Home > > Brief aan de wethouder van Financiën

Brief aan de wethouder van Financiën

Geachte heer Asscher,

Afgelopen week plofte de gecombineerde aanslag van de gemeentebelastingen op mijn deurmat. Dat is ieder jaar weer even schrikken. Gelukkig word ik als huurder alleen voor de afvalstoffenheffing aangeslagen, dat valt dus mee. Toch heb ik over de hoogte van de aanslag een paar vragen, die u wellicht voor me kunt ophelderen.

Ik voer een eenpersoons huishouden. Gemiddeld zet ik eens in de twee weken een volle vuilniszak aan de straat. Hiervoor wordt in Amsterdam-Zuidoost een jaarbedrag van € 250,80 in rekening gebracht - bijna 10 euro per zak. Hoewel ik uitga van de goede trouw van de gemeente, zet ik mijn vraagtekens bij de wijze waarop dat bedrag is vastgesteld. Ik heb dus een paar algemeen beschikbare gegevens naast elkaar gelegd en ben eens gaan plussen en minnen. Rekent u even mee?

Volgens de P90-norm mag de gemiddelde vuilnisman in een buitenwijk zo'n 11 ton huisvuil per dag ophalen. Die norm gaat uit van een gemiddeld gewicht van 7 kilo per vuilniszak. Per dag haalt hij dus ruwweg 1571 zakken op. Dat doet hij zo'n 225 dagen per jaar en daarvoor verdient hij € 21.500,= bruto. Dat is € 95,56 per werkdag, ofwel 6 cent per zak.

Een nieuwe vuilniswagen kost ongeveer twee ton en wordt afgeschreven in een periode van tien jaar. Als een vuilniswagen wordt bemand door twee ophalers, vervoert zo'n wagen dagelijks 3142 vuilniszakken. Dat zijn, uitgaande van 260 bedrijfsdagen per jaar, 8.169.200 zakken in tien jaar. De afschrijving van de wagen kost dus 2 cent per zak. Er vanuit gaande dat wegenbelasting en onderhoud van de wagen zo'n 2.000 euro per maand kosten (koop anders een betere), kost dat nog eens 3 cent per zak.

De chauffeur van de wagen verdient rond de 23.500 euro bruto per jaar. Dat is 104,44 per werkdag. Transporteert hij op zo'n dag 3142 zakken, dan komt dat neer op 3 cent per zak. Zijn vuilniswagen rijdt 1 op 2. De dieselprijs is 97 cent per liter. Gesteld dat een vuilniswagen 150 kilometer per dag rijdt, komt dat neer op € 72,75. Per vuilniszak is dat 2 cent.

Voor het verbranden van huisvuil, ten slotte, brengt de AVI de gemeente ongeveer 75 euro per ton in rekening. In een ton gaan zo'n 143 volle huisvuilzakken. Per zak kost de verbranding dus 52 cent.

Bent u daar nog, mijnheer Asscher? Fijn. Want al cijferend ben ik tot de conclusie gekomen dat het ophalen en verwerken van een vuilniszak 68 cent kost. Op jaarbasis kost het verwerken van mijn afval dus € 17,68. Niettemin brengt u me daarvoor het veertienvoudige in rekening. Voor dat bedrag kan ik ook zelf mijn huisvuil naar de AVI brengen, per taxi desnoods.

Wat, vraag ik u, doet de gemeente met de rest van het geld? In de administratieve overhead kan het niet zitten. In uw Belastinggids staat immers expliciet dat de heffing wordt aangewend voor 'het ophalen en verwerken van huisvuil', niet voor 'het in stand houden van een topzwaar ambtelijk apparaat'. Ook wordt het geld niet gebruikt voor het opruimen van zwerfvuil - u weet net zo goed als ik dat dat in Zuidoost niet gebeurt. Zodoende moet ik concluderen dat mijn afvalstoffenheffing meer dan 1300% te hoog uitvalt. Dat kan zelfs een vuilnisman uitrekenen.

Mijnheer Asscher, u moet die vuilnismannen niet onderschatten. Me dunkt dat er kerels bij zijn die Amsterdam Centraal lezen. En als die erachter komen dat zij 6 cent (bruto!) krijgen voor het ophalen van mijn vuilniszak, terwijl ik de gemeente daarvoor een tientje betaal, dan begrijpt u dat de boot aan is. Stelt u zich de onrust voor. Ziedende vuilnismannen! Wilde stakingen! Vuilniswagens die worden geleegd op de trappen van het Anton de Komplein!

