Home > > Een razzia in Zuidoost

Een razzia in Zuidoost

Zuidoost - 'Mijn naam is James Oboema III, zoon van James Oboema junior. Mijn vader zaliger was troonpretendent van het West-Afrikaanse keizerrijk Cisleithania. In 1986, toen hij moest vluchten voor de rebellen van dominee Caspar Ukelele, heeft hij $ 17.200.000 ondergebracht bij een spaarbank in Appelscha. Nu mijn oude moeder op sterven ligt en mijn neef Archibald ernstig gewond is geraakt bij een safari-ongeluk, heb ik dat geld hard nodig. Indien u mij de $ 6.754 voor een vliegticket Lagos-Appelscha kunt voorschieten, zal ik u belonen met 16,5% van mijn vaders kapitaal. Ik accepteer creditcards.'

Spammers, wie haat ze niet? Net als u wens ik ze elke dag weer naar de hel of, bij ontstentenis daarvan, naar een naargeestig oord vol bijtgrage horzels en dito krokodillen. Toch voel ik een zekere chauvinistische trots nu blijkt dat een groot deel van de zogenaamde 'Nigeriaanse spam' wordt vervaardigd in ons eigen Zuidoost. Zoveel ondernemingslust! Zoveel vernuft! Als we die jongens een werkvergunning zouden geven, zou de Bijlmer in no time een heuse boomtown worden.
Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. De meeste Nigeriaanse spammers verblijven illegaal in Nederland en zijn dus genoodzaakt om tot in lengte van dagen krukkige bedelmailtjes te blijven schrijven. En dat mag niet. Het probleem is namelijk dat onze spammers de gevraagde kluiten wel in ontvangst nemen, maar de gulle gevers hun beloofde miljoenen nooit krijgen. Zoiets heet fraude, en voor deze specifieke vorm van oplichting bestaat zelfs een naam: 419-fraude, naar het betreffende artikel in het Nigeriaanse Wetboek van Strafrecht.

De fraude steekt verbluffend eenvoudig in elkaar: je stuurt miljoenen spamberichten uit met een zielig verhaal (zie boven), belooft de ontvanger gouden bergen als hij tijdelijk de onkosten wil dekken en je smeert 'm met de poen. Vraag me niet waarom, maar er schijnen mensen in te trappen.

Dat was reden genoeg voor de Amsterdamse politie om afgelopen weekend, tijdens een feest aan de Corridor, liefst 111 'papierloze' West-Afrikanen op te pakken. Opgeruimd staat netjes, zou je zeggen, en daarin ga ik een heel eind mee. Oplichters horen immers in het gevang, om van spammers maar helemaal te zwijgen. Chapeau!

Maar niet alles is wat het lijkt. Het merendeel van de aangehouden Afrikanen blijkt namelijk helemaal niet bij de 419-fraude betrokken te zijn. Niettemin zijn ze tijdens de massale politie-actie gearresteerd en gaan 70 van hen, omdat ze illegaal in Nederland verblijven, het 'vreemdelingentraject' in. In de praktijk komt dat erop neer dat ze, in afwachting van hun uitwijzing, worden opgesloten in een deportatiecentrum. Kort en goed: illegale buitenlanders mogen worden uitgezet. Dat is bij wet bepaald. En of je daar een voor- of tegenstander van bent doet in dit geval weinig terzake.

Wat wél terzake doet, is de vraag of de politie zomaar 111 mensen mag arresteren, zonder dat er blijkbaar een gegronde verdenking tegen ze bestaat. In de berichtgeving over de politie-actie wordt voorgewend dat het een actie tegen 'criminele illegalen' betreft. Maar gezien het grote aantal niet-criminele illegalen dat is aangehouden, dringt zich de indruk op dat de politie andere prioriteiten had. Ik citeer het persbericht dat de politie gisteren verspreidde:

'Het doel van de actie is om zoveel mogelijk vreemdelingen, West-Afrikanen, staande te houden die overlast veroorzaken en de openbare orde verstoren en/of criminele activiteiten plegen. Een tweede doelstelling is om de 419-fraude tegen te houden en tegen te gaan en om de verantwoordelijken die voor het merendeel illegaal in Nederland verblijven, uit te zetten naar het land van herkomst.'

