Home > > Stadsdeelgrenzen

Stadsdeelgrenzen

Oud Zuid - De januari-storm laat hier en daar nog wat van zich horen. Afgelopen vrijdag werd een in het water gekukelde boom aan de Stadionkade eindelijk weggehaald. Elf dagen telde de klok van het AT5-programma Kort Amsterdams. Toch verdienen de stadsdelen Oud Zuid en Zuideramstel eerder een pluim dan een berisping. In de dagen na de storm is de openbare ruimte weer in een mum van tijd op orde gebracht. Kort Amsterdams stelde onbewust een heel ander probleem aan de kaak: de stadsdeelgrenzen. Want wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de grensovergangen?
Het water van de Stadionkade markeert de grens tussen stadsdelen Oud Zuid en Zuideramstel. Bordjes wijzen weggebruikers op de naderende overgang, alsof men op het punt staat een andere wereld te betreden. Ergens is dat ook echt het geval. Zo ondervindt de Amsterdamse parkeerdienst veel hinder van de stadsdeelgrenzen die wegen in tweeën deelt. In luttele meters kunnen verkeerssituaties compleet veranderen. Nog niet zo lang geleden deed hetzelfde probleem zich voor op het water, half vergane bootjes dobberden op de grenzen van de stadsdelen. Het ene stadsdeel trad wel op, het andere niet. Daardoor bleef het een raadsel wie nu precies de verantwoordelijkheid droeg. De problematiek werd gecentraliseerd en sindsdien doen de problemen zich nauwelijks nog voor. Al met al een relevante kwestie dus.

De omver gewaaide boom heeft enkele dagen precies op de grens van de stadsdelen Zuideramstel en Oud Zuid gelegen. Terwijl omver gewaaide bomen in de afzonderlijke stadsdelen in mum van tijd na de storm zijn opgeruimd, moest het grensgevalletje nog een maandje wachten. Wie de boom nu heeft opgeruimd is onduidelijk. Daarom moet dit grijze gebied worden aangepakt, aan onduidelijke grenzen heeft niemand wat. Het roept nogal wat vragen op. Hoe verloopt de coördinatie tussen de stadsdelen Oud Zuid en Zuideramstel? Of nog ruimer: hoe verloopt de coördinatie tussen de stadsdelen überhaupt? En kunnen stadsdelen dergelijke problemen op elkaar afschuiven?
We wachten af...

negen reacties op "Stadsdeelgrenzen"

Arnoud de Jong
Het zou misschien een idee zijn om het water van zo'n Stadionkade in compartimenten op te delen in plaats van de grens in het midden te laten lopen. Het ene stadsdeel is dan verantwoordelijk voor het gehele wateroppervlak van een compartiment, het andere stadsdeel voor het volgende compartiment (om het maar zo te noemen).
PanMan
-2-  PanMan:
Arnoud, dan heb je toch grenzen tussen de compartimenten? Wie een grens trekt, schept grensgevallen (volgens een UvA docent).
Werner Toonk
-3-  Werner Toonk:
Wat betreft het beheer van die (half)gezonken bootjes was dat jarenlang lastig en ingewikkeld. Ongeveer een jaar geleden is dat weer teruggegaan naar de Gemeente, die het heeft belegd bij de centrale dienst Binnenwater Beheer. Behalve in Zeeburg, daar doen ze het volgens mij zelf.

Ik kan me dus niet voorstellen dat er op die grens tussen ZuiderAmstel en Oud-Zuid echt dit probleem voordoet.

Wel zijn die grenzen lastig. Ook voor de stadsdelen zelf. Zo willen we tussen Centrum en Oud-West bijvoorbeeld een brug bouwen over de Singelgracht en iets verderop een parkeergarage onder het water. In beide gevallen hebben we te maken met twee stadsdelen (raden, besturen, ambtenaren, bestemmingsplannen, bouwvergunningen, etc.)
Arnoud de Jong
@PanMan
Daar heb je natuurlijk volkomen gelijk in. Ook geen oplossing dus. ;-)
Maar ik zie dat Werner al heeft aangegeven hoe het werkelijk zit.
Egbert Rozeboom
-5-  Egbert Rozeboom:
@hoe het zit...
Dat verhaal van Werner klopt maar een beetje hoor, Arnoud.
Het gaat voorbij aan het feit dat naast de stadsdelen ook de Gemeente Amsterdam nog een rol speelt bij de Singelgracht-plannen.

De gemeente heeft een paar maanden terug de campagne Schone Lucht gelanceerd en is inmiddels bezig met het opstellen van een Verkeersplan Oude Stad om het verkeer binnen de ring op termijn met 15procent terug te brengen en P+R aan de ring te intensiveren. Behalve de 2 VVDbestuurders vdStoel en Toonk in Centrum en Oud-West, zitten er in dat kader niet zoveel anderen te wachten op een grote parkeergarage bij de notoir vervuilde Stadhouderskade en Overtoom, onder de Singelgracht bij het Leidseplein.
Als je verder weet dat Baarsjes en Westerpark iets willen doen aan de luchtkwaliteit rond het FoodCenter, ben ik benieuwd hoe vaak Toonk met collega-bestuurders over de andere grenzen van Oud-West de westelijke invulling bespreekt van de gemeentelijke doelstellingen tav Schone Lucht, Verkeersplan Oude Stad, P+R etc.

