arnoud, ik heb zelf eens zo'n ding mogen besturen (in mijn zware periode, dus zo fout was die 70K niet) en heb ondervonden dat 70 km/u (feitelijk alleen haalbaar op de Lelylaan) toch iets minder comfortabel rijdt dan 70 km/u in een Volvo C70. Wat dat betreft is de angst voor het te hard rijden met een tram al gauw een theoretische... ;-)

Overigens, maar dat geldt voor alle voertuigen, maakt een maximum snelheid van 50 km/u het verkeer niet per definitie veiliger. In veel situaties in de binnenstad is namelijk dát al veel te snel. En daarbij doel ik ook voornamelijk op die 43.080 kg remweg (incl. bestuurder van gematigd postuur).
wilbert simeon christiaan
-44-  wilbert simeon christiaan:
suffie bedankt ik wist niet dat een tram 70 km per uur kan rijden--ikz elf dacht 50
O. Schmidt
-45-  O. Schmidt:
Eenieder die Charles Darwin en zijn theorieen kan waarderen, zal concluderen dat er in het door Arnoud aangehaalde voorbeeld sprake is van het fenomeen 'natuurlijke selectie'. Om dezelfde reden sterft jaarlijks een aantal domme blondjes op kruispunten in onze mooie stad.

Natuurlijke selectie. Het blijft een moeilijk te accepteren begrip voor aanhangers van onze Nederlandse slachtoffermaatschappij.
Okkernoot
-46-  Okkernoot:
De vele protesten tegen de aanleg van de metro in het verleden heeft het stadsbestuur decennialang opgezadeld met een angst voor het bouwen van meer metrolijnen.

Zouden al die Amsterdammers die tegen vooruitgang zijn, niet hebben geprotesteerd, dan had er al lang een metro gelegen in Osdorp en was mevrouw niet aangereden door de tram.

Kortom: alle mensen die jarenlang hebben geprobeerd de metro in Amsterdam tegen te houden, zijn schuldig aan de dood van deze dame.
Killertram
-47-  Killertram:
Arnoud, ik heb inderdaad het rapport niet goed gelezen.De getallen moet je los van elkaar zien.Al moet je helaas de dame van 86 jaar bij het totaal van verongelukte voetgangers meetellen.In het geval van de combino heb je beide weddenschappen verloren.In beide gevallen is het antwoord 'ja'.De combino kan worden begrensd en wordt hier en ook gedaan v.n.l bij slechte beweegbare bruggen zoals bij de Hortus en het Amstel hotel dit wordt net als de halteomroep via GPS geregeld.Ik heb begrepen dat dit niet overal toepasbaar is i.v.m ontvangst problemen in de dichte stedelijke gebieden.Anders zou dit b.v in de Leidsestraat een goede oplossing kunnen zijn.De combino heeft dan wel geen tachograaf maar wel een “blackbox” waarin alle ritgegevens worden opgeslagen,zoals snelheid, stand van de “gashandel” en rempedaal etc.
De snelheid van 70 km/u is zoals Suffie schrijft inderdaad niet haalbaar.Maar het begrenzen tot 50 km/u zou in mijn ogen goed kunnen en zou dit persoonlijk niet als betutteling zien.
Jermaine Ravenberg
-48-  Jermaine Ravenberg:
Ik lees dit stuk enerzijds vol afschuw, anderzijds met begrip en toch heb ik moeite met de manier waarop de auteur en de reacties hun stellingen als feiten presenteren en ook pretenderen de oplossingen voor de veiligheidsproblematiek in huis te hebben. Het steekt mij dat de deskundigen menen te weten hoe het ongeluk afgelopen vrijdag is veroorzaakt. De bewuste bestuurder is een zeer waardevolle collega van mij, altijd rustig, ook in rijstijl en altijd vriendelijk. Altijd een rustige rijstijl. Wie de situatie op de olek des onheils kent weet dat de tram daar niet meer dan 30 kilometer per uur kan hebben gereden aangezien enkele meters eerder een bocht van bijna 90 graden wordt gemaakt. Een testje van mij en mijn collega om te kijken hoe hard de tram daar kan gaan bij volle acceleratie....absolute top, 30 km/h

De hele discussie omtrent de voetgangersoversteekplaats is volgens mij overbodig. Het is al eerder genoemd en wordt door enkelen hier veelvuldig weggewuifd, de verkeersdeelnemers in Amsterdam zijn associaal. Rijden door rood, springen voor een optrekkende tram/bus/vrachtauto omdat je mee wil, bellen op de fiets, walkman in het oor op 120 dB, geen voorrang verlenen, voorrang nemen, door rood oversteken (we hebben het enkele weken geleden nog op dit forum kunnen lezen), nog even snel voor de tram langs, op de tram-/busbaan keren en wie krijgt als het fout gaat de schuld, de gemeente en het vervoerbedrijf in kwestie. Immers als jij je keukendeur open laat staan en ik je huis leegroof ben ik geen dief. Het was jou verantwoordelijkheid om je huis goed af te sluiten. En als jij je laptop in de tram laat staan en ik neem hem mee ben ik ook geen dief. Ik bedoel, tja, je liet hem zelf liggen dus waarschijnlijk wilde je hem niet meer.
Beetje kort door de bocht, niet waar? Er rende laatst een oudere heer voor de tram, die verstapt zich op de stoep, glijdt uit over de trambaan en valt vol op zijn voorhoofd. Zijn GVB en de gemeente hier ook aansprakelijk? Vanwaar die haast. Ik moet NÚ oversteken, want over 5 seconden is de overkant van de weg er niet meer? Ga eens in het buitenland kijken of daar uberhaupt wel stoepen zijn en zebrapaden. Maar daar kijken de mensen wel uit en zijn ze ookniet zo gehaast.

Er is een probleem, en misschien moet er op sommige punten door betreffende instanties preventief worden opgetreden, maar laten we niet ontkennen dat met name de zwakkere verkeersdeelnemers in Amsterdam overal schijt aan hebben. En het bedrijf, mijn werkgever krijgt altijd overal de schuld van. Want komt de tram/bus op tijd, dan rijdt de bestuurder te hard, wordt de dienstregeling ruimer opgezet, dan is het openbaar vervoer in de stad te traag, komt de tram te laat, dan is GVB de meest klote vervoerder van de wereld. Kijk verdomme eens uit je doppen wanneer je aan het verkeer gaat deelnemen, voetganger, fietser, of bestuurder van een motorvoertuig, MOBIEL BELLEN IS LEVENSGEVAARLIJK, niet alleen voor anderen, ook voor JEZELF. Zet je walkman een streepje zachter en weet je niet zeker dat je voorrang hebt, neem het dan ook vooral....NIET!!!

En wat die voertuigen zelf en de infrastructuur betreft: Een busbaan is een busbaan, een trambaan een trambaan. Of er nou hoge hekken omheen staan of niet. Voorkom dat het fout gaat, want het hoeft maar 1 keer fout te gaan en je vertelt het niet na. Er komt altijd nog een bus of nog een tram! Misschien is wat we nodig hebben hier in dit land en dit deel van de wereld geen verbeterde infrastructuur, maar een andere mentaliteit. Minder gehaast, en meer besef van de eigen verantwoordelijkheid in plaats van telkens de schuld bij een ander neer te leggen. Een ander verander je niet zo makkelijk, verander daarom veel liever jezelf!
Jermaine Ravenberg
-49-  Jermaine Ravenberg:
Kan iemand mij trouwens even uitleggen wat het probleem is van 70 km/h op de Cornelis Lelylaan? Ik bedoel een autoweg waar je 70 mag, een vrijliggende trambaan, voetpaden onder en langs de weg zodat de banen niet gekruisd hoeven te worden bij het oversteken, maar welke weg kiest menigeen? Juist, tussen de langsrazende auto's door en over de trambaan. Wat moet de overheid nog meer doen, tik op de vinger? “Hoe vaak moet ik nou zeggen dat jullie hier niet mogen oversteken?”. Misschien oom agent daar neerzetten met een parilizer, wordt lachen. Kom op nou mensen, eigen verantwoordelijkheid. Laten we daar nou mee beginnen, dan hoeven we niet jarenlang te strijden in de rechtbank omdat we onder of tegen een voertuig van welke vervoerder dan ook zijn beland....
Arnoud de Jong
@Jermaine Ravenberg:

Het is hier uitvoerig aan de orde gekomen: ik leg niet de schuld of verantwoordelijkheid bij de trambestuurders. U heeft ook gelijk dat menig voetganger, fietser of automobilist zich asociaal gedraagt in het verkeer.
Maar daar gáát het in deze discussie niet om! Het centrale punt is: veiligheidsmaatregelen dienen dusdanig te zijn dat niemand in de situatie mag geraken dat zijn gedrag, hoe ondoordacht soms ook, resulteert in dood of levenslange invaliditeit. Van Vollenhove schrijft toch niet voor niets tot twee keer toe zo'n rapport?

Het ongeluk van afgelopen vrijdag is slechts de aanleiding voor een kritisch stuk als dit. Het siert u dat u het opneemt voor uw werkgever, maar intern mag het GVB-personeel best eens wat kritischer zijn. Want zowel de aangereden vrouw als uw collega zijn gewoon het slachtoffer van laks veiligheidsbeleid. Spreekt uw liever uw werkgever eens aan op de situaties waarin u dag in dag uit wordt gebracht. Want wie ligt er 's nachts wakker van zo'n traumatische gebeurtenis? Niet de GVB-directie of de wethouder van vervoer.
Wanneer nu werkelijk alle mogelijke veiligheidsmaatregelen waren genomen kun je alleen maar berusten in zo'n tragisch ongeval. Maar zelfs de simpelste maatregelen kunnen er dikwijls niet van af.
U heeft er blijkbaar geen idee van (maar dat verwijt ik u niet) hoeveel slachtoffers worden gedwongen tot jarenlange gerechtelijke procedures, louter omdat het GVB op alle mogelijke manieren z'n aansprakelijkheid tracht te ontlopen of te beperken. En telkens is het ook weer de trambestuurder die met naam en toenaam in de beklaagdenbank (figuurlijk gesproken) zit, niet uw directeur. Terwijl die arme bestuurder ook maar slachtoffer is van een tragisch voorval.

Dan uw opmerking over de Cornelis Lelylaan. Die kwestie kwam toevallig kortgeleden aan de orde in een ander artikel van mij:
http://www.amsterdamcentraa...

Dan leest u wáárom u daar geen 70 moet rijden. Wat uw collega's overigens soms wél doen. En ook hier is de trambaan niet afgeschermd.
Jan Stender
-51-  Jan Stender:
Het volk wil tegenwoordig zo stront eigenwijs zijn?
Dan zullen ze het merken ook
Kijk bijvoorbeeld eens naar het bellen in de auto
Zonder carkit kost je dat een boete,van 140 euro
De mensen weten het wel,maar steeds meer zie ik van die randdebielen zonder carkit bellen
Mocht je in een dikke Audi,BMW,Lexus,of andere dikke bak rijden,en je gebruikt geen carkit,dan ben je echt zielig
Als je zoveel poen uitgeeft voor een auto,wat kost een carkit dan?
Ach ja,dan maakt zo,n boete ook niks uit
Geen richting aangeven,levert een boete van 50 euro op
Aangezien steeds meer mensen,te lui zijn om dat ding te gebruiken,komt het de staatskas wel ten goede,oom agent lacht in z,n vuistje
Ook dankzij diverse snelheids overtredingen
En het volk maar zeiken,dat het autorijden zo duur is
Als je door rood licht of zonder licht op je fiets rijd,weet je vroeg of laat,dat je een klapper maakt
En dan worden de mensen ineens wakker,vandaar mijn term “”fietsende stadszombies“”,want 9 van de 10 keer,slapen ze toch onderweg,of vinden ze de gsm of mp3 met het volume op 10 belangrijker
Suffie
-52-  Suffie:
@O. Schmidt: wat fijn dat u mijn eerdere opmerking over Darwin nog even wat verder uiteenzet. Wel wil ik u verzoek de door mij bedoelde nuance voortaan wat beter tot z'n recht te laten komen.

@Jermaine: Ik vind het een goed verhaal wat je neerzet, maar ik vind het wel jammer dat je -net als je collega Killertram- suggesties over risicoreductie op bepaalde plaatsen onmiddellijk terzijde schijft onder de noemer “ach, de mensen heb er toch schijt aan, dus wat heeft het voor nut.”

Ik ben er absoluut geen voorstander van om het GVB alle verantwoordelijk in de schoenen te schuiven met betrekking tot 100% sluitende veiligheidsmaatregelen, dan kan je de tram beter niet laten rijden. Wel vind ik dat ze de plicht hebben om die verantwoordelijkheid te nemen die hoort bij het op de weg zetten van 43 ton (jaja, ik vergeet het nooit meer) vrijwel onbestuurbaar vervoermiddel.
yanny scutt
-53-  yanny scutt:
Killertram (die nick alleen al!) en Jermaine,

Wat heeft die mevrouw van 86 te maken met mobiel bellende en nog effe snel overstekend publiek?!

Ik was er toen het ongeluk net was gebeurd omdat mijn bus 19 om moest rijden. Ik ken dat stuk trambaan heel goed en weet dat daar keihard gereden wordt. Er zijn daar 2 oversteekplaatsen die kennelijk -zoals nu weer is gebleken - niet bedoeld zijn voor de voetgangers...

Zelf ben ik een openbaar vervoergebruiker en het valt mij de laatste paar jaren erg op dat er steeds harder wordt gereden. Als dat moet dan moet het GVB ervoor zorgen dat de trambaan niet meer toegankelijk is voor ander publiek.

Ook is het mij opgevallen dat er steeds minder bekende gezichten zitten op bestuurders-plaatsen en conducteurs/trice's van de trams. Waardoor ik het gevoel krijg dat iedereen die een handeltje kan overhalen en een knopje kan indrukken een tram mag besturen. (Uitzend-krachten?)