Op het moment dat de politie de horecagelegenheid binnenviel was van overlast of verstoring van de openbare orde geen sprake. Maar de politie is niet voor één gat te vangen. Nogmaals het persbericht:

'De controle, waaraan 80 politiemensen deelnamen, vond plaats tijdens een feest waarbij veel illegale (criminelen) of overlastveroorzakers verwacht werden.'

Dat is kras. Blijkbaar is het feit dat criminelen of overlastveroorzakers verwacht worden voldoende aanleiding om tot massa-arrestaties over te gaan. Dat belooft wat voor de komende editie van Ajax-Feijenoord. We gaan verder:

'Acht arrestanten waren in het bezit van valse of vervalste reisdocumenten en worden eerst strafrechterlijk [sic] afgehandeld. De overige 103 zijn overgebracht naar een cellencomplex en gaan het vreemdelingentraject in.'

En daar komt, langzaam maar zeker, de aap uit de mouw. U ziet 'm nog niet, die aap? Laat mij u een handje helpen. Resumerend kunnen we stellen dat:

1.) De politie een actie heeft gepland rond een feest waar veel West-Afrikanen verwacht werden
2.) Op dat feest, onder het mom van een actie tegen overlast en internetfraude, 111 mensen zijn gearresteerd zonder dat er een gegronde verdenking tegen ze bestond
3.) Er van de aangehouden West-Afrikanen acht worden vervolgd op grond van het feit dat ze valse papieren bij zich droegen, maar dat er niemand wordt vervolgd naar aanleiding van de 419-fraude: de fraudeverdachten worden, samen met hun lotgenoten, uitgezet.

Blijkbaar was het doel van de actie dus niet om 'criminelen' en 'overlastveroorzakers' op te pakken. Die zouden immers strafrechtelijk moeten worden vervolgd - en dat gebeurt niet. De politie mag niet zonder meer overgaan tot aanhouding van mensen zonder dat er een concrete verdenking tegen ze bestaat. Als het werkelijk begonnen was om het aanhouden van criminelen, had de politie zich moeten beperken tot het aanhouden (en vervolgen!) van de van criminele activiteiten verdachte individuen. Hier is, kortom, geen sprake van een gerichte politie-actie tegen misdadigers. Dit is een ordinaire razzia, gericht tegen illegale buitenlanders.

Niet alleen is de door de politie toegepaste methode niet oorbaar, ze is ook nog eens in strijd met de afspraken die tussen de burgemeester en de gemeenteraad zijn gemaakt. In de commissievergadering Algemene Zaken van 12 oktober 2006 heeft Job Cohen letterlijk gezegd: 'Er is geen sprake van een jacht op illegalen. Dat is in Amsterdam nooit gedaan en dat zal de Amsterdamse Politie nooit doen.'

Op grond van bovengenoemde argumenten (en van de zinsneden uit het politiepersbericht) kunnen we zonder meer opmaken dat er in Amsterdam wel sprake is van een jacht op illegalen. Een jacht, bovendien, die met ongeoorloofde repressiemiddelen wordt uitgevoerd. Me dunkt dat die kwestie nog een staartje krijgt. Ik ben heel benieuwd naar wat de burgemeester te zeggen heeft.

57 reacties op "Een razzia in Zuidoost"

-1-  :
zeg, ik heb geen rechten gestudeerd hoor, maar is zelfs een gegronde verdenking van illegaliteit niet voldoende grond om tot een controle over te gaan, en wanneer bij die controle blijkt dat iemand inderdaad illegaal is, is dat dan niet voldoende grond om tot detentie over te gaan?

