Home > > Het C-woord

Het C-woord

Zuidoost - Nederlanders mogen graag zeuren over hun bestuurders. Toch trekken ze zelden de integriteit van politici en ambtenaren in twijfel. Belangenverstrengeling en zelfverrijking zijn in Nederland dan ook ongebruikelijke verschijnselen. Als een bestuurder wordt betrapt op subsidiefraude, gesjoemel met declaraties of het aannemen van steekpenningen, is dat voorpaginanieuws. En wanneer we de krant opvouwen kunnen we meestal vergenoegd vaststellen dat het een soepzootje is, daar beneden de grote rivieren.

Of hier in Zuidoost. Want ons stadsdeel heeft een twijfelachtige reputatie op het gebied van bestuurlijke integriteit. Vooral met de verdeling van welzijnssubsidies gaat al jaren veel mis. Het geld wordt weggesluisd naar obscure clubs, waar de dienst wordt uitgemaakt door bloed- en aanverwanten van deelraadsleden of, erger nog, door raadsleden zelf. En als dat niet het geval is, investeert het stadsdeel de subsidie in 'professionele' welzijnsorganisaties met torenhoge overheadkosten.
Voor de bewoners van Zuidoost is al jaren duidelijk dat er, om twee uitdrukkingen door elkaar te smijten, 'something rotten in the borough' is. Het rapport van de Amsterdamse Rekenkamer, dat twee weken geleden verscheen, kwam dan ook niet als een verrassing. De afgelopen jaren hebben zeven deelraadsleden zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Drie PvdA-raadsleden hebben daardoor persoonlijk financieel voordeel genoten.

Die drie deelraadsleden zijn inmiddels uit hun fractie gezet, al moest daar stevige pressie van B&W en het PvdA-bestuur aan te pas komen. Direct na het verschijnen van het rapport meldde Lourens Burger, voorzitter van de PvdA-fractie in Zuidoost, immers nog dat de betrokken raadsleden niet hoefden op te stappen. Zo'n houding is kenmerkend voor de bestuursstijl van de PvdA in Zuidoost.

Al sinds de oprichting van het stadsdeel zet de PvdA in op 'achterbannenpolitiek'. Het lijkt erop dat de positie die een kandidaat-raadslid op de lijst inneemt niet bepaald wordt op basis van kennis, kunde of politieke drijfveren, maar eerder door de hoeveelheid kiezers die zo'n raadslid voor de PvdA kan meebrengen. Die politiek heeft ze geen windeieren gelegd: totdat de PvdA drie raadsleden moest inleveren bezat de partij de absolute meerderheid in de deelraad. Waarschijnlijk ligt dat feit mede ten grondslag aan de nogal ongelukkige handelwijze van Burger. Belangenverstrengeling, nepotisme en zelfverrijking zijn inherent aan een politiek klimaat dat wordt gedreven door 'achterbannen'. Het is eigenlijk verrassend dat de corruptie niet veel wijder verbreid is.

Corruptie, ja. Het is opmerkelijk dat dat woord sinds het verschijnen van het rapport niet of nauwelijks gevallen is. In de gemeentelijke rapporten en in de pers wordt gesproken over 'belangenverstrengeling', 'persoonlijk voordeel', over 'ontoereikende controle' en 'onvoldoende regulering', maar over 'corruptie' heeft nog bijna niemand het gehad.

Het is natuurlijk mogelijk dat de gemeente en de pers het 'C-woord' mijden om niet op lange, etnosensitieve tenen te gaan staan. (Zoals bekend zijn dergelijke tenen in Zuidoost ruimschoots voorhanden.) Aan de andere kant zou het kunnen dat men al te letterlijk hecht aan de definitie van corruptie: 'omkoping, het gebruik maken daarvan of het meedoen eraan' (Van Dale). Maar onder hetzelfde lemma staat ook: 'bedorvenheid'.