Als de tram snel (dus hard) van A naar B moet dan is dat prima, maar dan moet het hele traject veilig worden gemaakt en vast personeel dat goed geschoold is!

Op de 7 en de 14 maak ik regelmatig mee dat je 3 halte's voor het eindpunt je kaartje niet hoeft te laten stempelen want de stempel mevrouw of meneer zijn al aan het inpakken en de trambestuurder zet er nog even een tandje bij...Groet; Yanny
Maarten
-54-  Maarten:
Wat een onzinnige discussie!
Moet je alle mogelijke gevaren elimineren om te voorkomen dat er een onschuldig oudje of een dronken gek iets overkomt? Dan moeten er langs alle grachten ook hekken worden geplaatst zodat je niet in het water kan vallen, want dat is ook zo gevaarlijk... En over een stoeprand kan je ook struikelen.
Hou toch op! Er rijden nu eenmaal trams in de stad en er zijn nou eenmaal grachten (met water ook nog). Door al die afwisselende en hectische zaken is het zo'n leuke stad en dat hou ik graag zo!
Ik denk zelfs dat er al veel te veel is geregeld. Juist daardoor menen de mensen het zich te kunnen veroorloven zich zo ongeconcentreerd en ongediciplineerd in het verkeer te begeven.
Als het een echte chaos was, zou je wel beter uitkijken!
Kathinka
-55-  Kathinka:
Als oudere verkeersdeelnemer ben ik niet zozeer bang voor de tram. Die is groot genoeg, rijdt op een vaste baan en kun je - mits je ogen en oren het nog redelijk doen - zien of horen aankomen. En als er toch onder geraakt, ben je meestal in een keer dood.
Veel gevaarlijker vind ik fietsers die over trottoirs racen of, niet gehinderd door stoplichten op een fietspad naast een door stoplichten beveiligde zebra op de hoofdweg, domweg doorraces. Zo'n fietser rijdt je domweg omver en realiseert zich niet dat de omvergereden oudere weliswaar overleeft maar vaak wordt opgezadeld met botbreuken die tot blijvende invaliditeit leiden.
wilbert simeon christiaan
-56-  wilbert simeon christiaan:
mw kathinka geeft haar ogen goed de kost--inderdaad veel fietsers maken er een zootje van.het is een groot wonder dat er zo weinig gebeurt!oh my god wat een hoop reacties----verkeersveiligheid zo zie je blijft belangrijk
wilbert simeon christiaan
-57-  wilbert simeon christiaan:
verkeersveiligheid? in het hele leven moeten we toch opletten? eergisteren thuis niet opgelet aardappel en sperciebonen aangebrand!gek voorbeeld---?
wilbert simeon christiaan
-58-  wilbert simeon christiaan:
diep geschrokken weer een tram dode vrouw van 24 jaar---ik adviseer gvb eb wethouder van verkeer en vervoer--om al het geschrevene goed te bestuderen--zitten heel veel goeds bij alvast bedankt
Arnoud de Jong
@Maarten:
Er zit toch altijd wel weer een reactie bij van iemand als u. U noemt het 'een onzinnige discussie', maar ik betwijfel of u hem hebt gelezen. De vergelijkingen met gracht of stoeprand zijn onzinnig, want dergelijke ongevallen overleef je meestal wel. Ik neem trouwens aan dat u nooit zwemmen heeft geleerd, want daarmee 'elimineert' u immers voor een belangrijk deel het gevaar van verdrinking in de gracht.
Ook maak ik bezwaar tegen uw opmerking dat deze veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden voor een 'onschuldige oudje' en 'een dronken gek'.
Dit artikel blijft helaas uiterst actueel. Deze morgen werd er weer een 24-jarige vrouw doodgereden. Ik ben erg benieuwd of u ook nog zo praat wanneer zij uw vrouw, zuster, dochter of ander familielid was.
Jochem Floor
-60-  Jochem Floor:
Yanny haalt een ook mij heel bekend fenomeen aan: bestuurders die zich naar de koffie haasten.

Hetzelfde geldt in de latere avonduren, tegen einde dienst. Bij remise Lekstraat zie (en hoor!) ik avond aan avond hoe terugkerende lege trams zonder operationele noodzaak doorrijden (of liever: racen).

Voor de duidelijkheid: navolgende stellingname heeft nadrukkelijk betrekking op de veiligheid in het algemeen.

De goeden niet te na gesproken, meen ik de praktijk van 'even doorrijden' niet getuigt van de discipline die je in dergelijke beroepen mag verwachten. Dat is een zaak van goed personeelsbeleid en ook op dat terrein vallen er voor het GVB hele concrete verbeteringen aan te brengen.
wilbert simeon christiaan
-61-  wilbert simeon christiaan:
arnoud de jong--wat jammer dat het actueel blijft--er zijn 1000 andere onderwerpen!
Jochem Floor
-62-  Jochem Floor:
Verdomme; nu zie ik bij AT5 de beelden. De fiets lag achter de tram? Dat betekent dat het ding na de aanrijding nog ruim 30 meter is doorgereden?

Dit keer pal voor de deur van het GVB-controlecentrum. Zouden ze dan nu wel iets met die veiligheidsrapporten gaan doen? Of blijven ze onderin de la liggen?
wilbert simeon christiaan
-63-  wilbert simeon christiaan:
jochem floor--ik begrijp jouw reactie------iedereen zo intensief mee bezig--gebeurt zoiets-------
Arnoud de Jong
@Jochem:
Niets menselijks is ook de trambestuurder vreemd, iedereen wil aan het eind van een drukke werkdag gauw naar huis. Daarom is het juist van belang dat 'het systeem' dergelijke menselijke zwakheden, zoals we die allemaal hebben, opvangt.

Al vier jaar geleden waren er blijkbaar goede voornemens om eens extra aandacht te gaan besteden aan de veiligheid rond zogenoemde 'red routes', tramlijnen waarop een drukke menging van verkeerssoorten plaatsvond. Het ligt waarschijnlijk aan mij, maar nooit meer iets van gehoord eigenlijk...
Suffie
-65-  Suffie:
Jochem, ik weet niet of die koffiehaast inderdaad feitelijk aanwezig is en hoeveel mensen zich daar aan schuldig maken. Trams rijden als het goed is volgens een schema en de meest bestuurders vrezen de stroom van klachten die via een lijnchef over hun heenstroomt als ze te vroeg op hun haltes zijn. Uiteraard zullen dit soort dingen voorkomen, maar ik denk dat de meeste als 'klacht-echo' kunnen worden afgedaan, met name als deze afkomstig zijn van mensen die hun trambestuurder niet meer herkennen.

Overigens, ik heb die beelden bekeken en volgens mij stond die fiets wel degelijk bij de voorkant van die tram. Dat maakt de algemene boodschap niet minder, maar het voorkomt wel voorbarige stellingnames in dit geval.

@Arnoud: mooie uitleg, dat gracht & zwemvoorbeeld. Hekken langs de grachten blijven achterwege omdat men er van uitgaat dat de meeste mensen a. kunnen zwemmen en b. niet zomaar een gracht inlopen. Wel heeft men er voor gekozen om op risicovolle plaatsen (op bruggen, bepaalde terrassen etc.) wel behekking neer te zetten. In jouw stellingname van risicoreductie en veiligheidsmaatregelen zou het simpele feit dat er nog steeds mensen af en toe een gracht in mieteren aanleiding moeten zijn om alsnog hekken neer te zetten. Ik blijf er echter bij, ook bij trams: een gezonde balans tussen veiligheidsmaatregelen en eigen verantwoordelijkheid, dan ben je al een heel eind.

Wat overigens niet wegneemt dat ik bij dit soort ongevallen erg triest word...
tripleX
-66-  tripleX:
Ik begrijp eigenlijk niet waarom trams een rechte, hoekige voorkant hebben, met een ielig bumpertje. En ruimte eronder.
Je zou op zn minst een aflopende voorkant verwachten met van mijn part een dikke zachte bumper van 1,5 meter hoog. En alle trams met bescherming tot aan de grond.
En naast de bel een tweede extra hard signaal voor noodgevallen, op de sneltrams.
Er is natuurlijk al heel veel over nagedacht. Toch begrijp ik die voorkant niet. Je bezeert je al als je er tegenaan loopt, en de tram stilstaat.
wilbert simeon christiaan
-67-  wilbert simeon christiaan:
emoties zullen overal hoog oplopen 2 doden in het verkeer--tram ook bij betrokken---maar we moeten toch opbouwend blijven denken,om toch waar je het kan verbeteren,om het verkeersveiligheid te vergroten-- of niet??/
Jochem Floor
-68-  Jochem Floor:
@ Suffie: haast ivm koffiepauze/einde dienst staat wat mij betreft niet ter disscussie; ik heb dat persoonlijk de afgelopen 10/15 jaar te vaak waargenomen.

Op zich heb ik er (vanuit mijn achtergrond als voormailg prive-chauffeur) nog wel enig begrip voor ook. Juist bij dit soort werk is het ook van belang dat je ook je ontspanning veiligstelt. En inderdaad, dat houd ook verband met het voorkomen van klachten.

Maar dat maakt het nog niet goed. Het GVB moet zijn chauffeurs de discipline aanleren om rustig te blijven rijden, ook als ze zich gehaast voelen.

Wat betreft dat schema; het GVB is al enige tijd druk doende zich van haar dienstregeling los te weken. In de visie van het GVB gaat het er niet om hoe laat de tram komt, maar hoe vaak die komt. Zo geven ze op electronische aanwijzers aan i]over hoeveel minuten[/i] de volgende tram/metro feitelijk komt.

Ik ben het daar, in ieder geval voor wat betreft de metro, grondig mee oneens. Het fijnmazig(er) OV hoort bij stations gewoon aan te sluiten op het treinverkeer van NS. Vooral als zo'n tram/metro maar eenmaal in het kwartier gaat.

Maar terug naar het onderwerp: ik ben erg benieuwd wanneer de reactie van het GVB komt.
Jermaine Ravenberg
-69-  Jermaine Ravenberg:
Suffie, je laatste reactie daar sluit ik me helemaal bij aan. De critici in deze discussie oogsten echter steeds minder respect en geloofwaardigheid bij mij. Een oude vrouw van 86 die tegen een tram rijdt, die tot 3 keer toe voor haar is gestopt stopt. Uiteindelijk loopt de vrouw tegen de tram en enkele dwazen die het onderzoek niet kunnen afwachten gooien het dan op hard rijden, terwijl dat in dit dodelijke ongeval helemaal niet aan de orde was. Ja jullie lezen het goed, de bestuurder is voor de mevrouw, bij de oversteekplaats gestopt!!. Stilstand. Mevrouw blijft staan, bestuurder rijdt door, is daar wat mis mee? Doen we met de auto niet hetzelfde?

De aanrijding van vanochtend zelfde verhaal. Fietser, muziek, niet uitkijken, gewoon doorracen, want je hebt haast. Oeps daar was een tram, meisje gaat dood en wie heeft het gedaan? DE TRAM. Trouwens, GVB heeft alleen voor de tram al meer dan 1000 man rijdend personeel , geen wonder dat je af en toe gezichten ziet die je niet kent. En wat een huichelaar zeg die klaagt dat conducteurs de laatste 2 haltes geen kaarten controleren alsof je er zelf nooit gebruik van maakt. Maakt zeker ook nooit gebruik van dumpprijzen in de winkel.

Toen ik als klein kind de straat op ging leerde mijn moeder me altijd, voordat je de straat oversteekt kijk je naar links, naar rechts, nog een keer naar links en dan steek je over. Dat heb ik mezelf niet afgeleerd. In Nederland en dan met name in Amsterdam gaat het schijnbaar heel anders. Je bent een voetganger of een fietser en zolang er geen hekken zijn hoef je niet uit te kijken. Ze remmen maar voor mij, want ik ben kwetsbaar. Zeg je ook tegen een dief dat hij je laptop niet mag stelen of tegen je verzekeraar dat hij er maar voor moet zorgen dat een inbreker niet makkelijk je huis binnenkomt omdat je een laptop hebt? De eerst verantwoordelijke voor je veiligheid ben je ZELF. Want als het jou zelf geen moer kan schelen, dan kan de gemeente doen wat ze wil, het helpt toch niet. Voor wie het nog niet was opgevallen, langs de baan op Tussen Meer staan struiken. Die staan er niet voor de sier….Of telt afscheiding alleen als het massief is en lelijk?

Lief van Arnoud om steeds te zeggen dat hij het rijdend personeel niet aanvalt, maar wat moet GVB doen aan de nonchalance waarmee Amsterdam zich voortbeweegt?
Is dat de standaard? Fuck de regels zolang ik er geen boete voor krijg? Is dat de standaard? Moeten we dat willen? Ingebroken en op de gemeente lopen kankeren omdat ze geen hek voor je huis hebben geplaatst en het de dieven dus heel makkelijk is gemaakt? De gemeente aanklagen omdat je dood bent gereden door een auto die door rood is gereden en er geen flitspaal op de kruising stond? McDonalds en Burger King, KFC en FEBO aanklagen omdat hun snacks zo lekker zijn en je dus teveel vet eet en uiteindelijk last krijgt van Obesitas. Ja, ze maken die restaurants ook veel te mooi. Ik kan er niet wegblijven. Deze discussie wordt gedomineerd door gebakken lucht. De pessimisten presenteren alles wat ze zeggen als feiten en gebruiken irrelevante argumenten om hun gebakken lucht kracht bij te zetten. Waarschijnlijk zijn jullie zelf fietsers/voetgangers die zelf ook overal schijt aan hebben, oversteken door rood de normaalste zaak vinden, en al fietsend niet eens wisten dat verkeerslichten bestaan.