Ik zie het probleem van wat je zegt niet zo.
Dick
-2-  Dick:
U lijkt al een echte nederlander, zeuren zeuren en nog eens zeuren en als er niets gebeurd, klagen klagen en nog eens klagen. Het is ook nooit goed he? Hou toch op!
Karingin
-3-  Karingin:
tegen wie heb je 't nou?
Dick
-4-  Dick:
Tegen James Oboema III, zoon van James Oboema junior
t. de groot
-5-  t. de groot:
Fantastisch artikel van Arbouw, mijn oprechte complimenten!
Enige inhoudelijke wat ik niet begrijp is dat mensen die in Amsterdam rondwaren hier op onwettelijke redenen zijn(illegaal) en dat de gemeenschap desondanks besluit daar niets aan te doen. Een illegaal housefeest kan toch ook een inval van de politie en onmiddellijk stopzetting der festiviteiten verwachten? Dat rare gedogen in A'dam, durf beslissingen te nemen en daarnaar te handelen!
Jochem Floor
-6-  Jochem Floor:
Ik vind de methode bedenkelijk. Maar de gegeven verklaring is verdedigbaar; de politie hanteert al enkele jaren als beleid dat ze de criminaliteit de voet wil dwars zetten door op gekozen momenten hinderlijk op te treden. Als de politie inderdaad de aanwijzingen had dat er een clubje mensen van wie bekend is dat ze criminele activiteiten ontplooien bijeen zou komen, dan is een inval om deze mensen aan te houden gerechtvaardigd.

Het vervolgens met groot machtvertoon uitvoeren van zo'n actie is noodzaak. Het is de enige manier om een groep van die omvang te controleren. En op zich is het dan juist dat de politie de 'per toeval' aangetroffen illegalen vervolgens meeneemt en ter uitzetting aan justitie overdraagt.

Maar het is wel het gebruik maken van een stok om de hond te slaan. En degenen die zo handelt begeeft zich wel op een hellend vlak. Als er ook maar het minste of geringste niet klopt in de motivering van plaats/moment van deze actie, dan gaat het korps goed 'nat'. En Cohen ook.
Buhh
-7-  Buhh:
De politie zou vaker dit soort controles moeten doen, werkt nog repressief ook. Dan is Amsterdam niet langer aantrekkelijk om neer te strijken en als criminele uitvalsbasis te gebruiken!! Zie met belangstelling naar het verloop van de procedures uit....

(Gunstig voor de krapte op de huizenmarkt,kosten in de zorg etc etc etc ... maar das weer een andere discussie. Bedenk wel dat illegaliteit meer consequenties heeft dan waar wij nu even bij stil staan)
Jan Stender
-8-  Jan Stender:
Een beetje rare toestand daar in Zuid Oost
Mensen die niet illegaal hier verblijven,of zich niet met criminelen aktiviteiten bezig houden,werden zonder pardon opgepakt
Het levert wel een voordeel op,mijn e mail heb ik tenminste niet meer vol,met die bedel mailtjes
Ik wist al lang dat die Nigeriaanse spammers,in Zuid Oost verbleven
Ik heb ze wel eens gemaild,en dan nog liegen ook,dat ze realy in west of south africa zaten
Laat ik nou zelf familie in Pretoria hebben,die verdienen tenminste een eerlijke boterham,in de metaal industrie
Als mijn familie naar Nederland komt,dan zien ze vaak wantrouwend kijkende Nigeriaanse figuren op het vliegveld staan
O. Schmidt
-9-  O. Schmidt:
Beste Marco,

In je artikel zeg je: “En daar komt, langzaam maar zeker, de aap uit de mouw. U ziet 'm nog niet, die aap?”

Hoewel ik je goede bedoelingen begrijp, wil ik je duidelijk maken dat het gebruik van het woord 'aap' niet netjes is bij artikelen over Afrikanen. Dergelijke bewoordingen kunnen beledigend en stigmatiserend overkomen voor deze bevolkingsgroep. Wil je daar in het vervolg rekening mee houden?
Ramon
-10-  Ramon:
Die mensen zijn niet zonder verdenking opgepakt. Op het moment dat zij zich niet kunnen legitimeren is de verdenking dat zij zich vermoedelijk illegaal in Nederland ophouden. Iedereen moet zich kunnen legitimeren in Nederland. Lijkt me een duidelijke zaak.

Er zijn dus ook geen 'onschuldigen' opgepakt, als je je kunt legitimeren is er niets aan de hand. Niet iedereen in het cafe is namelijk aangehouden. Van de ongeveer 250 bezoekers zijn er 111 aangehouden. Een eenvoudige rekensom leert ons dat er dus 139 mensen niet zijn aangehouden.