Uiteraard willen we dat soort stuitende taferelen vermijden. Daarom is het misschien nuttig als u ons (en de vuilnismannen!) kunt uitleggen hoe de hoogte van de afvalstoffenheffing is bepaald. Mocht u hiervoor geen sluitende verklaring kunnen vinden, dan wil ik u verzoeken om de € 233,12 die ik teveel heb betaald per ommegaande te restitueren.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

M.J. Arbouw
Amsterdam-Zuidoost


36 reacties op "Brief aan de wethouder van Financiën"

Marjolein
-1-  Marjolein:
Dank Marco voor deze reken exercistie. In centrum voor eenpersoonshuishouden betaal ik aan AFV 209,76, OZB 179,30 en aan Rio 115,42. Ik hoop dat Asscher dit leest, maar hij is deze week op vakantie.
O. Schmidt
-2-  O. Schmidt:
Start een private vuilnisophaaldienst, zou ik zeggen. Als je denkt dat het goedkoper kan...
Kenneth Verburg
-3-  Kenneth Verburg:
Dat is nog niets, hier in Almere krijg ik als alleenwonende ¤308 voor mijn kiezen (slechts 10% verhoging ten opzichte van het bedrag van vorig jaar). Ik heb nog geen gouden randjes om de containers mogen ontdekken.

Het zou mij erg verbazen als het afschaffen van het bewonersdeel van de OZB en de verhoging van de afvalstoffenheffing hier niet iets mee te maken hebben.
Leslie
-4-  Leslie:
@Schmidt. Reageer eens op het verhaal van Marco. Kennelijk ben jij van mening dat dit soort bedragen dus wel ergens op gebaseerd zijn.
Arnoud de Jong
Geweldig stukje Marco! Ik wou dat ik zo goed kon rekenen! ;-)
Die brief moet overigens beslist bij Asscher terecht komen! Hij gaat reageren, let maar op!
oerWouter
-6-  oerWouter:
@Schmidt: Ja, dat is een goeie, privatisering en concurrentie, dat blijkt op andere terreinen ook goed te werken he? Taxi, OV, energie...
Jochem Floor
-7-  Jochem Floor:
@ Arnoud: EENS !

En volgens mij zelfs al tijdens zijn vakantie.
Margriet
-8-  Margriet:
Ik ben dus heel blij met dit stuk van Marco. Eindelijk eens iemand die gewoon kan aangeven waar de kosten wellicht op gebaseerd kunnen zijn. Ik kijk hoopvol uit naar de reactie van Asscher.
PanMan
-9-  PanMan:
Leuk stukje :).
Ben benieuwd naar de reactie, als is het natuurlijk niet zo dat we in een democratie alleen betalen voor wat we gebruiken (doe mij dan maar geen leger, of dijken in het noorden :)).
Werner Toonk
-10-  Werner Toonk:
Als het gaat over de opbouw van de afvalstoffenheffing dat is dat primair een zaak van de stadsdeelbestuurders die gaan over afval. Vanuit die rol in Oud-West kan ik wel een paar dingen opmerken over je berekening.

1. Je berekent hierboven alleen de salariskosten van de mensen die het werk doen. En wie betaalt dan in jouw verhaal de medewerker die het salaris aan deze mensen overmaakt, die de administratie doet of de telefoon oppakt bij meldingen? Wie betaalt de computer waarop bijgehouden wordt wie wanneer werkt, het kantoor waarin die computer in staat en de verwarmingskosten om er te kunnen werken? Wie betaalt de veiligheidsschoenen, de werkoverall en de handschoenen van de inzamelaars? Wie betaalt de politiek die de tarieven vaststelt? etc. Uiteindelijk worden al die kosten doorberekend in een integraal uurtarief, waardoor je uitkomt op een heel ander totaal dan jouw 104,44 Euro per werkdag.
2. Daarnaast ga jij uit van gemiddeld 1 zak per 2 weken, terwijl in de praktijk Amsterdammers veel meer afval produceren. Waar blijft in jouw verhaal trouwens het papier, glas, textiel en grofvuil, en hoeveel kost de verwerking en inzameling daarvan?
3. Verder betaal je een deel van de kosten voor die mensen die de gemeentelijke lasten niet kunnen betalen, de solidariteitsbijdrage. Ook die zie ik in je verhaal niet terug.