En of er nu sprake is van omkoping of niet: iedereen zal moeten toegeven dat de deelraadspolitiek in Zuidoost ver over de uiterste houdbaarheidsdatum is. Daar zit, zogezegd, een luchtje aan.

twaalf reacties op "Het C-woord"

Evert de Bruin
-1-  Evert de Bruin:
Al jarenlang is het hommeles in Zuidoost. Was het eerst een te blank Bestuur dat de zaken niet naar beste willens en wetens wist te besturen, nu met een gevarieerder Bestuur is er weer sprake van onoorbaar handelen en zelfverrijking. Je zou bijna gaan denken aan een soort van eigen bananen republiekje. Hanah Beliot deed het opperbest in Zuidoost, maar op een andere plek was het snel bekeken. maar ach niet alleen is het bar en boos in Zuidoost. Wat te denken van bonnentjesfraude, torenhoge declaraties, onorbaar gebruik van dienstauto's, met slokken op achter het stuur etc.etc.. Zou het wellicht kunnen liggen aan het nivo van de heren en dames politici die niet weten of inzien dat besturen van een stad (of deel van de stad) iets anders is dan lid zijn van een activiteitenclub of actiegroep? Niet alleen Zuidoost maakt er een zooitje van, maar staat meer in de schijnwerpers. Het ontbreekt de heren en dames politici wellicht aan een zelfreinigend vermogen. Ik zou zeggen, als er een tekort is aan goed gekwalificeerde bestuurders/politici, doek dan gewoon die stadsdelen op. Een bijkantoor met ambtenaren is meer dan genoeg maar laat het politiek besturen over aan mensen die er verstand van hebben. Scheelt bakken geld, flink wat hoofdpijndossiers.
Maar....het zou mij ook wel eens heel wat waard zijn als er eens gekeken zou worden naar al die externe adviesburo's die lukraak worden ingehuurd. Buro's gevuld met ex-poliici of ambtenaren. Ik ben er bijna zeker van dat er dan ook een hoop bagger tevoorschijn zal komen. Niet alleen in Zuidoost maar wellicht in al die stadsdelen.
Frits
-2-  Frits:
Alleen naar Zuid-Oost wijzen onderkent het probleem evenzeer. Het is daar wel blatanter dan op andere plekken, maar dat wil niet zeggen dat het in de andere stadsdelen niet voorkomt. Westerpark heeft te maken gehad met een affaire waar stadsdeelbestuurders spontaan erg gemakkelijk aan huizen in het Silodam complex kwamen, en een exdeelraadsbestuurder die opeens 200K kreeg voor een halve dag per week over het woonbotenbeleid te adviseren. Omdat dit allemaal nette witte mensen waren is dat achteraf met de mantel der liefde bedekt, maar gezond was het niet.
Volgens het blad The Economist is corruptie een gevolg van te veel en te slecht betaalde overheidsdienaren. In deze context zou je kunnen afleiden dat de stadsdelen, die voor een proliferatie van zowel lager echelon politici alswel als ambtenaren zorgen, de kans op corruptie aanzienlijk vergroten.

Dat lijkt me een extra reden om in overweging te nemen dat stelsel vergaand te saneren, in casu de stadsdelen op te heffen. Het zal corruptie op gemeentelijk niveau ongetwijfeld niet helemaal oplossen, maar het scheelt een hoop.
Kamiel
-3-  Kamiel:
Het is natuurlijk flagrante onzin om te stellen dat stadsdelen corruptie of wanbestuur zouden bevorderen. In diezelfde trant redenerend is iedereen die een nieuw rijbewijs krijgt dan ook meteen een kandidaat voor doorrijden zonder betalen bij een tankstation. Onzin dus. Wie zich enigzins verdiept in de politieke structuur buiten nederland beseft dat clientelisme een niet zo heel vreemd verschijnsel is in veel politieke arena's. Behalve hier ten lande. Dat zou het althans moeten zijn. Natuurlijk ontbeert het ook ambtenaren en politici soms aan zelfreinigend vermogen of simpelweg burger fatsoen. Net mensen, die overheidsdienaren. Want een bankdirecteur die profiteert van bedrijfsvoordelen ( laat staan een gouden handdruk) is al veel minder opvallend. Niet minder fout, wel minder vreemd. Tel eens een paar maanden na hoevaak dergelijke berichtgeving de overheid betreft en hoevaak het bedrijfsleven ( illegaal vuil storten, rommelen met taximeters, prijsafspraken etc.). Mij benieuwen of het dan een typisch 'politiek-gerelateerd' verschijnsel is. Of is de mens soms gewoon een graaier?
Michiel
-4-  Michiel:
Ik denk niet dat mensen uit het bedrijfsleven op een hoop gegooid kunnen worden met ambtenaren en politici. in het bedrijfsleven heerst een andere mores. Van Politici en ambtenaren mag je verwachten dat ze dienaars van de wet zijn. Daar is een eed of gelofte voor afgelegd. Ik ben het eens met de twee eerete reageerders dat het systeem van stadsdelen tot nu toe slechte politici heeft voortgebracht. Dus inderdaad opheffen de komende jaren.
Ik ga het bedrijfsleven met zijn graaiers niet goedkeuren maar daar ging het hier niet over.
woestijnvis
-5-  woestijnvis:
Ik vind het wel genoeg zo. Ik heb echt geen zin meer dat mijn belastingcenten in de zakken van een stelletje fraudeurs terecht komt. Ik zou graag de volgende maatregelen getroffen zien.