Waarom zou je niet tegen illegalen mogen optreden?
Natasja
-11-  Natasja:
Goed stuk Marco. Ga door met die oplettendheid en kritische blik.
A.N. Jumbo-Janssen
-12-  A.N. Jumbo-Janssen:
Op het moment van deze inval was ik zelf aanwezig in het Grandcafe. Men kwam binnen met een zeer groots machtsvertoon waar je als normaal mens behoorlijk van schrikt. Uiteraard heb je niets te vrezen als je de juiste papieren/documenten bezit. Een iedere illegaal in dit land weet dat je opgepakt/uitgezet kunt worden wanneer er bij politiecontrole blijkt dat je illegaal in Nederland verblijft. Het is alleen jammer dat de politie er niet bij stilstaat wat voor impact zo'n inval met veel machtsvertoon bij de onschuldige klanten op dat moment heeft gehad. Daarbij is de eigenaar/ zijn organisatoren van deze uitgaansgelegenheid behoorlijk gedupeerd voor de komende maanden wat klandizie betreft, daar dit niet de "reclame" is in de media waar zij op zitten te wachten. Uiteindelijk wordt er nu niet meer gesproken over het feit of de politie ook daadwerkelijk de op het oog hebbende criminelen hebben opgepakt. Men spreekt alleen nog maar over illegalen. Niet alle illegalen zouden bij voorbaat al bestempeld moeten alszijnde criminelen of overlastveroorzakers. Ieder mens heeft recht op een menswaardige/rechtvaardige behandeling, zolang zij een ander niet tot last zijn. Het politieoptreden tijdens deze avond kon daar echt niet van getuigen naar mijn ervaring gesproken. Politie had puur alleen oog voor de "zwarte" personen, terwijl de flyer die zij op moment van inval uitdeelden opriep tot controle van een iedere aanwezige op dat moment zonder uitzondering. Document aanwezig of niet de "blanken" mochten binnen de kortste tijd gewoon naar buiten lopen zonder enige controle. Waarschijnlijk dacht de politie aan ons gezicht wel af te lezen dat wij geen criminelen konden/zouden zijn. Kan zeggen dat ik door de ervaringen op deze avond mijzelf schaamde voor de nederlandse politie/justitie. Heb nog nooit eerder een duidelijker beeld van discriminatie gezien als op deze avond. Illegaal of niet illegaal, een mens is een mens voor mij ongeacht waar men vandaan komt of wat zijn achtergrond is. Laten we wel onthouden dat niemand voor de lol zijn land en familie achterlaat om elders zijn "geluk" te zoeken. Uiteraard ben ik wel van mening dat men niet ten koste van anderen op een oneerlijke manier zijn geld gaat verdienen, dan moet je ook maar de gevolgen aanvaarden. Maar we moeten als burgers wel oppassen niet iedere buitenlander bij voorbaat al over 1 kam te scheren. Je weet nooit wat jezelf morgen kan overkomen en dan wil je toch ook de kans krijgen om te overleven.
Gertjan
-13-  Gertjan:
Of ze nou wel of niet 419 scammers zijn ze zijn illegaal en hebben hier niks te zoeken, goede aktie van de politie, dit soort razzia's mag van mij wel vaker gebeuren.
tripleX
-14-  tripleX:
Wat de politie hiermee bereikt is dat mensen zonder papieren niet meer uit durven gaan en zich nog meer terugtrekken.
En dat illegalen als criminelen worden gezien.
Door dit soort akties verhoog je juist de kans dat mensen crimineel worden.
Lijkt of het de politie wel bevalt dat er veel 419-fraudeurs zijn.
Het geeft ze een excuus om makkelijk illegalen op te pakken en hun 'succes'-cijfers op te krikken.
Er is niemand opgepakt voor 419-fraude! Logisch, want die kunnen net zo goed legaal zijn.
Als dit geen jacht op illegalen is, Cohen, wat dan wel?
Als je een avond uit gaat hoop je dat de politie je beschermd.
Nu zijn ze zelf de grootste ordeverstoorders.
Martin Wisse
-15-  Martin Wisse:
“Die mensen zijn niet zonder verdenking opgepakt. Op het moment dat zij zich niet kunnen legitimeren is de verdenking dat zij zich vermoedelijk illegaal in Nederland ophouden. Iedereen moet zich kunnen legitimeren in Nederland. Lijkt me een duidelijke zaak.”