En zo zijn er nog een flink aantal punten.

Wat de stadsdelen – inclusief Oud-West – van je kunnen leren, is op een simpele en transparante manier aangeven waarom het zoveel kost, waar precies voor betaald wordt en hoe het zit met de verschillen tussen de verschillende stadsdelen.
Michiel
-11-  Michiel:
@Werner: ik zou zeggen start als eerste om de bijdrage in Oud West transparant over te brengen naar je burgers. Wie kan er op deze wijze eens gekeken worden of dit soort bijdrages dan anders verrekend kunnen worden. Ik bedoel in hoeverre is het haalbaar om dit soort diensten uit te besteden aan een particulier bedrijf. Je krijgt dan veel meer concurrentie en dan kan de bijdrage wellicht goedkoper. Immers, als jij uitgaat van al die hand en spandiensten die er nog tussen zitten, dan vraag ik mij af hoe dat zit. Immers, de ambtenaren worden toch al betaald uit belastinggeld. Ik kan me niet voorstellen dat bij al dit soort handelingen er gekeken wordt welke handelingen er dan precies door wie worden gedaan en voor welke zaken. Kom ik gelijk op de efficiency van een gemeentelijke dienst. Kortom, heel graag meer transparantie in al die kosten die worden verhaald op de burger. Geeft ook inzich aan de burger. Ik zou zeggen, zet hem op Werner, por al je collega bestuurders eens op om die zelfde transparantie ten toon te spreiden.
-12-  :
@Werner Toonk: Goed lezen wat er staat, Werner.

Ad 1: 'In uw Belastinggids staat immers expliciet dat de heffing wordt aangewend voor 'het ophalen en verwerken van huisvuil', niet voor 'het in stand houden van een topzwaar ambtelijk apparaat'.

Dat de belasting is omgeslagen over een gemiddelde geloof ik graag. Maar is dat gemiddelde zó hoog? Wordt het dan geen tijd om in A'dam de diftar in te voeren?

Werkkleding, glas, papier, textiel, grofvuil en solidariteitsheffing: goed, dat alles kost inderdaad het zijne. Betalen glas en papier zichzelf niet (deels) terug trouwens?

Wat voor parameters je ook hanteert (vulliswagens geleast i.p.v. gekocht; containers i.p.v. zakken etc.), het lijkt me stug dat die 1300% helemaal te verantwoorden zijn. Maar ik ben benieuwd!

En oh ja, van zinsneden als 'wie betaalt de politiek [...]' krijg ik het heel erg koud. Ik dacht dat dat soort praktijken pas beneden de grote rivieren begon.
Arnoud de Jong
@Werner Toonk:
Heel goed dat je hier nog wat extra punten inbrengt die in de berekening meegenomen zouden moeten worden. Ook punten trouwens waarvan ik me niet kan voorstellen dat ze in die begroting thuishoren. Maar goed, informatief.

Dusdanig informatief zelfs dat ik als nu als burger het volgende beeld op het netvlies heb:

Ergens in het stadsdeel zit een ambtenaar op een kamertje. Op de deur staat een bordje: 'Directoraat ondersteunende diensten stadsdeelreiniging'
In de hoek van het kantoor staat een potkacheltje. Twee keer per week gaat de ambtenaar briketten halen bij de kolenboer. Daarvoor krijgt hij een bonnetje en dit voert hij in in de boekhoudcomputer.
Op diezelfde computer doet hij de salarisadministratie. Elke maand schrijft hij persoonlijk de girootjes uit om het salaris over te maken.
Een aantal malen per jaar gaat hij naar de bouwmarkt en de makro om nieuwe spullen voor de vuilophalers aan te schaffen. Ook die bonnetjes gaan weer de computer in.
Aan het eind van het jaar telt hij al die bonnetjes netjes op, deelt ze door het aantal inwoners en daar rolt dan de nieuwe afvalstoffenheffing uit.
-14-  :
@Arnoud: Welnee man! Dat potkacheltje wordt gestookt op biljetten, niet op briketten.
O. Schmidt
-15-  O. Schmidt:
@ Lesie:
NEE. Waar in godsnaam baseer je dat op?!