Bij deze, wil ik ook pleiten voor Amnestie voor alle gedetineerden in Nederland. De overheid heeft namelijk gefaald hun slachtoffers te beschermen. De hele volksvertegenwoordiging de cel in, want zij liggen er niet wakker van, maar zij zijn de echte misdadigers. Ik wil maar even zo zeggen, de slachtoffers kunnen er niks aan doen, die liggen 's nachts wakker, de daders, die kunnen er ook niks aan doen, die hadden gewoon beter opgevoed moeten worden door de maatschappij. Het is de OVERHEID die faalt in haar opvoeding. En die liggen er niet wakker van. Die proberen alleen maar hun verantwoordelijkheid te ontlopen door de daders die dus eigenlijk ook zelf slachtoffer zijn achter slot en grendel te plaatsen.......
Geloof je het zelf?

Als er fietsers, voetgangers en andere verkeersdeelnemers zijn dan wil ik veel liever het volgende zeggen. Besef goed welke gevaren er schuilen in onze vraag naar mobiliteit. Als u zich op straat begeeft zorg dan dat uw zintuigen in staat zijn signalen van buitenaf te ontvangen. Dus geen te luide muziek, niet bellen, denk om de gevaren van een te donkere zonnebril en KIJK ALSJEBLIEFT UIT bij het oversteken. Je veroorzaakt niet alleen leed voor jezelf, maar ook voor degene die je mogelijk aanrijdt wanneer je dat niet doet. Verkeerslichten zijn er niet alleen voor uw, maar ook voor mijn veiligheid. Lichamelijk, maar ook mentaal! Fietsers, rood geld ook voor jullie! En koop alsjeblieft licht voor je fiets. Het is zo simpel, een kind kan het leren, maar die verkeersregels, wat doe je ermee?.......
Jermaine Ravenberg
-70-  Jermaine Ravenberg:
Oh ja, Jochem, voor een reactie van het GVB ben je hier aan het verkeerde adres. DAn moet je contact opnemen met de afdeling persvoorlichting. Daar moet je niet voor op een forum zijn......
wilbert simeon christiaan
-71-  wilbert simeon christiaan:
jermaine je hebt groot--gelijk -mensen nog meer opletten in het verkeer---ik begin vandaag mee-----
tripleX
-72-  tripleX:
de laatste 30 jaar reed iedereen door rood en zonder licht.
wat een bloedbad moet dat geweest zijn!
Suffie
-73-  Suffie:
Triplex, kijk de cijfers erop na en bedenk je dat de bevolkingsdichtheid in Amsterdam in die tijd nogal gestegen is.
Jochem Floor
-74-  Jochem Floor:
@ Jermaine: ik begrijp dat je bij beide ongelukken aanwezig bent geweest? Zodat je ook hier uit eigen waarneming kunt vertellen dat het meisje van vanmorgen naar muziek luisterde en doorracete?

Wat betreft die afdeling persvoorlichting: ji werkt er. Ik zou zeggen, loop er eens langs en vertel ze dat het helemaal niet zou misstaan om op het bovenstaande eens een inhoudelijke reactie te geven.
Arnoud de Jong
@Jermaine:
U windt zich op en u slaat daarin door, als ik zo vrij mag zijn. Natuurlijk mag u zich kwaad maken over onverantwoord verkeersgedrag van anderen. Maar het centrale thema van de discussie is: veiligheidsmaatregelen moeten voorkomen dat mensen in situaties belanden waarbij zij door de tram om het leven kunnen komen.
Zélfs dus wanneer dat te wijten is aan hun eigen gedrag. En wanneer die veiligheidsmaatregelen naar mijn mening onvoldoende zijn, mag ik GVB en gemeente daarop aanspreken, temeer omdat ze officiële veiligheidsrapporten tot dusver in de wind hebben geslagen.

Wanneer uw opvatting maatgevend is voor andere trambestuurders, vind ik het teleurstellend dat bij hen blijkbaar de opvatting leeft dat zwakke verkeersdeelnemers maar onverantwoord bezig zijn en het dus aan zichzelf te wijten hebben als zij om het leven komen.
Op dat punt is dan enige bijscholing vereist, want het is een verkeerde mentaliteit.
Arnoud de Jong
@Jochem:
Moet 'ji' 'jij' zijn en beweer je nu dat Jermaine Ravenberg bij de afdeling Persvoorlichting van het GVB werkt?
Jochem Floor
-77-  Jochem Floor:
@ Arnoud: Het lijkt er bijna wel op. Nee, zo was het niet bedoeld. Ik maakte alleen uit zijn eerdere bijdragen op dat hij wel bij het GVB zelf werkt.

Maar laat maar Jermaine, ik zal ze zelf eens opbellen. Kijken of dat wel helpt.
Jochem Floor
-78-  Jochem Floor:
Zo gezegd, zo gedaan. Toch prettig dat ze er bij de afdeling persvoorlichting 's middags nog zijn. Ik heb ze er op gewezen dat deze discussie loopt en onder welke titel. Ik ben benieuwd.
N. Omad
-79-  N. Omad:
Tijd voor een metrostelsel door de hele stad. Veilig onder de grond, minder lawaai en meer ruimte boven de grond.
Madeleine van Dam
-80-  Madeleine van Dam:
Zo, het hart van Jermaine is gelucht. Maar beste Jermaine doe jij nu niet hetzelfde wat je andere verwijt, namelijk alles en iedereen erbij halen en dat presenteren als feiten en de waarheid? Jammer. Ik ben daarom heel benieuwd of er daadwerkelijk iemand van het GVB gaat reageren en de argumenten van Arnoud van zinvol commentaar gaat voorzien.
Ik ben van mening dat kwestbare verkeersdeelnemers beschermd moeten worden. Dat kan alleen als je alle risico's uitsluit of zo klein mogelijk maakt. Dan kun je in ieder geval voor jezelf zeggen dat je er alles aan hebt gedaan om ongelukken te voorkomen. Daar is volgens mij helemaal niets mis mee. Zeker niet als een voorzitter van een commissie melding maakt van het feit dat er tal van verbeteringen mogelijk zijn c.q. uitgevoerd dienen te worden. Ik mag toch aannemen dat een voorzitter niet zomaar iets zegt om anderen op de kast te jagen.
Nannie van der Wijk
-81-  Nannie van der Wijk:
Afgelopen vrijdag liep een 86-jarige vrouw op de Tussenmeer in Amsterdam Osdorp tegen de tram. Het voertuig bleef gelukkig ongedeerd, maar liep wel ernstige vertraging op.

Is het tekstdeel cynisch bedoeld ?
Mensen blijven eventueel ongedeerd en voertuigen onbeschadigd. Ik zou zeggen triest dat je op het einde van je leven door een wild-west tram-berijder dodelijk gewond geraakt en uiteindelijk overleden bent. Ik denk dat bestuurders van voertuigen eens een kwartje moeten laten vallen. Oudere mensen zien en horen niet zo scherp meer. Wij kinderen moeten zo hard werken om de rekeningen te betalen dat we niet meer de gelegenheid krijgen het boodschapje voor pa en moe te halen of ze te begeleiden tijdens een uitje. Ik kan mij niet voorstellen dat deze mevrouw die helaas is overleden met het volle verstand zo de dood is ingelopen. Vandaag weer een jonge hardwerkende/studerende vrouw van 24. Ach gemeente's doen niets aan preventie, niets voor de mensheid maar vullen rijken de zakken met geld en besturen de stad en land vauit hun riante onderkomen. Deze komen niet onder de tram. Ik erger mij al vanaf dat ik het woord tram en bus kon zeggen aan deze voertuigen. Scheuren met de bus en tram om wegens de verkeersvertraging je tijdrit te maken. De Passegier die een royaal bedrag moet neerleggen in de hoop niet tussen de klotsende oksels, roggelende kelen en zwaarbeladen rugzakken en aktetassen bekneld te raken in ons heilige vervoermiddel. Spontaan denk ik ineens aan dat programma van over de balk.......het (nog steeds) onvoltooide metrostation onder de stinkende rook van Amsterdam. Van die miljoenen die waren verspilt hadden heel wat ouderen een fijne dag(met begeleiding) in Amsterdam gehad.

Ik zou zeggen die een pleister op die tram, dat beperkt de schade........
Roos visser
-82-  Roos visser:
Jah,

Dat van dat Metrostation wat een schade he ?
Dat ligt er nog steeds.
En weetje alleen in en rond het centrum kan je een treintje of metro pakken. Amsterdam is zeker vies, verlopen verpauperd en mensen worden door het gemeentebeleid en de achtelijke hoge huurprijzen en koopprijzen de stad uit gejaagd. Het is nog net zo een gore rotstad als 30 jaar geleden alleen wij en de oudjes hebben het nog net ff slechter gekregen. Die arme oude dame....en inderdaad die had gewoon op haar leeftijd met een goede hulp, buur een straatje om moeten gaan. Maar ja rechts en links in de politiek deze regering en gemeente is bij de ratten af. het openbaar vervoer U wil niet weten hoe vaak ik bijna te pletter ben gereden door een haard scheurende bus

Roos
Jermaine Ravenberg
-83-  Jermaine Ravenberg:
Ik heb in beide zaken toevallig ooggetuigenverslagen gehoord. Ik ben zelf dus niet aanwezig geweest. Op de plek van het ongeluk van vandaag staan voor de fietsers haaientanden. Voor een automobilist is dat reden genoeg om alert te zijn, dus van een fietser mag ik hetzelfde verwachten.

Ik heb trouwens ook net de wegenverkeerswet erop nageslagen. En daarin staat dat bestuurders van rechts voorrang hebben. Daarop zijn 2 uitzonderingen. Eén daarvan is dat een bestuurder (d.w.z. elke verkeersdeelnemer behalve voetgangers) een tram voorrang dient te verlenen. (Tenzij verkeersborden natuurlijk iets anders aangeven) Dus gelijkwaardige kruising dan heeft de tram ALTIJD voorrang. Onthoudt dat en je zit altijd veilig.

Arnoud, je punt is duidelijk. Maar wat ik duidelijk probeer te maken, is dat het kort door de bocht is om vervoerders verantwoordelijk te stellen voor de veiligheid van mensen die zelf te weinig doen om die eigen veiligheid te waarborgen. En begrijp me goed, dat zeg ik niet als GVB'er. Dat zeg ik als verkeersdeelnemer. Want iedereen die autorijdt in Amsterdam weet dat de gemiddelde Amsterdammer niet de meest brave verkeersdeelnemer is en dat je als automobilist behoorlijk stevig in je schoenen moet staan om je door de stad voort te bewegen. Het verschil dan is dat je met een auto heel hard kan remmen en met een tram niet. Maar dat betekent niet dat dat gedrag dan goed te praten is of dat de remeigenschappen van de auto dé standaard zijn. Amsterdam moet verkeersfatsoen worden bijgebracht.

Ik vraag me zo af of het niet nuttig zou zijn om een maand lang door de hele stad foto's van slachtoffers van ongelukken met tram, bus, vrachtwagen en auto met teksten als: “Uitkijken, wat een luxe” en “...rood, maar ik rook niet” dan om de stad te ontsieren met nog meer hekken.
Begrijp me goed, ik wind me niet op over het onverantwoorde gedrag van anderen. Ja dat ook, maar des te meer wind ik me op over het gemak waarmee met een beschuldigende vinger naar anderen wordt gewezen. Ik vind namelijk dat laksheid van mensen niet moet leiden tot ongemak voor anderen. Dat wil zeggen, dat wanneer je door groen rijdt en wordt aangereden je van mij geen last zal hebben. Wanneer je echter door rood rijdt en vervolgens de bal bij de gemeente legt omdat er geen slagbomen bij het verkeerslicht aanwezig waren vind ik dat onbegrijpelijk.

Kijken we tegenwoordig naar de problematiek van de dode hoek bij de vrachtwagens, wat zien we dan? Spiegels in de vrachtauto en overal worden fietsers gewezen op het gevaar van de dode hoek. Gevolg, steeds meer fietsers zijn op de hoogte van het probleem en blijven er uit de buurt...En ik geloof dat dat ook een beetje de weg is die men met zware voertuigen in de stad moet gaan. Maatregelen bij tram/infrastructuur, maar ook voorlichting voor de zwakkere verkeersdeelnemers. Misschien verplicht onderdeel van maatschappijleer op school?

Tot slot is de laksheid welke u benoemt in uw betoog misschien een gevolg van een verschuiving in de maatschappij waarbij alles steeds meer om geld draait en efficienter moet. Zo een beweging was (en is misschien ook nog) ook in de luchtvaart een tijd zichtbaar. En in die speurtocht naar een efficientere werkwijze neemt de maatschappij genoegen met een prijs...in mensenlevens. Bijvoorbeeld: als een onderdeel in een bepaald vliegtuigtype ondeugdelijk blijkt te zijn wordt een toesteltype niet meteeen aan de grond gehouden. Men krijgt een periode om reparaties uit te voeren of onderdelen te vervangen. Soms gaan daardoor mensen dood. Maar passagiers zijn niet bereid meer te betalen...zolang het goed blijft gaan en dus verandert het systeem niet. Totdat het fout gaat...Ik denk niet dat bedrijven of overheden bewust deze keuzes maken, maar indiret komt het daar wel op neer. En uiteindelijk zijn wij het die op een democratische manier bepalen wat er gebeurt dus zijn wij allemaal schuldig. Want wat ik al eerder duidelijk probeerde te maken, we kunnen er genoegen mee nemen dat een trein niet harder rijdt dan 30 of autos te verbieden. Maar dan accepteren we liever gewoon dat er wat mensen dood gaan, want die auto laten we toch echt niet staan. Dat is slecht voor de economie. Kjik maar na hoeveel doden de auto per jaar maakt, direct, als we kijken naar ongevallen, maar 20.000 vroegtijdige doden door de uitlaatgassen van ons autoverkeer. Tel dat er maar bij op. Is de tram dan nog steeds zo dodelijk?

Prioriteiten stellen...