Hoe vaak ik zelf wel niet mijn paspoort niet bij me heb, gewoon omdat ik van mening ben dat ik als burger van een vrij land het recht heb om zonder mij aan ieamd te hoeven verantwoorden over straat mag gaan, maar eh, ik denk niet dat ik als ik hiervoor wordt opgepakt “het vreemdelingentraject” zal in gaan.

Ik heb namelijk geen “buitenlands” kleurtje.

De politie ging ervan uit dat op een feest waar veel mensen van Afrikaanse afkomst op af komen, er dus veel illegalen zouden zijn. Dat is een vrij racistische denkwijze.
Chris
-16-  Chris:
Ik begrijp dat die 17 Engelse illegalen ook zo de deur uit liepen??? Gelukkig maar anders is er geen barkeeper meer over in het centrum van Amsterdam.
Erik
-17-  Erik:
echte grote criminelen worden niet gepakt... Zijn veel sterker dan de politie.. Dus komt de politie met dit soort lijpe acties.. Mensen die zwarten als '' criminelen zien ( ook illegaal) '' vind de actie van de politie onwijs super goed...

hou op met dat gezeik en laten we vooroordelen buiten beschouwing laten en kijken naar de feiten..

Marco goede stuk(Y)
evilbertje
-18-  evilbertje:
wie heeft er een beter idee dan???????????.
Suffie
-19-  Suffie:
Tjonge Marco, da's een hele stoere conclusie die je daar neerzet op basis van een persberichtje, een overgenomen reactie van de Groenlinks-fractie en een absoluut minimum aan wetskennis. Oftewel: weinig kennis, veel giswerk en een flinke dosis fantasie.

Geeft meteen ook antwoord op de vraag of dit nog een staartje krijgt: Nee. Diegenen die hier over moeten oordelen krijgen namelijk meer in handen dan een stukje AT5
bedelaar
-20-  bedelaar:
beter sluit je deze topic.
de waarheid
-21-  de waarheid:
eindelijk geen bloemen en kopjes thee maar daadwerkelijke handhaving.. bevalt je dat niet dan ga je lekker ergens anders wonen
Serge
-22-  Serge:
Helemaal top, dat ze eindelijk is een keer wat aan die illegalen gaan doen. Ik werd misselijk van dat groen als gras meisje van links, die van de week op tv was. Die snapt het echt niet. Hier zal Amsterdam beter van worden, die al sterk is verwaarloosd door de rooie rakkers. Mensen die op links stemmen of op rood, daar gaat mijn Amsterdam kapot van.
tripleX
-23-  tripleX:
@serge
amsterdam is altijd een rode, linkse stad geweest, ouwe!
(meeste grote steden trouwens, voor zover ik weet)
Chris
-24-  Chris:
Amsterdam gaat echt niet kapot door LINKS of RECHTS.....het loopt af en toe een deukje op!!
Mag dat met in het hoogseizoen 1.7 miljoen mensen op straat????
Jochem Floor
-25-  Jochem Floor:
@ Serge:

Wat kenmerkt jouw Amsterdam, dan?
jack
-26-  jack:
eerst loopt iedereen te klagen over dat er te veel werkloosheid is doordat er veels teveel illegalen in het land zijn er noem maar op. word er iets aan gedaan is HET OOK NIET GOED. NORMEN EN WAARDEN VOOR JE EIGEN LAND WORDEN VERGETEN!!!!!!!
Sam
-27-  Sam:
Grappig, de Linkse kliek heeft het maar over aanhouden terwijl in het vreemdelingenrecht het toch echt staande houden is.