@ oerWouter:
Godverdomme, loop niet zo te zeiken man. Jij trekt automatisch de conclusie dat wanneer het bij enkele andere branches niet werkt, het dan bij het vuilnis ophalen ook niet werkt. Dat wéét je niet.

De wereld gaat kapot aan mensen die in beperkingen denken.
Arnoud de Jong
@ O. Schmidt:
Het gebruiken van krachttermen leidt meestal niet tot een verhoging van de kwaliteit van de discussie. Integendeel, bepaalde lezers storen zich daaraan. U wordt verzocht dit niet meer te doen.
Thijs
-17-  Thijs:
@Schmidt: je kunt de vele mislukkingen op het gebied van privatisering onmogelijk afdoen als gezeik. Afgezien van KPN - ging trouwens ook bijna over de kop - ken ik eigenlijk niet 1 voormalig staatsbedrijf dat naar behoren functioneert.

Voorts kan ik me niet vinden in je opmerking dat Oerwouter 'denkt in beperkingen'. Op basis van zijn reactie is die conclusie eenvoudigweg niet te trekken.

Het zou voor een discussie fijn zijn als je argumenten formuleert ipv een slogan, het zou je sieren als je met Oerwouter met 'meneer' aanspreekt en niet met gevloek. Misschien mag je ook gewoon Oerwouter zeggen: daar ga ik niet over.

@Marco: ik vond het een bijzonder amusant stukje. Toch is het mi. wat te makkelijk om zo te rekenen. Wat dat betreft heeft Werner Toonk natuurlijk wel een beetje gelijk.

Het is echter aan de opstellers van de OZB-aanslagen om daar wat aan te doen. In de toelichting hoort duidelijk te worden vermeld waar het geld aan op gaat. Platte verklaringen leiden tot dit soort rekenwerk. Maar ik ga er vanuit dat dat het voornaamste punt van je stukkie was.
oerWouter
-18-  oerWouter:
@Schmidt: Dat weet ik inderdaad niet nee, maar erg veelbelovend is het niet wat er in andere sectoren is gebeurd. Wat mij het meeste stoort is dat privatisering/commercialisering en weet ik hoe het allemaal heet, gebruikt wordt als smoes omdat het blijkbaar onmogelijk is om het ambtenarenapparaat slim, effectief en dus goedkoop te laten werken. Want dat kan namelijk gewoon.
Ik heb een tijdje bij een gemeentelijke dienst in Amsterdam gewerkt en was blij mijn vooroordeel over ambtenaren te kunnen toetsen in de werkelijkheid. Het bleek alleen nog veel erger dan ik dacht. Het werk dat daar door 30 man gedaan werd, had ik zo kunnen doen als ik 4 mensen mocht inhuren en dan overdrijf ik niet. Wat een chaos en verspilling ik daar gezien heb....
Goed ingrijpen houdt onder meer in dat minstens 60% van de administratieve en managementfuncties binnen de gemeente komen te vervallen. En dat stuit op veel verzet en blijkbaar zijn politici teveel passant om daar doorheen te breken, als daar al de wil voor is.

@Werner: Als in die gids letterlijk staat dat het alleen voor huisvuil is dan vervallen de meeste door jou genoemde punten. De punten die overblijven kunnen volgens mij nooit tot een verveertienvoudiging van het bedrag leiden.
Leeuw
-19-  Leeuw:
@ O.Schmidt :