En ik ben nog geen 30 dus zeg gerust “je”
Jermaine
-84-  Jermaine:
Nannie van der Wijk doet nu precies hetzelfde weer. Geen feiten, geen situatie bekend, maar het oordeel is al geveld. De trambestuurder reed als een dwaas. Maar Nannie, die tram stond voor het zebrapad zelf ven helemaal stil. Spannend he, het wilde westen ;-)
Jermaine
-85-  Jermaine:
Bevinden zich onder de mensen op dit forum stemmers? Het lijkt wel of de democratisch gekozen volkvertegenwoordiging helemaal niemand vertegenwoordigt.....
Jochem Floor
-86-  Jochem Floor:
@ Suffie: m.b.t. de fiets; zojuist AT5 beelden op TV gezien, lijken je gelijk te geven. Vergiste me door wisseling camerahoek.
Joop
-87-  Joop:
@Harald

ben het er neit mee eens dat je zegt dat de verzorgers dan maar mee moeten.Tuurlijk niet kom er dagelijks.Het probleem is de halte is 15 meter verderop die oude mevrouw steekt over op een normaal zebrapad.Dus dat ligt echt niet aan haar verzorger magoed.
Bart
-88-  Bart:
Met alle respect... je kan ook wat beter uitkijken als je een trambaan oversteekt. Ik zie dagelijks hordes mensen door het rode licht rennen, nog even voor de tram langs...
engine 54
-89-  engine 54:
Vanaf station Sloterdijk, met de bocht naar links en dan een lang recht stuk naar beneden. Lekker plankgas en dan....oeps, te laat, een fietsertje.
Kom op zeg, die trams scheuren als een gek daar. Als er nu niemand van hogerhand ingrijpt wordt het tijd dat de bevoking eens actie onderneemt.
"s Avonds laat de remises blokkeren bijvoorbeeld, zodat de bestuurders en bestuursters hun tram niet binnen kunnen zetten en dus niet naar huis kunnen.
Arnoud de Jong
Laten we de discussie serieus houden mensen, dit is een gevoelig onderwerp.
gvb er
-91-  gvb er:
iedereen die in amsterdam woont moet weten dat er trams rijden. dus allemaal kijk uit ................
gvb er.
-92-  gvb er.:
wil even reageren,op engine54...................

als jij klaar bent met je ... werk wil jij ook naar huis.waar slaat dit op in gods naam...
Corine
-93-  Corine:
Hebben alle zeurpieten over de trams wel eens op een hele drukke zaterdag in een tram gestaan c.q. gezeten en gekeken hoeveel mensen erop straat opletten? Vast niet. Een paar weken geleden heb ik nog meegereden met een hele goede trambestuurdster, deze mevrouw reed bijna stapvoets over de trambaan en moest continue bellen en waarom? Omdat al die gekken die op straat rondlopen gewoon niet aan de kant gaan voor de tram. Sterker nog, ze kijken niet eens of er een tram aankomt zelfs die suffige politieagenten niet.

Even later toen we de ergste drukte gehad hebben, dan denk je zo nu kan de tram weer een beetje rijden en wat denk je? Steekt er zo'n oude vrouw over met een schilderij in de hand en kijkt niet eens of er een tram aankomt!! Hoezo zijn de trambestuurders lomp of rijden ze volgens jullie te hard? De andere verkeersdeelnemers (vooral de fietsers en de voetgangers) moeten zelf eens een keer uitkijken en de tram voorrang geven als ie dat heeft, maar nee we steken liever over die tram zal wel remmen voor mij! Wel eens nagedacht dat een tram soms niet kan remmen of een lange remweg heeft? Nee natuurlijk niet, waarom zou je ook.

Ik heb veel bewondering voor de trambestuurders in Amsterdam, je moet continue opletten omdat andere verkeersdeelnemers dat niet doen, erg frusterend lijkt me dat.
Jermaine Ravenberg
-94-  Jermaine Ravenberg:
Corine, ik ben geen trambestuurder, maar ik ben echt blij te lezen dat er iemand is die mij begrijpt
amsterdammer
-95-  amsterdammer:
corine jij bent een mens naar mijn hart
partner
-96-  partner:
iedereen die denkt,dat die het heeft uitgevonden. wat betreft het tramtijden mag wat mij,betreft eens een dagje over nemen. kijken of hij of zij het, dan begrijpt wat een bestuurder, meemaakt.binnen een paar minuten tram tijden... iedereen heeft zijn beroep ..maar ga niet meteen op iedere tram bestuurder of bestuurster,afgeven als het fout gaat. wat denken jullie wel dat ,mensen die een tram rijden,niet meemaken ............
Martin
-97-  Martin:
Trambestuurders/sters verdienen elk jaar met koninginnedag een lintje.
Elk jaar worden er zoveel levens gered door het rijgedrag van deze bestuurders, daar kan geen lintje tegen op
droefig
-98-  droefig:
diegene die vandaag dat vrezelijke,ongeluk heeft meegemaakt als,bestuurder wensi ik heeeeel veel sterkte toe .......ga er maar aan staan. je gaat naar je werk en dan gebeurt er zo iets verschrikkelijks...daar ga niet van uit. als je naar je werk gaat.maar als trambestuurder moet je er bijna van uitgaan dat zoiets je kan overkomen.dat lijkt mij verschrikkelijk. ik hoop dan ook dat een ieder, zich eens afvraagt hoe het is. als zoiets je overkomt... voor de nabestaande is dit iets wat verschrkkelijks is maar voor iemand die zijn werk doet is dit ook een ramp...
droefig
-99-  droefig:
veel sterkte aan beide zijde toegewenst ..ik hoop dat u goed wordt opevangen...heeeel veel goede ondersteuning toegewenst...
gvb
-100-  gvb:
wat een gelul iedereen moet gvd uitkijken dus laat iedeen eens een paar ritten tram tijden dan weten ze gvd eens wat hetinhoud.......
klant g.v.b.
-101-  klant g.v.b.:
ik ben vanavond meegereden met lijn 4 vanaf het cs..het viel mij op dat,de bemanning van lijn 4 .vanavond stil was, waarom zij ..hadden verdriet...
er is een ongeval geweest,waarbij een collega,betrokken was. de vrouw die ik sprak was erg onder de indruk.zij zelf heeft nog niet zolang geleden ook een aanrijding gehad,maar praatte daar niet over wat haar bezich hielt was haar collega en de nabestaande.ik vond dat zeer te warderen in haar.ook de manier waarop zei reed was erg aan genaam .....dus niet alle maal meteen de bestuurders afbranden hier he......
wilbert simeon christiaan
-102-  wilbert simeon christiaan:
gvb--alle stukken goed lezen,het kan toch anders.....allemaal gratis....als een verkeersspecialist zo,n rapport gaat schrijven kost misschien wel 200000 euro.ben zeer blij--ondanks zoveel verdriet--zoveel meningen moet kunnen
Arnoud de Jong
Zucht. Het is toch telkens weer droevig om te merken hoe slecht mensen lezen. Ondanks herhaalde uitleg mijnerzijds blijven sommigen denken dat het artikel en de discussie tegen de trambestuurder is gericht. Ook worden telkens weer al die onverantwoordelijke fietsers en voetgangers erbij gesleept die vlak voor de tram oversteken.
Dan nog maar een keer: ik pleit voor zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen, waardoor dat uiteindelijk niet meer kán!
Dus voor al die GVB-ers en sympathisanten die hierover blijven doorpraten: ga bij je baas klagen, want die is er samen met de gemeente verantwoordelijk voor dat dit nog steeds kan gebeuren. Dáár gaat dit stuk namelijk over!
wilbert simeon christiaan
-104-  wilbert simeon christiaan:
mr arnoud de jong--ik begrijp je wel heel goed.....mensen lezen wel goed---maar zaken als verkeersveiligheid---komt veel emoties boven water-----eigenlijk heb ik het ook een beetje onderschat eerlijk is eerlijk--amsterdam is wakker--vandaar zoveel reacties.dat is toch goed nieuws-stel je voor niemand zou reageren-dat zou heel droevig toch zijn?
Jan Stender
-105-  Jan Stender:
Deze berichten zouden het goed doen,bij de vele fietsende stadszombies
Hopelijk worden ze een keer wakker,en gaan ze een keer nadenken over de gevolgen van door rood licht en zonder verlichting rijden
Maar ja,de die hard stadszombies kennende,in het dagelijkse verkeer,leven ze in een soort roes,waarbij alles en iedereen vergeten wordt
Want ze schijnen het nog steeds niet te snappen,dat een tram 30 ton weegt
En als fietser lukt je het gewoon niet,omdat voertuig uit de rails te koppen
Dat verlies je toch
En waarom op een drukke weg,zoals de Spaarndammerdijk tegen het verkeer in fietsen?
Okay,als je een wasbord structuur,met diagonale streep in je porem wilt,dan moet je zo hard mogelijk tegen de voorkant van een Volvo truck aanfietsen
Maar wat voor nut heeft het?
Levensmoe?,vrijwillige botsproeven met de fiets?
Je kan er wel een heel boek over schrijven
Hier in Enschede,doen de fietsers ook lekker gevaarlijk
Vinus
-106-  Vinus:
@Arnoud
Ik begrijp je reactie en je roep om meer veiligheidsmaatregelen, maar waar houdt het op? Wellicht dat veel mensen toch niet kunnen leven met het idee dat niet alles is te voorkomen, hoeveel bellen en toeters je ook neerzet. Het is aardig dat je vindt dat het de plicht van de overheid is om ouderen en kinderen extra te beschermen. Maar het is nog altijd de verantwoordelijkheid van de ouders en de eigen verantwoordelijkheid van de oudere medemens om zelf zoveel mogelijk risicos uit te bannen, en niet de plicht van de overheid. Want daar zou de discussie ook over moeten gaan: hoeveel risico zijn we bereid te nemen, want een volledig risicovrije maatschappij is een utopie. Alhoewel velen al wel denken dat deze vandaag de dag bestaat en er zich naar gedragen en vervolgens niet de moed hebben om zelf verantwoording te nemen. Nogmaals: ik begrijp dat jij vindt dat de overheid en GVB hier maatregelen moeten gaan nemen, maar veiligheid is geen recht.
Jochem Floor
-107-  Jochem Floor:
@ Jan Stender: Wat een onzin. Er is niemand levensmoe, net zoals het van het GVB en haar personeel geen opzet is. En overigens: iemand die zojuist door een ongeval is omgekomen als een zombie aan te duiden is toch wel buitengewoon bot.

Het feit dat hier onder de aandacht wordt gebracht is dat het GVB gewoon te weinig doet om dit soort ongevallen te voorkomen. Daardoor wordt erg veel onnodig leed toegebracht, aan slachtoffers en nabestaanden, maar ook aan het eigen personeel.
Martin
-108-  Martin:
reactie op Jochem die stelt dat GVB te weinig doet om ongevallen te voorkomen.
Ik ben van mening dat GVB niet meer kan doen dan ze al doen.
Hekken, verkeerslichten, waarschuwingslichten plaatsen is niet een zaak van GVB.
Wat dacht je van stadsdelen en verschillende buurtcommissies.
Het is niet prettig om vlak bij een ringelende oversteekplaats te wonen dus als je dat tegen kan houden doet men dat als bewoners.
GVB is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur rond trambanen.
Dit zijn de verschillende stadsdelen.
Als er dus bv hekken defect zijn kan GVB niets anders doen dan dit door te geven aan het betreffende stadsdeel en dit gebeurt ook, neem dat maar van mij aan.
GVB is dus ook afhankelijk van derden.
En dan nog, je kan er alles aan doen om aanrijdingen te voorkomen maar mensen moeten zich wel aan de regeltjes houden.
Als je over hekken gaat klimmen, door rood gaat lopen of je oren afsluit met muziek dan kan het wel eens misgaan.
Jermaine Ravenberg
-109-  Jermaine Ravenberg:
Weet je Arnoud, jij je zin. Elke Amsterdammer krijgt een buddy voor bij het oversteken. Elke tram krijgt aan de voor en achterkant een kleine bijwagen met een kerstboom met kerstman erop. Ik bel morgenochtend meteen als ik wakker ben de directeur om het voor te stellen. En oh ja de Amsterdamse muur. 300 km hekwerk langs alle tram en busbanen in de stad. Jaaaaa, wij weten wel hoe we in Amsterdam de trambesturders moeten beschermen tegen malloten die niet hebben leren oversteken.
engine 54
-110-  engine 54:
In het instructieboek staat dus dat trambestuurders een onderbroken zebrapad moeten beschouwen als een doorlopende voetgangersoversteek en dus moeten stoppen.
Klopt dit wel?
Volgens mij hoeft een tram helemaal niet te stoppen voor een zebrapad.
Bussen wel daarentegen.
Jan Stender
-111-  Jan Stender:
Ho wacht even Jochem Floor
De 86 jarige dame in kwestie noem ik geen zombie
Op zo,n leeftijd,is niet ieder mens meer alert,en zit een ongeluk in een klein hoekje
De mensen waar ik het over heb,zijn een stuk jonger,dan de dame in kwestie
Maar ze verdommen het gewoon de verkeersregels,of aanwijzingen te volgen
Ze weten donders goed,dat rood stoppen betekent
Maar nee,als de fietsende zombies een stoplicht naderen,dan kijkt men niet eens naar het verkeerslicht
Nee gewoon lekker negeren,en je dood te gemoet rijden,liefst de mp3 op volume 10,of een telefoon gesprek aangaan,wat zoveel aandacht vergt,dat je het hele verkeer vergeet
Er is niemand levensmoe?
Dus het is de normaalste zaak van de wereld,om tegen het verkeer in te fietsen?
En s,nachts het liefst zonder licht?
Die eikels en mutsen weten donders goed,dat ze op deze manier kwetsbaar zijn
En naar mijn mening zijn deze figuren,hard op weg,het loodje te leggen
Dus,is men levensmoe
Wat het GVB betreft,vanwege het enorme gewicht,van een tram heeft het voertuig naast de normale rem,ook nog een systeem,wat ingeval van een noodstop,een stalen gewicht naar beneden op de rails drukt
Aan de voorkant onderaan het chassis zit bovendien een schuiver
Mocht iemand plat voor de tram liggen,dan voorkomt deze schuiver,dat iemand onder de wielen terecht komt
Het GVB doet wel degelijk aan veiligheid,maar het is gewoon het (stronteigenwijze)volk,wat de verkeersregels en aanwijzingen niet wil volgen
Jermaine Ravenberg
-112-  Jermaine Ravenberg:
Engine 54, op een zebrapad moet ook de tram voorrang verlenen aan voetgangers.
De regel is als dat alle bestuurders (dat zijn dus alle verkeersdeelnemers behalve voetgangers) de tram voorrang dienen te verlenen, tenzij het natuurlijk met verkeersborden/wegmarkeringen anders is aangegeven. Voor alle duidelijkheid: Een tram heeft op een gelijkwaardige kruising dus ook voorrang op verkeer dat van rechts komt. Het staat zo in de wet. Maar wees allen gerust en trambestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en zal u nooit in gevaar brengen door zijn voorrang af te dwingen...
yanny scutt
-113-  yanny scutt:
Engine, daar waar voetgangers- oversteekplaatsen zijn horen trams te stoppen.