Controle? papieren in orde? fijne dag verder, ongewenst vreemdeling? meenemen en uitzetten, zo werkt het nu eenmaal, of je het er mee eens bent of niet
Suffie
-28-  Suffie:
Wat is daar links aan Sam? In jouw korte uitleg staat ook al minimaal één misser.
Chris
-29-  Chris:
Maar wel links met een hoofdletter!!!!
Bassie F.
-30-  Bassie F.:
Ik begrijp het hele probleem niet. Een deel van deze mensen is hier illegaal in Nederland. Of het nou groot machtsvertoon is of niet, het werkt blijkbaar wel.
Daarnaast als je je legitimatie niet bij je hebt en daarom ook als mogelijk illegaal wordt aangezien is jammer, maar wel je eigen schuld. Iedere Nederlander behoort immers de Nederlandse wet te kennen. Als je zonder legititmatie de deur uitgaat, dan is dit voor eigen risico. Als het volgens mij aan enkele zeurders ligt moet alles weer netjes vantevoren worden aangekondigt met als resultaat dat er geen vangst is. Een goede actie wat wat mij betreft herhaald mag worden. Daarnaast, heel vervelend voor de café eigenaar, maar dan had hij maar een grote uitsmijter voor de deur moeten plaatsen welke bij binnenkomst legitimatie-bewijzen ging controleren.
tripleX
-31-  tripleX:
Wat is de volgende stap?
Op zaterdagmiddag iedereen bij C&A omsingelen, deuren dicht, en stáánde houden?
Want iedereen zou wat kunnen gaan stelen.
Of op de warmste dag een park afzetten.
Geeft grootste kans op mensen in t-shirt zonder ausweis.
Of op de dag dat daklozen betaald worden de gracht aan 2 kanten afsluiten en iedereen controleren.
Kan je ze mooi die paar centen weer afnemen en ze weten toch niet waar ze moeten klagen.
Of nee...dat laatste gebeurd al.
kudonogame
-32-  kudonogame:
@tripleX
Eindelijk iemand die niet meehuilt met de wolven. Het gaat om een illegalenjacht, een razzia en een heel populaire actie ben ik bang.
Jochem Floor
-33-  Jochem Floor:
@ Triple X:
Ik wacht eigenlijk op het moment dat men op zaterdagavond hetzelfde doet met de Stopera, voro bijvoorbeeld een alcohol- en cokecontrole. Pas dan zal mijn unheimische gevoel bij deze actie de kop worden ingedrukt.
Ab Overgoor
-34-  Ab Overgoor:
Marco,

U heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Ik hoop oprecht dat u zich nog eens goed verdiept in het probleem van 4-1-9 fraude. Er wordt door de politie (ook buiten Amsterdam) intensief tegen gestreden.

Als u iets meer zou weten, zou u een dergelijk stuk niet schrijven. Tenzij u zich gehouden voelt aan allerlei achterhaalde morele bezwaren natuurlijk.
Er moet op enig moment een weging plaatsvinden van de 'kosten' en de baten.

Overigens: "Een tweede doelstelling is om de 419-fraude tegen te houden en tegen te gaan en om de verantwoordelijken die voor het merendeel illegaal in Nederland verblijven, uit te zetten naar het land van herkomst.

Ik zie nergens in die doelstelling dat het de bedoeling was om mensen te vervolgen voor 4-1-9 fraude. Neen, het ging om het tegenhouden, maar kennelijk kent u de cijfers (nog) niet.

Succes!
Martin Wisse
-35-  Martin Wisse:
Als het echt om 419 fraude ging, dan ga je niet op zo'n manier mensen arresteren, dan ga je veel gerichter te werk.
Okkernoot
-36-  Okkernoot:
@Martin
De politie had aanwijzingen dat er in de betreffende horecagelegenheid op grote schaal op illegale wijze verdiend geld werd witgewassen. Is het raar dat je daar dan een inval pleegt?
Leeuw
-37-  Leeuw:
Ik word er inderdaad ook een beetje misselijk van... @O.Schmidt: Vinnik reuze knap, om een discriminerende opmerking te destilleren uit het toevallig voorkomen van het woord 'aap' in een gebezigde zegswijze; twas mij dus echt niet opgevallen. Zo kun je alles op de spits drijven en overal discriminatie zien. Je bent zeker ook bij dat negerzoenen niet meer zo heten hé ? Laat ik je vertellen dat alle Surinaamse mensen die ik ken die naamsverandering volslagen belachelijk vinden. O zo.
Ben ik mooi afgedwaald hé ? Nou, jij dus ook. Zeurpiet. Kaaskop.
sprong
-38-  sprong:
@leeuw,
open discucie is leuk maar kaaskop zeggen is geen beledeging maar een compliment in deze.
En zeuren dat is nederlands eigen steek je kop maar eens boven het maaiveld gr een NEDERLANDER
yanny scutt
-39-  yanny scutt:
Tjonge jonge, wat een heethoofden weer in deze discussie! En dat alles dankzij de rake observaties van Marco! (dank daarvoor!..(-;)

De werkelijkheid is nog veel erger. Nigererianen waren begin jaren 80 al heel bedreven in deze vorm van oplichterij. Zij deden dat gewoon vanuit Nigeria per post (toen nog PTT) met keurig geadresseerde en gedrukte enveloppen, en elke kleine kleine ondernemer werd aangeschreven en was dus een potentieel slachtoffer!