1) De PvdA op zeer korte termijn orde op zaken stellen en de maffia op het stadsdeelkantoor ontmantelen. En als de partij zich achter zijn eigen interne procedures blijft verstoppen dan voorzie ik het einde van de partij voor 2010: een soort D'66 van de toekomst.

2) Het stadsdeel Zuidoost moet met onmiddellijke ingang bestuurt gaan worden door het Gemeneete bestuur.

3) De Stadsdelen moeten voor 2010 opgeheven worden. Geldverslinnedende, niets opleverende ambtenaran paradijzen zijn het.
rudipensionado
-6-  rudipensionado:
Misschien aardig idee om de verkiezingsuitslagen dan ook nog maar eens door een onafhankelijke organisatie te laten controleren op juistheid?
Ik geloof nu niemand meer daar.
JEAN PIERRE
-7-  JEAN PIERRE:
Wie controleerd de controlleur?
rudipensionado
-8-  rudipensionado:
wij
yanny scutt
-9-  yanny scutt:
Dit is heel erg en ik begrijp helemaal niet dat dit heeft kunnen gebeuren.

Mevrouw ging 4 keer per jaar naar Afrika.. Kennelijk wisten stadsdeelbestuurders daarvan af en waren te lui om uit te zoeken waar deze dame mee bezig was.

Bah! yanny
rudipensionado
-10-  rudipensionado:
In het land der blinden...........
Nogmaals, het lijkt mij verstandig om maar eens bij het begin te starten en dat is de uitslag van de laatste verkiezingen te laten controleren door een onafhankelijk organisatie. Dan alle uitgaven nog eens goed controleren of het volgens de regels is verlopen. Vermoedelijk komen wij dan ook heel veel kleine fraude tegen. Ik zou daar willen beginnen met de declaratiecultuur.
Vriendjespolitiek inzake woningtoewijzing en parkeervergunning en vrijstelling van het betalen van heffingen en ga zo maar door.
De onderste steen moet nu maar eens boven.
JEAN-PIERRE
-11-  JEAN-PIERRE:
Hindoestaanse collega van me vertelde: joh we wisten in Amsterdam al lang dat ze aan het kloten waren met geld. Er zou zelfs een toneel vereniging bestaan die VET subsidie kreeg, en alleen uit familieleden bestond. Echter...ze hebben nog nooit een voorstelling gegeven. Er is trouwens goed gebouwd in Suriname.Dus geld terug vinden??
rudipensionado
-12-  rudipensionado:
Vreemd toch dat wij dat met z'n allen weten en de lui die de politiek in gaan dit niet weten. Geloof ik dus niet.
Wanneer gaat justitie nu eindelijk eens hard optreden en jarenlang achtervolgen zoals bij sommigen in ons land het geval is/was?
En last but not least, hoe gaat men verder om met de gedupeerden? Ik heb daar nog geen info over gelezen.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.