Home > > Afscheid van een stadspark

Afscheid van een stadspark

Zuidoost - 'Zuidoost verdient een nieuw Bijlmerpark', juicht het stadsdeel op zijn website. Op 24 april werd door het Dagelijks Bestuur ingestemd met het definitief ontwerp voor het park. Dat betekent dat de vernieuwing van het Bijlmerpark, waarover bijna vijftien jaar is geruzied, vermoedelijk eind dit jaar kan worden gestart.

Voor de deelraad moet dat een hele geruststelling zijn. Want wat de bestuurders op hun website vergeten te vermelden, is dat Zuidoost niet alleen een nieuw park verdient, maar dat Zuidoost ook aan het nieuwe park verdient. De inzet van het stadsdeel is namelijk al jaren dat er in het Bijlmerpark woningen moeten worden gebouwd. Liefst flink wat. Dat lijkt nu te gaan gebeuren: volgens de plannen van architectenbureau Mecanoo moeten er in het park liefst 700 woningen worden gerealiseerd.
Er is geen dwingende reden om die woningen te bouwen. Toen werd besloten om de oude honingraatflats te slopen en te vervangen door laagbouw, stelde het stadsdeel zich ten doel om voor elke 100 gesloopte woningen er 110 terug te zetten. Die doelstelling, waarin de woningbouw in het Bijlmerpark niet is meegerekend, zal makkelijk worden gehaald.

Toch wil het stadsdeel zijn 700 woningen aan weerszijden van het park. Dat daar flink aan verdiend moet worden staat vast: de woningen staan met hun voorzijde naar het park gericht en kijken uit op een 'autoluwe' straat. Dat worden dure woningen, al was het maar vanwege de ligging. Maar tegenover de 700 gelukkige gezinnen die in het park mogen wonen, staan 80.000 inwoners van Zuidoost, die straks met een gehalveerd park zitten.

Want behalve de 700 woningen zijn in de plannen voor het park ook vier sportvelden opgenomen. Die sportvelden zijn gepland in het oostelijk deel van het Bijlmerpark, juist daar waar het park op zijn natuurlijkst is. Het huidige Bijlmerpark is een prachtige wildernis, waar beschermde planten groeien en dertig à veertig verschillende vogelsoorten broeden, waaronder tenminste één rode lijstsoort. Voor een stadspark is dat een ongebruikelijke score.

Ironisch genoeg is de natuurlijke rijkdom van het Bijlmerpark te danken aan bewust beleid van het stadsdeelbestuur. Toen in 1993 de eerste plannen voor de vernieuwing van het park werden gesmeed, staakte het stadsdeel het onderhoud van het park. De bedoeling was om het park door structurele verwaarlozing onaantrekkelijk te maken, zodat de politieke weerstand tegen de bouwplannen zou wegvallen. (Op soortgelijke wijze zijn ook de honingraatflats jarenlang bewust verwaarloosd, zodat de sloop kon worden doorgedrukt.)

Maar de natuur laat zich niet zomaar tegenhouden. Het resultaat van veertien jaar verwaarlozing is, zoals gezegd, een stukje stadsnatuur, waar je je soms eerder in een bos waant dan in een park. Want een van de sterke punten van het huidige Bijlmerpark is dat het veel groter lijkt dan het feitelijk is. Door de stoere, oude bomen en de hoge begroeiing op de taluds van de Gooiseweg, de Karspeldreef en de A9, vallen de visuele begrenzingen weg.

Als straks aan weerszijden van het park een lange rij huizen staat, als de Gooiseweg verandert in een verstopte stadsstraat en de oude bomen worden vervangen door nieuwe exemplaren, wordt het park een veredelde groenstrook, bekneld tussen een sportcomplex en een nieuwbouwwijk.

Daarmee elimineert het stadsdeelbestuur, dat Zuidoost graag afficheert als een aantrekkelijke, groene plek om te wonen, een van de belangrijkste argumenten om je in de Bijlmer te vestigen. Zoals een vriend van me, die het grootste deel van zijn leven in de Bijlmer heeft gewoond, het uitdrukt: 'Juist vanwege het groen hebben we hier veertig jaar lang opgestapeld gezeten.'