Tja, wat die wrakkige bootjes betreft, was dat nou niet de charme van de Stadionkade als rafelrand van het stadsdeel?
Werner Toonk (stadsdeelbestuurder Oud-We
-6-  Werner Toonk (stadsdeelbestuurder Oud-We:
@Egbert: een grote parkeergarage staat bijvoorbeeld in Enschede onder het Van Heekplein. Die heeft zo'n 1600 plaatsen. Bij dit deel van de Singelgracht gaat het om een kleine bak met zo'n 400 parkeerplaatsen, waarvan 200 voor Oud-West. Van die 200 worden er op straat 125 weggehaald om meer ruimte te maken voor spelen, groen, wandelen, etc. Die andere 75 zijn in de periode voor 2002 al weggehaald, waardoor bewoners nu 's avonds nog zo'n 10 minuten moeten zoeken naar een parkeerplaats. Juist door wat extra parkeerplaatsen te maken waar vergunninghouders gewoon gebruik van kunnen maken, is het mogelijk om een betere luchtkwaliteit te krijgen. Ik begrijp dat dat paradoxaal lijkt en dat daar even over nagedacht moet worden. Bij luchtkwaliteit gaat het uiteindelijk niet om het aantal plekken dat gebouwd wordt, maar slechts om de netto toename van het aantal plekken en vooral om het gebruik van de plaatsen.

Ik ben ervan overtuigd dat naast Anne Lize en ik heel veel mensen zitten te wachten op betere parkeermogelijkheden en een schonere lucht. Over die onderwerpen hebben we inderdaad overleg met stad en stadsdelen, net als over het VOS. Als het college er niet zo aan vast hield om die overleggen 'geheim' te laten zijn, dan zou ik daar graag uitgebreider verslag van doen.
Egbert Rozeboom
-7-  Egbert Rozeboom:
@rekensom Werner

125 plaatsen kunnen ook beetje bij beetje met vertrekkende auto-verhuurbedrijven en autodate-verruiming geregeld worden, als ik het burgerinitiatief van de Overtoombewoners goed begrepen heb.

Resteren nog 75 plaatsen die je over Furore en Europarking zou kunnen spreiden en opvangen via verdere verruiming autodate. Van voor 2002 zei je? De gemeente kijkt inmiddels vooruit en de milieudoelstelling van het kabinet is ook niet mis. Om van Brussel maar te zwijgen.

Hoe zit het met die 200 plaatsen die niet van OudWest zijn. Die zullen zeker niet door centrale stad bedacht zijn gezien hun doelstelling van P+R intensivering aan de ring.

Kortom, je rekensom illustreert mijn eerdere argument dat er behalve de 2 stadsdelen bezijden de Singelgrachtgrens andere actoren en factoren in het spel zijn voor wie wil weten hoe het werkelijk zit.

Verder vraag ik me af of je de constructie van een parkeerbak onder het water van de Singelgracht zou moeten willen vergelijken met die welke meters hoger boven het N.A.P. ligt in een andere bodem en in een compleet ander stadsmilieu. Of zijn de zijstraten van het vHeekplein net zo notoir vervuild als de Stadhouderskade en de Overtoom dat we die plek in Enschede serieus zouden moeten nemen. Of ligt het vHeekplein ook op de grens van een Enschedees stadsdeel.

Ook hier illustreert je vergelijking met Enschede mijn eerdere opmerkingen over centrale stad en luchtkwaliteit dan dat het iets wezenlijks aan deze discussie toevoegt.
Wie ziet dat anders, Arnoud?
Arnoud de Jong
Volgens mij dwalen we met de nu ontstane parkeerdiscussie (ook nuttig natuurlijk) een beetje af van het onderwerp van het stukje, dat bootje in de Stadionkade. ;-)
Maar voor wie het weten wil: ik ben van oudsher een voorstander van transferia en andere parkeervoorzieningen buiten de binnenstad. Parkeren in de binnenstad heeft op termijn toch geen enkele toekomst, want het aantal auto's neemt alleen maar toe.
En als het betaald parkeerbeleid van de gemeente is gericht op het weren van het autoverkeer in de binnenstad, zoals zij beweert, moet je daar natuurlijk juist géén extra parkeergarages gaan bouwen. Die hebben een 'aanzuigende werking' volgens mij, een verschijnsel waar de VVD op andere beleidsterreinen nu juist altijd zo bang voor is! ;-)
O. Schmidtão
-9-  O. Schmidtão:
Stadsdelen zijn maar nare instanties, en grenzen al he-le-maal! Ik ben portugees ziet u, vandaar.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.