De wereld gaat kapot aan privatisering, en de beperking van de denkwereld van mensen die dat propageren.
Ernst
-20-  Ernst:
Leeuw heeft gelijk.
Regina Wilkens
-21-  Regina Wilkens:
Leuk. Niet zo leuk om te lezen, dat niet iedereen begrijpt wat je bedoelt. Blijkbaar moet menigeen nog leren, dat minder weggooien minder troep betekent. Voor nu en later, voor jezelf en voor hen, die na je komen. Merkwaardig trouwens, dat in een lieve, kleine, bescheiden gemeentes de burger belast wordt naar gewicht van zijn ingediende afval. Zover zal het in de hoofdstad niet komen, daar vindt het ambtelijk apparaat dat veel te voor de hand liggend.
Yari
-22-  Yari:
het per huishouden wegen van het gewicht van het afval is in kleine gemeentes volgens mij eenvoudiger dan in grote steden, je moet immers een systeem hebben om het afval naar een specifiek huishouden te herleiden. dat kan met een afvalcontainer met chip, maar ik ga echt niet die container elke keer 4 trappen op en afsjouwen, laat staan dat ik daar ruimte voor heb. anders zou er een of ander pasjes systeem komen in vuilcontainers op straat incl een weeg systeem en verbindingen naar een database om het gewicht bij te houden, ik weet niet of dat nu zo'n haalbaar (en minder kostbaar) systeem is...
Mirjam
-23-  Mirjam:
Ik geloof Werner gewoon niet als hij nu meent dat kosten op deze wijze worden doorgerekend. Ook ik ben een tijd werkzaam geweest bij de gemeente Amsterdam, maar er eigenlijk gillend gek weggehold. Zoals eerder omschreven, er wordt daar een systeem in stand gehouden welkete hilarisch voor woorden is. Ik ben dus van mening dat de burger niet hoeft te betalen voor een inefficient systeem. En dat het inefficient is is klip en klaar. Ik zou zeggen Werner, ga daar eens mee aan de slag. Immers, stadsdelen opgericht voor betere dienstverlening. Dat daar een politieke kop op moest was niet gevraagd. Waarom dan de burgers laten betalen voor de hele inrichting van dat inefficiente apparaat. Kortom slagvaardiger en daardoor lastenvermindering voor de burger.
Regina Wilkens
-24-  Regina Wilkens:
Yari: Natuurlijk, er is ook op jou en andere hoogwoners gerekend. Een kleine heffing per vuilniszak zou ook het ongebreideld gebruik kunnen terugbrengen. Overigens: zo'n grote stad als de hoofdstad zou toch differentiatie per wijk (stadsdeel) kunnen hanteren?
@Mirjam: Ik begrijp je, heb van dichtbij een gemeentelijke dienst zien (dis)functioneren. Pas als in de hoofdstad de (door de burgers gekozen) bestuurders de macht gaan overnemen van de ambtenaren, kan het goedkomen. Tot dat moment zal de Amsterdammer moeten dokken. Tja........palingoproertje dan maar? Of: Jordaanopstandje? Gewone mensen zijn al eens eerder in beweging gekomen, het kan nog steeds.
Werner Toonk (stadsdeelbestuurder Oud-We
-25-  Werner Toonk (stadsdeelbestuurder Oud-We:
Mirjam schrijft hierboven dat ze gillend is weggehold, omdat er een systeem in stand wordt gehouden bij de gemeente Amsterdam dat te hilarisch is voor woorden. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Maar weglopen is naar mijn idee wel een zwaktebod. Dat staat gelijk aan accepteren dat het zo is en het maar zo laten. Juist die mensen die zien dat het systeem veel beter kan, zouden zich in moeten zetten om dat systeem te verbeteren. En dat gaat het beste van binnenuit. Kies dus liever voor het ertegenaan bemoeien om het te proberen te veranderen. Die gemeente Amsterdam die vormen we immers met z'n allen.

Dan over de afvalstoffenheffing. Ik vraag me af waar het hier nu precies om gaat. Is het reinigingsrecht te hoog? Wordt er te veel doorberekend aan de burgers? Is het niet transparant genoeg wat er precies doorberekend wordt? Volgens mij gaat het vooral om de hoogte van het tarief en wat de burgers daarvoor terug krijgen.

Kijkend naar Oud-West dan hebben we een paar jaar geleden besloten om samen met De Baarsjes, Geuzenveld en Bos en Lommer afval in te gaan zamelen. Vandaag zijn we gestart met die gezamenlijke inzameling (zie <a href="http://www.afvalservicewest.nl" rel="nofollow" target="_blank">http://www.afvalservicewest.nl</a>). Die samenwerkingsoperatie moet volgens berekeningen over een paar jaar 1,9 miljoen euro per jaar aan voordeel opleveren en die kan wat mij betreft 1:1 terug naar de Amsterdammer.

Feit is verder dat er in die afvalstoffenheffing flinke kosten onder gebracht zijn die niets te maken hebben met dat ene afvalzakje per week. Zo mag bijvoorbeeld 1/3e van de kosten van het straatvegen ook via de afvalstoffenheffing doorberekend worden. En in veel stadsdelen worden die kosten (deels) ook op die manier doorberekend aan de burgers. Voordeel van doorberekenen is dat er dan in de begroting geld vrij komt voor andere doeleinden. Nadeel is natuurlijk dat burgers extra belasting moet betalen.