En hoe zit het met de dertig zilverlingen die het stadsdeel hoopt te ontvangen voor het verkwanselen van ons park? Voor de miljoenen die met de vernieuwing gemoeid zijn, zou je van Zuidoost een tweede Oud-Zuid kunnen maken. Maar de ervaring leert dat dat soort sommen, in Zuidoost althans, binnen de kortste keren verdwijnt in dubieuze stichtingen en floppende welzijnsprojecten. Voor de centen, kortom, hoeven we het niet te doen.

Helaas: het begint er meer en meer op te lijken dat het stadsdeelbestuur definitief zijn zin heeft gekregen. Volgens de plannen zullen de werkzaamheden rond de jaarwisseling beginnen. Komt dat even mooi uit. Misschien moeten we dit jaar maar wat extra vuurwerk bestellen.

twaalf reacties op "Afscheid van een stadspark"

Wrepje Tover
-1-  Wrepje Tover:
Verdient het stadsdeel hier echt aan? Erfpachtinkomsten vloeien naar de centrale stad, en ik veronderstel dat het stadsdeel niet zelf de woningen ontwikkelt en dus ook niet het economisch rendement opstrijkt. Achter dit project zit kennelijk een of andere 'deal'. Meer info hierover is nodig als je effectief wilt opponeren tegen de plannen.
Erik K.
-2-  Erik K.:
Jammer hoe een prachtig gebied vernietigd wordt. Eerst Ballorig in het groengebied, nu het Bijlmerpark, straks de zuidoever van de Gaasperplas en het centraal park? Dan ook het Gaasperplaspark maar volbouwen. Wat een maffia...
J.Krijgsman
-3-  J.Krijgsman:
Het bebouwen van groen is altijd jammer, maar misschien kan het hier wel nuttig zijn. Ik denk namelijk dat er in de Bijlmer nog steeds veel groen is. De wijk heeft denk ik meer behoefte aan de welvarende inwoners die in deze huizen komen. Maar misschien mag het stadsdeel wel wat terug doen! Meer investeren in het groen tussen Abcoude/Weesp en het stadsdeel? Hier kan de bewoner dan echt even de stad uitvluchten!
Margriet
-4-  Margriet:
Gut was er nog niet genoeg vernield (oh, sorry, vernieuwd) in de Bijmer. Een prachtige wijk, verkeersveilig, goede verhouding tussen bebouwing en openbaar groen (hoezo te veel groen?!), goede ruime woningen etc etc. Nog niet kapot genoeg gemaakt. We rusten niet voordat alles een grote grijze vinex massa wordt!
ANila
-5-  ANila:
Och ...geloof me maar , over 10 jaar is de gewraakte Blijmer opeens een yuppenwijk ....

Denk maar aan de Jordaan waar “men ” vroeger nog niet dood gezien wilde worden toch....
usti
-6-  usti:
@ ANila - Never! Veel te ver weg!
ANila
-7-  ANila:
Hahahah , denk het niet , de weg naar Almere hebben ze ook gevonden en de Bijlmer das dichterbij en groener!
Go figure , minder lang in de file , steeds meer uitgaansgelegenheid enzo ....
Beware , they are comming!!
rayz
-8-  rayz:
nu wordt het veiliger fietsen vooral in de avond tussen gaasperdam en de bijlmer.. een mooi volgend project moet zijn, woningen bouwen tussen het centrum en z/o, daar bij duivendrecht, zodat er een grote stad ontstaat.
Tamara
-9-  Tamara:
ik heb net met de afdeling Communicatie gesproken van Zuid - Oost en er wordt gezegd dat het in democratisch, unaniem, besloten is.
En dat de kap vanwege de drassige grond is, omdat het park daarin ahw daarin wegzakt.
Ik wil graag kontact hebben met een persoon die wilt meewerken aan mijn nieuwe documentaire waarin het Bijlmerpark verwerkt zal worden. En ik wil weten of dit park onder de Hoofd Groen Struktuur valt.tamara_s_hand@hotmail.com
Patty - vertaalbureau Engels
-10-  Patty - vertaalbureau Engels:
Jeetje, mijn parkietje ligt nog in het Bijlmerpark begraven :)
Patty - Vertaalbureau Engels
-11-  Patty - Vertaalbureau Engels:
@ Anila

Dat is het al aardig op weg naar. Krijg je net als achterbuurten in New York die ineens populair worden.
ngdhzd
-12-  ngdhzd:
pudccwrxmtvmqyyqdtjklxceavycen

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.