Zeker wanneer de trambestuurder het vermogen heeft -en dat mogen we toch hopen!- om te beoordelen dat daar iemand oversteekt die de leeftijd heeft van je overgrootmoeder.

Er is iets heel erg mis met de scholing van het personeel op de trams. Ze doen hun best maar reageren vaak op problemen alsof ze de klok horen, maar niet weten waar de klepel hangt. En dat is erg!

Afgezien van de 'kamikaze-bestuurders' bespeur ik een grote mate van onverschilligheid bij de conducteurs.

Misschien heeft dat te maken met het feit dat er steeds meer voormalige 'Melkertiers' (subsidie- banen bedacht door voormalig minister Ad Melkert) bevorderd zijn binnen het GVB zonder de extra scholing?

Het lijkt er wel op!

Als de stadstram een sneltram moet zijn dan moet al het publiek worden beschermd; fietsers (met of zonder i-pod), automobilisten (met of zonder telefoon) EN voetgangers die beide doen..

Onze bejaarde Opa's en Oma's dienen ten alle tijde voorrang te krijgen!

Zolang er geen sprake is van een sneltram in grote delen van 'Mokum', dient 'De Tram' zich normaal te gedragen!

Intussen gaan mijn gedachten uit naar de ouders van die mooie meid van 24...)-: Yanny
wilbert simeon christiaan
-114-  wilbert simeon christiaan:
trambel is toch prima... of meer geluid? volgens mij is dat toch niet nodig??
Suffie
-115-  Suffie:
Engine, ik vind de opmerking over het onderbroken zebrapad en hele belangrijke. Staat dat er echt? Ik weet namelijk zeker dat een aantal langdurige rechtzaken en procedures momenteel lopen omdat het GVB het tegenovergestelde beweert. Hoe zit dat precies??

Yanny, ik begin de smalende, minachtende en niet onderbouwde opmerkingen over melkertbanen, werklozen, buitenlanders, bestuurders, allochtone jongeren en ambtenaren ondertussen uiterst irritant te vinden.
wilbert simeon christiaan
-116-  wilbert simeon christiaan:
suffie ik steun je--communicatieniveau goed houden---a.u.b.--
Jan Lammers
-117-  Jan Lammers:
Vriendelijk verzoek aan de chauffeurs van bus 41 en 42 op het eindpunt KNSM laan de motor uit te zetten, het resoneert zo verschrikkelijk tussen de gebouwen dat je er helemaal gek van wordt.
Dat bord “motoren uit” staat er niet voor niets!!!!!!
En de eindlus is geen Zandvoort!!!!!!
wilbert simeon christiaan
-118-  wilbert simeon christiaan:
drs jan lammers lijkt mij vervelend--goed dat je het aankaart-is ook verspilling van energie---
Jochem Floor
-119-  Jochem Floor:
@ Yanny: ik ben geneigd het met Suffie eens te zijn, en ik wil in ieder geval opmerken dat je opmerkingen contraproductief zijn. Laten we wel wezen, die mensen doen hun werk en voor het overgrote deel vaardig en met veel inzet. Persoonlijk heb ik kritiek op het resultaat en ook op het instituut GVB. Maar het personeel verdient niet dat men collectief op deze wijze wordt afgekamt.

Laten we wel wezen: het is in ieder belang ook de externe veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Personeel dat gebroken thuiszit, daar heeft niemand wat aan. Net zo min als aan de grote betrokkenheid van het GVB bij het vullen van de Amsterdamse mortuaria.
Anneke
-120-  Anneke:
Gruwelijke moord ex-trambestuurder

AMSTERDAM De voormalige trambestuurder Roel V. heeft vorige week vrijdag in Leeds zijn 17-jarige minnaar vermoord en zichzelf dinsdag dodelijk verwond door tegen een vrachtauto te rijden.
V. verhuisde ruim twee jaar geleden met zijn vrouw en dochter naar Engeland. Daarvoor was hij in Amsterdam trambestuurder. De man scheidde vorig jaar van zijn vrouw en knoopte een relatie aan met de 17-jarige jongen.
Het slachtoffer en de Nederlander deelden een huis in Leeds. Toen de jongen V. wilde verlaten om terug te gaan naar zijn ouders, stak de Nederlander hem dood.

bron:www.rtvnh.nl
Groetjes van Anneke
Jochem Floor
-121-  Jochem Floor:
Zwaar off-topic en, in verband met het onderwerp, tamelijk bot ook. Evenals de andere reactie van deze zelfde persoon trouwens.
yanny scutt
-122-  yanny scutt:
Suffie en Jochem Floor, Hoe verzinnen jullie het?!

In geen enkele discussie op deze site heb ik ik het over werklozen, allochtonen of over buitenlanders , behalve natuurlijk die buitenlander waar ik al heel lang gelukkig mee ben!

Over bestuurders en ambtenaren (en stads-planners!) heb ik me niet erg fijnzinnig uitgelaten en daar was ook geen reden toe.( en dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk niet vaak gebeuren ook!)

Ik had minstens verwacht van B&W dat zij de directie van het GVB eens publiekelijk op 'het matje ' hadden geroepen over het feit dat er zo verschrikkelijk veel ongelukken gebeuren met dodelijke afloop, en eens eisen gaan stellen t.a.v. de professionaleit van het personeel.

Ik heb geen reactie gehoord/ gelezen van de Burgermeester noch Wethouder op de vreselijke ongelukken in de afgelopen paar weken, terwijl dat nu echt wel eens ter discussie mag staan!

Al was het maar omdat het doden-aantal door de tram wel een heel hoge vlucht heeft genomen in 10 jaar tijd! (en zo komen we dan toch weer 'on topic') Groetjes; Yanny
Jermaine
-123-  Jermaine:
Yanny,

Je laatste reactie daar ben ik het weer niet mee eens. Ik heb nu al een paar keer gelezen dat dit topic niet tegen het rijdend personeel is gericht omdat ik dus bestreed dat het rijdend personeel onkundig is en wat lees ik in jou reactie:

“en eens eisen gaan stellen t.a.v. de professionaleit van het personeel”
“Ben ik nou zo slim of ben jij zo dom” (ander leuk citaat en we weten allemala van wie.

Een fietser fietst op een fietspad waar haaientanden staan zo de baan over waar een tram overheen rijdt. Al gaat die tram nog maar 10 km/h je ligt eronder. Gaat hij 30, 40 of 50, je ligt eronder, want er staan haaientanden, dus die bestuurder gaat ervan uit dat je stopt. Is die bestuurder dan onproffesioneel?

Een bestuurder stopt voor iemand op een onderbroken zebrapad. Die persoon stopt ook waarna de tram verder rijdt. Vervolgens loopt de voetganger tegen de tram. Is dat een onprofessionele bestuurder?

Moeten B&W ook reageren op het aantal voetgangers en fietsers (en ook automobilisten trouwens) dat door rood loopt/rijdt. Een aantal dat de afgelopen 10 jaar een heel hoge vlucht heeft genomen?

Beetje realistisch blijven...Je hebt je oordeel over de trambestuurder opnieuw klaar, zelfs al weet je niet eens hoe het ongeval in elkaar steekt. Als jij morgen met je domme pan op het eindpunt tegen een stilstaande tram loopt of fietst van schrik een hartaanval krijgt en overlijdt. Is die bestuurder met lunchpauze dan ook onprofessioneel......
Suffie
-124-  Suffie:
Yanny, het 'niet fijnzinnig aanpakken' is iets anders dan het consequent fulmineren op luie en onbekwame ambtenaren, onbekwame melkertbaners, verrotte ouders in theehuizen en de HEMA (waar je ongetwijfeld geboren zaankanters mee bedoeld) en niet-Amsterdams tuig. Dat je de term buitenlanders niet in de mond neemt, neemt niet weg dat het duidelijk is dat je er niet vies bent om bepaalde groepen collectief af te zeiken door aan jouw waarnemingen een eigen negatieve invulling te geven. In ieder geval komt er weinig opbouwends van je af en is alles wat je schrijft doortrokken door een zelfzuchtige negativiteit.

Wel mag ik je nu al voordragen voor het Eufemisme van het Jaar voor de uitspraak “Niet Fijnzinnig”. Chapeau!
Arnoud de Jong
@Jermaine,
Je blijft maar niet snappen dat het hier gaat om een belang van beide partijen.
Een akoestisch en visueel waarschuwingssysteem had de kans op ongelukken in elk geval drastisch verminderd.
Jij vindt enkel haaientanden dus voldoende bescherming tegen iets wat feitelijk een stadsspoorweg is. Dat is toch een lachertje, als het niet zulke trieste gevolgen had?
Je voet hoeft maar even van het pedaal te schieten bij het remmen en je ligt als fietser onder de tram. En wat doen we voor visueel en auditief gehandicapte voetgangers?
Je blijft gewoon tegen beter weten in ontkennen dat een voertuig dat zoveel schade kan veroorzaken een betere afscherming van het overige verkeer vereist. Of ga je ook roepen dat Van Vollenhoven dom is?
kathinka
-126-  kathinka:
Laten we blijven streven naar goed beveiligde tram- en busbanen en niet uit het oog verliezen dat juist de kwetsbaarste verkeersdeelnemers - zoals ouderen en minder validen - afhankelijk zijn van een fijnmazig openbaar vervoer. Goed beveiligde tram- en busverbindingen verminderen niet alleen het directe risico op aanrijdingen maar bevorderen tevens dat tram- en busbestuurders zich minder hoeven te haasten om hun rijschema te halen en daardoor het indirecte risico op aanrijdingen.
Jermaine
-127-  Jermaine:
Arnoud,

Ik snap wat jij bedoelt wanneer je zegt dat gevaarlijke situaties moeten worden aangepakt. Maar het gevaar van die situaties ligt veelal in de onduidelijkheid of onoverzichtelijkheid van zo een verkeerssituatie. En ik ben het ook met je eens dat die situaties zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Geloof me ik snap wat er in de rapporten staat en wat je bedoelt.
Maar als er haaientanden staan dient iedere weggebruiker te weten dat hij voorrang dient te verlenen. En misschien zouden van die hekjes die je soms ook bij bruggen ziet helpen waardoor je moet zigzaggen.

Mijn punt echter is dat veel Amsterdammers zich zo onverantwoord gedragen dat ze zichzelf dan toch in een onveilige situatie brengen. Zo een zigzag hekje zou misschien wel minder overlast voor omwonenden veroorzaken dan een AKI (Automatische Knipperlicht Installatie) maar misschien dan weer overlast met zich meebrengen voor minder valide personen. Maar ik verwacht sowieso niet dat het veel uitmaakt.

Ik zal je een voorbeeld geven van een gevaarlijke situatie. De tram komt aangereden op een kruispunt. Een fietser besluit nog even snel voor de tram langs door rood te rijden. Naast de trams rijden echter auto's en de fietser moet midden op de trambaan stoppen om niet door auto's overreden te worden. Als door een wonder weet de bestuurder de tram nog op tijd tot stilstand te brengen.
Ik heb het idee dat veel van de onveilige situaties onder dit soort omstandigheden ontstaan. De verkeerssituatie is duidelijk, maar één van de partijen verbreekt bewust de regels, zonder stil te staan bij de desastreuse gevolgen die dit kan hebben. Zoals we hier bij dit topic hebben kunnen merken krijgt in dat geval de tram vaak de de schuld.

Maar ik vraag me af of de aanbeveling in de rapporten, maar veel meer nog in de rapporten die naar aanleiding daarvan geschreven zijn niet is om onveilige situaties te voorkomen door duidelijkheid te scheppen in de verkeerssituaties. Om bij de aanleg zoveel mogelijk de menselijke logica te volgen, waardoor de kans op human error minimaal is. Veel meer dan dat het een roep is naar een fysieke afscheiding tussen tram en overig verkeer. Het ligt in de strekking van het rapport om ONBEWUSTE overtredingen van verkeersregels te voorkomen en indien het dan toch gebeurt de gevolgen te minimaliseren. Maar iemand die haaientanden of rood licht negeert is toch een andere zaak vrees ik. En wat de voetgangers in osdorp betreft wordt daar wel degelijk rekening mee gehouden door de bestuurders.

Enkele weken geleden vond aan de andere kant van osdorp een dodelijk ongeval plaats met lijn 1 op een plek waar lichten aanwezig zijn. De tram had wit, dus mocht doorrijden. Maar het andere voertuig negeerde waarschijnlijk zijn stopteken. En dat is waar ik het over heb. Dan is die installatie er en wordt die toch genegeerd. Waardoor alsnog een dodelijk ongeval plaatsvindt. Was het een busbaan geweest, dan was hetzelfde gebeurt. En die baan is ook nog een fysiek afgescheiden.....
En dat is waar ik het over heb. Behalve al die maatregelen wara jij zo voor pleit is een mentaliteitsverandering nodig onder fietsers en voetgangers. En vraag ik me af in hoeverre het gerechtvaardigd is te spreken van dood door nalatigheid.