Stel nu eens dat het politieke bestuur van een stadsdeel 200.000 Euro extra wil inzetten om gescheiden schoolzwemmen extra te promoten (of wat anders), maar daarvoor geen geld heeft. Dan is het dus mogelijk om 200.000 Euro van de veegkosten extra toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing. Alle burgers betalen dan meer belasting en het stadsdeel kan het extra geld besteden aan het gescheiden schoolzwemmen (of wat dan ook). Dat is waar de lokale politieke op lokaal niveau over gaan. En die keuzes vallen bij een liberale partij vaak anders uit dan bij een linkse partij.

Dat geldt overigens ook voor het uitbesteden aan de markt. Ik zou graag de hele afvalinzameling uitbesteden aan een marktpartij. En vervolgens samen met andere stadsdelen zo scherp mogelijk inkopen bij een particuliere inzamelaar, die veel beter in staat is om dat op een goede manier tegen lage kosten te doen dan de overheid. Dat gaat in deze stad op dit moment echter niet, omdat ieder stadsdeel z&#8217;n eigen afvalinzamelaars heeft &#8211; en die mensen natuurlijk niet zomaar op straat te zetten zijn. En dat zou je trouwens ook niet moeten willen. Wel zou je wat mij betreft kunnen kijken hoe je binnen goede randvoorwaarden die taken kunt overdragen aan marktpartijen, zoals dat in veel gemeente al wel gebeurt.
Werner Toonk (stadsdeelbestuurder Oud-We
-26-  Werner Toonk (stadsdeelbestuurder Oud-We:
Bovenstaande reactie had overzichtelijke alinea's, maar die zijn er door het spam filter kennelijk uitgehaald...

Redactie: opmaak is hersteld.
oerWouter
-27-  oerWouter:
@Werner
Om te beginnen mooi om te zien dat iemand uit de lokale politiek de moeite neemt om zo uitgebreid op te reageren.

Je stelt ten eerste dat mensen maar gewoon zelf bij de gemeente moeten gaan of blijven werken om daar iets te veranderen. Ik ben ook bij de gemeente weggegaan nadat ik doorhad dat men daar totaal niet geïnteresseerd was om dingen beter en sneller te doen. De hele sfeer daar was er één van veel overbodig overleg, taken proberen af te schuiven op anderen en vooral weinig doen. Omdat ik daar toen tijdelijk als uitzendkracht zat, was men al helemaal niet gediend van oplossingen van mijn kant. Hopeloos.
Daarnaast is het niet juist dat vanuit de politiek die suggestie komt. De inwoners van Amsterdam betalen belasting om een aantal zaken gezamenlijk te laten regelen. De politiek regelt dat en de ambtenarij voert dat uit. Als dat laatste niet goed gebeurt, is het dus aan de politici om daar iets aan te doen, niet aan de burger. Het is niet eenvoudig, ik weet het, maar we hebben jullie ervoor gekozen, we steunen jullie, succes ermee en aan het werk!

Over de afvalstoffenheffing, dat is inderdaad heel simpel een zaak van dat het niet transparant is. In die gids staat blijkbaar dat het alleen voor het ophalen van huisvuil is en het stuk van Marco laat genadeloos zien dat dat dus niet klopt. En dat zeg je zelf ook al, er worden ook andere zaken uit betaald. Misschien wordt dat prima besteed, maar wees daar dan duidelijk over: 20 euro per jaar aan huisvuil, 210 euro voor andere door de lokale politiek gekozen uitgaven.
Frans
-28-  Frans:
Wat een gedoe allemaal .Betaal gewoon voor de troep die je aanleverd per kilo en het probleem is weg .
peet
-29-  peet:
AFVALSEVICE WEST!! Weer een splinternieuw pand.Weer zo'n fiasco van de gemeente Amsterdam, heel simpel;de vier stadsdelen zijn nu ondergebracht bij avi west(afvalservicewest), dus het wagenpark staat nu in sloterdijk. Waar blijft de service voor de burger; bij evt klachten kunnen ze niet komen. Voertuigen staan vaak in de file (milieu,lawaai), ze moeten tenslotte naar de wijk rijden. Dus kost meer brandstof. Als deze vuilnis mannen een kopje koffie willen drinken, moeten ze uit de wijk terug naar sloterdijk. Dit is verkeerd bezuinigen mensen. Deze mensen werken hard, in weer en wind. Alweer een stichting die je makkelijk kunt verkopen, en waar de burger de dupe van wordt. KPN TPG NUON GVB ENZ... Snoei maar in de top. Word wakker politiek...nee ze slapen nog
Lodewijk Asscher
-30-  Lodewijk Asscher:
Geachte heer Arbouw (en anderen),