En die waren er hoor, al hadden zij niet in de gaten dat zij vooral slachtoffer waren van hun eigen hebzucht naar geld..

Dat neemt niet weg dat deze Nigerianen vanuit eigen land of Nederland crimineel bezig zijn en dat dat gestopt moet worden.

Ik geloof niet dat Job Cohen een illegalenjacht is begonnen want zo,n soort jager is hij niet!

Ik denk dat de internationale recherche voldoende bewijs had om deze actie te rechtvaardigen. dat hier ingegrepen word is niets te vroeg want die Nigeriaanse zwendel is al minstens 20 jaar aan de gang in heel Europa!

Groet; Yanny (en wie was diegene die mij dat laatste defecte toverstokje heeft aangesmeerd?..)
Chris
-40-  Chris:
TiTaTovenaar???
Seb
-41-  Seb:
Wat is er aan de hand in Nerderland?

Politie verklaard internet fraudeurs op te pakken
met illegalen als bij vangst. (Probleem 1: het was het om de illegalen te doen bij deze actie)
Legitimatie plicht voor iedereen (Probleem 2: maar geen controle op (blanke) criminelen)
2 illegale fraudeurs opgepakt hier is sprake van razzia die niet rechts geldig is.
karfi
-42-  karfi:
Er word erg zwart/wit gereageerd de laatste tijd!!
S.blokker
-43-  S.blokker:
ik vind het ronduit belachelijk dat alle illegalen als criminelen worden gezien sommige mensen komen naar nederland voor een beter bestaan om iets op te bouwen omdat ze daar de kans niet voor krijgen om het in eigen land te doen wegens oorlog of ziekte of andere omstandigheden en ik ben nu zelf het slachtoffer daarvan want mijn partner is ook zomaar aangehouden wij waren net bezig orde op zaken te stellen vanwege mijn zwangerschap zodat hij niet langer als voetveeg is voor jullie nederlanders het doet mij echt pijn te zien hoe jullie omgaan met mensen die illegaal zijn terwijl nederlanders overal op vakantie gaan en zelfs huizen bouwen om in afrika of suriname of andere exotishe landen een leven op te bouwen noemen we jullie dan allochtonen zelfs mensen die een nederlands paspoort hebbben noemen jullie zo help die mensen in plaats van ze op te sluiten als beesten geef ze onderwijs haal het positieve uit hun en dit kan echt niet zomaar een uitgaansgelegenheid binnen vallen die mensen zijn zich vast rot geschrokken een avondje uit en dan vervolgens wakker worden in een cel wat een fucking nactmerrie
JEAN-PIERRE
-44-  JEAN-PIERRE:
Uit het hart gegrepen..zo te lezen!! Heel goed!!
Loes
-45-  Loes:
Prachtig! Al die heftige meningen.
Marco, je maakt wat los zeg. Goed stukje!
Loes
-46-  Loes:
Overigens wil ik O. Schmidt in het bijzonder bedanken. Ik heb in geen tijden zo gelachen.
nieuwenburg
-47-  nieuwenburg:
Ik ben er van overtuigt dat er mensen hier naar toe komen voor hulp.
Voor zover ik weet bekijken ze dat van geval tot geval.
Wanneer ze echter ilegaalniet leggal hier zijn hier zijn hebben ze dus geen rechten meer.
Als ik door het rode licht rijd een overval pleeg doe ik ook iets wat niet mag(hier krijg ik dan straf voor)
Als we iedereen toestaan om onterecht in nederland te blijven dan kunnen we het hele wetboek wel vergeten en allemaal doen waar we zin in hebben
JEAN PIERRE
-48-  JEAN PIERRE:
@Nieuwenburg
Wat hebben asielzoekers met criminaliteit zoal s “door rood licht rijden” en een “overval” te maken?? Het aantal illegale mensen die hier b.v. zomerwerk komen doen (cafe's/restaurants) zijn vele malen groter dan het aantal asielzoekers. Wel eens een Nederlands-sprekende barkeeper tegen gekomen in een van de vele PUBS in Amsterdam??? Je haalt wel wat dingen door elkaar ben ik bang voor!! Groet.
Bart
-49-  Bart:
Ik weet het, iedereen hier is er mee groot geworden... het typische nederlandse pappen en nathouden cultuurtje, maar hier gaat de wekker, en mag iedereen wakker worden; in de echte wereld is het echt zo dat als je een strafbaar feit pleegt (illegaal in een land verblijven, je legitimeren met een ID-kaart van een ander, geen ID uberhaupt kunnen tonen, etc, etc) je door de politie wordt meegenomen en dat justitie deze zaken oppakt. Het zal voor een hoop lezers wel een kleine schok zijn, maar zo werkt het ook in landen om ons heen... Als ik sommige reacties hierboven lees, bekruipt mij een lichtelijk schaamtegevoel dat ik in dit zeiklandje woon...
Duivel
-50-  Duivel:
Al die gasten die daar opgepakt zijn belazeren de boel op grote schaal, maar hier worden ze door een stel slapjanussen weer verdedigt! Help je eigen land gerust om zeep, die gasten lachen hun lul uit hun broek om zoveel naïviteit, haha!!!!
rudipensionado
-51-  rudipensionado:
Vreemde discussie hier.
De politie pakt lui op waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich niet aan de wetgeveing houden. Dit is de essentie en de rest is politiek correct geneuzel ter linker zijde.
Nopoliceraids
-52-  Nopoliceraids:
De Campagne Stop Politierazzia's is op zoek naar mensen die in de nacht van 15 op 16 juni aanwezig waren in Grand Cafe Het Vervolg in Amsterdam-Zuidoost en die details kunnen geven over de handelswijze van de politie