Een blinde hoort de tram aankomen, een dove ziet de tram aankomen en je voet van het pedaal schieten dat kan je ook overkomen wanneer de veiligheidsmaatregelen zijn toegepast. Dat is meestal echter niet de oorzaak van ongevallen. Die ongevallen kunnen immers in de door jou geschetste voorbeelden ook met een auto, vrachtwagen of bus gebeuren.

Over de vraag of een een trambaan een stadsspoorweg is moet je je misschien wenden tot de wetgever die een duidelijk onderscheid heeft gemaakt.
rudipensionado
-128-  rudipensionado:
Nu Nederland aan het vergrijzen is zal het probleem toenemen en daar hoef je niet voor geleerd te hebben om dat te weten zodat ik aanneem dat de oplossingen al klaar zullen liggen.
Men zal toch niet op deze voet doorgaan en af en toe een voetganger doodrijden?
jermaine
-129-  jermaine:
Een tip voor die mensen die graag wat dieper op de materie in willen gaan:

http://www.verkeerenwaterst...

In dit rapport zijn de rapporten van de Raad voor TransportVeiligheid meegenomen. Naar mijn idee toont dit rapport wanneer dat tegen de actuele situatie ter plaatse wordt geplaatst weer dat het helemaal niet zo slecht gesteld is met de veiligheidssituatie als door sommigen hier wordt gesuggereerd. De infrastructuur biedt voldoende duidelijkheid en bovendien is bij de ongelukken van de afgelopen periode de frequentie van de tram- en/of buslijnen niet zo hoog dat onverantwoorde wachttijden onstaan waardoor bestuurders geneigd zouden moeten zijn overtredig te begaan.
Duidelijk is wel dat de Amsterdammer, op welke manier hij zich dan ook verplaatst geduld moet hebben en niet door rood moet rijden / verkeerstekens dient te negeren.
wilbert simeon christiaan
-130-  wilbert simeon christiaan:
s.o.s ik denk dat al het schrijven over verkeersveiligheid wel helpt--afgelopen weekeinde niemand iets geks zien doen--en ik was heel veel op straat---ik hoop dat de mensen de stijgende lijn vasthouden!
Suffie
-131-  Suffie:
Jermaine, die laatste alinea is natuurlijk een waarheid al een koe, en bovendien ook vermoedelijk van grote invloed op het aantal (bijna) ongevallen in de betreffende sector. Bij dat onderzoek zet ik wel wat vraagtekens, ik vraag me namelijk ernstig af of onderzoekers daadwerkelijk de moeite nemen om uit te zoeken of bepaalde verkeerssituaties (bijvoorbeeld de al of niet doorlopende zebrapaden) wetstechnisch of juridisch wel waterdicht zijn (niet), en of zij ook daadwerkelijk terplaatse gaan kijken of zaken technisch ook goed werken. Want hoewel ook ik geneigd ben om mensen vooral op hun eigen verantwoordelijkheden als verkeersdeelnemer te wijzen moeten we het Darwin uiteraard wel zo lastig mogelijk maken.

We zouden nog best wel eens voor verrassingen kunnen komen te staan...
Jochem Floor
-132-  Jochem Floor:
@ Jermaine: “helemaal niet zo slecht gesteld”? Dat zie ik anders.

“..structurele regelgeving op lokaal niveau ontbreekt tot op heden. Wat dat betreft deelt AVV de zorg die de RvTV ten aanzien van dit punt geuit heeft.”

“Punt van aandacht is wel dat er alleen voor de Rijkstramwegen een formeel juridisch kader bestaat. Voor de stadstramwegen bestaat dat niet.”

“Gebleken is dat het lastig is twee verschillende technische deelsystemen (tram en overige wegverkeer) met elk hun specifieke systeemeisen, optimaal te integreren.”

Kortom: vooral een bevestiging van Arnouds standpunt, dat er veel meer aan de veiligheid moet gebeuren.
wilbert simeon christiaan
-133-  wilbert simeon christiaan:
suffie...geen systeem is waterdicht qua veiligheid----streven om het zo dicht mooi te benaderen....is toch altijd wel goed? waarom niet?
Suffie
-134-  Suffie:
Wilbert, dat ligt eraan waar je genoegen mee neemt.
wilbert simeon christiaan
-135-  wilbert simeon christiaan:
verkeersveiligheid---zolang we met veel mensen een kleine ruimte in het verkeer delen zal het toch actueel blijven.ik ben gemiddeld best tevreden,maar kan altijd beter!
Anneke
-136-  Anneke:
AMSTELVEEN Een man is maandagavond ernstig gewond geraakt toen hij onder de sneltram kwam. Het ongeluk gebeurde bij station Poortwachter in Amstelveen.
De man heeft waarschijnlijk de sneltram over het hoofd gezien toen hij een bus probeerde te halen. Hij is met ernstig beenletsel naar het ziekenhuis gebracht.
Afgelopen week vielen er twee doden doordat mensen onder de tram kwamen. Een 86-jarige vrouw liep onder de tram in Amsterdam-Osdorp en een fietster werd aangereden door een tram bij station Sloterdijk in Amsterdam.
bron: http://www.at5.nl
ik
-137-  ik:
gezien het bericht van Anneke kun je je afvragen WAAR LIGT NU DE FOUT bij de chauffeurs of bij de mensen die niet uit hun doppen kijken. Je hebt tenslotte ogen gekregen om te kijken en oren om te horen,want geruisloos zijn ze niet bepaald die bussen en trams, ach ja als we maar weer wat te zeuren hebben he ,staan de nederlanders toch om bekend.
Jermaine
-138-  Jermaine:
Jochem Floor, ik vind het dapper van je dat je citaten durft aan te halen. Als ik zo de citaten lees begrijp ik dat je het rapport niet met met een open mind hebt gelezen, maar slechts om bevestiging te vinden voor jou mening. Er word namelijk in het rapport onderscheid gemaakt tussen Juridisch Kader en de praktijk. De situaties ter plekke.

Jou citaten gaan over regelgeving en niet over de eigenlijke situatie ter plekke.
Beter zou het zijn het volgende citaat te plaatsen. “Daarbij de kanttekening dat er in sommige gevallen interne bedrijfsreglementen voorhanden zijn waarbij men zich conformeert aan de WVW/RVV. Maar een structurele regelgeving op lokaal niveau ontbreekt tot op heden. Wat dat betreft deelt AVV de zorg die de RvTV ten aanzien van dit punt geuit heeft”

Zo zien we in het rapport ook diverse voorbeelden van waar Amsterdam goed onderscheid heeft gemaakt tussen voetgangersgebied en rijbaan van de tram door gebruik van materialen en plaatsen van hekken, verkeerslichten en geluidsinstallaties en het toepassen van snelheidsbeperkingen. Ondanks dat dat niet wettelijk geregeld is. En er zijn dingen voor verbetering vatbaar, maar ik mis die citaten waar wordt gezegd dat de zorg van RvTV niet wordt gedeeld. Een beetje jammer. Het ongeluk van vandaag bevestigd het ook weer. De baan is beveiligd met lichten, er zijn hekken, dus het is duidelijk dat de trambaan overgestoken gaat worden en dt je moet uitkijken. Nou kan ik me wel inbeelden dat meneer in zijn haast de aankomende tram over het hoofd ziet. Misschien moeten er dan slagbomen komen die rennende mensen voor de bus tegenhouden (als die er niet al zijn), maar laten we even eerlijk zijn. Dit ongeluk valt de gemeente toch nauwelijks te verwijten?

Suffie, wat betreft die zebrapaden bnen ik het met je eens. Maar het door mij eerder genoemde rapport bevestigd, dat een en ander geregeld is door interne bedrijfsreglementen waardoor de feitelijke veiligheid wel geregeld is ondanks dat het juridisch niet waterdicht geregeld is. Maar je hebt gelijk en dat bevestigd het rapport ook. Het zou goed zijn als er een wettelijke regeling zou komen, waaraan iedereen zich kan toetsen.

Maar goed, Jochem Floor als ik je laatste citaat goed interpeteer zie je de tram het liefst verdwijnen? Of is die bedoeld om aan te geven dat er altijd wel ongelukken zijn, hoe veilig we het ook maken? Als ik kijk naar de inrichtig van trambanen in de stad, ook wanneer ik die als voorbeeld genoemd zie in het rapport, dan blijf ik van mening dat het in Amsterdam, in de praktijk goed en vrij helder geregeld is. Situaties zijn overzichetelijk OF door verkeerslichten geregeld.....
yanny scutt
-139-  yanny scutt:
Allen, alweer..!!! )-: Yanny
yanny scutt
-140-  yanny scutt:
Suffie, gaat het wel goed met jou?

Natuurlijk zie ik altijd dezelfde mensen in de Hema die daar elke dag koffie/thee zitten te drinken. Ik zou wel stekeblind moeten zijn om het niet te zien.

Als ik jou goed begrijp mag ik dat niet zien en er al helemaal niets over schrijven.

Het personeel op het GVB zijn wat ik ervan kan zien -dagelijks!- onvoldoende geschoold en dat is iets HEEL anders dan onbekwaam.

De term 'buitenlander' heb ik meermalen gebruikt om mijn man en kinderen aan te duiden b.v in de discussie van het hebben van 2 paspoorten..

De woorden; tuig, onbekwaam en werkloos mag je helemaal voor eigen rekening nemen lieverd!

Want in de context waarop jij die plaatst heb ik ze niet gebruikt. Groet; Yanny
yanny scutt
-141-  yanny scutt:
Jermaine, prachtige theorieeen schrijf jij!

Maar leg mij nu eens uit hoe kon gebeuren dat een hoogbejaarde vrouw doodgereden werd door een tram in Osdorp terwijl zij aan het oversteken was op een VOETGANGERS-OVERSTEEKPLAATS! Yanny
yanny scutt
-142-  yanny scutt:
PS. en kom niet aan met weer een prachtige 'theorie' en ook niet met het feit dat de tram al 3 de bel had gerinkelt.

Bij het derde 'belletje' had de trambestuurder gewoon de tram stil moeten zetten om te kijken wat er met die mevrouw aan de hand was.

Groet; Yanny
wilbert simeon christiaan
-143-  wilbert simeon christiaan:
wat vervelend weer zo,n ongeluk met een zwaargewonde---amstelveen----laat de techniek ons in de steek?? misschien een tram dat remt----waar een kussen uitrolt---misschien kost me 40 eurocent meer---moet dan maar!
Anneke
-144-  Anneke:
AMSTERDAM - Koningin Beatrix heeft maandagmiddag rond 14.30 uur Amstelveen verlaten. Ze is op weg naar Amsterdam om haar werkbezoek aan de provincie Noord Holland voort te zetten.

Het bezoek aan Amstelveen verliep voorspoedig. De koningin bezocht onder meer De Meridiaan, een nieuwe woonvorm voor senioren in de nieuwbouwwijk Westwijk. Daar sprak zij met bewoners en Amstelveners die betrokken waren bij de ontwikkeling van het complex. Beatrix vertrok, terwijl de tientallen belangstellenden onder luid gejuich rode, witte en blauwe ballonnen oplieten.

Op weg naar Amsterdam kwam de bus van de koningin klem te zitten tussen de slagbomen van de overweg van de sneltram. De bus en de tram konden korte tijd nergens heen. Nadat het probleem opgelost was, vervolgde de koningin haar weg.
Jermaine
-145-  Jermaine:
Yanny Scutt,
Volgens mij heb je een leesfoutje gemaakt. De trambestuurder heeft namelijk niet 3 keer gebeld. Hij is drie keer voor mevrouw gestopt. Toen hij uiteindelijk doorreed is mevrouw tegen de tram gelopen. Mevrouw is daarbij ten val gekomen en waarschijnlijk aan de gevolgen daarvan overleden. Was het een jonger persoon geweest waren de gevolgen waarschijnlijk veel minder ernstig geweest. En of het een voetgangersoversteekplaats is en wie daar voorrang heeft, dat is nou juist juridsich niet geregeld volgens de rapporten. Maar de trambestuurder stopte in ieder geval wel om mevrouw voor te laten, maar nadat mevrouw stopte trok de tram weer op waarna zij er dus tegenaan liep, en een dodelijke val maakte.
Jermaine
-146-  Jermaine:
Anneke,
zou jij mij kunnen uitleggen wat het nut is van het steeds plakken van berichten die op enigerlei wijze het woord tram bevatten?
Jan Stender
-147-  Jan Stender:
Niet alleen in Amsterdam zijn mensen stront eigenwijs
Hier in Enschede kunnen ze er ook wat van
Elke dag ga ik op de fiets naar het werk
Vervolgens rij ik op een fietspad waar veel voetgangers oversteken
Let wel,hier is geen zebrapad!
Denk je nou echt,dat de mensen omkijken,of er een fiets aan komt?
Nee dus,bellen heeft weinig zin,want hier in tukkersstad houd het volk ook van mp3 en gsm
Sinds ik hier woon,heb ik zeker al 3 voetgangers aangereden
2 daarvan hadden zo,n druk telefoon gesprek,dat er gewoon niet opgelet werd
En de 3e was niet helemaal wakker
Nee,alert zijn,in het verkeer vinden veel mensen erg moeilijk
wilbert simeon christiaan
-148-  wilbert simeon christiaan:
marokaanse meisje ...kwam met haar fietswiel tegen me aan afgelopen zondag--ze was aan het opbellen---ze zei: sorry meneer.mijnheer jan stender je hebt gelijk qua sociale vaardigheden in het verkeer--hebben veel fietsers nog een hoop te leren.
rudipensionado
-149-  rudipensionado:
Ja, tukkers en marrokaanse dames komen nu ook al voor in de reacties en dit afgewisseld met de zinlose stukjes van ene anneke die blijkbaar zelf geen teksten kan bedenken.
Het begon allemaal met een oudere dame die tegen de tram opliep.
wilbert simeon christiaan
-150-  wilbert simeon christiaan:
rudipensionado---volgens mij wordt gespot veel gelezen----ik merk na zoveel schrijven over verkeersveiligheid---toch wat verbeteringen----al is het nog een klein beetje---is toch een begin--dan is al het opbouwende kritiek plus negatieve niet voor niets geweest???
Suffie
-151-  Suffie:
Yanny, zolang jij een causaal verband ziet tussen criminele ontwikkelingen bij jeugdigen en theedrinkende mensen, of de mate van scholing bij GVB personeel van het voorhoofd kunt lezen (en daar ook nog eens conclusies uit trekt) denk ik niet dat verdere discussie zinvol is.
wilbert simeon christiaan
-152-  wilbert simeon christiaan:
suffie--goede hint van je--ik praat zelf veel met gvb-personeel--ze hebben gemiddeld best goede mensenkennis-----yanny het geldt voor ons allen altijd blijven leren en jezelf opvoeden---oplossingen zoeken i,pv.schuld leggen bij een groep mensen!
Arnoud de Jong
Rudipensionado heeft gelijk dat de discussie wel on-topic moet blijven en niet moet ontaarden in borreltafelpraat.
Dit is geen chatbox maar een forum waarop je op artikelen kunt reageren.
wilbert simeon christiaan
-154-  wilbert simeon christiaan:
verkeersveiligheid? mr arnoud de jong ik begrijp je wel--maar is een onderwerp dat zo breed---is dat je inderdaad even kan verdwalen---ik hou het in mijnachterhoofd!
yanny scutt
-155-  yanny scutt:
Suffie, ik kan geen voorhoofden lezen, maar die van jou klopt zeker niet!