In uw bewonderenswaardig inventieve brief op amsterdamcentraal.nl kaart u de hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing 2007 aan. Dit is de aanslag voor het ophalen en verwerken van uw huisvuilzak. Ook presenteert u een afgeleide kostenberekening die neerkomt op 10 euro per zak.

De afvalstoffenheffing is in Amsterdam een stadsdeelbelasting. Dit betekent dat de stadsdelen zorgen voor het ophalen van het huisvuil en ook de tarieven daarvoor vaststellen. Ik ben het volstrekt met u eens dat de stadsdelen een helder inzicht moeten geven in de opbouw van de tarieven. Uw stadsdeel Zuidoost moet dat ook goed kunnen.

Een stadsdeelbestuurder van Oud-West gaf in een reactie op uw brief al aan dat op uw berekening wel wat af te dingen valt. Zo zijn alleen de u bekende directe kosten berekend en afgezet tegen het aantal zakken huisvuil dat u aanbiedt. Veel indirecte kosten, die door particuliere vuilophalers ook gemaakt worden, blijven zo buiten beschouwing. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten die gemaakt worden voor administratie maar ook voor de veiligheidsschoenen, de werkoverall en de handschoenen van de inzamelaars. Hiernaast zijn er kosten voor de inzameling van het papier, glas, textiel en grofvuil. Daarin kunnen bijvoorbeeld ook deels de kosten van de straatreiniging zitten. Daarnaast betalen Amsterdammers een deel van de kosten voor die mensen die de gemeentelijke lasten niet kunnen betalen, de solidariteitsbijdrage.

Het is mogelijk een tarief in te voeren dat afhankelijk is van de hoeveelheid of het gewicht van het aangeboden afval, het zogenaamde DifTar. Dat lijkt op het eerste gezicht vaak aantrekkelijk, maar heeft ook veel nadelen. Bekend is dat sommigen dan gaan proberen hun kosten te drukken door op een illegale manier van hun afval af te komen; ze zetten het elders neer, dumpen het ergens of gaan over tot eigen verbranding. Afvalshopping dus. Dat is geen gewenste ontwikkeling. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar het huidige systeem waarbij iedereen hetzelfde bedrag betaalt (eenpersoonshuishoudens iets minder) voor het ophalen van het huisvuil en de daaraan toe te rekenen kosten.
Maar, nogmaals, er moet wel verantwoord worden hoe het tarief tot stand komt en dat kan zeker beter. Dat geldt niet alleen voor de afvalstoffenheffing maar ook voor andere kostengerelateerde tarieven, Ik heb daar met de stadsdeelbestuurders ook al afspraken over gemaakt. Ze zijn het met mij eens. Ik hoop daar, samen met de stadsdelen, binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Met vriendelijke groet,
Lodewijk Asscher
Miriam
-31-  Miriam:
Beste Lodewijk. Zeer sympathiek dat je gehoor geeft aan de oproep van Marco. Dat mag een voorbeeld zijn voor tal van andere politici in Amsterdam. Natuurlijk heel benieuwd of gehoor wordt gegeven aan de vraag om transparantie. Ben dan wel benieuwd hoe dat bij de verschillende stadsdelen gaat uitpakken.
Regina Wilkens
-32-  Regina Wilkens:
Aan wethouder Asscher, Hoe kan de stad Amsterdam de burger motiveren om goed en verantwoord met afval om te gaan? Het maakt nu blijkbaar niet zoveel uit hoeveel zooi je aan de weg zet, de kosten blijven hetzelfde. Simpel ideetje: minder troep = minder betalen. Je kunt natuurlijk ook wachten totdat er een EU-maatregel komt om afval te beperken.
-33-  :
@Regina Wilkens: wat betreft het gedifferentieerde tarief (diftar) moet ik Lodewijk Asscher absoluut gelijk geven. Dat werkt waarschijnlijk prima in gemeentes als Tynaarlo of Drechterland, maar in Amsterdam (en in Zuidoost in het bijzonder) worden de vuilniszakken nu al rücksichtslos in de gracht of van het balkon gepletterd. Een gedifferentieerde afvalstoffenheffing zal dat probleem alleen maar vergroten.
Bart
-34-  Bart:
Dat doet hij zo'n 225 dagen per jaar en daarvoor verdient hij ¤ 21.500,= bruto. Dat is ¤ 95,56 per werkdag, ofwel 6 cent per zak.
Waar heb je gevonden dat men zoveel verdiend?

