Home > > Waar voor je geld?

Waar voor je geld?

Amsterdam - Onlangs verscheen een rapport van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam over de tarieven voor publieke dienstverlening in verschillende stadsdelen. Voornaamste conclusie: "De tarieven bij de stadsdelen lopen sterk uiteen." Zo is het aanvragen van een kapvergunning in het ene stadsdeel gratis, terwijl je voor dezelfde vergunning in een ander stadsdeel diep in de buidel moet tasten. Opmerkelijk is het nieuws niet, ook de tarieven tussen gemeenten schommelen enorm. Neem het rijbewijs en de absurde prijsverschillen tussen gemeenten.
Het roze papiertje is nog niet zo lang geleden vervangen is door een moderne kaart op bankpasformaat. Daarom wordt het uit veiligheidsredenen op een centrale plaats in Nederland wordt gemaakt. Niet meer dan logisch dus dat elke burger hetzelfde bedrag betaalt. Toch kost een rijbewijs in Amsterdam 49 euro en in Almere bijna 55 euro, terwijl je in Purmerend of Amersfoort 'slechts' 39 euro betaalt. Waar komen die verschillen vandaan?

Prijsverschillen ontstaan als gevolg van de verschillende leges en administratiekosten die gemeenten hanteren, zo laat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) weten. De afgifte van de rijbewijzen verloopt namelijk via deze rijksdienst. De kostprijs voor gemeenten bedraagt ¤ 9,50. Een woordvoerster van de RDW zegt daarover het volgende in het Noordhollands Dagblad: "Gemeenten bepalen zelf wat ze er bovenop gooien. Daar zit in feite geen bandbreedte in. De ene gemeente zet er bij wijze van spreken tien ambtenaren op, de andere maar eentje."

Daar zijn wij dan weer de dupe van. Ambtenaren zullen efficiënter moeten gaan werken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Een voorbeeld vinden we op een gerelateerd vlak. Bij paspoorten en identiteitskaarten geldt tegenwoordig een maximumprijs. Omdat de ene gemeente nu eenmaal meer kosten maakt dan de ander wordt er een bepaalde bandbreedte verleend. De burger is daardoor beschermd tegen te hoge prijzen, terwijl de betreffende gemeenten niet genoodzaakt zijn onder de kostprijs te werken en te hard gestraft worden.

Een beproefd middel tegen de inefficiënte werkmethoden bij gemeentes is het echter niet. Waarom zou je immers een lager tarief hanteren als je een maximumbedrag kunt én mag vragen? Stel daarom een vaste basisprijs in en houdt gemeenten daar aan. Is het erg als de organisatie daardoor veranderd? Als er gedwongen ontslagen volgen? Ik denk het niet. De huidige manier van werken is laakbaar en toont eens temeer dat gemeenten en stadsdelen nog niet functioneren zoals het zou moeten.

dertien reacties op "Waar voor je geld?"

Bart
-1-  Bart:
De kostprijs van een rijbewijs is 9,50 euro en ze durven er tussen de 39 en 55 euro voor te vragen bij de Gemeente? Is zo'n ambtenaar echt zo lang bezig per rijbewijs of wordt hier pure winst gemaakt?
-2-  :
Daar gaat het bijna op lijken, nog een quote uit het artikel in het Noordhollands Dagblad:

“De West-Friese gemeente Stede Broec is met een tarief van 23,70 met afstand de goedkoopste.”
Saranna
-3-  Saranna:
Ik zoek oor voor het geluid dat het helemaal niet erg hoeft te zijn dat tarieven is stadsdelen verschillen, zolang je maar uit kan leggen waarom ze verschillen.
Als je het niet uit kan leggen, heb je m.i. een probleem, maar als je nu kunt uitleggen dat jij als stadsdeel dienstverlening en openingstijden van burgerzaken heel erg belanrijk vindt, daar veel in investeert en dus een hogere prijs rekent, is dat dan erg?
Of als je uitlegt dat je invaliden in een stadsdeel waar maar weinig parkeerplaatsen zijn zo goedkoop mogelijk aan een plekje wilt helpen omdat je vindt dat zij het niet nog moeilijker moeten krijgen?