Jij reageert nooit op wat ik schrijf maar 'leest' allerlei zaken tussen de regels die ik heb geschreven. Schaam je! (en leer lezen wat geschreven is..) )-: Yanny
Suffie
-156-  Suffie:
Hopeloos, ik geef het op....
rudipensionado
-157-  rudipensionado:
Yanni en Suffie moesten maar eens ergens een bakkie gaan doen om even één op één bij te praten want dat heen en weer geschrijf helpt niet en is soms off-topic.
Jermaine
-158-  Jermaine:
Ik weet niet of jullie de afgelopen dagen het nieuws hebben gevolgd rondom de dodelijke spoorwegongevallen, maar daar is te zien wat ik bedoelde over de houding van de mensen zelf.

Een oude kwetsbare bejaarde vrouw die tegen het gevaar van de trein beschermd zou moeten worden zoals jullie dat hier vaak verwoordden rijdt onder sluitende slagbomen door, komt op het spoor gestremd te staan en wordt aangereden door de trein...dood...

Jongeman, 20 springt over een schrikhek heen, wordt gegrepen door de trein en is op slag dood.

2 gevallen waar het spoor afgeschermd was, mar waarbij opnieuw mensen de regels en de beveiliging in dit geval negeerden endat met de dood moesten bekopen. Is ook hier de baanbeheerder verantwoordelijk? Gaan we hier ook roepen dat ide mensen zijn omgekomen door nalatigheid van de Overheid en NS? Talloze rapporten die schrijven over de onveiligheid van het spoor, dus makkelijk om te concluderen dat de NS en overheid schuldig zijn toch?
Ik blijf van mening dat de mensen moeten uitkijken en hun verstand moeten gebruiken wanneer ze de deur achter zich dichttrekken.

Ik wens de nabestaanden en het personeel heel veel sterkte met hun verlies.
rudipensionado
-159-  rudipensionado:
Ik heb het al op andere topics ook betoogd dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen of nalaten en de consequenties zelf moet dragen en niet afschuiven zoals achtervolgden (nabestaanden) door de politie soms doen.
Ook in het geval je een gesloten spoorwegovergang niet respecteert neem je weer een bewust risico en de consequenties zijn hard.
Overigens behoren, hoe vreemd het ook klinkt, een tram en een trein tot de zwakkeren in het verkeer.
Arnoud de Jong
Jermaine, je verkeert kennelijk in de veronderstelling dat hoe meer voorbeelden je er uit alle hoeken en gaten bijsleept, hoe meer je gelijk hebt.
Zo werkt dat niet. Ondanks beveiliging zullen er altijd mensen omkomen. Maar dat neemt niet weg dat goede beveiliging nut heeft en dus noodzakelijk is.

Blijkbaar heb je zelf niet in de gaten dat de voorbeelden van de treinongevallen die je aandraagt, nu juist de noodzaak van beveiliging onderstrepen. Immers, als die er niet was geweest had de NS nu een gróót probleem gehad qua aansprakelijkheid.

Niemand betwist hier de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers. Maar ook degene die een gevaarlijke activiteit ontplooit als het rondrijden met treinen of trams heeft een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is bij de NS wél rederlijk goed ingevuld, maar bij het GVB op veel plaatsen niet. Het spoorverkeer is overal expliciet gescheiden van het overige wegverkeer en waar ze elkaar kruisen is nadrukkelijk beveiliging aangebracht.
Het probleem bij de tram is nu juist deze scheiding veel minder bestaat. Dat is historisch gegroeid, maar met elke dode of gewonde neemt het besef toe dat er nog het nodige te verbeteren valt. Dat erkent ook wethouder Herrema en hij gaat de komende jaren dan ook z'n best doen om het aantal slachtoffers nog verder omlaag te brengen.

In een stad met trams is de beveiliging altijd een compromis: de verantwoordelijkheid ligt bij alle verkeersdeelnemers. Maar mijn betoog is nu juist dat de verkeersdeelnemer die een relatief groot risico in het verkeersbeeld introduceert(de tram), naar verhouding ook een grotere verantwoordelijkheid moet dragen voor de beveiliging van z'n activiteiten.
En juist dáárop viel naar mijn opvatting het nodige aan te merken.
Wat het roekeloze verkeersgedrag van vele andere verkeersdeelnemers betreft: daar schrijf ik nog wel eens een ander stuk over.
rudipensionado
-161-  rudipensionado:
Arnoud de Jong schrijft zich af.....
Volgens mij is Arnoud de Jong het alter ego van ons aller Guus
JEAN-PIERRE
-162-  JEAN-PIERRE:
Zolang Arnoud zich met het inhoudelijke bezig houd, en niet met de schrijf technieken vind ik het een hele goeie!!
Jermaine
-163-  Jermaine:
Arnoud,
Ik vind dat jij koste wat kost vasthoudt aan je standpunt. Ik heb je laten zien welk verolgrapport is geschreven naar aanleiding van de rapporten van de RvTV en ook dat het er niet om gaat zoveel mogelijk de tram fysiek te scheiden, alswel de duidelijkheid en overzichtelijkheid zo optimaal mogelijk te houden ondanks toevoeging van de tram.
Mijn voorbeelden dienen slechts om te illustreren hoe mensen omgaan met veiligheidsmaatregelen. En ik geef aan dat hwe het in Amsterdam behoorlijk goed doen. Het is wellicht goed dat deze discussie is gestart, dat zet mensen weer aan het denken. Maar je titel van je stuk is duidelijk. Dood door schuld. Want GVB, die niet verantwoordelijk is voor de inrichting van de openbare ruimte is nalatig en NS die ook niet verantwoordelijk is voor de inrochting van de openbare ruimte heeft het wel goed geregeld. Dat geeft dus al aan dat je ergens over praat en vingers wijst zonder je goed in de materie te hebben ingelezen.

Lees eerst maar het rapport waarva n ik een link heb geplakt, dan zien we dat jou standpunt niet van de tafel wortdt geveegd, maar wel wordt gerelativeerd ten opzichte van wat jij hiher neerschrijft.
En let wél! Er is een verschil tussemn feitelijke situatie en juridisch kader. Want Ondanks dat NS het Juridisch goed geregeld heeft zijn die mensen uit mijn voorbeeld wel degelijk dood. Net als die bij de ongevallen met de tram betrokken waren of niet soms?

Wanneer in een stad als amsterdam slagbomen geplaatst zouden worden zou op bepaalde punten naar mijn idee de onveiligheid eerder afnemen dan toenemen, want net als met zebrapaden dneken voetgangers bij bepaalde voorzieningen dat dat hen vrij maakt van de eigen verantwoordelijkheid. Misschien moet jij trouensd de politiek in, dan bereik je denk ik meer dan met vinger wijzen op een forum
Jermaine
-164-  Jermaine:
en oh ja, laten we niet vergeten dat het verkeer zich heeft gevormd rondom de tram en niet andersom. Want voordat de meeste amsterdammers wisten wat een auto was reed er al een tram...
Jochem Floor
-165-  Jochem Floor:
“Ik was er eerst. Lekker puh!”

Wie houd er nu koste wat het kost vast aan zijn standpunt, Jermaine?
yanny scutt
-166-  yanny scutt:
Jermaine, voordat er auto's waren was er een tram..getrokken door paarden!

En om even terug te komen op jouw reactie van het ongeluk in Osdorp; als er een hoogbejaarde oversteekt hoort een trambestuurder niet eens te trambel te bellen. Hij STOPT gewoon om dat mens over te laten steken!

Groet; Yanny
rudipensionado
-167-  rudipensionado:
Ik lees hier dat Jochem Floor er al was nog voor er een tram in Amsterdam reed.
Gezien de leeftijd van Jochem dienen wij hem nu met respect te benaderen.
wilbert simeon christiaan
-168-  wilbert simeon christiaan:
gemeente-amsterdam? voor het verkeer zoveel veiligheidsmaatregelen....pas genomen---dan is al het schrijven hier...voor geen seconde voor niets geweest? ik ben er heel blij mee!
Arnoud de Jong
@Jermaine:
Als je met rapporten gaat zwaaien moet je ze natuurlijk wél zelf lezen! In het door jou aangehaalde rapport wordt namelijk precies onderschreven wat ik in mijn artikel beweer.
Ik snap ook niet waar je de conclusie vandaan haalt dat het in Amsterdam nog niet zo slecht is gesteld met de beveiliging.

Wanneer men in Amsterdam de principes van Duurzaam Veilig, zoals gehanteerd in het rapport, zou toepassen, zou ik dit artikel niet hebben hoeven schrijven.

Een citaatje uit het rapport:
De meeste ongevallen zijn het gevolg van een menselijke fout of een moment van onoplettendheid. Om die reden moet het verkeerssysteem zodanig worden ontworpen dat de kans op fouten klein is. Indien zich dan toch nog een ongeval voordoen moet de (letsel)ernst door (snelheidsbeperkende) maatregelen zoveel mogelijk worden beperkt.

Een opvatting die overigens herhaalde malen in het rapport in diverse varianten terug te lezen is. Laat dat nu precies mijn punt zijn!

Ook je bewering dat ik me niet goed ingelezen zou hebben en daardoor met mijn vinger naar de verkeerde (het GVB) wijs, klopt natuurlijk van geen kanten.
Als je goed mijn stuk leest (en dat heb je niet gedaan) schrijf ik:

De gemeentelijke overheid als wegbeheerder moet in samenspraak met het GVB zorgen voor een veilige infrastructuur. Op dat punt laten zij sinds jaar en dag belangrijke steken vallen, met onnodige slachtoffers als gevolg.

Ik wijs dus naar gemeentelijke overheid (als wegbeheerder) én GVB (als exploitant).
Want je denkt toch niet dat de infrastructuur wordt aangelegd door de Gemeente zónder overleg met het GVB, hè?

De conclusie van álle rapporten is dus kort samengevat: er schort nog heel wat aan de veiligheid, de regels zijn niet eenduidig en zijn verwarrend voor het overige verkeer.

Het laatste rapport is uit 2004. Drie jaar later mag ik dus best eens de provocerende titel gebruiken: Dood door nalatigheid.
Jochem Floor
-170-  Jochem Floor:
@ RudiP: met respect behandelen is altijd welkom. Dat mag onafhankelijk van leeftijd, tenzij het overstekende hoogbejaarden betreft. Dan mag men wel vanwege de leeftijd respectvol stoppen. In andere gevallen is gewoon stoppen ook genoeg. ;-)
rudipensionado
-171-  rudipensionado:
In ons land gingen wij al slecht om met bejaarden want wij stoppen ze vaak in een klein kamertje in een betonnen bunker en laten ze daar vaak aan hun lot over.
yanny scutt
-172-  yanny scutt:
Conclusie: elke GVB bestuurder (van tram of bus) stopt voor de voetganger.

Lijkt mij een goede afspraak! Groetjes, Yanny
Jermaine
-173-  Jermaine:
Hahahahaha
rudipensionado
-174-  rudipensionado:
Ja, als je voor alle voetgangers moet stoppen kan je ook de dienstregeling wel opheffen.
Trams afschaffen in daarvoor bussen laten rijden.
Suffie
-175-  Suffie:
Heel goed, Yanny! En meteen even de pet af doen en een buiginkje maken!
Jochem Floor
-176-  Jochem Floor:
SUF-Fie !!
Foei !!
In mand !
wilbert simeon christiaan
-177-  wilbert simeon christiaan:
weer een fietser in het verkeer dood..een fout dat veel mensen maken:let goed op jezelf...denk nooit een ander zal op mij wel letten************
rudipensionado
-178-  rudipensionado:
Er zullen er nog veel volgen en iedereen weet hoe wij dat kunnen beperken en dat begint inderdaad WSC, bij jezelf.
Daar ligt de kern van het probleem.
yanny scutt
-179-  yanny scutt:
Suffie, Heel goed idee van jou!

Vandaag is er een meisje van 18 doodgereden in Amsterdam door een vrachtwagen MET dodehoek spiegel.

Het lijkt mij dat wij eens iets moeten gaan DOEN aan al die ongelukken met dodelijke afloop door vracht en openbaar-vervoer verkeer i.p.v. hier elkaar in deze discussie elkaar af te branden Suffie!