Eind augustus heeft het Bureau Integriteit van de politie haar conclusies uit het onderzoek naar de inval naar buiten gebracht. 'De politie is niet buiten haar boekje gegaan en er is niet gediscrimineerd' aldus de politie.

De Campagne Stop Politierazzia's verzamelt de verhalen die dit tegenspreken. Met deze verhalen willen we 1. een zo helder en compleet mogelijk beeld krijgen van de gebeurtenissen. 2. getuigenissen aan de media aanbieden die de conclusies van de politie tegenspreken. 3. proberen een rechtzaak aan te spannen en door te procederen tot aan het Europese Gerechtshof.

Ook het Amsterdams Antidiscriminatie Meldpunt is op zoek naar getuigenissen. Zij willen een eigen onderzoek starten. Dit onderzoek kan alleen gestart worden als mensen klachten over het handelen van de politie indienen bij het meldpunt.

Twee getuigenissen zijn alvast te lezen op http://www.allincluded.nl/i...
Was je ook aanwezig tijdens de inval op 15/16 juni en was je getuige van discriminatie, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met nopoliceraids@gmail.com

Alvast heel hartelijk dank.
Daphne
-53-  Daphne:
Morgen, donderdag 6 september, doet Cohen uitspraak over de inval op 16 juni. Verschillende organisaties organiseren samen een protest. 13:00, Stopera, tegenover Waterlooplein.
yanny scutt
-54-  yanny scutt:
Nopoliceceraids en Daphne, de mensen die opgepakt zijn waren crimineel bezig.

EN illegaal! Groet; Yanny
rudipensionado
-55-  rudipensionado:
Vreemde discussie hier.
De politie pakt lui op waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich niet aan de wetgeveing houden. Dit is de essentie en de rest is politiek correct geneuzel ter linker zijde.
Jelle
-56-  Jelle:
De wet luidt als volgt: Iedereen moet een ausweis kunnen tonen wanneer een fascist daarom vraagt. Een ausweis kun je krijgen als je zuiver van ras bent.
Jelle
-57-  Jelle:
En nou niet komen klagen over onnodige rhetoriek. Onnodige rhetoriek is my middle-name.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.