Wat mij betreft mogen tarieven best verschillen, als je maar uit kunt leggen hoe dat komt. En op het laatste mogen wat mij betreft de stadsdelen hard aan de slag om hun tariefopbouw en de politieke keuzes daarin voor iedereen duidelijk te maken.
Werner Toonk
-4-  Werner Toonk:
Sommige tarieven mogen inderdaad best verschillen, zolang maar goed uitgelegd wordt waarom die tarieven verschillen. Zo is de afvalstoffenheffing in Oud-West voor 1 persoonshuishoudens het hoogst van heel Amsterdam. En de verklaring daarvoor is heel eenvoudig (zie http://www.wernertoonk.nl/t...)

Ook is het kappen van een boom in Oud-West niet gratis. Bij iedere kapaanvraag laten we een boomdeskundige de boom schouwen om o.a. de gezondheid vast te stellen. Dat resulteert in een rapportje dat gebruikt wordt bij de afweging om wel of geen vergunning te verlenen. Het inspecteren van de boom (incl. reistijd), het maken van het rapport(je) en het opstellen van de afweging kost tijd. De tijd die het kost wordt vermenigvuldigd met een uurtarief en in rekening gebracht bij de aanvrager van de kapvergunning. Er zijn stadsdelen / gemeenten waar geen boomdeskundige ter plaatse gaat kijken. Dan hoeven die kosten ook niet in rekening gebracht te worden.

Hoe dat uurtarief is opgebouwd verschilt van geval tot geval. Wat reken je wel en wat niet mee? Het salaris van de ambtenaar, maar bijvoorbeeld ook de afschrijving van de computer, printer, bureau, bureaustoel, gebouwhuur, etc. Hoe je dat soort zaken in rekening brengt bij dit soort tarieven, daar kun je heel lang onderzoek naar doen en dat zal in veel gevallen verschillen. Ik vind dat niet zo erg. Ik vind het veel erger dat we met elkaar onderzoekers betalen om dat jaar in jaar uit te blijven onderzoeken.

Ik voel meer voor een andere aanpak. In plaats van een kapvergunning voor iedere boom verplicht te stellen zou je daar een algemene regel voor in kunnen vaststellen, en een meldingsplicht invoeren. Het kappen van bomen in privé tuinen wordt dan gratis, met uitzondering van die bomen die op een monumentale lijst staan. Bomen die op de monumentale lijst staan mogen dan niet gekapt worden, tenzij dat vanuit veiligheidsoogpunt onoverkomelijk is. Dat bespaart niet alleen de aanvrager, maar ook de maatschappij heel veel kosten. In Oud-West voert de Stadsdeelraad volgende week een eerste discussie over die mogelijkheid.

Je zou hetzelfde kunnen doen voor het neerzetten van een steiger om bijv. een woning te verven. De vergunning daarvoor bedraagt nu al meer dan 165 Euro, terwijl je ook daar zou kunnen volstaan met een algemene regel en een meldingsplicht. (Bijv. Steigers neerzetten mag, zolang er maar gezorgd wordt voor minimaal 1 meter doorloopruimte zodat rolstoelers en kinderwagens voorbij kunnen, en de steiger maximaal twee maanden blijft staan.) Ook dit is iets wat ik in Oud-West ihkv deregulering wil veranderen. Volgens mij is met dit soort ingrepen meer winst te halen dan met theoretische onderzoeken naar de hoogte van de tarieven.