Groetjes; Yanny
wilbert simeon christiaan
-180-  wilbert simeon christiaan:
dodehoek spiegel? volgens de politie vaak niet goed ingesteld-----hoe lossen we dit op? meer controles----al 3 doden dit jaar--is heel triest------
rudipensionado
-181-  rudipensionado:
Al drie of pas drie?
Blijven er, hoe dan ook, drie te veel maar, gelet op het rijgedrag van veel fietsers, kunnen wij nog een paar slachtoffers verwachten.
wilbert simeon christiaan
-182-  wilbert simeon christiaan:
mr rudi pensionado---goed dat je wat schrijft over fietsers.....zonder licht zie ik veel fietsen--jonge mensen---is toch gokken met je leven?
rudipensionado
-183-  rudipensionado:
Ja, het is voor de politie soms dweilen met de kraan open maar zij zullen toch door moeten gaan met verbaliseren van onverlichte fietsers. De wet handhaven heet dat toch?
Wellicht heeft het zin om de strafmaat te verhogen?
Consequent op vaste kruisingen staan en niet alleen in de spits maar ook later op de avond en nacht optreden.
Rondjes rijden in een politieauto en verder niets doen is toch niet de wereld waarvoor je bij de politie bent gaan werken?
Als iedere geuniformeerde politieagent iedere dag een paar fietsers zou verbaliseren zal dat op termijn leiden naar een veiliger weggebruik.
Is dit nu zo moeilijk of willen er een hoop fietsers en politieagenten niet meewerken aan een veiliger weggebruik?
tripleX
-184-  tripleX:
ik zal alleen al wachten bij het stoplicht volgende keer om van het gezeur af te zijn...
wilbert simeon christiaan
-185-  wilbert simeon christiaan:
wekker? een groepje fietsers altijd veel haast--kris kras door rood---ga toch iets eerder van huis??
rudipensionado
-186-  rudipensionado:
Vreemd dat een niet eenzame fietser onder ons bereid is gevonden om voor rood licht te wachten om van het gezeur af te zijn terwijl het slechts gaat om het volgen van de wetgeving waardoor je een grotere kans maakt om in leven te blijven.
Jan Stender
-187-  Jan Stender:
Als ik reageer,dat het veiliger is als fietser,voor een tram te wachten i.p.v.proberen dat gevaarte weg te koppen,dan krijg ik negatieve reactie,s
Stoppen bij een stoplicht om van het gezeur af te zijn?
Er zijn mensen die je behoeden voor een stomme fout,met mogelijke dodelijke afloop
Is dat gezeur?
Stoppen bij rood licht voorkomt ergenis bij andere weggebruikers,letsel,schade,trauma,s,opstoppingen(politie en ambulance zetten soms de weg af)en de eventuele uitvaartstoet
Maar goed,wie zijn wij?
Als een fietser het leuk vind om een trambestuurder of van een ander voertuig,heel close in de ogen te kijken,dan moet hij of zij,fijn doorgaan met klappers te maken
rudipensionado
-188-  rudipensionado:
Ik liep laatst in het centrum en zag twee fietsers tegen elkaar knallen en lagen daarna op de grond.
Een fietser reed door rood en de ander tegen de rijrichting dus wel hilarisch.
Fietsers kunnen ook boos op elkaar zijn.
Heeft iemand wel eens gezien dat de politie een fietser met een paraplu staande hield?
wilbert simeon christiaan
-189-  wilbert simeon christiaan:
mr jan stender---gevaarte weg te koppen? taalkundig is toch niets mis mee.hardleerse fietsers--zoals je het schrijft..gaan ze toch over nadenken.beter laat dan nooit
Suffie
-190-  Suffie:
Yanny, daar heb je natuurlijk wel gelijk in. Maar de discussie wordt er niet makkelijker op als er allerlei onrealistische onderbuikoplossingen worden geroepen. Verkeer kent zoveel facetten, daar schud je als leek niet zomaar een oplossing voor uit de mouw. Zeker niet als dat middel erger uitpakt dan de kwaal.
Jochem Floor
-191-  Jochem Floor:
@ allen: de discussie wordt ook niet makkelijker door dit onderwerp hier uit te diepen. Elders op deze site is het onderwerp van fietsers en de gevaren van (vracht)verkeer al onder een foto van Thomas Schlijper aangesneden; laat ons toch vooral daar verder gaan.
Suffie
-192-  Suffie:
Jochem, volgens mij zijn er genoeg verschillen om beide topics apart te behandelen.

Wraf!! ;-)
yanny scutt
-193-  yanny scutt:
Suffie, het gaat niet om discussie.

Terwijl wij lekker discussieeren komen er mensen om (vallen er dooien) in het stadsverkeer!

Ik trek me dat aan want ik kan mijn kleindochter niet meer laten fietsen in Amsterdam (zoals haar moeder dat kon die hier is opgegroeid)

Bij mij in de buurt wonen die taxi-duivels waar het TCA het altijd over heeft.

En zij hebben gelijk Hun concurrenten rijden in woonbuurten waar maar 30 KM toegestaan is je kind ,of kat, hardstikke dood.

Mijn kleinkinderen kunnen geen straatspelletjes meer spelen in mijn buurt waar mijn eigen kinderen dat WEL konden.

Dat is toch triest?!!

Groet; Yanny
rudipensionado
-194-  rudipensionado:
De wereld, dus ook Amsterdam, is aan het veranderen en zo langzamerhand weet een ieder dat het haast niet mogelijk is om kinderen in de drukke wijken te laten opgroeien. Ik zie dat niet als een probleem want je kunt ook elders gaan wonen waar er voor kinderen meer ruimte is.
Blijft over, om on-topic te worden, dat het door de hele stad soms droevig is gesteld met de veiligheid voor weggebruikers en daar zouden wij best eens wat prioriteiten mogen leggen.
Het blijft vreemd dat trams nog steeds voetgangers aanrijden terwijl er een vrije trambaan is en het oversteken op zeer veel plekken geregeld wordt door verkeerslichten.
Op de plekken waar dit niet geregeld is laat ik, bij twijfel, altijd de tram eerst wegrijden.
Arnoud de Jong
Inderdaad: blijf on-topic. Dit onderwerp gaat over de (on-)veiligheid rond de infrastructuur van de tram.
rudipensionado
-196-  rudipensionado:
Ook in andere steden waar trams rijden vallen er slachtoffers te betreuren. Het is niet zo makkelijk op te lossen want er blijven plaatsen bestaan waar dit gevaarzettend is en in feite is dat bij iedere halte. Net uitgestapt voor de tram langs oversteken zie ik geregeld en dit kan je met geen enkel systeem voorkomen.
Verkeeerslichten voor voetgangers worden veelvuldig genegeerd en men loopt door.
wilbert simeon christiaan
-197-  wilbert simeon christiaan:
2,5 procent van mensen letten onvoldoende in het verkeer op---reken maar uit is heel veel!mijn persoonlijke schatting voor amsterdam
rudipensionado
-198-  rudipensionado:
Gisteravond weer een fietser en een tram betrokken bij een aanrijding in Amsterdam.
Jan Stender
-199-  Jan Stender:
Ja,ik heb het gelezen
Waarschijnlijk zag de fietser,de tram over het hoofd
Ja,m,n hoela!
Fietsers zien alles over het hoofd,trams,stoplichten,verkeersborden,medeweggebruikers,enz.
Een blik,strak naar voren
Vorige week was ik even in Amsterdam,en reed op de Geveleweg
Je hebt daar van die studenten barakken,daar komen fietsers via die verkeersdrempel de weg oprijden,of steken daar over
Maar links of rechts kijken,nee daar beginnen ze niet aan
Echt een stelletje stadszombies daar
Vervolgens fietsen ze naar de Tasmanstraat,en willen dan links af,richting het centrum
Maar de straat oversteken,dat doen veel fietsers niet
Ach wel nee,fijn tegen het verkeer in rijden,en hopen op een flinke frontale klapper,op een ander voertuig,is toch veel spannender?
rudipensionado
-200-  rudipensionado:
Jan, je trekt de woorden uit mijn bek.
Het is iedere keer zielig en steeds maar weer de rouwplekjes met bloemen en foto's en weet ik wat nog meer. Het begint hier op Zuid-Amerika te lijken.
En in het geval van gisteravond lees dat de standaardprocedure is dat de trambestuurder mee kan naar het bureau voor verhoor. De impact op de trambestuurder en zijn gezin is ook groot en daar lees je vrijwel nooit wat over.
Ik zit hier wel eens het standpunt, dat trams mogen plaats maken voor bussen, te verdedigen maar dit betekent absoluut niet dat ik iets tegen trambestuurders zou hebben. Integendeel, het zijn werkende mensen en vaak ook met een gezin en als er weer eens een fietser toch voor de tram langs moet of weet ik veel wat ze nog meer doen, dan is de bestuurder de sigaar en kan mee naar het bureau. Leuk voor je personeelsdossier.
Telefonerende fietsers, fietsers zonder verlichting, fietsers met paraplu, fietsers tegen de rijrichting in etc. Denken die fietsers nu echt dat een tram kan uitwijken zoals het halve land voor ze doet? Hoeveel frustraties zou het opleveren voor de trambestuurder als je een aanrijding ziet aankomen en je kan niet uitwijken en de gevolgen zijn desastreus?
Veel fietsers hebben blijkbaar een opvoeding gehad waarin fietsgedrag in het verkeer niet op het programma stond. Het beroerde is dat het al zo lang is en er inmiddels sprake is van een aantal generaties gedegenereerde (import)stadsgenoten.
yanny scutt
-201-  yanny scutt:
Jan Stender en Rupspensionado,

UITZENDKRACHTEN na een 2 daagse training worden losgelaten op onze busbanen en tramrails!

Yanny
rudipensionado
-202-  rudipensionado:
Oke, maar dat staat los van het gedrag van de fietsers.
Jan Stender
-203-  Jan Stender:
Yanny Scutt,die uitzendkrachten die jij bedoeld,rijden tijdens het werk niet onverlicht,door rood licht,of tegen het verkeer in!
En zeker rijden ze niet met voertuigen,wat het predikaat wrak verdiend
ANONIEME BESTUURDER
-204-  ANONIEME BESTUURDER:
De trams in amsterdam rijden veel te hard deze hebben snelheden van 70km/pu terwijl auto's en motoren maar 50km/pu mogen rijden, trambestuurders nemen voorrang of ze het hebben of niet ze rijden gewoon door. Voor trambestuurders gelden de zelfde regels als automobilisten laat ze zich daaraan houden dan zouden er minder ongelukken zijn met trams.
Suffie
-205-  Suffie:
Anonieme bestuurders schreeuwen te hard...
rudipensionado
-206-  rudipensionado:
Anonieme bestuurders generaliseren nogal. Er is heus wel wat aan te merken op een aantal tram- en busbestuurders maar dat gaat ook op voor fietsers (daar zijn wij weer)en overige weggebruikers.
Jan Stender
-207-  Jan Stender:
Tram bestuurders en automobilisten hebben zeker geen zelfde verkeersregels
Normaal zou rechtdoorgaand verkeer voorrang hebben
Als een tram naar links of rechts afslaat,dan schijnt de tram voorrang te hebben
Vandaar dat je soms die rode waarschuwingslichten bij de trambaan ziet staan
wilbert simeon christiaan
-208-  wilbert simeon christiaan:
meegekeken tramsnelheid bestuurder--tussen 40 en 60 km per uur wel een oude tram--niet overal---maar dat mag toch?
marx
-209-  marx:
Vandaag heb ik gezien hoe opzetelik een bus besturder een zvarte man met krulen rij opzetelijk tegen een fietser lijn bus 38 van gvb bij CS tervij de fietser heb groene licht gehad. Maar dat is een poging tot mord. triest ik reis noit meer met gvb
tring tring
-210-  tring tring:
nederlandse taal is ook niet alles?????
zeg hebben jullie ook wel is wat goeds gemerkt van een trambestuurder want ik neem niet aan dat er aleen slechte dingen zijn te melden hier!!!
en mensen lopen ook niet zonder op te letten door rood en fietsers rijden ook nooit door rood en nog even snel voor een tram langs
en met zwakkere in het verkeer bedoelen we
toch niet geestelijk want we letten allemaal
altijd extra op als oversteken
nou droom maar fijn verder als kippen zonder kop doen jullie dat!!!
ja ik ben een tram bestuurder al 27 jaar en wat dacht je wat ik heb nog nooit iemand dood gereden en helaas haal ik de 70km ook niet dus spui maar los ik luister
Jean Pierre
-211-  Jean Pierre:
@tring tring
Niet over andermans Nederlands beginnen en er dan zelf ook een zooitje van maken.
En er zal altijd gemopperd worden over trambestuurders door fietser en voetgangers. Maar het gaat over het algemeen honderdduizenden keer goed in Amsterdam. Tja die enkele keer dat het (bijna) mis gaat krijg je dan hier te lezen. Moet je je eigen niet druk over maken. Hoort nu eenmaal bij de Amsterdammers.
Groet. (zoon van trambestuurders familie)
Ben Notmeijer Oregon-USA
-212-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
Volgens mij moet de mensen alleen over kunnen steken als er geen tram aankomt bij iedere oversteek plaats of zeebra pad wat maar ook waar voetgangers auto's of fietsers op tiid gewaarschuwd worden dat er een tram aan komt zoals bij een ongewaakte overweg bij de spoorwegen een rood knipperlicht met een bel zo je kan zien en horen dat de tram in aantocht is,al het verkeer met stoppen en zodra de tram voorbij is stoomt iedereen er weer overheen,maar de tram heeft altijd voorrang
zodat die zo veel mogelijk op tijd blijven rijden,het moet niet zo zijn de de tram moet stoppen om de rest de gelegenheid te geven dat gooid het hele tijd schema in duigen.Het gaat wat kosten natuurlijk en ook zullen er klachten zijn van mensen die zeggen van wij moeten veel te vaak wachten om die rot tram voorbij te laten gaan,maar wil je meer veiligheid of niet.De andere mogelijkheid is natuurlijk alles onder de grond, dan zou Amsterdam in eens veel meer
ruimte krijgen maar de kosten zijn misschien onhaalbaar, of misschien de Olympice spelen vergeten en een ondergrondse
tram verbinding voor een mooie wereld stad verwezelijken.Is dit een droom ??
Gedachten van een oud Mokumer- Groetjes.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.