Met vriendelijke groet,

Bart
Woestijnvis
-35-  Woestijnvis:
Ik wooin in Geinwijk. Wij hebben een klkko container die maar eens in de twee weken buiten zetten en daar betalen we inderdaad ook 10 euro per keer voor. Maar vandaag kwam er ook iemand de gracht achter ons huis schoonmaken en er komen twee keer per week gasten het zwervuil uit het plantsoen voor ons huis weghalen.

In de buurt in Australie waar we in de jaren 80 woonden gaf de gemeente gratis compost containers weg, om het gft afval te reduceren. Daarnaast staan Australiers niet meteen bij de gemeente te zeiken, maar ruimen ze vaker hun eigen straat op. Als dit soort mentaliteitsverschillen massaal kunnen plaatsvinden, sparen we met zijn allen een hoop geld uit. Dus niet zeiken mensen, maar handen uit de mouwen.
Mike Houtman
-36-  Mike Houtman:
Even zien
Afvalstoffen heffing behelst meer dan het zakje vuil, zo word er gesteld.
Je betaalt dus je afvalstoffen heffing als een belasting.
En die kan voor van alles en nog wat gebruikt worden.
En ambtenaren doen maar wat, vooral geld over de balk smijten zijn ze goed in.
Komen ze ergens wat te kort in hun nieuwe plannetjes verhogen ze gewoon lukraak weer de parkeertarieven of de afval heffing of kiezen voor een andere heffing.
Zo zie je grote verschillen in heffingen ontstaan.
Wil je bijvoorbeeld in zee burg je keuken raampje veranderen van je eigen huis met een klapraampje dat open kan heb je een vergunning nodig van ¤560 volgend jaar kost dit iets van ¤980 nee dat kost het raampje lang niet dat is het papiertje dat vertelt dat je het mag doen.

Je snapt echt niet waarom je zo veel betaalt een berekening heeft dus ook geen zin.
Even min dat het benoemen van een belasting als milieuheffing, riool belasting, oppervlaktewater verontreiniging, van wegen belasting bijvoorbeeld word nog geen 5% aan de wegen besteed en daarvan zijn ook de wegen in de steden betaalt inclusief de parkeer plaatsen.
Er is een leuke reclame op de radio op dit moment, win een jaar gratis parkeren in Amsterdam.
Een jaar parkeren in Amsterdam kost ¤ 15000 en dat op een plek die je dus met je wegenbelasting al reeds 500 keer betaalt hebt toch.

Het duister en grijs houden van de uitgaven en waarom je betalen moet is de truc.
Er zou wat dat betreft openbaarheid van zaken gegeven dienen te worden aan de burger.
En het zou verboden moeten worden dat geld bestemt voor het een uitgegeven word voor het ander. Zo als er nu dus geen geld meer is voor de riolen die vernieuwd dienen te worden.
Geld was er genoeg en u betaalde ook voldoende voor het onderhoud het is alleen niet gebeurt en het geld is elders uit gegeven en nu moet de riool belasting weer omhoog.
omdat zij het aan de onzin uitgeven om 200.000 Euro extra in te zetten om gescheiden schoolzwemmen extra te promoten of zo. En zo worden er miljoenen uit gegeven aan nutteloze promoties en waardeloze onderzoeken.
¤250.00 euro voor een onderzoek bijvoorbeeld dat één ambtenaar simpel zelf had kunnen doen door twee daggen het internet af te speuren en er achter te komen dat er al 50 van dergelijke onderzoeken gedaan zijn. Daar betalen we deze mensen voor en zij besteden het uit.
Maar als wij zouden weten waar de ambtenaren en volksvertegenwoordigers ons geld aan besteden zouden we direct over onze nek gaan.
Mvg Mike

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.