Terug naar het rijbewijs. Daar zou je in het hele land natuurlijk dezelfde prijs voor kunnen rekenen. Bedenk dan wel dat een inwoner van Utrecht bijvoorbeeld maar op 1 plaats dat document kan aanvragen en ophalen, terwijl Amsterdam de service biedt om dat op 15 verschillende plekken te doen. Extra service, zodat je om de hoek terecht kunt. Is het dan nog wel zo logisch dat je voor dat rijbewijs in beide gemeenten dezelfde prijs rekent?
jeffp
-5-  jeffp:
Daar ga ik helemaal in mee Werner, maar in die zin geef je toe dat de verschillen eigenlijk volslagen krankzinnig zijn. In een aantal gevallen is het goed te verklaren, maar in dergelijke nuances denk je niet gauw wanneer je in het ene stadsdeel honderd euro meer betaald voor een vergunning dan in een ander stadsdeel. In die zin steun ik de voorbeelden die je geeft van harte. Rest natuurlijk de vraag hoe dit precies zat voordat er stadsdelen bestonden en hoe dit dan is ontstaan, daarvoor zul je toch moeten onderzoeken ;-)

Over het rijbewijs: ruim dertig euro verschil tussen Stede Broec en Almere vind ik absurd. In Amsterdam betaal je 49 euro, voor dertig euro minder fiets ik graag even om. Of ik dat ding nou in de Stopera ophaal of op de Koninginneweg. Bovendien vraag ik me onmiddelijk af welke extra service ik er dan nog meer voor terugkrijg. Die extra kosten gaan natuurlijk niet alleen in een rijbewijs zitten. Daarom beriep ik me ook op een maximumprijs, zoals bij het paspoort. Want inderdaad: ene gemeente heeft nu eenmaal net wat minder kosten dan een andere gemeente. Toch vind ik dat je gemeentes moet dwingen zo goedkoop mogelijk te werken, en dat lijkt nu niet het geval. Maak desnoods inzichtelijk waar de kosten in gaan zitten.
Monique
-6-  Monique:
Ik vind het helemaal niet logisch dat in Utrecht een gemeentelijk document goedkoper zou zijn dan in Amsterdam, vanwege het fiet dat Amsterdam stadsdelen kent. De service zou beter zijn. Hoezo, welke service. Dat je op verschillende plekken dit document kan ophalen? Dat is toch flauwekul. het gaat om de prijs van een artikel. In kleine plaatsen met minder winkels zijn de boodschappen toch ook niet duurder.
Ik denk juist als er simpelweg standaardtarieven worden gehanteerd er efficienter gewerkt kan/moet worden. Als je het argument gebruikt elk stadsdeel mag dit zelf besluiten/beslissen dan wordt het fraai. Dan betalen de burgers de kosten terwijl stadsdelen waren opgezet om de burger dichterbij de politiek te brengen. Ik kan de theorie van Werner Toonk niet helemaal volgen. Dus hoe glimmender het kantoor hoe hoger de kosten?
PanMan
-7-  PanMan:
Het is al jaren zo dat ik voor een kopje koffie in Amsterdam centrum meer betaal, dan voor een kopje koffie in Egmond. En in een friese-niet-toeristenplaats betaal je wellicht nog minder. Waarom zou dat dan niet mogen voor een rijbewijs? Het stadhuis in Amsterdam is ook duurder om neer te zetten.
Bart
-8-  Bart:
@PanMAn: Het vergelijk van een rijbewijs met een kopje koffie gaat mank omdat de uitbater van een horecagelegenheid een ondernemer is die winst wil maken. Maakt die zijn kopje koffie te duur, dan komt niemand meer koffie drinken. De gemeente echter zou niet op winst uit moeten zijn, maar zou de burger moeten dienen. En daarom zou een rijbewijs - net als een paspoort - in principe overal zo'n beetje even duur moeten zijn.
PanMan
-9-  PanMan:
Bart: Het kan natuurlijk dat de ondernemers in Amsterdam MEER winst willen maken dan de ondernemers in Egmond (overigens willen de meeste ondernemers meer winst maken :)), maar ik denk dat de ondernemer in Amsterdam hogere kosten heeft (vooral huur), en daarom genoodzaakt is meer te vragen voor zijn koffie.
Voor de gemeente gaat dat net zo goed op: de huurkosten voor het gemeentehuis van de gemeente Egmond zijn vast lager dan die voor de stopera (en niet alleen in absolute zin, maar ook per vierkante meter etc).
Als de gemeente dus dezelfde kosten doorberekent (En alle gemeenten even efficiënt zijn!), worden de kosten in Amsterdam dus hoger dan die in Egmond, en is er zelfs nog iets voor te zeggen voor een prijsverschil tussen de stadsdelen: Wat opgaat voor Egmond geld vast ook, in mindere mate, voor stadsdelen onderling.
hillie
-10-  hillie:
Ik heb deze week mijn rijbewijs ook moeten verlengen, ik moest daarvoor 51,15 euro betalen.
Na even speuren op het internet kwam ik er achter dat er gemeenten zijn waar er rond de 39 euro moet worden betaald, ik vind het verschil veeeeeel te groot daar komen dan ook nog eens de pasfoto.s bij ook 8 euro tel uit je winst??????!!!!!!!!
ik woon in friesland ben daar ook trots op ,maar niet op de enorm hoge tarieven die de gemeente tytsjerksteradiel hanteerd echt niet normaal, er moet gewoon 1 lijn worden getrokken.
Groetjes een friezin
Ireentje
-11-  Ireentje:
tja ik baal dat ik net recentelijk naar den haag verhuisd ben. Daar rekenen ze 47,13. Ik woonde in Leidschendam dat ligt er zowat naast en de gemeente Leidschendam-Voorburg rekend maar slechts 21,90!!!!!! Das minder dan de helft absurt gewoon die prijsverschillen!!
alexander blaak
-12-  alexander blaak:
Het is te gek voor woorden dat elke gemeente of stadsdeel maar een beetje willekeurig prijzen mag bepalen voor een document.
Stel je voor dat elke Nederlander ook zo maar zelf gaat bepalen hoeveel belasting hij/zij gaat betalen.......
Overheden horen bij het in rekening brengen dezelfde spelregels te hanteren die zij de burger opleggen, de burger mag ook niet willekeurig bepalen hoeveel hij/zij wil betalen, dus hoort een overheid ook geen willekeur toe te passen........
Bovendien moet rechtsongelijkheid ten alle tijde worden bestreden en die rechtsongelijkheid uit zich dus ook in willekeurige tarieven voor eenzelfde dienst of produkt!
John
-13-  John:
Argumenten om meerkosten als prijsopslag door te berekenen en daardoor boven een minimumtarief uit te komen zijn natuurlijk verdedigbaar. Dit kan tot een acceptabele gemiddelde prijs leiden, waar je hier iets onder uitkomt en daar weer iets hoger.
Dat kan dan desgevraagd (liefst natuurlijk ongevraagd) uitgelegd worden. Maar verschillen die rond een factor 2 uitkomen zijn ten enen male absurd en onverdedigbaar. Daar kun je geen stopera vierkantemeterprijs voor van stal halen.
Het ziet er eerder naar uit dat er gewoon een opslagfactor gehanteerd wordt om hier en daar een begrotingsgat te dempen.

Hetzelfde gebeurt met de afvalstoffenheffing. Die is voor eenpersoonshuishoudens vastgesteld op 2/3 van de gezinsheffing. Dat is gewoon onterechte inkomenspolitiek. Mijn buren zetten vrolijk hun bak met gapende bek vol met pampers bij de stoeprand en gooien de rest - die er niet meer inpast - gewoon in mijn klikobak erbij omdat die nog niet voor een derde deel gevuld is.
En dan te bedenken dat die pampers nog met kinderbijslag volgescheten werden.
De tarieven? Een willekeurig zootje.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.